GRAFICKÉ PRÁCE
(Ceny jsou platné od července 2013 a jsou uvedeny v Kč bez DPH 21 %.)
Sazba a zlom
Jednoduchá stránka
podle makety
(text)
Složitější stránka podle
makety (text, foto,
grafické prvky)
Katalogy, Propagační
letáky
periodika
Knihy
Hladká sazba
(Pouze text)
Knihy
Složitější sazba
(text, grafika, foto)
A5
A4
A3
100
150
200
150
250
350
Od
400/str.
100/hod.
250/hod.
Zlom textu v cizím jazyce – příplatek 25 %.
Přesné ceny po individuální konzultaci se zákazníkem.
Grafika
Grafický návrh loga (3 varianty) – 2000 kč
Grafický návrh letáku, publikace – individuální cena v závislosti na rozsahu a složitosti.
Download

GRAFICKÉ PRÁCE Sazba a zlom A5 A4 A3 100 150