srpen 2012
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges in den Jahren 1419-1436. 2. Band, Von den Jahren
1429-1436 / gesammelt und herausgegeben von Franz Palacký
Praha, 1873. 547 s.
sg.: 36C7/2
Leben des Grafen Kaspar Sternberg von ihm selbst beschrieben, nebst einem akademischen Vortrag über der Grafen
Kaspar und Franz Sternberg Leben und Wirken für Wissenschaft und Kunst in Böhmen, zur füfzigjährigen Feier der
Gründung des Böhmischen Museums / hrsg. von Franz Palacký
Prag, 1868. 242 s.
sg.: 38D16
Dějiny pravěku a starověku. [2.] Hlava X-XXI / [Jan Pečírka ... et al.]
Praha, 1979. 607 s.
sg.: L1348/2
Password : anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty / [z angl. přel. Jaroslav Vácha]
Praha, 1991. 664 s.
sg.: 4D30
Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Filosofie - historie. 1
Praha, 1957. 209 s., tab. příl.
sg.: F3406/1
Dr. Edvard Beneš ve fotografii : historie velkého života / slovem uvádí F.X. Šalda
Praha, 1936. [9] s., 123 fot.
sg.: L1475
Šedesát let Jiřího Pichla / [za redakce B. Šantrůčka]
Praha, 1932. 42 s., front.
sg.: 82E12
Tausend Jahre deutsch-tschechische Nachbarschaft : Daten, Namen und Fakten zur politischen, gesellschaftlichen,
kulturellen und kirchlichen Entwicklung in den böhmischen Ländem / Hrsg. Ernst Nittner
München, 1988. 291 s.
sg.: 110B8/10
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges vom Jahre 1419. Band 1, Von den Jahren 1419-1428 /
gesammelt und herausgegeben von Franz Palacký
Prag, 1873. 655 s.
sg.: 36C7/1
Památník národního písemnictví na Strahově : katalog / [K vydání připravil Ústav pro českou literaturu při
Československé akademii věd za redakce Felixe Vodičky a Bohumila Nováka]
Praha, 1955. 170 s.
sg.: 8F30
Ontogenesis of the brain. Vol. 3, The biochemical, functional and structural development of the nervous system :
proceedings of the international symposium Neuroontogeneticum tertium, Praga 1979
Praha, 1980. 609 s.
sg.: L1144/3
O sv. Jeronymovi knihy troje / podle rukopisu vydal Adolf Patera
V Praze, 1903. XV, 177 s.
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
1
sg.: 94G8
Sborník prací k padesátým narozeninám profesora Dra Zdeňka Nejedlého : 1878-1928 / [Vydali jeho žáci za redakce
A.J. Patzakové a Mirky Očadlíka v úpravě A. Chlebečka]
V Praze, 1929. 297 - [V] s.
sg.: 25C25
Portugalsko / Jaroslav Krýsl ...[et al.]
Praha, 1984. 149 s.
sg.: L1466
Itálie : San Marino / Jan Chvalovský ... [et. al.]
Praha, 1981. 273 s.
sg.: L1464
Österreichische Historiker, 1900-1945 : Lebenslaufe und Karrieren in Österreich, Deutschland und der
Tschechoslowakei in wissenschaftsgeschichtlichen Portäts / Karel Hruza (Hg.)
Wien, c2008. 859 s.
sg.: 6C14
Slavnostní shromáždění pořádané na počest 85. narozenin pana presidenta republiky T.G. Masaryka / Československá
národní rada badatelská
Praha, 1935. 33 s.
sg.: 105A55
Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801-1834 : a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu /
k vydání připravil Jan Černý
Nové Strašecí, 2008. 251 s.
sg.: 34A60
Cestovní náhrady / Vlastislav Šmolcnop ... [aj.]
Praha, 1986. 259 s.
sg.: L1461
Scamna super Misam: Sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU. 1 / editor Jiří Stočes
Plzeň, 2008. 185 s.
sg.: L1476/1
Scamna super Misam 2 : sborník prací studentů a absolventů katedry historie FPE ZČU / editoři Jiří Stočes, Eva Mušková
Plzeň, 2010. 151 s., [4] s. barev. obr. příl.
sg.: L1476/2
Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě = Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia
cultae / založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina ; pokračovali Josef Hejnic a Jan Martínek
Praha, 1966-2011. 6 sv.
sg.: 94C7/1
Franz Spina (1868-1938) : ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit / herausgegeben von
Steffen Höhne und Ludger Udolph
Köln, 2012. 331 s.
sg.: 97F24
Übersetzer zwischen den Kulturen : der Prager Publizist Paul-Pavel Eisner / herausgegeben von Ines Koeltzsch,
Michaela Kuklová und Michael Wögerbauer
Köln, 2011. 316 s.
sg.: 94C19
H. Gordon Skilling : 1912-1992
Praha, 1992. 46 s.
sg.: 27E119
Pavol Jozef Šafárik a slovenské národné obrodenie : zborník z vedeckej konferencie / zostavil Imrich Sedlák
Martin, 1989. 415 s.
sg.: 80F41
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
2
Symbolae in Honorem Georgii Y. Shevelov
München, 1971. 504 s.
sg.: 25G15
František Ladislav Rieger (1818-1903) : inventář pozůstalosti. 1 / zpracovaly Alena Šubrtová a Emilie Pecharová
Praha, 1973. 227 s.
sg.: 8E60/1
František Ladislav Rieger (1818-1903) : inventář pozůstalosti. 2 / zpracovaly Alena Šubrtová a Emilie Pecharová
Praha, 1973. S. 191-357
sg.: 8E60/2
22 let úspěšné spolupráce : Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Česká republika, Mayo Clinic,
Rochester, Minnesota, USA = Twenty-two years of successful cooperation : Charles University in Prague, Faculty of
Medicine in Hradec Králové, Czech Republic, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA / [editoři Miroslav Červinka ...
et al.]
Hradec Králové, 2012. 63 s.
sg.: 1430
Akademičeskije archivy. Metodika ispoĺzovanija dokumentov / [pod redakcijej B.V. Levšina]
Moskva, 1973. 110 s.
sg.: 12B50
Das sechshunddertjährige Jubiläum der Universität Leipzig 2009 : Universität Leipzig 1409-2009 Alma Mater Lipsiensis :
eine Dokumentation / herausgegeben von Franz Häuser
Leipzig, 2012. 462 s.
sg.: Ne-Leipzig/11
Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów = Problems of cooperation for eco-development of the Sudetes /
redakcja naukowa Marek Furmankiewicz i Piotr Jadczyk ; [tłumaczenia Helena Jankowska (čeština), Daniel Zdyb
(angličtina)]
Jelenia Góra, 2006. 161 s.
sg.: L1467
Theresienstadt in der "Endlösung der Judenfrage" / herausgegeben von Miroslav Kárný, Vojtěch Blodig und Margita
Kárná
Prag, 1992. 312 s., [8] s. obr. příl.
sg.: 84B6
Three Medieval Rhetorical Arts / edited by James J. Murphy
Berkeley, 1971. xxiii, 229 s.
sg.: 32G11
Vyjděte ze školních lavic / Jiří Šmeral (ed.) ; texty Antonín Barcuch ... [et al.]
Přerov, 2011. 189 s.
sg.: 103D61
Vysoká škola ekonomická v Praze : nositelka Řádu práce : 1919 - 1953 - 1989 / Jiří Koudela... [aj.]
Praha, 1989. 80 s.
sg.: 13E86
Profesní rozvoj učitelů : podpora učitelů pro zlepšování výsledků žáků / Karel Starý ... [et al.]
V Praze, 2012. 188 s.
sg.: L1480
Die Preise de Sektionen, Institute und des Bereichs Medizin der Humboldt-Universität zu Berlin
Berlin, 1985. 121 s.
sg.: 16E55/12
Polstoročie v službách vzdelanosti : 50 rokov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre / red. Igor Hochel
Nitra, 2009. 103 s.
sg.: 13E87
Knihovna : vědeckoteoretický sborník. Sv. 7 / [uspořádali Jaroslav Drtina a František Horák]
Praha, 1968. 551, [1] s., [4] s. obr. příl.
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
3
sg.: 12A28
Jezuitská kolej v Kutné Hoře : stavba, dějiny, umělecká výzdoba / [editor Jindřich Záhorka ; autoři textů Martin Mádl ...
[et al.]]
Kutná Hora, 2011. 118 s.
sg.: 108C44
Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich : Pamięci Benedykta Zientary : 1929-1983 ; Red. naukowa:
Aleksander Gieysztor i Sławomir Gawlas
Warszawa, 1990. 268 s.
sg.: 87F12
Slavica Pragensia 12 : Na paměť profesora Alberta Pražáka (11.6.1880 - 19.9.1956) / [uspořádali František Buriánek,
Milan Hrala, Jaroslav Porák, Milan Romportl, Zdeněk Urban]
Praha, 1971. 411 s.
sg.: 76E1/1970/2-4
Slavica Pragensia 13 : Věnováno profesoru Josefu Kurzovi k sedmdesátinám / [uspořádali Vladimír Barnet, Karel
Horálek, Alois Jedlička, Jaroslav Porák, Milan Romportl]
Praha, 1971. 266 s.
sg.: 76E1/1971/2-3
Slavica pragensia 14 : Filosofická fakulta University Karlovy VII. mezinárodnímu sjezdu slavistů ve Varšavě 1973 /
Universita Karlova Praha
Praha, 1972. 362 s.
sg.: 76E1/1972/2-4
Germanistica Pragensia 4 / Uspořádal Eduard Goldstücker
Praha, 1966. 133 s.
sg. :76E1/1966/5:
Germanistica Pragensia 6 / [Uspořádali Emil Skála a Pavel Trost]
Praha, 1972. 100 s.
sg.: 76E1/1972/5
Germanistica Pragensia 7 / [Věd. redaktor Emil Skála]
Praha, 1976. 128 s.
sg.: 76E1/1976/1
Germanistica Pragensia 9 / [Vědecký redaktor Emil Skála]
Praha, 1987. 156 s.
sg.: 76E1/1984/2
Germanistica Pragensia 10 / [Vědecký redaktor Emil Skála]
Praha, 1991. 105 s.
sg.: 76E1/1991/3
Graecolatina Pragensia 6
Praha, 1974. 187 s.
sg.: 76E1/1974/1
Graecolatina Pragensia 13 / [Uspořádali Eva Kuťáková, Bohumila Mouchová, Jan Pečírka]
Praha, 1991. 191 s.
sg.: 76E1/1991/2
Graecolatina Pragensia 15 / [Vědečtí redaktoři Václav Marek, Bohumila Mouchová]
Praha, 1998. 176 s.
sg.: 76E1/1997/1
Orientalia Pragensia 1 / Prepared by Karel Petráček
Praha, 1960. 96 s.
sg.: 76E1/1960/1
Orientalia Pragensia 2 / Prepared by Vlasta Hilská
Praha, 1962. 87 s.
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
4
sg.: 76E1/1962/2
Orientalia Pragensia 4 / [Prepared by Oldřich Král and Karel Petráček]
Praha, 1965. 91 s.
sg.: 76E1/1965/2
Orientalia Pragensia 5 : Studies in North-East Africa (Egypt, Sudan, Yemen) / [Prepared by Karel Petráček and Oldřich
Král]
Praha, 1967. 135 s.
sg.: 76E1/1967/4
Orientalia Pragensia 6 / [Prepared by Karel Petráček and Oldřich Král]
Praha, 1969. 120 s.
sg.: 76E1/1969/2
Orientalia Pragensia 7
Praha, 1970. 97 s.
sg.: 76E1/1970/2
Orientalia Pragensia 8
Praha, 1971. 121 s.
sg.: 76E1/1971/4
Orientalia Pragensia 9 / [Uspořádali Karel Horálek, Vladimír Souček]
Praha, 1977. 81 s.
sg.: 76E1/1975/5
Prague Studies in English 11 / Prepared by Jiří Nosek, Vladimír Skalička, Zdeněk Stříbrný
Praha, 1965. 83 s.
sg.: 76E1/1965/3
Prague Studies in English 12 / [Prepared by Zdeněk Stříbrný, Ivan Poldauf, Jiří Nosek]
Praha, 1967. 92 s.
sg.: 76E1/1967/5
Prague Studies in English 13 / [Prepared by Bohumil Trnka and Zdeněk Stříbrný]
Praha, 1969. 115 s.
sg.: 76E1/1969/3
Prague Studies in English 14
Praha, 1971. 145 s.
sg.: 76E1/1971/5
Prague Studies in English 15 / [Edited by Vladimír Elznic and Ian Milner]
Praha, 1973. 146 s.
sg. 761/1973/2
Prague Studies in English 16 / [Edited by Vladimír Elznic, Jiří Nosek and Ian Milner]
Praha, 1978. 109 s.
sg.: 76E1/1975/1
Prague Studies in English 18 / [Edited by Jiří Nosek and Radoslav Nenadál]
Praha, 1987. 107 s.
sg.: 76E1/1984/1
Prague Studies in English 19 / [Edited by Jiří Nosek]
Praha, 1990. 124 s.
sg.: 76E1/1991/1
Prague Studies in English 21 / [Vědecký redaktor Libuše Dušková]
Praha, 1997. 197 s.
sg.: 76E1/1996/2
Prague Studies in English 22 / [Vědecký redaktor Libuše Dušková]
Praha, 2000. 192 s.
sg.: 76E1/1997/5
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
5
Romanistica Pragensia 1 / [Věd. redaktor Radim Foustka]
Praha, 1959. 99 s.
sg.: 76E1/1959/35
Romanistica Pragensia 2 / [Rédaction du volume: Histoire littéraire Jan O. Fischer, Linguistique Jan Šabršula, Rédaction
française Marcel Aymonin]
Praha, 1961. 132 s.
sg.: 76E1/1961/2
Romanistica Pragensia 3 / [Rédaction du volume J.O.Fischer]
Praha, 1963. 107 s.
sg.: 76E1/1963/3
Romanistica Pragensia 5 : Problemes de périodisation dans l´histoire littéraire. Colloque international organisé par la
section d´études romanes de l´Université Charles de Prague (29 novembre - 1er décembre 1966) / [Rédaction du volume
Oldřich Bělič, J.O.Fischer, Vladimír Hořký)
Praha, 1968. 105 s.
sg.: 76E1/1968/4
Romanistica Pragensia 6 / [Rédaction du volume J.O.Fischer, Oldřich Bělič, Jan Šabršula]
Praha, 1969. 153 s.
sg.: 76E1/1969/1
Romanistica Pragensia 8 / [Rédaction du volume Karel Livanský, J.O. Fischer]
Praha, 1973. 124 s.
sg.: 76E1/1973/1
Slavica Pragensia 1 : Věnováno prof. dr. Antonínu Frintovi k pětasedmdesátinám / Uspořádali Karel Horálek, Josef Kurz,
Milan Romportl
Praha, 1959. 295 s.
sg.: 76E1/1975/2
Slavica Pragensia 2 / Uspořádali Karel Horálek, Josef Kurz, Milan Romportl
Praha, 1960. 180 s.
sg.: 76E1/1960/2
Slavica Pragensia 4 : Věnováno akademiku Bohuslavu Havránkovi k sedmdesátým narozeninám / [Uspořádali Vladimír
Barnet, Jaromír Bělič, Karel Hausenblas, Karel Horálek, Václav Křístek, Arnošt Lamprecht, Eugen Pauliny, Milan
Romportl, Luboš Řeháček, Petr Sgall, Zdeněk Urban]
Praha, 1962. 745 s.
sg.: 76E1/1962/3
Slavica Pragensia 7 / [Uspořádali Vladimír Barnet, Jaromír Bělič, František Buriánek, Miroslav Drozda, Karel Horálek,
Alois Jedlička, Milan Romportl, Zdeněk Urban]
Praha, 1965. 181 s.
sg.: 76E1/1965/1
Slavica Pragensia 10 : Filosofická fakulta University Karlovy VI. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Praze 1968 /
[Uspořádali Vladimír Barnet, Karel Horálek, Alois Jedlička, Jaroslav Porák, Milan Romportl, Vladimír Skalička, Zdeněk
Urban]
Praha, 1968. 356 s., LI s.
sg.: 76E1/1968/1-3
Slavica Pragensia 11 / [Uspořádali Vladimír Barnet, František Buriánek, Miroslav Drozda, Alois Jedlička, Jaroslav Porák,
Milan Romportl, Zdeněk Urban]
Praha, 1969. 268 s.
sg.: 76E1/1969/4-5
Slavica Pragensia 15 : Aktuální problémy literární vědy / [Uspořádali Vítězslav Rzounek, Eva Fojtíková, red. Emil Lukeš]
Praha, 1973. 184 s.
sg.: 76E1/1973/5
Slavica Pragensia 18 : Věnováno 30. výročí Slovenského národního povstání / [Uspořádal Vítězslav Rzounek]
Praha, 1977. 257 s.
sg.: 76E1/1975/3-4
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
6
Studie z korpusové lingvistiky / [vědečtí redaktoři František Čermák, Jana Klímová, Vladimír Petkevič]
Praha, 2000. 531 s.
sg.: 76E1/1997/3-4
Translatologica Pragensia 1 / [Vědecký redaktor Milan Hrala]
Praha, 1989. 295 s.
sg.: 76E1/1984/4-5
Translatologica Pragensia 4 / [Sestavil Milan Hrala]
Praha, 1992. 217 s.
sg.: 76E1/1990/4
Translatologica Pragensia 5 / [Vědecký redaktor Milan Hrala]
Praha, 1992. 289 s.
sg.: 76E1/1991/4-5
Zápisky katedry československých dějin a archivního studia / Karlova universita, Filosoficko-historická fakulta
Praha, 1956. 11 sv.
sg.: 42E2
Přednášky z [...] běhu Letní školy slovanských studií / Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Praha, 1957-. sv.
sg.: 76G2
Slavica Pragensia 34 : sborník k poctě stého výročí narození akademika Bohuslava Havránka / [řídí Milan Hrala, Václav
Židlický s redakční radou, vědecká redaktorka Alena Macurová]
Praha, 1991. 446 s.
sg.: 76E1/1990/1-3
Slavica Pragensia 17 : Josef Jungmann a jeho pokrokový odkaz dnešku / [uspořádali Alois Jedlička et al.]
Praha, 1975. 249 s.
sg.: 76E1/1974/3-4
Slavica Pragensia 6 : k stému výročí smrti Vuka Stefanoviće Karadžiće / [uspořádali Vladimír Barnet et al.]
Praha, 1964. 263 s.
sg.: 76E1/1964/2
Slavica Pragensia 5 : věnováno památce Bohumila Mathesia (1888-1952) / [uspořádali Jiří F. Franěk et al.]
Praha, 1963. 358 s.
sg.: 76E1/1963/1
Arnulf, Arwed.
Mittelalterliche Beschreibungen der Grabeskirche in Jerusalem / Arwed Arnulf. Alexander der Grenzgänger : ein
Herrscherbild zwischen Forscherdrang und Hybris / Ursula Rombach.
Stuttgart, c1997.. 70 s.
sg.: L1479
Bretholz, Berthold, 1862-1933
Geschichte Böhmens und Mährens. 1. Band, Das Vorwalten des Deutschtums, bis 1419 / von Bertold Bretholz ;
[Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn]
Reichenberg, c1921. V, 237 s., [1] schéma
sg.: 27A18/1
Bretholz, Berthold, 1862-1933
Geschichte Böhmens und Mährens. 2. Band, Hussitentum und Adelsherrschaft, bis 1620 / von Bertold Bretholz ;
[Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn]
Reichenberg, c1922. 261 s., [1] schéma
sg.: 27A18/2
Bretholz, Berthold, 1862-1933
Geschichte Böhmens und Mährens. 3. Band, Dreißigjähriger Krieg und Wiederaufbau, bis 1792 / von Bertold Bretholz ;
[Veröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst in Brünn]
Reichenberg, c1924. 241 s.
sg.: 27A18/3
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
7
Budde, Johann Franz, 1667-1729
Gesammelte Schriften. Bd. 9, Theses theologicae de atheismo et superstitione variis observationibus illustratae et in
usum recitationum academicarum editae / Johann Franz Budde ; hrsg. von Walter Sparn
Hildesheim, 2010. 2 Teilbd.: [50] s., (474, 816) s.
sg.: L200/9-1
Budde, Johann Franz, 1667-1729
Gesammelte Schriften. Bd. 10, Lehr-Sätze von der Atheisterey und dem Aberglauben : mit gelehrten Anmerckungen
erläutert / Johann Franz Budde ; herausgegeben von Walter Sparn
Hildesheim, 2010. 2 Teilbd.: [51] s., (411; 734) s.
sg.: L200/10-1
Carus, Carl Gustav, 1789-1869
Gesammelte Schriften. Band 10, Zwölf Briefe über das Erdleben / Carl Gustav Carus ; mit einer Einleitung
herausgegeben von Olaf Breidbach
Hildesheim, 2010. vii, 296 s
sg.: L432/10
Crkovský, František, 1923Tábor : Sborník k 550. výročí vzniku města / Uspoř. František Crkovský
Tábor, 1970. 117, [2] s.
sg.: 11G28
Cvejnová, Jitka, 1955Česky, prosím II : učebnice češtiny pro cizince / Jitka Cvejnová
Praha, 2012. 2 sv.
sg.: L1460/1
Čanda, Pavel
Národní muzeum v Praze / Jan Šmíd, Pavel Čanda
Praha, 1983. 86 s., 78 s. obr. příl.
sg.: 11E22
Červenka, Jaromír
Náčrt dějin hlineckých škol / sestavil Jaromír Červenka ; závěr Bohumil Homoláč
Hlinsko, 1957. 11 s., [4] s. obr. příl.
sg.: 22B21
Čornej, Petr, 1951Český stát v době jagellonské / Petr Čornej
Praha, 2012. 232 s.
sg.: 28D50
Dvorský, František, 1846-1917
Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna. 1, Dopisy z roku 1631 a 1633 / František Dvorský
Praha, 1894. 325 s.
sg.: 34C19/1
Dvorský, František, 1846-1917
Listy paní Kateřiny z Žerotína rozené z Valdštejna. 2, Dopisy z roku 1634 a 1635 / František Dvorský
Praha, 1895. 368 s.
sg.: 34C19/2
Glücklich, Julius, 1876-1950
Nová redakce zemského zřízení království Českého za posledních let před českým povstáním / Julius Glücklich
Brno, 1936. LXXIII, 567 s.
sg.: 35D11
Górny, Maciej, 1976"Die Wahrheit ist auf unserer Seite" : Nation, Marxismus und Geschichte im Ostblock / Maciej Górny. Aus dem Poln.
übers. von Peter Oliver Loew ...
Köln [u.a.] 2011. 440 S.
sg.: 6C33
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
8
Horyna, Mojmír, 1945-2011
Praha Jiřího Švengsbíra / úvod Ilja Hurník ; text Mojmír Horyna
Praha, 1984. 218 s.
sg.: 19A7
Chmela, Jaroslav
Švýcarsko, Lichtenštejnsko / Jaroslav Chmela a kolektiv
Praha, 1984. 224 s.
sg.: L1463
Kochmann, Karl
Das Stadtbuch von Dux 1389 / Bearbeitet von Karl Kochmann
Prag, 1941. 1 sv. (přeruš. str.)
sg.: L1472
Krofta, Kamil, 1876-1945
Čechy do válek husitských / Kamil Krofta
Praha, 1930. 157 s.
sg.: 28A8
Kuzmány, Karol, 1806-1866
Pamätnik Karla Kuzmányho : Na storočie jeho narodenia : 1806-1906. I. soš., [Vybrané veršované práce jeho]
Turčianský Svätý Martin, 1906. 92 s.
sg.: 95E10
Martschukat, Jürgen
Geschichte der Männlichkeiten / Jürgen Martschukat, Olaf Stieglitz
Frankfurt am Main, c2008. 198 S.
sg.: 37E33
Miller, Michael Laurence.
Rabbis and revolution : the Jews of Moravia in the age of emancipation / Michael Laurence Miller.
Standford, California, 2011.. 464 s.
sg.: 26D60
Morávek, Jan, 1887-1960
Nově objevený inventář rudolfinských sbírek na hradě Pražském / Jan Morávek
Praha, 1937. 34 s.
sg.: 108A3
Novotný, Václav, 1869-1932
České dějiny. Díl 1., Část 1., Od nejstarších dob do smrti knížete Oldřicha / Václav Novotný
Praha, 1912. 782 s.
sg.: 26A1/1-1
Novotný, Václav, 1869-1932
České dějiny. D. 1., Část 2., Od Břetislava I. do Přemysla I. / Václav Novotný
Praha, 1913. 1214 s.
sg.: 26A1/1-2
Novotný, Václav, 1869-1932
České dějiny. D. 1., Část 3., Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253) / Václav Novotný
Praha, 1928. 1085 s.
sg.: 26A1/1-3
Novotný, Václav, 1869-1932
České dějiny. Díl 1. Část 4., Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253-1271) / Václav Novotný
Praha, 1937. 499, xxxiv s.
sg.: 26A1/1-4
Opitz, Claudia, 1955Geschlechtergeschichte / Claudia Opitz-Belakhal.
Frankfurt am Main, 2010.. 205 s.
sg.: 37E32
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
9
Paatz, Walter, 1902-1978
Die akademischen Szepter und Sta?be in Europa : systematische Untersuchungen zu ihrer Geschichte und Gestalt /
von Walter Paatz.
Heidelberg, 1979.. xi, 264 s., [8] listů příl.:
sg.: 16E43
Pacina, Václav, 1928-2006
Sport v království českém / Václav Pacina
Praha, 1986. 237 s., [32] s. obr. příl.
sg.: 82D73
Pacnerová, Ludmila, 1925-2008
Staročeské hlaholské zlomky : (kritické vydání) / Ludmila Pacnerová
Praha, 1986. 132 s. , [8] s. obr. příl.
sg.: 28E5
Pacovský, Jaroslav, 1932-1994
Historie budovy Národního divadla / Jaroslav Pacovský
Praha, 1983. 160 s.
sg.: 106F12
Pala, Karel, 1939Slovník českých synonym / Karel Pala, Jan Všianský ; rkp. slovníku lektor. a k vyd. doporuč. František Čermák
Praha, 1994. 439 s.
sg.: 5A25
Palacký, František, 1798-1876
Josefa Dobrovského život a vědecké působení / vylíčené od Františka Palackého, řádného člena Královské české
společnosti nauk; do češtiny přeložila Jaroslava Šindlerová
Olomouc, 1986. 76 s.
sg.: 79F57
Palacký, František, 1798-1876
Řeči Františka Palackého a Pavla Josefa Šafaříka na Slovanském sjezdě v Praze roku 1848 / [text, zredigovaný Arnem
Novákem, kresbami vyzdobil K. Svolinský]
V Praze, 1928. 28 s.
sg.: 80D44
Palkovský, Břetislav, 1888-1978
Kritické metody historika J. Slavíka : příspěvek k metodologii vědecké a politické české kritiky / napsal B. Palkovský
Praha, 1938. 175 s.
sg.: 6E22
Palme, Alois, 1793-1864
Warnsdorf mit seinen historischen Denkwürdigkeiten von dessen Gründung an bis zum Jahre 1850 / chronologisch
dargestellt von Alois Palme
Warnsdorf, 1913. 255 s., [8] l. obr. příl.
sg.: 19G21
Pánek, Jaroslav, 1947Poslední Rožmberkové : velmoži české renesance / Jaroslav Pánek
Praha, 1989. 417 s.
sg.: 29G10
Pánek, Jaroslav, 1947Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552 / Jaroslav Pánek ; [recenzenti Antonín Kostlán, Josef Žemlička]
Praha, 1987. 304 s.
sg.: 30D23
Pánek, Jaroslav, 1947Zápas o Českou konfesi / Jaroslav Pánek
Praha, 1991. 40 s.
sg.: 27C26/30
Pankratova, Anna Michajlovna, 1887-1957
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
10
První ruská revoluce v letech 1905-1907 / A.M. Pankratovová ; [z ruského originálu přeložili J. Kresta a J. Rychlý]
Praha, 1952. 207 s.
sg.: 91E27
Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, Bartoloměj, ca 1543-1614
Zrcadlo slavného kraje Znojemského : Výbor z díla Zrcadlo slavného Markrabství moravského, v kterémž jeden každý
stav dávnost i povinnost svau uhlédá, krátce sebrané a vydané roku 1593 skrze Bartoloměje Paprockého z Glogol
aPaprocké Voly / [Z pol. do češ.] přel. skrze Jana Vodičku ; Připravil a komentáře napsal Lubomír E. Havlík ; Graf.
úprava Zdeněk Bína
Znojmo, 1993. 63 s.
sg.: 26F25
Parusniková, Zuzana
Kritický racionalismus a jeho vyústění / Zuzana Parusniková
Praha, 1989. 83 s.
sg.: 102H9
Pasák, Tomáš, 1933-1995
Zápasy primátora JUDr. O. Klapky / Tomáš Pasák
Praha, 1991. 32 s.
sg.: 82E61
Pastrnek, František, 1853-1940
Dějiny slovanských apoštolů Cyrilla a Methoda s rozborem a otiskem hlavních pramenů / sepsal František Pastrnek
Praha, 1902. xv, 300 s.
sg.: 95G69
Pátek, Jaroslav, 1934-2003
Jihoafrická republika / Jaroslav Pátek
Praha, 1984. 275 s.
sg.: 104C52
Pater, Mieczysław, 1927Uniwersytet Wrocławski i jego polska przeszłość / Mieczysław Pater
Wrocław, 1986. 65 s.
sg.: 21D68
Pałyga, Edward J.
Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne : od zarania II Rzeczypospolitei do pontyfikatu papieźa-Polaka / Edward
J. Pałyga
Warszawa, 1988. 375 s.
sg.: 92G68
Pellert, Ada.
Die Universität als Organisation : die Kunst, Experten zu managen / Ada Pellert.
Wien, c1999.. 341 s.
sg.: 23E75
Pütter, Johann Stephan, 1725-1807
Geist des Westphälischen Friedens : nach dem innern Gehalte und wahren Zusammenhange der darin verhandelten
Gegenstände historisch und systematisch dargestellt / Johann Stephan Pütter ; mit einer Einl. hrsg. von Arno Buschmann
Hildesheim, 2010. xlv, 557 s.
sg.: L1477
Rabrikauskas, Paulius
The Foundation of the University of Vilnius (1579) : Royal and Papal Grants / Paulius Rabrikauskas
Roma, 1979. 75 s.
sg.: 21F61
Sachar, Howard Morley, 1928Dějiny státu Izrael / Howard M. Sachar ; [z angličtiny přeložili Ervín Hrych, Helena Hrychová]
Praha, 1999. 767 s.
sg.: 93H1
Slach, Miroslav, 1919-
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
11
Světlo v soumraku / Miroslav Slach
Kyjov, 1994. 78 s.
sg.: 24D41
Slípka, Jaroslav, 1926Základy embryologie / Jaroslav Slípka
Praha, 2012. 122 s.
sg.: LFP2012/2
Sojka, Jaroslav
Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby : [1. června - 9. září 2012, Královský letohrádek a Císařská konírna] / Jaroslav
Sojka a kolektiv
Praha, 2012. 351 s.
sg.: 108A2
Steckel, Sita
Kulturen des Lehrens im Früh- und Hochmittelalter : Autorität, Wissenskonzepte und Netzwerke von Gelehrten / von
Sita Steckel
Köln, , 2011.. 1295 s.
sg.: 103D60
Stocklassa, Damaris
Mediale Konstruktion eines kulturellen Gedächnisses am Beispiel der Sudetendeutschen Zeitung / Damaris Stocklassa
München, 2011. vi, 93 s., příl.
sg.: 102G108
Stürgkh, Carl Grafen
Die pragmatische Sanktion : authentische Texte Samt erläuterungen und übersetzungen / im Auftrage des k.k.
Ministerpräsidenten Carl Grafen Stürgkh ; herausgegeben Gustav Turba
Wien, 1913. XV, 202 s.
sg.: 88C34
Sviták, Zbyněk
Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782 / Zbyněk Sviták
Brno, 2011. 587 s.
sg.: 104A29/21
Šalda, F. X. (František Xaver), 1867-1937
Z období zápisníku. 1, Úvahy kulturně politické, studie teoreticko-umělecké, medailóny a stati z literatur světových /
František Xaver Šalda
Praha, 1987. 714 s.
sg.: 94H7/1
Šalda, F. X. (František Xaver), 1867-1937
Z období zápisníku. 2, Studie, medailóny a glosy z literatury české / František Xaver Šalda
Praha, 1988. 755 s., 48 fot. a il.
sg.: 94H7/2
Šalda, F. X. (František Xaver), 1867-1937
Šaldův slovník naučný : výběr z hesel F. X. Šaldy v Ottově slovníku naučném / F. X. Šalda ; vybral a uspořádal Milan
Blahynka
Praha, 1986. 353 s.
sg.: 94H2
Šimek, František, 1882-1974
Učení M. Jana Rokycany / napsal František Šimek
Praha, 1938. 295 s.
sg.: 30C56
Šindelář, Bedřich
Hon na čarodějnice : západní a střední Evropa v 16.-17. století / Bedřich Šindelář ; ilustrations Zdeněk Mézl
Praha, 1986. 253 s.
sg.: 29G1
Šindelář, Bedřich, 1917-1996
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
12
Útěk poddaných z Čech na Moravu po třicetileté válce / Bedřich Šindelář ; vědecký redaktor Josef Kočí ; recenzent
Josef Žemlička
Praha, 1985. 92 s.
sg.: 32E52
Šlechta ze Všehrd, Antonín Petr, 1864-1933
Český průmyslník Bedřich Šlechta / sepsal a vydal na oslavu jeho sedmdesátých narozenin A.P. Šlechta
Praha, 1926. 154 s., front.
sg.: 83A15
Novočeská skladba / Vladimír Šmilauer
Praha, 1966. 573 s.
sg.: 97F1
Šolle, Miloš, 1916-2004
Staroslovanské hradisko : charakteristika, funkce, vývoj a význam / Miloš Šolle
Praha, 1984. 214 s.
sg.: 25F28
Šoutová, Marie, 1916-1996
Polská krásná literatura v českých překladech (1945-1979) : bibliografie s úvodní studií / zpracovala Marie Šoutová
Praha, 1982. 276 s.
sg.: 96G33
Šołta, Jan
Wirtschaft, Kultur und Nationalität : ein Studienband zur sorbischen Geschichte / Jan Šołta
Bautzen, 1990. 191 s.
sg.: 33D9
Špirko, Jozef, 1896-1954
Cirkevne dejiny : s osobitným zretelom na vývin cirkevnych dejin Slovenska. Sväzok I. / Jozef Špirko
Turčianský Sv. Martin, 1943. 477 s., [51] s. obr. příl.
sg.: 111F1/1
Špirko, Jozef, 1896-1954
Cirkevne dejiny : s osobitným zretel'om na vývin cirkevných dejín Slovenska. Sväzok II. / Jozef Špirko
Turčianský Sv. Martin, c1943. 540 s., [13] s. obr. příl.
sg.: 111F1/2
Šrámek, Fráňa, 1877-1952
Trauer, mein Geschwister : eine Auswahl / Frana Sramek ; mit einem Nachwort hrsg. von Monika Kolb und Cornelia Ziel.
Siegen, 1988.. 25 s.
sg.: 94H13
Šťastný, Radko, 1928Tajemství jména Dalimil / Radko Šťastný
Praha, 1991. 345 s.
sg.: 28C3
Štěpán, Miroslav, 1945Zpověď vězně sametové revoluce / Miroslav Štěpán
Praha, 1991. 162 s.
sg.: 85G36
Štěpánek, Vladimír, 1917-1991
Z dějin obrozenské literatury / Vladimír Štěpánek
Praha, 1988. 215 s.
sg.: 94H6
Štoll, Ladislav, 1902-1981
Z kulturních zápasů : vzpomínky - rozhovory - portréty - stati - korespondence / Ladislav Štoll
Praha, 1986. 315 s.
sg.: 94H1
Šuchardin, Semen Viktorovič, 1917-
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
13
Základy dejín techniky : Pokus o rozpracovanie teoretických a metodologických problémov / S.V. Šuchardin ; [Z rus. orig.]
Osnovy istorii techniki. Opyt razrabotki teoretičeskich i metodologičeskich problem [do slov.] přel. Gréta Kminiaková,
Mária Šarudyová
Praha, 1965. 195 s.
sg.: 38G12
Šusta, Josef, 1874-1945
České dějiny : Karel IV., otec a syn 1333-1346. Díl 2., část 3 / napsal Josef Šusta
Praha, 1946. 535 s.
sg.: 26A1/2-3
Šusta, Josef, 1874-1945
Dvě knihy českých dějin : kus středověké historie našeho kraje. Kniha první, Poslední Přemyslovci a jejich dědictví
1300-1308 / napsal Josef Šusta
Praha, 1917. viii, 530 s.
sg.: 26E11/1
Táborský, Eduard, 1910-1996
Presidentův sekretář vypovídá : deník druhého zahraničního odboje. [Sv. 2] / Eduard Táborský
Curych, 1983. 305 s.
sg.: 84E21
Tanner, Jan Bartoloměj, 1623-1694
Život a sláva sv. Václava, mučedlníka, knížete, krále a patrona českého, vydaný v latinské řeči od ctihodného kněze
Jana Tannera z Tovaryšstva Ježíšova, v češtinu uvedený od kněze Felixa Kadlinského z téhož Tovaryšstva Ježíšova /
vydal, úvodem a poznámkami opatřil Zdeněk Kalista
Praha, 1941. 191 s.
sg.: 111C3
Tatarkiewicz, Władysław, 1886-1980
Dejiny estetiky. [D. 1], Staroveká estetika / Władysław Tatarkiewicz
Bratislava, 1985. 317 s., [173] listů obr. příl.
sg.: 101E46/1
Těšitelová, Marie, 1921O češtině v číslech / Marie Těšitelová a kolektiv
Praha, 1987. 205 s.
sg.: 97F2
Thienel, Ingrid
Städtewachstum im Industrialisierungsprozess des 19. Jahrhunderts : Das berliner Beispiel / Ingrid Thienel ; Mit einem
Vorwort von Otto Büsch
Berlin, 1973. 14, 504 s.
sg.: 86D8
Thon, Jan, 1886-1973
Osvětou k svobodě : kniha o českých čtenářích / Jan Thon
Praha, 1948. 260 s.
sg.: 80H3
Tomáš, František
Je sedm hodin středověkého času : postavy a příběhy ze začátků Svobodné Evropy / František Tomáš ; ilustrace Miroslav
Šašek
Praha, 1991. 212 s.
sg.: L1469
Trousilová, Eva, 1936Problematika odborného jazyka při jazykové přípravě dospělých / Stanislava Hřebíčková, Eva Trousilová ; Univerzita
Karlova
Praha, 1990. 202 s.
sg.: 51504
Voigt, Stefan, 1962Verfassungswandel ökonomisch erklären:
Forschungsprogramms / Stefan Voigt
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
Fragen
und
Einsichten
eines
neuen
und
interdisziplinären
14
Stuttgart, 2001. 30 s.
sg.: L1478
Vojtíšek, Václav, 1883-1974
Městské archivářství Emlerovo a jeho význam / Václav Vojtíšek
Praha, 1936. 16 s.
sg.: 12G69
Všetečka, Jiří, 1937Technika očima staletí / Jiří Všetečka ; slovem provází Bohuslav Hlinka.
Praha, 1982. 1 nestránkovaný svazek
sg.: 13D51
Skripta :
Archaická latina / Lucie Pultrová ... [et al.]
Praha, 2006. 187 s.
sg.: FF2006/1
Cita, Stanislav, 1953English for nursing and paramedical professions. Part 2, Optional topics, key, vocabulary / Stanislav Cita
Praha, 2012. 193 s.
sg.: 1LF2012/3
Doubková, Alena, 1949Anatomie pro bakalářský studijní obor Fyzioterapie - II. díl / Alena Doubková, Rudolf Linc
Praha, 2012. 314 s.
sg.: 3LF2012/1
Drábek, Jiří
Vybrané kapitoly z hepatologie / Jiří Drábek, Michal Pročke, Jan Šťovíček
Praha, 2012. 68 s.
sg.: 2LF2012/2
Havránek, Jan, 1928-2003
Úvod do studia dějepisu : Učební texty pro dálkové studium na pedagogických institutech / Jan Havránek
Praha, 1961. 96 s.
sg.: ÚTDU61/2
Jonášová, Eva
Matematika III / Eva Jonášová, Zdeněk Rubeš, Jaroslava Vesecká
Praha, 2010. 107 s.
sg.: ÚJOLP2012/3a
Jonášová, Eva
Matematika II / Eva Jonášová, Zdeněk Rubeš, Jaroslava Vesecká
Praha, 2009. 160 s.
sg.: ÚJOP2012/2
Jonášová, Eva
Matematika I / Eva Jonášová, Zdeněk Rubeš, Jaroslava Vesecká
Praha, 2012. 104 s.
sg.: ÚJOP2012/4
Tuček, Milan, 1953Hygiena a epidemiologie / Milan Tuček a kolektiv
Praha, 2012. 358 s.
sg.: 1LF2012/6
Uhlířová, Vladimíra
Nácvik psaní v češtině pro zahraniční studenty / Vladimíra Uhlířová
Praha, 2012. 30 s.
sg.: ÚJOP2012/1
Vilikus, Zdeněk, 1955-
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
15
Výživa sportovců a sportovní výkon / Zdeněk Vilikus a kolektiv
Praha, 2012. 177 s.
sg.: 1LF2012/4
Zvěřina, Jaroslav, 1942Lékařská sexuologie / Jaroslav Zvěřina
Praha, 2012. 83 s.
sg.: 1LF2012/5
Compiled 25.6.2014 12:45:40 by Document Globe ®
16
Download

ve formátu PDF - Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity