předmět: vybrané kapitoly chirurgie
Autorem materiálu a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://thehaltenclinic.com/our-clinic/
ONEMOCNĚNÍ STŘEV A KONEČNÍKU PRINCIPY OP VÝKONŮ
182.
• popis:
zizi.com
výkony:
radikální
výkony
-
resekce,
anastomózy
paliativní - resekce, anastomózy
http://www.gkhealth.com/files/2011/appendix-surgery.jpg
přístupy:
laparoskopicky
laparotomicky
abdominoperineálně (odstranění rekta
při
zhoubném
nádoru
a
vyvedení sigmoideostomie)
následné
http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_tools/oab_helping_an_overactive_bladder_slideshow/getty_rf_photo_of_surgical_instruments_prepared_for_bladder_surgery.jpg
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA
183.
• výčet:
zizi.com
Crohnova choroba
infarzace střeva
nádory tenkého střeva
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA
184.
• morbus Crohn:
http://www.internisten-im-netz.de/media
zizi.com
chronické zánětlivé onemocnění
nemoc autoimunního charakteru (některá ze složek imunitního systému reaguje
na vlastní struktury organismu, které tím poškozuje)
může se projevit v jakékoli části trávicího ústrojí (nejčastěji v oblasti
spojení tenkého a tlustého střeva - terminální ileum)
zánět proniká celou stěnou, zánět i na několika místech současně
onemocnění probíhá střídavě - různě dlouhé remise, poté akutní
exacerbace (znovuvzplanutí)
ve
http://chi.charite.de/typo3temp/pics/2c8e356b05.jpg
sliznici
se
tvoří
vředy
s
možností
proděravění
a
komplikacemi (zánět pobřišnice, píštěle, ileus)
příčiny:

dědičný sklon k onemocnění

bakteriální a virové infekce, parazité

alergické příčiny, poruchy imunity

genová mutace (CARD 15)?
rizikové faktory:

kouření, hormonální antikoncepce, stravovací návyky
následnými
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA
185.
• příznaky:
zizi.com
GIT příznaky:
bolesti v podbřišku (známky peritoneálního dráždění
hubnutí
únava
zvýšená teplota
průjmy, většinou bez krve
příznaky mimo trávicí ústrojí:
malabsorpce - porucha trávení
kožní a kloubní záněty, oční záněty
jiné
http://www.apotheken-umschau.de/multimedia/74/87/52/6123724817.jpg
- imitace zánětlivé NPB - akutní OP)
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA
186.
• vyšetřovací metody:
zizi.com
anamnéza
fyzikální vyšetření, FF
OBM - KO, biochemie, imuno
zobrazovací
vyš.
(enteroklýza,
RTG
event.
irigografie),
http://www.hoise.com/vmw/04/repository/endoscopy.jpg
-
CT
(CT
enterografie)
endoskopie
endoskopie,
kolonoskopie
-
kapslová
event.
187.
• léčba:
v kostce:
první fáze - léčba akutního onemocnění
druhá fáze - kompenzace (rozsah onemocnění
udržovat na minimální úrovni, v remisi)
konzervativní léčba:
dieta
protizánětlivé léky
imunosupresiva (potlačují obranyschopnost)
chirurgická léčba:
v komplikovaných případech
pokud organismus nereaguje na léky (a nemoc je
lokalizována v jedné oblasti, která může být
odoperována)
alternativní léčba:
helmintická terapie - léčba pomocí kontrolované
infekce pacientů tenkohlavcem prasečím
zizi.com
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IEL38IEV\MP900321117[1].jpg
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - CROHNOVA CHOROBA
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - INFARZACE STŘEVA
188.
NPB
• popis:
způsobená
zizi.com
uzávěrem
horní mezenterické tepny
probíhá prudce
vyžaduje včasnou diagnostiku
bezprostředně
ohrožují
na
životě
příčiny:

embolus

trombus
infarzace = odumření části
střeva z důvodu ischémie
následek - gangréna
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Ileus2.pn
a akutní OP výkon
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - INFARZACE STŘEVA
189.
• příznaky, léčba:
zizi.com
příznaky:
náhlá bolest břicha
zvracení
zhoršení celkového stavu
příznaky šoku
odstranění
uzávěru
tepny
(embolektomie, trombektomie) - pouze
při včasném nálezu
při nálezu gangrény resekce
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/16443.jpg
léčba:
ONEMOCNĚNÍ
TENKÉHO STŘEVA - NÁDORY TENKÉHO STŘEVA
190.
• popis:
zizi.com
popis:
vyskytují se zřídka
benigní nádory - adenomy, lipomy, jiné
příznaky:
enteroragie, melena
střevní
neprůchodnost
střevního lumen nádorem)
průjmy
jiné
vyšetřovací metody:
zobrazovací - kontrastní RTG,CT
léčba:
resekce postižené části
(obstrukce
http://web01.fnb.cz/gynekologie/sites/default/files/sections/oper-sal_2.jpg
maligní nádory - adenokarcinom
http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_tools/oab_helping_an_overactive_bladder_slideshow/getty_rf_photo_of_surgical_instruments_prepared_for_bladder_surgery.jpg
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA
191.
• výčet:
zizi.com
ulcerózní proktokolitida
divertikulóza
polypóza
nádory
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS
192.
• popis:
zizi.com
colitis ulceroza, proctocolitis, ulcerózní kolitida
ulcerózní
zánět
sliznice
tlustého
střeva
a
konečníku
vede k tvorbě vředů s krvácením a septickými
komplikacemi (rozpadem sliznice se poruší ochranná
střevní bariéra - střevní obsah je vstřebáván do krve)
postiženo bývá celé TS
probíhá
chronicky,
často
se
střídají
klidná
bezpříznaková období s fázemi aktivace nemoci
těžko rozeznatelná od morbus Crohn (v obou
případech jedná o zánětlivé onemocnění střev, které
mohou způsobovat stejné symptomy v oblasti tlustého
střeva, je nutné stanovit, o jakou z těchto nemocí se
jedná, je to důležité vzhledem k odlišnému způsobu
léčby každé z nich)
ulcerózní kolitis řadíme k prekancerózám
http://www.zdravi4u.cz/pages/Image/nemoci/crohnova-choroba-streva3.jpg
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS
193.
• příčiny, rizikové faktory:
zizi.com
nejasné
snad také autoimunitní proces
genová mutace (CARD 15)?
rizikové faktory:
dědičné dispozice
prodělané infekční onemocnění
kouření
hormonální antikoncepce
psychické faktory
vliv prostředí a stravovacích návyků - nízký obsah
vlákniny a rybích olejů v potravě
http://cache.boston.com/bonzai-fba/Third_Party_Photo/2011/09/26/headache1__1317065164_9727.jpg
příčiny:
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS
194.
• příznaky:
zizi.com
střevní příznaky:
nutkavý pocitem na stolici
stolice s hlenem nebo čerstvou krví
bolestivé vyprazdňování
onemocnění celé levostranné části tlustého střeva má ještě horší
různé množství krve
křečovité bolesti břicha
celková slabost, únava, nechutenství
váhový úbytek, zvýšená teplota, horečka
dehydratace
kachektizace
mimostřevní příznaky (projevují se jako první):
kožní - kopřivka, vyrážka
oční záněty, kloubní a cévní záněty
afty
http://healtyonline.info/wp-content/uploads/2011/07/Stomach-Pain.jpg
příznaky - stolice časté, objemnější, řídké, obsahují hlen, hnis a
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS
http://generalcarehospital.com.sa/templates/default/images/hospital-doctor-computer-keyboard-image.jpg
195.
• komplikace:
zizi.com
septicko-toxický šok
masivní krvácení do střeva
perforace TS
maligní zvrat
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS
196.
• vyšetřovací metody:
zizi.com
základní schéma
OBM

krev (KO, biochemie, protilátky)
(p-ANCA a ASCA umožňují rozlišit
Crohnovu
nemoc
od
ulcerózní

stolice na OK
endoskopie (kolonoskopie)
zobrazovací
kontrastní
metody
(zobrazí
zúžení
-
RTG
průsvitu
střeva a umožní sledovat jeho reliéf), CT
http://www.healthhype.com/wp-content/uploads/colonoscopy.jpg
kolitidy)
197.
• léčba:
zizi.com
konzervativní léčba:
dieta
farmakoterapie
(atb,
protizánětlivé
střevní
léky,
dezinficia,
imunosupresiva,
biologická léčba (určena pro obzvlášť těžký
průběh, užívají se látky, které jsou stejné nebo
podobné
jako
látky
přirozeně
se vyskytující
v
lidském těle)
chirurgická léčba:
při
vzniku
komplikací
-
střeva, vyvedení ileostomie
resekce
tlustého
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\YRVHDZIL\MP900386732[1].jpg
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ULCERÓZNÍ PROKTOKOLITIS
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - DIVERTIKULÓZA
198.
• popis, příznaky:
zizi.com
popis:
divertikulóza
-
výskyt
výchlipek
(divertiklů)
na
tlustém střevě
nejčastěji na esovité kličce
častější u starších nemocných
průběh se může zkomplikovat zánětem výchlipek divertikulitis (akutní divertikulitida patří mezi NPB)
příznaky:
bolest v L podbřišku
celkové známky zánětu
známky dráždění pobřišnice
http://4.bp.blogspot.com/-ot-VzD-5sxQ/TbQdzDccGsI/AAAAAAAAAAY/bJdjMmb1WIc/s1600/diverticulitis+blogger+2.jpg
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - DIVERTIKULÓZA
• diagnostika, léčba:
diagnostika:
základní schéma (anamnéza, 5P, FF)
OMB - KO, biochemie (CRP)
zobrazovací metody - UZ, CT
po odeznění akutní fáze event. endoskopie a RTG
konzervativní léčba:
ohraničený zánět - ATB
chirurgická léčba:
parakolická hlíza (absces) - incize, drenáž, jako
punkce pod kontrolou UZ nebo CT
při peritonitis laparoskopie s resekcí postiženého
úseku a přechodnou stomií
zizi.com
C:\Users\Eva Strnadová\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\IEL38IEV\MP900400633[1].jpg
199.
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - POLYPÓZA
200.
• popis:
zizi.com
familiární
adenomatózní
polypóza
(FAP)
autozomálně
dominantní
onemocnění
tlustého
dědičné
střeva
s
výskytem četných (tisíce) polypů a
adenomů, které později malignizují téměř vždy začnou zhoubně růst a
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FAP.jpg
vedou ke kolorektálnímu karcinomu
příčina - geneticky vrozená porucha
(mutace)
tzv.
APC
genu,
který
spoluzodpovídá za správné dělení
buněk
nemoc propukne nejčastěji před 20.
rokem života
201.
• diagnostika, léčba:
diagnostika:
kolonoskopie - histologie
stolice na OK
krev - KO, biochemie
léčba:
odstranění polypů při kolonoskopii
u těžkých forem nemoci s velkým množstvím
polypů
-
resekce
celého
TS,
včetně
konečníku
(pro pochopitelný odpor pacientů ke stomii se
ponechává konec konečníku, na který se napojí
tenké
střevo
-
konečníku
ovšem
zhoubné
nádory
v
tomto
mohou
vznikat
zachovaném
polypy
také
a
konci
následně
-
časté
kontrolyhttp://www.stefajir.cz/index.php?q=familiarni-adenomatozni-polypoza)
zizi.com
http://www.healthedco.com/media/catalog/product/cache/3/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/6/26130_11.jpg
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - POLYPÓZA
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - KARCINOM TS
202.
• popis:
zizi.com
Ca tlustého střeva:
druhý nejčastější zhoubný nádor
nádory rostou zpočátku v místě vzniku, pak
prorůstají
střevní
stěnou
do
okolních
orgánů, šíří se do lymfatických uzlin
pro
úspěšnou
léčbu
je
nutná
včasná
diagnostika
http://www.umm.edu/graphics/images/en/19220.jpg
rizikové faktory:
dědičná dispozice
faktory
zevního
prostředí
(stravovací
návyky, abúzus)
jiná nezhoubná onem. tlustého střeva a
konečníku
nemoc, FAP
-
ulcerózní
kolitis,
Crohnova
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - KARCINOM TS
203.
• příznaky:
zizi.com
zpočátku:
bezpříznakově
změny
průjem,
ve
vyprazdňování
střídání
zácpy
stolice
a
–
zácpa,
průjmu,
pocit
nedokonalého vyprázdnění
krev ve stolici
http://www.age-concern-cardiff.org.uk/hospital.jpg
únava, nechutenství, hubnutí, nevolnost
pokročilé stadium:
střevní neprůchodnost se zástavou plynů a
stolice
perforace střeva se vznikem difuzního zánětu
pobřišnice
vzácně si klient nahmatá cizí útvar v břiše
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - KARCINOM TS
204.
• diagnostika, léčba:
zizi.com
vyšetřovací metody:
http://1.bp.blogspot.com/_5HXWzOan4cc/TJIZYkLSZTI/AAAAAAAAAU4/STq1Pjr4TbA/s1600/Treatment-for-lung-cancer-radiotherapy-for-lungs.jpg
anamnéza
fyzikální vyšetření – per rectum, pohmat
OBM (KO, biochemie – krev, moč, stolice na OK)
zobrazovací metody - RTG, UZ, CT (meta?)
endoskopické vyšetřovací metody (rekto, kolono)
chirurgická léčba (první volba):
resekční výkony - hemikolektomie + odstranění regionálních
uzlin)
paliativní výkony - anastomóza (před nádorem a za ním),
stomie (kolostomie před nádorem)
jiné typy léčby:
radioterapie (ozařování)
chemoterapie – cytostatika
další
http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/articles/health_tools/oab_helping_an_overactive_bladder_slideshow/getty_rf_photo_of_surgical_instruments_prepared_for_bladder_surgery.jpg
ONEMOCNĚNÍ
KONEČNÍKU
205.
• výčet:
zizi.com
hemoroidy
prolaps
řitní trhliny
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY
206.
• popis:
zizi.com
http://www.hemeroidy-lecba.com/wp-content/uploads/2011/09/hemeroidy-obrazek.jpg
onemocnění cévního systému spočívající v rozšíření a
zápalu žíly v konečníku (český název je zlatá žíla, píštěl, případně
zkomoleně hemeroid)
spadá do oboru proktologie
umístění:

pod výstelkou - zevní hemoroidy (vyskytují se okolo
řitního otvoru)
http://files.petr-vavra.webnode.cz/system_preview_detail_200000116-f264cf35e6-public/hemoroidy.JPG

ve
sliznici
konečníku
-
vnitřní
hemoroidy
(uvnitř
konečníku do cca 3-4 centimetrů od análního otvoru)
ohrožené skupiny

u lidí s insuficiencí žilních chlopní

lidé trpící zácpou

sedavá zaměstnání

u žen 2. polovina těhotenství
http://img.ahaonline.cz/img/18/full/776684-img-import-mit-hemoroidy-znamena-ze-se-nemuzete-poradne-ani-posadit.jpg
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY
207.
• příznaky, diagnostika:
zizi.com
příznaky:
bolest a krvácení při vyprazdňování
svědění
při větších hemoroidech i pocit nedokonalého vyprázdnění
pozor, hemoroidy rostou, problémy se stupňují!!!
při vyprazdňování vystupují z konečníku (možná reponace)
prolaps
diagnostika:
anamnéza
fyzikální vyšetření
endoskopie - rekto, kolono, k vyloučení CA střeva
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY
208.
• konzervativní léčba:
zizi.com
dietní režim
podpůrná léčba, např. léčivé čaje (např. heřmánkový), sedací koupel (dubová kůra)
http://www.vergleich-versandapotheke.de/wp-content/faktu_akut.jpg
důsledná hygiena
http://www.takeda.cz/cz/produkty/volne-prodejne-leky/faktu/~/media/Countries/cz/Images/Packshoty/faktu_mastacipiky_558x304.jpg?w=558&h=304&as=1
farmakoterapie - léky proti hemoroidům (tablety, sirupy, čípky, masti), protizánětlivá léčba
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY
209.
• chirurgická léčba:
zizi.com
exstirpace hemoroidálního uzlu,
cirkulární excize včetně sliznice
staplerem
kryochirurgie
podvazování
metoda
Hemoron
impulsního
-
použití
monofázického
proudu (žádná bolestivost, léčba je
ambulantní i mobilní a provádí se
pod
prahem
snesitelnosti,
nevyžaduje anestetika, narkózu, a
tudíž ani následnou hospitalizaci,
komplikace po skončení léčby jsou
téměř nulové)
http://static.medixa.prod.fishcms.cz/media/image/2-hemoroidy-lecba-2.jpg
laser
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - HEMOROIDY
210.
• prevence:
zizi.com
polštářek na židli
aktivní pohyb
snaha o odstranění rizikových faktorů
změnou životosprávy
http://i.idnes.cz/09/103/gal/AHR2e91c8_sukenka_668x1000.jpg
elektronický bidet
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - PROLAPS
211.
• popis:
zizi.com
prolaps konečníku a řitě je buď:

částečný výhřez (prolaps) anální
http://images.emedicinehealth.com/images/4453/4453-4472-65608-68418.jpg
sliznice

úplný výhřez celé stěny konečníku
(prolapsus)
řitním
otvorem
závěsný
aparát
navenek
příčiny:

ochablý
konečníku

k
výhřezu
hemoroidy,
přispívají
polypy,
prostaty, těhotenství
průjmy,
zbytnění
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - PROLAPS
212.
• popis:
zizi.com
příznaky:

z konečníku vyčnívá úsek se
sliznicí,
která
je
překrvená,
http://cai.md.chula.ac.th/lesson/atlas/K/ImgBig/IMG0058.jpg
oteklá, event. až gangréna

bolesti, krvácení

porušená kontinence
léčba:

u akutní prolaps - reponace

opakovaný výhřez - LAP cerkláž
análního
otvoru,
upevnění
konečníku na křížovou kost a
jiné
ONEMOCNĚNÍ
TLUSTÉHO STŘEVA - ŘITNÍ TRHLINA
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/images/stories/texty/jak-se-projevuje-ritni-trhlina-fissura-ani-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie.jpg
213.
• fissura ani:
zizi.com
popis:
vzniká poraněním řitního kanálu
jde o trhlinu na okraji řitního otvoru, nejčastěji na zadní
stěně
častá komplikace - zánět
u chronické trhliny dochází kr vzniku vřídku
příznaky:
bolest a krvácení při stolici
spazmus řitního svěrače
bolestivá defekace
léčba:
akutní fissury - koupele, čípky s anestetikem, úprava
diety a konzistence stolice (projímadla)
chronické fissury - excize skalpelem, kryokauterem,
laserem
PŘEDOPERAČNÍ PŘÍPRAVA A
POOPERAČNÍ PÉČE U OP STŘEV
214.
• v kostce:
zizi.com
předoperační péče:
doplnit chybějící krev - TRF
kompenzace přidružených onemocnění
příprava střeva k OP - dostatečné vyprázdnění pomocí
projímadel a klyzmat
antimikrobiální profylaxe - předoperační iv. aplikace ATB
pooperační péče:
sledování FF
profylaxe
pooperačních
komplikací
-
plicní
infekce,
prevence TEN, prevence ranných komplikací
parenterální výživa, enterální výživa po obnově peristaltiky
sledování OP rány (sledovat komplikace - krvácení do dut.
břišní)
péče o vyprazdňování a ošetřování stomie
http://www.futurity.org/wp-content/uploads/2012/03/surgery_seizure_1.jpg
dosáhnout zlepšení výživy (enterálně, parenterálně)
Download

onemocnění tlustého a tenkého střeva, onemocnění