AirMODUL
Commercial Line – pro HOKKAIDO Commercial venkovní jednotky HCKI 531XR – HCSI 1762XR
XRV Line – pro HOKKAIDO Mini XRV a XRV venkovní jednotky HCNU 1101XRV – HCSU 4501 XRV
•
•
•
•
•
•
•
•
Inteligentní podpora řízení vzduchotechnických jednotek
Automatické inteligentní odtávání venkovní jednotky
Režimy Chlazení/Topení přímým výparníkem
Topný režim (tepelné cerpadlo) s podporou inteligentního odtávání
Automatická volba režimu Chlazení/Topení
Možnost kaskádování pro vyšší výkony
Inverterová technologie
Dálkový dohled
AirMODULE Inverter
Váš partner:
Vzhledem ke stálému technickému vývoji si výrobce vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
Výrobky zobrazené v tomto letáku jsou pouze příklady použití.
KLIMAX Teplice, s.r.o.
Teplická 45, 417 23 Košťany - Czech republic
Tel. +420 417 568 023
Fax +420 417 568 082
e-mail: [email protected]
url: http://www.hokkaido.cz
Download

AirMODUL