SUCHÉ MALTOVÉ
A OMÍTKOVÉ SMĚSI PROFIMIX
Technická příručka
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
CEMENTOVÉ POTĚRY
TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTY A OMÍTKY
Označení
Popis výrobku
ku
CP 101
m2
Cementový potěr – 20 N/mm
CP 101 Z
- se zimní úpravou
CP 101 j
Cementový potěr jemný – 20 N/mm2
CP 101 j Z
- se zimní úpravou
CP 102
Cementový potěr – 25 N/mm2
CP 102 Z
- se zimní úpravou
CP 102 j
Cementový potěr jemný – 25 N/mm2
CP 102 j Z
- se zimní úpravou
CP 103
Cementový potěr – 30 N/mm2
CP 103 Z
- se zimní úpravou
JÁDROVÉ OMÍTKY
Označení
Popis výrobku
ku
OM 201
Cementový postřik
Jádrová omítka
vápenocementová strojní
Jádrová omítka
vápenocementová strojní - jemná
Jádrová omítka
vápenocementová ruční – hrubá
Jádrová omítka
vápenocementová ruční
Jádrová omítka
vápenocementová ruční – jemná
OM 202
OM 202 j
OM 203 h
OM 203
OM 203 j
OM 208
Jádrová omítka lehčená
OM 209
Podkladní spojovací můstek
PZ
Penetrace základní (5 kg)
ŠTUKOVÉ OMÍTKY
Označení
Popis výrobku
u
TM 501
a
Tepelně izolační zdící malta
λ =0,21 W/m.K
TM 501 Z
- se zimní úpravou
TO 502
Tepelně izolační omítka
λ =0,12 W/m.K
LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY
Označení
Popis výrobku
u
LM 701
Lepidlo basic – C1
LM 702
Lepidlo standard – C1T
LM 703
Lepidlo klasik – C1TE
LM 704
Lepidlo flex – C2T
LM 705
Lepidlo superflex – C2TE
LM 706
Lepidlo extraflex – C2TES1
LM 710
Lepicí a stěrkovací hmota – ETAG 004
LM 710 j
Lepicí a stěrkovací hmota – ETAG 004 jemná
LM 711
Lepidlo univerzál
ZDICÍ MALTY
Označení
Popis výrobku
ku
u
ZM 901
Zdicí cementová malta – 10 N/mm2
ZM 901 Z
- se zimní úpravou
ZM 901 j
Zdicí cementová malta jemná - 10 N/mm2
ZM 901 j Z
- se zimní úpravou
ZM 902
Zdicí cementová malta – 15 N/mm2
ZM 902 Z
- se zimní úpravou
ZM 903
Zdicí malta vápenocementová – 5 N/mm2
ZM 903 j
Zdicí malta vápenocementová
jemná – 5 N/mm2
ZM 904
Univerzální zdicí a omítková malta – 2,5 N/mm2
ZM 905
Zdicí malta lehčená – 5 N/mm2
ZM 905 Z
- se zimní úpravou
Označení
Popis výrobku
ku
ZM 906
Zdicí malta pro pórobeton – 5 N/mm2
JM 301
nná
Vnitřní štuková omítka vápenná
ZM 906 Z
- se zimní úpravou
JM 301 j
Vnitřní štuková omítka vápenná
– jemná
ZM 907
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo
– 10 N/mm2
JM 302
Vnější štuková omítka vápenocementová
ZM 908
Spárovací malta pro lícové zdivo – 5 N/mm2
ZM 910
Zakládací malta pro broušené
zdivo a pórobeton – 10 N/mm2
JM 302 j
JM 303
JM 304
Vnější štuková omítka
vápenocementová – jemná
Jednovrstvá omítka ruční a strojní
vápenocementová
Jednovrstvá zatíraná omítka
KŘEMIČITÝ PÍSEK
ZM 910 Z
- se zimní úpravou
ZM 911
Lepidlo CBC – tenkovrstvá zdicí
malta celoplošná – 10 N/mm2
ZM 911 Z
- se zimní úpravou
ZM 912
Lepidlo CB – tenkovrstvá zdicí
malta na žebra – 10 N/mm2
ZM 912 Z
- se zimní úpravou
ZM 920
Zdicí malta na vápenopískové
a betonové bloky – 20 N/mm2
ZM 920 Z
– se zimní úpravou
Označení
Popis výrobku
ku
ZM 921
Lepidlo SX – Zdicí malta tenko vrstvá
na VPC a betonové bloky – 10 N/mm2
KP 401
Křemičitý písek
ZM 921 Z
– se zimní úpravou
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
SYSTÉM SUCHÝCH MALTOVÝCH
A OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ
OBSAH
1. ÚVOD ...............................................................................................................................................................6
2. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI .....................................................................7
3. VÝROBNÍ SORTIMENT ..............................................................................................................................8
3.1 Cementové potěry................................................................................................................................8
3.2 Jádrové omítky .................................................................................................................................... 11
3.3 Štukové omítky................................................................................................................................... 18
3.4 Křemičitý písek ................................................................................................................................... 22
3.5 Tepelně izolační malty a omítky .................................................................................................. 23
3.7 Lepicí a stěrkovací hmoty............................................................................................................... 25
3.9 Zdicí malty............................................................................................................................................ 33
3.0 Ostatní (Připravované výrobky) ................................................................................................... 46
4. Technické informace..............................................................................................................................47
4.1 Klasifikace a označení suchých maltových směsí ................................................................ 47
4.2 Zimní úprava ........................................................................................................................................ 49
5. DOPORUČENÉ SKLADBY.......................................................................................................................50
5.1 Doporučené skladby pro omítání ................................................................................................ 50
Sokl.......................................................................................................................................................... 50
Vnější omítka ...................................................................................................................................... 51
Vnitřní omítka ..................................................................................................................................... 53
5.2 Doporučené skladby pro zdění ..................................................................................................... 54
Zdění na lepidlo.................................................................................................................................. 54
Zdění na maltu.................................................................................................................................... 54
1
TECHNICKÁ PŘÍRUČKA
Tato technická příručka obsahuje informace o systému suchých maltových a omítkových směsí
PROFIMIX, vyráběném a dodávaném firmou KM Beta. Příručka vychází ze současně platných norem,
odborné literatury a zkušeností pracovníků firmy KM Beta.
1. ÚVOD
Akciová společnost KM Beta Hodonín, známá na
trhu již řadu let jako největší český výrobce betonové
střešní krytiny, vápenopískového zdícího systému
SENDWIX a páleného zdícího systému PROFIBLOK,
vstupuje na trh s novou komoditou, suchými maltovými směsi.
Rozsáhlá ložiska jemných křemičitých písků
z oblasti Bzence-Přívozu jsou základní surovinou pro
výrobu kvalitních suchých maltových směsí.
6
Nový moderní závod má ve svém výrobním programu široký sortiment výrobků suchých maltových
směsí: cementové potěry, zdicí malty, omítky, lepící
a stěrkovací hmoty, tepelně izolační malty a další.
Firma KM Beta se tak stává výrobcem uceleného sortimentu stavebních materiálů pro hrubou
stavbu.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
2. TECHNICKÉ PORADENSTVÍ A PRODEJNÍ OBLASTI
2
0CMBTUOÐŰFEJUFMQSPSFHJPOZo-VCPNÐS)ÅKFLUFMMVCPIBKFL!LNCFUBD[
"MFÚ%PTUÅM UFM BMFTEPTUBM!LNCFUBD[
11.
12.
13.
22.
50.
Praha
;ÅQBEOÐċFDIZ
+JIP[ÅQBEOÐċFDIZ
7ZTPŌJOB
+JáOÐċFDIZ
tel.: 777 327 827
tel.: 777 327 816
tel.: 777 327 826
tel.: 777 327 809
tel.: 774 952 798
7MBTUJNJM4PWB
tel.: 777 327 824
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5FDIOJDLÌQPSBEFOTUWÐ
WMBTUBTPWB!LNCFUBD[
0CMBTUOÐŰFEJUFMQSPSFHJPOZo.JMPTMBW"MJOŌUFMNJMPTMBWBMJOD!LNCFUBD[
14.
15.
16.
21.
23.
tel.: 777 327 815
tel.: 777 327 813
tel.: 777 127 942
tel.: 777 327 825
tel.: 777 327 812
4FWFSP[ÅQBEOÐċFDIZ
4FWFSOÐċFDIZ
4FWFSPWßDIPEOÐċFDIZ
4UŰFEOÐċFDIZ
7ßDIPEOÐċFDIZ
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0CMBTUOÐŰFEJUFMQSPSFHJPOZo,BSFM4UŰÐCSOßUFMLBSFMTUSJCSOZ!LNCFUBD[
24.
25.
26.
27.
28.
4UŰFEOÐ.PSBWB
4FWFSPWßDIPEOÐ.PSBWB
#SOP#MBOTLP
+JIPWßDIPEOÐ.PSBWB
+JIP[ÅQBEOÐ.PSBWB
tel.: 777 127 943
tel.: 777 327 811
tel.: 777 327 810
tel.: 777 327 806
tel.: 774 752 834
*OH.BSUJO6SCBOFD
-BEJTMBW#MBIVÚFL
+JŰÐ'PMUßO
tel.: 777 327 814
tel.: 774 752 812
tel.: 775 327 901
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5FDIOJDLÌQPSBEFOTUWÐ
[email protected]
CMBIVTFL!LNCFUBD[
KJSJGPMUZO!LNCFUBD[
#&;1-"5/Â4&37*4;¨,";/³,ļ.
7ßQPŌFUQPUŰFCZ[EJDÐDIQSWLŽ4&/%8*9130'*#-0,130'*.*9
.JSPTMBW'PMUßO
tel.: 518 340 938
NJSPTMBWGPMUZO!LNCFUBD[
7ßQPŌFUQPUŰFCZTUŰFÚOÐLSZUJOZBǾEPQMũLŽ
+BO,MFQÅŌ
tel.: 518 307 163
CTL!LNCFUBD[
tel.: 774 752 812, 518 307 137
CMBIVTFL!LNCFUBD[
5FDIOJDLÌQPSBEFOTUWÐ130'*.*9
-BEJTMBW#MBIVÚFL
Centrální příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
fax: 518 307 152, e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín
Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.30–15.00 hod
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
7
3. VÝROBNÍ SORTIMENT
3.1 Cementové potěry
CP 101 a CP 101 j
Cementový potěr 20 N/mm2
3
Technické údaje
Použití:
Průmyslově vyráběná suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i
plovoucích. Je určená pro vnitřní použití na všechny
běžné podkladové minerální materiály. Dále je také
vhodná pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic).
CP 101
Zatřídění dle ČSN EN 13813:2002
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující vlastnosti betonového potěru.
Spotřeba při tloušťce 10 mm
Vydatnost
Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm
Doporučená tloušťka vrstvy
CP 101 j
CT-C20-F4
0 - 4 mm
0 - 1,2 mm
0,10 - 0,12
l/kg
0,13 - 0,15
l/kg
4,0 - 4,8 l
5,2 - 6,0 l
cca 20 kg/m2 cca 16 kg/m2
1850 kg/m3
1670 kg/m3
2 m2
2,5 m2
10 - 50 mm
5 - 15 mm
Doba zpracovatelnosti
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 20 N/m2
Pevnost v tahu za ohybu
min. 4 N/mm2
Objemová hmotnost
zatvrdlé malty
Součinitel tepelné vodivosti λ
1900 - 2100 1700 - 1900
kg/m3
kg/m3
max. 1,33 W/m.K *
*Tabulková hodnota
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů
a mastnot. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C.
Starý betonový podklad nebo příliš nasákavý podklad ošetřete vhodným penetračním nátěrem. Dále je nutné vytvořit
dilatační spáry v závislosti na velikosti vytvářené betonové
plochy. Svislé konstrukce je nutné dilatovat vždy.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Potěr připravíme smícháním obsahu pytle s předepsaným
množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně
ložený materiál zpracujte v kontinuálním míchači připojeným
k mobilnímu silu. Jemný cementový potěr lze použít i v kombinaci se silomatem. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k
úplnému promíchání suché směsi a vody. Připravená betonová
směs se ukládá na určené místo, zhutní a ošetřuje běžnými
stavebními postupy. Pokud vytváříme rovinné plochy, rozprostřeme připravenou směs na podklad, zhutníme a srovnáme
do roviny latí, pro dokonalý povrch zahladíme hladítkem.
Balení:
V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně loženou v mobilních silech.
Všeobecné pokyny:
Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování
a tuhnutí klesnout pod + 5°C, během zpracování a následných
14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání,
vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno
dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou
vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
8
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí
dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí
ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně
otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a
mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného
kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci,
vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
CP 102 a CP 102 j
Cementový potěr 25 N/mm2
Technické údaje
Použití:
Průmyslově vyráběná suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i
plovoucích. Je určená pro vnitřní použití a na všechny
běžné podkladové minerální materiály. Dále je také
vhodná pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic).
CP 102
Zatřídění dle ČSN EN 13813:2002
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující vlastnosti betonového potěru.
Spotřeba při tloušťce 10 mm
Vydatnost
Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm
Doporučená tloušťka vrstvy
Doba zpracovatelnosti
CP 102 j
CT-C25-F5
0 - 4 mm
0 - 1,2 mm
0,10 - 0,12
l/kg
0,12 - 0,14
l/kg
4,0 - 4,8 l
4,8 - 5,6 l
cca 21 kg/m2 cca 17 kg/m2
1900 kg/m3
1500 kg/m3
2,0 m2
2,5 m2
10 - 50 mm
5 - 15 mm
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 25,0 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu
min. 5,0 N/mm2
Objemová hmotnost
zatvrdlé malty
Součinitel tepelné vodivosti λ
1950 - 2150 1800 - 2000
kg/m3
kg/m3
1,30 W/m.K *
*Tabulková hodnota
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů
a mastnot. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C, starý
betonový podklad nebo příliš nasákavý podklad ošetřete
vhodným penetračním nátěrem. Pro plovoucí potěry vždy
použijeme vhodnou podkladní oddělující vrstvu. Dále je nutné
vytvořit dilatační spáry v závislosti na velikosti vytvářené
betonové plochy. Veškeré svislé konstrukce je nutné dilatovat
vždy.
Zpracování:
Potěr připravíme smícháním obsahu pytle s předepsaným
množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně
ložený potěr zpracujte v kontinuálním míchači připojeným
k mobilnímu silu. Jemný potěr lze použít i v kombinaci se
silomatem. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému
promíchání suché směsi a vody. Připravená směs se ukládá na
určené místo, zhutní a ošetřuje běžnými stavebními postupy.
Pokud vytváříme rovinné plochy, rozprostřeme připravenou
směs na podklad, zhutníme a srovnáme do roviny latí, pro
dokonalý povrch zahladíme hladítkem. Lze použít i vibrační
latě
Všeobecné pokyny:
Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování
a tuhnutí klesnout pod +5 °C, během zpracování a následných
14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání,
vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno
dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou
vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně loženou v mobilních silech.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí
dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí
ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně
otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a
mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného
kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci,
vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
9
3
CP 103
Cementový potěr 30 N/mm2
Použití:
Suchá cementová směs, určená pro zhotovení betonových
potěrů a to připojených i plovoucích. Používá se ve venkovní i
vnitřní prostředí, na všechny běžné minerální podklady. Dále
je také vhodný pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic).
3
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující vlastnosti betonového potěru.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 13813:2002
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
CT-C30-F6-AR6
0 - 4 mm
0,10 - 0,12 l/kg
4 - 4,8 l
Spotřeba při tloušťce 10 mm
21,3 kg/m2
Vydatnost
1900 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm
Doporučená tloušťka vrstvy
Doba zpracovatelnosti
1,9 m2
10 - 50 mm
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 30 N/mm2
Pevnost v tahu za ohybu
min. 6 N/mm2
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 2050 - 2250 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 1,33 W/m.K*
*Tabulková hodnota
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů
a mastnot. Teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C, starý
betonový podklad nebo příliš nasákavý ošetřete vhodným
penetračním nátěrem. Dále je nutné vytvořit dilatační spáry
v závislosti na velikosti vytvářené betonové plochy. Všechny
svislé konstrukce je nutné vždy dilatovat.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Potěr připravíme smícháním obsahu pytle s předepsaným
množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně
ložený potěr zpracujte v kontinuálním míchači připojeným k
mobilnímu silu. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému
promíchání suché směsi a vody. Připravená betonová směs se
ukládá na určené místo, zhutní a ošetřuje běžnými stavebními
postupy. Pokud vytváříme rovinné plochy, rozprostřeme připravenou směs na podklad, zhutníme a srovnáme do roviny
latí, pro dokonalý povrch zahladíme hladítkem.
Balení:
V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně loženou v mobilních silech.
Všeobecné pokyny:
Teplota vzduchu a materiálu nesmí během zpracování
a tuhnutí klesnout pod + 5 °C, během zpracování a následných
14 dní musí být potěr chráněn proti předčasnému vysychání,
vyloučením průvanu a přímého slunečního záření. Je zakázáno
dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou
vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
10
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Tyto pravidla a normy musí
dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí
ihned vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně
otevřených víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a
mýdlem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného
kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první pomoci,
vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
3.2 Jádrové omítky
OM 201
Cementový postřik min. 6 N/mm2
Použití:
Cementová malta pro ruční použití, ve vnitřním i vnějším
prostředí. Je určena na úpravu zdiva pro všechny druhy jádrových omítek. Zvyšuje tahovou přídržnost mezi zdicími prvky
a jádrovou omítkou.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý
vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné
vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle EN 998-1:2010
Zrnitost
(GP) kategorie
CS IV W 0
0 - 4 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
0,14 - 0,19 l/kg
5,6 - 7,6 l
Spotřeba
cca 5,9 kg/m2
Vydatnost
1750 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
22,9 l
Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm
6,8 m2
Doba zpracovatelnosti
min. 4 hod.
Pevnost v tlaku
> 6,0 N/mm2
Přídržnost
3
min. 0,3 N/mm2
Objemová hmotnost zatvrdlé malty
1950 - 2050
kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
max. 3 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
max. 1,0 W/m.K*)
max. 35
*Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdivo pro nanášení musí být suché zbavené prachu,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Postřik nepoužívat na hladké
plochy, tyto je nutné ošetřit vhodnou penetrací. Před nanášením omítky se musí nerovnosti zdiva vyrovnat, zejména
v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max.
tloušťky vrstvy jádrové omítky.
Zpracování:
Postřik se připravuje mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. U
volně ložené malty se zpracovává v kombinací omítacího stroje
a pneumatického dopravního zařízení. Nanáší se síťovitě a
pokrytí plochy je 50 - 70 %. Postřik se musí nechat min. 2 – 3
dny vyzrát.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
11
OM 202 a OM 202 j
Jádrová omítka 1,5 – 5,0 MPa
Technické údaje
Použití:
Jádrová vápenocementová omítka pro strojní omítání
je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné
i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí.
3
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky,
mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
OM 202
Zatřídění dle EN 998-1:2010
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na
pytel
Spotřeba při tloušťce 10 mm
Vydatnost
OM 202 j
(GP) kategorie CS II W0
0 - 1,2 mm
0 - 0,7 mm
0,23 - 0,25 l/kg 0,23 - 0,25 l/kg
9,2 - 10,0 l
9,2 - 10,0 l
cca 12,4 kg/m2 cca 12,1 kg/m2
1240 kg/m3
1210 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
32,2 l
33,0 l
Vydatnost z 1 pytle
při tl. 10 mm
2,7 m2
2,8 m2
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
min. 4 hod.
1,5 - 5,0
N/mm2
min. 0,2
N/mm2
1400 - 1600
kg/m3
min. 4 hod
1,5 - 5,0
N/mm2
min. 0,2
N/mm2
1400 - 1600
kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
max. 15 mm
max. 10 mm
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
Přídržnost
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 0,43 W/m.K
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
max. 20
*Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdivo pro nanášení musí být nosné, dostatečně vytvrdlé
a rovné, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Před
nanášením omítky se musí vyrovnat veškeré nerovnosti,
zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky vrstvy nanášené jádrové omítky. Ve
vnějším prostředí musí být zdivo opatřeno vždy cementovým
postřikem OM 201, ve vnitřním prostředí se doporučuje buď
postřik nebo důkladné navlhčení. Hladké plochy se musí
ošetřit vhodnou penetrací. Přechodové plochy zdiva (např.
beton - cihla) doporučujeme armovat tkaninou.
Zpracování:
Omítka se zpracovává omítacím strojem. Volně ložená se
zpracovává omítacím strojem v kombinaci s pneumatickým dopravním zařízením. Množství vody je určeno výrobcem. Omítka
se nanáší na připravený podklad a stáhne latí. Maximální
tloušťka v jedné vrstvě je max. 20 mm, u jemné omítky max.
15 mm. Nanášení štukové nebo konečné omítky je možné
až po vyschnutí a vytvrdnutí jádrové omítky. Minimální doba
zrání se počítá 1 mm / 1 den. U jemné omítky lze provést
úpravu zafilcováním, bez následného nanášení štukových
omítek. Ve vnějším prostředí nesmí zůstat omítka dlouhodobě
neošetřena.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm,
nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné
přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již
tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
12
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
OM 203 h, OM 203 a OM 203 j
Jádrová omítka 1,5 – 5,0 MPa
Technické údaje
Použití:
Jádrová vápenocementová omítka pro ruční omítání
je určena pro všechny typy zdiva. Lze nanášet v jedné
i ve více vrstvách, jak ve vnitřním i vnějším prostředí.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky,
mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
OM 203 h
Zatřídění dle EN 9981:2010
Zrnitost
OM 203
OM 203 j
(GP) kategorie CS II W0
0 - 4 mm
0 - 2 mm
0 - 1,2 mm
Potřeba záměsové
vody
Potřeba záměsové
vody na pytel
Spotřeba při tloušťce
10 mm
0,14 - 0,16 0,15 - 0,17 0,19 - 0,21
l/kg
l/kg
l/kg
Vydatnost
1450 kg/m
Vydatnost z 1 pytle
při tl. 10 mm
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
Přídržnost
Objemová hmotnost
zatvrdlé malty
Doporučená tloušťka
vrstvy
Součinitel tepelné
vodivosti λ
Faktor difúzního odporu vodní páry μ
5,6 - 6,4 l
6 - 6,8 l
7,6 - 8,4 l
cca 17
kg/m2
cca 16
kg/m2
cca 15
kg/m2
2,8 m2
3
1400 kg/m
3
1350 kg/m
2,9 m2
3
3,0 m2
min.4 hod.
1,5 - 5,0
1,5 - 5,0
1,5 - 5,0
N/mm2
N/mm2
N/mm2
min. 0,2
min. 0,2
min. 0,2
N/mm2
N/mm2
N/mm2
1650 - 1850 1500 - 1700 1500 - 1700
kg/m3
kg/ m3
kg/m3
max.
max.
max.
25 mm
20 mm
15 mm
max. 0,76 W/m.K *)
max. 30
* Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdivo pro nanášení musí být nosné, dostatečně vytvrdlé
a rovné, zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Před
nanášením omítky se musí vyrovnat veškeré nerovnosti,
zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky nanášené vrstvy jádrové omítky. Ve
vnějším prostředí musí být zdivo opatřeno vždy cementovým
postřikem OM 201, ve vnitřním prostředí se doporučuje buď
postřik nebo důkladné navlhčení. Postřik se musí nechat min.
2-3 dny zrát. Hladké plochy se musí ošetřit vhodnou penetrací.
Přechodové plochy zdiva (např. beton – cihla) doporučujeme
armovat tkaninou.
Zpracování:
Omítka se připravuje smícháním s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. U volně
ložených lze využít kombinaci s pneumatickým dopravním
zařízením, ale pouze OM 203 a OM 203 j. Množství vody je
určeno výrobcem. Omítka se nanáší ručně zednickou lžící do
připravených polí s vymezenou tloušťkou a stáhne se latí.
Dodržujte doporučenou maximální tloušťku v jedné vrstvě.
Nanášení štukové nebo konečné omítky je možné až po
vyschnutí a vytvrdnutí jádrové omítky. Minimální doba zrání
se počítá 1 mm / 1 den. Ve vnějším prostředí nesmí zůstat
omítka dlouhodobě neošetřena.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivým povětrnostním účinkům vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a mrazu. Je zakázáno dodatečné
přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již
tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
13
3
Technické údaje
OM 207 a OM 207 j
2
Jádrová cementová omítka 6 N/mm
3
Použití:
Jádrová cementová omítka je určena pro ruční
zpracování, kde je vyžadována vyšší pevnost a tvrdost
omítky. Je určena pro všechny typy zdiva, zejména ve
vnějším prostředí. Lze ji použít i jako podklad pro kamenný obklad, kamínkovou mozaiku a soklovou fasádní
omítku.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky,
mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
OM 207
OM 207 j
Zatřídění dle EN 998-1:2010
(GP) kategorie CS IV W1
Zrnitost
0 - 4 mm
0,17 - 0,20
l/kg
0 - 2 mm
0,18 - 0,21
l/kg
6,8 – 8,0 l
7,2 – 8,4 l
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na
pytel
Spotřeba při tloušťce 10 mm
Vydatnost
cca 17,8 kg/m2 cca 17,2 kg/m2
1460 kg/m3
1445 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
26,3 l
27,6 l
Vydatnost z 1 pytle
při tl. 10 mm
2,2 m2
2,3 m2
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
min. 2,5 hod.
min. 6,0
N/mm2
min. 0,20
N/mm2
1550 - 1750
kg/m3
min. 2,5 hod
min. 6,0
N/mm2
min. 0,20
N/mm2
1550 - 1750
kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
max. 20 mm
max. 15 mm
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
Přídržnost
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 0,83 W/m.K
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
max. 30
*Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdivo pro nanášení musí být dostatečně vyzrálé, suché,
zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad musí být
rovný. Před nanášením omítky se musí vyrovnat nerovnosti
zdiva, zejména v oblasti prohlubní a spár tak, aby nedošlo k
překročení max. tloušťky vrstvy nanášené jádrové omítky.
Zdivo musí být vždy opatřeno cementovým postřikem OM
201. Hladké plochy se musí ošetřit vhodnou penetrací.
Přechodové plochy zdiva (např. beton – cihla) doporučujeme
armovat tkaninou.
Zpracování:
Suchá směs se smíchá s předepsaným množstvím vody
v bubnové nebo kontinuální míchačce. Omítka se nanáší
ručně, nahazuje se zednickou lžící cca na plochu 1-2 m2
a následně se srovná lati. Minimální doba zrání jádrové omítky
je 1 mm / 1 den.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdících prvků
pod +5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
14
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
OM 208
Lehčená jádrová omítka 1,5-5,0 N/mm2
Použití:
Lehčená jádrová omítka je určena pro ruční i strojní
omítání zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro
omítání veškerého zdiva, zejména však na zdivo z lehčených
nebo tepelně izolačních prvků např. typu THERM. Omítka má
zlepšené tepelně izolační vlastnosti.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, expandovaný perlit, mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující
zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle EN 998-1:2003
Zrnitost
(GP) kategorie
CS II W0
0 - 1,2 mm
Potřeba záměsové vody
0,28 - 0,32 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
11,2 - 12,8 kg
Spotřeba při tloušťce 10 mm
cca 14,5 kg/m2
Vydatnost
1115 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle při tl. 10 mm
Doba zpracovatelnosti
2,75 m
2
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
1,5 - 5,0 N/mm2
Přídržnost (typ odtržení)
min. 0,2 N/mm2
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1150 - 1350 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
max. 20 mm
max. 0,39
W/m.K*)
max. 20
*Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdivo pro nanášení musí být dostatečně vyzrálé, suché,
zbavené prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Ve vnějším
prostředí je nutné vždy zdivo opatřit postřikem CM 201. Ve
vnitřním prostředí je nutné zdivo navlhčit vodou nebo opatřit cementovým postřikem OM 201. Hladké plochy je nutné
ošetřit vhodnou penetrací. Před nanášením omítky se musí
veškeré nerovnosti zdiva srovnat, zejména v oblasti prohlubní
a spár tak, aby nedošlo k překročení max. tloušťky vrstvy
jádrové omítky.
Zpracování:
Suchá směs připravuje mícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. U
volně ložené malty se zpracovává strojním omítacím strojem s
přídavným zařízením pro omítání tepelně izolačních materiálů,
případně v kombinací a pneumatického dopravního zařízení.
Omítku nanášejte v max. tloušťce 20 mm a po nanesení
stáhněte latí do roviny. Pro omítání další vrstvy je nutné ponechat omítku zrát min. 14 dnů, pak upravit povrch mřížkovou
škrabkou a následně nanést další vrstvu. Doba zrání omítky
se počítá 1 mm / 1 den. Ve vnějším prostředí nesmí omítka
zůstat dlouhodobě neošetřena.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
15
3
OM 209 - SX
Podkladní spojovací můstek pro vápenopískové a betonové bloky
3
Použití:
Podkladní spojovací můstek je určen pro vyrovnání nasákavosti podkladu u vápenopískových nebo betonových
bloků, pórobetonových tvárnic a podobně. Výrazně zvyšuje
přídržnost následných vrstev, jako omítek, stěrkovacích hmot
a lepidel.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, přísady zlepšující
zpracovatelské a konečné vlastnosti výrobku.
Technické údaje
Zrnitost
0 - 0,7 mm
Potřeba záměsové vody
0,6 - 0,7 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
15 - 17,5 kg
Spotřeba při doporučené tloušťce
Vydatnost
Vydatnost z 1 pytle
Doba zpracovatelnosti
1,0 - 2,1 kg/m2
950 kg/m3
16 m2
cca 2 hod.
Přídržnost k podkladu
betonová deska
min. 1,4 MPa
vápenopísková cihla
min. 1,2 MPa
Doporučená tloušťka vrstvy
0,8 - 1,5 mm
Podklad:
Podklad musí být zbavený volných částí, především prachu,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Bloky není nutné vlhčit.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Zpracování:
Suchou směs smícháme s předepsaným množstvím pomocí míchačky na elektrické vrtačce s malými otáčkami. Dobu
míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Takto rozmíchanou
směs do tloušťky max. 1 mm nanášíme na připravený podklad štětcem nebo válečkem. Hustší konzistenci (nižší obsah
záměsové vody) pro tloušťka vyšší se nanáší jako stěrka
zubovým hladítkem s jemnými zuby. Rozmíchanou směs je
nutné průběžně promíchávat, aby se zabránilo sedimentaci
materiálu. Další vrstvy je možné nanášet až po 24 hodinách.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Všeobecné pokyny:
Rozmíchanou směs nezpracovávejte za teplot vzduchu
a zdících prvků pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit
proti předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého
slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu.
Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání
směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu
používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdících prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
16
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
PZ
Penetrace základní
Použití:
Profimix základní penetrace se používá na napouštění
nestejně nebo nadměrně nasákavých podkladů pod fasádní
a interiérové nátěry, stěrky, samonivelizační potěry, tenkovrstvé minerální a akrylátové omítky, před lepením obkladů,
dlažeb, PVC podlahovin, linolea a pod. Dále se používá na
zpevňování nasákavých povrchů a na bezprašné úpravy
betonových potěrů. Je vhodná na používání v exteriérech,
v interiérech a na potěry s podlahovým vytápěním.
Nanáší se v nezředěném stavu válečkem, stříkáním nebo
štětcem. Nesnižuje propustnost par penetrovaného podkladu.
Příprava podkladu:
Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, objemově stálý, zbavený prachu, mastnot a nespojitých
vrstev, bez zbylých starých nátěrů. Čerstvé podklady musí
být dostatečně vyzrálé.
Upozornění:
Před každým použitím důkladně promíchejte.
V průběhu aplikace nesmí teplota prostředí klesnout pod +5°C.
Znečištěné nářadí očistěte ještě před zaschnutím vlažnou
vodou. Obal s nespotřebovanou penetrací důkladně uzavřete.
Vlastnosti a ochrana zdraví při práci:
Biologicky odbouratelná vodní disperze. Při práci s penetrací nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce
mýdlem a vodou.
V případě zasažení očí – vypláchnout čistou vodou. Při náhodném požití ihned vypláchněte ústa vodou a vykloktejte.
Potom vypijte asi půl litru vlažné vody. Nevyvolávat zvracení. Ve vážných případech je potřeba zabezpečit odbornou
lékařskou pomoc.
Vydatnost:
1 kg penetrace na 5 -10 m2. Vydatnost může být odlišná
v závislosti od nasákavosti penetrovaného podkladu.
Skladování:
Skladujte v původních uzavřených a neporušených obalech při teplotě od 5 °C do 40 °C.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Doba použití:
12 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování. Datum výroby je uvedený na obale.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
17
3
3.3 Štukové omítky
Technické údaje
JM 301 a JM 301 j
2
Vnitřní štuková omítka 0,4 – 2,5 N/mm
Použití:
Vnitřní štuková omítka je určena k provádění povrchových úprav jádrového omítek a jiných podkladů ve
vnitřním prostředí
3
Složení:
Vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec,
příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské konečné
vlastnosti malty.
JM 301
Zatřídění dle ČSN EN 998:2010
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
JM 301 j
(GP) kategorie CS I W0
0,7 mm
0,4 mm
0,25 - 0,28
l/kg
0,30 - 0,38
l/kg
7,5 - 8,4 l
9,0 - 11,4 l
cca 4,0 kg/m2 cca 2,7 kg/m2
Vydatnost
1336 kg/m3
1314 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
22,5 l
22,8 l
Vydatnost z 1 pytle při doporučené tloušťce
7,5 m2
11,1 m2
min. 3 hod
min. 3 hod
Doba zpracovatelnosti
Objemová hmotnost
zatvrdlé malty
0,4 - 2,5
0,4 - 2,5
N/mm2
N/mm2
min. 0,10
min. 0,10
N/mm2
N/mm2
1350 - 1550 1350 - 1550
kg/m3
kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
max. 3 mm
Pevnost v tlaku
Přídržnost (typ odtržení)
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 2 mm
max. 0,56 W/m.K *)
* Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Podkladní jádrové omítky musí být vyzrálé a objemově
stálé. Musí být dostatečně pevné a soudržné, zbavené volných
částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad
předem nanášením je nutné navlhčit vodou.
Zpracování:
Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody v bubnové míchačce. Lze ji také připravit
rozmícháním ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými
otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme
tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody.
Rozmíchaná směs se natahuje ručně hladítkem, kterým se
zároveň roztírá. Po lehkém zavadnutí se omítka za současného
zkrápění vodou rozfilcuje filcovým nebo pěnovým hladítkem.
Další povrchovou úpravu lze nanášet až po dokonalém vyzrání
omítky.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
věné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dře-
18
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Technické údaje
JM 302 a JM 302 j
2
Vnější štuková omítka 1,5 – 5 N/mm
Použití:
Štuková omítka je ruční omítka určena k provádění
povrchových úprav (štuků) na všechny druhy podkladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů
ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí namáhané
vyšší vlhkostí, jako jsou koupelny, prádelny a sklepy
apod.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky,
mletý vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
JM 302
Zatřídění dle ČSN EN 998:2010
Zrnitost
JM 302 j
(GP) kategorie CS II WO
0,7 mm
Potřeba záměsové vody
0,4 mm
0,22-0,26 l/kg 0,24-0,28 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
6,6 - 7,8 l
7,2 - 8,4 l
cca 4,1 kg/m2 cca 2,6 kg/m2
Vydatnost
1375 kg/m
3
1295 kg/m
3
Vydatnost z 1 pytle
21,8 l
23,2 l
Vydatnost z 1 pytle při doporučené tloušťce
7,3 m2
11,5 m2
min. 3 hod
min. 3 hod
Doba zpracovatelnosti
Objemová hmotnost
zatvrdlé malty
1,5 - 5,0
1,5 - 5,0
N/mm2
N/mm2
min. 0,2
min. 0,2
N/mm2
N/mm2
1350 - 1550 1300 - 1500
kg/m3
kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
max. 3 mm3
Pevnost v tlaku
Přídržnost (typ odtržení)
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
max. 2 mm3
max. 0,67 W/m.K *)
max. 20
*Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Podkladní jádrové omítky musí být vyzrálé a objemově
stálé. Hladké betonové podklady se musí ošetřit vhodnou
penetrací. Všechny podklady musí být dostatečně pevné a
soudržné. Zbavené především prachu, mastnot a nesmí být
zmrzlé. Podklad z jádrové omítky se musí vždy předem důkladně navlhčit vodou.
Zpracování:
Omítku připravte smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody a rozmíchejte vhodným typem míchače
nejlépe rychloběžným míchadlem až vznikne homogenní
směs.. Rozmíchaná směs se nanáší na podklad ručně nerezovým nebo novodurovým hladítkem. Po lehkém zavadnutí se
povrch, za současného zkrápění vodou, stočí filcovým nebo
pěnovým hladítkem. Další povrchovou úpravu lze provádět
až po dokonalém vyschnutí štukové omítky.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm,
nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné
přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již
tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
věné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 30 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dře-
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
19
3
Technické údaje
JM 303
Jednovrstvá omítka ruční a strojní 1,5 – 5,0 MPa
Použití:
Jednovrstvá vápenocementová omítka pro ruční
a strojní omítání. Je určena pro všechny typy zdiva,
jak ve vnitřním tak i vnějším prostředí. Nanášet ji lze
v jedné i ve více vrstvách.
3
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičité písky, mletý
vápenec, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné
vlastnosti malty.
Zatřídění dle EN 998-1:2010
Zrnitost
(GP) kategorie
CS II W0
0 - 0,7 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené tloušťce
Vydatnost
0,23 - 0,28 l/kg
9,2 - 11,2 l
cca 13 kg/m2
1310 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
22,9 l
Vydatnost z 1 pytle při doporučené
tloušťce
2,4 m2
Doba zpracovatelnosti
min. 4 hod.
Pevnost v tlaku
1,5 - 5,0 N/mm2
Přídržnost (typ odtržení)
min. 0,2 N/mm2
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1300 - 1500 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
10 mm
max. 0,43
W/m.K*)
max. 15
*Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdivo pro nanášení musí být vyzrálé, suché, zbavené
prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad musí být rovný.
Před nanášením omítky se musí srovnat veškeré nerovnosti
zdiva a zarovnat spáry. Zdivo musí být rovné, což je základním
požadavkem pro nanášení jednovrstvé omítky. Nové zdivo
důkladně před nanášením omítky navlhčete vodou (starší
vyschlé zdivo navlhčete i několikrát). Hladké plochy se musí
ošetřit vhodnou penetrací. Přechodové plochy zdiva (např.
beton – cihla) doporučujeme armovat tkaninou.
Zpracování:
Suchá směs se pro ruční zpracování smíchá s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo jiné míchačce (např.
rychloběžným míchadlem). Volně ložená se zpracovává
omítacím strojem eventuálně v kombinaci s pneumatickým
dopravním zařízením. Pro velmi rovné podklady a požadavku
na tloušťku omítky do 8 - 10 mm se doporučuje nanášet
omítku ručně zubovým hladítkem o výšce zubů 5 - 10 mm.
Po krátkém zavadnutí se nanáší do vytvořené drážky další
vrstva a zarovná se hladítkem. Při strojním zpracování se
nanáší omítacím strojem na připravený podklad a stáhne se
latí. Tloušťka v jedné vrstvě je max. 10 mm. Po zavadnutí se
za současného zkrápění vodou celá plocha zahladí filcovým
nebo pěnovým hladítkem. Minimální doba zrání se počítá
1 mm / 1 den.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Při zpracování je nutné zabránit předčasnému vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným deštěm,
nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné
přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat již
tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
20
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech nebo autocisternách.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Technické údaje
JM 304
2
Jednovrstvá zatíraná omítka 3,5 – 7,5 N/mm
Použití:
Speciálně modifikovaná štuková omítka se sníženou nasákavostí a zvýšenou přídržností k podkladu,
je určena k ručnímu provádění povrchových úprav jádrových omítek ve vnějším i vnitřním prostředí.
Je vhodná i k úpravě hladkých minerálních podkladů
a k provádění povrchových úprav na vyztužené vrstvě kontaktního zateplovacího systému.
Složení:
Vápenný hydrát, křemičité písky, mletý vápenec, příměsi a
přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zatřídění dle EN 998-1:2010
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené tloušťce
Vydatnost
GP kategorie CS
III W1
0,7 mm
0,26 - 0,30 l/kg
10,4 - 12,0 l
1280 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
33,7 l
Vydatnost z 1 pytle při doporučené
tloušťce
3,9 m2
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
Přídržnost (typ odtržení)
3
cca 3,8 kg/m2
min. 4 hod.
min. 3,5 - 7,5
N/mm2
min. 0,2 N/mm2
Objemová hmotnost zatvrdlé malty
1300 - 1500
kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
max. 3 mm
Kapilární absorbce vody
W1
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
max. 30
Podklad:
Podkladní jádrová omítka musí být vyzrálé a objemově
stálé. Musí být dostatečně pevná a soudržná, zbavená volných
částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlá. Podklad
z jádrové omítky nebo stěrky v kontaktním zateplovacím systému se musí opatřit vhodným penetračním nátěrem. Silně
nasákavá plochy je nutné penetrovat 2x. Hladké podklady se
musí opatřit rovněž penetračním nátěrem.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Omítku připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými
otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme
tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody.
Rozmíchaná směs se natahuje ručně nerezovým hladítkem.
Po zavadnutí se omítka za současného zkrápění vodou stočí
filcovým nebo pěnovým hladítkem. Zrání omítky se počítá
minimálně 1 mm / 1 den. Další povrchovou úpravu lze nanášet
až po dokonalém vyzrání omítky.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
21
3.4 Křemičitý písek
KP 401 Křemičitý písek
Použití:
Praný, tříděný a suchý křemičitý písek je určen pro stavební
účely jako plnivo maltových a betonových směsí, podsypový
materiál, plnění spár zámkových dlažeb.
3
Technické údaje
velikost
zrna (mm)
podíl (%)
>2,00
0
>1,25
max. 10
<0,63
max. 15
<0,09
max. 0,5
Zrnitost kameniva
Složení:
Obsah SiO2 min. 92 %.
Objemová hmotnost
2570 kg/m3
Sypná hmotnost
- volně sypaného kameniva 1510 kg/m3
- setřeseného kameniva
1630 kg/m3
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií
(případně v Big bagu).
22
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
3.5 Tepelně izolační malty a omítky
TM 501
Zdicí tepelně izolační malta 5 N/mm2
Použití:
Malta určená k ručnímu i strojnímu zdění především cihelného zdiva, zejména pak tvárnic typu THERM
a dalších lehčených materiálů (Liapor, pórobeton apod.).
Hlavní předností této malty je její nízký součinitel tepelné
vodivosti, snížení vzniku tepelných mostů ve spárách
a zvýšení celkového tepelného odporu zdiva.
Složení:
Cementové pojivo, perlit, liapor, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle EN 998-2:2010
(L) tř. M5
Zrnitost
0 - 2 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
0,4 - 0,7 l/kg
12 - 21 l
Spotřeba při tloušťce 10 mm
Vydatnost
3
9l
840 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
min. 1,5 hod.
min. 5,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1100-1300 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
Součinitel tepelné vodivosti λ
12 mm
max. 0,21
W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště v
teplém a slunečném počasí předem navlhčete.
Zpracování:
Zdicí maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové míchačce. Dobu
míchání volíme, tak aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody. Malta se nanáší ručně zednickou lžící na ložnou
i styčnou spáru. Při strojním zpracování se míchá ve strojní
omítačce a nanáší na zdivo zdicí hubicí. Malta nesmí vytékat
ze spár. Při zdění dodržujte technologická doporučení výrobců
zdicích prvků.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dře-
věné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 l na paletách krytých fólií nebo
volně ložená v mobilních silech.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí. Tyto pravidla
a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
23
TO 502
Tepelně izolační omítka 1,5 - 5,0 N/mm2
3
Použití:
Tepelně izolační jádrová omítka je ručně i strojně zpracovatelná, určená pro vnitřní a vnější použití. Je určena pro omítání
všech druhů zdiva, zejména pak cihelného typu THERM. Hlavní
předností této omítky, že výrazně zlepší tepelné vlastnosti
stavby, je odolnější proti objemovým změnám a zlepší propustnost pro vodní páry.
Složení:
Cementové pojivo, perlit, příměsi a přísady zlepšující
zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle EN 998-1:2010
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
(T) CS II W 1 T 2
0 - 2 mm
0,7 - 1,0 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
14 - 20 l
Spotřeba při tloušťce 10 mm
8,24 l/m2
Vydatnost
414 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle (40 l)
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
Přídržnost
9,56 m2
min. 1,5 hod
1,5 - 5,0 N/mm2
0,20 N/mm2
Objemová hmotnost zatvrdlé malty 600 - 800 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
Součinitel tepelné vodivosti λ
Faktor difúzního odporu
vodní páry μ
Kapilární absorbce vody
30 mm
0,12 W/m.K
max. 15
max. 0,40
kg/m2. min0,5
Podklad:
Podklad musí být dostatečně vyzrálý, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Podklad musí být vždy opatřen
cementovým postřikem OM 201.
výroby.
Zpracování:
Suchou směs připravíme smíchání s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Dobu
míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání směsi
a vody v hladkou homogenní hmotu. Při strojním omítání je
nutné použít strojní omítačku s přídavným zařízením pro aplikace tepelně izolačních směsí. Omítka se nanáší v jednom
kroku v tloušťce cca 25-40 mm a následně se stáhne latí. Po
dostatečném zatuhnutí se povrch upraví mřížkovou škrabkou.
Při dvouvrstvém omítání se úprava povrchu první vrstvy
neprovádí. Další vrstvu lze nanášet min. po 12 hodinách.
Balení:
V papírových pytlích po 40 l na paletách krytých fólií .
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění dodržujte
ČSN EN 13914-1 a ČSN EN 13914-2 „Navrhování, příprava a
provádění vnějších omítek a postupy pro vnitřní omítky“. Tyto
pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
24
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
3.7 Lepicí a stěrkovací hmoty
Technické údaje
LM 701
Lepidlo basic
Zatřídění dle EN 12004:2007
Použití:
Lepidlo basic je určeno pro lepení silně nasákavých
obkladů pouze v interiéru jako jsou koupelny, kuchyně
a jiné obytné prostory. Při lepení dlažeb je určeno pouze pro
prostory zatěžované pohybem osob.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
C1
0,7 mm
0,28 - 0,30 l/kg
7,0 - 7,5 l
3
Spotřeba
- výška zubu 3-4 mm
cca 2 kg/m2
- výška zubu 6-8 mm
cca 3 kg/m
- výška zubu 8-12 mm
cca 4 kg/m2
Vydatnost
2
1300 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí
min. 20 minut
(tahová přídržnost po 20 min.)
min. 0,5 N/mm2
Počáteční tahová přídržnost
min. 0,5 N/mm2
Tahová přídržnost za tepla
min. 0,5 N/mm2
Tahová přídržnost ve vodě
min. 0,5 N/mm2
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba
atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.
od data výroby.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými
otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme
tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za
vzniku jednolité hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět
krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou s
výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu.
Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo do
doby zavadnutí. Spárování provádějte až po vyzrání lepidla.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy
v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat
dodavatel stavebních prací.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod +5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na
dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
25
LM 702
Lepidlo standard
3
Použití:
Lepidlo standard je mrazuvzdorná lepicí hmota pro vnitřní
i vnějším prostředí. Je určená pro lepení středně nasákavých
a nasákavých keramických obkladů a dlažeb. Je určena pro
lepení pouze v prostorách zatěžovaných pohybem osob. Jeho
výhodou je dobrá zpracovatelnost a snížený skluz.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle EN 12004
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
C1T
0,7 mm
0,28 - 0,31 l/kg
7,0 - 7,75 l
Spotřeba
- výška zubu 3-4 mm
cca 2 kg/m2
- výška zubu 6-8 mm
cca 3 kg/m2
- výška zubu 8-12 mm
cca 4 kg/m2
Vydatnost
1300 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí
min. 20 minut
(tahová přídržnost po 20 min.)
Počáteční tahová přídržnost
min. 0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
Tahová přídržnost po
- ponoření ve vodě
0,5 N/mm2
- působení tepla
0,5 N/mm2
- zmrazovacích cyklech
0,5 N/mm2
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba
atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.
výroby.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými
otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme
tak aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za
vzniku jednolité hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět
krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou s
výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu.
Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo do
doby zavadnutí. Spárování provádějte až po vyzrání lepidla.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy v
ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat
dodavatel stavebních prací.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data
26
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Technické údaje
LM 703
Lepidlo klasik
Zatřídění dle EN 12004:2007
Použití:
Lepící hmota klasik je mrazuvzdorné lepidlo určené pro
vnitřní i vnější použití. Je určeno pro lepení obkladů s nízkou a
střední nasákavostí. Při lepení dlažeb je určeno pouze v prostorách zatěžovaných pohybem osob. Slinutá dlažba se může lepit
pouze v interiéru. Není vhodná pro silně slinuté a velkoformátové obklady. Má dobré zpracovatelské vlastnosti, snížený skluz
a prodlouženou dobu zavadnutí.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
C1TE
0,7 mm
0,28 - 0,30 l/kg
7,0 - 7,5 l
3
Spotřeba
- výška zubu 3-4 mm
cca 2 kg/m2
- výška zubu 6-8 mm
cca 3 kg/m
- výška zubu 8-12 mm
cca 4 kg/m2
Vydatnost
Doba zpracovatelnosti
Doba zavadnutí
(tahová přídržnost po 20 min.)
Počáteční tahová přídržnost
2
1300 kg/m3
min. 3,5 hod.
min. 30 minut
min. 0,5 N/mm2
0,5 N/mm2
Tahová přídržnost po
- ponoření ve vodě
0,5 N/mm2
- působení tepla
0,5 N/mm2
- zmrazovacích cyklech
0,5 N/mm2
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba
atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.
výroby.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými
otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme
tak aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za
vzniku jednolité hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět
krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou s
výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu.
Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo do
doby zavadnutí. Spárování provádějte až po vyzrání lepidla.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy
v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat
dodavatel stavebních prací.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
27
LM 704
Lepidlo flex
3
Použití:
Lepící hmota flex je určená pro lepení všech druhů keramických obkladů s velmi nízkou nasákavostí. Je mrazuvzdorná
a určená pro venkovní i vnitřní použití. Je vhodná pro aplikaci
na plochách s podlahovým vytápěním a to jak na cementové
i anhydritové bázi, dále pak na problematické plochy jako
cementopískové desky, hladké betonové plochy apod. Lze jí
použít pro pokládku dlažby zatěžované pojezdem osobních
automobilů a vozíků do 3,5 t. Má výborné zpracovatelské
vlastnosti a snížený skluz.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 12004:2007
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
C2T
0,7 mm
0,25 - 0,31 l/kg
6,25 - 7,75 l
Spotřeba
- výška zubu 3-4 mm
cca 2 kg/m2
- výška zubu 6-8 mm
cca 3 kg/m2
- výška zubu 8-12 mm
cca 4 kg/m2
Vydatnost
1300 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí
min. 30 minut
(tahová přídržnost po 30 min.)
Počáteční tahová přídržnost
min. 0,5 N/mm2
1,0 N/mm2
Tahová přídržnost po
- ponoření ve vodě
1,0 N/mm2
- působení tepla
1,0 N/mm2
- zmrazovacích cyklech
1,0 N/mm2
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba
atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky
s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu
míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší
zubovou stěrkou s výškou zubů přizpůsobenou charakteru
použitého obkladu. Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo do doby zavadnutí. velkoformátové
a silně slinuté obklady opatřete tenkou vrstvou lepidla i na
rubové straně. Lepení na vytápěné podlahy provádějte při
vypnutém vytápění a vychladlé podlaze, vytápět můžete až
po vytvrdnutí lepidla, nejdříve však po 7 dnech od nalepení
dlažby. Spárování provádějte až po vyzrání lepidla.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
28
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy
v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat
dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
LM 705
Lepidlo superflex
Použití:
Lepidlo superflex je určené pro lepení všech druhů keramických obkladů i vysoce slinutých, dlažby z přírodního i umělého kamene a mozaiky. Je mrazuvzdorný určen pro venkovní
i vnitřní použití a také je vhodný pro aplikaci na plochách s
podlahovým vytápěním a to jak na cementové i anhydritové
potěry. Lze jej použít pro pokládku dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů a vozíků do 3,5 t. Má výborné
zpracovatelské vlastnosti, snížený skluz a prodlouženou dobu
zavadnutí.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 12004:2002
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
C2TE
0,7 mm
0,28 - 0,30 l/kg
7 - 7,5 l
Spotřeba
- výška zubu 3-4 mm
cca 2,5 kg/m2
- výška zubu 6-8 mm
cca 3,5 kg/m
- výška zubu 8-12 mm
cca 4,5 kg/m2
Vydatnost
2
1300 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí
min. 30 minut
(tahová přídržnost po 30 min.)
Počáteční tahová přídržnost
min. 0,5 N/mm2
1,0 N/mm2
Tahová přídržnost po
- ponoření ve vodě
1,0 N/mm2
- působení tepla
1,0 N/mm2
- zmrazovacích cyklech
1,0 N/mm2
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba
atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od
data výroby.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky s malými
otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání volíme
tak aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody za
vzniku jednolité hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět
krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou s
výškou zubů přizpůsobenou charakteru použitého obkladu.
Obklad pokládejte do takto připraveného podkladu přímo do
doby zavadnutí. Lepení na vytápěné podlahy provádějte při
vypnutém vytápění a vychladlé podlaze, vytápět můžete až
po vytvrdnutí lepidla nejdříve však po 7 dnech od nalepení
dlažby. Spárování provádějte až po vyzrání lepidla.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy
v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat
dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
29
3
LM 706
Lepidlo extraflex
3
Použití:
Lepící hmota extraflex je mrazuvzdorná směs pro vnitřní
i vnější prostředí určená pro lepení všech druhů keramických
obkladů s extrémně nízkou nasákavostí, jako jsou vysoce
slinuté dlažby, obklady z přírodního i umělého kamene. Lepidlo je vhodné všude tam, kde může docházet k rozměrovým
změnám v důsledku vysokého tepelného zatížení, jako jsou
vytápěné podlahy. Extraflex je rovněž určen pro lepení v
bazénech a podobných prostorách. Lze jej použít pro pokládku dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů
a vozíků do 3,5 t.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 12004:2007
C2TES1
Zrnitost
0,7 mm
Potřeba záměsové vody
0,26 - 0,31 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
6,5 - 7,75 l
Spotřeba
- výška zubu 3-4 mm
cca 2,5 kg/m2
- výška zubu 6-8 mm
cca 3,5 kg/m2
- výška zubu 8-12 mm
cca 4,5 kg/m2
Vydatnost
1300 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
min. 3,5 hod.
Doba zavadnutí
min. 30 minut
(tahová přídržnost po 30 min.)
min. 0,5 N/mm2
Počáteční tahová přídržnost
1,0 N/mm2
Tahová přídržnost po
- ponoření ve vodě
1,0 N/mm2
- působení tepla
1,0 N/mm2
- zmrazovacích cyklech
1,0 N/mm2
*
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady jako jsou například umakart, stará dlažba
atd. ošetřete vhodnou penetrací určenou pro nesavé materiály.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky
s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu
míchání volíme tak aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Poté nechte
odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Lepidlo se nanáší
zubovou stěrkou s výškou zubů přizpůsobenou charakteru
použitého obkladu. Obklad pokládejte do takto připraveného
podkladu přímo do doby zavadnutí. Lepení na vytápěné podlahy provádějte při vypnutém vytápění a vychladlé podlaze,
vytápět můžete až po vytvrdnutí lepidla nejdříve však po
7 dnech od nalepení dlažby. Při lepení velkoformátových
a silně slinutých obkladů, nanášejte lepidlo i v tenké vrstvě
na rubovou stranu obkladového prvku. Spárování provádějte
až po vyzrání lepidla
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
30
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy
v ČSN 73 3451 „Obecná pravidla pro navrhování a provádění
keramických obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat
dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Technické údaje
LM 710
LM 710 a LM 710 j
Lepicí a stěrkovací hmota splňující
technická kritéria směrnice ETAG 004
Použití:
Lepící a stěrkovací hmota určena pro lepení tepelně
izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech. Zároveň lze použít jako stěrkovací hmota pro
armování výztužné vrstvy zateplovacích systémů nebo
jako stěrkovací hmota na betonové a omítkové podklady
stěn.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
vhodnou penetrací určenou pro savé materiály. Hladké
a nesavé podklady ošetřete vhodnou penetrací určenou pro
nesavé materiály.
Zpracování:
Lepidlo připravíme ve vhodné nádobě smícháním suché
směsi s předepsaným množstvím vody pomocí vrtačky s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu míchání
volíme, tak aby došlo k úplnému promíchání suché směsi
a vody za vzniku homogenní hmoty. Poté nechte odležet
5 minut a opět krátce promíchejte. Vždy namíchejte takové
množství, které zpracujete do začátku tuhnutí.
Při lepení tepelného izolantu a stěrkování armovací tkaniny
dodržujte technologické postupy pro konkrétní zateplovací
kontaktní systém.
Lepení na podklad: při ručním zpracování nanášejte na
polystyrén po obvodě desky a na ploše uvnitř vytvořte 3
terčíky tak, aby po přilepení na podklad byla vytvořena plocha
pokrytá cca 40-45 %. Při lepení minerální plsti se nanáší lepidlo zubovým hladítkem, (výška zubu 10-12 mm) celoplošně.
Stěrkování: na povrch izolačních desek se nanese lepidlo
v předepsané tloušťce, vrstva se zarovná a vtlačí se do ní
síťovina, překryje se slabou vrstvou lepidla. Síťovina má být
uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy (co nejdále od podkladu). V případě, že není dostatečně zakryta, je nutné nanést
další potřebné množství stěrky (živý do živého), tak aby byla
tkanina celoplošně zakryta. Případné nerovnosti na zatvrdlé
stěrce se musí upravit zabroušením. Armovací tkanina nesmí
být ani po zabroušení obnažena.
Všeobecné pokyny:
Zatřídění dle ČSN EN 998:2010
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody
na pytel
Pevnost v tlaku
LM 710 j
(GP) CS IV W 1
0 - 0,7 mm
0 - 0,4 mm
0,27-0,30 l/kg 0,28-0,31 l/kg
6,75 - 7,5 l
7,0 - 7,75 l
min. 6,0 N/mm2
Kapilární absorpce vody
max. 0,4 kg/m2.min0,5
Objemová hmotnost zatvrdlé 1500-1700 1450-1650 kg/
malty
kg/m3
m3
Spotřeba
- na lepení
cca 3 kg/m2
- na stěrkování
cca 4 kg/m2
Vydatnost
1500 kg/m3
Doba zpracovatelnosti
Doporučená tloušťka vrstvy
pro armování
Přídržnost k podkladu –ETAG 004
min. 2,0 hod.
- v suchých podmínkách
- po působení vody a po 2 hod.
schnutí
- po působení vody
a po 7 dnech schnutí
Přídržnost k izolantu - ETAG 004
≤ 0,25 N/mm2
- v suchých podmínkách
- po působení vody a po 2 hod.
schnutí
- po působení vody
a po 7 dnech schnutí
≤ 0,08 N/mm2
4 - 6 mm
≤ 0,08 N/mm2
≤ 0,25 N/mm2
≤ 0,03 N/mm2
≤ 0,08 N/mm2
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 12 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy, směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy
v ČSN 73 2901 (ETICS) „Provádění vnějších zateplovacích
izolačních kompozitních systémů“. Tyto pravidla a normy musí
dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
31
3
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998:2010
LM 711
Univerzální lepidlo
3
Použití:
Univerzální lepidlo je určeno pro lepení a armování izolačních desek z polystyrénu, ze skelných i minerálních vláken, pro
stěrkování při vkládání armovací tkaniny. Zároveň lze použít
jako stěrkovací hmota na betonové o omítkové podklady stěn,
rovněž se může použít pro lepení středně nasákavých obkladů
a dlažeb (např. VPC pásků) na podlahy a stěny ve vnitřním
a vnějším prostředí.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zrnitost
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
(GP) CS IV a W 1
0,7 mm
0,27 - 0,31 l/kg
6,8 - 7,8 l
Spotřeba
- na lepení
- na stěrkování podle doporučené
tloušťky
Vydatnost
Doba zpracovatelnosti
Doporučená tloušťka vrstvy pro
armování
cca 4 - 5 kg/m2
3,2 - 4,3 kg/m2
1350 kg/m3
min. 2,0 hod.
4 - 6 mm
Přídržnost k podkladu
- v suchých podmínkách
≥ 1,25 N/mm2
Přídržnost k izolantu
- v suchých podmínkách:
≥ 0,08 N/mm2
Spotřeba při lepení obkladů a dlažeb (velikost zubů/ spotřeba suché
směsi)
- 3 x 3 mm
2,0 kg
- 6 x 6 mm
3,0 kg
- 8 x 8 mm
4,0 kg
Přídržnost při lepení obkladu
Podklad:
Podklad musí být dostatečně rovný, pevný a soudržný,
zbavený volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlý. Silně savé podklady ošetřete
přípravkem vhodným penetračním nátěrem. Hladké a nesavé
podklady opatřit vhodným přípravkem pro penetraci.
Zpracování:
Lepidlo připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody ve vhodné nádobě pomocí vrtačky
s malými otáčkami za použití míchacího nástavce. Dobu
míchání volíme, tak aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Poté nechte odležet 5 minut a opět krátce promíchejte. Pro lepení izolantu
a stěrkování je nutné dodržovat technologické postupy podle
požadavků na zateplovací systém.
Lepení izolačních desek na podklad: při ručním zpracování
nanášejte na polystyrén po obvodě desky a na ploše uvnitř
vytvořte 3 terčíky tak, aby po přilepení na podklad byla
vytvořena plocha pokrytá cca 40-45 %. Při lepení minerální plsti se nanáší lepidlo zubovým hladítkem výška zubu
10 - 12 mm celoplošně.
Stěrkování: na povrch izolačních desek se nanese lepidlo
v předepsané tloušťce. Vrstva se zarovná a vtlačí se do ní
síťovina a překryje se slabou vrstvou lepidla. Síťovina má být
uložena v 1/3 od povrchu celkové vrstvy. Případné nerovnosti
na zatvrdlé stěrce se musí upravit zabroušením. Armovací
tkanina nesmí být ani po zabroušení obnažena.
Lepení obkladů a dlažeb: se postupuje podle standardních
postupů pro lepení. Lepidlo nanášejte zubovým hladítkem a
vždy jen do takové množství, aby jste pokládali keramiku do
vláčné a vlhké malty. Při lepení dodržujete postupy stanovené
výrobci obkladových materiálů.
32
min. 1,0 N/mm2
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků pod 5°C. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek
a prosévání směsi, nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající
normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeným obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Dodržujte postupy v ČSN
73 2901 „Provádění vnějších zateplovacích izolačních kompozitních systémů“. Dále dodržujte postupy v ČSN 73 3451
„Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických
obkladů“. Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel
stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
3.9 Zdicí malty
ZM 901 a ZM 901 j
Zdicí cementová malta 10 N/mm2
Použití:
Zdicí cementová malta je určená ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček z klasických
zdicích prvků (plné i lehčené cihelné prvky, cihelné
a betonové bloky a tvárnice), kde je vyžadována vyšší
pevnost zdiva. Není určená ke zdění pórobetonových a
sádrových prvků.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
ZM 901
Zatřídění dle ČSN EN 998:2010
ZM 901 j
(G) tř. M 10
Zrnitost
0 - 4 mm
Potřeba záměsové vody
0 - 2 mm
0,12-0,14 l/kg 0,16-0,20 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
4,8 - 5,6 l
6,4 - 8,0 l
Spotřeba při doporučené tloušťce
29 kg/m2
25,2 kg/m2
Vydatnost
Vydatnost z 1 pytle
Doba zpracovatelnosti
2100 kg/m
3
1800 kg/m
19 l
22 l
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 10,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
Doporučená tloušťka spáry
(8-16 mm)
Součinitel tepelné vodivosti λ
3
2000 - 2200
kg/m3
1950 - 2150
kg/m3
12 mm
max. 1,25 W/m.K **
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště v
teplém a slunečném počasí předem navlhčete vodou.
Zpracování:
Zdicí maltu připravíme smícháním s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Volně
loženou maltu zpracujte v kontinuálním míchači připojeném
k mobilnímu silu. Jemnou maltu lze použít i v kombinaci se
silomatem. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému
promíchání suché směsi a vody. Připravenou maltu nanášíme
zednickou lžící nebo za pomocí maltového dávkovače. Zdicí
prvky pokládejte do maltového lože a poklepem zajistěte spojení zdicího prvku a malty. Při zdění dodržujte technologická
doporučení výrobců zdicích prvků.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dře-
věné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Nevyvolávejte zvracení! Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené oči, eventuálně při násilně otevřených
víčkách proudem vlažné vody po delší dobu, několika minut.
Při styku s kůží, postižená místa omyjte vodou a mýdlem,
podrážděné místo ošetřete reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění vyvolaného kontaktem s látkou
neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
33
3
Technické údaje
ZM 902
Zdicí cementová malta 15 N/mm2
3
Použití:
Zdicí cementová malta je určená ke zdění obvodového,
nosného a výplňového zdiva z klasických zdicích prvků (plné
i lehčené cihelné prvky, cihelné a betonové bloky a tvárnice),
kde je požadována vyšší pevnost zdiva. Není určená ke zdění
pórobetonových a sádrových prvků.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
(G) tř. M15
0 - 4 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené tloušťce
Vydatnost
0,13 - 0,15 l/kg
5,2 - 6,0 l
cca 24 kg/m2
1630 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
24,5 l
Doba zpracovatelnosti
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 15,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
2000 – 2200 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
12 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 1,45 W/m.K
**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště v
teplém a slunečném počasí předem navlhčete vodou.
data výroby.
Zpracování:
Zdicí maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce.
Volně loženou maltu zpracujte v kontinuální míchačce připojenou k silomatu. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k
úplnému promíchání suché směsi a vody. Připravenou maltu
nanášíme zednickou lžící nebo za pomocí maltového dávkovače. Zdicí prvky pokládejte do maltového lože a poklepem
zajistěte spojení zdicího prvku a malty. Při zdění dodržujte
technologická doporučení výrobců zdicích prvků.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od
34
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Technické údaje
ZM 903 a ZM 903 j
2
Zdicí vápenocementová malta 5 N/mm
Použití:
Zdicí malta je určená ke zdění klasických zdicích
prvků ( plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice),
není určená ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.
Vhodná pro zdění nosného, obvodového zdiva i zdění
příček .
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičitý písek,
příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné
vlastnosti malty.
ZM 903
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
ZM 903 j
(G) tř. M 5
0 - 4 mm
Potřeba záměsové vody
0 - 2 mm
0,13-0,16 l/kg 0,15-0,18 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
5,2 - 6,4 l
6,0 - 7,2 l
Spotřeba při doporučené tloušťce
24 kg/m2
22 kg/m2
Vydatnost
Vydatnost z 1 pytle
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
Počáteční pevnost ve smyku
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
Doporučená tloušťka spáry
Součinitel tepelné vodivosti λ
1830 kg/m
3
1650 kg/m
21,9 l
3
24,3 l
min. 2,5 hod.
min. 5,0 N/mm2
min. 0,15 N/mm2*
1850 - 2050
kg/m3
1750 - 1950
kg/m3
12 mm
0,99 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště v
teplém a slunečném počasí předem navlhčete vodou.
data výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Zpracování:
Zdicí maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce.
Volně loženou maltu mícháme pomocí kontinuálního míchače
připojeného k silomatu. Dobu míchání volíme tak, aby došlo k
úplnému promíchání suché směsi a vody. Připravenou maltu
nanášíme zednickou lžící nebo za pomocí maltového dávkovače. Zdicí prvky pokládejte do maltového lože a poklepem
zajistěte spojení zdicího prvku a malty. Při zdění dodržujte
technologická doporučení výrobců zdicích prvků.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně loženou v mobilních silech.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
35
3
Technické údaje
ZM 904
2
Univerzální zdicí a omítková malta 2,5 N/ mm
3
Použití:
Univerzální zdicí a omítková směs je určena pro ruční
zdění méně náročných konstrukcí z běžných zdicích prvků
(cihly a tvarovky ) a k ručnímu provádění omítek ve vnitřním
i vnějším prostředí, které tvoří podklad pro štuky a šlechtěné
omítky.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti
malty.
Zatřídění dle ČSN EN 998-2
Zrnitost
(G) tř. M 2,5
0 - 2 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba
0,13 - 0,16 l/kg
5,2 - 6,4 l
cca 23,4 kg/m2
- zdění při doporučené tloušťce
- omítání při doporučené
tloušťce 10 mm
Vydatnost
cca 23,4 kg/m2
cca 19,5 kg/m2
1711 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
23,4 l
Doba zpracovatelnosti
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 2,5 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1700 – 1900 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
- zdění
12 mm
- omítání
15 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 0,83 W/m.K **
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště
v teplém a slunečném počasí je nutné předem navlhčit vodou. Podklad pro omítání musí být pevný, dostatečně tvrdý
a rovný. Veškeré nerovnosti, zejména v oblasti prohlubní
a spár se musí srovnat. Ve vnějším prostředí se zdivo musí
opatřit postřikem (OM 201) ve vnitřním prostředí stačí navlhčit vodou.
Zpracování:
Pytlovanou zdicí maltu připravit smícháním suché směsi
s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální
míchačce. Volně loženou maltu zpracuje v kontinuální míchače
připojenou k mobilnímu silu, lze použít i silomat. Dobu míchání volit tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi s
vodou. Zdicí prvky pokládat do maltového lože a poklepem
zajistit spojení zdicího prvku a malty. Při omítání nahazujte
na stěnu v ploše cca 2 m2 a stáhněte latí. Omítka nesmí být
dlouhodobě neošetřena, zejména ve vnějším prostředí. Při
zdění dodržujte technologická doporučení výrobců zdicích
prvků.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
36
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25/40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí.
Pro provádění omítek je nutné dodržovat normy ČSN EN
13914-1,2 Navrhování, příprava a provádění omítek, ČSN 73
37 15 pro vnitřní omítkové systémy. Pravidla a normy musí
dodržovat dodavatel stavebních prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
ZM 905
Zdicí malta lehčená 5 N/mm2
Použití:
Zdicí lehčená malta je vhodná zejména k ručnímu zdění
prvků typu THERM se svislým děrováním. Není určená ke
zdění pórobetonových a sádrových prvků. Hlavní předností
této malty je větší odolnost proti objemovým změnám a tím
snížení výskytu trhlin, zejména v oblasti kopírování spár na
omítce. Dále pak dochází ke zlepšení tepelných vlastností
malty.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, expandovaný perlit,
křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a
konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
(G) tř. M5
Zrnitost
0 - 2 mm
Potřeba záměsové vody
0,6 - 0,8 l/kg
Spotřeba při doporučené tloušťce
cca 22 kg/m2
Vydatnost
3
1500 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
26,5 l
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
min. 2,5 hod.
min. 5,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1150 - 1350 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
12 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,35 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Silně savé zdicí prvky zvláště za
teplého a slunečního počasí navlhčete vodou,
Zpracování:
Zdicí maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce.
Volně loženou maltu zpracujte v kontinuálním míchači připojeným k mobilnímu silu, případně silomatu. Dobu míchání volíme
tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi a vody.
Připravenou maltu nanášíme zednickou lžící nebo za pomocí
maltového dávkovače. Zdicí prvky pokládejte do maltového
lože a poklepem zajistěte spojení zdicího prvku a malty. Při
zdění dodržujte technologická doporučení výrobců zdicích
prvků.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od
data výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 30/40 kg na paletách krytých fólií
nebo volně ložená v mobilních silech.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
37
ZM 906 - Lepidlo PB
Zdicí malta pro pórobeton 5 N/mm2
Použití:
Zdicí malta je určena pro ruční tenkovrstvé zdění obvodového, nosného i příčkového zdiva z pórobetonových bloků
a tvarovek, jak ve vnitřním i vnějším prostředí. Zdicí prvky se
kladou celoplošně na ložnou i styčnou spáru.
3
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2
Zrnitost
(T) tř. M 5
0,7 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
Vydatnost
0,24 - 0,26 l/kg
6 - 6,5 l
cca 3,6 kg/m2
1420 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
17,6 l
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
min. 2,5 hod.
min. 5,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,30 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1500 - 1700 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
2 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 0,47 W/m.K **
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Pórobetonové tvárnice musí být soudržné, zbavené volných částí, především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé.
Tvárnice není nutné vlhčit.
Zpracování:
Maltu připravujeme tak, že sypeme suchou maltovou
směs do vhodné nádoby s předepsaným množství vody a za
stálého míchání elektrickou ruční míchačkou s vrtulí. Dobu
míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody, za vzniku homogenní hmoty. Takto připravenou
směs nanášíme ručně, pomocí speciální ozubené lžíce (výšky
3 mm) na celou plochu ložné a styčné spáry. Bloky klademe
do maltového lože a poklepem gumové paličky usadíme do
žádané polohy. Úpravu polohy zdicího prvku lze provést max.
do 8 min po nanesení malty. Při zdění dodržujte technologická
doporučení výrobců zdicích prvků.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod +5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od
data výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu
38
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Technické údaje
ZM 907
2
Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 10 N/mm
Použití:
Tento výrobek je určen pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkrů), vápenopískových
a betonových prvků v jedné pracovní operaci, případně
i k dodatečnému spárování. Je vhodná pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech, nevytváří trhliny a nezpůsobuje
výkvěty na povrchu. Vyznačuje se vysokou přilnavostí
a plasticitou.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
(G) tř. M 10
0 - 2 mm
Potřeba záměsové vody
0,14 - 0,16 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
5,6 - 6,4 l
Spotřeba při doporučené
tloušťce
21,3 kg/m2
Vydatnost
1560 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
3
25,7 l
Doba zpracovatelnosti
min. 2,5 hod.
Pevnost v tlaku
min. 10,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1600 - 1800 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
12 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 0,83 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být dostatečně pevné a soudržné,
zbavené volných částí, především prachu, možných výkvětů,
mastnot a nesmí být zmrzlé. Zdicí prvky není nutné vlhčit.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je
6 měsíců od data výroby.
Zpracování:
Maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce. Je
možné ji připravit i tak, že sypeme suchou maltovou směs do
vhodné nádoby s předepsaným množství vody a za stálého
míchání elektrickou ruční míchačkou s vrtulí. Dobu míchání
volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi
a vody zániku homogenní hmoty. Maltu nanášíme ručně pomocí zednické lžíce ve větším množství, celoplošně. Lícové prvky
klademe do maltového lože a následným přitlačením dojde k
vytlačení malty ze spár. Vytlačená maltu ze spár seškrábneme
zednickou lžící tak, aby spára zůstala zcela vyplněna. Konečná
úprava spár se provede po zavadnutí malty speciálním spárovacím hladítkem, hadicí, nebo jiným vhodným přípravkem.
Zdicí prvky je nutné ihned po dokončené úpravě spár očistit.
Při zdění dodržujte technologická doporučení výrobců prvků.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
39
Technické údaje
ZM 908
2
Spárovací malta pro lícové zdivo 5 N/mm Zatřídění dle ČSN EN 998-2
Použití:
Spárovací malta určená pro ruční spárování pohledového
zdiva, zejména klinkrů, vápenopískového a lícového zdiva,
cihelných pásků a pod. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu
zdicích prvků.
3
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Zrnitost
(G) tř. M 5
0 - 0,7 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
Vydatnost
0,20 - 0,22 l/kg
5–6l
cca 16 kg/m2
1500 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
16,5 l
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
min. 2 hod.
min. 10 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1500 - 1700 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
10 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
max. 0,71 W/m.K **
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Podklad musí být dostatečně pevný a soudržný, zbavený
volných částí, především prachu, výkvětů, mastnot a nesmí
být zmrzlý. Zdicí malta ve spáře musí ustupovat 4 – 8 mm od
okraje.
data výroby.
Zpracování:
Spárovací maltu připravíme smícháním suché směsi
ve vhodné nádobě s předepsaným množstvím vody a to
buď ručně nebo rychloběžným míchadlem. Dobu míchání
volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché směsi
a vody na jemnou a homogenní směs. Připravená maltu
se nanáší ručně spárovací špachtlí nebo zednickou lžící do
spáry. Povrch spáry se upraví buď pomocí kousku pryžové
hadice, nebo spárovacím hladítkem tak, aby okraje spáry
byly ve stejné úrovni s okrajem tvarovky a střed spáry ustupoval cca 1 - 3 mm od okraje. Pro snížení nasákavosti spáry
a zvýšení ochrany před znečištěním se doporučuje natřít zdivo
vhodnými prostředky s hydrofobizačními účinky, vždy podle
pokynů výrobce lícového zdiva.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu pod + 5°C. Je
zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi,
nezpracovávat již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu
na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od
40
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
ZM 910
Zakládací malta 10 N/mm2
Použití:
Zakládací malta je ruční směs určena pro vyrovnání první
vrstvy zdicích materiálů na základové nebo stropní desce
z broušených cihelných, pórobetonových bloků. Používá se
i pro zakládání vápenopískových zdicích prvků u nízkopodlažních budov. Je rychle vytvrzující a má vysoký počáteční
nárůst pevnosti.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
0 - 4 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
Vydatnost
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
(G) tř.M 10
0,10 - 0,13 l/kg
4,0 - 5,2 l
3
cca 18,9 kg/m2
1620 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
24,75 l
Doba zpracovatelnosti
min. 45 min
Pevnost v tlaku
min. 10,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,15 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1700 - 1900 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
10 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
1,39 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Podklad musí být pevný, zbavený volných částí, především
prachu, mastnot a nesmí být zmrzlý. Podklad před nanášením
musí být vždy na základové desce opatřen hydroizolací.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Maltu připravíme smícháním suché směsi s předepsaným
množstvím vody v bubnové nebo kontinuální míchačce.
Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání
suché směsi a vody. Na podklad si nastavíme vodící lišty na
požadovanou horizontální výšku. Namíchanou směs ihned
natahujeme. Nanášíme ručně pomocí zednické lžíce celoplošně a nakonec povrch stáhneme na požadované rozměry.
Maltu je nutné zpracovat do 30 min. Zdicí prvky klademe do
maltového lože a následným poklepem pro správné usazení a
vytvoření první rovné horizontální vrstvy. Při zdění dodržujte
technologická doporučení výrobců zdicích prvků.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod +5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
41
ZM 911 - Lepidlo CBC
Tenkovrstvá zdicí malta
pro celoplošnou spáru 10 N/mm2
3
Použití:
Tenkovrstvá zdicí malta je určená pro celoplošné zdění
na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Je
určena pro ruční zpracování ve vnější i vnitřní prostředí. Tuto
maltu nelze použít pro variantu namáčení nebo nanášení na
žebra zabroušených cihelných bloků.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, perlit, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
(T) tř.M 10
0,7 mm
Potřeba záměsové vody
0,90 - 1,1 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
22,5 - 27,5 kg
Spotřeba při doporučené
tloušťce
cca 2,9 kg/m2
Vydatnost
950 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
26,3 l
Doba zpracovatelnosti
min. 2,0 hod.
Pevnost v tlaku
min. 10,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
0,30 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
600 - 800 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
2 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,27 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Cihelné bloky musí být zbavené volných částí, především
prachu, možných výkvětů, mastnot a nesmí být zmrzlé.
V teplém počasí se savé zdicí prvky musí vždy vlhčit.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Suchou směs smícháme ve vhodné nádobě s předepsaným
množstvím vody pomocí míchacího zařízení na vrtačce s
malými otáčkami. Do nádoby nalijeme předepsané množství
vody a za stálého míchání sypeme suchou maltovou směs.
Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání
suché směsi a vody za vzniku husté homogenní hmoty.
Namíchanou směs necháme 5 minut zrát. Pak ještě jednou
promícháme. Další míchání při zpracování se nedoporučuje.
Připravenou maltu naplníme do nanášecího válce pro celoplošné zdění a rovnoměrnou rychlostí naneseme na rovnou
plochu z cihelných bloků. Zdicí prvky klademe do maltového
lože a poklepem gumové paličky usadíme do žádané polohy.
Polohu zdicích prvků lze upravit do 8 min po uložení. Při zdění
dodržujte technologická doporučení výrobců zdicích prvků,
zejména předpisy na zpracování pro rovinné zdění.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
42
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Lepidlo CB - ZM 912
Tenkovrstvá zdicí malta pro zdění
na žebra 10 N/mm2
Použití:
Tenkovrstvá zdicí malta je určená pro tenkovrstvé zdění
způsobem nanášení nebo namáčení na žebra broušených
cihelných bloků typu THERM. Je určena pro vnější i vnitřní
použití a pro ruční zpracování.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
(T) tř. M10
0,7 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
Vydatnost
0,30 - 0,32 l/kg
7,5 - 8,0 l
3
cca 3,4 kg/m2
1310 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
19 l
Doba zpracovatelnosti
Pevnost v tlaku
min. 2 hod.
min. 10 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,30 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1400 - 1600 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
2 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,47 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Podklad musí být pevný, zbavený volných částí, především
prachu, mastnot a nesmí být zmrzlý.
tečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
Zpracování:
Suchou směs smícháme ve vhodné nádobě s předepsaným množstvím vody pomocí míchacího zařízení na vrtačce
s malými otáčkami. Do nádoby nalijeme předepsané množství
vody a za stálého míchání sypeme suchou maltovou směs.
Dobu míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání
suché směsi a vody za vzniku husté homogenní hmoty.
Namíchanou směs necháme 5 minut zrát. Pak ještě jednou
promícháme. Další míchání při zpracování se nedoporučuje.
Zdění na žebra nanášením - připravenou maltu naplníme do
nanášecího válce pro zdění na žebra a rovnoměrnou rychlostí
naneseme na rovnou ložnou plochu z cihelných bloků. Zdicí
prvky klademe do maltového lože a poklepem gumovou paličkou srovnáme do požadované polohy. Při zdění dodržujte
technologická doporučení výrobců zdicích prvků, zejména
předpisy na zpracování pro rovinné zdění.
Zdění na žebra namáčením – tento postup se provádí zejména
u zdění příček. Spodní ložná plocha se ponoří do malty hloubky
cca 5 mm. Namočená tvarovka se ihned usadí na své místo
ve zdivu. Toto množství je plně dostačující na pevné spojení
tvarovek, které se kladou na vazbu tak, aby se styčné plochy
střídaly s přesahem min. 100 mm. Výhoda je, že lze pokračovat
bez technologických přestávek oproti klasické metodě, neboť
příčka je dostatečně tuhá a nemá tendenci vybočit.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno doda-
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
43
ZM 920
Zdicí malta pro vápenopískové
a betonové bloky 20 N/mm2
3
Použití:
Vysokopevnostní a rychletuhnoucí zdicí malta určená pro
ruční zdění vápenopískových a betonových zdicích prvků, která zajistí dokonalé spojení zděných prvků, rovněž se využívá
jako zakládací malta pro horizontální vyrovnání první vrstvy.
Vyznačuje se vysokou pevností a zvýšenou smykovou pevností ložných spár, rovněž má sníženou schopnost sesedání
spáry vlivem vysoké hmotnosti zdicího materiálu. Je vhodná
pro zdění nosného zdiva i zdění příček ve vnitřních i vnějších
prostorech.
Složení:
Cementové pojivo, křemičitý písek, příměsi a přísady
zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2:2010
Zrnitost
(G) tř. M 20
0 - 4 mm
Potřeba záměsové vody
0,10 - 0,14 l/kg
Potřeba záměsové vody na pytel
4,5 - 5,2 l
Spotřeba při doporučené
tloušťce
18,5 kg/m2
Vydatnost
1890 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
21,2 l
Doba zpracovatelnosti
max. 0,45 min
Pevnost v tlaku
min. 20,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,25 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1750 - 1950 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
12 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
1,17 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být zbaveny volných částí, především
prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Bloky není nutné vlhčit.
Zpracování:
Suchou směs smícháme s předepsaným množstvím
vody v bubnové míchačce nebo ji rozmícháme pomocí
míchačky na elektrické vrtačce s malými otáčkami. Dobu
míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody za vzniku homogenní hmoty. Pro rovnoměrné
nanášení malty se doporučuje použít vodící lišty s výškou
15 mm a roztečí cca o 20 mm menší než je šířka ložné spáry.
Maltou se rovnoměrně vyplní a zarovná vymezený prostor
a následně se šablona odstraní. Po umístění bloku do malty
se spára sníží a malta tak vyplní skoro celou ložnou plochu.
K dalšímu vyplnění celé ložné spáry dojde při zatížení další
vrstvy zdiva. Při zdění dodržujte technologická doporučení
výrobců zdicích prvků.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod + 5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
44
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Balení:
V papírových pytlích po 40 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Lepidlo SX - ZM 921
Tenkovrstvá zdicí malta pro
vápenopískové cihly a betonové bloky 20 MPa
Použití:
Tenkovrstvá zdicí malta je určená k ručnímu tenkovrstvému zdění vápenopískových a betonových bloků, jak
obvodového, tak nosného a výplňového zdiva ve vnitřním
a vnějším prostředí.
Složení:
Cementové pojivo, vápenný hydrát, křemičitý písek, příměsi a přísady zlepšující zpracovatelské a konečné vlastnosti
malty.
Technické údaje
Zatřídění dle ČSN EN 998-2
Zrnitost
(T) tř. M 10
1,2 mm
Potřeba záměsové vody
Potřeba záměsové vody na pytel
Spotřeba při doporučené
tloušťce
Vydatnost
0,26 - 0,28 l/kg
6,5 - 7,0 l
3
cca 3,4 kg/m2
1335 kg/m3
Vydatnost z 1 pytle
18,9 l
Doba zpracovatelnosti
Čas pro úpravu tenké spáry
min. 1,5 hod.
min. 8 min
Pevnost v tlaku
min. 10,0 N/mm2
Počáteční pevnost ve smyku
min. 0,30 N/mm2*
Objemová hmotnost zatvrdlé
malty
1400 - 1600 kg/m3
Doporučená tloušťka vrstvy
2 mm
Součinitel tepelné vodivosti λ
0,74 W/m.K**
*Tabulková hodnota
**Tabulková střední hodnota, P=50%
Podklad:
Zdicí prvky musí být soudržné, zbavené volných částí,
především prachu, mastnot a nesmí být zmrzlé. Zdicí prvky
není nutné vlhčit.
Skladování:
Výrobek skladujte v suchu a neporušeném obalu na dřevěné paletě, skladovatelnost výrobku je 6 měsíců od data
výroby.
Zpracování:
Maltu připravujeme tak, že sypeme suchou maltovou
směs do vhodné nádoby s předepsaným množství vody
a za stálého míchání elektrickou ruční míchačkou s vrtulí. Dobu
míchání volíme tak, aby došlo k úplnému promíchání suché
směsi a vody, za vzniku homogenní hmoty. Takto připravenou
směs nanášíme ručně, pomocí speciální ozubené lžíce(výšky
3 mm) na celou plochu ložné a styčné spáry. Bloky klademe
do maltového lože a poklepem gumové paličky usadíme do
žádané polohy. Úpravu polohy zdicího prvku lze provést max.
do 8 min po nanesení malty. Při zdění dodržujte technologická
doporučení výrobců zdicích prvků zejména pro celoplošné
tenkovrstvé zdění.
Bezpečnostní značení:
Xi – dráždivý, řídit se pokyny uvedenými v bezpečnostním
listu.
Všeobecné pokyny:
Maltu nezpracovávejte za teplot vzduchu a zdicích prvků
pod +5°C. Čerstvé zdivo je třeba chránit proti předčasnému
vysychání, vyloučením průvanu, přímého slunečního záření
a nepříznivými povětrnostními účinky vyvolanými silným
deštěm, nárazovým větrem a účinky mrazu. Je zakázáno dodatečné přidávání cizích látek a prosévání směsi, nezpracovávat
již tuhnoucí směs. Pro záměsovou vodu používat pitnou vodu
nebo vodu odpovídající normě EN 1008.
První pomoc:
Při nadýchání vyveďte postiženou osobu na čerstvý
vzduch. Při požití vypláchněte ústa vodou a vypijte větší
množství vody. Při zasažení očí vyplachovat široce otevřené
oči, eventuálně při násilně otevřených víčkách proudem vlažné
vody po delší dobu, několika minut. Při styku s kůží, postižená
místa omyjte vodou a mýdlem, podrážděné místo ošetřete
reparačním krémem. Pokud příznaky jakéhokoliv podráždění
vyvolaného kontaktem s látkou neodezní po poskytnutí první
pomoci, vyhledejte lékařskou pomoc.
Balení:
V papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.
Upozornění:
Tento list neobsahuje všeobecná pravidla, platné normy,
směrnice a pravidla pro zpracování. Při provádění zdicích prací
dodržujte ČSN EN 1996-2 „Navrhování zděných konstrukcí“.
Tyto pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních
prací.
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
45
3.0 Ostatní
PŘIPRAVOVANÉ PRODUKTY
CP 105 Rychletuhnoucí suchá betonová směs
Mnohostranně použitelná suchá betonová směs, kde odpadá míchání betonu. Výborně se hodí k zabetonování plotových sloupků,
výstražných a dopravních značek, sušáků na prádlo apod.
3
CP 107 Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce
Používá se pro ruční vytváření připojených i plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny, dlažby a epoxidové nátěry.
Je výhodný všude tam, kde jsou požadavky na větší odolnost, pevnost a proměnlivou tloušťku vrstvy (např. spádová vrstva na
terasách, balkonech, sprchách apod. Je možné použít ve vnitřním i vnějším prostředí. Tloušťka vrstvy se pohybuje 5 – 100 mm.
CP 111 Samonivelační polymercementová stěrka - 20 MPa
Finální a vyrovnávací podlahová stěrka pro normální zátěž. Slouží pro vyrovnávání podkladů před pokládkou dlažeb a podlahových
krytin, koberců, PVC, nátěrů a plovoucích podlah. Po vytvrdnutí vytváří otěruvzdorný bezprašný povrch.
Je určena i jako finální vrstva pro běžnou občanskou výstavbu (byty, kanceláře, hotely a školy) a pro lehké provozy s pohybem
ručních vozíků s pneumatikami nebo pryžovými koly.
OM 210 Malta pro opravu trhlin
Směs je určena pro opravu trhlin ve všech jádrových omítkách do šířky cca 5 mm. Není určena pro opravu statických trhlin.
OS 401 Jádrová sanační odvlhčovací omítka PROFISAN
Jedná se o speciální jádrovou sanační odvlhčovací omítku určenou pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je to hydrofilní
omítka s upravenou distribucí vzduchových pórů. Její odvlhčovací efekt spočívá ve schopnosti odvádět vlhkost ze zdiva difúzí, ve
formě vodní páry. Díky této kombinaci bez přítomnosti hydofobizace proudí voda ve formě vodních par podstatně vyšší rychlostí
a s pomalejším zasolováním omítky. Profisan lze nanášet i na nevysušené zdivo, je vhodný pro velmi vysoký stupeň vlhkosti
zdiva, zvládne extrémně vysoký stupeň zasolení zdiva, má enormní odvod vodních par. Pro zachování svých vlastností je zásadně
určena pro ruční zpracování. Omítka se používá vždy jako součást řešení - Odvlhčovacího systému Profisan.
OS 402 Jemná sanační odvlhčovací omítka PROFISAN
Jedná se o speciální štukovou sanační vrchní omítku určenou pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro
povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan hrubý – OS 401 a je součástí odvlhčovacího systému – Profisan.
LM 707 Lepidlo rychletuhnoucí
Rychletuhnoucí lepící hmota je mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí určená pro lepení všech druhů keramických obkladů.
Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro lepení dlažby je určeno jen pro vnitřní prostředí a pouze pro prostory zatěžování pohybem osob. Je ideální pro lepení za provozu (např. schodiště, chodby a podobně). Pochůznost a možnost spárování po 6 hodinách.
46
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
4. TECHNICKÉ INFORMACE
4.1 Klasifikace a označení suchých maltových a omítkových směsí
Malty a lepidla pro keramické obkladové materiály jsou rozděleny do tří druhů
C
Cementové malty (Cementitious adhesives)
Pro každý druh je možné mít různé třídy
1
běžná malta nebo lepidlo
2
malta nebo lepidlo pro náročnější aplikace (splňuje požadavky na doplňkové vlastnosti)
F
rychle tvrdnoucí malta nebo lepidlo
T
malta nebo lepidlo se sníženým skluzem
E
malta nebo lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí
S1 deformovatelné malty nebo lepidla
S2 vysoce deformovatelné malty nebo lepidla
SYMBOL
TYP
4
POPIS
TŘÍDA
C
1
C
1E
Normální cementová malta
Normální cementová malta s prodlouženou dobou zavadnutí
C
1F
Rychle tvrdnoucí cementová malta
C
1FT
C
2
C
2E
Rychle tvrdnoucí cementová malta se sníženým skluzem
Zlepšená cementová malta
Zlepšená cementová malta s prodlouženou dobou zavadnutí
C
2F
Zlepšená rychle tvrdnoucí cementová malta
C
2 S1
Zlepšená deformovatelná cementová malta
C
2 S2
Zlepšená vysoce deformovatelná cementová malta
C
2FT
Zlepšená rychle tvrdnoucí cementová malta se sníženým skluzem
C
2 F TS1
Zlepšená deformovatelná rychle tuhnoucí cementová malta se sníženým skluzem
Zařazení dle ČSN EN
Zdící malty a speciální zdící
malty
Zdící malty a speciální zdící
malty
Vyrovnávací hmoty a
potěry
Oblast
použití
Označení
výrobku
CP 101
CP 101 j
CP 102
CP 102 j
CP 103
CP 105
CP 107
CP 111
ZM 901
ZM 901 j
ZM 902
ZM 903
ZM 903 j
ZM 904
ZM 905
ČSN EN 13813:2002
ČSN EN 13813:2002
ČSN EN 13813:2002
ČSN EN 13813:2002
ČSN EN 13813:2002
ČSN EN 13813:2002
ČSN EN 13813:2002
Samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa ČSN EN 13813
Zdící malta cementová 10 MPa, 4 mm
ČSN EN 998-2:2003
Zdící malta cementová 10 MPa, 2 mm
ČSN EN 998-2:2003
Zdící malta cementová 15 MPa, 4 mm
ČSN EN 998-2:2003
Zdící malta vápenocementová 5 MPa, 4 mm
ČSN EN 998-2:2003
Zdící malta vápenocementová 5 MPa, 2 mm
ČSN EN 998-2:2003
Univerzální zdící a omítk. malta 2,5 MPa, 2 mm ČSN EN 998-2:2003
Zdící malta lehčená 5 MPa, 2 mm
ČSN EN 998-2:2003
ZM 906
Lepidlo PB - Zdící malta pro pórobeton
ZM 907
ZM 908
ZM 910
ZM 911
ZM 912
Popis výrobku
Norma
Cementový potěr 20 MPa, 4 mm
Cementový potěr 20 MPa, 1,2 mm
Cementový potěr 25 MPa, 4 mm
Cementový potěr 25 MPa, 1,2 mm
Cementový potěr 30 MPa, 4 mm
Rychletuhnoucí suchá betonová směs
Speciální potěr pro spádové podlah. konstrukce
Zdící a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa,
2 mm
Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa, 0,7
mm
Zakládací malta , 4 mm ,10 MPa ( pro Therm
materiály)
Lepidlo CBC -Tenkovrstvá zdící malta pro celoplošnou spáru
Lepidlo CB - Tenkovrstvá zdící malta pro zdění
na žebra
ČSN EN 998-2:2003
Zařazení
CT-C20-F4
CT-C20-F4
CT-C25-F5
CT-C25-F5
CT-C30-F6
CT-C25-F5
CT-C30-F6
CT-C20-F6-B1, 0 RWA 100
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 10
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 10
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 15
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 5
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 5
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 2,5
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998 tř. M 5
Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)
EN 998-2 tř. M5
ČSN EN 998-2:2003
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 5
ČSN EN 998-2:2003
Návrhová malta pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 10
ČSN EN 998-2:2003
Návrhová malty pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 10
ČSN EN 998-2:2003
ČSN EN 998-2:2003
Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)
EN 998-2 tř. M10
Návrhová malta pro zdění pro tenké spáry (T)
EN 998-2 tř. M10
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
47
Oblast
použití
Označení
výrobku
Zdící malty
a speciální
zdící malty
ZM 920
ZM 921
Omítkové malty a speciální omítkové malty
OM 201
Tepelně izoSanační
lační malty a
Jemné a štukové malty
omítky
omítky
4
Lepicí a stěrkovací malty
Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa, 4 mm+ zakládací
malta pro VPC
Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa, 1,2 mm
Cementový postřik 10 MPa, 2 mm
Norma
Zařazení
ČSN EN 998-2:2003
Návrhová malty pro zdění (G) EN 998-2 tř. M 20
ČSN EN 998-2:2003
Návrhová malty pro zdění (T) EN 998-2 tř. M 20
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS IV a W 0
OM 202
Jádrová omítka strojní 5 MPa, 1,2 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
OM 202 j
Jádrová omítka strojní 5 MPa, 0,7 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
OM 203 h
Jádrová omítka ruční 5 MPa, 4 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CE II a W 0
OM 203
Jádrová omítka ruční 5 MPa, 2 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
OM 203 j
Jádrová omítka ruční 5 MPa, 1,2 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
OM 204
Jádrová omítka vápenná ruční 2,5 MPa,
1,25 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS I a W 0
OM 205
Soklová omítka strojní 10 MPa, 1,25 mm ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS IV a W 1
OM 207
Cementová omítka ruční 10 MPa, 4 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS IV a W 1
OM 207 j
Cementová omítka ruční 10 MPa, 2 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS IV a W 1
OM 208
Lehčená jádrová om. 2,5 MPa, 2 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
OM 209
SX
Podkladní spojovací můstek pro VPC a
BB
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS IV a W 1
OM 210
Směs pro opravu trhlin
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS IV a W 1
JM 301
Vnitřní štuková omítka 1 MPa, 0,7 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS I a W 0
JM 301 j
Vnitřní štuková omítka 1 MPa, 0,4 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS I a W 0
Vnější štuková omítka 2,5 MPa, 0,7 mm
JM 302
- šedá
Vnější štuková omítka 2,5 MPa, 0,4 mm
JM 302 j
- šedá
Vnější štuková omítka 2,5 MPa, 0,7 mm
JM 302
- bílá
Vnější štuková omítka 2,5 MPa, 0,4 mm
JM 302 j b
- bílá
Jednovrstvá omítka ruční a stojní 5 MPa
JM 303
0,7 mm
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CE II a W 0
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II a W 0
JM 304
Jednovrstvá zatíraná omítka , 0,7 mm
OS 401
Jádrová sanační odvlhčovací omítka – 4 mm EN 998-1
Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II, W0
OS 402
Jemná sanační odvlhčovací omítka – 0,7 mm EN 998-1
Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS II, W0
TM 501
Zdící malta TI 5 MP, 2 mm, λ 0,21 W/m.K ČSN EN 998-2: 2003 Návrhová lehká malta pro zdění (L) tř. M5
TO 502
Jádrová omítka TI 2,5 MPa, 2 mm,λ 0,20
W/m.K
ČSN EN 998-1: 2003
LM 701
Lepidlo basic – C1
ČSN EN 998--1:2003 Normální cementové lepidlo, typ třída C 1
LM 702
Lepidlo standard -C 1T
ČSN EN 12004:2007
LM 703
Lepidlo klasik C 1 T E
ČSN EN 12004:2007
LM 704
Lepidlo flex - C2T
ČSN EN 12004:2007
LM 705
Lepidlo superflex C2 T E
ČSN EN 12004:2007
LM 706
Lepidlo extraflex C2 TE S1
ČSN EN 12004:2007
LM 707
Lepidlo rychletuhnoucí
ČSN EN 12004:2007
LM 710
48
Popis výrobku
LM 710 b
LM 710 j
LM 710
jb
LM 711
Lepicí a stěrkovací hmota –, ETAG 004,
0,7 mm
Lepicí a stěrkovací hmota –, ETAG 004,
0,7 mm bílá
Lepicí a stěrkovací hmota –, ETAG 004,
0,4 mm
Lepicí a stěrkovací hmota – ETAG 004,
0,4 mm - bílá
Lepidlo universál, 15 MPa, 0,7 mm, ohyb
3,5 MPa
ČSN EN 998-1: 2003 Malta pro vnější/vnitřní om. (GP) kategorie CS III a W 1
ČSN EN 998-1:2003
ČSN EN 998-1:2003
ČSN EN 998-1:2003
ČSN EN 998-1:2003
ČSN EN 998-1:2003
Tepelně izolační malta pro vnější/vnitřní omítku (T)
kategorie CS II W1 T2
Normální cementové lepidlo se sníženým skluzem,
typ/třída C1 T
Normální cementové lepidlo se sníženým skluzem,
a prodlouženou dobou zavadnutí , typ/třída C1TE
Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem,
typ/třída C2T
Flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem
a prodlouženou dobou zavadnutí, typ/třída C2TE
Zlepšené deformativní cementové lepidlo se sníženým
skluzem a prodlouženou zavadnutí typ/třída C2 TE S1
Cementové lepidlo rychletuhnoucí C1 FT se sníženým
skluzem
Malty pro vnější/vnitřní omítku (GP)kategorie CS IV
a W1 a splňující podmínky ETAG 0004
Malty pro vnější/vnitřní omítku (GP)kategorie CS IV
a W1 a splňující podmínky ETAG 0004
Malty pro vnější/vnitřní omítku (GP)kategorie CS IV
a W1 a splňující podmínky ETAG 0004
Malty pro vnější/vnitřní omítku (GP)kategorie CS IV
a W1 a splňující podmínky ETAG č. 0004
Malta pro vnější a vnitřní omítky (GP) kategorie CS IV
W1
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
4.2 ZIMNÍ ÚPRAVA
Výrobky se zimní úpravou
CP 101 Z
CP 101 j Z
CP 102 Z
CP 102 j Z
CP 103 Z
ZM 901 Z
ZM 901 j Z
ZM 902 Z
ZM 905 Z
ZM 906 Z
ZM 910 Z
ZM 911 Z
ZM 912 Z
ZM 920 Z
ZM 921 Z
TM 501 Z
Cementový potěr C 20 se zimní úpravou
Cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou
Cementový potěr C 25 se zimní úpravou
Cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou
Cementový potěr C 30 se zimní úpravou
Zdící cementová malta M 10 se zimní úpravou
Zdící cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou
Zdící cementová malta M 15 se zimní úpravou
Zdící malta lehčená M 5 se zimní úpravou
Zdící cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou
Zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou
Tenkovrstvá zdící malta na celoplošnou spáru –Lepidlo CBC se zimní úpravou
Tenkovrstvá zdící malta lepení na žebra – Lepidlo CB se zimní úpravou
Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou
Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky - Lepidlo SX se zimní úpravou
Tepelně izolační zdící malta se zimní úpravou
4
1. Definice zimního období
•
•
Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem
doba před i po tomto datu, kdy teplota v noci poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny
2. Zdění s maltou se zimní úpravou
Zdící malty se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty –
5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:
•
•
•
•
•
•
•
•
veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií
zdící materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo
námraza
zdící materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad – 5 °C
teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 denně (na začátku, uprostřed
a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
při teplotách nižších to znamená 0°C až – 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž
musí zaznamenat do Stavebního deníku.
po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy (déšť sníh apod.) a teplota
nesmí po dobu 14 dnů klesnout pod – 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm,
může teplota krátkodobě klesnout až na teplotu – 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenán ve
Stavebním deníku
při předpokládaných nižších teplotách než – 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět
Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch ve zdivu
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
49
5. DOPORUČENÉ SKLADBY
5.1 DOPORUČENÉ SKLADBY PRO OMÍTÁNÍ
SOKL
SOKL BEZ ZATEPLENÍ
S obkladovým páskem
1
5
4
3
2
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. LM 704 Lepidlo flex - C2T
5. vápenopískový obkladový pásek
5
5
4
3
2
1
1
1. porobetonové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. LM 704 Lepidlo flex - C2T
5. vápenopískový obkladový pásek
3
2
4
5
1. vápenopískové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. LM 704 Lepidlo flex - C2T
5. vápenopískový obkladový pásek
Omítková povrchová úprava
1
2
5
4
3
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. penetrace
5. volitelná povrchová úprava
3
2
1
5
4
1. porobetonové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. penetrace
5. volitelná povrchová úprava
3
2
1
4
5
1. vápenopískové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. penetrace
5. volitelná povrchová úprava
SOKL SE ZATEPLENÍM
S obkladovým páskem
1
2
3 4
5
6
7
8
9
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
d) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
4. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
5. Extrudovaný polystyrén
6. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
+ sklovláknitá tkanina
7. Penetrace
8. LM 704 Lepidlo flex - C2T
9. Vápenopískový obkladový pásek
50
1
2
3
4 5
6
7
8
1. porobetonové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
4. extrudovaný polystyrén
5. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004 + sklovláknitá tkanina
6. penetrace
7. LM 704 Lepidlo flex - C2T
8. Vápenopískový obkladový pásek
1
2
3
4 5 6 7
8
1. vápenopískové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
4. extrudovaný polystyrén
5. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004 + sklovláknitá tkanina
6. penetrace
7. LM 704 Lepidlo flex - C2T
8. Vápenopískový obkladový pásek
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
Omítková povrchová úprava
1
3 4
2
5 6
7
8
1
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
d) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
4. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
5. Extrudovaný polystyrén
6. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
+ sklovláknitá tkanina
7. penetrace
8. volitelná povrchová úprava
3
2
4 5 6
7
1. porobetonové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
4. extrudovaný polystyrén
5. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004 + sklovláknitá tkanina
6. penetrace
7. volitelná povrchová úprava
1
3
2
7
4 5 6
1. vápenopískové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
4. extrudovaný polystyrén
5. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004 + sklovláknitá tkanina
6. penetrace
7. volitelná povrchová úprava
VNĚJŠÍ OMÍTKA
Pálené zdivo
varianta A
varianta B
5
varianta C
1
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. varianty:
a) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
b) OM 202 (j) Jádrová omítka vápenocementová
strojní
varianta D
5
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka vápenocementová
b) OM 202 (j) Jádrová omítka vápenocementová
strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. varianty:
a) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
b) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
c) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
1. pálené zdivo
2. OM 201 Cementový postřik
3. TO 502 Tepelně izolační omítka (pro lepší TI
vlastnosti používat v kombinaci s TM 501)
4. LM 711 Lepidlo univerzál
5. varianty:
a) JM 302 Vnější štuková omítka vápenocementová
b) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
c) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
varianta E
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
1. pálené zdivo
2. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
3. minerální izolace
4. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
5. sklovláknitá tkanina Vertex R 131
6. Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky
+ šlechtěná strukturální omítka
1. pálené zdivo
2. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
3. polystyrén EPS 70
4. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota
- ETAG 004
5. sklovláknitá tkanina Vertex R 131
6. Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky
+ šlechtěná strukturální omítka
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
51
Porobetonové zdivo
varianta A
varianta B
1
1
2
2
3
3
4
4
5
1. porobeton
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
b) OM 202j Jádrová omítka vápenocementová
strojní - jemná
4. penetrace + povrchová úprava
5
1. porobeton
2. hloubková penetrace
3. LM 711 Lepidlo univerzál
4. sklovláknitá tkanina Vertex R131
5. varianty:
a) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
b) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
c) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
Vápenopískové zdivo
SENDWIX L - varianta A
SENDWIX M - varianta B
SENDWIX P - varianta C
1
2
1
2
3
3
4
4
5
1
2
3
4
5
1. vápenopískové zdivo
2. vápenopísková lícová cihla
3. ZM 921 Lepidlo SX Zdící malta tenkovrstvá
na vápenopískové zdivo a betonové bloky
4. ZM 907 Zdící a spárovací malta pro lícové
zdivo
5. minerální izolace
Cementotřískové desky
varianta A
6
6
1. vápenopískové zdivo
2. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
3. minerální izolace
4. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
5. sklovláknitá tkanina Vertex R131
6. Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky
+ šlechtěná strukturální omítka
2
3
varianta B
4
1. cementotřískové desky
2. penetrace
3. OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. varianty:
a) JM 302 (j) Vnější štuková omítka
b) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
1. vápenopískové zdivo
2. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
3. polystyrén EPS 70
4. LM 710 Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
5. sklovláknitá tkanina Vertex R131
6. Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky
+ šlechtěná strukturální omítka
Betonové zdivo
varianta A
1
52
5
1
2
3
4
5
1. betonové zdivo
2. OM 210 Opravná malta - oprava výtluků
3. OM 209 Podkladní spojovací můstek
4. varianty:
a) OM 202 (j) Jádrová omítka vápenocementová
strojní
b) OM 203 (h, j) Jádrová omítka vápenocementová
ruční
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. varianty:
a) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
b) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
1
2
3
4
1. betonové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 202 Jádrová omítka vápenocementová
strojní
b) OM 203j Jádrová omítka vápenocementová
ruční - jemná
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
VNITŘNÍ OMÍTKA
Pálené zdivo
varianta A
varianta B
1
1
2
2
3
3
4
1. pálené zdivo
2. varianty:
a) OM 201 Cementový postřik
b) pouze navlhčené zdivo
3. JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
1. pálené zdivo
2. varianty:
a) OM 201 Cementový postřik
b) pouze navlhčené zdivo
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka vápenocement.
ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka vápenocementová
strojní
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. varianty:
a) JM 301 (j) Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 302 (j) Vnější štuková om. vápenocement.
5
Porobetonové zdivo
varianta A
varianta B
varianta C
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
3
5
1. porobeton
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
b) OM 202j Jádrová omítka vápenocementová
strojní
1. porobeton
2. hloubková penetrace
3. LM 711 Lepidlo univerzál
4. sklovláknitá tkanina Vertex R131
5. varianty:
a) JM 301 (j) Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
c) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
1. porobeton
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
b) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
3. varianty:
a) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
b) JM 301 (j) Vnitřní štuková omítka vápenná
c) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční i strojní
vápenocementová
Vápenopískové zdivo
varianta A
varianta B
varianta C
1
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4
5
1. vápenopískové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
b) OM 202 j - Jádrová omítka strojní - jemná
1. vápenopískové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 202 (j) Jádrová omítka strojní
b) OM 203 (h, j) Jádrová omítka ruční
4. varianty:
a) JM 301 (j) Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
1. vápenopískové zdivo
2. hloubková penetrace
3. LM 711 Lepidlo univerzál
4. sklovláknitá tkanina Vertex R131
5. varianty:
a) JM 301 (j) Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 302 (j) Vnější štuková omítka vápenocementová
c) JM 303 Jednovrstvá omítka ruční a strojní
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
53
Cementotřískové desky
Betonové zdivo
varianta A
varianta A
1
2
3
5
5
4
1. cementotřískové desky
2. penetrace
3. OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. varianty:
a) JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 301j Vnitřní štuková omítka vápenná
- jemná
c) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
varianta B
4
4
3
2
3
1
1. betonové zdivo
2. OM 210 Opravná malta - oprava výtluků
3. LM 701 Lepidlo basic - C1
4. varianty:
a) OM 202 Jádrová omítka vápenocementová
strojní
b) OM 203j Jádrová omítka vápenocementová
ruční - jemná
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
5. varianty:
a) JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 301j Vnitřní štuková omítka vápenná
- jemná
c) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
2
1
1. betonové zdivo
2. OM 209 Podkladní spojovací můstek
3. varianty:
a) OM 202 Jádrová omítka vápenocementová
strojní
b) OM 203j Jádrová omítka vápenocementová
ruční - jemná
c) OM 208 Jádrová omítka lehčená
4. varianty:
a) JM 301 Vnitřní štuková omítka vápenná
b) JM 301j Vnitřní štuková omítka vápenná
- jemná
c) JM 304 Jednovrstvá zatíraná omítka
5.2 DOPORUČENÉ SKLADBY PRO ZDĚNÍ
ZDĚNÍ NA LEPIDLO
Pálené broušené zdivo
celoplošná malta
Porobetonové zdivo
malta na žebra
1
2
3
1
2
3
1. pálené broušené zdivo
2. ZM 911 Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdící
malta celoplošná - 10 MPa - tl.vrstvy 2 mm
3. ZM 910 Zakládací malta pro nízkopodlažní
budovy - 10 MPa - tl.vrstvy 10-30 mm
Vápenopískové zdivo
tenkovrstvá malta
ZDĚNÍ NA MALTU
Pálené nebroušené zdivo
zdicí malta
1
2
3
1
2
3
1. VPC zdivo
2. ZM 921 Lepidlo SX
- 10 MPa - tl.vrstvy 2 mm
3. Zakládací malta (ZM 920 Zdicí malta)
- tl.vrstvy 10-30 mm
54
1. pálené broušené zdivo
2. ZM 912 Lepidlo CB - tenkovrstvá zdící malta
na žebra - 10 MPa - tl.vrstvy 2 mm
3. ZM 910 Zakládací malta pro nízkopodlažní
budovy - 10 MPa - tl.vrstvy 10-30 mm
1. nebroušené zdivo
2. varianty:
a) ZM 901 Zdicí cement. malta 10 MPa - tl.vrstvy 12 mm
b) ZM 902 Zdicí cement. malta 15 MPa - tl.vrstvy 12 mm
c) ZM 903 Zdicí malta vápenocementová 5 MPa
- tloušťka vrstvy 12 mm
d) ZM 904 Univerzální zdicí a omítková malta
2,5 MPa - tl.vrstvy 12 mm
e) TM 501 Tepelně izol. zdicí malta - tl.vrstvy 12 mm
(pro lepší TI vlastnosti používat v kombinaci s TO 502)
- pouze u obvodového zdiva
f) ZM 905 Zdicí malta lehčená
5 MPa - tl.vrstvy 12 mm
(pro lepší TI vlastnosti používat v kombinaci s OM 208)
3. varianty:
a) ZM 901 Zdicí cementová malta
10 MPa - tl.vrstvy 12 mm
b) ZM 902 Zdicí cement. malta 15 MPa - tl.vrstvy 12 mm
tenkovrstvá malta
1
2
3
1. porobeton
2. ZM 906 Zdicí malta pro porobeton
- 5 MPa - tl.vrstvy 2 mm
3. ZM 910 Zakládací malta pro nízkopodlažní
budovy - 10 MPa - tl.vrstvy 10-30 mm
Vápenopískové zdivo
zdicí malta
1
2
3
1. VPC zdivo
2. ZM 920 Zdicí malta
- tl.vrstvy 10 - 30 mm
3. Zakládací malta (ZM 920 Zdicí malta)
- tl.vrstvy 10 - 30 mm
Technická příručka - Systém suchých maltových a omítkových směsí PROFIMIX
DÁVKOVAČE
Tenkovrstvé zdění - na žebra
- pro nanášení této tenkovrstvé
malty se používá tomu odpovídající nanášecí válec. Lepidlo
pokrývá pouze jednotlivá žebra,
bez dutin cihel.
Je zakázáno používat malířský
váleček jako náhradu za nanášecí válec lepidla (i celoplošného).
Tenkovrstvé zdění - celoplošné
lepidlo - tenkovrstvá malta, která
pokrývá celou plochu ložné spáry
(pokrývá jednotlivá žebra i dutiny
cihel), se nanáší tomu určeným
nanášecím válcem. Nelze ho ničím nahradit.
Cena za pronájem válců:
vratná záloha: 7 000,- Kč, půjčovné: 150,- Kč/den.
Cena při koupi válců: 7 600,- Kč
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Další urychlení a usnadnění práce představuje nový dávkovač na lepidlo KM BETA. Tato
pomůcka je určena pro zdění z vápenopískových cihel KMB SENDWIX, které společnost
KM Beta dodává. Díky dávkovači lze docílit nanesení rovnoměrné vrstvy lepidla v celé ploše,
a tím pádem dokonalou přípravu spáry pro položení další řady zdicích prvků.
V nabídce jsou 3 varianty dávkovačů pro tloušťky
zdiva 115, 240 a 290 mm.
Novinka stojí 955,- Kč.
Zakoupit ji lze především v síti stavebnin.
Objednat si můžete také u regionálních
manažerů KM BETA, nebo na internetu.
Centrální příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
fax: 518 307 152, e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín
Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–14.30 hod
Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přívoz
Expedice PROFIMIX
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
696 81 Bzenec-Přívoz
tel.: 518 307 119, 518 307 114
Provozní doba: 6.00–22.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016
fax: 518 699 019
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–20.00 hod
Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 699 418, 518 699 433
fax: 518 699 420, 518 699 430
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.00–17.30 hod
Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: [email protected]
Provozní doba: 6.30–15.00 hod
Vydáno 04/2013
www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200
Download

Příručka PROFIMIX