Výpočet množství srážkových vod odváděných do kanalizace dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.
Druh plochy
zastavěné a těžce propustné
zpevněné plochy
lehce propustné zpevněné
B
plochy
A
C plochy kryté vegetací
Plocha
(m2)
Redukovaná
Odtokový plocha m2(plocha
součinitel
x odtokový
součinitel)
Dlouhodobý
srážkový normál
mm/rok
Koeficient
na 1 m2
1
0,9
0,9
955
0,8595
1
0,4
0,4
955
0,3820
1
0,05
0,05
955
0,0478
Download

Výpočet množství srážkových vod pro Vrchlabí