Nadace
podporující i osoby s tělesným postižením
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
(Praha)
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
234 097 811
[email protected]
www.vize.cz
Podporuje i jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc.
Aktualizace:
11/2011
Nadace Dětský mozek
Aktualizace:
(Brandýs nad Labem)
11/2011
Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem
224 941 586, 603 258 852
[email protected]
www.detskymozek.cz
Poskytování finančních příspěvků fyzickým osobám nebo udělováním finančních
grantů právnickým osobám (zařízením, která zabezpečují respitní a domácí péči,
asistenční službu nebo vzdělání osobám s postižením).
Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Aktualizace:
(Praha)
11/2011
Malostranské nám. 26, 118 00 Praha 1
257 530 436
[email protected]
www.boromejky.cz
Podpora zařízení a programů, v nichž je rozvíjena péče o staré, nemocné nebo jinak
handicapované lidi.
Hestia, o.s – program ETELA
Aktualizace:
(Praha)
11/2011
Na Poříčí 12 (palác YMCA), 110 00 Praha 1
telefony na konkrétní zaměstnance uvedeny v sekci „Kontakty“
emaily na konkrétní zaměstnance uvedeny v sekci „Kontakty“
www.hest.cz/hestia/etela/
Program finančně podporuje mladé lidi do 18 let s tělesným, mentálním, či sociálním
handicapem.
Nadace VIA
(Praha)
Jelení 195/9, 118 00 Praha 1
233 113 370, 608 538 083
[email protected]
www.nadacevia.cz
Podpora neziskových organizací.
Aktualizace:
11/2011
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Zařízení
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Aktualizace:
(Praha)
11/2011
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
224 214 452, 224 230 216, 224 225 092
[email protected]
www.kontobariery.cz
Projekt je určen pro občany se zdravotním postižením, případně s jiným
handicapem, který je znerovnoprávňuje ve společnosti a pro neziskové organizace
(činné nejméně 1 rok) sdružující, integrující, pečující o občany se zdravotním
postižením, zajišťující azylovou pomoc, provozující Domy na půli cesty, zajišťující
chráněné a podporované bydlení, zajišťující osobní asistenci a respitní péči.
Nadace Jedličkova ústavu
Aktualizace:
(Praha)
11/2011
V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
241 083 554, 773 276 222
[email protected]
www.nadaceju.cz
Pomáhá individuálním uživatelům (stávajícím a bývalým uživatelům služeb
Jedličkova ústavu a škol) a neziskovým organizacím, které působí ve stejné oblasti
jako Nadace Jedličkova ústavu.
Nadace Preciosa
Aktualizace:
(Jablonec nad Nisou)
11/2011
Opletalova 3197, 466 67 Jablonec nad Nisou
488 115 111
[email protected]
www.preciosa.com
Přispívá na vybavení a činnost občanských charitativních a dobročinných organizací,
na vybavenost předškolních zařízení, sociálních ústavů, domovů mládeže a seniorů,
podporuje projekty spojené s ochranou lidských práv.
Nadace OKD
Aktualizace:
(Ostrava)
11/2011
Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava
596 262 118
[email protected]
www.nadaceokd.cz
Prostřednictvím projektů zaměřených na zdravotnická i sociální zařízení v regionu se
Nadace OKD snaží přispět ke zvýšení úrovně jejich diagnostických a terapeutických
možností a chce zlepšit pracovní a společenskou integraci handicapovaných či
sociálně znevýhodněných osob.
ČLOVĚK ČLOVĚKU
Aktualizace:
(Valašské Meziříčí )
11/2011
Družstevní 1076, 757 01 Valašské Meziříčí
571 632 136
[email protected]
www.clovekcloveku.cz
Přispívá ke zkvalitnění života zdravotně postižených dětí a mládeže.
Zařízení
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Aktualizace:
11/2011
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Senovážné náměstí 2, 110 00 Praha 1
224 216 883 (zelená linka – 800 111 010)
[email protected]
www.vdv.cz
Podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární
a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením,
opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.
Zařízení
Nadace Divoké husy
Adresa
Telefon
Email
www
Poznámky
Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
234 095 767, 736 457 888
[email protected]
www.divokehusy.cz
Pro právnické osoby; podpora neziskových organizací v sociální, zdravotní a
humanitární oblasti.
Aktualizace:
Listopad 2010
Download

Nadace podporující i osoby s tělesným postižením