Exkurze z mořské biologie
ZOO/MOREX
FRVŠ F4a 2717/2010
VIII.
Ostnokožci (Echinodermata)
Zpracoval: Evžen Tošenovský
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
výhradně mořští (cca. 7 000 recentních druhů)
pětičetná (pseudo)radiální souměrnost
vnitřní kožní kostra z vápenitých jehlic
unikátní ambulakrální soustava
dipleurulový typ larvy
fylogeneze
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ambulakrální soustava
Obecné schéma ambulakrální soustavy
(http://www.kbi.zcu.cz/veda/paleontologie/z
oopaleontologie/ostnokozci/index.php)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Larvální stádia
Převzato z Riedl 1963
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Lilijice (Crinoidea)
evolučně nejstarší skupina ostnokožců
ústní otvor obrácený nahoru (trávící dutina U)
kalichovité tělo (calyx), z něj vybíhá 5 ramen
(rozdvojují se hned u základu – z 1 ambulakra vznikají 2 větve),
na každé větvi jsou článkované výběžky - pinnuly
ambulakra na vnitřní straně ramen a pinnulí
(příjem potravy)
k substrátu přichyceny stopkou nebo věncem
brv (cirri)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Lilijice (Crinoidea)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Lilijice (Crinoidea)
Lilijice středomořská
(Antedon mediterranea)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
centrální terč a široká ramena (většinou pět, někdy
více), v nich výběžky trávicí soustavy a gonády
ústní otvor na spodní straně těla, řitní na horní
(aborální) straně – vedle něj leží madreporit
aborální strana pokryta trny a hrbolky (paxilly),
mezi nimi malé váčkovité žábry (papuly)
ambulakra v rýhách na dolní straně ramen (2 až
4 řady panožek), po stranách ramen marginální
destičky a trny (determinační znaky)
predátoři, vysoká schopnost regenerace
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice hrabavá
(Astropecten aranciacus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice šplhavá
(Astropecten spinulosus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice pěticípá
(Asterina gibbosa)
Hvězdice husí
(Anseropoda placenta)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice vzácná
(Echinaster sepositus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice mnohoramenná
(Coscinasterias tenuispina)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hvězdice (Asteroidea)
Hvězdice obrovská
(Marthasterias glacialis)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hadice (Ophiuroidea)
druhově nejpočetnější skupina ostnokožců
5 tenkých ramen vybíhá ostře z centrálního
disku, ten je krytý destičkami (determinačně důležité),
ramena vyplněná obratlovými destičkami, na
spodní straně dvě řady redukovaných panožek
ústní otvor na spodní straně těla, po stranách 5
čelistí (žvýkací destičky), trávicí dutina slepá
pohyb kráčivý, po ramenech
autotomie ramen
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hadice (Ophiuroidea)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hadice (Ophiuroidea)
Hadice
(Ophiura sp.)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hadice (Ophiuroidea)
Hadice dlouhoramenná
(Ophioderma longicauda)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Hadice (Ophiuroidea)
Hadice křehká
(Ophiothrix fragilis)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
kožní destičky srůstají v kompaktní schránku
na těle 5 dvojic řad ambulakrálních panožek
(ambulakrale) oddělených pěti řadami destiček s
ostny (interambulakrale)
ostny kloubně spojeny s destičkami
(tuberkuly), pohyblivé, někdy se zpětnými háčky
ústní otvor na spodní straně těla, řitní na horní
straně, obklopený 5 velkými destičkami gonopority
(vyústění gonád) a madreporitem
u regularia vytvořena Aristotelova lucerna
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
Ježovka
(Arbacia lixula)
Ježovka dlouhoostná
(Paracentrotus lividus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
Ježovka obecná
(Sphaerechinus granularis)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
Ježovka ježatá
(Echinus acutus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
Paježovka krátkoostná
(Stylocidaris affinis)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
Ježovka
(Echinocardium fennauxii)
Ježovka červená
(Spatangus purpureus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Ježovky (Echinoidea)
Ježovka
(Schizaster canaliferus)
Ježovka
(Echinocyamus pusillus)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Sumýši (Holothuroidea)
nemají patrnou kostru (sklerity)
tělo prodlouženo v orální/aborální ose, 3
ambulakrální pásy posunuty na ventrální stranu těla
(trivium), 2 na dorzální (bivium) (redukované na
smyslové orgány)
okolo úst věnec rozvětvených panožek (papily)
dýchání „vodními plícemi“
obranné chování – lepivý sekret z Cuvierovy
žlázy, schopnost odvržení vnitřních orgánů
(rychlá regenerace)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Sumýši (Holothuroidea)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Sumýši (Holothuroidea)
Sumýš královský
(Stichopus regalis)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Sumýši (Holothuroidea)
Sumýš obecný
(Holothuria tubulosa)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Sumýši (Holothuroidea)
Sumýš
(Cucumaria sp.)
VIII. Ostnokožci (Echinodermata)
Použité a doporučené zdroje:
Živočichové a rostliny evropského pobřeží. (P. Hayward, T. Nelson Smith
& Ch. Shields), Svojtka & Co., 2006
Ryby a bezobratlí živočichové Středozemního moře. (Lawson Wood),
Svojtka & Co., 2001
Středozemní moře - průvodce podmořským světem. (Angelo Mojetta),
Svojtka & Co., 2005
Mediterranean and Atlantic Invertebrates Guide. (Helmut Debelius & Peter
Wirtz), Svojtka & Co., 1998
Co žije ve Středozemním moři? (Matthias Bergbauer & Bernd Humberg),
Svojtka & Co., 2002
Pomocné texty ke kurzu mořských bezobratlých. (David Tietz, Pavel
Kepka & Aleš Tomčala), JCU České Budějovice, 2004
http://www.echinoids.nl
http://www.naturamediterraneo.com
Download

Ostnokožci