4D Center
Kodaňská 46, Prague 10
Popis:
Description:
Budova 4D Center je komplexem tří komunikačně
propojených budov A, B a C a je velmi dobře
viditelná a známá. Jejich unikátní fasáda s 900
odstíny barev je dílem francouzsko – izraelského
umělce Yaacova Agama, který je považován za
zakladatele kinetického umění.
The 4D Center consists of three connected buildings
A, B and C and is very well visible and recognized.
Its unique façade shows 900 colour shades and
its author, the French-Israeli artist Yaacov Agam, is
considered to be the father of kinetic art.
Moderně stavebně technické řešení budov 4D
Centra poskytuje vysokou flexibilitu a může uspokojit
nájemce, kteří požadují až 900 m2 na jednom patře,
ale i malé jednotky od 15m2.
[email protected]
|
The modern technical solution of 4D Center provides
a large degree of spatial flexibility. The Center can
satisfy needs of both leaseholders who require up to
900 sq m on a single floor and also those who prefer
small units – the smallest from 15sq m.
tel.: +420 221 416 311
www.orco.cz
4D Center
Kodaňská 46, Prague 10
Půdorys, budova B, 7. NP:
Floor plan, building B, 7th floor:
Tabulka ploch:
Area overview:
Volné prostory
(m )
Available area:
budova A, 2 patro
55,8
building A, 2. floor
2
budova A, 8. patro
637
building A, 8. floor
(sq m)
55,8
637
budova B, retail - lobby
66,9
building B, retail - lobby
66,9
budova B, retail - lobby
19,1
building B, retail - lobby
19,1
budova B, retail - lobby
20,3
building B, retail - lobby
20,3
building B, 1. floor (may be split)
187,2
budova B, 1. patro (lze rozdělit)
187,2
budova B, 3. patro (lze rozdělit)
1083,1
budova B, 5. patro (lze rozdělit)
635,6
building B, 5. floor (may be split)
635,6
budova B, 6. patro (lze rozdělit)
746,2
building B, 6. floor (may be split)
746,2
budova B, 10. patro (lze rozdělit)
264,7
building B, 10. floor (may be split)
264,7
budova B, 11. patro (lze rozdělit)
100,8
building B, 11. floor (may be split)
100,8
budova C, retail
244,6
building C, retail
244,6
celkem (kanceláře)
celkem (retail)
[email protected]
|
building B, 2./3. floor (may be split)
1083,1
3710,4
total (office space)
3710,4
350,9
total (retail space)
350,9
tel.: +420 221 416 311
www.orco.cz
4D Center
Kodaňská 46, Prague 10
Lokalita:
Location:
• 4D CENTER umožňuje snadnou dosažitelnost páteřních komunikací, městského okruhu a severojižní magistrály do 5 až 10 min., stejně jako centra Prahy
• veřejná dopravní obslužnost je zajištěna stanicemi
trasy metra „A“ Želivského a Flóra, tramvajovými
a autobusovými linkami č. 4, 6, 7, 22, 23, 24, 103,
124, 135, 138, 136, 139 a 213, které najdete
v těsném sousedství komplexu
• the location of 4D CENTER allows great access and
fast connections to the main road network, especially
the city ring road and the D1 motorway.
• public transport is secured by many bus and tram
routes nearby which provide easy connection to Náměstí Míru, Želivského and Flora metro stations.
• tram stops: 4, 6, 7, 22, 23, 24
• bus stops: 106, 124, 135, 138, 139, 213, 260
Vybavení objektu:
Features:
• poštovna
• flexibilní kanceláře
• centrální recepce - 24/7
• zasedací místnosti v přízemí, užívání zdarma
• jídelna & bufet
• kosmetický salon, kadeřnictví
• parkovací stání - venkovní a krytá
• přístup do budovy a ostraha 24/7
• správa objektu v budově
• plně klimatizované prostory
• akustické podhledy
• ISDN linky
• strukturovaná kabeláž
• detektory kouře
• kuchyňka na každém patře
• koberce
• moderní výtahy
• skladové prostory
• nákladový dvůr s nakládací rampou
• nákladní výtah
• postal room
• flexible open space
• central reception - 24/7
• meeting rooms on the ground floor, free of charge
• canteen & buffet
• cosmetic saloon, hairdressers
• parking spaces - outside and covered
• security& access 24/7
• on site property management
• fully air-conditioned premises
• acoustic soffits
• ISDN lines
• structured cabling
• fire and smoke detectors
• kitchen on each floor
• carpeting
• modern lifts
• storage area
• freight yard with a loading ramp
• freight lift
Komerční podmínky:
Commercial terms:
nájemné*:
• kanceláře
• obchodní prostory
• parkovací stání (kryté)
• parkovací stání (venkovní)
od 215 Kč/m /měsíc
od 215 Kč/m2/měsíc
3500 Kč/ks/měsíc
2000 Kč/ks/měsíc
2
rent*:
• offices
• commercial spaces
• parking space (indoor)
• parking space (outdoor)
from 215 Kč/sq m/month
from 215 Kč/sq m/month
3500 Kč/space/month
2000 Kč/space/month
servisní poplatky (zálohové)*:
• kanceláře
140 Kč/m2/měsíc
service charges (advanced)*:
• offices
140 Kč/sq m/month
podíl na společných částech budovy:
• kanceláře
12%
add-on factor:
• offices
12%
* k Nájemnému a Poplatkům za služby bude účtováno * VAT will be charged on top of the Rent and Service
charges.
DPH v příslušné výši.
[email protected]
|
tel.: +420 221 416 311
www.orco.cz
4D Center
Kodaňská 46, Prague 10
Na
ká
á
insk
Slov
ev
vo
sk
á
ro
ss
á
ská
ská
jar
sno
Kra
ěvsk
Kišin
ce
ská
van
Jere
lo
Bě
ká
Min
Přípotoční
ká
Synot TIP
Aréna
U Slavie
ká
rs
mí
á
Žit
o
rská
noja
ěvsk
zíns
Gru
á
ašs
izsk
Kirg
Kaz
ická
á
ská
Šárka Thérová
[email protected] ční
oto
Příp
tel: +420 725 896 853
kev
Mos
uži
K Lo
ská
ská
gor
nito
Mag
EDEN
gor
nito
Mag
á
ntsk
ická
v
Vršo
ensk
e
Tašk
ecká
á
Uzb
ov
uk
lo
v
Vršo
m
Turk
Ob
ická
Contacts:
ská
nov
Ulja
ž
Tád
ká
á
els
á
tock
ivos
Vlad
ická
v
Vršo
k
vs
Or
ská
Moske
ká
lavie
els
ická
v
Vršo
US
ká
kazs
ická
v
Vršo
lská
ká
jská
Alta
ds
Kav
Or
ká
kazs
Kav
á
e
ang
lan
Ministerstvo
životního
prostředí
aňsk
Arch
Nám.
Svatopluka
Čecha
ká
s
Armén
van
á
á
avsk
Mold
ho
Tolsté
dsk
Jere
Kod
Business
Centrum
Kodaňská
ká
á
zíns
dsk
Gru
dri
lan
Ho
n
Ma
Ho
áre
ká
Kišin
kas
ňská
rids
Kras
ých
Mad
ijs
Slo
čov
ku
28. plu
Koda
rk
ku
28. plu
No
ho
Tolsté
ská
vin
írs
m
to
Ži
ku
28. plu
ohá
ská
ku
28. plu
UR
Kodaň
ská
Bulhar
ách
ká
ká
ánk
ká
Bulhars
Míč
ic
ex
M
Bulharská
ká
kirs
Baš
Disclaimer: These particulars are set out as general guidance document on the property for any prospective purchaser, lessee or third party and under no conditions
they shall be understood as valid proposal whatsoever. All information presented in this document have thereafter informative character only and every intended
purchaser, lessee or third party should be aware of necessity to verify such information by inspecting the property and/or obtaining an official valid offer from Orco
Property Group. No employee of Orco Property Group is allowed to use these for any kind of specific commitment, warranty or legal fact presentation.
[email protected]
|
tel.: +420 221 416 311
www.orco.cz
Download

4D Center - ORCO Property Group