34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:09:34
1.1.Schválení zápisu 33. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Pro
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nepřítomen
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nepřítomen
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nepřítomen
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
1. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Schválení zápisu 33. zasedání ZMČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1.
zápis 33. zasedání ZMČ Praha 5
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:12:09
1.2.Volba ověřovatelů zápisu 34. zasedání ZMČ
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Pro
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nepřítomen
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nepřítomen
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nepřítomen
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
1. bod programu
Nehlasovalo: 0 (0%)
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Volba ověřovatelů zápisu 34. zasedání ZMČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
2.
ověřovatele zápisu 34. zasedání ZMČ Praha 5 ve složení:
Mrštík,Zapletal,Váchová,John, Sedlák, Velek, Kazda, Kopáček, Novotný
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:15:51
1.3.Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Pro
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Nehlasoval
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nehlasoval
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Nehlasoval
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Nehlasoval
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
Zdrželo se: 0 (0%)
Nehlasovalo: 6 (13%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:16:20
1.3.Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Zdržel se
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Pro
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nehlasoval
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
Nehlasovalo: 2 (4%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:16:51
1.3.Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Zdržel se
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Zdržel se
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nehlasoval
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nehlasoval
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
Nehlasovalo: 4 (9%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:17:22
1.3.Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
Nehlasovalo: 2 (4%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:17:56
1.3.Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46
Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 38 (84%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
a předřazení
Nehlasovalo: 1 (2%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:18:58
1.3.Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
46
2
9
3
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Pro
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Nehlasoval
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nehlasoval
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
1. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Schválení programu 34. zasedání ZMČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
3. program 34. zasedání ZMČ Praha 5
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:20:38
2.Úprava rozpočtu roku 2014
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46
Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Pro
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Nehlasoval
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Nehlasoval
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 36 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
2. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Úprava rozpočtu roku 2014 - vrácení 100 % podílu MČ na celkové daňové
povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
roku 2013 formou neinvestiční dotace
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. navýšení rozpočtu MČ Praha 5 v roce 2014, uvedené v příloze č. 1,
pod číslem rozpočtového opatření 3046, o přidělenou neinvestiční
dotaci ve výši 99.965,7 tis.Kč (vratka 100 % podílu MČ na celkové
daňové povinnosti HMP na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací
období roku 2013) na příjmové položce rozpočtu 4121 (Neinvestiční
přijaté transfery od obcí), při současném navýšení výdajové stránky
rozpočtu takto:
1. v kapitole 0451, § 3111 (Mateřské školy), pol. 6121 (Budovy, haly a
stavby) ve výši 17.521,3 tis.Kč;
2. v kapitole 0451, § 3113 (Základní školy), pol. 6121 (Budovy, haly a
stavby) ve výši 75.000 tis.Kč;
3. v kap. 0551, § 4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
skupinám obyvatelstva), pol. 6121 (Budovy, haly a stavby) ve výši
2.000 tis.Kč;
4. v kap. 1009, § 6409 (Ostatní činnosti jinde nezařazené), pol. 5901
(Nespecifikované rezervy) ve výši 5.444,4 tis.Kč;
provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném
znění, § 16, odst. 3, písm. b)
2. rozpočtové opatření č. 27168, uvedené v příloze č. 2, spočívající v
převodu finančních prostředků takto:
- do Fondu rezerv a rozvoje městské části Praha 5 ve výši 94.521,3
tis.Kč, původně plánovaných na financování realizace akcí dle
schváleného rozpočtu, z důvodu záměny zdroje krytí (snížení třídy 8 financování), při současném snížení na příslušných kapitolách rozpočtu
městské části, paragrafech a výdajových položkách (ÚZ 10)
provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., v platném
znění, § 16 odst. 3, písm.b)
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 zajistit provedení rozpočtových opatření dle přílohy č. 1 a č. 2
tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:21:45
3.Převod části výsledku hospodaření
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Nehlasoval
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Nehlasoval
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
3. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období hospodářské činnosti do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. převod části výsledku hospodaření předcházejících účetních období hospodářské činnosti z účtu číslo: 69024-2000857329/0800 ve výši 140
mil. Kč do Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5, číslo účtu:
1222-2000857329/0800
2. provedení rozpočtového opatření č. 27169, uvedené v příloze č. 1,
spočívající v převodu finančních prostředků (část výsledku hospodaření
předcházejících účetních období) z hospodářské činnosti do Fondu
rezerv a rozvoje MČ Praha 5 ve výši 140 mil. Kč
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.2. tohoto
usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
1.2 zajistit převod částky 140 mil. Kč do Fondu rezerv a rozvoje z
hospodářské činnosti dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:23:28
4.Návrh na úpravu plánu ZČ
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Nehlasoval
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
4. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014
Na základě návrhu odboru bytů a privatizace je předkládán návrh na
úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014. Po těchto
úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zvýší o
116.300 tis. Kč, tj. 233.077 tis. Kč.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1.
úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014 takto:
stř. 9043 (OBP) - snížení finančních prostředků v celkové výši 3.200
tis. Kč na položce odhady a znalecké posudky (1.100 tis. Kč) a na
položce odměna za privatizaci (2.100 tis. Kč), dále zvýšení finančních
prostředků v celkové výši 113.100 tis. Kč na položce pokuty, penále
(100 tis. Kč), na položce prodej majetku – privatizace (100.000 tis.
Kč) a na položce prodej pozemků (13.000 tis. Kč).
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 zajistit provedení úpravy plánu ostatní zdaňované činnosti stř.
9043 dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
1.2 informovat odbor bytů a privatizace o provedené úpravě plánu
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO
16.9.2014 13:27:14
5.Návrh na úpravu plánu-OMA
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nepřítomen
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nepřítomen
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Nehlasoval
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nehlasoval
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
5. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2014 - OMA
Na základě návrhu odboru majetku předkládám návrh na úpravu plánu
ostatní zdaňované činnosti na rok 2014. Po těchto úpravách plánu se
celkový plánovaný hospodářský výsledek zvýší o 11.900 tis. Kč, tj.
244.977 tis. Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1.
úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2014 takto:
středisko 9053 (OMA) - snížení finančních prostředků v celkové výši
11.900 tis.Kč na položce opravy a údržba nad 200 tis.Kč (10.500
tis.Kč), na položce odhady a znalecké posudky (1.000 tis.Kč) a na
položce odměna za správu majetku (400 tis.Kč)
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 zajistit provedení úpravy plánu ostatní zdaňované dle bodu I.1.
tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
1.2 informovat odbor majetku o provedené úpravě plánu
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:06:10
46. Rezidence Erbenova
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nehlasoval
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 40 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
I. Nesouhlasí
1. s realizací projektu bytového komplexu Rezidence Erbenova tak, jak
je dán v podkladech pro územního rozhodnutí
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:07:00
46. Rezidence Erbenova
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Zdržel se
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 36 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
46. bod programu
Předkladatel: Budín Lukáš, Mgr., zastupitel MČ P5
Odmítavé stanovisko ZMČ Praha 5 k výstavbě bytového domu Rezidence
Erbenova a pověření RMČ Praha 5 podat návrh změny Územního plánu
sídelního útvaru hl.m. Prahy na parcely č. 3594/1, k.ú. Smíchov
Zastupitelstvo městské části Praha 5
II. doporučuje
1. ZHMP ve spolupráci s MČ P5 zahájit jednání s vlastníkem parc. .
3594/1 o případné směně nebo výkupu tohoto pozemku
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:11:09
50. Parc. č. 2907, 2908 a 2909 v k. ú. Smíchov
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Nehlasoval
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
50. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemků parc. č. 2907, 2908 a 2909 v k. ú. Smíchov, vlastníkovi
budovy č. p. 253 v k. ú. Smíchov Akcent Praha Group a. s.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemků parc. č. 2907, 2908 a 2909 v k. ú. Smíchov o
celkové výměře 2.795 m2 za cenu dle znaleckého posudku č.65-20-2014
tj. celkem 10.679.780 Kč vlastníkovi stavby č. p. 253 - Akcent Praha
Group a. s., se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3 IČ 264 63 997 s
podmínkou zachování a udržování stávající zeleně na předmětných
pozemcích a u pozemku parc. č. 2909 v k. ú. Smíchov zachování podmínek
dle čl. II. odst. 2 Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 42/0/OSM/04 z
26. 3. 2004
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej pozemků parc. č. 2907, 2908, 2909 k. ú. Smíchov
Termín plnění: 31. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:37:16
6.Informační centrum Praha 5, o. p. s.
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Pro
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 40 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
6. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Poskytnutí finančních prostředků Informačnímu centru Praha 5, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Informační centrum Praha 5 nesplnila
monitorovací ukazatel u dotace programu Praha - Konkurenceschopnost
projekt "Zřízení informačního centra pro subjekty cestovního ruchu za
účelem rozvoje v oblasti cestovního ruchu v Praze 5", a proto hlavní
město Praha stanovilo odvod za porušení rozpočtové kázně
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. financování úhrady vyměřeného odvodu hlavnímu městu Praze za
porušení rozpočtové kázně obecně prospěšnou společností Informační
centrum Praha 5 v celkové výši 1.070.841 Kč
A/ poskytnutí neinvestičního transferu Informačnímu centru Praha 5
o.p.s., se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5, IČO 28202406
ve výši 570.841 Kč na úhradu předepsaného odvodu z MHMP
B/ poskytnutí bezúročné zápůjčky Informačnímu centru Praha 5, o.p.s.
se sídlem nám. 14. října 1381/4,150 00 Praha 5, IČO 28202406 ve výši
500. 000 Kč na úhradu předepsaného odvodu z MHMP
2.
návrh smlouvy o zápůjčce dle přílohy č. 1
II. Doporučuje
1. správní radě IC Praha 5 o. p. s., se sídlem nám. 14. října 1381/4,
Praha 5 IČ 282 02 406, aby vyhodnotila odpovědnost odpovědných osob a
doporučila způsob a rozsah úhrady vzniklé škody
2. ZMČ P5, aby byly zahájeny kroky vedoucí k ukončení činnosti IC
Praha 5 o. p. s., se se sídlem nám. 14. října 1381/4, Praha 5 IČ 282
02 406 po skončení realizační fáze projektu "Zřízení informačního
centra pro subjekty cestovního ruchu za účelem rozvoje v oblasti
cestovního ruchu v Praze 5" (termín srpen 2015)
III.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 uložit Bc. M. Mrštíkovi prošetření a prověření míry zavinění
vzniku porušení rozpočtové kázně za neoprávněné použití peněžních
prostředků hl.m. Prahy, poskytnuté finanční podpory v rámci realizace
projektu Operační program Praha - Konkurenceschopnost a podat
informaci ZMČ Praha 5
Termín plnění: 31. 10. 2014
2. Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníkovi ÚMČ P5
2.1 zajistit předložení smlouvy o zápůjčce Informačnímu centru Praha 5
o.p.s. k podpisu 1 zástupci starosty JUDr. P. Lachnitovi
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:46:35
62. Projekt rekonstrukce historického parku
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Váchová Vlasta Ing.
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
Vejmelka Jiří Ing.
Velek Ondřej Ing.
Vitha Jiří Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
Bezpart.
ČSSD
ODS
Bezpart.
SZ
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pro
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
62. Projekt rekonstrukce historického parku na Skalce - přijetí dotace
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zást. starosty
I. schvaluje
přijetí dotace ve výši 19.955.097,17 Kč z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost...
II. ukládá
Kratochvílové Naděždě, JUDr. zást. starosty
neprodleně zahájit kroky k dopracování projektové dokumentace a
přípravě výběrových řízení ...rekonstrukce historického parku na
Skalce - přijetí dotace
Termín: 28.11.2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:48:06
54.Podpora organizované sportovní činnosti
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
54. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Podpora organizované sportovní činnosti mládeže na rok 2014 - návrh na
přidělení finančních příspěvků
Zastupitelstvu MČ Praha 5 tímto materiálem předkládám návrh na
schválení finančních příspěvků v celkové výši 3. 804.800 Kč na podporu
činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ
Praha 5 a dlouhodobě zajišťujících organizovanou sportovní činnost
mládeže.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. návrh na přidělení finančních příspěvků na podporu organizované
sportovní činnosti mládeže na rok 2014 pro jedenáct subjektů dle
přílohy (tabulka)
2. znění jedenácti darovacích smluv mezi MČ Praha 5 a jednotlivými
subjekty dle předložených návrhů
3. rozpočtové opatření spočívající v převodu finančních prostředků v
celkové výši 3. 804. 800 Kč z podkap. 0409, § 3419, položka 5901
(rozpočtová rezerva) následovně:
- na podkap. 0440, § 3419, položka 5222 (neinvestiční transfery
občanským sdružením) převést částku ve výši 2. 814. 800 Kč,
- na podkap. 0440, § 3419, položka 5229 (neinvestiční transfery
neziskovým a podobným organizacím) převést částku ve výši 100. 000 Kč,
- na podkap. 0440, § 3419, položka 6322 (investiční transfery
občanským sdružením) převést částku ve výši 890. 000 Kč
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 ve spolupráci s OŠKS zveřejnit na webu MČ Prahy 5 přehled
přidělení finančních prostředků pro podporu organizované sportovní
činnosti mládeže na rok 2014
Termín plnění: 19. 09. 2014
1.2 zajistit ve spolupráci s OŠKS a OEK uzavření smluv a proplacení
finančních prostředků dle bodu I.2.
Termín plnění: 30. 09. 2014
2. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
2.1 prostřednictvím OEK zabezpečit přesun fin. prostředků dle bodu I.
3.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:48:53
10. Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí dar‫ﻜ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46
Pro
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nepřítomen
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
10. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního
daru ve výši 4.000,- Euro Mateřské škole se speciálními třídami DUHA,
Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117
Zastupitelstvu MČ Praha 5 na základě požadavku Mgr. Ludmily Maškové,
ředitelky Mateřské školy se speciálními třídami DUHA, Praha 5 Košíře, Trojdílná 1117, předkládám žádost o poskytnutí předchozího
souhlasu k přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 4.000,Euro, od firmy Henkel, na sportovní víceúčelové hřiště na zahradě
mateřské školy. V den převedení finanční částky na účet mateřské školy
bude částka v Kč stanovena dle platného kurzu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 4.000,- Euro
Mateřskou školou se speciálními třídami DUHA, Praha 5 - Košíře,
Trojdílná 1117, od firmy Henkel, na sportovní víceúčelové hřiště na
zahradě mateřské školy
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 ve spolupráci s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr.
Lenkou Němcovou informovat ředitelku Mateřské školy se speciálními
třídami DUHA, Praha 5 - Košíře , Trojdílná 1117 o usnesení ZMČ Praha 5
dle bodu I.1
Termín plnění: 10. 10. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:49:37
55.Poskytnutí předchozího souhlasu-fin.dar ZŠ Wal‫ﳼ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Váchová Vlasta Ing.
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
Vejmelka Jiří Ing.
Velek Ondřej Ing.
Vitha Jiří Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
Bezpart.
ČSSD
ODS
Bezpart.
SZ
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Nehlasoval
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 32 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
55. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ
P5
Poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí účelově určeného finančního
daru ve výši 650.000,- Kč Základní škole waldorfské, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9
Zastupitelstvu MČ Praha 5 na základě požadavku Ing. Pavla Selešiho,
ředitele Základní školy waldorfské, Praha 5 - Jinonice, Butovická
228/9, předkládám žádost o poskytnutí předchozího souhlasu k přijetí
účelově určeného finančního daru ve výši 650.000,- Kč, od Spolku pro
založení Waldorfské školy v Praze, na posílení objemu mzdových
prostředků včetně zákonných odvodů, pro činnosti zkvalitňující a
prohlubující ŠVP školy
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 650.000,- Kč
Základní školou waldorfskou, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9, od
Spolku pro založení Waldorfské školy v Praze, na posílení objemu
mzdových prostředků včetně zákonných odvodů, pro činnosti
zkvalitňující a prohlubující ŠVP školy
II. Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1 ve spolupráci s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr.
Lenkou Němcovou informovat ředitele Základní školy waldorfské, Praha 5
- Jinonice , Butovická 228/9 o usnesení ZMČ Praha 5 dle bodu I.1
Termín plnění: 10. 10. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:51:46
56.Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu ‫ﳼ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 32 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%)
Nepřítomno: 6
Procedurální hlasovaní
Nehlasovalo: 5 (11%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO
16.9.2014 14:52:28
56.Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu ‫ﳼ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Zdržel se
Pro
Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
56. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr.,
zástupkyně starosty MČ P5
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 Bohuslavy Studničkové
a Ing. Miluše Trávníčkové
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Volí
1. Bohuslavu Studničkovou a Ing. Miluši Trávníčkovou do funkce
přísedících u Obvodního soudu pro Prahu 5
II. Ukládá
1. Ulrichové - Hakenové Marii, PhDr., zastupitelce MČ P5
1.1 informovat o zvolení výše uvedených přísedících předsedu Obvodního
soudu pro Prahu 5 JUDr. Tome Frankiče
Termín plnění: 26. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:00:16
47. Nesouhlasné stanovisko ZMČ Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nepřítomen
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 36 (80%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
47. bod programu
Předkladatel: Budín Lukáš, Mgr., zastupitel MČ P5
Nesouhlasné stanovisko ZMČ Praha 5 k záměru stavby Obchodního centra
Kaufland (OCK) v lokalitě Prahy 5 Hlubočepy - Pražská čtvrť (pozemek
k.ú. Hlubočepy č.p.1798/17)
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Nesouhlasí
1. se záměrem výstavby OC Kaufland na pozemku k.ú. Hlubočepy
č.p.1798/17, Praha 5 Hlubočepy - Pražská čtvrť
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:01:35
7.Poskytnutí daru předsedům a členům OVK
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Nehlasoval
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nepřítomen
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Nehlasoval
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Pro
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Pro
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
7. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr.,
zástupkyně starosty MČ P5
Poskytnutí daru předsedům a členům OVK při volbách do ZMČ Praha 5,
ZHMP a do Senátu P ČR konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 a v
případě uskutečnění 2. kola voleb do Senátu i 17. a 18. října 2014
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. poskytnutí daru předsedům a členům okrskových volebních komisí,
kteří nejsou zaměstnanci Úřadu městské části Praha 5, ve výši 800,-Kč
za práci při volbách do ZMČ Praha 5, ZHMP a do Senátu P ČR ve dnech
10. a 11. října 2014 a 17. a 18. října 2014, a to za předpokladu, že
si odpracují všechny vyhlášené volební dny s tím, že bude financováno
ve výši 580 tis. Kč převodem finančních prostředků z kapitoly 0926 §
6115 pol. 5492 (dary obyvatelstvu) na podkapitolu 0926 § 6115 pol.
5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu), a dále ve výši 140
tis. Kč převodem z kapitoly 1009 § 6409-ostatní činnosti jinde
nezařazené, pol. 5901 (nespecifikované rezervy) na kapitolu 0926 §
6115 - volby do zastupitelstev obcí územních samosprávných celků, pol.
5499 (ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu)
II. Zmocňuje
1. Radila Jiřího, Mgr., tajemníka ÚMČ Praha 5 podepsat příslušné
darovací smlouvy pro předsedy a členy okrskových volebních komisí za
MČ Praha 5
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:42:03
8. spol. GEOSAN SIGMA, s. r. o.
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Nehlasoval
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nehlasoval
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nepřítomen
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 14 (31%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
8. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se spol. GEOSAN
SIGMA, s. r. o. - projekt Výstavba bytových domů Na Pláni
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. že byly učiněny v období od 19. 6. 2014 následující právní úkony
navazující na ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN SIGMA,
s. r. o., se sídlem Karlovo nám. 559/28, Praha 2, 120 00, týkajících
se projektu Výstavba bytových domů Na Pláni:
- dne 1. 7. 2014 bylo zasláno prostřednictvím AK ZILVAROVÁ CTIBOR
HLADKÝ v. o. s. soudu vyjádření městské části k žalobě spol. GEOSAN
SIGMA s.r.o. o zaplacení 50.099.772,- Kč
- dne 8. 7. 2014 bylo doručeno městské části usnesení soudu o
zastavení řízení o nahrazení projevu vůle in eventum o uložení
povinnosti
- dne 24. 7. 2014 bylo prostřednictvím AK ZILVAROVÁ CTIBOR HLADKÝ v.
o. s. zasláno soudu odvolání proti usnesení soudu o zastavení řízení,
ve kterém městská část napadá výrok o nákladech řízení
- dne 30. 7. 2014 bylo městské části doručeno odvolání spol. GEOSAN
SIGMA, s. r. o. proti výroku o nákladech řízení usnesení o zastavení
řízení o nahrazení projevu vůle in eventum o uložení povinnosti
- dne 1. 8. 2014 bylo odesláno prostřednictvím AK ZILVAROVÁ CTIBOR
HLADKÝ v. o. s. soudu vyjádření k výše uvedenému odvolání spol. GEOSAN
SIGMA, s. r. o.
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 5 o dalším vývoji
Termín plnění: 31. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:52:02
9. společnost GEOSAN ALFA, s. r. o.
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (56%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 14 (31%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
9. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Informace o dalším vývoji - ukončení smluvních vztahů se společností
GEOSAN ALFA, s. r. o. týkajících se projektu Revitalizace osady
Buďánka
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. že byly učiněny v období od 19. 6. 2014 následující právní úkony
navazující na ukončení smluvních vztahů se společností GEOSAN ALFA, s.
r. o. se sídlem Karlovo nám. 559/28 Praha 2, 120 00, týkajících se
projektu Revitalizace osady Buďánka:
- dne 30. 7. 2014 byla městské části doručena žaloba spol. GEOSAN
ALFA, s.r.o. o zaplacení částky 9.142.079,- Kč s příslušenstvím
(náhrady škody) - vyjádření připravujeme
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 5 o dalším vývoji
Termín plnění: 31. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:53:12
11. Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis.‫ﳼ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
11. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Odpis pohledávek za nájemci bytů nad 100 tis. Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. odpis pohledávky za bývalými nájemci bytu Ferdinandem a Hanou
Hellerovými, bytem Zborovská 542/42, Praha - 5, za období 3/2012 10/2013. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 321.963, celkový dluh z
poplatku z prodlení Kč 512.566 (k 31.12.2013), celkový dluh z úroku z
prodlení Kč 75.951 (k 31.12.2013). K odpisu: dluh z nájemného a služeb
za období 3/2012 - 10/2013 Kč 143.981 + příslušenství za období 3/2012
- 10/2013 v aktuální výši
2. odpis pohledávky za bývalou nájemkyní bytu Márií Puškovou, bytem Na
Valentince 451/5, Praha - 5, za období 2002 - 9/2007 v aktuální výši.
Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 131.274, celkový dluh z úroku z
prodlení Kč 79.119 (k 31.12.2013), celkový dluh z nákladů řízení Kč
33.409. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období 2002 - 9/2007 Kč
94.677 + příslušenství za období 2002 - 9/2007 v aktuální výši
3. odpis pohledávky za bývalým nájemcem bytu Antonínem Malcem, bytem
Plzeňská 442/211, Praha - 5, za období 2/2012 - 2/2014 v aktuální
výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 189.110, celkový dluh z
poplatku z prodlení Kč 70 (k 31.12.2013), celkový dluh z úroku z
prodlení Kč 48.547 (k 31.12.2013), celkový dluh z nákladů řízení Kč
72.947. K odpisu: dluh z nájemného a služeb za období 2/2012 - 2/2014
Kč 80.372 + příslušenství za období 2/2012 - 2/2014 v aktuální výši
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:54:41
12. Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. K‫ﻜ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
12. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Odpis pohledávek za nájemci NP nad 100 tis. Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. odpis pohledávky za bývalým nájemcem nebytového prostoru Pro Pork,
s.r.o., NP Plzeňská 452/167, Praha - 5 (vše v aktuální výši). Celkový
dluh z nájemného a služeb Kč 761.239, celkový dluh z úroku z prodlení
Kč 573.715 (k 31. 5. 2014), celkový dluh ze smluvní pokuty Kč 518.847
(k 31. 5. 2014)
2. odpis pohledávky za bývalým nájemcem nebytového prostoru Avis
Praha, s.r.o., NP Stroupežnického 2327/28, Praha - 5 (vše v aktuální
výši). Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 259.915, celkový dluh z
úroku z prodlení Kč 140.720 (k 31. 5. 2014), celkový dluh ze smluvní
pokuty Kč 104.753 (k 31. 5. 2014)
3. odpis pohledávky za bývalým nájemcem nebytového prostoru
Athinganoi, o.s., NP U Královské louky 918/5, Praha - 5 (vše v
aktuální výši). Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 156.974, celkový
dluh z úroku z prodlení Kč 73.938 (k 31. 5. 2014), celkový dluh ze
smluvní pokuty Kč 63.232 (k 31. 5. 2014)
4. odpis pohledávky za bývalým nájemcem nebytového prostoru Swift
production, s.r.o., NP Lidická 276/36, Praha - 5 (vše v aktuální
výši). Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 362.937, celkový dluh z
úroku z prodlení Kč 176.176(k 31. 5. 2014), celkový dluh ze smluvní
pokuty Kč 146.280 (k 31. 5. 2014)
5. odpis pohledávky z dlužného nájemného nájemci reklamní plochy
společnosti ICE-TEMPLOM, s.r.o."v likvidaci", IČ: 261 90 427, reklamní
plocha Matoušova 18, Praha - 5: dluh z nájemného a služeb Kč 118.548 v
aktuální výši
6. odpis pohledávky za bývalým nájemcem nebytového prostoru Exsilio,
a.s. (M-Gas), bytem Staropramenná 669, Praha - 5, za období 1/2012 4/2014 v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč 535.925,
celkový dluh z poplatku z prodlení Kč 61 (k 31.5.2014), celkový dluh z
úroku z prodlení Kč 97.814 (k 31.5.2014), celkový dluh ze smluvní
pokuty Kč 115.563 (k 31.5.2014). K odpisu: dluh z nájemného a služeb
za období 1/2012 - 4/2014 Kč 287.778 + příslušenství za období 1/2012
- 4/2014 v aktuální výši
7. odpis pohledávky za bývalým nájemcem nebytového prostoru Jiřím
Veseckým, IČ: 636 61 047, bytem Plzeňská 198/49, Praha - 5, za období
5/2010 - 4/2014 v aktuální výši. Celkový dluh z nájemného a služeb Kč
826.899, celkový dluh z poplatku z prodlení Kč 50 (k 30.6.2014),
celkový dluh z úroku z prodlení Kč 249.530 (k 30.6.2014), celkový dluh
ze smluvní pokuty Kč 237.794 (k 31.5.2014). K odpisu: dluh z nájemného
a služeb za období 5/2010 - 4/2014 Kč 464.729 + příslušenství za
období 5/2010 - 4/2014 v aktuální výši
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:56:18
13.Pod Školou č. p. 456
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 31 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
13. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Pod Školou č. p. 456 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému
nájemci
Zrušení původního a schválení nového záměru prodeje na základě nově
uzavřené nájemní smlouvy a aktualizace znaleckého posudku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. záměr prodeje bytové jednotky 456/5 v domě č. p. 456, Pod Školou 3
včetně podílu o velikosti 448/6126 na společných částech domu č. p.
456, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc.
č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci za cenu dle
aktualizovaného znaleckého posudku tzn. 808. 400 Kč dle Zásad prodeje
bytů městské části Praha 5
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 informovat o usnesení ZMČ Praha 5 o záměru prodeje b.j. 456/5 Pod
Školou 3, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:57:05
14.Lamačova č. p. 857
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
14. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Lamačova č. p. 857- záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
Zrušení původního a schválení nového záměru prodeje na základě nově
uzavřené nájemní smlouvy a aktualizace znaleckého posudku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. záměr prodeje bytové jednotky 857/16 v budově č. p. 857 a 858,
Lamačova 36 a 34 včetně podílu o velikosti 318/28348 na společných
částech budovy č. p. 857 a 858, pozemků parc. č. 1040/37 a 1040/38
(zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 1040/39 a 1040/206 (ostatní
plocha), vše k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci za cenu dle
aktualizovaného znaleckého posudku tzn. 570. 000 Kč dle Zásad prodeje
bytů městské části Praha 5
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 zveřejnit záměr prodeje b.j. 857/16 Lamačova 36, k.ú. Hlubočepy
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:58:03
15.Musílkova 2 čp. 967
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
15. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Musílkova 2 čp. 967 - záměr prodeje bytové jednotky oprávněnému
nájemci
Zrušení původního a schválení nového záměru prodeje na základě nově
uzavřené nájemní smlouvy a aktualizace znaleckého posudku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Ruší
1. usnesení ZMČ 13/13/2011 z 13. 12. 2011, týkající se prodeje bytové
jednotky 967/1, Musílkova 967/2, k.ú. Košíře
II. Schvaluje
1. záměr prodeje bytové jednotky 967/1 v budově č.p. 965, 966, 967,
Pod Školou 2, 4 a Musílkova 2 včetně podílu o velikosti 491/35100 na
společných částech domů č.p. 965, 966, 967 a pozemků parc. č. 49/7,
49/8, 49/9 (zastavěná plocha a nádvoří) vše k.ú. Košíře, oprávněnému
nájemci za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku tzn. 689 400,Kč dle Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 zveřejnit záměr prodeje b. j. domu č. p. 967, Musílkova 2, k. ú.
Košíře, oprávněným nájemcům
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO
16.9.2014 16:58:58
16.č. p. 29 Nádražní 21
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
Nehlasoval
Pro
Nehlasoval
Nepřítomen
Nehlasoval
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Nehlasoval
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 26 (58%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 10 (22%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
16. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytových jednotek domu č. p. 29 Nádražní 21, k. ú. Smíchov
Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu č.
p. 29 a pozemku parc. č. 2926 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezeného
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle
Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytových jednotek včetně podílu na společných částech domu
č. p. 29 a pozemku parc. č. 2926 (zastavěná plocha a nádvoří),
vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným
nájemcům dle Zásad prodeje bytů městské části Praha 5 takto:
bytová jednotka č. 29/34
datum převzetí závazné nabídky: 17. 7. 2014
datum přijetí nabídky: 1.8.2014
velikost bytu: 1+1 48,80 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 488/24448
kupující: Jana Drašnarová
celková kupní cena: 966. 240 Kč
bytová jednotka č. 29/13
datum převzetí závazné nabídky: 11.7.2014
datum přijetí nabídky: 13.8.2014
velikost bytu: 1+1 42,9 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 429/24448
kupující: Jan Voráček ml.
celková kupní cena: 780.780 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 informovat o usnesení ZMČ Praha 5 o prodeji b. j. domu č. p. 29,
Nádražní 21, k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, realitní kancelář
Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:00:05
17. č. p. 466 Pod Školou 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
17. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky domu č. p. 466 Pod Školou 5, k. ú. Košíře
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č.
p. 466, pozemků parc. č. 526 (zastavěná plocha a nádvoří) a 527
(zahrada) vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka,
oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu č.
p. 466 Pod Školou 5, pozemků parc. č. 526 (zastavěná plocha a nádvoří)
a 527 (zahrada) vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci dle Zásad
prodeje bytů městské části Praha 5 takto:
bytová jednotka č. 466/11
datum převzetí závazné nabídky: 29. 4. 2014
datum přijetí nabídky: 9. 6. 2014
velikost bytu: 2+1 59,20 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 592/9529
kupující: Michal Ševčenko
celková kupní cena: 1. 065. 600 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 informovat o usnesení ZMČ týkající se prodeje b.j. domu čp.466
Pod Školou 5, k.ú. Košíře, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:01:00
18. č. p. 627 Dreyerova 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Váchová Vlasta Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
Bezpart.
ČSSD
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
38
39
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Zdržel se
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
18. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky domu č. p. 627 Dreyerova 5, k. ú. Hlubočepy
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.
p. 627, 628 a pozemků parc. č. 1020/35 a 1020/36 (zastavěná plocha a
nádvoří), vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Hlubočepy,
oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy
č. p. 627, 628 a pozemků parc. č. 1020/35 a 1020/36 (zastavěná plocha
a nádvoří), vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Hlubočepy,
oprávněnému nájemci dle Zásad prodeje bytů městské části Praha 5
takto:
bytová jednotka č. 627/10
datum převzetí závazné nabídky: 12. 6. 2014
datum přijetí nabídky: 13. 6. 2014
velikost bytu: 1+1 31,70 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 317/28286
kupující: Richard Krützner
celková kupní cena: 500. 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit kupujícího s usnesením ZMČ Praha 5, týkajícím se
schválení prodeje b. j. domu č. p. 627, Dreyerova 5, k. ú. Hlubočepy,
oprávněnému nájemci
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:01:54
19. č. p. 708 Na Celné 2
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
19. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky domu č. p. 708 Na Celné 2, k. ú. Smíchov
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu č. p.
708 a pozemku parc. č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezeného
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle
Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech domu č.
p. 708 a pozemku parc. č. 372 (zastavěná plocha a nádvoří), vymezeného
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému nájemci dle
Zásad prodeje bytů městské části Praha 5 takto:
bytová jednotka č. 708/9
datum převzetí závazné nabídky: 1. 7. 2014
datum přijetí nabídky: 10.7.2014
velikost bytu: 1+1 35,30 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 353/13256
kupující: Michaela Lopourová
celková kupní cena: 636. 800 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit kupující s usnesením ZMČ Praha 5, týkajícím se schválení
prodeje b. j. domu č. p. 708, Na Celné 2, k. ú. Smíchov, oprávněnému
nájemci
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:02:40
20.č. p. 859 Lamačova 32
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
20. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky domu č. p. 859 Lamačova 32, k. ú. Hlubočepy
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy č.
p. 859, 860 a pozemků parc. č. 1040/40 a 1040/41 (zastavěná plocha a
nádvoří) parc. č. 1040/42 a 1040/205 (ostatní plocha), vymezeného
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Hlubočepy, oprávněným nájemcům bytu
dle Zásad pro prodej bytů MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných částech budovy
č. p. 859, 860 a pozemků parc. č. 1040/40 a 1040/41 (zastavěná plocha
a nádvoří) parc. č. 1040/42 a 1040/205 (ostatní plocha), vymezeného
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Hlubočepy, oprávněnému nájemci dle
Zásad prodeje bytů městské části Praha 5 takto:
bytová jednotka č. 859/10
datum převzetí závazné nabídky: 7. 7. 2014
datum přijetí nabídky: 11. 7. 2014
velikost bytu: 1+1 31,80 m2
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 318/28551
kupující: Ing. Jaroslav Petrák
celková kupní cena: 594. 700 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit kupujícího s usnesením ZMČ Praha 5, týkajícím se
schválení prodeje b. j. domu č. p. 859, Lamačova , k. ú. Hlubočepy,
oprávněnému nájemci
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:03:35
21. Prodej bytové jednotky v domě-Plzeňská ul.
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 9 (20%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
21. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky v domě č. p. 947, 948, 949, 950, 951 Plzeňská
125, 127, 129, 129a, 129b, k. ú. Košíře
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domů č.
p. 947, 948, 949, 950, 951 a podílu na pozemcích parc. č. 1144/3,
1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 (zastavěná plocha) vymezeného
prohlášením vlastníka , vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci bytu
dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1.
prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu
č. p. 947, 948, 949, 950, 951 a podílu na pozemcích parc. č. 1144/3,
1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 (zastavěná plocha), vymezeného
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Košíře, oprávněnému nájemci bytu dle
zák. 72/1994 Sb. a Zásad pro prodej bytů takto:
bytová jednotka č: 948/17
datum převzetí závazné nabídky: 17.7.2014
datum akceptace nabídky: 20.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 713/72161
velikost bytu: 2+1 71,3 m2
kupující: Andrea Petrušková
celková kupní cena: 1.212.100,- Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j.
948/17, k.ú. Košíře, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:04:21
22.č. p. 1552 Matoušova č. o. 18
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
46
2
9
3
4
13
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 7
Hlasování o usnesení
22. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky v domě č. p. 1552 Matoušova č. o. 18, k. ú.
Smíchov
Prodej bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách domu č.
p. 1552 Matoušova č.o. 18 a podílů na pozemcích parc. č. 68/1 a 68/2
(zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k.
ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů MČ
Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách domu
č. p. 1552 Matoušova č. o. 18 a pozemcích parc. č. 68/1 a 68/2
(zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených
prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytu dle "Zásad pro prodej
bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 takto:
bytová jednotka č.: 1552/05
datum převzetí závazné nabídky: 16.7.2014
datum akceptace nabídky: 5.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 497/12990
velikost bytu: 1+1 49,7 m2
kupující: Eva Burešová
celková kupní cena: 950.000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 informovat o usnesení ZMČ o prodeji b.j. domu čp. 1552 Matoušova
18, k.ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:05:03
23. č.p. 2398 U Šalamounky. č.o. 7
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Váchová Vlasta Ing.
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
Vejmelka Jiří Ing.
Velek Ondřej Ing.
Vitha Jiří Ing.
Zapletal Vojtěch
Zelený Miroslav Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
Bezpart.
ČSSD
ODS
Bezpart.
SZ
Bezpart.
ODS
UNP
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 30 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
23. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky v domě č.p. 2398 U Šalamounky. č.o. 7, k.ú.
Smíchov
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č.
p. 2398 U Šalamounky č.o. 7, podílu na pozemku parc. č. 2478/1
(zastavěná plocha a nádvoří), vymezeného prohlášením vlastníka a
podílu na souvisejícím pozemku parc. č. 2478/2 (zahrada) , vše k. ú.
Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů
schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu
č. p. 2398 U Šalamounky č.o. 7, podílu na pozemku parc. č. 2478/1
(zastavěná plocha a nádvoří), vymezeného prohlášením vlastníka a
podílu na souvisejícím pozemku parc. č. 2478/2 (zahrada) , vše k. ú.
Smíchov, oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů městské
části Praha 5 takto:
bytová jednotka č.: 2398/3
datum převzetí závazné nabídky: 23.7. 2014
datum akceptace nabídky: 20.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 577/3240
velikost bytu: 2+1 57,7 m2
kupující: Karolína Katzerová
celková kupní cena: 1.010.400,- Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením, týkajícím se schválení prodeje b.j.
č.2398/3, k.ú. Smíchov, ZMČ Praha 5, oprávněného nájemce
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:05:50
24. č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26,
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nehlasoval
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
24. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky v domě č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26, k.
ú. Smíchov
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č.
p. 2324 a na pozemku parc. č. 2950 (zastavěná plocha a nádvoří)
vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, oprávněnému
nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu
č. p. 2324 Stroupežnického č. o. 26 a na pozemku parc. č. 2950
(zastavěná plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezeného
prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu dle zák. 72/1994 Sb. a
"Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5
takto:
bytová jednotka č.: 2324/20
datum převzetí závazné nabídky: 30.7.2014
datum akceptace nabídky: 22.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 987/15550
velikost bytu: 2+1 98,7 m2
kupující: Alexandra Dlouhá
celková kupní cena:1.822.000,-Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j.
2324/20, k.ú. Smíchov, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:06:55
25. č. p. 278 Štefánikova č. o. 40
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nehlasoval
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
25. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytových jednotek v domě č. p. 278 Štefánikova č. o. 40, k. ú.
Smíchov
Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu
č. p. 278 Štefánikova č.o. 40 a podílů na pozemku parc. č. 96
(zastavěná plocha a nádvoří) vymezených prohlášením vlastníka, vše k.
ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů
schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách
domu č. p. 278 Štefánikova č. o. 40 a pozemku parc. č. 96 (zastavěná
plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka
oprávněným nájemcům bytu dle "Zásad pro prodej bytů městské části
Praha 5" schválených ZMČ P5 takto:
bytová jednotka č.: 278/08
datum převzetí závazné nabídky: 29.4. 2014
datum akceptace nabídky: 26.6. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 508/11503
velikost bytu: 2+1 50,8 m2
kupující: Mgr. Martina Kimlová a Ing. František Kiml
celková kupní cena: 801.000 Kč
bytová jednotka č.: 278/12
datum převzetí závazné nabídky: 26.4. 2014
datum akceptace nabídky: 25.6. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 465/11503
velikost bytu: 2+1 46,5 m2
kupující: Renata Kobzová a David Lorenc- id. 1/2
celková kupní cena: 802.000 Kč
bytová jednotka č.: 278/15
datum převzetí závazné nabídky: 27.6. 2014
datum akceptace nabídky: 2.7. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 365/11503
velikost bytu: 1+1 36,5 m2
kupující: Barbora Olahová
celková kupní cena: 650.000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j.
č.278/08, 12, 15, k.ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, realitní kancelář
Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:08:02
28. č. p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nehlasoval
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
28. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytové jednotky v domě č. p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45, k.
ú. Smíchov
Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č.
p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45 a podílu na pozemku parc. č. 214
(zastavěná plocha a nádvoří) vymezeného prohlášením vlastníka, vše k.
ú. Smíchov, oprávněným nájemcům bytu dle Zásad pro prodej bytů
schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu
č. p. 474 Janáčkovo nábřeží č. o. 45 a pozemku parc. č. 214 (zastavěná
plocha a nádvoří), vše k. ú. Smíchov, vymezeného prohlášením vlastníka
oprávněným nájemcům bytu dle "Zásad pro prodej bytů městské části
Praha 5" schválených ZMČ P5 takto:
bytová jednotka č.: 474/05
datum převzetí závazné nabídky: 5.5. 2014
datum akceptace nabídky:18.6. 2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 1503/14848
velikost bytu: 3+1 150,3 m2
kupující: Olga Hronová a Jan Hron
celková kupní cena: 3.523.020 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ týkajícím se schválení prodeje b.j.
č.474/05, k.ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, realitní kancelář Centru,
a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:09:08
29. č.p. 782 Arbesovo nám. č.o. 13
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Nehlasoval
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
29. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej bytových jednotek v domě č.p. 782 Arbesovo nám. č.o. 13, k. ú.
Smíchov
Prodej bytových jednotek včetně podílů na společných prostorách domu
č. p. 782 Arbesovo náměstí č.o. 13 a podílů na pozemcích parc. č. 145
(zastavěná plocha a nádvoří) a souvisejícím pozemku parc. č. 146
(zahrada) vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov
oprávněným nájemcům bytů dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej bytových jednotek včetně podílů na společných částech domu
č. p. 782 Arbesovo náměstí č. o. 13 , pozemku parc. č. 145 (zastavěná
plocha a nádvoří) a souvisejícím pozemku parc. č. 146 (zahrada), k. ú.
Smíchov, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů,
dle Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5 takto:
bytová jednotka č.: 782/03
datum převzetí závazné nabídky: 25.6. 2014
datum akceptace nabídky: 13.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 924/8652
velikost bytu: 3+1 92,4 m2
kupující: Marie Pospíšilová
celková kupní cena: 1.852.000 Kč
bytová jednotka č.: 782/04
datum převzetí závazné nabídky: 20.6. 2014
datum akceptace nabídky: 12.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 863/8652
velikost bytu: 4+kk 86,3 m2
kupující: Ing. Simona Veselá
celková kupní cena: 1.732.000 Kč
bytová jednotka č.: 782/05
datum převzetí závazné nabídky: 23.6. 2014
datum akceptace nabídky: 23.7.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 928/8652
velikost bytu: 3+1 92,8 m2
kupující: MgA. Dalimil Klapka a Stanislava Klapková
celková kupní cena: 1.813.600 Kč
bytová jednotka č.: 782/06
datum převzetí závazné nabídky: 23.6. 2014
datum akceptace nabídky: 13.8.2014
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 874/8652
velikost bytu: 3+1 87,4 m2
kupující: Ludmila Holá
celková kupní cena: 1.708.300 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím prodeje b.j. č.782/03,04, 05,
06, k. ú. Smíchov, oprávněným nájemcům, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:09:51
30. č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Zdržel se
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Zdržel se
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (11%) Nehlasovalo: 10 (22%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
30. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 1299 Na Neklance č. o. 30,
k. ú. Smíchov
Prodej volné bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách
domu č. p. 1299 a podílů na pozemku parc. č. 1300, vymezených
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů
schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení obálkovou metodou
kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej volné bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách
domu č. p. 1299 a podílů na pozemku parc. č. 1300, vymezených
prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, dle Zásad pro prodej bytů
schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení obálkovou metodou
kupujícímu, který podal nejvyšší nabídkovou cenu takto:
bytová jednotka č.: 1299/12
velikost bytu: 1+1 41,20m2
spoluvlastnický podíl: 412/9283
kupující: JUDr. Alena Slánská
kupní cena 1.688.000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje bj. č.
1299/12, k. ú. Smíchov, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 45 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 17:10:43
31.č. p. 2070 Radlická č. o. 112
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Nehlasoval
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Zdržel se
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nehlasoval
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Zdržel se
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Zdržel se
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 22 (49%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (11%)
Nehlasovalo: 12 (27%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
31. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej volné bytové jednotky v domě č. p. 2070 Radlická č. o. 112, k.
ú. Smíchov
Prodej volné bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách
domu č. p. 2070 a podílů na pozemcích parc. č. 1413 a parc. č. 1412/6,
vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, dle Zásad pro
prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení obálkovou
metodou kupujícím, kteří podali nejvyšší nabídkovou cenu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej volné bytové jednotky včetně podílů na společných prostorách
domu č. p. 2070 a podílů na pozemcích parc. č. 1413 a parc. č. 1412/6,
vymezených prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov, dle Zásad pro
prodej bytů schválených ZMČ P5 formou výběrového řízení obálkovou
metodou kupujícím, kteří podali nejvyšší nabídkovou cenu takto:
bytová jednotka č.: 2070/08
velikost bytu: 1+1 40,40m2
spoluvlastnický podíl: 404/15347
kupující: Štefan Paluba a Monika Palubová Všetečková
kupní cena: 1.818.000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje bj. č.
2070/08,
k. ú. Smíchov, realitní kancelář Centru, a. s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:12:38
32. Předkupní právo k bytové jednotce v domě
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Zdržel se
Pro
Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 10 (22%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
32. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Předkupní právo k bytové jednotce v domě na adrese Plzeňská 949/129,
k. ú. Košíře
Nabídka realizace předkupního práva k bytové jednotce na adrese
Plzeňská 949/129, Praha 5 - Košíře
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. nevyužít věcného předkupního práva k b.j. 949/16, včetně podílu
659/72161 na společných částech
domů č. p. 947, 948, 949, 950, 951 a
podílu na pozemcích parc. č. 1144/3, 1144/13, 1144/4, 1144/5, 1144/6,
1144/7 (zastavěná plocha) , k.ú. Košíře, v případě převodu bytové
jednotky na třetí osobu
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit vlastníka b. j., k.ú. Košíře s usnesením ZMČ týkajícím
se nevyužití nabídky k odkoupení v rámci věcného předkupního práva
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:13:48
33.Prodej podílu 1/4 domu č. p. 2337 Grafická 30
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nehlasoval
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 10 (22%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
33. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej podílu 1/4 domu č. p. 2337 Grafická 30, k. ú. Smíchov
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej id. 1/4 nemovitostí - zastavěného pozemku parcel. č. 3477
(zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je budova č. p. 2337
bytový dům, Grafická 30, k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům Jaroslavě
Denkové, Janu Sammerovi a Petru Sammerovi za celkovou kupní cenu dle
znaleckého posudku 9. 000. 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 vyzvat spoluvlastníky k podpisu kupní smlouvy na prodej id. 1/4
nemovitostí - zastavěného pozemku parcel. č. 3477 (zastavěná plocha a
nádvoří) jehož součástí je budova č. p. 2337 bytový dům, Grafická 30,
k. ú. Smíchov
Termín plnění: 30. 11. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:14:58
34.Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5043/5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Nehlasoval
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 31 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 8 (18%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
34. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 5043/5 a nabídka odkoupení
části pozemku parc. č. 5042/2 vše v k. ú. Smíchov, od Českých
přístavů, a. s.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Trvá
1. na usnesení ZMČ č. 15/7/2012 z 21. 2. 2012
II. Neschvaluje
1. odkoupení části pozemku parc. č. 5042/2 v k. ú. Smíchov, od Českých
přístavů, a. s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 6
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 sdělit žadateli usnesení ZMČ týkající se pozemků parc. č 5043/5 a
5042/2 v k. ú. Smíchov
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:16:00
36. parc.č. 1238/22 v k.ú. Liběchov
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Pro
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
36. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemku parc.č. 1238/22 v k.ú. Liběchov, okr. Mělník, vlastníku
sousedních nemovitostí
Pozemek je přičleněn k zahradě u domu č.p. 119, k.ú. Liběchov
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemku parc.č. 1238/22 v k.ú. Liběchov, okr. Mělník, o
výměře 22 m2 vlastníku sousedních nemovitostí Františku Rodrovi,
bytem Praha 8, Klapkova 731/34 za cenu dle znaleckého posudku č.
1284-124/2013 tj. celkem 5 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej pozemku parc.č. 1238/22 v k.ú. Liběchov
Termín plnění: 30. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 50 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 17:20:49
37.parc.č. 2396/3, 2396/4, 2396/5 v k. ú. Smíchov
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
Nehlasoval
Proti
Proti
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Proti
Zdržel se
Pro
Proti
Nehlasoval
Zdržel se
Zdržel se
Pro
Zdržel se
Zdržel se
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Proti
Zdržel se
Zdržel se
Proti
Zdržel se
Zdržel se
Nehlasoval
Pro
Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Nepřítomen
Zdržel se
Zdržel se
Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Zdržel se
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Zdržel se
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Proti
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Zdržel se
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Zdržel se
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Zdržel se
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Proti
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 5 (11%) Proti: 8 (18%) Zdrželo se: 21 (47%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
37. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemků parc.č. 2396/3, 2396/4, 2396/5 v k. ú. Smíchov,
vlastníkům staveb garáží
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemku parc. č. 2396/3 v k. ú. Smíchov, o výměře 16 m2
vlastníkům stavby garáže manželům Ing. Miluši a Karlovi Šebestovým,
bytem Praha 5, Arbesovo nám. 1029/1 za cenu 45 000 Kč
2. prodej pozemku parc. č. 2396/4 v k. ú. Smíchov, o výměře 16 m2
vlastníkům stavby garáže manželům Ireně a Jiřímu Čihákovým, bytem
Praha 5, U Nikolajky 174 za cenu 45 000 Kč
3. prodej pozemku parc. č. 2396/5 v k. ú. Smíchov, o výměře 16 m2
vlastníkovi stavby garáže Evě Hrachové, bytem Praha 5, Na Březince
1370/21 za cenu 45 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej pozemků parc.č. 2396/3, 2396/4 a 2396/5 v k.ú.
Smíchov, vlastníkům staveb
Termín plnění: 30. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 51 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 17:28:03
38.parc.č. 2398 v k.ú. Smíchov
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Zdržel se
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Zdržel se
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Zdržel se
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Zdržel se
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Zdržel se
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 22 (49%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 7 (16%) Nehlasovalo: 10 (22%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
38. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemku parc.č. 2398 v k.ú. Smíchov, vlastníkovi sousední
nemovitosti
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemku parc.č. 2398 v k.ú. Smíchov, o výměře 82 m2
vlastníkovi sousední nemovitosti Mgr. Laryse Olshevské, bytem Praha 5,
U Nikolajky 382/30 za cenu dle znaleckého posudku č. 862-10/14, a to
230 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej pozemku parc.č. 2398 v k.ú. Smíchov
Termín plnění: 30. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:29:23
39.parc.č. 1812/3 v k.ú. Smíchov
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Pro
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Zdržel se
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nehlasoval
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Zdržel se
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Pro
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 23 (51%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasovalo: 12 (27%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
39. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemku parc.č. 1812/3 v k.ú. Smíchov, spoluvlastníkům stavby
garáže
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemku parc.č. 1812/3 v k.ú. Smíchov, spoluvlastníkům
stavby garáže každému id. 1/2, a to Romanu Šimonkovi, bytem Praha 5,
U Malvazinky 151/26 a Jánu Dubcovi, bytem Praha 5, Na Václavce 2626/31
za celkovou cenu 37 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej pozemku parc.č. 1812/1 v k.ú. Smíchov
Termín plnění: 30. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 53 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 17:32:40
40.parc. č. 1230 v k. ú. Košíře
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Zdržel se
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Zdržel se
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Zdržel se
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Zdržel se
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Zdržel se
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nehlasoval
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Zdržel se
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Zdržel se
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Zdržel se
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Zdržel se
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Zdržel se
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Zdržel se
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 15 (33%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 13 (29%) Nehlasovalo: 11 (24%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
40. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemku parc. č. 1230 v k. ú. Košíře, vlastníku sousedních
nemovitostí
Pozemek tvoří zeleň v uzavřeném vnitrobloku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej pozemku parc. č. 1230 v k. ú. Košíře, o výměře 392 m2
vlastníkovi sousední nemovitosti Jiřímu Šimkovi, bytem Praha 10,
Vršovická 1525/1d za cenu dle znaleckého posudku na cenu obvyklou č.
1276-116/2013 tj. za
1 365 000 Kč
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej pozemku parc. č. 1230 v k. ú. Košíře
Termín plnění: 30. 12. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 54 - SCHVÁLENO
16.9.2014 17:59:40
41.parc. č. 363, 364 a 381 v k. ú. Smíchov
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Zdržel se
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Zdržel se
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nehlasoval
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Zdržel se
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (56%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%)
Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
I. Neschvaluje
...............
II. ukládá radě
informovat kupující o usnesení zmč
30/09/2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 55 - SCHVÁLENO
16.9.2014 18:03:57
42. Nabídka na využití předkupního práva
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Nehlasoval
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Pro
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Zdržel se
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasovalo: 7 (16%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
42. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Nabídka na využití předkupního práva na odkoupení stavby bez č.p.
stojící na pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Hlubočepy, od vlastníka stavby
Pozemek parc.č. 515/2, k.ú. Hlubočepy, je ve vlastnictví obce hl.m.
Prahy, svěřen MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. nabídku na využití předkupního práva na odkoupení stavby bez č.p.
stojící na pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Hlubočepy za kupní cenu 400
000 Kč od vlastníka stavby Ing. arch. Eugena Jindry, bytem Praha 1,
Krakovská 5 za podmínky úhrady daně z nabytí nemovité věci městskou
částí Praha 5 a zatížením stavby právem nájmu sjednaným na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro stávajícího vlastníka stavby
Ing. arch. Eugena Jindru, bytem Praha 1, Krakovská 5
II. Schvaluje
1. nevyužití předkupního práva na odkoupení stavby bez č.p. stojící
na pozemku parc.č. 515/2 v k.ú. Hlubočepy od vlastníka stavby bez č.p.
Ing. arch. Eugena Jindry, bytem Praha 1, Krakovská 5
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 sdělit usnesení ZMČ vlastníkovi stavby bez č.p. stojící na pozemku
parc.č. 515/2 v k.ú. Hlubočepy
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 56 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 18:10:57
43. Taneční centrum Praha
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Zdržel se
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nehlasoval
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Nehlasoval
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 17 (38%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 18 (40%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
43. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Dohoda o výši úplaty za užívání nemovitostí společností Taneční
centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., v areálu Pod Žvahovem 463,
Praha 5 za období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. uzavření Dohody o výši úplaty za užívání nemovitostí (užívání části
nemovitostí + služby spojené s užíváním nemovitostí) společností
Taneční centrum Praha - konzervatoř, o. p. s., IČ 251 06 121 v areálu
Pod Žvahovem 463, Praha 5 za období od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2013
2. úhradu poměrné části pojistného budovy Pod Žvahovem 463, Praha 5
(volné prostory) za období školních let 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014 v celkové výši 44.247 Kč, na základě pojistné
smlouvy ze dne 8. 7. 2008 uzavřené mezi Tanečním centrem Praha konzervatoří, o. p. s. a Českou podnikatelskou pojišťovnou a. s.
3. finanční krytí nákladů pojištění ve výši 44.247 Kč z plánu ZČ OMA
na rok 2014, středisko 9053, SU 518, AU 0005 - ostatní služby
4. ,že část nájemného a záloh na služby za období od 1. 1. 2014 do 31.
3. 2014, na které nebyly použity zbývající finanční prostředky uložené
na depozitním účtu, dále pak nájemné a zálohy na služby za období od
1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 jsou splatné ke dni 30. 9. 2014
5. znění Dohody o výši úplaty za užívání nemovitostí, která tvoří
přílohu tohoto materiálu
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 zajistit prostřednictvím OOA veškeré administrativní kroky dle
bodu I. čl. 1,4,5 tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
2. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., členu rady MČ P5
2.1 zajistit prostřednictvím OMA veškeré administrativní kroky dle
bodu I. čl. 2,3 tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 57 - SCHVÁLENO
16.9.2014 18:12:16
44. Kontrola plnění usnesení ZMČ
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nehlasoval
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Nehlasoval
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Pro
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 31 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
44. bod programu
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., předseda Kontrolního výboru ZMČ P5
Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 16.05.2014 do
15.08.2014
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. splnění usnesení č. 25/22/2013/1.1, 25/23/2013/1.1, 26/7/2013/2.1,
26/50/2013/1.1, 26/50/2013/3.1, 27/31/2013/1.1, 28/21/2013/1.1,
29/37/2013/1.1, 29/38/2013/1.1, 31/4/2014/1.1, 31/5/2014/1.1,
31/13/2014/1.3, 31/15/2014/1.2, 31/16/2014/1.2, 31/20/2014/1.2,
31/21/2014/1.2, 31/22/2014/1.1, 31/24/2014/1.2, 31/25/2014/1.2,
31/26/2014/2.1, 31/27/2014/2.1, 31/29/2014/1.1, 32/2/2014/1.1,
32/4/2014/1.1, 32/6/2014/1.1, 32/8/2014/1.1, 32/9/2014/1.1,
32/10/2014/1.1, 32/11/2014/1.1, 32/12/2014/1.1, 32/13/2014/1.1,
32/14/2014/1.1, 32/15/2014/1.1, 32/16/2014/1.1, 32/17/2014/1.1,
32/18/2014/1.1, 32/19/2014/1.1, 32/20/2014/1.1, 32/21/2014/1.1,
32/22/2014/1.1, 32/23/2014/1.1, 32/24/2014/1.1, 32/25/2014/1.1,
32/26/2014/1.1, 32/27/2014/1.1, 32/29/2014/1.2, 32/29/2014/1.1,
32/30/2014/1.1, 32/31/2014/1.1, 32/32/2014/1.1, 32/33/2014/1.1,
32/34/2014/1.1, 33/2/2014/1.1, 33/3/2014/1.1, 33/3/2014/1.2,
33/6/2014/1.1, 33/7/2014/1.1, 33/8/2014/1.1, 33/10/2014/1.1,
33/10/2014/1.2, 33/11/2014/1.1, 33/12/2014/1.1, 33/13/2014/1.1,
33/14/2014/1.1, 33/15/2014/1.1, 33/16/2014/1.1, 33/17/2014/1.1,
33/18/2014/1.1, 33/19/2014/1.1, 33/21/2014/1.1, 33/22/2014/1.1,
33/23/2014/1.1, 33/24/2014/1.1, 33/25/2014/1.1, 33/26/2014/1.1,
33/27/2014/1.1, 33/28/2014/1.1, 33/29/2014/1.1, 33/30/2014/1.1,
33/34/2014/1.1, 33/35/2014/1.1, 33/36/2014/1.1, 33/36/2014/2.1,
33/36/2014/2.3, 33/36/2014/1.2 a 33/39/2014/1.1
II. Odkládá
1. plnění usnesení č. 19/43/2012/1.1 z 30.06.2014 na 31.12.2014,
19/61/2012/1.1 z 30.06.2014 na 30.09.2014, 24/27/2013/1.1 z 30.06.2014
na 30.12.2014, 28/36/2013/1.1 z 30.06.2014 na 31.12.2014,
28/36/2013/3.1 z 30.06.2014 na 31.12.2014, 29/12/2013/1.1 z 31.05.2014
na 31.12.2014, 30/4/2014/1.1 z na 31.12.2014, 30/21/2014/1.1 z
30.06.2014 na 30.10.2014 a 33/36/2014/2.2 z 30.06.2014 na 30.09.2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 58 - SCHVÁLENO
16.9.2014 18:14:08
45. parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 31 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 4 (9%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
45. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol - žádost o uzavření splátkové
dohody na dlužné nájemné a o prominutí příslušenství
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. uzavření splátkové dohody s nájemcem Janem Zemanem, na dluh na
nájemném za pozemky parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol, při ulici
Zahradníčkova, ve výši 143.888,60 Kč, na dobu 29 měsíců se splátkami
5.000Kč/měs
2. prominutí části příslušenství pohledávky, tj. dluhu ze smluvní
pokuty, kterou tvoří rozdíl mezi 0,025% a 0,5%, vyčíslený k 31. 3.
2014 ve výši Kč 219.309,31
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 zajistit prostřednictvím OOA veškeré administrativní kroky dle
bodu I. 1 a 2 tohoto usnesení
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 59 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 18:15:10
45. parc. č. 64/2, 69/5, k. ú. Motol
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Zdržel se
Nehlasoval
Nehlasoval
Zdržel se
Pro
Proti
Pro
Pro
Proti
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Zdržel se
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Zdržel se
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Proti
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 21 (47%) Proti: 3 (7%) Zdrželo se: 5 (11%)
Nepřítomno: 10
Procedurální hlasovaní
Nehlasovalo: 6 (13%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 60 - SCHVÁLENO
16.9.2014 18:17:10
48. Kronika MČ Praha 5 za rok 2013
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 32 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
48. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr.,
zástupkyně starosty MČ P5
Kronika MČ Praha 5 za rok 2013
Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám ke schválení zápis do kroniky
městské části Praha 5 za rok 2013, jak ho odsouhlasila Rada MČ Praha 5
pod číslem usnesení 40/1464/2014 ze dne 2 .9. 2014.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. zápis do kroniky městské části Praha 5 za rok 2013
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 61 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 18:54:04
49. Návrh kandidátů na ocenění-ZM
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
John Radek
VV
14 Nehlasoval
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Nehlasoval
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Nehlasoval
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Nehlasoval
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Nehlasoval
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Nehlasoval
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nehlasoval
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Nehlasoval
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Nehlasoval
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Proti
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Zdržel se
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Nehlasoval
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 2 (4%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 3 (7%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
hlasovat po jménech
další návrhy Martin Ivan Jirous
prof. Jaroslav Šesták, Dr.SC
Nehlasovalo: 29 (64%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 62 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 18:54:43
49. Návrh kandidátů na ocenění-ZM
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
Nehlasoval
Nehlasoval
Proti
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Nehlasoval
Proti
Nehlasoval
Nehlasoval
Nehlasoval
Proti
Proti
Nehlasoval
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Nehlasoval
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Nehlasoval
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Nehlasoval
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Nehlasoval
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Proti
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Proti
Pavel Michal
Bezpart.
31 Proti
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Nehlasoval
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Proti
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Proti
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Proti
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Proti
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Proti
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Proti
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Nehlasoval
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 0 (0%) Proti: 13 (29%) Zdrželo se: 2 (4%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
hlasovat po jménech
Nehlasovalo: 20 (44%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 63 - SCHVÁLENO
16.9.2014 18:55:19
49. Návrh kandidátů na ocenění-ZM
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nehlasoval
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 10
Hlasování o usnesení
49. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Ulrichová - Hakenová Marie, PhDr.,
zástupkyně starosty MČ P5
Návrh kandidátů na ocenění Záslužnými medailemi MČ Praha 5 za rok 2014
Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám návrh kandidátů na ocenění
Záslužnými medailemi MČ Praha 5 za rok 2014, jak je odsouhlasila Rada
MČ Praha 5 dne 2. 9. 2014 svým usnesením č. 40/1453/2014
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. navržené kandidáty na ocenění Záslužnými medailemi MČ Praha 5
za rok 2014:
1 MUDr. Radim J. Šrám,
2 Dr. Sc., Marta Kubišová,
3 Milada Bartošová,
4 Pavla Vavrisová,
5 Jakub Arbes in memoriam,
6 Ing. Petr Kunštát
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 64 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:13:34
51. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. p.14
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
46
2
9
3
4
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení
51. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. pololetí 2014
Dle zákona 131/2000 Sb. v platném znění (§ 70, odst. 4) předkládá Rada
MČ pololetně na zasedání Zastupitelstva MČ zprávu o své činnosti
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. znění zprávy o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. pololetí 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 65 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:14:23
51. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 5 za I. p.14
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nehlasoval
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Pro
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Pro
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Nehlasoval
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Pro
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%)
Nepřítomno: 12
Procedurální hlasovaní
Nehlasovalo: 6 (13%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 66 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:31:50
52. Zubatého 1, Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
46
2
9
3
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Nehlasoval
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Zdržel se
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Nehlasoval
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 24 (53%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení
III.
doporučuje
po dořešení majetk. a právních záležitostí budovu čp. 269 Zubatého 1,
Praha 5 s poz. parc. č. 2998, k.ú. Smíchov, privatizovat
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 67 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:32:54
52. Zubatého 1, Praha 5
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
46
2
9
3
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Pro
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Pro
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 29 (64%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 3 (7%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení
52. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Usnesení Rady hlavního města Prahy ve věci pozemku parc. č. 2998 s
budovou č. p. 269 v k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5 - schválení
odkladu úhrady částky ve výši 33.500 tis. Kč hlavnímu městu Praze
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. stanovisko hlavního města Prahy ve věci správy pozemku parc. č.
2998 s budovou č. p. 269, v k. ú. Smíchov, Zubatého 1, Praha 5, (
dále jen "nemovitost") a usnesení Rady hl. města Prahy ve věci vrácení
částky ve výši 33.500 tis. Kč (uvedená v příloze)
II. Schvaluje
1. odklad úhrady částky ve výši 33.500 tis. Kč hlavnímu městu Praze do
splnění následujících podmínek:
1. provedení zápisu svěřené správy městské části Praha 5 k předmětné
nemovitosti do katastru nemovitostí
2. předání nemovitosti městské části Praha 5
3. ukončení soudního řízení u Nejvyššího soudu (v této věci)
4. vyřešení vzájemných závazků mezi městskou částí Praha 5 a spol.
DENIKA REAL, a. s. z titulu neplatnosti kupní smlouvy
doplnit bod 5.
do vyřešení právních vztahů mezi MČ P5 a HMP ohledně bezdůvodně
vyplacené částky 33 500 tis. Kč ze strany HMP společnosti Denika Real
2000 a.s.
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zastupitelce MČ P5
1.1 informovat hl. město Prahu o čl. II. odst. 1 tohoto usnesení
Termín plnění: 29. 09. 2014
dopručuje
.......
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 68 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:34:18
53. Žádosti o uzavření splátkové dohody
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Váchová Vlasta Ing.
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
Vejmelka Jiří Ing.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
Bezpart.
ČSSD
ODS
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
38
39
40
41
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 28 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení
53. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Žádosti o uzavření splátkové dohody a žádosti o prominutí poplatku z
prodlení
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření
Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se
svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl.
notářského řádu s níže uvedenými nájemci:
1) Divišová Pavlína, Nádražní 42 / 82, dluh na nájemném: 24 378 Kč (k
30.6.2014), poplatek (úrok) z prodlení: 3 320 Kč (k 30.6.2014)
2) Kroužecká Irena, Vítězná 530 /11, dluh na nájemném: 124 366 Kč (k
30.6.2014), poplatek (úrok) z prodlení: 82 781Kč (k 30.6.2014)
3) Šarišská Lucie, Štefánikova 316/8, dluh na nájemném: 28 699 Kč (k
30.6.2014), poplatek (úrok) z prodlení: 34 545 Kč (k 30.6.2014)
4) Kovářová Tereza , Staropramenná 669/27, dluh na nájemném: 303 898
Kč (k 31.5.2014), poplatek z prodlení: 177 079 Kč (k 30.11.2013),
náklady soudního řízení: 8 534 Kč
II. Schvaluje
1. prominutí 100% poplatku z prodlení v aktuální výši níže uvedené
nájemkyni:
Kovářová Tereza , Staropramenná 669/27, poplatek z prodlení: 177 079
Kč (k 30.11.2013)
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 zabezpečit administrativní kroky k realizaci usnesení - uzavřít
notářské zápisy
Termín plnění: 31. 10. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 69 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:35:28
57.Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním uli‫ﻜ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
Nehlasoval
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Nehlasoval
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 23 (51%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 10 (22%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení
57. bod programu
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zastupitel MČ P5
Informace o akci: "Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic na
Praze 5"
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. informace o akci: "Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic
na Praze 5'' dle důvodové zprávy
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 70 - SCHVÁLENO
16.9.2014 19:39:41
58. č. p. 729 v ul. Janáčkovo nábřeží 31
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Nepřítomen
Pro
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Pro
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Pro
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Pro
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Nehlasoval
Pavel Michal
Bezpart.
31 Pro
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Pro
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Pro
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Pro
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 27 (60%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasovalo: 5 (11%)
Nepřítomno: 12
Hlasování o usnesení
58. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Prodej pozemku parc. č. 166, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
součásti pozemku je bytový dům č. p. 729 v ul. Janáčkovo nábřeží 31, v
k. ú. Smíchov, obec Praha, právnické osobě utvořené z oprávněných
nájemců v domě
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. smlouvy o souhlasu s převodem práv a povinností uzavřené mezi
Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 a stavebníky půdních
bytůJindřichem Groznerem a Talem Groznerem dne 13. 5. 2014
2. dohodu o navýšení kupní ceny a prodloužení lhůty pro vyplacení
slevy z kupní ceny schválenou usnesením RMČ č. 37/1306/2014 uzavřenou
mezi MČ Praha 5 a Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 dne 22.8.2014
II. Schvaluje
1. navýšení kupní ceny a informaci o zveřejnění změny záměru prodeje
dle usnesení RMČ č. 37/1306/2014 z 6.8.2014 ve dnech 6.8. až 22.8.2014
2. prodej zastavěného pozemku parc. č. 166 s domem Janáčkovo nábřeží
729/31vše v k. ú. Smíchov Bytovému družstvu Janáčkovo nábřeží 31, se
sídlem Janáčkovo nábřeží 729/31, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČ 014 40
284, dle aktuálních Zásad pro prodej domů městské části Praha 5 za
kupní cenu 36. 775. 000 Kč, a to za podmínky, že Bytové družstvo
Janáčkovo nábřeží 31 převezme ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva k převáděným nemovitostem pro Bytové družstvo
Janáčkovo nábřeží 31 do katastru nemovitostí práva a závazky, které
byly založeny
- smlouvou o provedení stavebních prací č. 32/0/OOA/06 ze dne 27. 4.
2006 uzavřenou mezi stranou MČ Praha 5 a panem Groznerem, bytem Praha
1, Klimentská 46 uzavřenou na základě udělení stavebního povolení č.j.
Výs.Sm.729-3475/02-Š-R, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2002 ve
znění rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 5 ze dne 29. 11. 2004 čj.
729-6094/04-Na-R o prodloužení stavebního povolení, tj. prodloužení do
31. 12. 2006
- smlouvou o budoucí smlouvě nájemní č. 31/0/OOA/06 ze dne 27. 4. 2006
uzavřenou mezi MČ Praha 5 a panem Groznerem, bytem Praha 1, Klimentská
46
- smlouvou o souhlasu s převodem práv a povinností uzavřenou dne 13.
5. 2014 mezi Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 a panem Groznerem,
bytem Praha 1, Klimentská 46, s výjimkou povinnosti vrátit panu Talu
Groznerovi uhrazenou smluvní kauci, jak vyplývá z čl.2 odst. 1 této
smlouvy o souhlasu s převodem práv a povinností, neboť k převodu
částky ve výši smluvní kauce ze strany MČ Praha 5 na Bytové družstvo
Janáčkovo nábřeží 31 nedochází
- smlouvou o provedení stavebních prací č. 33/0/OOA/06 ze dne 27. 4.
2006 uzavřenou mezi MČ Praha 5 panem Groznerem, bytem Praha 1,
Pařížská 19 uzavřenou na základě udělení stavebního povolení č.j.
Výs.Sm.729-3475/02-Š-R, které nabylo právní moci dne 30. 12. 2002 ve
znění rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 5 ze dne 29. 11. 2004 čj.
729-6094/04-Na-R o prodloužení stavebního povolení, tj. prodloužení do
31.12.2006
- smlouvou o budoucí smlouvě nájemní č. 34/0/OOA/06 ze dne 27. 4. 2006
uzavřenou mezi MČ Praha 5 a panem Jindřichem Groznerem, bytem Praha 1,
Pařížská 19
- smlouvou o souhlasu s převodem práv a povinností uzavřenou dne 13.
5. 2014 mezi Bytovým družstvem Janáčkovo nábřeží 31 a panem Jindřichem
Groznerem, bytem Praha 1, Pařížská 19, s výjimkou povinnosti vrátit
panuJindřichu Groznerovi uhrazenou smluvní kauci, jak vyplývá z čl.2
odst. 1 této smlouvy o souhlasu s převodem práv a povinností, neboť k
převodu částky ve výši smluvní kauce ze strany MČ Praha 5 na Bytové
družstvo Janáčkovo nábřeží 31 nedochází
Pro uznání slevy z kupní ceny nebude zahrnuto období od odevzdání
veškerých podkladů ze strany BD nutných pro schválení prodeje do
schválení prodeje ZMČ P5, tzn. podpis kupní smlouvy musí být
realizován do 3. 5. 2015
3. dohodu o vzájemném vyrovnání závazků mezi MČ Praha 5, Bytovým
družstvem a manžely Nacházelovými oprávněnými nájemci bytu č. 9 v domě
Janáčkovo nábřeží 729/31 týkající se vypořádání pohledávky nájemců
vůči MČ Praha 5 v souvislosti s privatizací domu
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 realizovat prodej domu Janáčkovo nábřeží 729/31
Termín plnění: 30. 12. 2014
"
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 71 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 19:43:46
59. č. p. 291-292, Lidická č. o. 40 a 38
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
46
2
9
3
4
Nepřítomen
Nehlasoval
Zdržel se
Nepřítomen
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Zdržel se
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Pro
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Zdržel se
Holub Adam
ČSSD
24 Nehlasoval
John Radek
VV
14 Pro
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Proti
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Pro
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Zdržel se
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Zdržel se
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nehlasoval
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Proti
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Zdržel se
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 11 (24%) Proti: 2 (4%) Zdrželo se: 6 (13%) Nehlasovalo: 12 (27%)
Nepřítomno: 14
Hlasování o usnesení
59. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Budova č. p. 291-292, Lidická č. o. 40 a 38 - prodej půdní bytové
jednotky oprávněnému nájemci
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
1. prodej půdní bytové jednotky včetně podílu na spol. částech budovy
č. p. 291 a 292 a pozemcích parc. č. 297 a 296 (zastavěná plocha), vše
k. ú. Smíchov, Praha 5 oprávněnému nájemci a stavebníkovi bytu dle
Statutu... a Zásad prodeje bytů takto:
bytová jednotka č.: 292/08
datum převzetí závazné nabídky: 6. 5. 2013
datum akceptace nabídky: 29. 5. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 2957/21391
velikost bytu: 6+1 295,7 m2
kupující: Ing. Jiří Zeman
celková kupní cena: 7.844.460 Kč (vyrovnání závazku MČ Praha 5 vůči
stavebníkovi ve výši 5.951.595 Kč, doplatek kupní ceny při uzavření
kupní smlouvy 1.892.865 Kč)
II. Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j.
292/08, k.ú. Smíchov realitní kancelář Centru a.s.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 72 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 20:01:47
60. RS development, s.r.o. a zrušení usnesení ZM‫ﮔ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nepřítomen
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Nehlasoval
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Nehlasoval
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Zdržel se
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Nehlasoval
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Nehlasoval
Holub Adam
ČSSD
24 Pro
John Radek
VV
14 Nehlasoval
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Pro
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Zdržel se
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Nehlasoval
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Pro
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Nehlasoval
Pavel Michal
Bezpart.
31 Nehlasoval
Peterková Růžena
KSČM
32 Nehlasoval
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Pro
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Nehlasoval
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Zdržel se
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Zdržel se
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 8 (18%) Proti: 0 (0%)
Nepřítomno: 14
Hlasování o usnesení
hlasovat po bodech
Zdrželo se: 4 (9%)
Nehlasovalo: 19 (42%)
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 73 - NESCHVÁLENO
16.9.2014 20:02:34
60. RS development, s.r.o. a zrušení usnesení ZM‫ﮔ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
TOP 09
46 Nepřítomen
Bartoš Jaroslav
ODS
2
Nehlasoval
Bednář Michal MUDr.
ODS
9
Nehlasoval
Bejšovec Jan Ing.
Bezpart.
3
Nepřítomen
Bubníková Diana Mgr.
UNP
4
Nepřítomen
Budín Lukáš Mgr.
SZ
13 Nepřítomen
Dvořák Bohumil Ing.
ČSSD
5
Nepřítomen
Frélich Martin Ing.
ODS
6
Zdržel se
Havlinová Radka Mgr.
OKS
8
Pro
Havlíček Patrik Mgr.
Bezpart.
7
Nehlasoval
Herold Lukáš Bc.
ODS
10 Nehlasoval
Hlaváček Jan Mgr.
UNP
11 Nehlasoval
Homola Tomáš JUDr.
Bezpart.
12 Zdržel se
Holub Adam
ČSSD
24 Zdržel se
John Radek
VV
14 Nehlasoval
Kazda Miroslav
Bezpart.
34 Nehlasoval
Klíma Radek MUDr.
TOP 09
15 Nepřítomen
Knap Jaroslav
TOP 09
16 Nepřítomen
Kolovratová Marie
TOP 09
17 Nehlasoval
Kopáček Richard Ing.
Bezpart.
18 Nehlasoval
Kratochvílová Naděžda
Bezpart.
19 Pro
Kroha Pavel Bc.
TOP 09
20 Nepřítomen
Kukrle Marek
UNP
21 Nepřítomen
Lachnit Petr JUDr.
ANO
22 Zdržel se
Macek Milan RNDr. CSc.
KSČM
23 Pro
Martinec Jan RNDr. CSc.
SZ
25 Pro
Mrštík Miloslav Bc.
UNP
27 Nehlasoval
Najmon Viktor Mgr.
ODS
47 Nehlasoval
Nedvěd Jaroslav
UNP
29 Nepřítomen
Novotný Karel
OKS
30 Pro
Pavel Michal
Bezpart.
31 Zdržel se
Peterková Růžena
KSČM
32 Pro
Sedlák Roman Bc.
TOP 09
33 Nepřítomen
Richter Jaroslav Ing.
ČSSD
26 Nepřítomen
Šesták Michal
Bezpart.
35 Nehlasoval
Škaloud Miroslav RNDr.
ODS
36 Nehlasoval
Šorm Vít Ing. Ph. D.
TOP 09
37 Nehlasoval
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
Bezpart.
38 Zdržel se
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Zdržel se
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Zdržel se
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Nehlasoval
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 7 (16%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 8 (18%)
Nepřítomno: 14
Nehlasovalo: 16 (36%)
Hlasování o usnesení
60. bod programu
Předkladatel: Rada MČ P5, Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně
starosty MČ P5
Informace o nedodání podepsaných kupních smluv na pozemky v k.ú.
Košíře, od společnosti RS development, s.r.o. a zrušení usnesení ZMČ
č. 30/4/2014 z 30. 1. 2014 v bodě II.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
1. informaci o nedodání podepsaných kupních smluv na pozemky parc. č.
1992/25, 1992/26, 1992/27 a 1992/28 v k .ú. Košíře, od společnosti RS
development, s. r. o.
II. Ruší
1. bod II. usnesení ZMČ č. 30/4/2014 z 30. 1. 2014
III.
Ukládá
1. Kratochvílové Naděždě, JUDr., zástupkyni starosty MČ P5
1.1 sdělit usnesení ZMČ P5 společnosti RS development, s.r.o.
Termín plnění: 30. 09. 2014
34.zasedání zastupitelstva městské části Praha5
Předsedá: Lachnit Petr JUDr.
HLASOVÁNÍ č. 74 - SCHVÁLENO
16.9.2014 20:04:12
61. Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č.002/0/OEK/1‫ﮔ‬
______________________________________________________________________
Atlasová Martina Mgr.
Bartoš Jaroslav
Bednář Michal MUDr.
Bejšovec Jan Ing.
Bubníková Diana Mgr.
Budín Lukáš Mgr.
Dvořák Bohumil Ing.
Frélich Martin Ing.
Havlinová Radka Mgr.
Havlíček Patrik Mgr.
Herold Lukáš Bc.
Hlaváček Jan Mgr.
Homola Tomáš JUDr.
Holub Adam
John Radek
Kazda Miroslav
Klíma Radek MUDr.
Knap Jaroslav
Kolovratová Marie
Kopáček Richard Ing.
Kratochvílová Naděžda
Kroha Pavel Bc.
Kukrle Marek
Lachnit Petr JUDr.
Macek Milan RNDr. CSc.
Martinec Jan RNDr. CSc.
Mrštík Miloslav Bc.
Najmon Viktor Mgr.
Nedvěd Jaroslav
Novotný Karel
Pavel Michal
Peterková Růžena
Sedlák Roman Bc.
Richter Jaroslav Ing.
Šesták Michal
Škaloud Miroslav RNDr.
Šorm Vít Ing. Ph. D.
Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.
TOP 09
ODS
ODS
Bezpart.
UNP
SZ
ČSSD
ODS
OKS
Bezpart.
ODS
UNP
Bezpart.
ČSSD
VV
Bezpart.
TOP 09
TOP 09
TOP 09
Bezpart.
Bezpart.
TOP 09
UNP
ANO
KSČM
SZ
UNP
ODS
UNP
OKS
Bezpart.
KSČM
TOP 09
ČSSD
Bezpart.
ODS
TOP 09
Bezpart.
46
2
9
3
4
13
5
6
8
7
10
11
12
24
14
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
47
29
30
31
32
33
26
35
36
37
38
Nepřítomen
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Pro
Pro
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Nehlasoval
Nehlasoval
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Pro
Pro
Pro
Nepřítomen
Nepřítomen
Pro
Nehlasoval
Pro
Pro
Váchová Vlasta Ing.
ČSSD
39 Pro
Vávrová Lucie Mgr. Ph.D.
ODS
40 Nehlasoval
Vejmelka Jiří Ing.
Bezpart.
41 Pro
Velek Ondřej Ing.
SZ
42 Pro
Vitha Jiří Ing.
Bezpart.
43 Nepřítomen
Zapletal Vojtěch
ODS
44 Pro
Zelený Miroslav Ing.
UNP
45 Nepřítomen
______________________________________________________________________
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 25 (56%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasovalo: 6 (13%)
Nepřítomno: 14
Hlasování o usnesení
I. Schvaluje prodloužení termínu čerpání daru do 31.12. 2014 a
vyúčtování nákladů...
2. uzavtření dodatků....
II. ukládá
Download

hlasování - ZO Praha 5