15 tektonické jevy.notebook
June 11, 2013
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
Předmět : Přírodopis
Ročník : devátý
Klíčová slova : vrása ­ přímá, šikmá, překocená, přesmyk,
Název příjemce Základní škola Bojanov Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1105
Název projektu Škola nás baví
Šablona: III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada: 2/dum č.15
zlom, pokles, posun, zdvih, hrásť, příkopová
propadlina, zlom v San Andreas, Velká příkopová
propadlina v Africe
Jméno autora : Mgr. Ludmila Horníková
Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim
538 26 Bojanov 90
Předmět: Přírodopis
Třída: IX.
Ověření ve výuce dne: 2.3.2012
6 5­22:55
2 23­17:53
TEKTONICKÉ JEVY
Předmět : Přírodopis
Ročník: 9. ročník
vrása ­ přímá, šikmá, překocená, přesmyk, zlom, pokles, posun, zdvih, hrásť, příkopová propadlina, zlom v San Andreas, Velká příkopová propadlina v Africe
Klíčová slova: Jméno autora: Mgr. Ludmila Horníková
Škola ­ adresa: ZŠ Bojanov, Bojanov 90
V 9­18:14
TEKTONICKÉ JEVY A PŘEMĚNA HORNIN
II 27­10:53
Typy vrás:
http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/galerie.php?galerie=6
Vrásová pohoří ­ Alpy, Himaláje, Kordillery
Vrása ­ za vyšších teplot ­ plastické chování hornin
přímá
šikmá
přesmyk
překocená
II 27­10:53
II 27­10:53
1
15 tektonické jevy.notebook
June 11, 2013
Zlom ­ za nižších teplot
­ tvoří se pukliny a trhliny
zlom
San Andreas
Uveď názvy vrás
zdvih
posun
pokles
Velká příkopová propadlina
příkopová propadlina
přímá
šikmá
přesmyk
překocená
hrásť
II 27­10:53
II 27­10:53
Uveď názvy zlomů
klikni ­ řešení
zdvih
pokles
příkopová propadlina
posun
hrásť
pokles
příkopová propadlina
posun
zdvih
II 27­10:53
hrásť
II 27­10:53
vrásové pohoří
II 27­10:53
II 27­10:53
2
15 tektonické jevy.notebook
June 11, 2013
http://www.youtube.com/watch?v=5HPHlgv6ERE
http://www.youtube.com/watch?v=ZxPTLmg0ZCw
San Andreas je místní název pro tektonický zlom, který se nachází v Kalifornii v USA a odděluje tak Kalifornii a Mexiko od zbytku kontinentálního USA.
Jedná se o poruchu zemské kůry, která je dlouhá přibližně 1 200 km a v šířce asi 200 km II 27­10:53
Velká příkopová propadlina někdy nazývaná také Východoafrická propadlina je rozsáhlý geografický jev, který probíhá v délce 6 000 km ze severu Sýrie (Jihozápadní Asie) do oblasti Mosambiku (Východní Afrika). Údolí má různou šířku v rozmezí od 30 do 100 km III 7­23:59
Zdroje:
smart notebook, učebnice přírodopisu pro 9. ročník nakladatelství Fraus
http://kurz.geologie.sci.muni.cz/kapitola4.htm
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/6_GEO_STRUKTURY/6_geol_struktury.htm
http://ostrava­educanet.cz/svoboda/vyuka/kvinta/georelief.htm
http://mesic.astronomie.cz/Prohlidka/mesicni­brazda.php
http://cs.wikipedia.org/wiki/San_Andreas
http://www.pbase.com/image/23431347
http://mojanek.blog.cz/galerie/afrika/obrazek/68705626
http://www.litosfera.chytrak.cz/3.html
http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/galerie.php?galerie=6
http://geologie.vsb.cz/praktikageologie/KAPITOLY/8_GEOL_STRUKTURY/Geologick%
C3%A9_struktury.htm
http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=97
II 27­10:53
III 8­12:46
3
Download

15 tektonické jevy.notebook - Základní škola Bojanov, okres Chrudim