SVJ Konstantinova 1472-1474
Zápis č. 4/2014
ze schůze výboru konané dne 09.10.2014 v 18:30 hod. v zasedací místnosti
Konstantinova 1472, Praha 4
Přítomni:
členové výboru - M.Krčmová, E.Farová, L.Vondrová-Dietlová, V.Černý, A.Červenka,
ostatní – JUDr. J. Fara (právní poradce)
Program:
1) Příprava na členskou schůzi SVJ 15.10.2014
2) Opravy - udržování
3) ZOBF/Dlouhodobý účelový úvěr
4) Ušetřené prostředky za provoz - přehled
5) Dlužníci
K bodu 1)
Skrutátor :
Sčítání hlasů a plných mocí:
Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:
JUDr. J.Fara
E.Farová, A.Červenka
L.Vondrová-Dietlová
M.Krčmová, E.Farová
K bodu 2)
• Byly vyměněny poničené dveře za nové-kolárna 1473( zdevastováno zloději )
NON STOP-zámečnictví ABRAKA
• Odsouhlasena výměna obyčejných dveří( kolárna 1474 ) za bezpečnostní
• Reklamace obráceného osazení radiového vodoměru/ Pražské vodovody
a kanalizace, zpětný chod( objednáno na 17.10.2014 )
• Oprava prasklého vod. potrubí 1473-byt č.24/NON STOP havárie – AAA
• Doplnění chybějících LED žárovek-chodba sklepy, před vstupy-jih, schodiště a
přízemí-suterén/V.Černý
• Pravidelná kontrola všech požárních hadic na chodbách před byty, průběžná
kontrola průchodnosti okapových svodů nad vstupy-sever/A.Červenka
K bodu 3)
ZOBF k 30.09.2014 konečný zůstatek:
(bez odměny za umístění v soutěži,+ 350 000,00
bude v nejbližších dnech připsáno na náš účet )
Dlouhodobý účelový úvěr k 30.09.2014 konečný zůstatek:
1 390 125,33
-10 553 845,49
K bodu 4)
Úspora finančních prostředků za nadbytečné platby v PROVOZU
Přehled úspor a zisků :
Děkujeme všem bydlícím, kteří třídí svůj odpad a naše i sousední SVJ tak vystačí pouze
s 3.kontejnery na odpad z domácností, místo původních 5.
roční úspora za kontejnery činí:
42 509,00 od roku 2006 celkem: 382 581,00
Odstoupení od smlouvy firmě ISTA a nasmlouvání zpracování odečtů s SBD ND
roční úspora činí:
20 200,00 za 3.roky celkem:
60 600,00
Vypovězení provozu tří třífázových elektroměrů ke starým pračkám a převedení
na stávající dvoufázové, ušetřeno za paušální poplatek 3800,00/kus/rok
ročně celkem:
11 400,00 za 3.roky celkem:
34 200,00
Osvětlení výtahové kabiny- LED žárovkami, platby za el.výtahů porovnány se
sousedním SVJ,( mají osazeno zářivkovými trubicemi )
roční úspora za 3 výtahy činí:
cca 21 000,00 za 7 let cca
147 000,00
V podílu PT 1,44% získáno na opravách:
za rok:
2013( na účet v r.2014 )
2012
2011
2010
2009
2008
2007
získáno za 7 let celkem:
získáno v průměru za 1 rok:
153 638,00
7 112,00
9 129,00
5 882,00
49 295,00
17 964,00
52 567,00
295 587,00
42 226,00
Od roku 2006 - 2013 získáno a ušetřeno v provozu celkem:
919 968,00
Ročně šetříme za provoz díky výše uvedeným opatřením, v průměru cca
137 335,00
Výměna žárovek za LED žárovky ve společných prostorách - možnost úspory až 80%
el.energie( úspora bude patrná hlavně za rok 2015 )
Zateplení domu, spolu s výměnou oken, rovněž významně uspoří energii na vytápění domu
( hlavně bytů ), která se objektivně objeví až ve spotřebě za rok 2014
K bodu 5)
2711473023 dluh na nájmu: 9 648,00
2711474008 dluh na nájmu: 9 088,00
Celkem:
18 736,00
Přes opakované výzvy, dlužníci svůj dluh stále neuhradili, výbor předává právnímu odd.
SBD ND
Zapsala: M. Krčmová-předsedkyně v.r.
V Praze dne 09.10.2014
V. Černý-místopředseda v.r.
Download

zápis výboru 2014-04