Přírodopis 9
21. hodina
GEOLOGIE
Přeměněné horniny
© Mgr. Jan Souček
Základní škola Meziměstí
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Přeměněné horniny
Vznikají přeměnou dříve vzniklých hornin (vyvřelých, usazených)
v důsledku vysokého tlaku, teploty, horkých roztoků apod.
Břidlice
Fylit
Svor
Rula
Amfibolit
Krystalický vápenec - mramor
Přeměna = matamorfóza = metamorfované horniny
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Břidlice
– málo přeměněná
jemnozrnná hornina
V důsledku tlaku dochází
k rovnoběžnému
uspořádání - břidličnatost
břidlice určená na obklady
Foto: abc.service.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Břidlice
důl na břidlici - Budišov nad Budišovkou
Foto: http://francimus.webnode.com
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Břidlice
Použití: střešní
krytina, obklady
štípání břidlice
Foto: geologie.vsb.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Břidlice
použití břidlice jako střešní krytina - Železnobrodsko
Foto: lidova-architektura.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Fylit
– částečná přeměna
jílovitých usazenin,
složení: křemen,
slída, vlastnosti:
snadno se štípe,
někdy zvlněný,
použití: střešní
krytina
Jílové u Držkova
Foto: http://kurz.geologie.sci.muni.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Fylit
Rabštejn nad Střelou
Foto: http://kurz.geologie.sci.muni.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Rula
– za vysokého tlaku
z usazených hornin
nebo vyvřelých
hornin, složení:
živce (usměrněná
zrna), křemen, slída,
struktura páskovaná
rula
přechodové pásmo
žula
Doubravčany – styk žuly a ruly
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Rula
Chotoviny u Tábora
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Rula
Chotoviny u Tábora
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Rula
Chotoviny u Tábora
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Rula stébelnatá
Doubravčany u Kutné Hory
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Amfibolit
– z hornin
obsahující tmavý
amfibol, struktura:
páskovaná,
břidličnatá
Chýnov - lom
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Amfibolit
Markovice - lom
Foto: geology.vsb.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Amfibolit
Masty - lom
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Amfibolit
Ogorzelec Polsko - lom
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Svor
– z jílovitých a
písčitých usazenin
za vyšších tlaků,
složení: hrubší zrna
křemene a slídy,
někdy granát
obsahuje lesklou slídu muskovit
Foto: http://www1.newark.ohio-state.edu
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Svor
Hraničná
Foto: geologie.vsb.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Svor
Oslavany
Foto: http://kurz.geologie.sci.muni.cz
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Krystalický vápenec – mramor
– přeměnou
vápence, obsahuje
různě velká zrna
kalcitu
Chýnovská jeskyně
21. PŘEMĚNĚNÉ HORNINY
Krystalický vápenec – mramor
Horní Lipová – Lom Smrčník
Foto: http://kurz.geologie.sci.muni.cz
Download

22. Přeměněné horniny