VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Divadlu DOPADLO
za scénu
v inscenaci Propadlo
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Divadlu DOPADLO
za inscenaci
Propadlo
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Divadlu Tramtarie Olomouc
za kolektivní hereckou souhru
v inscenaci Kluk z plakátu
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Šárce Jurčové
za kostýmy
v inscenaci Okénko
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Pavlu Rejmanovi
za herecký výkon
v inscenaci Osiřelý západ
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Kateřině Minarčíkové
za herecký výkon
v inscenaci Osiřelý západ
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
DS Masarykova gymnázia Vsetín
za kolektivní hereckou souhru
v inscenaci Převýborná historie
o benátském kupci
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
VII. ročník postupové přehlídky amatérských
divadelních souborů 25.3.-27.3.2011
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Janu Závorkovi
za herecký výkon
v inscenaci OKÉNKO
V Karolince 27. března 2011
MĚSTO KAROLINKA
.
Mgr. Vladimír Fekar
předseda poroty
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
V KAROLINCE
Download

ČESTNÉ UZNÁNÍ - Valašské Národní Divadlo