Výroční zpráva o studiu v doktorském studijním programu Chemie, oboru Organická
chemie za akademický rok 2012/2013
1.
Počty studentů, školitelé, stav k 31. říjnu 2012
JMENO
FORMA
SKOLITEL
SKOLITEL 2
*Drašar Lukáš
kombinovaná
Ledvina Miroslav
01.09.2004
Horníček Jan
kombinovaná
Bouř Petr
01.09.2006
Tejkalová Zdena
kombinovaná
Drašar Pavel
01.09.2006
**Jambal Irekhjargal
kombinovaná
Moravcová Jitka
01.09.2007
Prokudina Jelena Alexandrovna
kombinovaná
Lapčík Oldřich
01.09.2007
Lövyová Zuzana
kombinovaná
Kniežo Ladislav
01.09.2008
*Vaníčková Lucie
kombinovaná
Hoskovec Michal
01.09.2008
Vinš Petr
kombinovaná
Drašar Pavel
01.09.2008
*Effenberg Roman
prezenční
Ledvina Miroslav
01.09.2009
Mikšátková Petra
prezenční
Lapčík Oldřich
01.09.2009
Němcová Kateřina
prezenční
Raich Ivan
Oroszová Beáta
prezenční
Kniežo Ladislav
*Šebesta Petr
prezenční
Jahn Ullrich
01.09.2009
Cardová Lenka
prezenční
Drašar Pavel
01.09.2010
Murová Daniela
prezenční
Moravcová Jitka
01.09.2010
Lanková Petra
kombinovaná
Lapčík Oldřich
01.12.2010
Bildziukevich Uladzimir
prezenční
Wimmer Zdeněk
01.09.2011
*Břízová Radka.
prezenční
Hoskovec Michal
01.09.2011
Dymičová Marie
kombinovaná
Lapčík Oldřich
Huml Lukáš
prezenční
Lapčík Oldřich
01.09.2011
*Kostov Ondřej
prezenční
Rosenberg Ivan
01.09.2011
*Smrček Jakub
prezenční
Jahn Ullrich
01.09.2011
Šusteková Jana
prezenční
Wimmer Zdeněk
01.09.2011
Jurášek Michal
prezenční
Drašar Pavel
01.09.2012
Kalina Petr
prezenční
Drašar Pavel
01.09.2012
Šuláková Anna
prezenční
Lapčík Oldřich
Trnka Ladislav
prezenční
Raich Ivan
01.09.2012
Vyšatová Eva Ing.
kombinovaná
Lapčík Oldřich
01.10.2012
**Bertolotti Benedetta
kombinovaná
Moravcová Jitka
29.06.2009
01.09.2009
Kamil Parkan
Martin Kuchař
Martin Kuchař
*Student na smluvně připojeném ústavu AV ČR, **Zahraniční student
2.
NÁSTUP
01.09.2009
01.09.2011
01.09.2012
Témata nově přijatých studentů
Jurášek Michal
Receptory s chirálními atributy
Kalina Petr
Stejskalová Eva
Šuláková Anna
Trnka Ladislav
Syntéza a využití triterpenů s biologickou aktivitou
Nové postupy pro sledování anabolických steroidů
Imunoreaktivní deriváty nových syntetických drog
Selektivní reakce bioorganických molekul: experimentální a výpočetní studie
3. Obhajoby disertačních prací
Lucie Vaníčková
Školitel: Ing. Michal Hoskovec, CSc.
Téma: Chemická ekologie vrtulí rodů Anastrepha a Ceratitis
Komise pro obhajobu: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., VŠCHT, (předsedkyně)
1
prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík, VŠCHT, (místopředseda)
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., UOCHB AV ČR
prof. Ing. Jan Tříska, CSc., JU České Budějovice
doc. Ing. Otto Nakládal, PhD., Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU Praha
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc., PřF UK Praha
prof. Ing. Zdeněk Wimmer, CSc., VŠCHT (oponent)
RNDr. Josef Cvačka, PhD., UOCHB AV ČR (oponent)
RNDr. Petr Šimek, CSc., JU ČB a Entomologický ústav AV ČR (oponent)
Datum obhajoby:
24.9.2012
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Vaníčková L., do Nascimento R.R., Hoskovec M., Ježková Z., Břízová R., Tomčala A., Kalinová B.:
J. Agric. Food Chem. 60, 7168 (2012).
2. Vaníčková L., Svatoš A., Kroiss J., Kaltenpoth M., do Nascimento R.R., Hoskovec M., Břízová R.,
Kalinová B.: J. Chem. Ecol. 2012, in press. vyšlo 38, 1133 (2012).
3. Abdulmanea K., Prokudina E. A., Lanková P., Vaníčková L., Koblovská R., Zelený V., Lapčík O. J.
Biochem.Syst. Ecol. 2012, sent to journal, vyšlo 42, 237 (2012).
4. Abreu, P., Matthew S., Gonzalez T., Vaníčková L., Costa D., Gomes A., Sekundo M. A., Fernandes
E.: J. Nat. Med. 62, 67 (2007).
Irekhjargal Jambal
Školitelka: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Téma: Inhibitors of galactosyltransferases
Komise pro obhajobu: doc. RNDr. Jan Staněk, CSc., VŠCHT (předseda)
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., FCHT VŠCHT Praha (místopřeseda)
doc. Ing. Karel Kefurt, CSc., VŠCHT
prof. Ing. Jarmila Vinšová, CSc., FaF UK, Hradec Králové
RNDr. Tomáš Elbert, CSc., UOCHB AV ČR
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., PřF UK Praha
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc. (oponent)
RNDr. Miroslav Ledvina, CSc., UOCHB AV ČR (oponent)
prof. RNDr. Miloslav Černý, DrSc., PřF UK Praha (oponent)
Datum obhajoby:
16.10.2012
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Jambal. I., Kefurt K., Moravcová J.: Chem. Listy 106, 283 (2012).
2. Jambal I., Kefurt K., Hlaváčková M., Moravcová J: Carbohydr. Res. 360, 31 (2012).
Lukáš Drašar
Školitel: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.
Téma: Příprava polykationických lipidů hexosaminového a polyaminového typu s potenciální
transfekční aktivitou
Komise pro obhajobu: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně)
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc., FCHT VŠCHT Praha (místopředseda)
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc., PřF UK Praha
prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc., FCHT Universita Pardubice
RNDr. Tomáš Elbert, CSc., UOCHB AV ČR
Mgr. Milan Raška, Ph.D., LF UP Olomouc
doc. Ing. Karel Kefurt, CSc. (oponent)
prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc., PřF UK Praha (oponent)
prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc. (oponent)
Datum obhajoby:
3.12.2012
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Korvasova, Zina; Drasar, Lukas; Masek, Josef; et al. J. CONTROLLED RELEASE 160, 330
(2012).
2. Drasar, Lukas; Ledvina, Miroslav CHEMICKE LISTY 106, 646 (2012).
2
3. Drašar Lukáš, Ledvina Miroslav et al., PV 2012-20, 13.1.2012
Jelena Prokudina
Školitel: prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík
Téma: Taxonomical distribution of isoflavonoids in dicotyledonous plants
Komise pro obhajobu: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., VŠCHT (předsedkyně)
prof. RNDr. Pavel Drašar, DSc., VŠCHT (místopředseda)
doc. RNDr. Irena Valterová, CSc., UOCHB AV ČR Praha
doc. RNDr. Stanislav Smrček, CSc., UK Praha
prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc., FaF UK HK
prof. Ing. Karel Ventura, CSc., UPa
prof. Ing. Ladislav Fukal, CSc., VŠCHT Praha (oponent)
doc. Ing. Pavel Klouček, PH.D., ČZU Praha (oponent)
Mgr. Petr Maršík, Ph.D., UEB AV ČR Praha
Datum obhajoby:
17.10.2013
Publikační aktivita v době konání obhajoby:
1. Prokudina E.A., Lanková P., Koblovská R., Al-Maharik N., Lapčík O.:, Phytochem. Lett. 4, 113
(2011).
2. Prokudina E.A., Havlíček L., Al-Maharik N., Lapčík O., Strnad M., Gruz J.: J. Food Comp. Anal.,
26, 36 (2012)..
3. Abdulmanea K., Prokudina E.A., Petra Lanková, Vaníčková L., Koblovská R., Zelený V., Lapčík
O.: Biochem. Systém. Ecol. 45, 237 (2012).
4. Leuner O., Havlik J., Hummelova J., Prokudina E., Novyd P., Kokoska L.: J. Sci. Food Agricul., 93,
575 (2013).
5. Sosvorová L., Lanková P., Bičíková M., Prokudina E.A., Al Maharik N., Lapčík O.: Czech J. Food
Sci. 29, 57 (2011).
4. Studia zanechali:
Marie Dymičová, Jan Horníček, Zuzana Lövyová, Daniela Murová, všichni z důvodu
perspektivního zaměstnání.
3
Download

Výroční zpráva o studiu v doktorském studijním programu Chemie