Kalkulace výroby cukrové vaty
z cukru CORNiCO krystal (hrubozrný cukr)
jednotka mn.
cena za jed.
spotřeba ks/kg
jednotka
cena za spotřebu
cukr CORNiCO krystal
1
25,90 Kč
2,5
kg
64,75 Kč
Barvivo CORNICO 500g/sklenice
500
500,00 Kč
20
g
20,00 Kč
špejle hranaté 30cm
1000
250,00 Kč
100
g
25,00 Kč
celkové náklady na výrobu 100ks cukrové vaty:
109,75 Kč
náklady na výrobu 1 ks:
1,10 Kč
zisk z prodeje 1 porce cukrové vaty - u předpokládané prodejní ceny:
15,00 Kč
13,90 Kč
tržba ze 100 porcí - u předpokládané prodejní ceny:
15,00 Kč
1 500,00 Kč
Zisk v Kč cca ze 100 porcí cukrové vaty:
1 390,25 Kč
ceny uvedené v tabulce jsou bez DPH a nejsou v nich zahrnuty náklady na spotř.el.energie a zaměstnance
Kalkulace výroby cukrové vaty
z cukru SWEET POP (ochucený, barevný cukr)
jednotka mn.
cena za jed.
spotřeba ks/kg
jednotka
cena za spotřebu
cukr SWEET POP ochucený, barevný
1
95,00 Kč
2,5
kg
237,50 Kč
špejle hranaté 30cm
1000
250,00 Kč
100
g
25,00 Kč
celkové náklady na výrobu 100ks cukrové vaty:
262,50 Kč
náklady na výrobu 1 ks:
2,63 Kč
zisk z prodeje 1 porce cukrové vaty - u předpokládané prodejní ceny:
15,00 Kč
12,38 Kč
tržba ze 100 porcí - u předpokládané prodejní ceny:
15,00 Kč
1 500,00 Kč
Zisk v Kč cca ze 100 porcí cukrové vaty:
1 237,50 Kč
ceny uvedené v tabulce jsou bez DPH a nejsou v nich zahrnuty náklady na spotř.el.energie a zaměstnance
Download

Kalkulace výroby cukrové vaty