NEVEKLOVSKÁ HVĚZDIČKA
3. ROČNÍK TALENTOVÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
SOBOTA 7.BŘEZNA 2015 V 9:00
V AULE ZŠ J. KUBELÍKA, NEVEKLOV
VĚKOVÉ KATEGORIE : 3-6 let/7-10 let/11-14 let/15-19 let (počítá se věk, kterého soutěžící dosáhne k 1.3.2015)
TALENTOVÁ SOUTĚŽ: ZPĚV, HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ, POHYB S HUDBOU/TANEC
PŘIHLÁŠKY : Mateřská škola Neveklov, ZŠ J. Kubelíka Neveklov, Infocentrum Neveklov,
Rozmarýnka, Potraviny Flop, webové stránky ZŠ a Města Neveklov. Odevzdejte v MŠ Neveklov
nebo ZŠ J. Kubelíka Neveklov Ing. Marii Ša7ové do 21.2. 2015
HUDEBNÍ DOPROVOD: Pokud budete ch8t hudební doprovod, s přihláškou odevzdejte název
písně, noty či CD s nahrávkou doprovodu.
SPECIÁLNÍ HOST A ČLEN POROTY: PATRIK STOUPA
Pořádá a srdečně zve diváky i účinkující Kulturní komise Města Neveklov
Download

hvězdička 2015.pub