Motivace a rozvoj zaměstnanců na
základních pozicích
Aleš Borej
HR Director
MAKRO Cash & Carry ČR
METRO Cash & Carry Slovakia
Member of METRO Group
Osnova
• Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích
-
Adaptace
Empowerment
Hodnocení – odměňování
Engagement survey - Gallup
Member of METRO Group
Vize: Náš tým tvoří nadšení, oddaní a kvalifikovaní zaměstnanci
Nábor, Adaptace
a Školení
Odměňování
Hodnocení
Rozvoj a
empowerment
Angažovanost Gallup
Q12
Hlavní nástroje k retenci a motivaci zaměstnanců
Member of METRO Group
Adaptace zaměstnanců
Adaptační plány
3 – 5 pracovních směn po nástupu do zaměstnání
Trénink v rámci adaptace
3 interní trenéři (metodicky řízeni tréninkovým
oddělením)
Péče o zákazníka; Řešení obtížných situací pro
recepční; Řešení obtížných situací pro pokladní
Ostatní tréninky (MPOS – pro pokladní,E-learning,…)
Komunikace s nadřízeným
Department Manager
Floor Manager – 6 weeks interview
Store Manager – 12 weeks interview
Member of METRO Group
Struktura zaměstnanců v rámci velkoobchodní jednotky
80%
Member of METRO Group
Empowerment
• 80% zaměstnanců v dělnických pozicích
• Umožnění kariérního růstu, posílení zodpovědnosti, možnost
diferenciace zamě
ěstnanců na základní úrovni
• Garant tréninku – zkušený vedoucí oddělení nebo vedoucí
úseku; podpora ze strany personálního oddělení
• On the job training; potvrzení do pozice po úspěšném
absolvování praktického testu
• Vyšší platová třída => vyšší měsíční mzda => vyšší měsíční
prémie
Member of METRO Group
Gallup – Q12® Employee Engagement
Angažovanost zaměstnanců odráží
jak jsou zaměstnanci zapojeni do
pracovních úkolů, jak jsou s nimi
spokojeni a „zapáleni“ pro práci –
to vše přispívá k atmosféře na
pracovišti a pomáhá
zaměstnancům dosahovat nebo
dokonce překonávat jejich
pracovní cíle
Angažovanost zaměstnanců není
pouze to, jestli je zaměstnanec v
zaměstnání spokojený.
Spokojený zaměstnanec nemusí
být angažovaný.
Member of METRO Group
Zaměstnanecká angažovanost rozhodující faktor pro výkonnost a
následný obchodní úspěch
• Produkt
• Cena
• Pozice
• Distribuce
Tvrdé
faktory
• Organizace
výkonnost
• atd.
Zaměstnanecká
angažovanost
výsledky
Měkké
faktory
Výzkumy potvrzují:
• Zvýšení zaměstnanecké angažovanosti má vliv na lepší výsledky firmy
• Nedostatek angažovaných zaměstnanců má za následek snižování profitability podniku kvůli horší
výkonnosti zaměstnanců, vyšší fluktuaci, zbytečným pracovním úrazům a samozřejmě z toho
plynoucímu úbytku zákazníků.
• Angažovanost zaměstnanců je nezbytnou podmínkou spokojenosti zákazníka a jeho opětovné
návštěvy.
Member of METRO Group
Distribution of Workgroup Means 2008 and 2009
Teams in %
GM 3.55
25th Pctl
46 (24%) Teams
1.81 (1st Pctl)
Bandwidth of team results
GM 3.90
50th Pctl
GM 4.24
75th Pctl
47 (24%) Teams
4.86 (98th Pctl)
The graph is based on categorized data.
9
Member of METRO Group
Store annual communication plan (key success activities)
Daily
Weekly
Monthly
Quarterly
Annually
Communication
with the staff on the
floor
Store management
meeting
Direct reports
potential appraisal
Meeting with DMs
and FMs
Setting of objectives
Gallup follow-up
meeting
Store Manager
As needed
Store staff meeting
(at least with part of
the staff)
Interview with new
employees
( after 12 weeks)
Store succession
planning
management
Communication
with the staff on the
floor
Department
managers´ potential
appraisal
Gallup follow-up
meeting
Department
managers´ annual
potential appraisal
Department
managers´
meeting
Floor Manager
New staff hiring
Staff introductory
adaptation check
(after 6 weeks)
Successor
preparation
Staff management
Department Manager
Staff annual
performance
appraisal
Store staff potential
appraisal
Gallup follow-up
meeting
New staff hiring
Staff introductory
adaptation
Staff training
Member of METRO Group
Vývoj fluktuace zaměstnanců v letech 2004 - 2009
60
50
40
Makro ČR
Metro SK
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Member of METRO Group
Děkuji za pozornost!
Aleš Borej
HR Director
[email protected]
Member of METRO Group
Download

Motivace a rozvoj zaměstnanců na základních pozicích