− patentově chráněná formulace hořečnatého hnojiva
− ionty hořčíku vázány v komplexní sloučenině s vyselektovanými huminovými
kyselinami
− hořčík přijatelný už při velmi nízkých teplotách, zároveň bezpečný za vysokých teplot a
intenzivním slunečním svitu
− součástí formulace jsou látky zamezující fytotoxickým účinkům i složitějších tankmixů s tímto hnojivem
− plně kombinovatelné hnojivo s další výživou a POR
− podpora účinek systémových fungicidů
− 170 g MgO v litru hnojiva, v dávce 1,0 l/ha účinnější než 3 kg hořké soli
− odpadá potřeba rozpouštení
− přijatelná cena 131,- Kč/ha v dávce 1,0 l/ha
AKTIFOL-Mag je plnohodnotná varianta k listové výživě pomocí hořké soli (síran hořečnatý)
s jedinečnou formulací, která toto hnojivo předurčuje především k použití:
− v obilovinách ve společné směsi s fungicidem v T2 až T3 (BBCH 39 – 61), kdy kromě cílené
dodávky hořčíku na praporcový list a klas, hnojivo podporuje příjem a účinek účinných
látek fungicidů a zároveň je maximálně bezpečné k ošetřeným částem rostlin
− ve všech plodinách za nízkých teplot, kdy hořčík využíváme v rámci regenerace rostlin po
poškození listové plochy
Výnos pšenice ozimé (t/ha)
Obsah Mg
praporcový list
zrno
8
7,8
7,6
7,4
7,2
červenec
červenec
srpen
červen
červenec
červenec
Kontrola –
fungicid
Hořká sůl 3
kg/ha +
fungicid
AKTIFOL-Mag
1,0 l/ha +
fungicid
Zdroj: Micromix Plant Health Ltd., průměr z 5 maloparcel. pokusů, Německo, 2010
Hořčík, jako centrální prvek molekuly chlorofylu, přímo ovlivňuje intenzitu fotosyntézy a
tím celý energetický režim. V obilovinách je
jeho obsah důležitý zejména u posledních asimilačních orgánů (praporcový list a klas),
které přímo ovlivňují tvorbu zrna a ukladání
asimilátů do něj.
Pronikání živin a všech dalších látek ve
společném TM s hnojivem AKTIFOL-Mag je
díky vyselektovaným huminovám kyselinám
rychlejší a pohyb v rostlině snadnější. Zvyšuje
se tak významně i účinek samotných fungicidů,
zejména na choroby, u kterých vykazují pouze
vedlejší účinnost.
Download

AKTIFOL Mag – technická specifikace