MA v Evropě a ATS MAE o.p.s.
MAE – Medicina Alternativa Europe o.s. (MAE)
Kontinentální jednotka světové organizace zodpovědná za zřízení a rozvoj evropských
národních organizací a budování poboček ATS MAE při zaregistrovaných národních
organizacích.
Registrace provedena dne:
Identifikační číslo organizace:
Sídlo:
Předseda výboru:
Místopředseda výboru:
26. 5. 2010 – MV ČR, pod č.j. VS/1- 1/80097/10-R
22867708
Mirovická 1688/20, 182 00 Praha 8, CZ
Jiří Ligotzký, Ph.D.
Dr. Francesco Rizzo
Akademie tradičních věd MAE o.p.s. (ATS MAE)
Vzdělávací a vědecká platforma MAE s úkolem vzdělávání členů a hodnocení prostředků
pro potřeby v alternativní medicíně.
Registrace provedena dne:
Identifikační číslo organizace:
Sídlo:
Ředitel:
Předseda správní rady:
Zakladatelé:
14. 10. 2013 – Městský soud v Praze, spis. zn. O 1213
02189666
Mirovická 1688/20, 182 00 Praha 8, CZ
Bc. Věra Racková
Jiří Ligotzký, Ph.D.
Medicina Alternativa Europe o.s.; Golden Knowledge s.r.o.
Seznam zaregistrovaných národních organizací MA (následující seznam se týká
již řádně zaregistrovaných národních organizací). Národní organizace MA jsou
samostatnými právními subjekty, které se hlásí k organizaci MA a kterým MAE
o.s. poskytuje vzájemnou platformu, propojenost kontaktů, vede evidenci
vzniklých národních organizací, zajišťuje vydávání průkazek apod.
MA Deutschland e.V.
Registrace provedena dne:
23. 11. 2010 – státním orgánem Německé spolkové
republiky
Identifikační číslo organizace: 106/5750/1274
Sídlo:
Gerresheimer Landstr. 155, 40627 Düsseldorf, SRN
Předseda výboru:
Thomas Brüggemann
E-mail:
[email protected]
MA Czech o.s.
Registrace provedena dne:
25. 1. 2011 – Ministerstvem vnitra ČR, pod č. j. VS/11/82883/11-R
Identifikační číslo organizace: 22906461
Sídlo:
Mirovická 1688/20, 182 00 Prague 8, CZ
Předseda výboru:
MUDr. Jan Macko
Místopředseda výboru:
JUDr. Lenka Vančatová
Výkonný místopředseda výboru: Jiří Ligotzký, Ph.D.
E-mail:
[email protected]
MA Albania
Registrace provedena dne:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
27. 9. 2011 – státním orgánem Albánské republiky
Rr. Tirana 93, Shkozet-Durres, Albania
Sami Matoshi
[email protected]
MA Slovakia o.z
Registrace provedena dne:
Identifikační číslo organizace:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
3. 10. 2011 – MV SR, pod č. j. VUS/1-900/90-38235
42256135
Svätoplukova 12, 821 08 Bratislava, SR
Ing. Jana Jašková
[email protected]
MA Türkiye
Registrace provedena:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
státním orgánem Turecké republiky
Akçam Cad. 3, 343 30 Beşiktaş / Istanbul, Turecko
Gökhan Aydoğdu
[email protected]
MA Romania (Medicina Alternativa Romania Lotus)
Registrace provedena:
19. 1. 2012 státním orgánem Rumunské republiky
Sídlo:
Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 30, Ap. 2, Oradea, jud. Bihor,
Romania
Předseda výboru:
Muntean Elena
E-mail:
[email protected]
MA Austria
Registrace provedena dne:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
MA Iran
Registrace provedena dne:
Sídlo:
státním orgánem Rakouské republiky
Warwitzstr. 9, 5023 Salzburg, Rakousko
Arthur Passler
[email protected]
Předseda výboru:
E-mail:
16. 7. 2012 – státním orgánem Íránské republiky
Fatemy Square, St. Chehlsoton, St. 2 Nr. 21, 2nd flor, unit
6, Tehran, Iran
Dr. Mahin Abbasibafghy, PhD.
[email protected]
MA Poland
Registrace provedena dne:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
20. 7. 2012 – státním orgánem Polské republiky
Ul. Rogera, Nr. 7 lok., 47400 Raciborz, Polsko
Krystyna Kaluza
[email protected]
MA Swiss
Registrace provedena dne:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
státním orgánem Švýcarska
Rue des Veergers 11, 1815 Clarens, Švýcarsko
Dr. Mohammed Hosein Moatameni
[email protected]
MA Kyrgystán
Registrace provedena:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
MA Kypr
Registrace provedena:
Sídlo:
Předseda výboru:
E-mail:
státním orgánem Kyrgyské republiky
St. Mirzabaeva – 36, Bazar – Organ, Jalal – Abad,
Kyrgyzstán
Dr. Akramjon Alijanov
[email protected]
státním orgánem Kyperské republiky
Fedon Koukoule No:2, Evros Crt Flat No: 101, K.
Polemidhia, Limassol 4152, Cypru
prof. Dr. Andrea Nicolaou
[email protected]
Základní struktura již zaregistrovaných evropských národních organizací MA
MA
MA
CZECH
MA
GERMANY
KYPR
MA
MA
KYRGYSTAN
ALBANIA
MA
MA
MAE
SWISS
SLOVAKIA
MA
MA
IRANIAN
TURKEY
MA
MA
POLAND
MA
ROMANIA
AUSTRIA
Akademii tradičních věd MAE o.p.s. je potřeba „vidět“ jako samostatný právní
subjekt stojící vedle Mediciny Alternativy Europe o.s., avšak k dispozici všem
národním organizacím MA.
Úkolem ATS MAE je spolupráce s odborníky jednotlivých národních organizací MA. Tito
budou pracovat také na úpravě vyučovacích osnov podle národních zákonů a specifických
potřeb.
Seznam národních organizací MA před registrací
Tabulka níže obsahuje seznam organizací MA, které jsou teprve ve fázi budoucí
registrace.
Stát
Pověřená osoba
Ázerbajdžán
Marina Dundua
Gruzie
Marina Dundua
Itálie
prof. Ing. Mauro Mario Bertoglio
Litva
Juris Belte
Rusko
MUDr. Dmitry Fedorov
Srbsko
Aleksandar Uzunivic
Švédsko
Pashalis Psilos
Ukrajina
MUDr. Oleksiy Poroshyn
Download

Struktura MA v Evropě - Medicina Alternativa Czech zs