Poruchy metabolismu minerálů,
pomocných mechanismů
metabolismu. Pigmentace.
III. histologické praktikum
3. ročník všeobecného směru
Poruchy metabolismu minerálů
• Patologické zvápenatění (kalcifikace)
- ukládání vápníku ve tkáních, které nejsou
normálně zvápenatělé
- Dystrofické zvápenatění – ukládání vápenných solí do tkáně
předem patologicky změněné např. do hyalinně změněného vaziva
(ATEROSKLERÓZA), do ložiska kaseózní nekrózy (TBC),
do zánětlivě novotvořeného vaziva (PERIKARDITIS PETROSA)
- Metastatické zvápenatění – výskyt při hyperkalcémii
u adenomu parathyreoidei, nebo při osteolýze kostí metastatickým
procesem. Jde o systematické ukládání vápenných solí do intersticia
plic, žaludeční sliznice, ledvin a vnitřní elastiky tepen aj. orgánů
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza aorty
Krystaly cholesterolu v ateromovém plátu arteriální stěny
(negativní obraz vyplavených krystalů)
Tuberkulózní uzlík s kalcifikací – plíce
Metastatické zvápenatění plic
Poruchy metabolismu minerálů
• Hyperkalémie
– při nedostatečné činnosti ledvin, zvýšeném rozpadu
erytrocytů aj.
– tvorba mnohočetných neúplných nekróz
v myokardu
Poruchy pomocných mechanismů
metabolismu
• Krystalizace a tvorba konkrementů
– všechny látky podílející se na metabolismu musí
zůstat amorfní a tekuté. Při porušení této podmínky
dochází k vypadávání látek z roztoku, krystalizaci.
– krystaly (cholesterolové, Charcotovy-Leydenovy,
krystaly kyseliny močové…)
– konkrementy (žlučník, močové cesty, slinné žlázy,
pankreas, prostata…)
Konkrement žlučníku
Konkrementy v prostatě – prostatolity
Pigmentace
Endogenní
Exogenní
autogenní
melanin
ceroid
lipofuscin
lipochrom
hematogenní
hemosiderin
hematoidin
hemofuscin
hematin
pigmentace poraněním
tetování
sideróza
pigmentace zažívacím ústrojím
a krevní cestou
argyróza
pigmentace vdechováním
antrakóza
pneumokoniózy (silikóza,
antrakosilikóza, azbestóza)
Pigmenty autogenní
porucha/změna pigmentace
pigment
Melanin
tmavé barvivo neurektodermu
piha, lentigo, pigmentový névus,
maligní melanom, Addisonova
nemoc, těhotenství,
melanodermie, vitiligo,
leukoderma, albinismus,
ochronóza
Ceroid
–
–
hnědý intracelulární pigment v lysozomech
vzniká peroxidační polymerizací nenasycených
mastných kyselin
melanosis coli
Lipofuscin
–
podobně jako ceroid vzniká oxidací
nenasycených mastných kyselin
hnědá atrofie myokardu, jater
Lipochrom
–
–
žlutooranžové barvivo
karotenoidy rostlinného původu
– xantóza (plosky a dlaně)
Pigmentový névus
Pigmentový névus
Maligní melanom
Maligní melanom
Maligní melanom
Maligní melanom
Maligní melanom
(lentigo maligna melanom)
3
1
2
1
1 Melanin v nádorových buňkách
2 Melanin fagocytovaný v histiocytech
(uvolněný z nádorových buněk)
3 Rohová vrstva epidermis
Maligní melanom (spec. barvení Fontána)
Patologická depigmentace kůže - vitiligo
2
1
1 Normální přítomnost melaninu
v basální vrstvě epidermis
2 Ložiskové chybění melaninu
v basální vrstvě epidermis
Patologická depigmentace kůže - vitiligo
(impregnace melaninu stříbrem dle Massona)
1
2
1 Normální přítomnost melaninu
v basální vrstvě epidermis
2 Ložiskové chybění melaninu
v basální vrstvě epidermis
Atrofia fusca myocardii
Pigmenty hematogenní
• vznikají rozpadem hemoglobinu
• hemoglobinemie – při prudké hemolýze (rozpadu
erytrocytů), kdy RES nestačí zpracovat veškerý
uvolněný hemoglobin, který se postupně začne
vylučovat ledvinami (hemoglobinurie)
Pigmenty hematogenní
Porucha/ změna pigmentace
pigment
–
–
–
–
–
vzniká degradací hemoglobinu
komplexní sloučenina hydroxidu
železitého vázaného na proteinovou
složku
intracelulární pigment hnědé barvy
tvoří zrníčka a hrudky
Pearlsova reakce pozitivní
Hematoidin
–
–
–
chemicky totožný s bilirubinem
Extracelulárně
Pearlsova reakce negativní
–
výskyt ve starších krevních
výronech
Hemofuscin
–
směs ceroidu a hemosiderinu
Hematin
–
–
hnědý pigment podobný
hemosiderinu
Pearlsova reakce negativní
Bilirubin
–
vzniká degradací hemoglobinu
–
Ikterus
Porfyrin
–
–
předstupně hemu
syntéza v erytroblastech kostní
dřeně a v hepatocytech
Porfyrie
Hemosiderin
–
–
–
–
Hemosideróza
idiopatická (primární)
hemochromatóza
sekundární hemochromatóza
kongenitální hemochromatóza
Hemosideróza jater
Hemochromatóza jater
Biliární cirhóza (žluč. tromby v játrech)
Biliární cirhóza (žluč. tromby v játrech)
(spec. barvení Fouchet)
Biliární nefróza
(žlučové tromby v ledvinách)
Pigmenty exogenní
• Pigmentace poraněním – tetování, sideróza…
• Pigmentace zažívacím ústrojím a krevní
cestou – argyróza, chryzocyanóza, olovnatý lem
na okraji dásní…
• Pigmentace vdechováním – antrakóza,
pneumokoniózy (silikóza, antrakosilikóza,
azbestóza)
Exogenní pigmentace
– antrakóza v plíci
1
3
2
2
1 Antrakotický pigment v intealveolárních
septech indurované plíce
2 Shluky siderofágů
3 Lumen arterie
Exogenní pigmenty
– antrakóza v lymfatické uzlině
5
1
3
4
2
2
1 Pouzdro uzliny
2 Lymfatické folikly
3 Dřeňový sinus
4 Četné antrakofágy v dřeni uzliny
5 Plicní tkáň
Silikóza plic
kopie
1
2
2
2
1 Vazivové centrum uzlíku
2 Splývání alveolů (perifokální
„kopretinový“ emfyzém)
Silikóza plic
1
1
1
1 Jizevnatá centra uzlíků
Silikóza plic – fibróza s krystaly křemene
(polarizované světlo)
Silikóza plic – krystaly křemene
(polarizované světlo)
Exogenní pigmentace
– azbestóza, azbestová tělíska v plicích
Download

Poruchy metabolismu minerálů, pomocných mechanismů