Manuál zaměření a stříhání
Jednoduchých římských rolet
Platí pro systémy, pásky a výrobní postupy používané #
ve firmě ARCO INTERIER s.r.o.
S1 = celková
šířka stěny
411.11
S2 = uvažovaná šířka římské rolety
Vn41.44
= nadpraží
Vg = výška montáže nad oknem
Szp = Přesah ŘR v pravo
Szl = Přesah ŘR v levo
So = šířka
okna
210.00
Vm = výška
místnosti
270.00
V = výška
montáže
257.78
74.00 v levo
Sl = prostor
Vp = 88.56
výška parapetu
Vz = výška ŘR
Sp126.00
= prostor v pravo
Vr = výška
81.67 radiátoru
Vo = odsazení garnýže pod stropem
ZPŮSOB ZAMĚŘENÍ ŘÍMSKÉ ROLETY
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
2
URČENÍ ŠÍŘKY ŘR S2
•
Šířka římské rolety se naměří dle požadavků zákazníka shodně jako rolovací textilní rolta. #
•
S2 = So + Szl + Szp
Šířka římské rolety = šířka okna (nebo požadované části) + přesahy na obě strany.
Přesah doporučujeme tak aby při roztažení záclona nezasahovala do okna a kryla ho i z
boku, tedy 8 - 14 cm na každou stranu.
•
#
Spotřebu látky určíme z její šířky a požadovaných rozměrů ŘR tak , že připočteme přídavky
na boční záložky, standardní jsou 2 - 3 cm. Na každou záložku potřebujeme dvojnásobek
její šířky.
šířka okna + 14 cm
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
3
URČENÍ VÝŠKY ŘR -Vz
•
Výška římské rolety se naměří na okně stejně jako interiérové látkové rolety,#
•
Spotřeba látky je dána typem šití a přídavky na spodní záložku. Tato je v případě zašití
zátěžového pravítka 30 mm potřebujeme 6 cm#
•
Na výšku přidáváme také v případě šití odšitých tunýlků do rubu nebo líce a to 2 cm na
každý. POZOR u odšitých tunýlků dochází k přerušení vzoru jeho skladem.
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
4
KAZETOVÝ SYSTÉM ŘÍMSKÉ ROLETY ABSOLUTE
•
Technické parametry+
•
Maximální šířka 350 cm
•
Maximální výška 350 cm
•
Maximální nosnost s převodovkou 1: 1
3 kg
•
Maximální nosnost s převodovkou 1 : 4
6 kg
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
5
JEDNODUCHÝ SYSTÉM ŘÍMSKÉ ROLETY FLASH
•
Technické parametry+
•
Maximální šířka 150 cm
•
Maximální výška 300 cm
•
Maximální nosnost s převodovkou 1: 1
•
systém je ovládán provázky skrze čelisti brzdičky
1,5 kg
Způsob protažení provázku
Linka skladu
kapsa tyčky
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
6
ZPŮSOBY ŠITÍ ŘÍMSKÉ ROLETY
suchý zip
sklolaminátové tyčky našité v rubu
Zašitý tunýlek pro závaží 30 mm s koncovým očkem provázku
suchý zip
sklolaminátové tyčky v tunýlku odšitém
do rubu
Zašitý tunýlek pro závaží 30 mm s koncovým očkem provázku
suchý zip
sklolaminátové tyčky v tunýlku odšitém
do rubu
Zašitý tunýlek pro závaží 30 mm s koncovým očkem provázku
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
7
ZPŮSOBY ŠITÍ ŘÍMSKÉ ROLETY
pole
pole
pole
pole
pole
pole
1
2
3
4
5
6
šití ŘR s horizontálními tyčkami
Rozteč tyček bývá cca 30 cm.
pole
pole
pole
pole
pole
pole
1
2
3
4
5
6
šití ŘR s ručně našitými kroužky
pole
pole
pole
pole
pole
pole
1
2
3
4
5
6
šití ŘR s našitými vzhůru řasícími páskami
Svislé kroužky nebo pásky se našívají 5 - 15 cm od kraje
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
8
PŘÍKLADY ŠITÍ ŘÍMSKÉ ROLETY
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
9
Případy možného způsobu střihu látky z role
h
h
SP
SP < h Potřebná střihová výška záclony nebo závěsu je větší než
šíře role, v tomto případě nemůžeme šířku stříhat kolmo na
roli, ale závěs musíme sešít z pruhů stříhaných po délce role
SP
h
SP > h Potřebná střihová výška záclony nebo závěsu je menší než
šíře role, v tomto případě můžeme šířku stříhat kolmo na
roli.
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
10
Objednávka šití +
jednoduchá římská roleta
Šířka římské rolety
cm
Výška římské rolety
Typ římské rolety : Typ A s horizontálními tyčkami
Typ B Svislé pásky nebo očka
Zákazník :
Zakázka :
Položka :
Zpracoval :
Datum :
cm
umístění tyček
počet polí
počet řad :
páska rub
počet oček v řadě ručně šitých
odšití rub
odšití líc
počet pásek
Počet shodných ŘR
Počet shodných ŘR
Typ systému ŘR :
ANO
Spodní tunýlek 30 mm:
NE
Závaží zvonky na provázky:
ANO
NE
Nehodící se škrtni
Boční záložky:
1 cm
cm
jiné
2 cm
Nehodící se škrtni
poznámky nákresy
Svrchní látka označení :
cm
Šířka látky :
raport :
m
Spotřeba vypočtená :
cm
Dodáno na položku :
m
Dodáno celkem :
m
Podšívka látka označení :
cm
Šířka látky :
Spotřeba vypočtená :
m
Dodáno na položku :
Zpracoval
Dodáno celkem :
ARCO INTERIER s.r.o. , M.Horákové 227 , 272 01 Kladno #
tel. +420 312 662 353 , 312 662 471-3 , fax: +420 312 688 187 , e-mail: [email protected] , www.arcointerier.cz , IČ : 261 40 918
11
Download

manuál pro zadání šití římských rolet