Seznam digitálních učebních materiálů
Vyučovací předmět: Technologie
Obor: Karosář
Číslo projektu
Číslo a název šablony klíčové aktivity
Tematická oblast
Autor
Téma
Lepidla a lepení při opravách
karoserií osobních
automobilů
Lepení autobusů a nákladních
vozidel
Rovnací systémy karoserií
havarovaných vozidel
Měřicí systémy pro karoserie
vozidel
Měřicí a rovnací systémy pro
karoserie havarovaných
vozidel
Obaly elektrod
CZ.1.07/1.5.00/34.0374
III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Technologie
Ing. Ladislav Khorel
Označení materiálu (přílohy)
VY_32_INOVACE_TEC_3U_KH_14_01
Popis
Výkladová prezentace - podstata lepení, výhody
lepidel, pravidla práce při lepení plechů, demontáži a
montáži skel, používané druhy lepidel a
odhlučňovacích prostředků
VY_32_INOVACE_TEC_3U_KH_14_02
Výkladová prezentace - základní pojmy z oblasti
lepení, výhody a nevýhody technologie lepení,
základní rozdělení lepidel, typy lepidel používaných
v karosářské praxi, použití lepidel při stavbě
autobusů a nákladních vozidel
VY_32_INOVACE_TEC_3U_KH_14_03
Výkladová prezentace - druhy stabilních a mobilních
rovnacích systémů firem BLACKHAWK, CAR-OLINER, CELETTE a TARPO, jejich charakteristiky
a použití
VY_32_INOVACE_TEC_3U_KH_14_04
Výkladová prezentace - měřicí listy, dvojrozměrné a
trojrozměrné měření, tyčové měřidlo, vystřeďovací
přípravek, mechanický měřicí systém, optický měřicí
systém, univerzální elektronický měřicí systém,
měřicí systém s rovnacími úhelníky
VY_32_INOVACE_TEC_3U_KH_14_05
Pracovní list - stabilní a mobilní rovnací systém,
rovnací rám, Korek, systém upínání, dozer, měřicí
listy, dvojrozměrné a trojrozměrné měření, tyčové
měřidlo, vystřeďovací přípravek, mechanický,
optický, elektronický měřicí systém, měřicí systém s
rovnacími úhelníky.
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_06
Výkladová prezentace - druhy elektrod, obal elektrody,
funkce obalu, obal stabilizační, rutilový, kyselý,
bazický, organický, obal ze solí halových prvků, obal
zvláštní
Zařízení pro MIG/MAG
Přídavné materiály
Svařování MIG/MAG
Řezání kyslíkem
Vady svarů
Značení svarů na výkresech
Destruktivní zkoušky svarů
Nedestruktivní zkoušky svarů
Vady svarů
Řezání kyslíkem
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_07
Výkladová prezentace - přehled zdrojů pro svařování
metodou MIG/MAG, typy podávacích zařízení pro
posuv drátu, druhy svařovacích hořáků a přehled
příslušenství
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_08
Výkladová prezentace - základní přehled přídavných
materiálů a ochranných plynů pro svařování
plamenem, elektrickým obloukem a svařování v
ochranné atmosféře MIG/MAG
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_09
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_10
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_11
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_12
Výkladová prezentace - princip svařování MIG/MAG,
typy přenosu kovu, výhody svařování metodou
MAG, volba parametrů svařování, napětí, proud,
plyny pro svařování MIG/MAG, svařování pomocí
rotujícího oblouku (T.I.M.E.), dvoutaktní a čtyřtaktní
řízení průběhu svařování
Výkladová prezentace - princip řezání kyslíkem,
podmínky řezatelnosti, plyny pro řezání kyslíkem,
zařízení pro řezání kyslíkem, seřízení plamene, řezání
pomocí prášků, drážkování kyslíkem
Výkladová prezentace - základní poznatky z oblasti
klasifikace vad svarů - trhliny, dutiny, vměstky,
studený spoj, vady tvaru a rozměru, vady svarů
MIG/MAG
Výkladová prezentace - základní značka svaru,
doplňková značka svaru, příčný a podélný rozměr
svaru, metoda a poloha svařování, obvodový svar,
montážní svar
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_13
Výkladová prezentace - zkouška tahem, zkouška rázem
v ohybu, zkouška lámavosti, zkoušky tvrdosti,
zkouška rozlomením, makroskopická zkouška svaru
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_14
Výkladová prezentace - vizuální prohlídka svarů,
kapilární zkoušky svarů, magnetické zkoušky svarů,
prozařovací zkoušky svarů, ultrazvukové zkoušky
svarů
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_15
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_16
Pracovní list – k ověření vědomostí žáků z oblasti
druhů vad svarových spojů, jejich klasifikace a příčin
vzniku jednotlivých vad
Pracovní list - k ověření vědomostí žáků z oblasti
řezání kyslíkem. Zápalná teplota, teplota tavení,
struska, plyny, hořáky, seřízení plamene, řezání
pomocí prášků, drážkování kyslíkem
Značení svarů na výkresech
Zkoušky svarů
Svařování MIG/MAG
Bezpečnost při svařování
plamenem a řezání kyslíkem
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_17
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_18
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_19
VY_32_INOVACE_TEC_2U_KH_14_20
Pracovní list - k ověření vědomostí žáků z oblasti
předepisování a značení svarů na technických
výkresech. Předepisování základních a doplňkových
značek svarů, rozměrů svarů, metod svařování.
Pracovní list - k ověření vědomostí žáků z oblasti
zkoušky tahem, rázem v ohybu, lámavosti, tvrdosti,
rozlomením, vizuální prohlídky, kapilární,
magnetické, prozařovací, ultrazvukové zkoušky
Pracovní list - svařovací zařízení, invertor, podávací
zařízení, vedení drátu, typy přenosu kovu, synergický
provoz, svařovací proces T. I. M. E., řízení průběhu
svařování
Pracovní list
- bezpečnostní normy, velikost
pracoviště, hasicí přístroj, oprávnění ke svařování,
postup při zahřáté lahvi, přepouštění plynů, doprava
lahví
Download

Seznam DUM: Technologie výroby a oprav automobilů 2