Oddělovací spínací zesilovač
2kanálový
MK13-22AEX0-R/24VDC
Dvoukanálové spínací zesilovače
MK13-22AEX0-R/24VDC jsou vybaveny
jiskrově bezpečnými vstupními obvody.
K přístroji lze připojit senzory dle EN
6094756 (NAMUR), proměnné odpory nebo
bezpotenciálové kontakty.
K přístroji lze připojit senzory dle EN
6094756 (NAMUR), proměnné odpory nebo
bezpotenciálové kontakty.
Na výstupu jsou dvě relé s přepínacími
kontakty.
Pomocí šesti přepínačů na čelní straně
lze nastavit pracovní režim (pracovní nebo
klidový proud) a individuálně zapnout nebo
vypnout kontrolu přerušení vodiče a zkratu.
Při použití mechanických kontaktů se musí
kontrola přerušení vodiče a zkratu vypnout
nebo je třeba použít odporový můstek (II), viz
schéma zapojení.
Při použití mechanických kontaktů se musí
kontrola přerušení vodiče a zkratu vypnout
nebo je třeba použít odporový můstek (II), viz
schéma zapojení.
■
jiskrově bezpečný vstupní obvod EEx ia
■
rozsah použití dle ATEX: II (1) G
■
■
■
■
nastavitelný pracovní režim (pracovní/
klidový proud)
kontrola vstupního obvodu na
přerušení vodiče/zkrat (zap/vyp)
dvě relé, každé s jedním přepínacím
kontaktem
galvanické oddělení vstupního obvodu
od výstupního a napájecího napětí
• 2012-06-23T15:23:49+02:00
Zelená LED signalizuje provozní připravenost.
Dvoubarevné LED signalizují žlutou barvou
stav příslušného výstupu. V případě poruchy
vstupního obvodu (pokud je kontrola zapnuta)
se LED rozsvítí červeně. Současně odpadne
příslušné výstupní relé.
1/2
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Oddělovací spínací zesilovač
2kanálový
MK13-22AEX0-R/24VDC
Typové označení
Identifikační číslo
MK13-22AEX0-R/24VDC
7541250
Jmenovité napětí
Napájecí napětí
Příkon
24 VDC
10…30VDC
ð 1.5 W
NAMUR
Napětí naprázdno
Zkratový proud
Vstupní odpor
Odpor vodiče
Práh sepnutí
Práh rozepnutí
Mez přerušení vodiče
Mez zkratu
EN 60947-5-6
8.2 VDC
8.2 mA
1 kò
ð 50 ò
1.55 mA
1.75 mA
ð 0.1 mA
ï 6 mA
Výstupní obvod (digitální)
Spínané napětí relé
Spínaný proud na výstup
Spínaný výkon na výstup
Frekvence spínání
Materiál kontaktu
2 x relé, přepínací
ð 250 VAC/120 VDC
ð2A
ð 500 VA/60 W
ð 10 Hz
AgNi, 3µ Au
Galvanické oddělení
Galvanické oddělení
2,5 kV
Ex-certifikát, prohlášení o shodě
Oblast použití
Ex ochrana
Max.výstupní napětí Uo
Max.výstupní proud Io
Max.výstupní výkon Po
Jmenovité napětí
Charakteristika
Vnější indukčnost/kapacita Lo/Co
Indikace
Provozní připravenost
Stav výstupu
Signalizace poruchy
PTB 99 ATEX 2083
II (1) G
[EEx ia] IIC
ð 11.9 V
ð 36 mA
ð 108 mW
250 V
lineární
Ex ia/ib
Lo [mH]
Co [µF]
IIC
23
1.45
IIB
87
9.4
zelená
žlutá
červená
IP20
-25…+60°C
-40…80°C
89x36x110mm
169 g
montáž na lištu DIN nebo montážní desku
polykarbonát / ABS
4 x 4pólová pružinová svorkovnice
1 x 2.5 mm / 2 x 1.5 mm
2
2
• 2012-06-23T15:23:49+02:00
Stupeň krytí
Okolní teplota
Skladovací teplota
Rozměry
Hmotnost
Montážní pokyny
Materiál pouzdra
Elektrické připojení
Průřez kabelu
Rozměry
2/2
Hans Turck GmbH & Co.KG ñ D-45472 Mülheim an der Ruhr ñ Witzlebenstraße 7 ñ Tel. 0208 4952-0 ñ Fax 0208 4952-264 ñ [email protected] ñ www.turck.com
Download

Oddělovací spínací zesilovač