Od nynějška je tu náš CUROX® M-302 produkt,
který neobsahuje ftaláty ani aromatické sloučeniny.
Výrobce
United Initiators GmbH & Co. KG
Dr.- Gustav -Adolph -Str. 3
82049 Pullach
T: + 49 89 74422 237
F: + 49 89 74422 6237
[email protected]
To je jasná výhoda pro Vás i z ekologických i
ekonomických důvodů.
Jako jedni z prvních dodavatelů na trhu
umožňujeme svým zákazníkům účastnit se na tomto
novém vývoji. Více než stoleté zkušenosti z nás
učinily inovativní vedoucí firmu na trhu vysoce
kvalitních peroxidů, jak ve výzkumu, tak ve výrobě
Distributor v České republice
Porta s.r.o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
Česká Republika
Tel. +420 241091211
Fax: +420 241442734
e-mail: [email protected]
i službách.
Každý krok ve světě polymerů znamená
také krok kupředu ve vývoji našich produktů.
Abychom dostáli našemu motu „Pomáháme
Vám uspět“,doprovodíme Vás až k vrcholu.
Rádi vám pomůžeme na poli Vaší specifické
aplikace tak, abyste mohli užít výhod našeho
bezftalátového CUROXu.
CUROX
M–302
®
Budoucnost peroxidů
Bez ftalátů
Výhody produktu CUROX® M-302
Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic
– neobsahuje ftaláty ani aromáty
– zvýšená vytvrzovací účinnost
°C
–– M-302 2% + C-101 2%
140
–– M-302 2% + C-101 1%
– nízká monomerní residua
–– M-302 2% + C-101 0,5%
– nízká viskozita
120
–– M-302 1% + C-101 1%
– ekologické a ekonomické výhody
–– M-302 1% + C-101 0,5%
100
– jednoduché dávkování
* C-101 Kobalt oktoát, 1% roztok
80
60
Nová skupina produktů CUROX
– 4 různé typy:
40
CUROX® M-102, CUROX® M-202,
CUROX® M-302, CUROX® M-402
20
0
20
30
40
50
min
ac
e
l
am
Pu
ltr
ina
uz
ce
e
SM
C,
Sp BMC
ec
,G
iá
Vi lní p MC
,
ny
le rysk TMC
ste
y
ry řice
Ak
ry
lá
ty
sa
n
ál
ní
ov
é
Ko
nt
inu
ýk
op
Be
M
y
RT
ěr
Pokojová teplota
zv
-i
nje
kt
ov
ko
tv
y
é
Ná
t
lik
Ap
em
ick
ní
ak
tiv
h
bsa
O
va
n
dá
Do
Ch
ho
a
fo
rm
á
st
ká
ic
em
Ch
%
án
í
ky
s
a
ur
kt
ru
u
kt
o
du
pr
d
Kó
lík
u
Ru ačn
čn í t
í n ep
an lo
áš ta
en
O
í/
dl
év
stř
án
íká
í/
ní
Na
Po
ly
víj
me
en
rb
í
et
on
G
el
&
co
Um
at
ěl
y
ý
mr
Tm
am
el
y
o
r,
Kn
ofl
íky
10
Zvýšená teplota
Vysoká teplota
Ketonperoxidy
Methyletylketon peroxid
(bez ftalátů)
CUROX M-102
CUROX M-202
CUROX M-302
CUROX M-402
CH3
HOO C OOH
C2H5
CH3
CH3
H(O)O C O O C O(O)H
C2H5
C2H5
Tekutá směs (dlouhý čas želatinace)
Tekutá směs (nízký obsah vody)
Tekutá směs (standardní)
Tekutá směs (vysoká reaktivita)
8,6






9,1






9,5




9,8








 = Doporučeno použít
 = Možno použít
Download

CUROX® M–302