Kullanma kılavuzu
MF 5571dw
Giriş
Sayın müşterimiz,
Giriş Brand Variabel
Bu cihazı satın alarak, Sagemcom
markasının
kalitesini
seçmiş
bulunmaktasınız. Cihazınız, gerek evde,
gerekse
işyerinde
tüm
ihtiyacınızı
karşılayacak şekilde üretilmiştir.
Ekolojik
tasarruf
fonksiyonları
ile
elektrik ve toner tasarrufu sağlanmakta
olup, bu özellikler cihazın hızlı bir
biçimde elektrik tasarrufu moduna
geçtiğinden
veya
toner
tasarrufu
modunda
yazdırdığından
dolayı
sağlanabilmektedir. Söz konusu ECOTuşu ile hızlı ve basit bir biçimde toner
tasarrufu
sağlayan
kopyalar
oluşturabilirsiniz.
Cihazınız en modern lazer baskı
teknolojisi ile yazdırmaktadır. Bir adet
başlangıç kartuşu teslimat kapsamına
dahildir.
Bu başlangıç kartuşu hali
hazırda cihazın içindedir; ancak cihazı
kullanmadan önce taşıma ile ilgili olan
ambalaj
kısımlarını
yerlerinden
çıkartmanız gerekmektedir.
Kağıt kasetine ise 250 kadar yaprak
miktarını yerleştirebilirsiniz.
Manüel
kâğıt besleme özelliği ile özel kâğıt
formatları, mektup zarfları, transparan
folyolar, etiket yaprakları veya baskılı
örnekler besleyebilmektesiniz.
Bu cihaz bir otomatik belge yükleme
sistemi ile donatılmıştır. Cihaza otomatik
olarak 50 adet belgeye kadar çektirebilir
ve bunları taratabilir, fakslayabilir veya
kopyalayabilirsiniz. Tek belgeleri veya
küçük ebatta olan örnekleri ise düz
tarayıcı ile taratabilirsiniz.
Sizin cihazınız, Crystal adında olan bir
resim- ve metin optimizasyon fonksiyonu
ile donatılmış olup, bununla belgelerinizin
optimal
nitelikte
bir
baskıveya
kopyalama sonucunu temin edebilirsiniz.
Kartvizit kopyalama sistemi ile küçük bir
belgenin her iki tarafını da (mesela bir
kartvizitin)
bir
sayfa
üzerine
kopyalayabilirsiniz.
Sizin cihazınız size bir takvim yaprağı
şeklinde bir haftalık derlemeyi – güncel
hafta itibariyle, gelecek hafta itibariyle
veya serbest bir biçimde seçilebilen bir
hafta itibariyle yazdırabilmektedir.
Cihazınız, dört farklı zorluk seviyesinde
Sudoku-bulmacaları
basmaktadır
–
dilediğiniz takdirde çözümleri ile.
Cihazınızın telefon rehberine isimleri
birden fazla numara ile kaydedebilir,
kayıtlı
girdileri
gruplar
halinde
düzenleyebilirsiniz.
Girdilere
farklı
melodiler atayabilirsiniz.
Elektrik tasarruf modu
Başlangıç kartuşu
Kağıt haznesi
Belge alma mekanizması
Crystal
Giriş
Takvim yazdır
TR
Telefon rehberi
2
Burada size faks gönderimi için çok
sayıda seçenekler sunulmakta olup,
bunların
bazıları
örneğin
çeşitli
çözünürlük
seçenekleri
ile
TimerFonksiyonudur. Faks alımını bir kod ile
koruma altına alabilirsiniz. Bu durumda
gelen
fakslar
basılmayacak,
faks
belleğine kaydedilecektir. Faks isteği ile,
tuşlanan cihazda hazır bulunan faksların
size gönderilmesini sağlayabilirsiniz.
Bu cihaz gelen her faksın üzerine alındığı
tarihi ve saati basar. Bu sayede faksı ne
zaman
aldığınızı
belgelemeniz
sağlanmıştır. Cihazı içindeki bir tampon
bellek, elektrik kesintisinin ardından
doğru tarihin ve saatin yazılmasını
mümkün kılar.
Bir USB-belleği üzerine faks alımı
konumunda ise gelen faks gönderileri
cihaz tarafından, kendisine bağlı olan bir
USB-belleğine kaydedilmektedir. Söz
konusu faks mesajları ise birer TIFFDosyası biçiminde alım tarihi ve –saati
ile donatılmış olarak kaydedilmektedir.
Bir USB-belleğinin, cihazın ön kısmında
bulunan
söz
konusu
USB-Hostbağlantısına takılması ile birlikte, ekran
üzerinde bir USB-Belleği seçenekler
menüsü gösterilmektedir (USB-Bellek
çubuğu, harici sabit disk ve saire).
Kaydedilen
tüm
dokümanların
bir
listesini yazdırabilir veya münferit
dokümanları
yazdırabilirsiniz
veya
dosyalar silebilirsiniz. Taranmış olan
belgeleri veya gelen faks mesajlarını bir
USB-Belleği üzerine kaydediniz.
Bu cihazı bir bilgisayara bağladığınızda,
bir yazıcı veya bir tarayıcı olarak da
kullanabilmektesiniz. Cihaz ile birlikte
teslim edilen kurulum CD'si üzerinde
Companion
Center
SFX
yazılımı
bulunmaktadır. Bu yazılım ile fotoğraflar
ve
metinleri
tarayabilirveya
düzenleyebilirsiniz, Faks mesajlarını
gönderebilir- veya alabilirsiniz, cihazın
ağ yapısı ara yüzünü çalıştırabilir ve bu
donanım ile çok sayıda ayar işlemlerini
gerçekleştirebilirsiniz.
Sizin cihazınızın bir WLAN-bağlantısı
bulunmaktadır.
Bunun
sayesinde
cihazınızı hâlihazırda var olan bir
kablosuz ağ yapısına (WLAN) entegre
edebilmektesiniz. Bunun sonucu olarak
söz konusu ağ yapısı üzerinde bulunan
tüm bilgisayarlar cihaza erişebilir ve
tarama veya yazdırma fonksiyonlarını
kullanabilir.
Cihazınızdan ve sunduğu çok yönlü
fonksiyonlardan
memnun
kalmanız
dileğiyle.
Zaman damgası
Giriş
Giriş
Companion Center SFX
WLAN
Sagemcom · MF 5571dw
İçindekiler
Giriş........................................... 2
8 Fotokopi............................... 37
Sayın müşterimiz, ............................ 2
Doküman yerleştirme .................... 37
Standart ayarlar ile kopya oluştur . 39
Birden fazla kopya oluşturma ........ 39
Crystal-Kopyalama, resim- ve metin
optimizasyonu ile (Crystal)
ayarlanması .................................. 40
İkinci profil ile kopya oluştur ........ 40
Uyarlanmış olan ayarlar ile kopyaların
oluşturulmaları .............................. 41
Büyütülmüş veya küçültülmüş kopya
oluşturma ...................................... 41
Birden fazla dokümanı bir sayfaya
kopyala (= Mozaik kopya) ............. 42
Bir belgenin her iki tarafının bir sayfa
üzerine kopyalanması (= Kartvizit
kopyası) ........................................ 42
İkinci profil ayarlarını oluşturma ... 43
1 Genel güvenlik bilgileri .......... 5
Bu kullanma kılavuzu hakkında ....... 8
2 Genel bakış ............................ 9
Cihaz görünümü .............................. 9
Arka taraftaki bağlantılar ................ 9
Göstergeli panel ............................ 10
Menü fonksiyonlarına genel bakış .. 11
3 İlk çalıştırma........................ 13
Ambalaj içeriği .............................. 13
Ambalaj malzemelerinin çıkartılmaları
13
Belge tutucusunun takılması ......... 16
Telefon kablosunu bağlama ........... 16
Elektrik kablosunu bağlama .......... 16
İlk kurulum ................................... 17
Bilgisayar bağlantısının tesis edilmesi
....................................................... 18
4 Companion Center SFX......... 19
Ön Koşullar .................................... 19
Sürücünün ve yazılımın kurulması . 19
5 Ağ-ara yüzü ......................... 21
Ağ ara yüzünün açılması ................ 21
İnternet sunucusu ile web ara yüzünün
açılması ......................................... 21
6 Scanner................................ 22
Doküman yerleştirme .................... 22
Doküman tarama ve bilgisayar üzerine
kaydetme ...................................... 24
Doküman tarama ve USB-hafıza aygıtı
üzerine kaydetme .......................... 25
Belge tarama ve bir ağ yapısı
bilgisayarı üzerine kaydetme ......... 26
Companion Center SFX ile tarama
işlemi ............................................ 27
7 Yazıcı ve yazdırma medyaları
............................................ 29
Yazdırma medyaları için
spesifikasyonlar ............................ 29
Kâğıdı kâğıt kasetine yerleştiriniz .. 29
Kâğıdın manüel olarak kâğıt besleme
girişine yerleştirilmesi ................... 31
Mektup zarflarının yerleştirilmeleri 31
Transparan folyoların ve etiketlerin
yerleştirilmeleri ............................. 32
Taslakların yerleştirilmesi ............. 32
USB-hafıza aygıtı üzerinde bulunan
dokümanların listesini yazdır ......... 33
Dokümanı USB-hafıza aygıtından
yazdırma ....................................... 33
USB-Hafıza aygıtı üzerinde dosya silme
....................................................... 35
Takvim yazdır ................................ 36
Sudoku: Oyunu yazdırma ............... 36
İçindekiler
9 Cihaza ait telefon rehberi..... 44
Girdi arama ...................................
Giriş kaydetme ..............................
Girdiyi değiştirme ..........................
Girişin silinmesi .............................
Tüm girişlerin silinmesi .................
Telefon rehberinin yazdırılması .....
Gruplar ..........................................
Telefon rehberini gönderme / alma
......................................................
44
44
45
45
45
45
45
46
10Faks..................................... 47
Standart ayarlar doğrultusunda faks
gönderme işlemi ........................... 47
Doküman yerleştirme .................... 47
Numarayı tuşlama ......................... 49
Hat talep etme .............................. 49
Faksı daha sonra gönderme
(= zamanlama fonksiyonu) ........... 49
Manuel faks gönderme .................. 50
Numaraların birleştirilmesi ............ 50
Bağlantının kuruluşunu dinleme .... 50
Gönderi grubuna ileti gönderme
(= Yayın) ...................................... 50
Faks şablonlarını kullanma ............ 51
Companion Center SFX faks gönderme
işlemi ............................................ 51
Faks alma ...................................... 54
Manuel faks alma .......................... 54
Sessiz olarak faks alımı ................. 54
USB-hafıza aygıtı üzerine faks alımı
...................................................... 54
Zaman damgası ............................. 55
Korumalı faks alımını ayarlama ..... 55
Faks isteme ................................... 56
Görevler ........................................ 56
Cevapsız Çağrılar ........................... 56
TR
3
11Yerel ağlar ........................... 57
Kablosuz ağ yapısı (WLAN) ............ 57
Kablosuz yerel ağının kurulması
(WLAN) ......................................... 58
Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonu
açma- ve kapatma ......................... 58
Kablosuz ağ yapısı (WLAN)
fonksiyonunu asistan ile oluşturma
58
Kablosuz ağ yapısının (WLAN) manüel
olarak oluşturulması ...................... 59
İlave kablosuz ağ yapısı ayarları ... 62
12Ayarlar ................................ 63
Elektrik için ekolojik tasarruf
fonksiyonunun oluşturulması ........
Toner için ekolojik tasarruf
fonksiyonunun oluşturulması ........
Kâğıt için ekolojik tasarruf
fonksiyonunun oluşturulması ........
Ülke seçme ....................................
Dil seçme .......................................
Saat ve tarih ayarları .....................
Numara ve ismin girilmesi .............
Zil sesi melodilerinin ayarlanması .
Tuş seslerinin kapatılması .............
Kâğıt ayarlarının düzenlenmeleri ...
Çözünürlük ayarları .......................
Kontrastı ayarlama ........................
Parlaklık derecesini ayarlayınız .....
İlave tarayıcı-opsiyonları ...............
İlave kopyalama opsiyonları ..........
Faks alım modunun ayarlanması ...
Sessiz faks alımı ............................
İlave faks gönderim opsiyonları ....
Diğer faks alım opsiyonları ............
Cihazın kilitlenmesi .......................
Listeleri ve Raporları yazdırma ......
63
Kağıt trafiğini giderme ..................
Belge trafiğini giderme ..................
Temizleme .....................................
Tarayıcının kalibrasyonu ...............
Servis kodlarını kullanma ..............
Hızlı yardım ...................................
Sorunlar ve olası sebepleri ............
Hata ihbarları ve olası sebepleri ....
80
83
83
84
85
85
86
88
15Sözlük ................................. 93
16Ek ........................................ 97
Teknik Veriler ................................ 97
Garanti .......................................... 98
Kabul Bildirgesi ............................. 99
EEE Yőnetmeliğine Uygundur ...... 100
63
63
64
64
64
65
65
66
66
66
67
67
67
67
68
68
69
69
70
71
13Telefon bağlantıları ve ek
cihazlar.................................... 72
Arayan numarayı görüntüleme (CLIP)
açma- ve kapatma ......................... 72
Seçim yönteminin ayarlanması ...... 72
Kamusal telefon ağ yapısının (PSTN)
düzenlenmesi ................................ 72
Dahili hat sistemi (PABX)
düzenlenmesi ................................ 72
DSL-bağlantısı ............................... 73
ISDN-bağlantısı ............................. 73
Ek telsiz telefonlarla oturum açma ve
kapama ......................................... 73
Ek cihaz bağlama ........................... 74
Ek telefon kullanma (Easylink) ...... 75
Harici telesekreter kullanma .......... 75
14Servis .................................. 76
TR
Yardım sayfalarının açılmaları ....... 76
Sayaç durumlarını gösterme .......... 76
Toner doluluk seviyesinin gösterilmesi
.......................................................76
Firmware-sürümünü (Modeli)
sorgulama ..................................... 76
Donanım yazılımının güncellenmesi
....................................................... 77
Mürekkep toner kartuşu ................ 78
4
Sagemcom · MF 5571dw
1 Genel güvenlik bilgileri
Giriş 3
Cihazı nemli odalarda prize takmayın.
Cihazınız EN 60950-1 ve IEC 60950-1
standartlarına
göre
test
edilip
onaylanmıştır
ve
sadece
bu
standartlara uygun telefon ve elektrik
şebekelerine
bağlanmalıdır.
Cihaz
sadece satıldığı ülkede kullanılacak
şekilde üretilmiştir.
Bu kullanma kılavuzunda tarif edilenler
dışında hiçbir ayar veya değişiklik
yapmayın.
Cihazın
aslına
uygun
kullanılmaması halinde, yaralanmalar
veya cihaz hasarları yada veri kayıpları
meydana gelebilmektedir.
Lütfen
verilen tüm uyarı ve emniyet bilgilerini
dikkate alınız.
Cihazı nemli odalarda prize takmayın.
Elektrik fişine, elektrik bağlantısına ve
telefon fişine ıslak elle dokunmayın.
Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir!
Cihaza yabancı bir cisim veya herhangi
bir sıvı girmişse, cihazın fişini çekerek
kendisini
elektrikve
telefon
şebekesinden ayırınız ve bir teknik
servis
birimi
tarafından
kontrol
ettiriniz.
Çocukların gözetimsiz olarak cihaza
dokunmasına izin vermeyin. Ambalaj
folyoları
çocukların
eline
geçmemelidir.
Kalın dokümanların veya üç boyutlu
belgelerin taranması sırasında scanner
kapağına zor kullanarak bastırmayınız,
bu scanner kapağının ve/veya scanner
merceğinin zarar görmesine neden
olabilir.
Giriş 2
Cihazın yerleştirilmesi
Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
Cihaz, sabit ve güvenli bir şekilde, düz
bir yüzey üzerine yerleştirilmelidir.
Cihaz,
aşağı
düştüğü
takdirde
bozulabilir veya kişilerin – özellikle
küçük çocukların – yaralanmasına
neden olabilir. Tüm kabloları kimsenin
takılmayacağı ve yaralanmayacağı ya
da cihaza zarar veremeyeceği şekilde
döşeyin. Cihazınız yere düşecek olursa,
onu bir teknik servis birimi tarafından
kontrol ettiriniz.
Cihaz cihazlar veya cisimler ile faks
cihazı arasında en az 15 santimetre
mesafe olmalıdır, aynı koşul kullanılan
diğer telsiz telefonlar için de geçerlidir.
Cihazı
radyo
veya
televizyonun
yakınına yerleştirmeyin.
Cihazı direkt güneş ışınlarından, sıcaktan,
büyük ısı değişikliklerinden ve nemden
koruyun. Cihazı kalorifer veya klima
tertibatlarının yakınına yerleştirmeyin.
Teknik Veriler bölümündeki ısı ve nem ile
ilgili bilgilere dikkat edin.
Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı
ve cihazın üzeri örtülmemelidir. Faks
cihazınızı
kapalı
dolapların
veya
kutuların içine koymayın. Cihazı halı
veya yorgan gibi yumuşak zeminlerin
üzerine
yerleştirmeyin
ve
havalandırma
ızgaralarının
üzerini
örtmeyin. Aksi takdirde cihaz aşırı
ısınabilir ve yangına yol açabilir.
Özellikle cihazı sık sık kullanıyorsanız,
cihazın
bulunduğu
oda
yeterli
havalandırmaya
sahip
olmalıdır.
Cihazını, cihazdan çıkan hava çalışma
bölgenize
gelmeyecek
şekilde
yerleştiriniz.
Faks cihazınız aşırı ısınmışsa veya
cihazdan duman çıkıyorsa derhal
elektrik fişini prizden çekin. Cihazın bir
teknik
servis
tarafından
kontrol
edilmesini
sağlayın.
Yangının
yayılmasını önlemek için açık ateşi
cihazdan uzak tutun.
Cihaz cihazlar veya cisimler ile faks cihazı arasında en az 15 santimetre mesafe olmalıdır.
Cihazı direkt güneş ışınlarından
Cihaz, yeterli düzeyde havalandırılmalı
Özellikle cihazı sık sık kullanıyorsanız
Faks cihazınız aşırı ısınmışsa veya cihazdan duman
Genel güvenlik bilgileri ·
Cihaza herhangi bir sıvı girmemelidir!
Çocukların gözetimsiz olarak cihaza dokunmasına izin vermeyin.
Tarayıcı kapağının üzerine zor kullanarak bastırmayınız.
Elektrik beslenmesi/Telefon
bağlantısı
Cihazınıza ait şebeke voltajının
Cihazınıza ait şebeke voltajının (tip
levhası), kurulum yerindeki şebeke
voltajına uygun olmasına dikkat edin.
Sizin cihazınız bir EN 55022 Sınıf B
cihazı olup, ilgili norm hükümlerini
yerine getirmektedir. Cihazın işletimi
için sadece cihaz ile birlikte teslim
edilen şebeke- ve telefon kablolarını
kullanınız. Cihazı kullanmadan önce,
cihaz ile birlikte teslim edilen telefon
kablosunun
doğru
olarak
bağlandığından emin olunuz.
İzolasyonu zarar görmüş elektrik veya
telefon
kablosuna
kesinlikle
dokunmayın.
Hasarlıolan
kabloyu
hemen degiştirin. Sadece uygun olan
kabloyu
kullanınj
uygun
kablo
olmadiğinda
lüften
yetkili
teknik
servisimizin veya yetkili satıcınıza
sorun.
Gök gürültülü hava koşullarında ise
cihazınızı aşrı gerilimden dolayı hasar
görmemesi için elektrik- ve telefon
şebekesinden ayırınız. Fişi çekmeniz
mümkün
değilse,
cihazı
fırtına
esnasında kullanmayın.
Cihazın yüzeyini temizlemeden önce
elektrik ve telefon fişini çekin. Tüy
bırakmayan, yumuşak bir bez kullanın.
Asla sıvı, gaz veya kolay alev alan
nitelikte
temizleme
maddeleri
kullanmayın (sprey, aşındırı maddeler,
cilalar, alkol) Cihazın iç kısımlarına
nem girmemelidir.
Parazit aktarımı
İzolasyonu zarar görmüş elektrik veya telefon kablosuna kesinlikle dokunmayın.
Fırtına esnasında cihazın elektrik ve telefon fişini çekin.
Cihazın yüzeyini temizlemeden önce elektrik ve telefon fişini çekin.
5
TR
Dijital göstergeyi kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
Dijital göstergeyi kuru, yumuşak bir
bezle temizleyin. Göstergenin kırılması
durumunda, hafif derecede asitli sıvı
dışarı akabilir. Bu sıvının gözünüze ve
cildinize temas etmesini önleyin.
Elektrik
kesintisinde
cihazınız
çalışmayacaktır; fakat kayıtlı veriler
korunur.
Elektrik kesintisinde cihazınız çalışmayacaktır;
yazılımı dosyaları ise sizin cihazınızın
artık hatasız olarak çalışmamasına
neden
olabilmektedir.
Sagemcom
Kuruluşu tarafından diğer sağlayıcılar
tarafından
sunulan
donanım
yazılımlarının kullanımı sonucu olarak
meydana
gelebilecek
olan
cihaz
hataları için bir garanti sorumluluğu
kabul edilmemektedir.
Bu cihaz üzerinde çalışmakta olan
donanım yazılımı kısmen GPL lisansı
altında bulunmaktadır. Şayet söz
konusu donanım yazılımının lisans
durumunun spesifik bir kısmı ile ilgili
olarak sorularınız olduğunda, lütfen
bizimle aşağıda belirtilen E-MailAdresimiz üzerinden bağlantı kurunuz:
[email protected] Biz
size
bu
durumda
oluşturulması
maliyetine ilgili kaynak kodunu içeren
bir CD göndereceğiz.
GPL-Metni
Bilgisayar bağlantısı
Sadece High-Speed-USB-Kablosu
Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamanız
için sadece piyasada satılan HighSpeed-sertifikasyonlu
USB-Kablosu
kullanınız. Kablonun uzunluğu ise 1,5
metreden fazla olmamalıdır.
Kablosuz ağ yapısı (WLAN)
Kablosuz ağ yapısı (WLAN)
Güvenlik tesisatlarının, tıbbi cihazların
veya hassas cihaz düzeneklerinin
çalışması, cihazın gönderdiği dalgalar
nedeniyle
bozulabilir.
Bu
tür
sistemlerin yakınında olası kullanım
kurallarına
(veya
kısıtlamalarına)
dikkat edin.
Bu cihazın kullanımı sırasında yüksek
frekans
dalgalarının
yayılmaları
sonucu
olarak
yeterli
derecede
korunmayan tıbbi cihazlar ile aynı
zamanda işitme cihazları ve kalp ritim
cihazları
da
olumsuz
yönde
etkilenebilmektedir. Lütfen gerektiği
durumlarda ilgili tıbbi cihazın yeterli
derecede yüksek frekans dalgalarına
karşı korunmuş olup olmadığını bir
doktora
veya
cihazın
üreticisine
sorunuz.
Tıbbi cihazlar yüksek frekans ışınları tarafından etkilenmektedir
USB-Hafıza aygıtları
Sadece cihaz ile uyumlu olan hafıza medyaları kullanınız.
Sadece cihaz ile uyumlu olan hafıza
medyaları
kullanınız.
Bir
USBAygıtının kendi akımının, söz konusu
USB-Bağlantısının
kendi
amperdeğerinin aşmamasına dikkat ediniz.
Beher USB-Bağlantısına sadece bir
adet High Power-cihazı (USB 2.0)
bağlayabilmektesiniz.
Cihazınıza
–
mesela aküler, vantilatörler, şarj
cihazları
gibi
ek
cihazlar
bağlamayınız. Bu cihaz sadece FAT16
veya FAT32 formatında olan hafıza
aygıtlarını tanımaktadır. NTFS formatı
desteklenmemektedir.
Cihaz üzerinde bulunan hafıza aygıtını
cihazın işlem yaptığı sırada kesinlikle
cihazdan çıkartmayınız. Bu nedenden
dolayı veriler zarar görebilir veya
kaybolabilir.
Söz
konusu
donanım
yazılımıgüncelleştirmesi için sadece aşağıda
gösterilen internet sitesinden, sizin
cihazınıza ait olan donanım yazılımı
dosyasını
kullanınız:
www.sagemcom.com. Diğer donanım
Cihaz üzerinde bulunan hafıza aygıtını cihazın işlem yaptığı sırada kesinlikle cihazdan çıkartmayınız.
Donanım yazılımının güncellenmesi
TR
6
Tüketim malzemeleri
Orijinal-Tüketim Malzemeleri
Sadece orijinal tüketim malzemeleri
kullanın.
Bu
malzemeleri
yetkili
satıcınızdan veya sipariş servisimizden
edinebilirsiniz.
Diğer
tüketim
malzemeleri cihaza zarar verebilir ve/
veya cihazın ömrünü kısaltabilir.
Tüketim malzemelerini, ülkenizdeki
çöp yasalarına uygun şekilde imha
ediniz.
Toner tozu ile çalışırken dikkatli olunuz:
Toner tozunu teneffüs etmeniz halinde
derhal temiz havaya çıkınız.
Vakit
geçirmeksizin bir doktora gidiniz!
Toner
tozunun
gözlere
girmesi
durumunda, gözleri en az 15 dakika
boyunca bol su ile çalkalayınız. Vakit
geçirmeksizin bir doktora gidiniz!
Toner tozunu yutmanız halinde, küçük
miktarlarda su içiniz.
Bu durumda
kişiyi
kusturmaya
ÇALIŞMAYINIZ.
Vakit geçirmeksizin bir doktora gidiniz!
Toner kartuşunu asla açmayınız. Yeni
ve
eski
kartuşları
çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
Kağıdı, bir kağıt sıkışması durumunda
zorlayarak cihazdan dışarıya doğru
çekmeyiniz.
Kağıdı atarken dikkatli
olunuz:
Baskıdaki
toner
büyük
olasılıkla tam olarak sabitlenmemiştir
ve toner tozu havaya karışabilir.
Toner
tozunun
dışarı
akması
durumunda bu tozun gözünüze ve
cildinize
değmemesine
özen
gösteriniz. Toner tozunu solumayınız.
Giyisinizdeki
veya
cisimlerin
üzerindeki toner tozunu soğuk su ile
temizleyiniz;
sıcak
su
toneri
sabitleyecektir. Serbest kalmış olan
toner tozlarını hiçbir zaman bir elektrik
süpürgesi yardımıyla gidermeyiniz.
Cevre
Toner tozu ile çalışırken dikkatli olunuz:
Toner kartuşu 1
Kâğıt sıkışması
Toner tozunun dışarı akması durumunda bu tozun gözünüze ve cildinize değmemesine özen gösteriniz.
Sagemcom · MF 5571dw
Tamir
Tehlike – Yüksek ısı!
Cihazın içersinde bulunan fikse ünitesi
ve çevresi işletim sırasında aşırı
derecede
ısınmaktadır.
Cihazı
açtığınızda
elinizi
bu
parçalara
sürmeyiniz.
Mesela
bir
kağıt
sıkışmasını gidermeniz durumunda
gayet dikkatli davranınız.
Herhangi bir arızanın ortaya çıkması
durumunda,
ekrandaki
ve
hata
raporundaki bilgilere dikkat edin.
Cihaz üzerinde herhangi bir onarım
yapmayın. Kurallara uygun olmayan
bakım çalışmalara yaralanmalara veya
cihazda maddi hasara yol açabilir.
Cihazın sadece teknik servis tarafından
tamir edilmesini sağlayın.
Cihazınızdaki tip levhasını çıkartmayın,
aksi
takdirde
garanti
hakkı
kaybolacaktır.
Gösterge
Tamir
Lazer emniyeti
Lazer emniyeti
Bu cihaz içerdiği lazer teknolojisi ile
ilgili olarak söz konusu lazer ürünleri
işletim standartları gereği, ilgili devlet
ve/veya ulusal ya da uluslar arası
yetkili makamlar tarafından bir sınıf 1
lazer ürününü olarak sınıflandırılmış
bulunmaktadır. Bu cihazın işletimi
sırasında tehlikeli lazer ışınları serbest
kalmamakta olup, söz konusu lazer
ışını tüm işletim evreleri süresince
kullanıcı tarafından görünememekle
birlikte, aynı zamanda toplam bakım
süresince de, tamamen kapsanmış bir
konumdadır.
Bir lazer ışını ile doğrudan görüş
irtibatı
(doğrudan
veya
yansıma
biçiminde)
sonucu
olarak
ciddi
derecede
göz
hasarları
meydana
gelebilmektedir. Söz konusu güvenlik
tedbirleri ve bariyer mekanizmaları
donanımları sayesinde, kullanıcının
lazer
ışınına
maruz
kalması
önlenmektedir. Bu cihazın sökülmesine
ve üzerinde servis çalışmalarının
yapılmasına, sadece nitelikli servis
teknisyenlerine izin verilmektedir.
à Sınıf Lazer Ürünü
Sınıf Lazer Ürünü
TR
Genel güvenlik bilgileri ·
7
Bu kullanma kılavuzu
hakkında
Devamdaki
kurulum
yardımıyla
cihazınızı hızlı ve kolay bir şekilde
kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıntılı
açıklamaları, bu kullanma kılavuzunun
ilgili bölümlerinde bulacaksınız.
Kullanma kılavuzunu dikkatle okuyun.
Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak
için özellikle güvenlik bilgilerine dikkat
edin. Bu bilgilere dikkat edilmemesi
durumunda üretici hiçbir sorumluluk
üstlenmeyecektir.
Isıdan dolayı meydana gelen tehlike durumu!
TEHLİKE – ISI!
Isıdan dolayı meydana gelen
tehlike durumu!
Bu sembol cihazın kullanma
talimatlarında
veya
cihaz
içersinde olmak üzere, sıcak
cihaz
yüzeyleri
hakkında
uyarmaktadır.
Cihazın aslına
uygun kullanılmaması halinde,
yaralanmalar
veya
cihaz
hasarları
meydana
gelebilmektedir.
Kullanılan semboller
Öneriler ve İpuçları
Uyarı
Öneriler ve İpuçları
Cihazı daha etkili ve daha kolay
kullanmanızı
sağlayacak
öneriler
bu
işaretle
işaretlenmiştir.
Cihaz hasarı veya veri kaybı durumu!
DIKKAT!
Cihaz hasarı veya veri kaybı
durumu!
Bu sembol cihaz hasarları veya
olası
veri
kaybı
hakkında
uyarmaktadır.
Usulüne aykırı
kullanım durumunda yaralanma
veya maddi hasar oluşabilir.
Şahıslar için tehlike durumu!
TEHLIKE!
Şahıslar için tehlike durumu!
Bu sembol şahıslar için tehlike
durumları
hakkında
uyarmaktadır.
Cihazın aslına
uygun kullanılmaması halinde,
yaralanmalar
veya
cihaz
hasarları
meydana
gelebilmektedir.
Lazer ışınları tarafından yaratılan tehlike!
TEHLIKE – LASER!
Lazer ışınları tarafından yaratılan
tehlike!
Bu sembol cihazın kullanma
talimatlarında
veya
cihaz
içersinde
olmak
üzere,
görülebilen yada görülemeyen
lazer
ışınları
hakkında
uyarmaktadır.
Cihazın aslına
uygun kullanılmaması halinde,
göz yaralanmaları veya diğer
hasarlar
meydana
gelebilmektedir.
TR
8
Sagemcom · MF 5571dw
2 Genel bakış
Cihaz görünümü
Otomatik belge alma mekanizmasının kapağı
‚ Otomatik belge alma
mekanizmasının kapağı
ƒ Belge alma mekanizması
„ Belge kılavuzu
… Belge tutucusu
† Scanner kapağı
‡ Harf tuşları (örtülü olarak)
ˆ Kağıt haznesi
‰ Manüel kağıt beslenmesi
Š Baskı çıkış tutucusu
‹ Cihaz kapağı
Œ Göstergeli panel
÷ ý- Soket – USB-Host-bağlantısı,
hafıza aygıtları için
Belge alma mekanizması
Belge kılavuzu
Otomatik belge alma mekanizmasının tarayıcı camı
‚ Otomatik belge alma
mekanizmasının tarayıcı camı
ƒ Scanner camı
„ Toner kartuşu
… Kâğıt sıkışma kapağı (Baskı ünitesi)
Scanner camı
Toner kartuşu
Kâğıt sıkışma kapağı (Baskı ünitesi)
Übersicht nummeriert
Belge tutucusu
Scanner kapağı
Harf tuşları (örtülü olarak)
Kağıt haznesi
Manüel kağıt beslenmesi
Baskı çıkış tutucusu
Cihaz kapağı
Göstergeli panel
USB-Host-bağlantısı
Übersicht nummeriert
Arka taraftaki bağlantılar
LINE-Soketi
‚ FAX/Ñ-girişi – Telefon kablosu
bağlantı girişi
ƒ AUX./Ò-girişi – Ek cihazlar için
bağlantı girişi
„ Fikse ünitesinin gergi kolu (İki adet
kol!)
… ý- Soket – USB-Host-bağlantısı,
hafıza aygıtları için
† ý-Soket – Bilgisayar için USBbağlantısı
‡ Kâğıt sıkışma kapağı (Fikse ünitesi)
ˆ Elektrik kablosu bağlantısı
‰ Açma-/Kapama şalteri
EXT-Soketi
Fikse ünitesinin gergi kolu
USB-Host-bağlantısı
Bir bilgisayar için USB-bağlantısı
Kâğıt sıkışma kapağı (Fikse ünitesi)
Elektrik kablosu bağlantısı
Açma-/Kapama şalteri
Rückansicht nummeriert SFF3
Spaltenumbruch
TR
Genel bakış · Cihaz görünümü
9
Göstergeli panel
Kırmızı lamba
Kırmızı lamba Æ – Lamba yanıp
sönüyorsa veya sabit yanıyorsa, lütfen
göstergedeki uyarıları okuyunuz
Yeşil lamba â – Bellekte bir faks
kayıtlıyken, paneldeki yeşil lamba â
yanıp söner.
j – Fonksiyonu yarıda kesme /
Başlangıç moduna dönme
C – Menü fonksiyonlarını çağırma /
Önceki menü kademesine dönme /
Karakterleri birer birer silme
[ – Kopya sayısının ayarlanması /
Menüde gezinme / Seçenekleri seçme
/ İmleci hareket ettirme
C – İki kez basıldığında: Kopyalama
otomatik olarak oluşturulur. Bir kez
basıldığında: Kopyaların uyarlanması /
Menü-Navigasyon:
Girişlerin
onaylanması
o – Mesaj iletimini başlatma /
Uygulamayı başlatma
¬ – Tarama işlemi için kontrastın
ayarlanması
Ô/ZOOM – Zoom parametresi ayarı
(Taramayı
büyütmekte
veya
küçültmektedir)
Õ/DUPLEX – Çift taraflı veya tek taraflı
baskı seçimi (Dubleks/Simpleks)
f – Faks ve fotokopi için daha yüksek
çözünürlük ayarlama (VARSAYILAN, HASSAS, S. HASSAS, FOTO)
Yeşil lamba
Stop 2
C
Ok tuşları
OK
Start (Mesaj iletimini başlatma / Uygulamayı başlatma)
Kontrast
Zoom
Dubleks
Faks
FAX – Faks gönderme, faks alma
başlatılır
COPY
–
İki
kez
basıldığında:
Kopyalama
otomatik
olarak
oluşturulur. Bir kez basıldığında:
Kopyalama uygun hale getirilir
SCAN – Taramayı başlatma
@ – Tekrar arama-/Arayanlar listesi:
Tekrar
arama-/Arayanlar
listesi
içersinde en son aranan telefon
numaraları ve gelen çağrıların telefon
numaraları
bulunmaktadır
(©
tarafından
aranan
numaralar
işaretlenmektedir, ® gelen çağrılar ve *
kayıp çağrılar saklanmaktadır).
À – Gönderi grubuna ileti gönderme
(= Broadcast): Bir faksı arka arkaya
birden fazla alıcıya gönderebilirsiniz.
μ – Bağlantı kuruluşunu dinleme
Sayı tuşları (0 – 9) – Sayı girme
ECO – Kâğıt, elektrik ve toner için
ekolojik
tasarruf
fonksiyonunun
açılması
/
Ekolojik
tasarruf
fonksiyonlu fotokopi oluşturma
Tuşlar (A – Z) – Harf girişi / + –
Değiştirme tuşu: büyük harf girişi / \ –
Münferit işaretlerin silinmeleri / | –
Satırbaşı eklenmesi / õ ve harf tuşu –
özel işaretler girişi / ½ – boşluk ve
@-işareti girişi
Copy
Tarama
Tekrar arama-/Arayanlar listesi
Gönderi grubuna ileti gönderme
Hoparlör (Basic)
Sayı tuşları
ECO
Harf tuşları 3
Paneel MF 5571dw
Çözünürlük
Spaltenumbruch
Spaltenumbruch
TR
10
Sagemcom · MF 5571dw
Menü fonksiyonlarına
genel bakış
1 Kopyalama
Giriş
Standart ayarlar ile kopya oluştur
Cihazınızda
bulunan
fonksiyonlar
aşağıda
yer
almaktadır.
Bu
fonksiyonları
iki
şekilde
görüntüleyebilirsiniz.
Menü
içerisinde
yön
bulma:
Fonksiyonlar menüsünü açmak için C
tuşuna basınız. [ ile menü sayfaları
arasında gezinin.
OK ile menü
fonksiyonunu seçebilirsiniz. C ile bir
önceki menü kademesine dönersiniz. j
tuşu ise menüden çıkmanızı ve
başlangıç
moduna
dönmenizi
sağlayacaktır.
Fonksiyonları
direkt
olarak
görüntüleme: Fonksiyon numarası ile
menü fonksiyonunu direkt olarak
görüntüleyebilirsiniz. C tuşuna basın
ve sayı tuşları ile dilediğiniz fonksiyon
numarasını girin. OK ile onaylayın.
Fonksiyon
numaralarını
aşağıdaki
listede bulabilirsiniz.
Menü navigasyonu
Direkt görüntüleme
0 Ayarlar
Kâğıt, elektrik ve toner için ekolojik tasarruf fonksiyonunun düzenlenmesi
002 Kâğıt, elektrik ve toner için
ekolojik tasarruf fonksiyonunun
düzenlenmesi..................... Sayfa 63
007 Tuş seslerinin kapatılması
.......................................... Sayfa 66
01 Saat ve tarih ayarları ... Sayfa 64
021 İsim girme ............... Sayfa 65
022 Numara girme.......... Sayfa 65
031 Ülkeyi ayarlama ....... Sayfa 64
032 Telefon şebekesini ayarlama¦*
.......................................... Sayfa 72
033 Dilin ayarlanması ..... Sayfa 64
041 Faks alım modunun
ayarlanması ....................... Sayfa 68
042 Faks alımı için zil sesi sayısını
ayarlama ............................ Sayfa 65
051 Paralel bağlantı işletimini
devreye sokma ve devreden çıkarma
.......................................... Sayfa 73
0522 Paralel bağlantı işletimi
için ön çevirme kodunu girme
.......................................... Sayfa 73
053 Arama yöntemini ayarlama
(Tone-/Pulse)¦*.................. Sayfa 72
054 Zil sesi melodisi seçme
.......................................... Sayfa 65
055 Zil sesi şiddetini ayarlama
.......................................... Sayfa 65
057 Arayan numarayı
görüntüleme (CLIP) açma- ve
kapatma............................. Sayfa 72
*¦Bu fonksiyon tüm ülkelerde ve
şebekelerde desteklenmez
Tuş seslerinin kapatılması
Saat ve tarih ayarları
İsim girme
Numara girme
Ülkeyi ayarlama
Telefon şebeke ayarı
Dilin ayarlanması
Faks alım modunun ayarlanması
Faks alımı zil sayısı ayarı
Paralel hat işletimini aç- ve kapat
Paralel bağlantı işletimi için ön çevirme kodunu girme
Seçim yönteminin ayarlanması
Zil sesi melodisini ayarlama
Zil sesi şiddetini ayarlama
Arayan numarayı görüntüleme (CLIP) açma- ve kapatma
Kopyalama ayarlarının düzenlenmeleri
10 Kopyalama ayarlarının
düzenlenmeleri .................. Sayfa 66
11 Standart ayarlar ile bir kopyanın
oluşturulması..................... Sayfa 39
12 İkinci profil ile kopyaların
oluşturulması..................... Sayfa 40
13 Büyütülmüş veya küçültülmüş
olan kopyaların oluşturulması
.......................................... Sayfa 41
14 Birden fazla belgenin bir sayfa
üzerine kopyalanması (= MozaikKopya) ............................... Sayfa 42
15 Crystal-Kopyalama, resim- ve
metin optimizasyonu ile (Crystal)
ayarlanması ....................... Sayfa 40
16 Bir belgenin her iki tarafının bir
sayfa üzerine kopyalanması
(= Kartvizit kopyası) ......... Sayfa 42
İkinci profilin ayarları ile bir kopyanın oluşturulması
Büyütülmüş veya küçültülmüş kopya oluşturma
Birden fazla dokümanı bir sayfaya kopyala (= Mozaik kopya)
Crystal-Kopyalama, resim- ve metin optimizasyonu ile (Crystal) ayarlanması
Bir belgenin her iki tarafının bir sayfa üzerine kopyalanması (= Kartvizit kopyası)
2 Yazıcı
Kâğıt ayarlarının düzenlenmeleri
20 Kâğıt ayarlarının düzenlenmeleri
.......................................... Sayfa 66
211 Kullanılabilen belgelerin bir
listesini bir USB-Belleği üzerine
yazdırma............................ Sayfa 33
212 Bir USB-Beleği üzerinden
belge yazdırma .................. Sayfa 33
USB-hafıza aygıtı üzerinde bulunan dokümanların listesini yazdır
Dokümanı USB-hafıza aygıtından yazdırma
3 Tarayıcı
Doküman tarama ve bilgisayar üzerine kaydetme
31 Doküman tarama ve bilgisayar
üzerine kaydetme .............. Sayfa 24
32 Doküman tarama ve USB-hafıza
aygıtı üzerine kaydetme .... Sayfa 25
36 Belge tarama ve bir ağ yapısı
bilgisayarı üzerine kaydetme
.......................................... Sayfa 26
30 Yazıcı ayarlarını yapma Sayfa 67
Doküman tarama ve USB-hafıza aygıtı üzerine kaydetme
Belge tarama ve bir ağ yapısı bilgisayarı üzerine kaydetme
Yazıcı ayarlarını yapma
4 Faks
Faks gönderimi ayarları
401 Faks gönderiminin
ayarlanması ....................... Sayfa 69
402 Faks alımının ayarlanması
.......................................... Sayfa 69
403 Korumalı faks alımını
ayarlama ........................... Sayfa 55
404 Zaman mührünü devreye
sokma ve devreden çıkarma
.......................................... Sayfa 69
41 Faks gönderme ............ Sayfa 47
42 Faks isteme ................. Sayfa 56
44 Bir USB-Bellek üzerine faks alımı
.......................................... Sayfa 54
45 Faks şablonlarını yazdırma
.......................................... Sayfa 51
Faks alım ayarları
Korumalı faks alımını ayarlama
Zaman mührünü devreye sokma ve devreden çıkarma
Faks gönderme
Faks isteme
USB-hafıza aygıtı üzerine faks alımı
Faks şablonlarını yazdırma
* Bu fonksiyon tüm ülkelerde ve şebekelerde desteklenmez
Genel bakış · Menü fonksiyonlarına genel bakış
11
TR
5 Telefon Rehberi
9 USB-Belleği
Girdi arama
USB-hafıza aygıtı üzerinde bulunan dokümanların listesini yazdır
511 Girdi arama.............. Sayfa 44
512 Girişi kaydet ........... Sayfa 44
513 Grup oluşturma........ Sayfa 45
514 Girdiyi değiştirme .... Sayfa 45
515 Girdi silme ............... Sayfa 45
516 Telefon rehberinin
yazdırılması ....................... Sayfa 71
517 Bir USB-Belleği üzerinden
telefon rehberini yükleme .. Sayfa 46
518 Bir USB-Bellek üzerine telefon
rehberini yükleme .............. Sayfa 46
Giriş kaydetme
Grup oluşturma
Girdiyi değiştirme
Girdi silme
Telefon rehberinin yazdırılması
Telefon fihristini USB-hafıza aygıtından yükle
Telefon fihristini USB-hafıza aygıtına kaydet
5 Telsiz telefon
Telsiz telefonla oturum açma
521 Telsiz telefonla oturum açma¦*
.......................................... Sayfa 74
522 Telsiz telefon oturumunu
kapama¦*............................ Sayfa 74
523 Telsiz telefonları bulma¦*
.......................................... Sayfa 74
*¦Bu fonksiyon özelliği isteğe bağlıdır
ve özellikle sipariş hattımız üzerinden
talep edebileceğiniz orijinal adaptör ile
çalışmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiler
için: [email protected]
Telsiz telefon oturumunu kapama
Telsiz telefonları bulma
*¦Bu fonksiyon opsiyoneldir
7 Görevler
Görevi hemen uygulama
71 Görevi hemen uygulama
.......................................... Sayfa
72 Görevi değiştirme ........ Sayfa
73 Görevi silme ................. Sayfa
74 Görevin yazdırılması .... Sayfa
75 Görev listesinin yazdırılması
.......................................... Sayfa
Görevi değiştirme
Görevi silme
Görevin yazdırılması
56
56
56
56
Görev listesinin yazdırılması
71
80 Ayarlar listesini yazdırma
.......................................... Sayfa 71
81 Mevcut fonksiyonların listesini
yazdırma ............................ Sayfa 71
82 Faks raporu yazdırma .. Sayfa 71
83 Telefon rehberinin yazdırılması
.......................................... Sayfa 71
84 Görev listesinin yazdırılması
.......................................... Sayfa 71
85 Takvim yazdırma.......... Sayfa 36
86 Sudoku: Sudoku: Oyunu
yazdırma ............................ Sayfa 36
87 Faks şablonlarını yazdırma
.......................................... Sayfa 51
Fonksiyonlar listesini yazdır
Faks raporu yazdırma
Telefon rehberinin yazdırılması
Görev listesinin yazdırılması
Takvim yazdır
Dokümanı USB-hafıza aygıtından yazdırma
Doküman tarama ve USB-hafıza aygıtı üzerine kaydetme
USB-hafıza aygıtı üzerine faks alımı
USB-Hafıza aygıtı üzerinde dosya silme
9 Diğer
Cihazın kilitlenmesi
92 Cihazın kilitlenmesi...... Sayfa
931 Tarayıcının kalibrasyonu
.......................................... Sayfa
933 Servis kodlarını kullanma
.......................................... Sayfa
934 Firmware-sürümünü
sorgulama.......................... Sayfa
94 Sayaç durumlarının
sorgulanmaları ................. Sayfa
946 Toner doluluk seviyesinin
gösterilmesi....................... Sayfa
70
Tarayıcının kalibrasyonu
84
Servis kodlarını kullanma
85
Firmware-sürümünü sorgulama
76
Sayaç durumlarının sorgulanmaları
76
Toner doluluk seviyesinin gösterilmesi
76
08 Kablosuz ağ yapısı
(WLAN)
Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonu açma- ve kapatma
080 Kablosuz ağ yapısı (WLAN)
fonksiyonu açma- ve kapatma
.......................................... Sayfa 58
081 Kablosuz ağ yapısı (WLAN)
fonksiyonunu asistan ile oluşturma
.......................................... Sayfa 58
082 Kablosuz ağ yapısının (WLAN)
manüel olarak oluşturulması
.......................................... Sayfa 59
083 IP-Adres tahsisinin
ayarlanması ....................... Sayfa 61
084 Statik IP-Adres tahsisinin
ayarlanması ....................... Sayfa 61
085 DHCP-Ayarlarının kontrol
edilmeleri .......................... Sayfa 62
086 İlave kablosuz ağ yapısı
ayarları .............................. Sayfa 62
Kablosuz ağ yapısı (WLAN) fonksiyonunu asistan ile oluşturma
8 Listeler ve Raporlar
Ayar listesini yazdır
911 Kullanılabilen belgelerin bir
listesini bir USB-Belleği üzerine
yazdırma............................ Sayfa 33
912 Bir USB-Beleği üzerinden
belge yazdırma .................. Sayfa 33
913 Doküman tarama ve USBhafıza aygıtı üzerine kaydetme
.......................................... Sayfa 25
914 Bir USB-Bellek üzerine faks
alımı .................................. Sayfa 54
915 Bir USB-Bellek üzerinde
bulunan dosyaların silinmeleri
.......................................... Sayfa 35
Kablosuz ağ yapısının (WLAN) manüel olarak oluşturulması
IP-Adres tahsisinin ayarlanması
Statik IP-Adres tahsisinin ayarlanması
DHCP-Ayarlarının kontrol edilmeleri
İlave kablosuz ağ yapısı ayarları
Sudoku yazdırma
Faks şablonlarını yazdırma
TR
12
Sagemcom · MF 5571dw
3 İlk çalıştırma
Ambalaj içeriği
Cihaz
‚ Cihaz
ƒ Belge tutucusu
„ Başlangıç kartuşu (halihazırda
içindedir)
… Soketli ağ kablosu (ülkelere özel)
† Soketli telefon kablosu (ülkelere
özel)
‡ Kağıt kaseti (halihazırda içindedir)
Kullanma kılavuzu ve montaj yardımı
(resimsiz)
Belge tutucusu
Başlangıç kartuşu (halihazırda içindedir)
Elektrik kablosu fiş ile (ülkele özel)
Telefon kablosu fiş ile (ülkele özel)
Kağıt kaseti (halihazırda içindedir)
Kullanma kılavuzu ve montaj yardımı (resimsiz)
Ambalaj
malzemelerinin
çıkartılmaları
Cihaz üzerinde bulunan
ambalaj malzemelerini
çıkartınız
Cihaz üzerinde bulunan ambalaj malzemelerini çıkartınız
Cihazın dış kısmında bulunan taşımayapıştırıcı bandını yerinden çıkartınız.
Verpackungsmaterial entfernen
Verpackungsinhalt
Toner kartuşu üzerinde
bulunan ambalaj
malzemelerini çıkartınız.
1 Cihazın üst kapağını, kapağı dışta
bulunan ok işaretlerinden tutarak,
yukarıya doğru kaldırarak açınız.
Ambalaj İçeriği Eksikse
Uyarı
Ambalaj İçeriği Eksikse
Parçalardan biri eksik veya
hasarlıysa,
lütfen
yetkili
satıcınıza
veya
müşteri
hizmetlerimize başvurun.
Spaltenumbruch
2 Cihaz kapağını öne doğru açarak
cihazı açınız.
TR
İlk çalıştırma · Ambalaj içeriği
13
3 Toner kartuşunu orta kısmında
bulunan tutma yerinden tutup, öne
doğru çekerek cihazdan çıkartınız.
6 Ancak bunun ardından kartuşun sol
tarafında bulunan koruyucu şeridi
tamamen dışarıya çekerek çıkartınız.
TEHLIKE!
4 Koruyucu
kâğıdı
ve
yapıştırıcı
bantları çıkartınız, fakat kartuştaki
koruyucu şeridi henüz çıkartmayınız.
Serbest kalan toner tozu!
Koruyucu şeridi çıkardıktan
sonra
toner
kartuşunu
sallamayınız.
Toner
tozu
dışarı çıkabilir.
7 Toner
kartuşunu
yerleştiriniz. Kartuş
oturmalıdır.
cihazınıza
yerine iyice
TEHLIKE!
Serbest kalan toner tozu!
Toner
kartuşunu
asla
açmayınız. Toner tozunun
dışarı akması durumunda bu
tozun gözünüze ve cildinize
değmemesine
özen
gösteriniz.
Toner
tozunu
solumayınız.
Giyisinizdeki
veya cisimlerin üzerindeki
toner tozunu soğuk su ile
temizleyiniz; sıcak su toneri
sabitleyecektir.
Serbest
kalmış olan toner tozlarını
hiçbir zaman bir elektrik
süpürgesi
yardımıyla
gidermeyiniz.
5 Tonerin eşit şekilde dağılması ve
daha iyi baskı kalitesinin elde
edilmesi için yeni toner kartuşunu
birkaç kez sallayınız.
TR
14
8 Cihazı kapatın.
DIKKAT!
Toner kartuşu doğru olarak
takılmamıştır!
Cihaz
kapağının
kapatılamaması durumunda,
toner kartuşu doğru olarak
yerine takılmamıştır.
Bu
durumda, toner kartuşunu
yerinden çıkartınız ve doğru
olarak takınız.
Sagemcom · MF 5571dw
9 Cihazın üst kapağını kapatınız.
4 Kâğıt kasetinde bulunan taşımayapıştırıcı
bandını
yerinden
çıkartınız.
Uyarı
Kağıt yerleştirme
Kâğıt kasetini kâğıda göre
uyarlayınız
ve
kâğıdı
yerleştiriniz (bakınız lütfen
bölüm Yazdırma unsurları,
Sayfa 29).
5 Kâğıt kasetinin kapağını kapatınız.
Kâğıt kasetinde bulunan
ambalaj malzemelerini
çıkartınız.
1 Kâğıt kasetini
çıkartınız.
cihazdan
dışarıya
Uyarı
Kağıt kaseti kapağı
Kağıt
kasetinin
kapağının
gevşemiş
olması
halinde,
kapağı tutucularına takarak
sabitleştiriniz. Kapağın düz
kısmının
(resimli
olanı)
yukarıya doğru bakmasına
dikkat ediniz.
2 Kâğıt kasetini örten kapak kısmını
yukarıya doğru kaldırınız.
3 Lütfen
kâğıt
kasetine
kâğıt
yerleştirmeden
önce,
içersinde
bulunan
karton
donanımını
çıkartınız.
6 Kâğıt kasetini sonuna kadar cihazına
itiniz.
TR
İlk çalıştırma · Ambalaj malzemelerinin çıkartılmaları
15
Belge tutucusunun
takılması
Elektrik kablosunu
bağlama
Belge tutucusunun takılması
Kurulum yeri şebeke gerilimi
Belge tutucusunu kapaktaki iki boşluğa
takınız.
Tutucu
yerine
iyice
oturmalıdır.
DIKKAT!
Kurulum yeri şebeke gerilimi!
Cihazınıza ait şebeke voltajının
(tip levhası), kurulum yerindeki
şebeke
voltajına
uygun
olmasına dikkat edin.
Dokumentenhalter anbringen
1 Elektrik kablosunu cihazın arka
tarafındaki girişe bağlayın. Elektrik
kablosunu fişe takın.
Telefon kablosunu
bağlama
Telefon kablosunu bağlama
Telefon
kablosunu
FAX/Ñ
ile
işaretlenmiş yuvaya takarak (RJ-11bağlantısı) cihaza bağlayın. Telefon
soketini, telefon bağlantı kutusuna
takın.
Telefonkabel anschließen
2 Cihazı arka kısmında bulunan açma/
kapatma şalteri ile açınız.
ISDN-Sistemine bağlantı!
DIKKAT!
ISDN-Sistemine bağlantı!
Cihazınızı doğrudan bir ISDNSisteminin
dijital
çıkışına
bağlayamazsınız.
ISDNbağlantısı ile ilgili ayrıntıları,
terminal adaptörü veya aramarouter'ının
yanında
verilen
talimatta bulabilirsiniz.
Spaltenumbruch
Dahili hat tertibatları 1
Uyarı
Santral sisteminin bağlanması
Cihazınızı otomatik özel santral
olarak
telefon
tesisatına
bağlayacaksanız,
yan
birim
işletimini
ayarlamanız
gereklidir (bkz. ayrıca Telefon
Bağlantıları
ve
Ek
Cihazlar
bölümü, sayfa 72).
TR
16
Sagemcom · MF 5571dw
İlk kurulum
Otomatik yaz saati/kış saati dönüşümü
Uyarı
İlk kurulum
Otomatik yaz saati/kış saati
dönüşümü
Söz konusu ülkenin ve zaman
diliminin
ayarlanmaları
ile
birlikte, söz konusu yaz saative kış saati aralarında gerekli
olan dönüşüm otomatik olarak
yapılmaktadır. UTC zaman dilimi
farkını, ilgili zaman dilimidüzenleyicisi ile manüel olarak
girdiğinizde, otomatik uyarlama
sistemi kapatılmaktadır.
Cihazınızı
şebeke
gerilimine
bağladıktan sonra, cihazınız çalışmaya
başlamaktadır. Açılış konumunda ise
lambaları
yanıp sönmektedir. İlk
kurulum
işleminin
başlatılmasını
bekleyiniz.
Dil seçme
1 [ ile dilediğiniz
seçin.
2 OK ile onaylayın.
gösterge
dilini
Ülke seçme
Spaltenumbruch
İsim girme
Ülkenin doğru ayarlanması
DIKKAT!
Başlık satırı
Ülkeyi doğru olarak ayarlayınız!
Cihazı
kullanacağınız
ülkeyi
kesinlikle
ayarlayın.
Aksi
takdirde
cihazınız
telefon
şebekenize
uyum
sağlamayacaktır. Bulunduğunuz
ülke listede yer almıyorsa,
başka bir ayar seçmeniz ve
ülkenizdeki
doğru
telefon
kablosunu
kullanmanız
gerekecektir. Bu konuyu yetkili
satıcınıza sorun.
Numaranız
ve
adınız
her
faks
gönderiminin üst köşesinde (= başlık
satırı) tarih, saat ve sayfa numarası ile
birlikte gönderilecektir.
1 Harf
tuş
takımının
muhafaza
kapağını yukarı katlayınız.
Ülkeyi ayarlama
1 [ ile cihazı kullandığınız
seçin.
2 OK ile onaylayın.
ülkeyi
Zaman diliminin
ayarlanması
Bu fonksiyon tüm ülkelerde ve şebekelerde desteklenmez
(Bu
fonksiyon
tüm
ülkelerde
ve
şebekelerde desteklenmez)
Birden
fazla
zaman
dilimlerinin
bulunduğu
ülkelerde,
önceden
ayarlanmış
olan
zaman
dilimleri
aralarından seçim yapabilir veya UTC
den sizin zaman diliminize ait olan
farkı, manüel olarak da girebilirsiniz
(bakınız lütfen bölüm Zaman dilimi
ayarı, Sayfa 64). Bir adet zaman
diliminin bulunduğu ülkelerde ise,
bulunduğunuz ülke ayarının doğru
olması durumunda, söz konusu zaman
dilimi
ayarı
otomatik
olarak
uyarlanmaktadır.
1 [ ile cihazı kullandığınız zaman
dilimini seçiniz.
2 OK ile onaylayın.
Zaman diliminin ayarlanması
2 Adları (A – Z) tuşları ile giriniz.
Uyarı
Harf girme
+-tuşunu basılı tutarak büyük
harf girebilirsiniz. Boşlukları
ise ½ ile girebilirsiniz.
Sunulan özel işaretler harf
tuşlarının üst kısmında, sağ
tarafta gösterilmektedir ve õtuşu ile ilgili harf tuşuna aynı
anda
basılarak
girilebilmektedir.
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz.
C
ile
karakterleri
birer
birer
silebilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
Numara girme
1 Numaranızı girin.
2 OK ile onaylayın.
İlk çalıştırma · İlk kurulum
TR
17
Tarih ve saat girilmesi
1 Tarihi ayarlarken (daima iki haneli)
örneğin
31.5.2025
için
31¦05¦25 girin.
2 Saat olarak ise örneğin 14¦00
14.00'ı girin.
3 OK ile onaylayın.
USB-Kablosunun
bağlanması
1 Kurulumu başlatmadan önce açık
tüm
program
ve
uygulamaları
kapatınız.
Kurulum-CD’sini
bilgisayarınızın CD-ROM-sürücüsüne
yerleştiriniz.
Program
otomatik
olarak başlar.
Bilgisayar bağlantısının
tesis edilmesi
USB-bağlantısı:
USB-kablosu ile cihazınızı ağ bağlantısı
olan bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.
Bu sayede ise izin verildiği takdirde, ağ
yapısına bağlı diğer bilgisayarlar
üzerinden de cihaza ulaşılabilmektedir.
Bu cihazın bir USB-kablosu ile birlikte
doğrudan
bir
ağ
yapısına
bağlanabilmesi
mümkün
olmayıp,
bağlanması
ancak
bir
USB-yazıcı
sunucusu bağlantısının var olması
durumunda mümkündür.
Bu
cihazı
bir
bilgisayara
bağladığınızda, bir yazıcı veya bir
tarayıcı
olarak
da
kullanabilmektesiniz. Cihaz ile birlikte
teslim edilen kurulum CD'si üzerinde
Companion
Center
SFX
yazılımı
bulunmaktadır.
Bu
yazılım
ile
fotoğraflar ve metinleri tarayabilirveya
düzenleyebilirsiniz,
Faks
mesajlarını
gönderebilirveya
alabilirsiniz, cihazın ağ yapısı ara
yüzünü çalıştırabilir ve bu donanım ile
çok
sayıda
ayar
işlemlerini
gerçekleştirebilirsiniz.
Companion Center SFX
2 Cihazı piyasada satılan bir USBkablosu yardımıyla bilgisayarınıza
bağlayınız. Cihazınızın USB-arabirimi
arka taraftadır.
Uyarı
Sadece High-Speedsertifikasyonlu USB-Kablosu
Cihazınızı
bilgisayarınıza
bağlamanız
için
sadece
piyasada satılan High-Speedsertifikasyonlu USB-Kablosu
kullanınız.
Kablonun
uzunluğu ise 1,5 metreden
fazla olmamalıdır.
Ağ yapısı bağlantısı
Uyarı
Ağ yapısı bağlantısı
Bu
cihazın
bir
ağ
yapısı
dahilinde
kurulabilmesi
için
gerekli olan bilgileri, bölüm Ağ
yapıları (bakınız bölüm Ağ
yapıları, sayfa 57) kısmından
bulabilmektesiniz.
Ön Koşullar
Ön Koşullar
Bunun için bilgisayarınızın aşağıda
belirtilen işletim sistemlerinden birine
sahip olması gerekmektedir.
Microsoft Windows
2000 (SP¦4) · XP · Vista · Windows 7
Windows Server 2003/2008
Apple Macintosh
OS 10.4 · 10.5 · 10.6
Linux
Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Suse 11.1 ·
Fedora 11
Ubuntu 9.10
Microsoft Windows
Apple Macintosh
Linux
TR
18
Sagemcom · MF 5571dw
4 Companion Center SFX
Companion Center SFX
Bu
cihazı
bir
bilgisayara
bağladığınızda, bir yazıcı veya bir
tarayıcı
olarak
da
kullanabilmektesiniz. Cihaz ile birlikte
teslim edilen kurulum CD'si üzerinde
Companion
Center
SFX
yazılımı
bulunmaktadır.
Bu
yazılım
ile
fotoğraflar ve metinleri tarayabilirveya
düzenleyebilirsiniz,
Faks
mesajlarını
gönderebilirveya
alabilirsiniz, cihazın ağ yapısı ara
yüzünü çalıştırabilir ve bu donanım ile
çok
sayıda
ayar
işlemlerini
gerçekleştirebilirsiniz.
Ağ yapısı bağlantısı
Uyarı
Ağ yapısı bağlantısı
Bu
cihazın
bir
ağ
yapısı
dahilinde
kurulabilmesi
için
gerekli olan bilgileri, bölüm Ağ
yapıları (bakınız bölüm Ağ
yapıları, sayfa 57) kısmından
bulabilmektesiniz.
Ön Koşullar
Ön Koşullar
Bunun için bilgisayarınızın aşağıda
belirtilen işletim sistemlerinden birine
sahip olması gerekmektedir.
Microsoft Windows
2000 (SP¦4) · XP · Vista · Windows 7
Windows Server 2003/2008
Apple Macintosh
OS 10.4 · 10.5 · 10.6
Linux
Redhat 9.0 · Debian 5.0 · Suse 11.1 ·
Fedora 11
Ubuntu 9.10
Microsoft Windows
Sürücünün ve yazılımın
kurulması
Öncede yazılımı yükleyiniz!
DIKKAT!
Öncede yazılımı yükleyiniz!
Önce yazılımı kurunuz. Cihaz
daha
önce
bilgisayara
bağlanmamalıdır.
Yazılım
kurulduktan
sonra
PC’nizin
yeniden
başlatılması
gerekecektir.
Önce den ve
ardından ye bağlantı kurarak,
cihazı USB-kablosu yardımıyla
bağlayınız.
1 Kurulumu başlatmadan önce açık
tüm
program
ve
uygulamaları
kapatınız.
Kurulum-CD’sini
bilgisayarınızın CD-ROM-sürücüsüne
yerleştiriniz.
Program
otomatik
olarak başlar.
Uyarı
Programı manüel başlatma
(Programın
başlamaması
durumunda
Windows®Explorer’da
CD-ROMsürücüsünü seçiniz ve üzerine
çift
tıklayarak
Setup.exe
programını başlatınız.)
Apple Macintosh
Linux
Teknik servis bilgileri
Uyarı
Teknik servis bilgileri
Bilgisayar bağlantısı ile ilgili
olarak
sorunların
meydana
gelmesi
durumunda,
altta
verilen
bilgileri
hazır
bulundurunuz ve bir teknik
servis ile irtibat kurarak destek
alınız: bilgisayarınızın donanım
konfigürasyonu,
hâlihazırda
yükle olan işletim sistemi ve
kullanılan emniyet programları
(anti
virüs
programları,
firewall’er). Bu durumda size
daha hızlı bir biçimde yardımcı
olabilmekteyiz.
2 Ekranda Companion Center SFX
maskesi görüntülenir. Tüm sürücüler
ile
gerekli
olan
yazılımın
yüklenebilmeleri için Install All
üzerine tıklayınız.
Kurulum-CD’sinde hangi dosyaların
bulunduğunu
görüntülemek
için
İçerik geçildi (İçindekileri göster)’a
tıklayınız.
Bu
cihazın
işletim
talimatlarını açabilmek için View
user guides üzerine tıklayınız.
,QVWDOO$OO
,QVWDOO&XVWRPL]HG
8QLQVWDOOSURGXFWV
9LHZXVHUJXLGHV
øoHULNJHoLOGL
TR
Spaltenumbruch
3 Diğer adımda, size lisans koşullarını
kabul edip etmediğiniz sorulacaktır.
Evet’a tıklayınız.
Companion Center SFX · Ön Koºullar
19
4 Yazılım
ile
sürücüler
yüklenmektedir. Bu işlem kısa bir
süre sürebilir.
5 Kurulum sona erdiğinde bilgisayarı
yeniden
başlatmanız
gereklidir.
Bilgisayarın hemen mi, daha sonra
mı yeniden başlatılacağı sorulur.
6 Ancak
bilgisayarınızı
yeniden
başlattıktan sonra cihazınızı sıradan
bir USB-kablosu ile bilgisayarınıza
bağlayınız. Cihazınızın USB-arabirimi
arka taraftadır.
Uyarı
Sadece High-Speedsertifikasyonlu USB-Kablosu
Cihazınızı
bilgisayarınıza
bağlamanız
için
sadece
piyasada satılan High-Speedsertifikasyonlu USB-Kablosu
kullanınız.
Kablonun
uzunluğu ise 1,5 metreden
fazla olmamalıdır.
7 Çok cihazınız yeni bir periferi cihazı
olarak algılanır ve kaydedilir.
8 İşletim sisteminiz Windows XP
(Service Pack 2) ile çalışıyorsa, son
kurulumda
ek
bir
pencere
görüntülenir. Hayır, şimdi değil’i
seçiniz ve Ileri’a tıklayınız.
9 Windows XP’de, son kurulumda
Yazılımı
otomatik
olarak
kur’u
seçiniz ve Ileri’a tıklayınız.
TR
20
Sagemcom · MF 5571dw
5 Ağ-ara yüzü
Giriş
Söz konusu ağ ara yüzü tüm işletim
hizmetleri
altında
kullanımınıza
sunulmaktadır. Web ara yüzünü Companion Center SFX yazılımı yardımıyla
veya bilgisayar üzerinden bir internet
sunucusunu kullanarak açabilirsiniz.
Söz konusu web ara yüzü tarafından
cihazın güncel konumu ile tüm ayarları
gösterilmektedir. Cihazın ayarları ile
telefon rehberini düzenleyebilirsiniz.
Web ara yüzüne erişebilmeniz için
cihazınızı USB-soketi üzerinden olmak
üzere
doğrudan
bir
bilgisayara
bağladığınızda veya cihazınızı ilgili
LAN-soketi üzerinden WLAN aracılığı
ile bir ağ yapısına bağlamış olmanız
gerekmektedir.
Ağ ara yüzünün
açılması
1 Söz konusu Companion Center SFX
yazılımını, ya masaüstünde bulunan
Companion
Center
SFX-ikonunu
tıklayarak
veya
start
menüsü
üzerinden Başlat > Programlar >
Companion Center SFX > Laser SFX
> Companion Center SFX seçerek
başlatınız.
2 Üst sağ köşede bulunan lamba
tarafından ise, cihazın bir bilgisayara
bağlı olup olmadığı ve kusursuz
çalışıp çalışmadığı gösterilmektedir.
3 Ayarlar ilgili fihristi seçiniz.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
)D[
$\DUODU
<DUGÕP
DIKKAT!
Şifreyi değiştirme ve not etme!
Cihazın
şifresini,
yetkisiz
kişilerin giriş yapamamaları
için ilk kez ağ ara yüzü
bağlantısına
girdiğinizde
değiştiriniz.
Şifreyi güvenli
bir yere not ediniz.
Şayet
şifre unutulursa, cihazınızın
fabrika ayarı konumuna geri
getirilmesi
ve
buradan
şifrenin
yeniden
edilmesi
gerekmektedir. Bu durumda
tüm
kişisel
ayarlar
silinecektir.
İnternet sunucusu ile
web ara yüzünün
açılması
Giriş
Söz konusu web ara yüzünü bir
internet
sunucusu
üzerinde
açabilmeniz için cihazınızın güncel IPadresi gerekmektedir. Söz konusu IPadresini
ayarlar
listesinden
bulabilirsiniz.
Ayar listesinin yazdırılması
Uyarı
Ayar listesinin yazdırılması
Cihazınızdaki tüm ayarların ve
fonksiyonların
bir
listesini
yazdırmak için C, 80 ve OK,
tuşlarına basınız.
1 Söz konusu ağ yapısına bağlı olan bir
bilgisayar üzerinden bir internet
sunucusunu başlatınız.
Uyarı
'XUXP
$\DUODU
%LOJL0HQV
6LVWHP$\DUODUÕ0HQV
1HWZRUN$÷0HQV
:/$1
6LVWHP$\DUODUÕ
%DNÕP$\DUODUÕ
)LUPZDUH*QFHOOHPHVL
.D\ÕW
$GGUHVVERRN
$\DUODU.D\ÕW
.XOODQÕFÕ$GÕ
ùLIUH
*LULú\DSÕQÕ]
4 Web ara yüzünün ayar sayfaları ise
şifre korumalıdır. Giriş verilerini
giriniz:
Adı: user
Şifre: user
5 Kayıt’a tıklayınız.
Ağ-ara yüzü · Ağ ara yüzünün açılması
Bunun için uygun internet
sunucuları
Tarafımızca aşağıda belirtilen
internet sunucuları tavsiye
edilmektedir. Windows PC:
Internet Explorer (en az
sürüm 6.0), Apple Macintosh:
Safari (en az sürüm 1.3),
Linux: Conquerer (en az
sürüm 3.2.1).
2 Söz
konusu
sunucunun
adres
çubuğuna, ilgili cihazın IP-adresini
giriniz.
3 Giriş tuşu ile onaylayınız.
21
TR
6 Scanner
Giriş
Bir belgeyi taratabilir ve bir bilgisayar,
bir USB-hafıza aygıtı veya bir ağ yapısı
bilgisayarı üzerine kaydedebilirsiniz.
Cihaz ile birlikte teslim edilen kurulum
CD'si üzerinde Companion Center SFX
yazılımı bulunmaktadır. Bu sistem
sayesinde
bilgisayardan
belgeler
tarayabilir,
bilgisayar
üzerinden
fakslar gönderebilir ve yönetebilir ve
aynı zamanda bir ağ ara yüzü
üzerinden de, cihaz üzerinde ayar
işlemleri yapabilirsiniz (bakınız lütfen
bölüm, sürücü ve yazılım yükleme
uygulamaları, sayfa 19).
Companion Center – Ortak merkez
Belgelerin spesifikasyonları
Belgelerin spesifikasyonları
Belgelerin genişliği
208¦–¦218¦mm
Belgelerin uzunluğu
277¦–¦600¦mm
Belgelerin kâğıt
ağırlığı
60¦-¦90¦g/m²
Kapasite
50 Yaprak (80¦g/
m²)
Optimal işletim
sonucu için üretici
tavsiyesi
A4 · A5 · Letter ·
Legal
(80¦g/m²)
Doküman yerleştirme
Belge alma mekanizması
Bu cihaz bir otomatik belge yükleme
sistemi
ile
donatılmıştır.
Cihaza
otomatik olarak 50 adet belgeye kadar
çektirebilir ve bunları taratabilir,
fakslayabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Tek belgeleri veya küçük ebatta olan
örnekleri
ise
düz
tarayıcı
ile
taratabilirsiniz.
Belgelerin otomatik belge
alma donanımına
yerleştirilmeleri
1 Belgeleri yazılı kısmı üste gelecek
şekilde belge alma düzeneğine
yerleştirin. En alttaki belge ilk olarak
içeriye doğru çekilecektir. Bir defada
50 adede kadar belge (80¦g/m²)
yerleştirebilirsiniz.
Uygun olmayan dokümanlar!
DIKKAT!
Uygun olmayan dokümanlar!
Aşağıdaki durumlarda belgeyi
cihaza yerleştirmeyin:
belge ıslaksa, üzerine düzeltme
likidi sürülmüşse, kirlenmişse
veya kaplamalı bir yüzeye
sahipse.
belgenin üzerine yumuşak bir
kurşunkalem,
boya,
tebeşir
veya
çizim
kömürü
ile
yazılmışsa.
belge gazete veya dergiden
alınmışsa (baskı mürekkebi).
belgeler ataş, zımba, yapıştırma
şeridi
veya
yapıştırıcı
ile
birbirine iliştirilmişse.
belgenin üzerine not defteri
yapıştırılmışsa.
belge
buruşmuş
veya
yırtılmışsa.
2 Belge
kılavuzunu,
tamamen yapışacak
doğru itiniz.
belgelere
şekilde içe
TR
22
Sagemcom · MF 5571dw
Belgelerin düz tarayıcı
üzerine yerleştirilmeleri
Uyarı
Ayrıntı büyütme
Dokümanınızın bir ayrıntısını
(mesela
bir
grafiğini)
kopyalamak istediğinizde, söz
konusu
belgeyi
ayrıntı
görüntüsü temel oluşturacak
şekilde konumlandırın. Zoom
fonksiyonu
ile
bağlantılı
olarak dokümandan istenilen
alanı boşta bırakabilirsiniz.
1 Scanner’ın kapağını açınız.
4 Scanner’ın kapağını kapatınız.
2 Dokümanı
yazılı
tarafı
bakacak şekilde scanner
üstüne yerleştiriniz.
aşağıya
camının
Uyarı
3 Belgeyi tarayıcı camının sol arka
köşesinde düzenleyerek doğrultunuz
(Ok
işaretli
alanda)
Scanner
çerçevesinde bulunan A4 ve A5
formatı işaretleri size dokümanı
doğru
konumlandırabilmenizde
yardımcı olacaktır.
Tarayıcı kapağını uyarlayınız
Tarayıcı kapağı ayarlanabilir
menteşeler ile donatılmıştır;
bu sayede aynı zamanda daha
kalın
olan
dokümanları
(mesela
kitapları)
düz
tarayıcı
üzerine
yerleştirebilirsiniz.
Scanner
kapağını
yavaşça
yukarı
kaldırınız, böylece mümkün
olduğu kadar eşit derecede
açılacaktır.
Üç boyutlu nesneleri (mesela
para, çiçekler) kopyalamak
istediğinizde tarayıcı camının
hasar görmemesi için şeffaf
folyoyu kullanınız.
DIKKAT!
Tarayıcı kapağı üzerine
bastırmayınız!
Kalın dokümanların veya üç
boyutlu belgelerin taranması
sırasında scanner kapağına
zor kullanarak bastırmayınız,
bu scanner kapağının ve/
veya
scanner
merceğinin
zarar
görmesine
neden
olabilir.
Scanner · Doküman yerleştirme
23
TR
Doküman tarama ve
bilgisayar üzerine
kaydetme
Giriş
Bu fonksiyon ile cihazınızla bir belgeyi
tarayabilir ve bağlı olduğu takdirde ise,
bir
USB-kablosu
yardımıyla,
bir
bilgisayara aktarabilmektesiniz.
Tarama işleminin bilgisayar üzerinden başlatılması
Uyarı
Tarama işleminin bilgisayar
üzerinden başlatılması
Söz konusu Companion Suite LL
yazılımı ile tarama işlemini
bilgisayar
üzerinden
başlatabilmektesiniz.
Twainsürücüsü destekliyorsa tarama
işlemini
başka
grafik
programlarından
da
başlatabilirsiniz. Scanner olarak
Twain-Scanner
sürücüsünü
seçiniz.
6 Tuşları ile f ile istenilen çözünürlüğü
seçiniz:
TASLAK
–
Mesela
internette
kullanılmak
üzere
düşük
çözünürlüklü gri tonlama taraması
METIN – Metin dosyaları için orta
derecede çözünürlüklü siyah-beyaz
tarama
GRİ – Orta derecede çözünürlüklü gri
tonlama taraması
FOTO – Mesela fotoğraflar için yüksek
derecede çözünürlüklü gri tonlama
taraması
7 OK ile onaylayın.
8 Söz konusu dosya için bir ad giriniz.
Uyarı
Harf girme
+-tuşunu basılı tutarak büyük
harf girebilirsiniz. Boşlukları
ise ½ ile girebilirsiniz.
Sunulan özel işaretler harf
tuşlarının üst kısmında, sağ
tarafta gösterilmektedir ve õtuşu ile ilgili harf tuşuna aynı
anda
basılarak
girilebilmektedir.
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz.
C
ile
karakterleri
birer
birer
silebilirsiniz.
Standart ayarlar ile bir
tarama işleminin
oluşturulması
1 SCAN tuşuna basın.
2 [ ile PC USB'YE TRM. seçeneğini
seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 31 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
4 OK tuşuna basın.
Uyarlanmış olan ayarlar ile
bir tarama işleminin
oluşturulması
1 SCAN tuşuna basın.
2 [ ile PC USB'YE TRM. seçeneğini
seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 31 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
TR
9 OK ile onaylayın.
10Lütfen [ tuşu ile söz konusu
dosyayı bir resim dosyası mı, yoksa
bir
PDF-Dosyası
olarak
mı
kaydetmek istediğinizi seçiniz.
Uyarı
Dosya formatı seç
Bir resim dosyası için söz
konusu dosyayı TIFF- veya
JPEG-Formatında kaydetmek
üzere
seçim
yapabilmektesiniz
(bakınız
lütfen bölüm Dosya formatının
seçimi, Sayfa 67).
11o tuşuna basın. Bunun için belge
okunmaktadır
ve
bilgisayara
aktarılmaktadır.
12Birden fazla doküman sayfasını düz
tarayıcı taramak istediğinizde, bir
diğer sayfayı yerleştiriniz ve [ SONRAKI SAYFA ile seçiminizi yapınız.
13OK ile onaylayın.
4 [ ile AYARLAR seçeneğini seçin.
5 OK ile onaylayın.
24
Sagemcom · MF 5571dw
Doküman tarama ve
USB-hafıza aygıtı
üzerine kaydetme
Uyarı
USB-hafıza aygıtları için
seçenekler menüsü
Bir USB-belleğinin, cihazın ön
kısmında bulunan söz konusu
USB-Host-bağlantısına
takılması ile birlikte, ekran
üzerinde
bir
USB-Belleği
seçenekler
menüsü
gösterilmektedir (USB-Bellek
çubuğu, harici sabit disk ve
saire).
USB-Hafıza aygıtları
DIKKAT!
Uyumlu USB-Bellekler!
Bir USB-Aygıtının kendi akımının,
söz konusu USB-Bağlantısının
kendi
amper-değerinin
aşmamasına dikkat ediniz. Beher
USB-Bağlantısına sadece bir adet
High Power-cihazı (USB 2.0)
bağlayabilmektesiniz. Cihazınıza
– mesela aküler, vantilatörler,
şarj cihazları - gibi ek cihazlar
bağlamayınız. Bu cihaz sadece
FAT16 veya FAT32 formatında
olan
hafıza
aygıtlarını
tanımaktadır.
NTFS
formatı
desteklenmemektedir.
3 Lütfen [ USB ÜZ. TARAMA tuşu ile
seçenekler
menüsünden
seçim
yapınız veya C, 913 tuşu ve OK
tuşuna basınız.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 32 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
USB-Belleğini analiz ediniz
Uyarı
USB-Belleğini analiz ediniz
USB-Belleği
üzerinde
fazla
sayıda belgeler kaydedilmiş ise
söz
konusu
USB-Beleğinin
analiz edilmesi biraz zaman
alabilmektedir.
İşlemi
dilediğinizde j tuşuna basarak
durdurabilirsiniz.
4 Söz konusu dosya için bir ad giriniz.
Uyarı
Harf girme
+-tuşunu basılı tutarak büyük
harf girebilirsiniz. Boşlukları
ise ½ ile girebilirsiniz.
Sunulan özel işaretler harf
tuşlarının üst kısmında, sağ
tarafta gösterilmektedir ve õtuşu ile ilgili harf tuşuna aynı
anda
basılarak
girilebilmektedir.
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz.
C
ile
karakterleri
birer
birer
silebilirsiniz.
Giriş
Belgeleri cihazınız ile tarayabilir ve
bağlı olan bir USB-Belleğine JPG-, PDFveya
TIFF-Dosyaları
olarak
kaydedebilirsiniz.
Kayıt klasörü
Uyarı
Kayıt klasörü
Söz
konusu
dosyalar
\
klasöründe [cihaz adı]\tarama
USB-Belleği
üzerine
kaydedilmektedir. Bu klasörün
olmaması halinde ise kendisi
oluşturulmaktadır.
1 Belgeyi yerleştirin.
2 Cihazın ön veya arka kısmında
bulunan USB-Host-bağlantısına, bir
USB-Belleğinin bağlı olduğundan
emin olunuz. Gerektiğinde bir USBhafıza aygıtı takınız.
5 OK ile onaylayın.
6 Lütfen [ tuşu ile söz konusu dosyayı
bir resim dosyası mı, yoksa bir PDFDosyası
olarak
mı
kaydetmek
istediğinizi seçiniz.
Uyarı
Dosya formatı seç
Bir resim dosyası için söz
konusu dosyayı TIFF- veya
JPEG-Formatında kaydetmek
üzere
seçim
yapabilmektesiniz
(bakınız
lütfen bölüm Dosya formatının
seçimi, Sayfa 67).
TR
7 OK ile onaylayın.
Scanner · Doküman tarama ve USB-hafýza aygýtý üzerine kaydetme
25
8 Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
TASLAK
–
Mesela
internette
kullanılmak
üzere
düşük
çözünürlüklü gri tonlama taraması
METIN – Metin dosyaları için orta
derecede çözünürlüklü siyah-beyaz
tarama
GRİ – Orta derecede çözünürlüklü gri
tonlama taraması
FOTO – Mesela fotoğraflar için yüksek
derecede çözünürlüklü gri tonlama
taraması
9 OK ile onaylayın.
10[ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup /
yazı
metni
daha
açık
renkte
görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
11OK ile onaylayın.
12[ ile dilediğiniz parlaklık derecesini
seçiniz:
-/1 – Daha parlak çıkış
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Daha koyulaşan bir çıkış
13OK
ile
onaylayın.
Belge
okunmaktadır ve söz konusu USBBelleği üzerine kaydedilecektir.
14Birden fazla doküman sayfasını düz
tarayıcı taramak istediğinizde, bir
diğer sayfayı yerleştiriniz ve [ SONRAKI SAYFA ile seçiminizi yapınız.
USB-Belleklerini yerlerinden çıkartınız!
DIKKAT!
USB-Belleklerini yerlerinden
çıkartınız!
Cihaz üzerinde bulunan hafıza
aygıtını cihazın işlem yaptığı
sırada
kesinlikle
cihazdan
çıkartmayınız.
Bu
nedenden
dolayı veriler zarar görebilir
veya kaybolabilir.
Belge tarama ve bir ağ
yapısı bilgisayarı
üzerine kaydetme
Giriş
Bu fonksiyon ile cihazınızla bir belgeyi
tarayabilir ve bir ağ yapısına bağlı
olduğu
takdirde
ise,
bilgisayara
aktarabilmektesiniz.
Tarama işleminin bilgisayar üzerinden başlatılması
Uyarı
Tarama işleminin bilgisayar
üzerinden başlatılması
Söz konusu Companion Suite LL
yazılımı ile tarama işlemini
bilgisayar
üzerinden
başlatabilmektesiniz.
Twainsürücüsü destekliyorsa tarama
işlemini
başka
grafik
programlarından
da
başlatabilirsiniz. Scanner olarak
Twain-Scanner
sürücüsünü
seçiniz.
Standart ayarlar ile bir
tarama işleminin
oluşturulması
1 SCAN tuşuna basın.
2 [ ile LAN'A TARAMA seçeneğini seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 36 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
4 [ Tuşu ile ilgili listeden, girişi
yapılmış olan ağ yapısı bilgisayarları
arasından,
tercih
edilen
hedef
bilgisayarı seçiniz.
5 OK ile onaylayın.
6 OK tuşuna basın.
Uyarlanmış olan ayarlar ile
bir tarama işleminin
oluşturulması
1 SCAN tuşuna basın.
2 [ ile LAN'A TARAMA seçeneğini seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 36 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
TR
26
Sagemcom · MF 5571dw
4 [ Tuşu ile ilgili listeden, girişi
yapılmış olan ağ yapısı bilgisayarları
arasından,
tercih
edilen
hedef
bilgisayarı seçiniz.
5 OK ile onaylayın.
6 [ ile AYARLAR seçeneğini seçin.
7 OK ile onaylayın.
8 Tuşları ile f ile istenilen çözünürlüğü
seçiniz:
TASLAK
–
Mesela
internette
kullanılmak
üzere
düşük
çözünürlüklü gri tonlama taraması
METIN – Metin dosyaları için orta
derecede çözünürlüklü siyah-beyaz
tarama
GRİ – Orta derecede çözünürlüklü gri
tonlama taraması
FOTO – Mesela fotoğraflar için yüksek
derecede çözünürlüklü gri tonlama
taraması
9 OK ile onaylayın.
10Söz konusu dosya için bir ad giriniz.
Uyarı
Companion Center SFX
ile tarama işlemi
Companion Center SFX ile tarama işlemi
Söz konusu Companion Center SFX
yazılımı
ile
tarama
işlemini
gerçekleştirebilir ve bunun ardından
bilgisayar
üzerinden
düzenleyebilirsiniz.
1 Söz konusu Companion Center SFX
yazılımını, ya masaüstünde bulunan
Companion
Center
SFX-ikonunu
tıklayarak
veya
start
menüsü
üzerinden Başlat > Programlar >
Companion Center SFX > Laser SFX
> Companion Center SFX seçerek
başlatınız.
2 Üst sağ köşede bulunan lamba
tarafından ise, cihazın bir bilgisayara
bağlı olup olmadığı ve kusursuz
çalışıp çalışmadığı gösterilmektedir.
3 Scan (Tara) ilgili fihristi seçiniz.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
Harf girme
+-tuşunu basılı tutarak büyük
harf girebilirsiniz. Boşlukları
ise ½ ile girebilirsiniz.
Sunulan özel işaretler harf
tuşlarının üst kısmında, sağ
tarafta gösterilmektedir ve õtuşu ile ilgili harf tuşuna aynı
anda
basılarak
girilebilmektedir.
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz. C ile karakterleri
birer birer silebilirsiniz.
11OK ile onaylayın.
12Lütfen [ tuşu ile söz konusu
dosyayı bir resim dosyası mı, yoksa
bir
PDF-Dosyası
olarak
mı
kaydetmek istediğinizi seçiniz.
Uyarı
Dosya formatı seç
Bir resim dosyası için söz
konusu dosyayı TIFF- veya
JPEG-Formatında kaydetmek
üzere seçim yapabilmektesiniz
(bakınız lütfen bölüm Dosya
formatının seçimi, Sayfa 67).
13o tuşuna basın. Bunun için belge
okunmaktadır
ve
bilgisayara
aktarılmaktadır.
14Birden fazla doküman sayfasını düz
tarayıcı taramak istediğinizde, bir
diğer sayfayı yerleştiriniz ve [ SONRAKI SAYFA ile seçiminizi yapınız.
15OK ile onaylayın.
)D[
5HVLP
$\DUODU
<DUGÕP
2&5
0DLO
)LOH'RV\D
$\DUODU
.D\QDNODU
2WRPDWLN
0RG
5HQNOL
d|]QUON
GSL
.D÷ÕWIRUPDWL
$
dÕNÕúIRUPDWÕ
MSHJ
.D\GHW
'RV\D$GL
,PJ
6DYH,PDJH
0\3LFWXUHV
7DUDPDgQL]OHPH
%LUNODV|UHWDULKOHND\GHW
%LUOLNWHDo
4 Çeşitli
uygulama
profilleri
için
gerekli olan ön ayarlardan seçiminizi
yapınız.
Resim – Fotoğrafların taranmaları
için optimize edilmiş olan ayarlar.
OCR – (Optik işaret tanımlama, yazı
tanımlama) Baskılı metinlerin bir
yazı
dosyası
biçiminde
ve
düzenlenebilir veya değiştirilebilir
nitelikte okunmaları. Fotoğraflar
veya el yazılı metin kısımları bu
tanımlamadan
hariç
tutulabilmektedir.
Mail – Bu tarama sonucu bir E-Mail
iletisine eklenecektir.
File (Dosya) – Bu tarama sonucu bir
dosya olarak kaydedilecektir.
5 Güncel
ayarları
değiştirmek
istediğinizde aşağıdaki fonksiyonlar
hizmetine sunulmaktadır:
Kaynaklar – Tarama kaynağı olarak
otomatik belge yükleme kısmının
veya düz tarayıcının belirlenmesi
Scanner · Companion Center SFX ile tarama işlemi
27
TR
Mod – Siyah beyaz modunda tarama
(aynı zamanda çizgi modu) veya gri
tonu kademeleri modu.
Çözünürlük – Tarama işlemi için
çözünürlük seçiniz.
Kağıt formati – Kâğıt formatı ayarı
Çıkış formatı – Dosya formatı seç
6 Dosya Adi altından çıkış dosyasının
adını giriniz.
7 Save Image altından söz konusu
dosyanın
kaydedileceği
klasörü
seçiniz. Söz konusu opsiyon Bir
klasöre tarihle kaydet ile ilgili dosya
güncel tarihli olarak bir klasöre
kaydedilmektedir.
8 Söz konusu Birlikte aç fonksiyonunu,
taranan dosyayı okunma işleminin
ardından açmak istediğinizde aktif
konuma getiriniz. Tercih ettiğiniz
programı seçiniz. Mesela bir resim
dosyasını, bir resim düzenleme
programında açabilir, OCR sistemi ile
tanımlanmış olan bir metni bir metin
düzenleme
programında
düzenleyebilir veya bir E-Mail-eki
biçiminde kendi E-Mail programınıza
iletebilirsiniz.
9 Taranmış olan belgenin bir ön izleme
örneğini görebilmek için Tarama
Önizleme üzerine tıklayınız.
10Tarama işlemini başlatmak için Scan
(Tara) üzerine tıklayınız.
TR
28
Sagemcom · MF 5571dw
7 Yazıcı ve yazdırma medyaları
Uygun olmayan kağıt!
Bilgisayardan yazdırma
Uyarı
DIKKAT!
Bilgisayardan yazdırma
Companion
Suite
LL
’i
bilgisayarınızda kurduğunuzda,
cihazınız
yazıcı
olarak
Windows’un altında düzenlenir.
Yazıcı
mönüsünde
Başlat >
Ayarlar > Yazici altında cihazı,
Laser Printer Scanner olarak
bulacaksınız.
Her
programdan
normal
yazıcılarda
olduğu
gibi
cihazınıza müdahale edebilir ve
siyah-beyaz
baskıyı
ayarlayabilirsiniz. Bunun için
Laser Printer Scanner’ı yazıcı
olarak seçmeniz yeterlidir.
Yazdırma medyaları için
spesifikasyonlar
Giriş
Kâğıt kasetine normal baskı kâğıdı
veya yazılı örnekler de (formlar)
yerleştirebilirsiniz.
Manüel
kağıt
besleme
özelliği
ile
özel
kağıt
formatları, mektup zarfları, şeffaf
folyolar, etiket yaprakları veya baskılı
örnekler besleyebilmektesiniz.
Kağıt haznesi
Kağıt haznesi
Kâğıt ebatları
Ebat A4 · A5 · B5
(JIS) · Letter · Legal (13/14¦") ·
Exec
Ağırlık
60¦–¦105¦g/m²
Kapasite
250 yaprak
Uygun olmayan kağıt!
Kağıt kasetine yaprak biçiminde
kağıt yerleştirmeyiniz …
belge ıslaksa, üzerine düzeltme
likidi sürülmüşse, kirlenmişse
veya kaplamalı bir yüzeye
sahipse.
belgeler ataş, zımba, yapıştırma
şeridi
veya
yapıştırıcı
ile
birbirine iliştirilmişse. Lazer
yazıcılarda kullanılmak üzere
etiket yaprakları alınız.
belgenin üzerine not defteri
yapıştırılmışsa.
belge
buruşmuş
veya
yırtılmışsa.
Lazer yazıcıların ön baskıları ile ilgili!
DIKKAT!
Lazer yazıcıların ön baskıları ile
ilgili!
Lazer
yazıcı
ile
basılmış
örneklerde
tekrar
basım
yapılamaz.
Kâğıdı kâğıt kasetine
yerleştiriniz
1 Kâğıt kasetini
çıkartınız.
cihazdan
dışarıya
Manüel kağıt beslenmesi
Manüel kağıt beslenmesi
Kâğıt ebatları
Genişliği: 98¦–
¦216¦mm
Uzunluk: 148¦–
¦356¦mm
Ağırlık
60¦–¦165¦g/m²
Kapasite
1 yaprak
2 Kâğıt kasetini örten kapak kısmını
yukarıya doğru kaldırınız.
TR
Yazıcı ve yazdırma medyaları · Yazdırma medyaları için spesifikasyonlar
29
DIKKAT!
İlk çalıştırma!
Kasetin
içersine
kâğıt
doldurmadan
ve
kaseti
cihazın içine yerleştirmeden
önce,
lütfen
içersinde
bulunan kartonu çıkartınız.
3 Kâğıt kasetinin uzunluğunu baskı
kâğıdına göre uyarlayınız. Kâğıt
kasetinin tabanında bulunan kilitleme
tuşuna basınız. Kâğıt kesitinin arka
kısmını ilgili yazıya göre uygun
olmasına
ve
kilitlenmesine
dek
kaydırınız: Legal = LG, A4 = A4, A5 =
A5, Letter = LE, B5 = B5.
Uyarı
Taslakların yerleştirilmesi
Bir
örnek
üzerine
baskı
yapmak
istiyorsanız
(örn.
form veya mektup kâğıdı),
örneği basılacak taraf alta,
üst kısmı da kâğıt kasetinin
öne doğru kenarına gelecek
şekilde yerleştiriniz.
DIKKAT!
Lazer yazıcıların ön baskıları
ile ilgili!
Lazer
yazıcı
ile
basılmış
örneklerde
tekrar
basım
yapılamaz.
6 Kâğıdı
iki
enine
olan
kâğıt
kılavuzlarının
yardımıyla
sabitleştiriniz.
Sabitleme
işlemi
sırasında kağıdın bükülmemesine
dikkat ediniz.
4 Kağıtları üst üste yerleştiriniz ve düz
bir yüzey üzerinde düzenleyiniz. Bu
sayede birkaç kağıdın aynı anda
alınmasını önlemiş olacaksınız.
5 Kâğıdı kâğıt kasetine yerleştiriniz.
Bir defada 250 adede kadar sayfa
(80¦g/m²) yerleştirebilirsiniz.
7 Kâğıt kasetinin kapağını kapatınız.
TR
30
Sagemcom · MF 5571dw
Uyarı
Kağıt kaseti kapağı
Kağıt
kasetinin
kapağının
gevşemiş
olması
halinde,
kapağı tutucularına takarak
sabitleştiriniz. Kapağın düz
kısmının
(resimli
olanı)
yukarıya doğru bakmasına
dikkat ediniz.
5 Kâğıdı
iki
enine
olan
kâğıt
kılavuzlarının
yardımıyla
sabitleştiriniz.
Sabitleme
işlemi
sırasında kağıdın bükülmemesine
dikkat ediniz.
Ayarın geri alınması
DIKKAT!
Ayarın geri alınması
Söz
konusu
baskı
emrinin
ardından ilgili standart ayarın
yeniden
oluşturulması
gerekmekte olup, gelen fakslar
için
kâğıt
kasetinde
kâğıt
alımının teminat altına alınması
gerekmektedir.
8 Kâğıt kasetini sonuna kadar cihazına
itiniz.
Mektup zarflarının
yerleştirilmeleri
Mektup zarflarının yerleştirilmeleri
Mektup
zarflarını
manüel
kâğıt
besleme donanımı üzerinden doğrudan
yazdırabilmeniz mümkündür.
Uygun olmayan zarflar!
DIKKAT!
Kâğıdın manüel olarak
kâğıt besleme girişine
yerleştirilmesi
1 C, 202 ve OK basın.
2 Lütfen [ tuşu ile manüel kâğıt
besleme modunu seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Kâğıdı cihazın ön kısmında bulunan
manüel
kâğıt
besleme
girişine
yerleştiriniz.
Uygun olmayan zarflar!
Kendiliğinden
yapışan
kapakları,
pencereleri
veya
metal telleri bulunan zarflar
kullanmayınız.
1 Mektup zarfını cihazın ön kısmında
bulunan manüel kâğıt besleme girişine
yerleştiriniz. Kısa kenarının ise cihaz
yönüne doğru bakması gerekmektedir.
Yazdırılacak olan tarafının ise yukarıya
doğru
göstermesi
gerekmektedir.
Mektup zarfının kapağı ise alt sola
doğru durmalıdır.
TR
Yazıcı ve yazdırma medyaları · Kâğıdın manüel olarak kâğıt besleme girişine
2 Mektup zarfını iki enine olan kâğıt
kılavuzlarının
yardımıyla
sabitleştiriniz.
Sabitleme
işlemi
sırasında
mektup
zarfının
bükülmemesine dikkat ediniz.
Taslakların
yerleştirilmesi
Lazer yazıcıların ön baskıları ile ilgili!
DIKKAT!
Lazer yazıcıların ön baskıları ile
ilgili!
Lazer
yazıcı
ile
basılmış
örneklerde
tekrar
basım
yapılamaz.
Örnekleri kâğıt kasetine
yerleştiriniz
Örnekleri kâğıt kasetine yerleştiriniz
Transparan folyoların
ve etiketlerin
yerleştirilmeleri
Bir örnek üzerine baskı yapmak
istiyorsanız (örn. form veya mektup
kâğıdı), örneği basılacak taraf alta, üst
kısmı da kâğıt kasetinin öne doğru
kenarına gelecek şekilde yerleştiriniz.
Vorlagen einlegen
Transparan folyoların ve etiketlerin yerleştirilmeleri
Bu unsurların yüksek ısı derecelerine
ve
basınca
dayanabilmeleri
gerektiğinden dolayı, kopyalama ve
lazer yazıcı için öngörülen transparan
folyolar kullanınız. Bunların baskı
tarafları çoğu zaman, arka taraflarına
nazaran biraz daha pütürlüdür.
Transparan
folyoların
ve
etiket
yapraklarının hem kâğıt kasetine ve
aynı zamanda manüel kâğıt besleme
girişine
de
yerleştirilmeleri
mümkündür. Bu baskı medyaları ile
uygulanan
yazdırma
işlemlerinde
öncelikli olarak manüel kâğıt besleme
girişini
kullanmayı
tercih
ediniz
(bakınız lütfen bölüm Manüel kâğıt
besleme girişine kâğıt yerleştirme,
Sayfa 31).
Uygun olmayan folyolar ve etiketler!
DIKKAT!
Örneklerin manüel olarak
kâğıt besleme girişine
yerleştirilmesi
Örneklerin manüel olarak kâğıt besleme girişine yerleştirilmesi
Bir örnek üzerine baskı yapmak
istiyorsanız (örn. form veya mektup
kağıdı), örneği basılacak taraf üste, üst
kısmı öne doğru gelecek şekilde (cihaz
istikametinde) manüel kağıt girişine
yerleştiriniz.
Manuelle Zufuhr: Vorlagen einlegen
Uygun olmayan folyolar ve
etiketler!
Üzerlerine manüel olarak yazı
yazılmaları veya bir tepegöz
cihazında kullanılmak üzere
öngörülmüş olan transparan
folyolar kullanmayınız. Bu tip
folyolar
cihaz
içersinde
eriyebilir
ve
cihaza
hasar
verebilirler.
Lazer yazıcılarda kullanılmak
üzere etiket yaprakları alınız.
Aksi takdirde cihaz içersinde
çözülebileceklerinden
dolayı,
etiketlerin
yaprakları
tam
olarak örtmeleri gerekmektedir.
TR
32
Sagemcom · MF 5571dw
USB-hafıza aygıtı
üzerinde bulunan
dokümanların listesini
yazdır
Uyarı
USB-hafıza aygıtları için
seçenekler menüsü
Bir USB-belleğinin, cihazın ön
kısmında bulunan söz konusu
USB-Host-bağlantısına
takılması ile birlikte, ekran
üzerinde
bir
USB-Belleği
seçenekler
menüsü
gösterilmektedir (USB-Bellek
çubuğu, harici sabit disk ve
saire).
USB-Hafıza aygıtları
DIKKAT!
Uyumlu USB-Bellekler!
Bir
USB-Aygıtının
kendi
akımının, söz konusu USBBağlantısının
kendi
amperdeğerinin aşmamasına dikkat
ediniz. Beher USB-Bağlantısına
sadece bir adet High Powercihazı
(USB
2.0)
bağlayabilmektesiniz.
Cihazınıza – mesela aküler,
vantilatörler, şarj cihazları - gibi
ek cihazlar bağlamayınız. Bu
cihaz sadece FAT16 veya FAT32
formatında
olan
hafıza
aygıtlarını tanımaktadır. NTFS
formatı desteklenmemektedir.
2 Lütfen [ LİSTE YAZDIR tuşu ile
seçenekler
menüsünden
seçim
yapınız veya C, 911 tuşu ve OK
tuşuna basınız. Liste yazdırılır.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 211 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
USB-Belleklerini yerlerinden çıkartınız!
DIKKAT!
USB-Belleğini analiz ediniz
Uyarı
USB-Belleklerini yerlerinden
çıkartınız!
Cihaz üzerinde bulunan hafıza
aygıtını cihazın işlem yaptığı
sırada
kesinlikle
cihazdan
çıkartmayınız.
Bu
nedenden
dolayı veriler zarar görebilir
veya kaybolabilir.
USB-Belleğini analiz ediniz
USB-Belleği
üzerinde
fazla
sayıda belgeler kaydedilmiş ise
söz
konusu
USB-Beleğinin
analiz edilmesi biraz zaman
alabilmektedir.
İşlemi
dilediğinizde j tuşuna basarak
durdurabilirsiniz.
Giriş
Bağlı olan USB-Belleği üzerinden tüm
TXT-, JPEG- ve TIFF-Dosyalarının bir
listesini yazdırabilmektesiniz.
1 Cihazın ön veya arka kısmında
bulunan USB-Host-bağlantısına, bir
USB-Belleğinin bağlı olduğundan
emin olunuz. Gerektiğinde bir USBhafıza aygıtı takınız.
Dokümanı USB-hafıza
aygıtından yazdırma
USB-Hafıza aygıtları
DIKKAT!
Uyumlu USB-Bellekler!
Bir
USB-Aygıtının
kendi
akımının, söz konusu USBBağlantısının
kendi
amperdeğerinin aşmamasına dikkat
ediniz. Beher USB-Bağlantısına
sadece bir adet High Powercihazı
(USB
2.0)
bağlayabilmektesiniz.
Cihazınıza – mesela aküler,
vantilatörler, şarj cihazları - gibi
ek cihazlar bağlamayınız. Bu
cihaz sadece FAT16 veya FAT32
formatında
olan
hafıza
aygıtlarını tanımaktadır. NTFS
formatı desteklenmemektedir.
TR
Yazıcı ve yazdırma medyaları · USB-hafıza aygıtı üzerinde bulunan dokümanların
USB-Belleğini analiz ediniz
Uyarı
Uyarı
USB-Belleğini analiz ediniz
USB-Belleği
üzerinde
fazla
sayıda belgeler kaydedilmiş ise
söz
konusu
USB-Beleğinin
analiz edilmesi biraz zaman
alabilmektedir.
İşlemi
dilediğinizde j tuşuna basarak
durdurabilirsiniz.
Giriş
Bağlı olan USB-Belleği üzerinden bir
veya birden fazla sayıda TXT-, JPEG- ve
TIFF-Dosyalarını yazdırabilirsiniz.
1 Cihazın ön veya arka kısmında
bulunan USB-Host-bağlantısına, bir
USB-Belleğinin bağlı olduğundan
emin olunuz. Gerektiğinde bir USBhafıza aygıtı takınız.
Fihrist içersinde navigasyon
Fihristin içersinde bulunan bir
klasörü açabilmek için lütfen
OK
tuşuna
basınız.
Söz
konusu C tuşu ile bir üst
fihrist
bölümüne
geri
dönmektesiniz.
3 İsmin ilk harflerini giriniz veya [
tuşu
ile
yazdırmak
istediğiniz
dosyayı seçiniz.
4 Dosyayı işaretlemek için OK tuşuna
basınız. Yazdırılacak olan dosyalar
bir yıldız ile (*) donatılmaktadır.
5 Söz konusu dosyaları ok tuşları ile
seçerek dahil ediniz ve OK tuşuna
basınız.
Sadece
aynı
fihristte
bulunan
dosyaları
seçebilmektesiniz.
Uyarı
Dosyaların ok tuşları ile
seçilmeleri
Bir birini takip eden birden
fazla
sayıda
dosyaları
seçebilirsiniz.
Lütfen
söz
konusu fonksiyonu açmakveya kapatmak için + tuşu ile
OK tuşuna basınız. Lütfen [
tuşu ile istenilen dosyaları
işaretleyiniz. Bir kez seçilmiş
olan
dosyalar
bir
daha
seçenekten
çıkartılamamaktadır.
Uyarı
USB-hafıza aygıtları için
seçenekler menüsü
Bir USB-belleğinin, cihazın ön
kısmında bulunan söz konusu
USB-Host-bağlantısına
takılması ile birlikte, ekran
üzerinde
bir
USB-Belleği
seçenekler
menüsü
gösterilmektedir (USB-Bellek
çubuğu, harici sabit disk ve
saire).
2 Lütfen [ DOSYA YAZDIR tuşu ile
seçenekler
menüsünden
seçim
yapınız veya C, 912 tuşu ve OK
tuşuna basınız.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 212 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
TR
34
6 Seçimi sona erdirmek için o tuşuna
basınız.
Uyarı
Menüde gezinme
j tuşu ise menüden çıkmanızı
ve
başlangıç
moduna
dönmenizi sağlayacaktır.
7 Belgeyi
kaç
kez
kopyalamak
istediğinizi girin (en fazla 99
kopya).
8 OK ile onaylayın.
9 [ Tuşu ile kâğıt kaynağını seçiniz.
10OK ile onaylayın.
11Lütfen [ tuşu ile istenilen kâğıt
formatını seçiniz. Teknik Veriler
bölümündeki bilgilere dikkat edin.
12OK ile onaylayın.
13Lütfen [ tuşu ile yerleştirilmiş olan
kâğıdın kalınlığını seçiniz.
14Lütfen yazdırmayı başlatmak için o
tuşuna basınız.
Sagemcom · MF 5571dw
USB-Belleklerini yerlerinden çıkartınız!
DIKKAT!
Uyarı
USB-hafıza aygıtları için
seçenekler menüsü
Bir USB-belleğinin, cihazın ön
kısmında bulunan söz konusu
USB-Host-bağlantısına
takılması ile birlikte, ekran
üzerinde
bir
USB-Belleği
seçenekler
menüsü
gösterilmektedir (USB-Bellek
çubuğu, harici sabit disk ve
saire).
USB-Belleklerini yerlerinden
çıkartınız!
Cihaz üzerinde bulunan hafıza
aygıtını cihazın işlem yaptığı
sırada
kesinlikle
cihazdan
çıkartmayınız.
Bu
nedenden
dolayı veriler zarar görebilir
veya kaybolabilir.
USB-Hafıza aygıtı
üzerinde dosya silme
USB-Hafıza aygıtları
DIKKAT!
Uyumlu USB-Bellekler!
Bir
USB-Aygıtının
kendi
akımının, söz konusu USBBağlantısının
kendi
amperdeğerinin aşmamasına dikkat
ediniz. Beher USB-Bağlantısına
sadece bir adet High Powercihazı
(USB
2.0)
bağlayabilmektesiniz.
Cihazınıza – mesela aküler,
vantilatörler, şarj cihazları - gibi
ek cihazlar bağlamayınız. Bu
cihaz sadece FAT16 veya FAT32
formatında
olan
hafıza
aygıtlarını tanımaktadır. NTFS
formatı desteklenmemektedir.
USB-Belleğini analiz ediniz
Uyarı
USB-Belleğini analiz ediniz
USB-Belleği
üzerinde
fazla
sayıda belgeler kaydedilmiş ise
söz
konusu
USB-Beleğinin
analiz edilmesi biraz zaman
alabilmektedir.
İşlemi
dilediğinizde j tuşuna basarak
durdurabilirsiniz.
2 Lütfen [ SİL tuşu ile seçenekler
menüsünden seçim yapınız veya C,
915 tuşu ve OK tuşuna basınız.
Uyarı
Fihrist içersinde navigasyon
Fihristin içersinde bulunan bir
klasörü açabilmek için lütfen
OK
tuşuna
basınız.
Söz
konusu C tuşu ile bir üst
fihrist
bölümüne
geri
dönmektesiniz.
3 Adının ilk harflerini giriniz veya [
tuşu ile silmek istediğiniz dosyayı
seçiniz.
4 Dosyayı işaretlemek için OK tuşuna
basınız. Silinecek olan dosyalar bir
yıldız ile (*) donatılmaktadır.
5 Söz konusu dosyaları ok tuşları ile
seçerek dahil ediniz ve OK tuşuna
basınız.
Sadece
aynı
fihristte
bulunan
dosyaları
seçebilmektesiniz.
Uyarı
Dosyaların ok tuşları ile
seçilmeleri
Bir birini takip eden birden
fazla
sayıda
dosyaları
seçebilirsiniz.
Lütfen
söz
konusu fonksiyonu açmakveya kapatmak için + tuşu ile
OK tuşuna basınız. Lütfen [
tuşu ile istenilen dosyaları
işaretleyiniz. Bir kez seçilmiş
olan
dosyalar
bir
daha
seçenekten
çıkartılamamaktadır.
Giriş
Cihaza bağlı olan USB-Belleğinden
dosyalar silebilirsiniz.
1 Cihazın ön veya arka kısmında
bulunan USB-Host-bağlantısına, bir
USB-Belleğinin bağlı olduğundan
emin olunuz. Gerektiğinde bir USBhafıza aygıtı takınız.
6 Seçimi sona erdirmek için o tuşuna
basınız.
Uyarı
Menüde gezinme
j tuşu ise menüden çıkmanızı
ve
başlangıç
moduna
dönmenizi sağlayacaktır.
7 Silme işlemini OK ile onaylayın.
Yazıcı ve yazdırma medyaları · USB-Hafıza aygıtı üzerinde dosya silme
35
TR
DIKKAT!
Dosyaları sil!
Silme
işlemini
durduramamaktasınız.
Silinmiş
olan
dosyalar
yeniden
geri
getirilememektedir.
USB-Belleklerini yerlerinden çıkartınız!
DIKKAT!
USB-Belleklerini yerlerinden
çıkartınız!
Cihaz üzerinde bulunan hafıza
aygıtını cihazın işlem yaptığı
sırada
kesinlikle
cihazdan
çıkartmayınız.
Bu
nedenden
dolayı veriler zarar görebilir
veya kaybolabilir.
Takvim yazdır
Takvim yazdır
Sizin cihazınız size bir takvim yaprağı
şeklinde bir haftalık derlemeyi – güncel
hafta itibariyle, gelecek hafta itibariyle
veya serbest bir biçimde seçilebilen bir
hafta itibariyle yazdırabilmektedir.
1 C, 85 ve OK basın.
2 Lütfen [ ile güncel haftanın bir
takvim
yaprağını
mı,
gelecek
haftanın bir takvim yaprağını mı,
yoksa serbest olarak seçilebilen bir
haftanın
takvim
yaprağını
mı
yazdırmak istediğinizi seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Kullanıcı tanımlamalı
hafta:
Bir
takvim yaprağı yazdırmak istediğiniz
yılı ve ona ait olan haftayı giriniz
(her ikisi de iki haneli olarak),
mesela 25¦40 2025 yılı için
hafta 40 gibi.
5 OK ile onaylayın.
Sudoku: Oyunu
yazdırma
Sudoku
TR
Sudoku, Japonlara özgü bir sayı
bulmacasıdır. Oyun alanı, 3 x 3 alana
bölünmüş 3 x 3 kareden oluşur. Zorluk
seviyesine göre, oyunun başlangıcında
daha az veya daha çok sayı verilir.
Oyunun hedefi, 1 ila 9 arasındaki
sayıları oyun alanında dağıtmaktır; her
sırada, her sütunda ve dokuz bloğun
her birinde her sayıdan sadece bir adet
olmalıdır. Sadece tek bir çözüm vardır.
Oyunu yazdırma
1 C, 861 ve OK basın.
2 [ ile zorluk seviyesini seçin.
36
3 OK ile onaylayın.
4 Sudokuyu kaç kopya yazdırmak
istediğinizi girin (en fazla 9 kopya).
5 OK ile onaylayın.
6 Çözümü
yazdırmak
isteyip
istemediğinizi [ ile seçin.
7 OK ile onaylayın.
Son oyunu tekrar yazdırma
1 C, 862 ve OK basın.
2 Sudokuyu kaç kopya yazdırmak
istediğinizi girin (en fazla 9 kopya).
3 OK ile onaylayın.
4 Çözümü
yazdırmak
isteyip
istemediğinizi [ ile seçin.
5 OK ile onaylayın.
Çözümü yazdırma
En son çözüm sunulmuştur
Uyarı
En son çözüm sunulmuştur
En
son
yazdırılan
oyunun
çözümü
kaydedilir.
Önceki
oyunların çözümleri saklanmaz.
C, 863 ve OK basın.
Hergün Sudoku
Hergün Sudoku
Otomatik olarak hergün yeni bir
Sudoku basabilirsiniz.
1 C, 864 ve OK basın.
2 Saat olarak ise örneğin 14¦00
14.00'ı girin.
3 OK ile onaylayın.
4 [ ile zorluk seviyesini seçin.
5 OK ile onaylayın.
6 Sudokuyu kaç kopya yazdırmak
istediğinizi girin (en fazla 9 kopya).
7 OK ile onaylayın.
8 Çözümü
yazdırmak
isteyip
istemediğinizi [ ile seçin.
9 OK ile onaylayın.
10Rapor yazdırma fonksiyonunu [ ile
açıp kapatabilirsiniz.
11OK ile onaylayın.
Hergün Sudoku 3
Uyarı
Fonksiyonun kapatılması
Günlük
Sudoku-yazdırma
işlemini kapatmanız mümkün
olup, bu fonksiyonu yukarıda
tarif edildiği gibi bölüm 10
üzerinden otomatik yazdırma
özelliğini
kapatarak
ayarlamanız mümkündür.
Sagemcom · MF 5571dw
8 Fotokopi
Belgelerin spesifikasyonları
Belgelerin spesifikasyonları
Belgelerin genişliği
208¦–¦218¦mm
Belgelerin uzunluğu
277¦–¦600¦mm
Belgelerin kâğıt
ağırlığı
60¦-¦90¦g/m²
Kapasite
50 Yaprak (80¦g/
m²)
Optimal işletim
sonucu için üretici
tavsiyesi
A4 · A5 · Letter ·
Legal
(80¦g/m²)
Belgelerin otomatik belge
alma donanımına
yerleştirilmeleri
1 Belgeleri yazılı kısmı üste gelecek
şekilde belge alma düzeneğine
yerleştirin. En alttaki belge ilk olarak
içeriye doğru çekilecektir. Bir defada
50 adede kadar belge (80¦g/m²)
yerleştirebilirsiniz.
Uygun olmayan dokümanlar!
DIKKAT!
Uygun olmayan dokümanlar!
Aşağıdaki durumlarda belgeyi
cihaza yerleştirmeyin:
belge ıslaksa, üzerine düzeltme
likidi sürülmüşse, kirlenmişse
veya kaplamalı bir yüzeye
sahipse.
belgenin üzerine yumuşak bir
kurşunkalem,
boya,
tebeşir
veya
çizim
kömürü
ile
yazılmışsa.
belge gazete veya dergiden
alınmışsa (baskı mürekkebi).
belgeler ataş, zımba, yapıştırma
şeridi
veya
yapıştırıcı
ile
birbirine iliştirilmişse.
belgenin üzerine not defteri
yapıştırılmışsa.
belge
buruşmuş
veya
yırtılmışsa.
Doküman yerleştirme
2 Belge
kılavuzunu,
tamamen yapışacak
doğru itiniz.
belgelere
şekilde içe
Belgelerin düz tarayıcı
üzerine yerleştirilmeleri
1 Scanner’ın kapağını açınız.
Belge alma mekanizması
Bu cihaz bir otomatik belge yükleme
sistemi
ile
donatılmıştır.
Cihaza
otomatik olarak 50 adet belgeye kadar
çektirebilir ve bunları taratabilir,
fakslayabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Tek belgeleri veya küçük ebatta olan
örnekleri
ise
düz
tarayıcı
ile
taratabilirsiniz.
TR
Fotokopi · Doküman yerleºtirme
37
2 Dokümanı
yazılı
tarafı
bakacak şekilde scanner
üstüne yerleştiriniz.
aşağıya
camının
4 Scanner’ın kapağını kapatınız.
Uyarı
3 Belgeyi tarayıcı camının sol arka
köşesinde düzenleyerek doğrultunuz
(Ok
işaretli
alanda)
Scanner
çerçevesinde bulunan A4 ve A5
formatı işaretleri size dokümanı
doğru
konumlandırabilmenizde
yardımcı olacaktır.
Tarayıcı kapağını uyarlayınız
Tarayıcı kapağı ayarlanabilir
menteşeler ile donatılmıştır;
bu sayede aynı zamanda daha
kalın
olan
dokümanları
(mesela
kitapları)
düz
tarayıcı
üzerine
yerleştirebilirsiniz.
Scanner
kapağını
yavaşça
yukarı
kaldırınız, böylece mümkün
olduğu kadar eşit derecede
açılacaktır.
Üç boyutlu nesneleri (mesela
para, çiçekler) kopyalamak
istediğinizde tarayıcı camının
hasar görmemesi için şeffaf
folyoyu kullanınız.
DIKKAT!
Uyarı
Ayrıntı büyütme
Dokümanınızın bir ayrıntısını
(mesela
bir
grafiğini)
kopyalamak istediğinizde, söz
konusu
belgeyi
ayrıntı
görüntüsü temel oluşturacak
şekilde konumlandırın. Zoom
fonksiyonu
ile
bağlantılı
olarak dokümandan istenilen
alanı boşta bırakabilirsiniz.
Tarayıcı kapağı üzerine
bastırmayınız!
Kalın dokümanların veya üç
boyutlu belgelerin taranması
sırasında scanner kapağına
zor kullanarak bastırmayınız,
bu scanner kapağının ve/
veya
scanner
merceğinin
zarar
görmesine
neden
olabilir.
TR
38
Sagemcom · MF 5571dw
Standart ayarlar ile
kopya oluştur
Zoom parametrelerinin
ayarlanması
Başlangıç modu
Başlangıç modunda gösterge üzerinde
çözünürlük,
büyütme-/küçültme
faktörü, seçilmiş olan kâğıt formatı ile
Simpleks veya Dubleks biçiminde,
önceden ayarlanmış olan seçenekler
görünmektedir.
1 Belgeyi yerleştirin.
2 İki kez COPY’e basınız. Belge
kopyalanır.
ECO-Tuşu
Uyarı
ECO-Tuşu
Lütfen COPY tuşuna ve ECO
tuşuna basarak, ekolojik toner
tasarrufu fonksiyonu ile kopya
oluşturunuz.
Tek kopya oluşturma
Uyarı
1 Ô/ZOOM tuşuna basın. Göstergede
ayarlanan
büyütme-/küçültme
faktörü görüntülenir.
2 [ ile dilediğiniz ayarı seçin. Burada
standart değerler olarak mesela A4
formatından A5 formatına küçültme
veya Avrupa formatları olan DİNFormatlarının, Amerikan Letter- ve
Legal-Formatlarına
uyarlanmak
üzere
gerekli
olan
değerler
kaydedilmiş bulunmaktadır.
3 OK ile onaylayın.
Tek taraflı/çift taraflı baskı seçimi
(Simpleks/Dupleks)
Tek taraflı/çift taraflı baskı seçimi (Simpleks/Dupleks)
İlgili Õ/DUPLEX tuşuna, çift taraflı baskı
işlemini (= Dubleks) seçmek için
basınız. İlgili f tuşuna iki kez
bastığınızda, tek taraflı baskı (=
Simpleks) seçilmiş olacaktır.
Tek taraflı/çift taraflı baskı seçimi (Simpleks/Dupleks)
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 11 ve
tuşlarına
basarak
görüntüleyebilirsiniz.
Uyarı
Temel ayarların değiştirilmeleri
Temel ayarları değiştirebilmek
için C, 101 tuşu ile OK
tuşuna basınız.
OK
da
Ayarları değiştirme
Diğer baskı işlemi için gerekli olan ayarlar
Uyarı
Diğer baskı işlemi için gerekli
olan ayarlar
Bu fonksiyonlar ile bir diğer
baskı işlemi için gerekli olan
ayarları
seçebilmektesiniz.
Temel ayarların değiştirilmeleri
için ilgili bölüm fonksiyonlarının
Ayarlar (aynı zamanda bakınız
lütfen bölüm Ayarlar, sayfa 63)
seçebilmektesiniz.
Çözünürlük ayarları
Kontrastı ayarlama
1 ¬ tuşuna basın.
2 [ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup / yazı
metni daha açık renkte görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
3 OK ile onaylayın.
Çözünürlük ayarları
f tuşuna basın. Göstergede ayarlanan
çözünürlük
görüntülenir.
Ayarları
değiştirmek için tekrar f tuşuna
basınız. Seçme olasılıklarınız:
OTOMATİK – Her türde belgeler için
optimize edilmiş olan uyarlama
METIN – Küçük harfli olan metinler veya
çizimler içindir
KALİTE – Çok ayrıntılı belgeler için
FOTO – En yüksek çözünürlük
Çözünürlük ayarları
Birden fazla kopya
oluşturma
1 Belgeyi yerleştirin.
2 Belgeyi
kaç
kez
kopyalamak
istediğinizi girin (en fazla 99
kopya). Söz konusu [ tuşuna
bastığınızda, adet uyarlaması da
yapabilmektesiniz.
3 İki kez COPY’e basınız.
ECO-Tuşu
Uyarı
Uyarı
Temel ayarların değiştirilmeleri
Temel ayarları değiştirebilmek
için C, 103 tuşu ile OK
tuşuna basınız.
Fotokopi · Standart ayarlar ile kopya oluºtur
ECO-Tuşu
Lütfen COPY tuşuna ve ECO
tuşuna basarak, ekolojik toner
tasarrufu fonksiyonu ile kopya
oluşturunuz.
39
TR
Crystal-Kopyalama,
resim- ve metin
optimizasyonu ile
(Crystal) ayarlanması
Crystal
Sizin cihazınız, Crystal adında olan bir
resimve
metin
optimizasyon
fonksiyonu
ile
donatılmış
olup,
bununla
belgelerinizin
optimal
nitelikte bir baskı- veya kopyalama
sonucunu temin edebilirsiniz.
Crystal sistemi tarafından otomatik
olarak en iyi baskı kalitesine ulaşmak
için resim netliği, renk yönetimi ve
kontrast ile bağlantılı tüm gerekli
ayarları ve düzeltmeleri uygulanır.
Bunun haricinde ise ışıklandırma
hataları düzeltilir (mesela ışığı az olan
fotoğraflar ışıklandırılır veya çok fazla
kontrast farkı olan resim parçaları
dengelenir).
1 Belgeyi yerleştirin.
2 COPY tuşuna basın.
3 [ ile KRİSTAL KOPYA seçeneğini seçin.
4 OK ile onaylayın.
5 Söz konusu belgenin bir ön izlemesi,
gerekli
olan
analiz
için
okunmaktadır. Bunun ardından cihaz
tarafından bir belgenin bir CrystalKopyası
oluşturulacaktır.
Söz
konusu ayarlar profili ise diğer
belgeler için kaydedilmektedir.
Giriş
Kaydedilmiş olan profil
sayesinde birden fazla
Crystal-Kopyaların
oluşturulmaları
C, 15 ve OK basın.
[ ile ÖN İZLE seçeneğini seçin.
OK ile onaylayın.
Söz konusu belgenin bir ön izlemesi,
gerekli
olan
analiz
için
okunmaktadır. Bunun ardından cihaz
tarafından bir belgenin bir CrystalKopyası
oluşturulacaktır.
Söz
konusu ayarlar profili ise diğer
belgeler için kaydedilmektedir.
5 Aynı ayarlar ile diğer belgeleri de
kopyalamak istediğinizde [ SON
PROFİL seçiniz. Sadece en son olarak
kullanılmış
olan
profil
kaydedilmektedir.
6 OK ile onaylayın.
1
2
3
4
TR
40
İkinci profil ile kopya
oluştur
İkinci profil ile kopya oluştur
İkinci bir profilde daha sık olarak
kullanmak
istediğiniz
ayarları
kaydedebilmekte olup, mesela sıkça
kullanılan bir belge türünü kopyalamak
için kullanabilirsiniz (bakınız lütfen
bölüm İkinci bir profil için ayarları
oluşturma, Sayfa 43).
İkinci profil ile kopyaların
oluşturulması
1 Belgeyi yerleştirin.
2 COPY tuşuna basın.
3 [ ile ikinci profili seçiniz.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 12 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
4 COPY tuşuna basın.
İkinci profil ile birden fazla
kopyaların oluşturulması
1 Belgeyi yerleştirin.
2 Belgeyi
kaç
kez
kopyalamak
istediğinizi girin (en fazla 99
kopya). Söz konusu [ tuşuna
bastığınızda, adet uyarlaması da
yapabilmektesiniz.
3 COPY tuşuna basın.
4 [ ile ikinci profili seçiniz.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 12 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
5 COPY tuşuna basın.
ECO-Tuşu
Uyarı
ECO-Tuşu
Lütfen COPY tuşuna ve ECO
tuşuna basarak, ekolojik toner
tasarrufu fonksiyonu ile kopya
oluşturunuz.
Sagemcom · MF 5571dw
Uyarlanmış olan ayarlar
ile kopyaların
oluşturulmaları
Kopyaların oluşturulmaları
Uyarı
Kopyaların oluşturulmaları
Söz konusu kopyalama işlemini
her daim, COPY tuşuna basarak
başlatabilirsiniz. Lütfen ECO
tuşuna basarak, ekolojik toner
tasarrufu fonksiyonu ile kopya
oluşturunuz.
1
2
3
4
5
6
7
Belgeyi yerleştirin.
COPY tuşuna basın.
[ Tuşu ile dilediğiniz profili seçiniz.
OK ile onaylayın.
[ Tuşu ile kâğıt kaynağını seçiniz.
OK ile onaylayın.
Manüel kâğıt besleme girişinde bulunan kâğıt için: Lütfen [ tuşu ile
istenilen kâğıt formatını seçiniz.
8 OK ile onaylayın.
9 Manüel kâğıt besleme girişinde bulunan kâğıt için: Lütfen [ tuşu ile
yerleştirilmiş olan kâğıdın kalınlığını
seçiniz.
10OK ile onaylayın.
11Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
OTOMATİK – Her türde belgeler için
optimize edilmiş olan uyarlama
METIN – Küçük harfli olan metinler
veya çizimler içindir
KALİTE – Çok ayrıntılı belgeler için
FOTO – En yüksek çözünürlük
12OK ile onaylayın.
13[ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup /
yazı
metni
daha
açık
renkte
görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
14OK ile onaylayın.
15[ ile dilediğiniz parlaklık derecesini
seçiniz:
-/1 – Daha parlak çıkış
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Daha koyulaşan bir çıkış
16OK ile onaylayın.
17Söz konusu [ tuşu ile tek taraflı
baskı (= Simpleks) veya çift taraflı
baskı (= Dubleks) fonksiyonlarını
ayarlayabilmektesiniz.
18OK ile onaylayın.
19Söz konusu [ tuşu ile kopyaların
tasnif
edilip
mi,
yoksa
tasnif
edilmeden mi teslim edileceğini
seçiniz.
20COPY tuşuna basın.
Büyütülmüş veya
küçültülmüş kopya
oluşturma
Kopyaların oluşturulmaları
Uyarı
Kopyaların oluşturulmaları
Söz konusu kopyalama işlemini
her daim, COPY tuşuna basarak
başlatabilirsiniz. Lütfen ECO
tuşuna basarak, ekolojik toner
tasarrufu fonksiyonu ile kopya
oluşturunuz.
1
2
3
4
Belgeyi yerleştirin.
COPY tuşuna basın.
[ ile ZOOM seçeneğini seçin.
OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 13 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
5 Belgeyi
kaç
kez
kopyalamak
istediğinizi girin (en fazla 99
kopya).
6 OK ile onaylayın.
7 Belgeyi büyüterek veya küçülterek
kopyalayabilirsiniz. Belgenin yüzde
25’e kadar küçültülmesi ve yüzde
400’e
kadar
büyütülmesi
mümkündür. İstenilen değeri rakam
klavyesi ile girin.
Fotokopi · Uyarlanmış olan ayarlar ile kopyaların oluşturulmaları
41
TR
‚ Bir sayfa üzerinde iki belge
ƒ Bir sayfa üzerinde dört belge
Uyarı
Önceden ayarlanmış olan
değerlerin seçimi
[
Tuşu
ile
önceden
ayarlanmış olan değerlerden
seçiminizi yapınız. Burada
standart
değerler
olarak
mesela A4 formatından A5
formatına
küçültme
veya
Avrupa formatları olan DİNFormatlarının,
Amerikan
Letter- ve Legal-Formatlarına
uyarlanmak
üzere
gerekli
olan değerler kaydedilmiş
bulunmaktadır.
8 Bir
kopyalama
işleminin
başlatılabilmesi için lütfen COPY
tuşuna
veya
diğer
ayarların
yapılabilmeleri
için
OK
tuşuna
basınız
(bakınız
lütfen
bölüm
Uyarlanmış ayarlar ile kopyaların
oluşturulmaları, Sayfa 41).
Birden fazla dokümanı
bir sayfaya kopyala
(= Mozaik kopya)
Kopyaların oluşturulmaları
Uyarı
5 Bir
kopyalama
işleminin
başlatılabilmesi için lütfen COPY
tuşuna
veya
diğer
ayarların
yapılabilmeleri
için
OK
tuşuna
basınız
(bakınız
lütfen
bölüm
Uyarlanmış ayarlar ile kopyaların
oluşturulmaları, Sayfa 41).
Bir belgenin her iki
tarafının bir sayfa
üzerine kopyalanması
(= Kartvizit kopyası)
Giriş
Kartvizit kopyalama sistemi ile küçük
bir belgenin her iki tarafını da (mesela
bir kartvizitin) bir sayfa üzerine
kopyalayabilirsiniz.
Çoğaltılması yasaktır
Kopyaların oluşturulmaları
Söz konusu kopyalama işlemini
her daim, COPY tuşuna basarak
başlatabilirsiniz. Lütfen ECO
tuşuna basarak, ekolojik toner
tasarrufu fonksiyonu ile kopya
oluşturunuz.
Birden fazla dokümanı bir sayfaya kopyala (= Mozaik kopya)
Kâğıt tasarruf edebilmeniz için bir
sayfa üzerine sayıları birden fazla olan
belgeleri
kopyalayabilirsiniz.
Söz
konusu belgeler kopyalama işlemi
sırasında
otomatik
olarak
uyarlanmaktadır.
1 Belgeyi yerleştirin.
2 COPY tuşuna basın.
3 [ ile MOSAIK 2>1 veya MOSAIK 4>1
seçeneğini seçin.
4 OK ile onaylayın.
DIKKAT!
Çoğaltılması yasaktır
Belirli belgelerin çoğaltılması
(örn. scanner, fotokopi, baskı
yoluyla) bazı ülkelerde yasaktır.
Lütfen
bazı
belgelerin
çoğaltılmaları ile ilgili olarak
ekte bulunan yasal bilgileri
dikkate alınız (Sayfa 97).
1 Belgeyi yerleştirin. Belgeyi tarama
alanının
üst
yarısı
dahilinde
konumlandırınız.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Bu fonksiyonu aynı zamanda
ilgili menü üzerinden de
açabilirsiniz:
a., C, 14 ve OK basın.
b. İlgili [ Tuşu ile dilediğiniz
sayfa yapısını seçiniz.
TR
42
Sagemcom · MF 5571dw
Kontrastı ayarlama
Uyarı
Belge formatı
Söz konusu belgenin yazıcı
kâğıdının
yarı
ebadından
büyük
olmaması
gerekmektedir (mesela A5belgede, A4-yazıcı kâğıda).
2 COPY tuşuna basın.
3 [ ile ID CARD KOPY. seçeneğini seçin.
4 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 16 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
5 Belgenin ilk sayfası okunmaktadır.
6 İlgili ihbarın gösterge üzerinde
belirmesi halinde, belgeyi çeviriniz.
Belgeyi
aynı
ilk
sayfayı
yerleştirdiğiniz gibi konumlandırınız.
7 OK ile onaylayın. Belgenin ikinci
sayfası okunmaktadır ve kopyası
oluşturulmaktadır.
İkinci profil ayarlarını
oluşturma
1 C, 1064 ve OK basın.
2 [ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup /
yazı
metni
daha
açık
renkte
görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
3 OK ile onaylayın.
Parlaklık derecesini
ayarlayınız
1 C, 1065 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz parlaklık derecesini
seçiniz:
-/1 – Daha parlak çıkış
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Daha koyulaşan bir çıkış
3 OK ile onaylayın.
Tek taraflı/çift taraflı baskı
seçimi (Simpleks/Dupleks)
1 C, 1061 ve OK basın.
2 Söz konusu [ tuşu ile tek taraflı
baskı (= Simpleks) veya çift taraflı
baskı (= Dubleks) fonksiyonlarını
ayarlayabilmektesiniz.
3 OK ile onaylayın.
Çözünürlük ayarları
1 C, 1063 ve OK basın.
2 Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
OTOMATİK – Her türde belgeler için
optimize edilmiş olan uyarlama
METIN – Küçük harfli olan metinler
veya çizimler içindir
KALİTE – Çok ayrıntılı belgeler için
FOTO – En yüksek çözünürlük
3 OK ile onaylayın.
TR
Fotokopi · İkinci profil ayarlarını oluşturma
43
9 Cihaza ait telefon rehberi
3 Adları (A – Z) tuşları ile giriniz.
Cihaza ait telefon rehberi
Uyarı
Ağ ara yüzünün açılması
Telefon rehberi girişlerini aynı
zamanda cihazın ağ ara yüzü ile
de düzenleyebilirsiniz (bakınız
lütfen bölüm, Ağ ara yüzü, sayfa
21).
Uyarı
Harf girme
+-tuşunu basılı tutarak büyük
harf girebilirsiniz. Boşlukları
ise ½ ile girebilirsiniz.
Sunulan özel işaretler harf
tuşlarının üst kısmında, sağ
tarafta gösterilmektedir ve õtuşu ile ilgili harf tuşuna aynı
anda
basılarak
girilebilmektedir.
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz.
C
ile
karakterleri
birer
birer
silebilirsiniz.
Giriş
Yeni numara kaydedebilir, kayıtlı bir
numarayı arayabilir, grup oluşturabilir
veya
değişiklik
yapabilirsiniz.
Cihazınızın telefon rehberine 250
sayıya kadar numara kaydedebilirsiniz.
İmleç Navigasyonu 1
Uyarı
Editör olarak gezinmek
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz. C ile karakterleri
birer birer silebilirsiniz. j tuşu
ise
menüden
çıkmanızı
ve
başlangıç moduna dönmenizi
sağlayacaktır.
4 OK ile onaylayın.
5 Sayı tuşları ile numarayı giriniz.
6 OK ile onaylayın.
Uyarı
Tekrar arama listesi numarası
Kaydedilen numarayı en son
aranan
numaraların
veya
gelen aramaların listesinden
(= tekrar arama-/arayanlar
@
listesi)
bulabilirsiniz.
tuşuna basın. [ tuşu ile bir
girdi seçin. OK ile onaylayın.
Girdi arama
1 C, 511 ve OK basın.
2 [ tuşu ile bir girdi seçin. Telefon
rehberinde aradığınızı daha hızlı
bulmak için ilk harfleri sayı tuşları ile
tuşlayın.
Giriş kaydetme
Uyarı
Dahili numara
Cihazınızı bir paralel hat
üzerinden çalıştırılmak üzere
ayarladığınızda ve dışarıdan
giriş
hattının
numarasını
girdiğinizde,
söz
konusu
numarayı dış hat tanımlama
numarası olmadan kaydediniz
(bakınız lütfen bölüm Dahili
hat sistemi (PABX) oluşturma,
Sayfa 72).
Aynı girişler mümkün değildir
Uyarı
Aynı girişler mümkün değildir
Aynı
ad
altında
iki
girişi
kaydedememektesiniz.
1 C, 512 ve OK basın.
2 Harf
tuş
takımının
muhafaza
kapağını yukarı katlayınız.
7 Bu girişe ait olan bir zil sesi
verebilirsiniz. Lütfen [ tuşu ile veya
sayı tuşları ile 1 ile 7 arası bir zil
sesini seçiniz.
8 OK ile onaylayın.
Uyarı
Standart-zil sesi tayin etme
Lütfen 1 tuşu ile bu girişe
standart-zil
sesini
tayin
ediniz.
TR
44
Sagemcom · MF 5571dw
9 Bu
kişiye
yapılacak
faks
gönderilerinin
hızını
seçiniz.
Genellikle en yüksek hızı seçmeniz
önerilir. Hat kalitesi kötü şebekelere
faks gönderirken daha düşük bir
gönderim hızı ayarlayın.
10OK ile onaylayın. Girdi kaydedilir.
Tüm girişlerin silinmesi
Tüm telefon rehberi girişleri silinecektir!
DIKKAT!
Tüm telefon rehberi girişleri
silinecektir!
Bu
fonksiyon
ile
telefon
rehberinizin tüm girişleri ile
gruplarını silebilmektesiniz.
Girdiyi değiştirme
1 C, 514 ve OK basın.
2 [ tuşu ile değiştirmek istediğiniz
girdiyi seçin.
3 OK ile onaylayın.
4 İsmi işleyin.
5 OK ile onaylayın.
6 Numarayı işleyin.
7 OK ile onaylayın.
8 Bu girişe ait olan bir zil sesi
verebilirsiniz. Lütfen [ tuşu ile veya
sayı tuşları ile 1 ile 7 arası bir zil
sesini seçiniz.
9 OK ile onaylayın.
Uyarı
1 C, 515 ve OK basın.
2 [ ile SILME:
TUMU seçeneğini
seçin.
3 OK ile onaylayın.
4 [ ile SİLME:
EVET seçeneğini seçin.
5 OK ile onaylayın.
Telefon rehberinin
yazdırılması
Tüm girişlerin listesini
yazdırma
Telefon rehberinin yazdırılması
Standart-zil sesi tayin etme
Lütfen 1 tuşu ile bu girişe
standart-zil
sesini
tayin
ediniz.
C, tuşu 83 ile OK tuşuna basarak,
telefon fihristi içersinde kaydedilmiş
olan
tüm
girişleri
ve
grupları
yazdırabilirsiniz.
Münferit bir girişi yazdırma
10Bu
kişiye
yapılacak
faks
gönderilerinin
hızını
seçiniz.
Genellikle en yüksek hızı seçmeniz
önerilir. Hat kalitesi kötü şebekelere
faks gönderirken daha düşük bir
gönderim hızı ayarlayın.
11OK ile onaylayın. Girdi kaydedilir.
1 C, 511 ve OK basın.
2 [ tuşu ile bir girdi seçin. Telefon
rehberinde aradığınızı daha hızlı
bulmak için ilk harfleri sayı tuşları ile
tuşlayın.
3 COPY tuşuna basın.
Girişin silinmesi
Gruplar
Gruplar
C, 515 ve OK basın.
[ ile SİLME:
TEK seçeneğini seçin.
OK ile onaylayın.
[ tuşu ile silmek istediğiniz girdiyi
seçin.
5 OK ile onaylayın.
6 [ ile SİLME:
EVET seçeneğini seçin.
7 OK ile onaylayın.
1
2
3
4
Birden fazla girişlerin olduğu gruplar
düzenleyebilirsiniz.
Bu
durumda
mesaj, bu grubun üyelerine art arda
gönderilecektir. Bir grup aynı münferit
bir
telefon
rehberi
girişi
gibi
gösterilmektedir.
Grup oluşturma
1
2
3
4
C, 513 ve OK basın.
Grubun adını giriniz.
OK ile onaylayın.
İsmin ilk harflerini giriniz veya [ ile
gruba dahil etmek istediğiniz girişi
seçiniz.
TR
Cihaza ait telefon rehberi · Girdiyi deðiþtirme
45
5 Bu gruba ait olan girişler bir yıldız ile
(*) işaretlenmektedir. Bu gruba
başka üyeleri de katabilmek için söz
konusu girişleri seçiniz ve OK tuşuna
basınız. Söz konusu grup üyelerini
çıkartmak için söz konusu girişi
seçiniz ve OK tuşuna basınız.
6 Seçimi bitirmek için [ GRUP OK tuşları
ile seçim yapınız.
7 OK ile onaylayın.
Telefon fihristini USB-hafıza
aygıtına kaydet
1 Cihazın ön veya arka kısmında
bulunan USB-Host-bağlantısına, bir
USB-Belleğinin bağlı olduğundan
emin olunuz. Gerektiğinde bir USBhafıza aygıtı takınız.
Grup üzerinde değişiklik
yapma
1 C, 514 ve OK basın.
2 [ ile değişiklik yapacağınız grubu
seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Gerekirse grup için yeni bir isim
giriniz.
5 OK ile onaylayın.
6 Bu gruba ait olan girişler bir yıldız ile
(*) işaretlenmektedir. Bu gruba
başka üyeleri de katabilmek için söz
konusu girişleri seçiniz ve OK tuşuna
basınız. Söz konusu grup üyelerini
çıkartmak için söz konusu girişi
seçiniz ve OK tuşuna basınız.
7 Seçimi bitirmek için [ GRUP OK tuşları
ile seçim yapınız.
8 OK ile onaylayın.
Grubu silme
Girişler silinmemektedir
Uyarı
Girişler silinmemektedir
Bu fonksiyon tarafından sadece
söz konusu grup silinmekte
olup,
ilgili
telefon
rehberi
girişleri ise silinmemektedir.
2 C, 518 ve OK basın. Telefon
rehberi söz konusu USB-Belleği
üzerine kaydedilecektir.
Telefon fihristini USB-hafıza
aygıtından yükle
Veri Biçimi
Uyarı
Veri Biçimi
Söz konusu girişlerin ilgili USBBelleğinin kök fihristi içersinde
bulunan,
„phonebook.csv“
dosyasında
kaydedilmiş
olmaları
gerekmektedir.
Dosyadaki veriler bir noktalı
virgül „;“ ile ayrılmalıdır.
1 Cihazın ön veya arka kısmında
bulunan USB-Host-bağlantısına, bir
USB-Belleğinin bağlı olduğundan
emin olunuz. Gerektiğinde bir USBhafıza aygıtı takınız.
C, 515 ve OK basın.
[ ile SİLME:
TEK seçeneğini seçin.
OK ile onaylayın.
[ tuşu ile silmek istediğiniz grubu
seçin.
5 OK ile onaylayın.
6 [ ile SİLME:
EVET seçeneğini seçin.
7 OK ile onaylayın.
1
2
3
4
Telefon rehberini
gönderme / alma
TR
Telefon rehberini gönderme / alma
Söz konusu telefon rehberi girişlerini
bir USB-Bellek üzerine kaydedebilir
veya bir USB-Bellek üzerinden girişler
alabilirsiniz.
46
2 C, 517 ve OK basın. Bu girişler
hedef üzerinde var olan girişlerin
üzerine
eklenecektir.
Aynı
adı
taşıyan ve var olan girişlerin üzerine
yazılmamaktadır.
Sagemcom · MF 5571dw
10Faks
Standart ayarlar
doğrultusunda faks
gönderme işlemi
Belgelerin spesifikasyonları
Standart ayarlar doğrultusunda faks gönderme işlemi
Sizin faks mesajınız standart ayarlar
ile
gönderilecektir.
Bir
faks
gönderisinin
özelliklerini
(mesela
çözünürlük veya kontrast) uyarlamak
için kendiniz ayarlamak istiyorsanız
Faksı daha sonra gönderme , Sayfa 49
kullanınız.
1 Belgeyi yerleştirin.
2 Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı
seçin.
3 Lütfen FAX tuşuna veya o tuşuna
basınız.
Kapasite
50 Yaprak (80¦g/
m²)
Optimal işletim
sonucu için üretici
tavsiyesi
A4 · A5 · Letter ·
Legal
(80¦g/m²)
Uygun olmayan dokümanlar!
DIKKAT!
Uygun olmayan dokümanlar!
Aşağıdaki durumlarda belgeyi
cihaza yerleştirmeyin:
belge ıslaksa, üzerine düzeltme
likidi sürülmüşse, kirlenmişse
veya kaplamalı bir yüzeye
sahipse.
belgenin üzerine yumuşak bir
kurşunkalem,
boya,
tebeşir
veya
çizim
kömürü
ile
yazılmışsa.
belge gazete veya dergiden
alınmışsa (baskı mürekkebi).
belgeler ataş, zımba, yapıştırma
şeridi
veya
yapıştırıcı
ile
birbirine iliştirilmişse.
belgenin üzerine not defteri
yapıştırılmışsa.
belge
buruşmuş
veya
yırtılmışsa.
Fonksiyonu doğrudan görüntüleme
Uyarı
Fonksiyonu doğrudan
görüntüleme
Fonksiyonu C, 41 ve
tuşlarına
basarak
görüntüleyebilirsiniz.
OK
da
Faksı doğrudan gönderme
Uyarı
Faksı doğrudan gönderme
Önce
istenilen
numarayı
girebilir veya kaydedilmiş olan
bir girişi seçebilir ve bunun
ardından FAX tuşuna veya o
tuşuna basabilirsiniz. Arama
işlemi hemen başlayacaktır.
Numara meşgul
Uyarı
Otomatik tekrar arama
Karşı taraf meşgulse, cihaz bir
süre sonra numarayı tekrar
çevirir.
Gönderme
işlemini
yarıda kesmek için j tuşuna
basın. Cihaz, iletme işleminden
sonra ayara göre gönderim
raporunu basar.
Doküman yerleştirme
Belge alma mekanizması
Bu cihaz bir otomatik belge yükleme
sistemi
ile
donatılmıştır.
Cihaza
otomatik olarak 50 adet belgeye kadar
çektirebilir ve bunları taratabilir,
fakslayabilir veya kopyalayabilirsiniz.
Tek belgeleri veya küçük ebatta olan
örnekleri
ise
düz
tarayıcı
ile
taratabilirsiniz.
Belgelerin spesifikasyonları
Belgelerin spesifikasyonları
Belgelerin genişliği
208¦–¦218¦mm
Belgelerin uzunluğu
277¦–¦600¦mm
Belgelerin kâğıt
ağırlığı
60¦-¦90¦g/m²
Faks · Standart ayarlar doğrultusunda faks gönderme işlemi
TR
47
Belgelerin otomatik belge
alma donanımına
yerleştirilmeleri
2 Dokümanı
yazılı
tarafı
bakacak şekilde scanner
üstüne yerleştiriniz.
aşağıya
camının
1 Belgeleri yazılı kısmı üste gelecek
şekilde belge alma düzeneğine
yerleştirin. En alttaki belge ilk olarak
içeriye doğru çekilecektir. Bir defada
50 adede kadar belge (80¦g/m²)
yerleştirebilirsiniz.
2 Belge
kılavuzunu,
tamamen yapışacak
doğru itiniz.
belgelere
şekilde içe
3 Belgeyi tarayıcı camının sol arka
köşesinde düzenleyerek doğrultunuz
(Ok
işaretli
alanda)
Scanner
çerçevesinde bulunan A4 ve A5
formatı işaretleri size dokümanı
doğru
konumlandırabilmenizde
yardımcı olacaktır.
Belgelerin düz tarayıcı
üzerine yerleştirilmeleri
1 Scanner’ın kapağını açınız.
Uyarı
Ayrıntı büyütme
Dokümanınızın bir ayrıntısını
(mesela
bir
grafiğini)
kopyalamak istediğinizde, söz
konusu
belgeyi
ayrıntı
görüntüsü temel oluşturacak
şekilde konumlandırın. Zoom
fonksiyonu
ile
bağlantılı
olarak dokümandan istenilen
alanı boşta bırakabilirsiniz.
TR
48
Sagemcom · MF 5571dw
4 Scanner’ın kapağını kapatınız.
bulunmaktadır (© tarafından aranan
numaralar işaretlenmektedir, ® gelen
çağrılar
ve
*
kayıp
çağrılar
saklanmaktadır).
Hat talep etme
Dahili hat tertibatları
Dahili hat tertibatları (PABX) birçok
işletme
ve
birçok
evde
kullanılmaktadır.
Bir
dahili
hat
bağlantısından
dış
hatta
(PSTN)
bağlanmak için bir dahili numara
tuşlamanız gereklidir.
Genel telefon şebekesine ulaşmak için
gerekli olan sayıyı giriniz. Bu sayı
genellikle 0.
Dahili hat numarası ekleme
Uyarı
Tarayıcı kapağını uyarlayınız
Tarayıcı kapağı ayarlanabilir
menteşeler ile donatılmıştır;
bu sayede aynı zamanda daha
kalın
olan
dokümanları
(mesela
kitapları)
düz
tarayıcı
üzerine
yerleştirebilirsiniz.
Scanner
kapağını
yavaşça
yukarı
kaldırınız, böylece mümkün
olduğu kadar eşit derecede
açılacaktır.
Üç boyutlu nesneleri (mesela
para, çiçekler) kopyalamak
istediğinizde tarayıcı camının
hasar görmemesi için şeffaf
folyoyu kullanınız.
DIKKAT!
Tarayıcı kapağı üzerine
bastırmayınız!
Kalın dokümanların veya üç
boyutlu belgelerin taranması
sırasında scanner kapağına
zor kullanarak bastırmayınız,
bu scanner kapağının ve/
veya
scanner
merceğinin
zarar
görmesine
neden
olabilir.
Numarayı tuşlama
Numarayı tuşlama
Arzu edilen numarayı arayın. Bu işlem
için elinizde birçok imkan mevcuttur.
Manuel arama: Dilediğiniz numarayı
sayı tuşları ile tuşlayın.
Telefon rehberi:
1 C, 511 ve OK basın.
2 [ tuşu ile bir girdi seçin. Telefon
rehberinde aradığınızı daha hızlı
bulmak için ilk harfleri sayı tuşları ile
tuşlayın.
Tekrar arama-/Arayanlar listesi: Tekrar
arama-/Arayanlar listesi içersinde en
son aranan telefon numaraları ve gelen
çağrıların
telefon
numaraları
Telefon rehberi
Tekrar arama-/Arayanlar listesi
Faks · Numarayı tuşlama
Yanlış dış hat tanımlaması
Uyarı
Yanlış dış hat tanımlaması
Nadiren de olsa dış hat erişim
numarası başka bir rakam veya
iki haneli bir sayı olabilir. Eski
telefonlarda dış hat erişim
numarası R (= Flash) olabilir.
Bu dış hat erişim numarasını
girmek için
tuşuna basın.
Telefon
şebekesine
bağlanamıyorsanız,
telefon
tertibatı sunucunuza başvurun.
Setting up an extension
Uyarı
Santral sisteminin bağlanması
Cihazınızı sürekli olarak paralel
diğer
bir
hat
üzerinden
çalıştırıyorsanız, aynı zamanda
dışarından
bağlantı
telefon
numarasını
da
kaydedeniz
(bakınız lütfen Bölüm dahili hat
sistemi (PABX) oluşturma, Sayfa
72).
Faksı daha sonra
gönderme
(= zamanlama
fonksiyonu)
Bellekten faks gönderimi ile
Bu fonksiyon ise cihazınızı, söz konusu
faks gönderilerinin bellek üzerinden
gönderilmeleri
üzere
ayarlamış
bulunduğunuzda
çalışmaktadır
(bakınız lütfen bölüm Bellekten faks
gönderimi, Sayfa 69).
Daha hesaplı telefon tarifelerinden
faydalanmak istiyorsanız veya alıcıya
sadece belirli bir saatte ulaşılıyorsa,
faksı daha sonra da gönderebilirsiniz –
24 saat ile sınırlanmıştır.
Faksı daha sonra gönderme
49
TR
Gönderimi başlatma
İlave bir telefondan faks alımının başlatılması
Uyarı
Uyarı
Gönderimi başlatma
Gönderim işlemini her daim FAX
tuşuna veya o tuşuna basarak
başlatabilirsiniz.
1 Belgeyi yerleştirin.
2 Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı
seçin.
3 OK ile onaylayın.
4 Belgenin gönderilmesini istediğiniz
saati girin, örn. saat 14 için 14
00.
5 OK ile onaylayın.
6 Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
VARSAYILAN – Özel bir özelliğe sahip
olmayan belgeler için
HASSAS – Küçük harfli olan metinler
veya çizimler içindir
S. HASSAS – Çok ayrıntılı belgeler için
FOTO – Fotoğraflar için
7 OK ile onaylayın.
8 [ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup /
yazı
metni
daha
açık
renkte
görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
9 OK ile onaylayın.
10Kısa bir ısınma süresinden sonra
cihaz belgeyi belleğine kaydeder ve
faksı belirtilen saatte gönderir.
Uyarı
Görevi silme
Gönderimin
olmamasını
istiyorsayınız belgeyi görev
listesinden siliniz (bkz. ayrıca
Görevler bölümü, sayfa 56)
Manuel faks gönderme
TR
1 Belgeyi yerleştirin.
2 μ tuşuna basın.
3 Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı
seçin.
4 Lütfen FAX tuşuna veya o tuşuna
basınız.
50
İlave bir telefondan faks alımının
başlatılması
Söz konusu faks alımını, *5
tuşuna basarak ilaveten tesis
edilmiş
olan
bir
telefon
üzerinden de başlatabilirsiniz.
Numaraların
birleştirilmesi
Manuel olarak girdiğiniz sayılar ile
kayıtlı girdileri kombine edebilir ve
arama
işlemi
başlamadan
önce
değiştirebilirsiniz. Örneğin daha ucuz
bir telefon şirketinin (Call-by-Call)
kodunu
telefon
rehberine
kaydettiyseniz, bu kaydı seçin ve
dilediğiniz telefon numarasını manuel
olarak girin veya başka bir kayıtlı
girdiyi seçin.
Bağlantının kuruluşunu
dinleme
Bağlantının kuruluşunu dinleme
Örneğin bir faks gönderimi sürekli
olarak
başarısız
sonuçlanıyorsa,
bağlantının
kuruluşunu
dinleyebilirsiniz.
Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı seçin.
μ tuşuna basın.
Ahizesiz görüşme mümkün değil
Uyarı
Ahizesiz görüşme mümkün değil
Bu fonksiyon ile 'Eller Serbest'
devrede
olmayacaktır.
Bu
durumda,
katılımcı
telefonu
açtığında cevap veremezsiniz.
Gönderi grubuna ileti
gönderme (= Yayın)
Gönderi grubuna ileti gönderme
Bir faksı arka arkaya birden fazla
alıcıya gönderebilirsiniz.
Bu fonksiyon ise cihazınızı, söz konusu
faks gönderilerinin bellek üzerinden
gönderilmeleri
üzere
ayarlamış
bulunduğunuzda
çalışmaktadır
(bakınız lütfen bölüm Bellekten faks
gönderimi, Sayfa 69).
1 Belgeyi yerleştirin.
2 Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı
seçin.
3 À tuşuna basın.
Bellekten faks gönderimi ile
Sagemcom · MF 5571dw
4 Diğer numaraları girin. Münferit
alıcılar aralarında basılması gereken
À. 20’e kadar alıcı girebilirsiniz.
Uyarı
Companion Center SFX
faks gönderme işlemi
Giriş
Gruba faks gönderme
Telefon rehberinden bir grup,
alıcı
listesinde
bulunan
girişlerden biridir.
Aynı
numaranın
alıcılar
listesinde birden fazla sayıda
bulunması halinde (mesela
çeşitli
gruplar
içersinde
kaydedilmiş
olması
durumunda),
söz
konusu
mesaj da bu numaraya birden
fazla kez gönderilecektir.
5 Lütfen FAX tuşuna veya o tuşuna
basınız. Cihaz, faksı arka arkaya tüm
alıcılara gönderecektir.
Uyarı
İşlemi durdurma
İşlemi dilediğinizde j tuşuna
basarak durdurabilirsiniz.
Uyarı
Birden fazla alıcı faks
gönderme
Cihazınız alıcılardan birine
ulaşamıyorsa,
faks
diğer
alıcılara gönderilir. Cihaz tüm
alıcıları
aradıktan
sonra,
önceden
ulaşamadığı
numaraları bir kez daha arar.
Companion Center SFX Yazılımı ile
bilgisayar üzerinde faks mesajlarını
gönderebilir,
alabilir
ve
yönetebilirsiniz. Ya taranmış olan
belgeleri veya bilgisayar üzerinde
kaydedilmiş
olan
dosyaları
gönderebilirsiniz.
Kapak
sayfaları
editörü ile faks gönderiniz için kendi
kapak sayfanızı tasarlayabilir veya var
olan dosyaları kapak sayfası olarak
kullanabilirsiniz. Bunun dışında ise çok
sayıda
faks
ayarlarını
da
düzenleyebilirsiniz.
1 Söz konusu Companion Center SFX
yazılımını, ya masaüstünde bulunan
Companion
Center
SFX-ikonunu
tıklayarak
veya
start
menüsü
üzerinden Başlat > Programlar >
Companion Center SFX > Laser SFX
> Companion Center SFX seçerek
başlatınız.
2 Üst sağ köşede bulunan lamba
tarafından ise, cihazın bir bilgisayara
bağlı olup olmadığı ve kusursuz
çalışıp çalışmadığı gösterilmektedir.
3 Fax ilgili fihristi seçiniz.
Faks gönderme
1 Gönder’a tıklayınız.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
)D[
$\DUODU
*|QGHU
Faks şablonlarını
kullanma
Faks raporu
Cihazınızda, yazdırabileceğiniz beş
faks şablonu kayıtlıdır. Bu şablonlar ile
örneğin kolayca kısa bir faks notu veya
bir davetiye hazırlayabilirsiniz.
1 C, 45 ve OK basın.
2 Hangi şablonu yazdırmak istediğinizi
[ ile seçin.
3 OK ile onaylayın. Cihaz, şablonu
basacaktır.
4 Şablonu doldurun ve faks mesajı
olarak dilediğiniz alıcıya gönderin.
<DUGÕP
.DSDNVD\IDVÕ
7R:KR"
*HQLúOHWLOPLú
$OLFLDGL
)$;%2;
$OLFLQXPDUD
$OLFLDGL
$OLFLQXPDUD
:KHQ"
$GGFRQWDFWIURPDGUHVVERRN
6RQUDJRQGHU
:KDW"
.DSDNVD\IDVÕ
6RXUFH)D[
7DUDPDgQL]OHPH
2 Alan To Who? içersine Alici adi
altında alıcının adını giriniz.
3 Alici numara altında alıcının faks
numarasını giriniz.
Uyarı
Telefon rehberinden bir
alıcının eklenmesi
Cihazın
telefon
rehberini
görüntülemek için Add contact from adressbook tuşuna
basınız.
Faks · Faks şablonlarını kullanma
51
TR
4 Alıcıyı gönderi listesine dahil etmek
için >> tıklayınız.
Uyarı
Gönderi grubuna ileti
gönderme (= Yayın)
Bir faksı arka arkaya birden
fazla alıcıya gönderebilirsiniz.
Diğer alıcı adlarını ve –
numaralarını
giriniz
veya
telefon rehberinden girişler
ekleyiniz.
Alıcıyı
gönderi
listesine dahil etmek için >>
tıklayınız.
Alıcıyı
gönderi
listesinden çıkartmak için <<
tıklayınız.
5 Source Fax altından bir belgeyi mi
taramak
istediğinizi,
yoksa
bilgisayar üzerinde kaydedilmiş olan
bir
dosyayı
mı
göndermek
istediğinizi seçiniz.
6 Belgenin taranması: Belgeyi cihaza
yerleştiriniz. İstenilen çözünürlüğü
seçiniz.
7 Dosya gönderme: Kaydedilmiş olan
dosyayı seçiniz (Dosya formatı
*.TIFF veya *.FAX).
8 Faks mesajınıza bir kapak yaprağı/
kapak sayfası eklemek istediğinizde,
Kapak sayfası altından kaydedilmiş
olan dosyayı seçiniz (Dosya formatı
*.TIFF).
1 Alan When? dahilinde bulunan Sonra
gonder fonksiyonunu aktif konuma
getiriniz.
2 Söz konusu belgenin gönderileceği
saati ve tarihi seçiniz.
3 Fax’a tıklayınız. Söz konusu faks
mesajı seçilen zamanda otomatik
olarak gönderilecektir.
Uygulama içersinden bir
faks mesajının gönderilmesi
Giriş
Yazdırma
fonksiyonu
olan
her
uygulama üzerinden olmak üzere mesela metin düzenleme-, resim- veya
grafik programlarından - bir dosyayı
faks mesajı olarak gönderebilmeniz
mümkündür.
Bunun
için
ilgili
belgelerin
önceden
yazdırılmaları
gerekmemektedir.
1 Söz konusu uygulama dahilinde
yazdırma fonksiyonunu tıklayınız.
2 İlgili FAX Lazer SFX unsurunu yazıcı
olarak seçiniz.
3 Söz konusu Companion Center SFX
yazılımı tarafından faks gönderimi
için gerekli olan pencere açılacaktır.
Editör programı ile bir kapak
yaprağının/kapak
sayfasının oluşturulması
Giriş
Uyarı
Editör programı ile bir kapak
yaprağının/kapak sayfasının
oluşturulması
Editör
programı
ile
faks
mesajınız için kendi kapak
yaprağınızı/kapak sayfanızı
oluşturmanız
mümkündür.
Kapak
sayfası
üzerine
tıklayınız
(aynı
zamanda
bakınız lütfen, bölüm kapak
yaprağı/kapak
sayfasının
editör
programı
ile
oluşturulması, sayfa 52).
Kapak sayfaları editörü ile faks
gönderiniz için kendi kapak sayfanızı
tasarlayabilir veya var olan dosyaları
kapak sayfası olarak kullanabilirsiniz.
1 Kapak sayfası’a tıklayınız.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
)D[
*|QGHU
ùXNDSDNVD\IDVÕ\OD
*|QGHULFL
,VLP
$\DUODU
<DUGÕP
.DSDNVD\IDVÕ
*HQLúOHWLOPLú
)$;%2;
.DSDNVD\IDVÕ
gQL]OHPH
<HQL
$OLFL
,VLP
ùLUNHWLVPL
ùLUNHWLVPL
HSRVWDDGUHVL
HSRVWDDGUHVL
)$.61R
)$.61R
7HOHIRQ1XPDUDVL
9 Söz konusu faks mesajını ilgili
gönderi listesi üzerinde bulunan tüm
alıcılara göndermek için Fax üzerine
tıklayınız.
Faksı daha sonra gönderme
(= zamanlama fonksiyonu)
Giriş
TR
Daha hesaplı telefon tarifelerinden
faydalanmak istiyorsanız veya alıcıya
sadece belirli bir saatte ulaşılıyorsa,
faksı daha sonra da gönderebilirsiniz.
52
7HOHIRQ1XPDUDVL
.RQX
<RUXPODU
2 Söz konusu Şu kapak sayfasıyla:
fonksiyonu aktif konuma getiriniz.
3 Gönderici altından, sizin kapak
yaprağınızda görünecek olan verileri
giriniz.
4 Konu
altından,
kısaca
faks
mesajınızın adını giriniz. Yorumlar
altından, bir not eklemeniz de
mümkündür.
Sagemcom · MF 5571dw
5 Alici
altında,
alıcının
verilerini
giriniz.
6 Oluşturulmuş olan kapak sayfalarını
örnek
olarak
kaydedebilirsiniz.
Örnek editörünü açmak ve yeni bir
örneği kaydedebilmek için Yeni
üzerine
tıklayınız.
Hâlihazırda
oluşturulmuş
olan
örnekler
listesinden bir örnek seçiniz.
Faks mesajlarının faks
yöneticisi ile yönetilmeleri
İlave faks gönderim
opsiyonları
1 Genişletilmiş’a tıklayınız.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
)D[
*|QGHU
$\DUODU
<DUGÕP
.DSDNVD\IDVÕ
*HQLúOHWLOPLú
)$;%2;
7HOHIRQKDWWÕQÕQ|]HOOLNOHUL
*|QGHUPHKÕ]Õ
*|QGHULOHQGRNPDQÕQRWRPDWLN\D]GÕUÕOPDVÕ
6DWÕUVD\ÕVÕ
*|QGHUPHUDSRUXQX\D]GÕU
*|QGHUPHND\GÕQÕ\D]GÕU
dHYLUPH|QHNL
Giriş
FAX Manager Tarafından size gelen
faks mesajları gösterilmektedir ve
gönderilmiş
olan
faks
mesajları
hakkında
bir
durum
derlemesi
sunulmaktadır. Gönderim- ve alım
jurnalleri ise içerikleri bir sayfayı
doldurmaları halinde otomatik olarak
yazdırılmaktadır.
Bu
otomatik
yazdırma işleminin ardından, cihaz
tarafından
yeni
bir
jurnal
oluşturulmaktadır.
1 FAX BOX’a tıklayınız.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
)D[
*|QGHU
$\DUODU
<DUGÕP
.DSDNVD\IDVÕ
*HQLúOHWLOPLú
)$;%2;
)$;0DQDJHU
*LGHQNXWXVX
*|QGHULOPLú|÷HOHU
6LOLQPLú|÷HOHU
7DVODNODU
*|QGHUPHND\GÕ
2 Tercih ettiğiniz bir klasörü seçiniz.
Giden
kutusu
–
Hâlihazırda
gönderilmemiş
olan
mesajlar
(güncel gönderim emirleri, zaman
ayarlı
gönderim
emirleri,
iptal
edilmiş olan gönderimler)
Gönderilmiş öğeler – Gönderilmiş
olan mesajlar
Silinmiş öğeler – Silinmiş olan
mesajlar (= Çöp sepeti)
Taslaklar – Kaydedilmiş ve henüz
gönderilmemiş mesajlar
Gönderme kaydı – Tüm işlenen
mesajlar
üzerinden
gönderim
statüsü hakkında bilgiler
dHYLUPHWU
%DúOÕN
%DúDUÕVÕ]VDWHNUDUJ|QGHU
'HQHVD\ÕVÕ
'HQHPHOHUDUDVÕQGDNLVUH
2 Bu uygulama için iki seçenek
sunulmaktadır.
Gönderme hızı – Cihaz alım hızını hat
kalitesine
göre
ayarlar.
Bu
uyarlamanın çok uzun sürmesi veya
bir
bağlantının
kurulamaması
durumunda, daha düşük olan bir
alım hızını ayarlayınız.
Satır sayısı – Numaranızı girin.
Çevirme ön eki – Bu ön kod
numarası, bu bağlantı üzerinden
gönderim öncesi otomatik olarak
bağlantı
numarasının
önüne
konulmaktadır (= Dış hat numarası).
Çevirme türü – Bazı ülkelerde darbeli arama veya tonlu arama
yöntemi
(DTMF-tonları)
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Başlık – Adınız ve numaranız her
faks gönderisinin başlık satırında yer
alır.
Bilgilerinizi
göndermek
istemiyorsanız
bu
fonksiyonu
kapatabilirsiniz.
3 Aşağıda gösterilen opsiyonlar ile
yarıda kesilmiş olan faks gönderileri
için
yeniden
arama
ayarlarını
yapabilirsiniz.
Dene sayısı – Yarıda kesilen faks
gönderileri
için
tekrar
arama
denemelerinin sayısı
TR
Faks · Companion Center SFX faks gönderme iºlemi
53
Denemeler arasındaki süre – Tekrar
arama
denemeleri
aralarında
geçecek olan zaman
4 Aşağıda bulunan opsiyonları aktif
konuma getirebilmektesiniz.
Gönderilen
dokümanın
otomatik
yazdırılması – Gönderilmiş olan
mesaj, gönderim ardından yazdırılır.
Gönderme
raporunu
yazdır
–
Gönderim raporu gerçekleşen veya
durdurulan her faks gönderiminden
sonra basılır.
Gönderme kaydını yazdır – Gönderim
raporu gerçekleşen veya durdurulan
her
faks
gönderiminden
sonra
yazdırılır.
Faks alma
Belleği
Fabrika ayarlarını değiştirmediyseniz,
alınan fakslar hemen otomatik olarak
basılacaktır. Faks cihazınızda kağıt
veya toner yoksa cihaz, gelen faksları
kaydedecektir.
Bellekte
bir
faks
kayıtlıyken, paneldeki yeşil lamba â
yanar. Toner kartuşunu veya kağıdı
yerleştirdiğinizde,
kayıtlı
mesajlar
yazdırılır.
Faks alımını durdurmak
Uyarı
Faks alımını durdurmak
Bir faks mesajının ilk sayfasını
j
tuşuna
aldıktan
sonra
basarak, söz konusu mesajı her
an için durdurabilirsiniz.
Bellek Philips
Faks
belleği
200
sayfa
kayıt
kapasitesine sahiptir. Teknik Veriler
bölümündeki bilgilere dikkat edin.
Mesaj hafızası doldu!
DIKKAT!
Mesaj hafızası doldu!
Mesaj
hafızası
dolduğunda,
başka bir mesaj alınamaz.
Servis kodunu kullanma
Uyarı
Kaydedilmiş olan faks
mesajlarının silinmeleri
Kayıtlı
faksları
yazdırmakta
sorun yaşamanız durumunda
size
bir
servis
kodu
sunulmaktadır
(bkz.
ayrıca
Servis bölümü, Servis kodu kullanımı , sayfa 85).
Manuel faks alma
Manuel faks alma
Faks alımı modu altından, manüel faks
alımını seçiniz (bakınız lütfen bölüm
Faks alım modunun ayarlanması, Sayfa
68). Gelen fakslar, cihaz tarafından
otomatik olarak alınmaz. Faksları bir
modem
üzerinden
bilgisayara
alacaksanız bu ayar mantıklı olacaktır.
Faks alımını o tuşuna basarak manuel
olarak başlatabilirsiniz.
Sessiz olarak faks alımı
Sessiz faks alımı
Zil seslerinin sayısını 0 konumuna
getiriniz (bakınız lütfen bölüm Zil sesi
sayısının ayarlanması, Sayfa 65) ve
faks alım modunu da, faks-moduna
getiriniz (bakınız lütfen bölüm Faks
modunun ayarlanması, Sayfa 68) ve
faks gönderilerinin cihazınızın zili
çalmadan alınmalarını sağlayınız.
USB-hafıza aygıtı
üzerine faks alımı
Giriş
Bir USB-belleği üzerine faks alımı
konumunda ise gelen faks gönderileri
cihaz tarafından, kendisine bağlı olan
bir USB-belleğine kaydedilmektedir.
Söz konusu faks mesajları ise birer
TIFF-Dosyası biçiminde alım tarihi ve –
saati
ile
donatılmış
olarak
kaydedilmektedir.
Kaydedilen
faks
mesajlarını
yazdırabilmek için USB-Belleğinden
belge yazdır fonksiyonunu kullanınız
(bakınız
lütfen
bölüm,
USBBelleğinden bir belgenin yazdırılması,
Sayfa 33).
Dokümanı USB-hafıza aygıtından yazdırma
Bu fonksiyon kullanılamamaktadır
Uyarı
Bu fonksiyon
kullanılamamaktadır
Söz
konusu
USB-Belleğini
yerinden çıkartmanız ile birlikte
bu
fonksiyon
da
kapatılmaktadır. Söz konusu
fonksiyonlar Korumalı faks alımı
ve USB-Bellek üzerine faks alımı
aynı anda kullanılamamaktadır.
TR
54
Sagemcom · MF 5571dw
1 Cihazın arka kısmında bulunan USBHost-bağlantısına bir USB-Belleğinin
bağlı olduğundan emin olunuz.
Gerektiğinde ise söz konusu USBHost-bağlantısına bir USB-Belleğini
takınız.
Uyarı
Cihazın arka kısmına bir USBhafıza aygıtı takınız
Bu fonksiyon için cihazın arka
kısmında
bulunan
USBbağlantı yerine bir USB-hafıza
aygıtının
takılmış
olması
gerekmektedir.
Korumalı faks alımını
ayarlama
Otomatik faks baskısı kiltleme
Faks alımını bir kod ile koruma altına
alabilirsiniz. Bu durumda gelen fakslar
basılmayacak,
faks
belleğine
kaydedilecektir. Bu faksları ancak pin
kodunu girerek basabilirsiniz.
Bu fonksiyon kullanılamamaktadır
Uyarı
Bu fonksiyon
kullanılamamaktadır
Söz konusu fonksiyonlar Korumalı faks alımı ve USB-Bellek
üzerine faks alımı aynı anda
kullanılamamaktadır.
Pin kodunun girilmesi
Önceden ayarlanan giriş şifresi
Uyarı
Önceden ayarlanan giriş şifresi
Fabrika tarafından ayarlanan
erişim kodu (0000) ile uzaktan
erişim fonksiyonu kapatılmıştır.
Uzaktan erişim fonksiyonunu
açmak
için
erişim
kodunu
değiştirin.
Uzaktan
erişim
fonksiyonunu
kapatmak
istediğinizde ise tekrar fabrika
kodunu 0000 giriniz.
2 C, 914 ve OK basın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 44 ve OK
tuşlarına
basarak
da
görüntüleyebilirsiniz.
3 Bu
fonksiyonu
kapatabilirsiniz.
4 OK ile onaylayın.
[
ile
1 C, 4033 ve OK basın.
Uyarı
açıp
Pin kodunun girilmesi
Daha
önceden
bir
kaydettiyseniz, cihaz
kodun girilmesinden
eski kodu soracaktır.
Zaman damgası
Zaman damgası
Bu cihaz gelen her faksın üzerine
alındığı tarihi ve saati basar. Bu sayede
faksı ne zaman aldığınızı belgelemeniz
sağlanmıştır.
Cihazı
içindeki
bir
tampon bellek, elektrik kesintisinin
ardından doğru tarihin ve saatin
yazılmasını mümkün kılar.
Zaman
damgası
fonksiyonu
devredeyken, gelen fakslar belleğe
kaydedilir. En son sayfa alındıktan
sonra, güncel saat kaydedilir ve cihaz
tüm sayfaları basar. Bu fonksiyonu
kapatabilirsiniz (bakınız lütfen bölüm,
zaman mührü açma ve kapatma, Sayfa
69).
2
3
4
5
şifre
yeni
önce
Dört haneli pin kodunu giriniz.
OK ile onaylayın.
Yeniden onaylamak için kodu giriniz.
OK ile onaylayın.
Açma ve Kapama
Zaman mührünü devreye sokma ve devreden çıkarma
C, 4032 ve OK basın.
Dört haneli pin kodunu giriniz.
OK ile onaylayın.
Bu
fonksiyonu
[
ile
kapatabilirsiniz.
5 OK ile onaylayın.
1
2
3
4
açıp
Gelen faksların basılması
1 C, 4031 ve OK basın.
2 Dört haneli pin kodunu giriniz.
3 OK ile onaylayın. Bellekteki fakslar
basılır ve bellek silinir.
Faks · Zaman damgası
55
TR
Faks isteme
Faks isteme
Faks isteği ile, tuşlanan cihazda hazır
bulunan faksların size gönderilmesini
sağlayabilirsiniz.
Direkt faks isteğinde
bulunma
1 C, 42 ve OK basın.
2 Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı
seçin.
3 o tuşuna basın.
Faks isteği, gecikmeli
1 C, 42 ve OK basın.
2 Arzu edilen numarayı rakam klavyesi
ile girin veya hafızadaki bir kaydı
seçin.
3 OK ile onaylayın.
4 Belgenin alınacağı saati giriniz, örn.
saat 14 için 14 00 .
5 OK ile onaylayın.
6 Cihaz hazır durumdadır. Bu esnada
siz telefon görüşmeleri yapabilir
veya başka fakslar gönderebilirsiniz.
Görevi sil SFL 2
Uyarı
Görevi silme
Gönderime
hazır
konumunu
sona erdirmek için söz konusu
belgeyi ilgili görev listesinden
siliniz (bakınız lütfen bölüm
Görevler, Sayfa 56).
Görevler
Giriş
Görev listesi dahilinde şu anda
gönderilen veya talep edilen tüm
mesajlar,
gönderim
komutu
için
hazırlanmış durumda olanlar veya
başka bir zamanda iletilecek mesajlar
belirlenmektedir.
Görevler
göstergede
birer
birer
gösterilir.
Görevin
numarası
ve
durumundan sonra faksın gönderildiği
veya faks isteğinde bulunulacak faks
numarası yer alır. Görev listesindeki
belgeler şu durumlara sahip olabilir:
TX – Gecikmeli gönderim
D-A – Gecikmeli faks çağırma
TR – Görev gerçekleştiriliyor
Gösterge
Görevler 1
Görevler 3
Görevler 4
Stop
TR
Uyarı
Menüde gezinme
j tuşu ise menüden çıkmanızı
ve başlangıç moduna dönmenizi
sağlayacaktır.
56
Görevi hemen uygulama
1 C, 71 ve OK basın.
2 [ tuşu ile hemen gerçekleştirmek
istediğiniz iş emrini seçiniz.
3 OK ile onaylayın. Faks gönderimi
veya faks isteği hemen başlar.
Görevi değiştirme
1 C, 72 ve OK basın.
2 [ tuşu ile değiştirmek istediğiniz iş
emrini seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Dilediğiniz değişiklikleri giriniz ve OK
ile onaylayınız.
Görevi silme
1 C, 73 ve OK basın.
2 [ tuşu ile silmek istediğiniz
emrini seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Silme işlemini OK ile onaylayın.
iş
Görevin yazdırılması
1 C, 74 ve OK basın.
2 [ tuşu ile yazdırmak istediğiniz iş
emrini seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
Görev listesinin yazdırılması
Görev listesinin yazdırılması
C, 75 ve OK basın. Cihaz, tüm
uygulanacak görevlerin listesini basar.
Cevapsız Çağrılar
Cevapsız Çağrılar
Kayıp çağrılar hakkında bilgileri, tekrar
arama-/arayanlar listesi üzerinden
bulabilirsiniz.
1 @ tuşuna basın.
2 Lütfen [ ile gelen ve kayıp
çağrıların
listesinde
bulunan
sayfaları çeviriniz (© tarafından
aranan
numaralar
işaretlenmektedir, ® gelen aramalar
ve
*
kayıp
aramalar
gösterilmektedir)
Uyarı
Telefon rehberindeki isimleri
görüntüleme
Cihazınız,
kişiyi
telefon
rehberine
hangi
isimle
kaydettiyseniz,
o
ismi
gösterecektir. Arayan kişi
numarasını gizlediği takdirde,
numara
ve
isim
gösterilmeyecektir.
Sagemcom · MF 5571dw
11Yerel ağlar
USB-bağlantısı:
WLAN kullanımı hakkında bilgiler!
USB-kablosu ile cihazınızı ağ bağlantısı
olan bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.
Bu sayede ise izin verildiği takdirde, ağ
yapısına bağlı diğer bilgisayarlar
üzerinden de cihaza ulaşılabilmektedir.
Bu cihazın bir USB-kablosu ile birlikte
doğrudan
bir
ağ
yapısına
bağlanabilmesi
mümkün
olmayıp,
bağlanması
ancak
bir
USB-yazıcı
sunucusu bağlantısının var olması
durumunda mümkündür.
Sizin cihazınızın bir WLAN-bağlantısı
bulunmaktadır.
Bunun
sayesinde
cihazınızı hâlihazırda var olan bir
kablosuz ağ yapısına (WLAN) entegre
edebilmektesiniz. Bunun sonucu olarak
söz konusu ağ yapısı üzerinde bulunan
tüm bilgisayarlar cihaza erişebilir ve
tarama veya yazdırma fonksiyonlarını
kullanabilir.
TEHLIKE!
WLAN kullanımı hakkında
bilgiler!
Güvenlik tesisatlarının, tıbbi
cihazların veya hassas cihaz
düzeneklerinin
çalışması,
cihazın
gönderdiği
dalgalar
nedeniyle bozulabilir. Bu tür
sistemlerin
yakınında
olası
kullanım
kurallarına
(veya
kısıtlamalarına) dikkat edin.
Bu cihazın kullanımı sırasında
yüksek
frekans
dalgalarının
yayılmaları
sonucu
olarak
yeterli derecede korunmayan
tıbbi cihazlar ile aynı zamanda
işitme cihazları ve kalp ritim
cihazları da olumsuz yönde
etkilenebilmektedir.
Lütfen
gerektiği durumlarda ilgili tıbbi
cihazın yeterli derecede yüksek
frekans
dalgalarına
karşı
korunmuş olup olmadığını bir
doktora veya cihazın üreticisine
sorunuz.
WLAN
Yerel ağlar
Uyarı
Ağ ara yüzünün açılması
Cihazın ağ yapısı ayarlarını aynı
zamanda cihazın ağ ara yüzü ile
de düzenleyebilirsiniz (bakınız
lütfen bölüm, Ağ ara yüzü, sayfa
21).
Kablosuz ağ yapısı
(WLAN)
Giriş
Bir kablosuz ağ yapısı dahilinde
(Wireless Local Area Netzwork –
Kablosuz yerel ağ yapısı, WLAN) en az
iki adet bilgisayar iletişim halindedir,
yazıcı veya diğer ilave aygıtlar telsiz
dalgaları ile (yüksek frekans dalgaları)
iletişim sağlamaktadır. Söz konusu
kablosuz
ağ
yapısı
üzerinde
gerçekleşen veri iletimi 802.11b ve
802.11g
normlarında
gerçekleştirilmektedir.
Spaltenumbruch
Infrastructure-kablosuz
yerel ağ
Infrastructure-kablosuz yerel ağ
Infrastructure-yerel ağda birden fazla
cihaz, merkezi bir erişim noktası
üzerinden iletişim kurar (gateway,
router). Tüm veriler erişim noktasına
(gateway,
router)
gönderilir
ve
buradan dağıtılır.
WLAN: Infrastruktur-Netzwerk
TR
Yerel ağlar · Kablosuz ağ yapısı (WLAN)
57
Kablosuz yerel ağının
kurulması (WLAN)
Konfigürasyon hakkında bilgiler
Uyarı
Wi-Fi Protected Setup –
korumalı kurulum (WPS)
uygulayınız
WPS
Konfigürasyon hakkında bilgiler
Sizin
WLAN-ağ
yapısı
ayarlarınızın,
sizin
bilgisayar
konfigürasyonunu iyi bilen bir kişi
tarafından gerçekleştirilmelerini
tavsiye etmekteyiz.
Cihazınızın bir kablosuz yerel ağa
(WLAN) bağlanması için üç işlem
gereklidir:
1 Ağ
yapısını
bilgisayarınızda
yapılandırınız.
2 Cihazınızı yerel ağ işletimine uygun
şekilde kurunuz.
3 Bilgisayarınız üzerinde Companion
Suite LL yazılımını, gerekli olan
sürücüler ile birlikte kurunuz.
Belirli ağ yapısı- ve güvelik ayarlarının
tarafınızca
gerçekleştirilmeleri
gerekmektedir (mesela Service-Set-ID
(SSID) ve şifre belirleme). Ayarlar,
yerel ağ bilgilerine uygun olmalıdır.
Cihaz size konfigürasyon asistanı
yardımıyla, adımsal bir biçimde ağ
yapısının
oluşturma
aşamasında
refakat edecektir.
Wi-Fi Protected Setup – korumalı
kurulum (WPS) ile cihazınızı iki adet
farklı yöntem ile çok hızlı ve kolay bir
biçimde, var olan bir kablosuz ağ
yapısına entegre etmeniz mümkündür.
Söz konusu girişi bir pin kodu
kullanarak yapabilir veya sizin erişim
noktanız tarafından desteklenmesi
durumunda, Push Button Configuration
(PBC)
yöntemi
ile
de
giriş
yapabilirsiniz.
Ağ yapısının oluşturulması
Kablosuz ağ yapısı
(WLAN) fonksiyonu
açma- ve kapatma
Giriş
Kablosuz ağ yapısı işletimi standart
olarak açık konumda olmaktadır. Bu
fonksiyonu kapatabilirsiniz.
1 C, 080 ve OK basın.
2 Bu
fonksiyonu
[
ile
açıp
kapatabilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
Kablosuz ağ yapısı
(WLAN) fonksiyonunu
asistan ile oluşturma
Giriş
TR
Wi-Fi Protected Setup – korumalı
kurulum (WPS) veya bir kablosuz ağ
yapısı tarama işlemi ile cihazınızı hızlı
ve kolay bir biçimde, var olan bir
kablosuz ağ yapısına dahil etmeniz
mümkündür. WPS ile mesela ağ yapısı
adı gibi (SSID) önemli ayarlar otomatik
olarak konfigüre edilmekte olup, aynı
zamanda söz konusu bağlantı güvenli
bir WPA-kodlaması ile korunmaktadır.
58
Pin kodu ile WPS kullanımı
1 C, 0811 ve OK basın.
2 [ ile WPS PIN seçeneğini seçin.
3 Gösterge üzerinde bir pin kodu
belirmektedir. Bu pin kodunu sizin
erişim noktanıza giriniz (Access
Point, Router).
4 Cihazda OK basın. WLAN-Erişim
noktası ile cihazınız otomatik olarak
bir birine bağlanarak, bir WPAkorumalı bağlantı oluşturmaktadır.
WPS ile Push Button Configuration
(PBC) kullanımı
1 C, 0811 ve OK basın.
2 [ ile WPS PBC seçeneğini seçin.
3 WLAN-Erişim
noktasından
Push
Button Configuration unsurunu aktif
konuma
getiriniz.
WLAN-Erişim
noktası ile cihazınız otomatik olarak
bir birine bağlanarak, bir WPAkorumalı bağlantı oluşturmaktadır.
Ağ yapısı taramasının
kullanımı
Giriş
Cihazınız tarafından kullanılabilen tüm
kablosuz ağ yapılarının bir listesi
gösterilmektedir. Size tercih ettiğiniz
kablosuz ağ yapısına bağlanabilmeniz
için bir asistan tarafından yardımcı
olunacaktır.
1 C, 0812 ve OK basın.
2 Kullanılabilen kablosuz ağ yapıları
gösterilmektedir.
[
Tuşu
ile
dilediğiniz kablosuz ağ yapısını
seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 [ Tuşu ile bir kodlama standardı
seçiniz veya ağ yapısı güvenliğini
kapatınız.
5 OK ile onaylayın.
Sagemcom · MF 5571dw
6 Ağ yapısının şifresini giriniz.
Uyarı
WEP-Kodlaması
64-Bit
kodlamada
WEPkodlamasının
5
rakam
(ASCII)
veya
10
rakam
(heksadesimal)
içermesi
gerekmektedir.
128-Bit
kodlamada
WEPkodlamasının
13
rakam
(ASCII)
veya
26
rakam
(heksadesimal)
içermesi
gerekmektedir. WEP-kodunu
bilgisayarınızın
ağ
yapısı
ayarlarından bulabilirsiniz.
Söz konusu ağ yapısının adını
(Service-Set-ID)
kendi
bilgisayarınızın
ağ
yapısı
ayarlarından
bulabilirsiniz.
Söz
konusu
SSID
unsurunun
ise,
bilgisayar veya erişim noktasının
SSID unsuru ile (Access Point,
Router) aynı olması gerekmektedir.
3 OK ile onaylayın.
4 [ Tuşu ile bir kodlama standardı
seçiniz veya ağ yapısı güvenliğini
kapatınız.
DIKKAT!
Korunma altına alınmamış
kablosuz yerel ağlarda
dışarıdaki kişilerin ağa girmesi
mümkündür!
Korunma altına alınmamış
kablosuz
yerel
ağlarda
dışarıdaki
kişilerin
ağa
girmesi mümkündür! Bundan
dolayı ağ yapınızı mutlaka
yetkisiz
girişlerden
koruyunuz. Çeşitli kodlama
standartları aralarında seçim
yapabilmektesiniz.
Uyarı
WPA-Kodlaması
İşaret sayısı 8 ile 63 arasında
uzunluğunda
olan
bir
tanımlama sözcüğü giriniz. Bu
kodlama
yönteminde
ise
kodlama anahtarının serbest
tercih edilebilen alfanümerik
işaretlerden – yani harflerden
ve rakamlardan – ve tuş
takımı üzerinde kullanılabilen
tüm
diğer
işaretlerden
oluşabilmesi
mümkündür.
Burada tek geçersiz kılınan
işaret ise „€“ işaretidir (Europara biriminin işareti).
5 OK ile onaylayın.
6 Ağ yapısının şifresini giriniz.
Uyarı
WEP-Kodlaması
64-Bit
kodlamada
WEPkodlamasının
5
rakam
(ASCII)
veya
10
rakam
(heksadesimal)
içermesi
gerekmektedir.
128-Bit
kodlamada
WEPkodlamasının
13
rakam
(ASCII)
veya
26
rakam
(heksadesimal)
içermesi
gerekmektedir. WEP-kodunu
bilgisayarınızın
ağ
yapısı
ayarlarından bulabilirsiniz.
7 OK ile onaylayın.
8 Cihaz kablosuz ağ yapısı ile bir
bağlantı
kurarak,
oradan
bir
otomatik
IP-adresi
almaya
çalışacaktır.
Kablosuz ağ yapısının
(WLAN) manüel olarak
oluşturulması
Giriş
Bilgisayar ile cihazın aynı ağ yapısı
içersinde bulunmaları gerekmektedir.
Söz
konusu
parametrelerin
ayarlanabilmeleri için gerekli olan tüm
bilgiler olmak üzere, mesela ağ
yapısının adı (SSID), kablosuz ağ
yapısının türü, WEP-kodlaması, IPadresi ve alt ağ yapısı maskesi
verilerinin, söz konusu ağ yapısının
verileri ile örtüşmeleri gerekmektedir.
Bunun için gerekli olan bilgileri, sizin
bilgisayarınızın
ağ
yapısı
konfigürasyonundan
veya
erişim
noktalarından (Access Point, Router)
alabilirsiniz.
1 C, 0821 ve OK basın.
2 SSID giriniz.
Uyarı
WPA-Kodlaması
İşaret sayısı 8 ile 63 arasında
uzunluğunda
olan
bir
tanımlama sözcüğü giriniz. Bu
kodlama
yönteminde
ise
kodlama anahtarının serbest
tercih edilebilen alfanümerik
işaretlerden – yani harflerden
ve rakamlardan – ve tuş
takımı üzerinde kullanılabilen
tüm
diğer
işaretlerden
oluşabilmesi
mümkündür.
Burada tek geçersiz kılınan
işaret ise „€“ işaretidir (Europara biriminin işareti).
7 OK ile onaylayın.
Yerel ağlar · Kablosuz ağ yapısının (WLAN) manüel olarak oluşturulması
59
TR
Bağlantı modu ile IP-adresini ve alt
ağ-maskesini ayarlarsınız. Şayet
sizin ağ yapınızda, IP-adreslerini
dinamik olarak tayin eden bir DHCP
veya bir BOOTP-sunucusu var ise,
söz konusu ayarları otomatik olarak
tayin ettirebilirsiniz.
8 [ Tuşu ile otomatik veya manüel
konfigürasyon seçiminizi yapınız.
9 OK ile onaylayın.
Uyarı
Bu işlem kısa bir süre sürebilir.
IP-adresinin
ve
alt
ağmaskesinin, ağ yapısına bağlı
olan bilgisayarlarda otomatik
olarak
ayarlanması
biraz
sürebilir.
10Manüel konfigürasyon: Söz konusu
IP-adresini
giriniz
(mesela
192.168.001.×××).
Uyarı
IP-Adresi
İlk üç adet rakam bloğu
tarafından
IP-alanı
oluşturulmakta
olup,
bu
bilgilerin sizin bilgisayarınızın
IP-adresi
ile
örtüşmeleri
gerekmektedir. Son üç hane
ise cihaza ait IP-adresini
belirler. 000 ile 255 arasında
herhangi
bir
sayı
girebilirsiniz. Fakat bu sayı
yerel ağ yapısında sadece bir
adet olmalı ve başka bir PC
veya ağ yapısı katılımcısında
bulunmamalıdır.
11OK ile onaylayın.
12Manüel konfigürasyon: Söz konusu
alt ağ yapısı maskesini giriniz
(mesela 255.255.255.000).
Uyarı
Alt ağ yapısı maskesi
Gateway
veya
Router
donanımlı ağ yapılarında, alt
ağ yapısı maskesi tarafından
ilgili veri paketlerinin, ağ
yapısı
dahilinde
adresi
bulunan bir dahili alıcıya mı,
yoksa söz konusu ağ yapısının
dışında bulunan bir harici
alıcıya mı gönderileceğine
dair bilgi vermektedir.
TR
Kablosuz ağ yapısı
ayarlarının değiştirilmeleri
Yerel ağ adının (SSID) girilmesi
Giriş
Söz konusu ağ yapısının adını (ServiceSet-ID) kendi bilgisayarınızın ağ yapısı
ayarlarından bulabilirsiniz. Söz konusu
SSID unsurunun ise, bilgisayar veya
erişim noktasının SSID unsuru ile
(Access Point, Router) aynı olması
gerekmektedir.
1 C, 0821 ve OK basın.
2 SSID giriniz.
3 OK ile onaylayın.
Ağ yapısı güvenliğinin ayarlanması
Korunma altına alınmamış kablosuz yerel ağlarda dışarıdaki kişilerin ağa girmesi mümkündür!
DIKKAT!
Korunma altına alınmamış
kablosuz yerel ağlarda dışarıdaki
kişilerin ağa girmesi
mümkündür!
Korunma
altına
alınmamış
kablosuz
yerel
ağlarda
dışarıdaki kişilerin ağa girmesi
mümkündür! Bundan dolayı ağ
yapınızı
mutlaka
yetkisiz
girişlerden koruyunuz. Çeşitli
kodlama standartları aralarında
seçim yapabilmektesiniz.
1 C, 0822 ve OK basın.
2 [ Tuşu ile bir kodlama standardı
seçiniz veya ağ yapısı güvenliğini
kapatınız.
3 OK ile onaylayın.
4 Ağ yapısının şifresini giriniz.
Uyarı
WEP-Kodlaması
64-Bit
kodlamada
WEPkodlamasının
5
rakam
(ASCII)
veya
10
rakam
(heksadesimal)
içermesi
gerekmektedir.
128-Bit
kodlamada
WEPkodlamasının
13
rakam
(ASCII)
veya
26
rakam
(heksadesimal)
içermesi
gerekmektedir. WEP-kodunu
bilgisayarınızın
ağ
yapısı
ayarlarından bulabilirsiniz.
13OK ile onaylayın.
60
Sagemcom · MF 5571dw
IP-Adresi giriniz
Uyarı
Giriş
WPA-Kodlaması
İşaret sayısı 8 ile 63 arasında
uzunluğunda
olan
bir
tanımlama sözcüğü giriniz. Bu
kodlama
yönteminde
ise
kodlama anahtarının serbest
tercih edilebilen alfanümerik
işaretlerden – yani harflerden
ve rakamlardan – ve tuş
takımı üzerinde kullanılabilen
tüm
diğer
işaretlerden
oluşabilmesi
mümkündür.
Burada tek geçersiz kılınan
işaret ise „€“ işaretidir (Europara biriminin işareti).
Bu IP-adresi söz konusu cihazın, ağ
yapısındaki “adresidir”. Bu adres,
bilgisayarın
veya
başka
bir
ağ
katılımcısının IP adresi ile aynı
olmamalı,
fakat
aynı
IP-sahası
içerisinde bulunmalıdır.
1 C, 0841 ve OK basın.
2 Söz
konusu
IP-adresini
giriniz
(mesela 192.168.001.×××).
Uyarı
IP-Adresi
İlk üç adet rakam bloğu
tarafından
IP-alanı
oluşturulmakta
olup,
bu
bilgilerin sizin bilgisayarınızın
IP-adresi
ile
örtüşmeleri
gerekmektedir. Son üç hane
ise cihaza ait IP-adresini
belirler. 000 ile 255 arasında
herhangi
bir
sayı
girebilirsiniz. Fakat bu sayı
yerel ağ yapısında sadece bir
adet olmalı ve başka bir PC
veya ağ yapısı katılımcısında
bulunmamalıdır.
5 OK ile onaylayın.
IP-Adres tahsisinin
ayarlanması
Giriş
Söz
konusu
IP-adres
tayini
ile
cihazınızın IP-adresinin dinamik olarak
bir DHCP- veya bir BOOTP-Router/
Sunucu tarafından mı tayin edileceğini,
yoksa
statik
bilgilerin
mi
kullanılacağına dair gerekli ayarı
gerçekleştirmektesiniz. Söz konusu
statik
ağ
yapısı
bağlantısının
konfigürasyonu için IP-adresini, alt ağ
yapısı maskesini, Gateway ve iki adet
alternatif sunucu Domain adı (DNS)
girebilirsiniz.
1 C, 083 ve OK basın.
2 [ Tuşu ile otomatik veya manüel
konfigürasyon seçiminizi yapınız.
3 OK ile onaylayın.
Bu işlem kısa bir süre sürebilir.
Uyarı
Bu işlem kısa bir süre sürebilir.
IP-adresinin
ve
alt
ağmaskesinin, ağ yapısına bağlı
olan bilgisayarlarda otomatik
olarak
ayarlanması
biraz
sürebilir.
Statik IP-Adres tahsisinin
ayarlanması
Sunulan fonksiyon
Uyarı
Sunulan fonksiyon
Bu fonksiyon ancak 083
statik
IP-adres
tayininin
seçilmiş
olması
halinde
sunulmaktadır.
3 OK ile onaylayın.
Alt ağ yapısı maskesini
Giriş
Gateway veya Router donanımlı ağ
yapılarında, alt ağ yapısı maskesi
tarafından ilgili veri paketlerinin, ağ
yapısı dahilinde adresi bulunan bir
dahili alıcıya mı, yoksa söz konusu ağ
yapısının dışında bulunan bir harici
alıcıya mı gönderileceğine dair bilgi
vermektedir.
1 C, 0842 ve OK basın.
2 Söz konusu alt ağ yapısı maskesini
giriniz (mesela 255.255.255.000).
3 OK ile onaylayın.
Erişim noktasının IP-adresini
giriniz (= Gateway)
1 C, 0843 ve OK basın.
2 Erişim noktasının IP-adresini giriniz
(Access Point, Router).
3 OK ile onaylayın.
Sunucu Domain adını (DNS) giriniz
Giriş
DNS tarafından söz konusu IPadresleri internet sayfalarının adlarına
ve tersine çevrilmektedir. Bir adet
primer ve bir adet sekunder DNS adresi
girebilirsiniz.
Yerel ağlar · Kablosuz ağ yapısının (WLAN) manüel olarak oluşturulması
61
TR
Primer DNS giriniz
1 C, 0844 ve OK basın.
2 Primer DNS unsurunun
giriniz.
3 OK ile onaylayın.
adresini
Sekunder DNS giriniz
1 C, 0845 ve OK basın.
2 Sekunder DNS unsurunun adresini
giriniz.
3 OK ile onaylayın.
DHCP-Ayarlarının kontrol
edilmeleri
Sunulan fonksiyon
Uyarı
Sunulan fonksiyon
Bu fonksiyon ancak 083
otomatik
IP-adres
tayininin
seçilmiş
olması
halinde
sunulmaktadır.
Giriş
Bu fonksiyonlar ile sizin ağ yapınızın
DHCP-Router unsuru tarafından tayin
edilmiş olan ağ yapısı ayarlarını
kontrol
edebilirsiniz.
Bu
ayarları
değiştiremezsiniz.
IP-Adresini gösterme
1 C, 0851 ve OK basın.
2 Sizin cihazınızın ağ yapısına bağlı
olduğu
güncel
IP-adresi
gösterilmektedir.
Alt ağ yapısı maskesinin
gösterilmesi
1 C, 0852 ve OK basın.
2 Kullanılan alt ağ yapısı
gösterilmektedir.
maskesi
Erişim noktasının IP-adresini
gösterme (= Gateway)
1 C, 0853 ve OK basın.
2 Erişim
noktasının
IP-adresi
gösterilmektedir
(Access
Point,
Router).
İlave kablosuz ağ yapısı
ayarları
Primer Windows Internet
Name Service (WINS)sunucusunu giriniz
Giriş
WINS unsuru, bir ağ yapısı hizmeti
olup, bir Local Area Network (LAN) –
yerel alan ağ yapısı içersinde bulunan
ağ yapısı bileşenlerinin IP-adreslerini,
NetBIOS-adlarına
çevirerek
aynı
zamanda geriye dönüştürmektedir. Bir
adet primer ve bir adet sekunder
WINS-sunucuyu girebilirsiniz.
1 C, 0861 ve OK basın.
2 Primer WINS-sunucusunun adresini
giriniz.
3 OK ile onaylayın.
Sekunder Windows Internet
Name Service (WINS)sunucusunu giriniz
1 C, 0862 ve OK basın.
2 Sekunder
WINS-sunucusunun
adresini giriniz.
3 OK ile onaylayın.
İlk ağ yapısı adını giriniz
(= NetBIOS)
Giriş
Söz konusu NetBIOS-adı ile cihazın ağ
yapısına girişi sağlanmaktadır.
1 C, 0863 ve OK basın.
2 İlk NetBIOS-adını giriniz.
3 OK ile onaylayın.
İkinci ağ yapısı adını giriniz
(= NetBIOS)
1 C, 0864 ve OK basın.
2 İkinci NetBIOS-adını giriniz.
3 OK ile onaylayın.
Primer DNS gösterilmesi
1 C, 0854 ve OK basın.
2 Primer DNS adresi gösterilmektedir
TR
Sekunder DNS adresinin
gösterilmesi
1 C, 0855 ve OK basın.
2 Sekunder
DNS
gösterilmektedir
62
adresi
Sagemcom · MF 5571dw
12Ayarlar
Temel ayarların değiştirilmeleri
Uyarı
Temel ayarların değiştirilmeleri
Değiştirilmiş ayarlar yeni temel
ayar olarak hafızaya alınır. Tek
sefere mahsus olmak üzere, bir
özel fonksiyon seçiniz, ardından
tekrar bir standart ayar veya
fabrika
ayarı
düzenlemeyi
unutmayınız.
görevinin hemen ardından elektrik
tasarruf moduna gireceğini seçiniz.
5 OK ile onaylayın.
Toner için ekolojik
tasarruf fonksiyonunun
oluşturulması
Toner için ekolojik tasarruf fonksiyonunun oluşturulması
Ayarlar
Uyarı
Ağ ara yüzünün açılması
Cihazın ağ yapısı ayarlarını aynı
zamanda cihazın ağ ara yüzü ile
de düzenleyebilirsiniz (bakınız
lütfen bölüm, Ağ ara yüzü, sayfa
21).
İmleç Navigasyonu 6
Uyarı
Menüde gezinme
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz. C ile bir önceki
menü kademesine dönersiniz. j
tuşu ise menüden çıkmanızı ve
başlangıç moduna dönmenizi
sağlayacaktır.
Elektrik için ekolojik
tasarruf fonksiyonunun
oluşturulması
Elektrik için ekolojik tasarruf fonksiyonunun oluşturulması
Bu fonksiyon ile cihazın bir baskı
görevi ardından ne kadar bir süre
içersinde elektrik tasarruf moduna
gireceğini ayarlamaktasınız. Bir faks
aldığınızda veya bir belgeyi basmak ya
da fotokopisini çekmek istediğinizde
cihazınız otomatik olarak elektrik
tasarruf modundan işletim moduna
geçecektir.
1 ECO tuşuna basın.
2 [ ile ELKTK.TSRF. seçeneğini seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 0021 ve
OK tuşlarına basarak da
görüntüleyebilirsiniz.
4 Lütfen [ tuşu ile cihazın hangi süre
içersinde (dakika olarak) elektrik
tasarruf moduna gireceğini seçiniz.
Lütfen 0 tuşu ile cihazın bir baskı
Bu fonksiyon ile toner tasarrufu için
öngörülen
ekolojik
tasarruf
fonksiyonunu devreye sokmaktasınız.
Bunun sonucu olarak söz konusu
baskılar biraz daha sönük bir biçimde
çıkmakta olup, buna karşılık da, bir
toner kartuşu ile yazdırabileceğiniz
sayfa sayısını yükseltebilmektesiniz.
1 ECO tuşuna basın.
2 [ ile TON.TSRF. seçeneğini seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 0022 ve
OK tuşlarına basarak da
görüntüleyebilirsiniz.
4 Bu
fonksiyonu
kapatabilirsiniz.
5 OK ile onaylayın.
[
ile
açıp
Kâğıt için ekolojik
tasarruf fonksiyonunun
oluşturulması
Kâğıt için ekolojik tasarruf fonksiyonunun oluşturulması
Bu fonksiyon ile baskı işlemleri için
kâğıt tasarrufu amaçlı olan otomatik
dubleks baskı ve kopyalama işlemini
açmaktasınız. Dubleks baskı ayarında
ise, bir kâğıdın her iki tarafına da baskı
uygulanmaktadır.
1 ECO tuşuna basın.
2 [ ile KĞT.TSRRF. seçeneğini seçin.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Fonksiyonları görüntüleme
Fonksiyonu C, 0023 ve
OK tuşlarına basarak da
görüntüleyebilirsiniz.
4 Söz konusu [ tuşu ile tek taraflı
baskı (= Simpleks) veya çift taraflı
baskı (= Dubleks) fonksiyonlarını
ayarlayabilmektesiniz.
5 OK ile onaylayın.
Ayarlar · Elektrik için ekolojik tasarruf fonksiyonunun oluşturulması
63
TR
Ülke seçme
Ülkenin doğru ayarlanması
DIKKAT!
Ülkeyi doğru olarak ayarlayınız!
Cihazı
kullanacağınız
ülkeyi
kesinlikle
ayarlayın.
Aksi
takdirde
cihazınız
telefon
şebekenize
uyum
sağlamayacaktır. Bulunduğunuz
ülke listede yer almıyorsa,
başka bir ayar seçmeniz ve
ülkenizdeki
doğru
telefon
kablosunu
kullanmanız
gerekecektir. Bu konuyu yetkili
satıcınıza sorun.
1 C, 031 ve OK basın.
2 [ ile cihazı kullandığınız
seçin.
3 OK ile onaylayın.
bulunduğunuz ülke ayarının doğru
olması durumunda, söz konusu zaman
dilimi
ayarı
otomatik
olarak
uyarlanmaktadır (bakınız lütfen bölüm
Ülke seçimi, Sayfa 64).
1 C, 012 ve OK basın.
2 [ ile cihazı kullandığınız zaman
dilimini seçiniz.
3 UTC zamanına nazaran aykırılığın
manüel olarak girilmesi: Söz konusu
aykırılığı (saat olarak) sayı tuşları ile
mesela 1 UTC+1 için giriniz.
Gösterge tarafından zaman dilimleridüzenleyicisi gösterilmektedir.
Uyarı
Zaman dilimleri-düzenleyicisi
Lütfen ön işareti değiştirmek
için [ tuşuna basınız (+/-).
Söz konusu değerler aynı
zamanda bir saatten az olan
bir
biçimde
girilebilmekte
olup, mesela 0.15 (veya 0.25)
bir saatin çeyreği itibariyle,
0.30 (veya 0.50) bir saatin
yarısı itibariyle veya 0.45
(veya
0.75)
bir
saatin
üççeyreği
itibariyle
girilebilmektedir.
ülkeyi
Dil seçme
1 C, 033 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz gösterge
seçin.
3 OK ile onaylayın.
dilini
Saat ve tarih ayarları
4 OK ile onaylayın.
Otomatik yaz saati/kış saati dönüşümü
Uyarı
Otomatik yaz saati/kış saati
dönüşümü
Söz konusu ülkenin ve zaman
diliminin
ayarlanmaları
ile
birlikte, söz konusu yaz saative kış saati aralarında gerekli
olan dönüşüm otomatik olarak
yapılmaktadır. UTC zaman dilimi
farkını, ilgili zaman dilimidüzenleyicisi ile manüel olarak
girdiğinizde, otomatik uyarlama
sistemi kapatılmaktadır.
Tarih ve saat girilmesi
1 C, 011 ve OK basın.
2 Tarihi ayarlarken (daima iki haneli)
örneğin
31.5.2025
için
31¦05¦25 girin.
3 Saat olarak ise örneğin 14¦00
14.00'ı girin.
4 OK ile onaylayın.
Zaman diliminin
ayarlanması
UTC
Koordinasyonlu Dünya zamanı (UTC,
Coordinated Universal Time), güncel
olarak standardize Dünya zamanıdır.
Greenwich, Londra (Sıfır Meridyen)
üzerinden Dünya zaman birimlerine
bölünmektedir. Zaman dilimleri ise
UTC (saat olarak) birimine aykırı
olarak işaretlenmekte olup, mesela
orta Avrupa zaman dilimi (MEZ) için
UTC+1 belirlenmektedir.
Birden fazla zaman dilimine sahip olan
ülkeleri önceden ayarlanmış olan
zaman
dilimlerinden
seçebilirsiniz
veya sizin zaman diliminize nazaran
söz konusu UTC aykırılığını, manüel
olarak da girebilirsiniz. Bir adet zaman
diliminin bulunduğu ülkelerde ise,
Zaman diliminin ayarlanması
TR
64
SNTP-Sunucusu ile zaman
senkronizasyonunun
ayarlanması
Giriş
Simple Time Network Protocol (SNTP)
unsuru ile cihazınızın tarihi ve saatini,
otomatik bir biçimde olmak üzere, ağ
yapısı
sunucusu
ile
senkronize
edebilirsiniz.
Sunucu erişimini aktif konuma
getirme
1 C, 0103 ve OK basın.
2 Bu
fonksiyonu
[
ile
kapatabilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
açıp
Sagemcom · MF 5571dw
SNTP-Sunucu adresini giriniz
İsim girme
1 C, 0101 ve OK basın.
2 SNTP-Sunucusunun adını giriniz.
1 C, 021 ve OK basın.
2 Adları (A – Z) tuşları ile giriniz.
3 OK ile onaylayın.
Uyarı
Sunucu adresini giriniz
Bunun
adı
bir
IP-adresi
biçiminde,
bir
DNS-adresi
veya NetBIOS-adı şeklinde
olabilmektedir.
3 OK ile onaylayın.
SNTP-Sunucu portunu giriniz
1 C, 0102 ve OK basın.
2 Sunucu portunun numarasını giriniz
(Fabrika ayarı: 123).
3 OK ile onaylayın.
Spaltenumbruch
Numara ve ismin
girilmesi
Başlık satırı
Numaranız
ve
adınız
her
faks
gönderiminin üst köşesinde (= başlık
satırı) tarih, saat ve sayfa numarası ile
birlikte gönderilecektir.
Harf tuş takımının muhafaza kapağını
yukarı katlayınız.
Koruyucu kapağı kaldırarak açınız
Deckel der Buchstabentastatur öffnen
Numara girme
1 C, 022 ve OK basın.
2 Numaranızı girin.
3 OK ile onaylayın.
Zil sesi melodilerinin
ayarlanması
Zil sesi melodisi seçme
Zil sesi melodisi seçme
Bu fonksiyon ile standart zil sesini
seçmektesiniz.
Telefon
fihristi
içersinde bulunan girişlere kendi zil
seslerini de tayin edebilmektesiniz
(bakınız lütfen bölüm Girişi kaydetme,
Sayfa 44).
1 C, 054 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz zil sesi melodisini
seçin.
3 OK ile onaylayın.
Ses şiddetini ayarlama
1 C, 055 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz ses
seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
şiddetini
Zil sayısının ayarlanması
Zil sayısının ayarlanması
İmleç Navigasyonu 4
Uyarı
Harf girme
+-tuşunu basılı tutarak büyük
harf girebilirsiniz. Boşlukları ise
½ ile girebilirsiniz.
Sunulan özel işaretler harf
tuşlarının üst kısmında, sağ
tarafta gösterilmektedir ve õtuşu ile ilgili harf tuşuna aynı
anda
basılarak
girilebilmektedir.
[
ile
imleci
hareket
ettirebilirsiniz. C ile karakterleri
birer birer silebilirsiniz.
Ayarlar · Numara ve ismin girilmesi
Bu fonksiyon ile faks alım modu için zil
sesi sayılarını ayarlayabilmektesiniz.
Cihaz buradan seçilen zil sesi sayısının
ardından,
faks-modunda
bulunan
cihazı, faks alımını başlatacaktır. Söz
konusu 0 tuşu ile zil sesini tamamen
kapatabilirsiniz (bakınız lütfen bölüm
Sessiz faks alımı, Sayfa 68)
1 C, 042 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz çalma sayısını
seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
TR
65
Tuş seslerinin
kapatılması
Tuş seslerinin kapatılması
Tuşa her basıldığında bir tuş sesi
duyulur.
Tuş
seslerini
cihazınız
üzerinden kapatabilirsiniz.
1 C, 007 ve OK basın.
2 Bu
fonksiyonu
[
ile
açıp
kapatabilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
Kâğıt ayarlarının
düzenlenmeleri
Temel ayarların değiştirilmeleri
Uyarı
Temel ayarların değiştirilmeleri
Değiştirilmiş ayarlar yeni temel
ayar olarak hafızaya alınır. Tek
sefere mahsus olmak üzere, bir
özel fonksiyon seçiniz, ardından
tekrar bir standart ayar veya
fabrika
ayarı
düzenlemeyi
unutmayınız.
Kağıt kalınlığı ayarla
1 C, 201 ve OK basın.
2 Lütfen [ tuşu ile yerleştirilmiş olan
kâğıdın kalınlığını seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
Kağıt kaynağı ayarla
Giriş
Kâğıt kasetine normal baskı kâğıdı
veya yazılı örnekler de (formlar)
yerleştirebilirsiniz.
Manüel
kağıt
besleme
özelliği
ile
özel
kağıt
formatları, mektup zarfları, şeffaf
folyolar, etiket yaprakları veya baskılı
örnekler besleyebilmektesiniz.
1 C, 202 ve OK basın.
2 [ Tuşu ile kâğıt kaynağını seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
Spaltenumbruch
Kağıt formatının
ayarlanması
TR
1 C, 203 ve OK basın.
2 Lütfen [ tuşu ile ilgili kâğıt
formatını kâğıt kaseti için mi, yoksa
manüel kâğıt besleme için mi
ayarlayacağınızı seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Lütfen [ tuşu ile istenilen kâğıt
formatını seçiniz. Teknik Veriler
bölümündeki bilgilere dikkat edin.
5 OK ile onaylayın.
66
Çözünürlük ayarları
Tarama çözünürlüğünü
ayarla
1 C, 303 ve OK basın.
2 Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
TASLAK
–
Mesela
internette
kullanılmak
üzere
düşük
çözünürlüklü gri tonlama taraması
METIN – Metin dosyaları için orta
derecede çözünürlüklü siyah-beyaz
tarama
GRİ – Orta derecede çözünürlüklü gri
tonlama taraması
FOTO – Mesela fotoğraflar için yüksek
derecede çözünürlüklü gri tonlama
taraması
3 OK ile onaylayın.
Faks gönderimi için
çözünürlüğün ayarlanması
1 C, 4013 ve OK basın.
2 Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
VARSAYILAN – Özel bir özelliğe sahip
olmayan belgeler için
HASSAS – Küçük harfli olan metinler
veya çizimler içindir
S. HASSAS – Çok ayrıntılı belgeler için
FOTO – Fotoğraflar için
3 OK ile onaylayın.
Kopyalama çözünürlüğünü
ayarla
1 C, 103 ve OK basın.
2 Tuşları
ile
[
ile
istenilen
çözünürlüğü seçiniz:
OTOMATİK – Her türde belgeler için
optimize edilmiş olan uyarlama
METIN – Küçük harfli olan metinler
veya çizimler içindir
KALİTE – Çok ayrıntılı belgeler için
FOTO – En yüksek çözünürlük
3 OK ile onaylayın.
Sagemcom · MF 5571dw
Kontrastı ayarlama
Tarama işlemi için
kontrastın ayarlanması
1 C, 304 ve OK basın.
2 [ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup /
yazı
metni
daha
açık
renkte
görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
3 OK ile onaylayın.
Faks ve kopyalama
uygulamaları için kontrastın
ayarlanması
1 C, 104 ve OK basın.
2 [ ile istenilen kontrastı ayarlayınız:
-/1 – Kontrastı azaltmakta olup /
yazı
metni
daha
açık
renkte
görünmektedir
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Kontrastı yükseltmektedir /
yazı metni daha koyu renkte
görünmektedir
(mesela
yazıları
sönük renkte olan belgeler için)
3 OK ile onaylayın.
Parlaklık derecesini
ayarlayınız
Tarama renk tonunu ayarla
1 C, 305 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz parlaklık derecesini
seçiniz:
-/1 – Daha parlak çıkış
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Daha koyulaşan bir çıkış
3 OK ile onaylayın.
Kopyalama renk tonunu
ayarla
1 C, 105 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz parlaklık derecesini
seçiniz:
-/1 – Daha parlak çıkış
4 (Fabrika ayarı) – Tüm metin
gönderileri için optimize edilmiş olan
bir uyarlamadır
+/7 – Daha koyulaşan bir çıkış
3 OK ile onaylayın.
İlave tarayıcıopsiyonları
Kağıt formatının
ayarlanması
1 C, 306 ve OK basın.
2 Lütfen [ tuşu ile istenilen kâğıt
formatını seçiniz. Teknik Veriler
bölümündeki bilgilere dikkat edin.
3 OK ile onaylayın.
Dosya formatı seç
Giriş
Bu fonksiyon ile belgelerin taranmaları
için standart olarak kullanılacak olan
dosya formatını seçmektesiniz.
1 C, 307 ve OK basın.
2 [
Tuşu
ile
dilediğiniz
dosya
formatını seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
İlave kopyalama
opsiyonları
Tek taraflı/çift taraflı baskı
seçimi (Simpleks/Dupleks)
1 C, 101 ve OK basın.
2 Söz konusu [ tuşu ile tek taraflı
baskı (= Simpleks) veya çift taraflı
baskı (= Dubleks) fonksiyonlarını
ayarlayabilmektesiniz.
3 OK ile onaylayın.
TR
Ayarlar · Kontrastı ayarlama
67
Faks alım modunun
ayarlanması
Faks hattı ayırıcısı
Cihazınızdaki
entegre
faks
hattı
ayırıcısı, faks gönderilerini telefon
aramalarından ayırır. Fakslar otomatik
olarak alınır, gelen telefon çağrıları
kabul edilir - hem cihazın kendisinden,
hem de diğer bağlı cihazlardan. Cihaz
aramayı kontrol ederken çalmaya
devam eder.
Bu
uygulama
için
iki
seçenek
sunulmaktadır. Göstergede seçilen
faks alma modu görüntülenir.
1 C, 041 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz seçeneği seçin.
Telesekreter
Cihaza telesekreter bağlamadıysanız
veya telesekreter devreye girmemişse,
cihazı belirli bir sayıda çaldıktan sonra
aramayı kabul eder ve olası bir faks
gönderisini otomatik olarak alır.
Faks hattı ayırıcısı 1
Uyarı
İlave telefon ile faks iletisi
Ek cihazlardan birini kaldırıp
faks geldiğini duyduğunuzda
(düdük sesi veya sessizlik), ek
telefonda *5 tuşuna basarak
veya cihazda o tuşuna basarak
faks alımını başlatabilirsiniz.
Bunun için ek telefonlar tonlu
aramaya
(DTMF-tonları)
ayarlanmış olmalıdır (bunun
için ek telefonunuzun kullanma
kılavuzuna bakın).
Faks alım modunun ayarlanması
Uyarı
İlave cihazlar ile faks alım
modu
Cihazınızın AUX./Ò-girişine ek
cihazlar bağladıysanız, EXT/
telesekreter,
faks
veya
manuel-modunu seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
Manuel mod
Manuel mod
(MANÜEL)
Gelen
fakslar,
cihaz
tarafından
otomatik olarak alınmaz. Faks alımını
o tuşuna basarak manuel olarak
başlatabilirsiniz. Faksları bir modem
üzerinden bilgisayara alacaksanız bu
ayar mantıklı olacaktır.
Manuel mod
Faks-modu
Faks-modu
(FAKS)
Cihazınız faks modunda iken 042
fonksiyonu ile kaç kez zil çalmasını
seçmenize bağlı olarak, cihazın zili
çalmaktadır (bakınız lütfen bölüm Zil
sesi sayısının ayarlanması, Sayfa 65).
Ardından faks alımı başlar. Cihazı genel
olarak
faks
alma
amacıyla
kullanıyorsanız bu modu seçmeniz
mantıklı olacaktır.
Faks-modu
EXT/Telesekreter-modu
EXT/Telesekreter-modu
(TELES./FAKS)
Cihazınızın AUX./Ò-girişine ek cihazlar,
özellikle de harici bir telesekreter
bağladıysanız bu modu ayarlamanız
gereklidir.
Ek
olarak
bağlanmış
telesekreter
devreye
girdiğinde,
cihazınız gelen aramanın bir faks
gönderisi olup olmadığını kontrol eder.
Cihaz bir faks sinyali saptadığında,
faks
gönderisini
otomatik
olarak
almaya başlar.
EXT/Telesekreter-modu
TR
68
Otomatik mod
Otomatik mod
(OTOMATİK)
otomatik-mod
devredeyken
cihazı
gelen aramanın faks araması mı,
telefon araması mı olduğunu saptar.
Faks gönderileri cihaz tarafından
otomatik olarak alınır. Cihaz aramayı
kontrol ederken çalmaya devam eder.
Telefon aramalarını dilediğinizde kabul
edebilirsiniz. Belirli bir çalış sayısından
sonra cihazı aramayı kabul eder ve
olası bir faks gönderisini otomatik
olarak alır.
Otomatik mod
Sessiz faks alımı
Sessiz faks alımı
Zil seslerinin sayısını 0 konumuna
getiriniz (bakınız lütfen bölüm Zil sesi
sayısının ayarlanması, Sayfa 65) ve
faks alım modunu da, faks-moduna
getiriniz (bakınız lütfen bölüm Faks
modunun ayarlanması, Sayfa 68) ve
faks gönderilerinin cihazınızın zili
çalmadan alınmalarını sağlayınız.
Manuel faks alımı
Uyarı
Manuel faks alımı
Cihazınız manüel alım moduna
göre ayarlanmış ise, gelen faks
aramalarını duyamaz ve kabul
edemezsiniz
(bakınız
lütfen
bölüm Faks modunun ayarlanması, Sayfa 68).
Sagemcom · MF 5571dw
İlave faks gönderim
opsiyonları
Gönderim hızını azaltma
Gönderim hızını azaltma
Cihaz, gönderim hızını hat kalitesine
göre ayarlar. Bu nedenle, deniz-aşırı
gönderimler biraz daha uzun sürebilir.
Hat kalitesi kötü şebekelere faks
gönderirken daha düşük bir gönderim
hızı ayarlayın.
1 C, 4015 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz hızı seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
Ekran göstergesinin
düzenlenmesi
Ekran göstergesinin düzenlenmesi
Ekranın gönderim süreci sırasında
hangi bilgileri göstermesi gerektiğini
ayarlayın.
1 C, 4016 ve OK basın.
2 Lütfen buradan [ tuşu ile gönderim
hızının mı, yoksa güncel olarak
gönderilmiş olan sayfa numarasının
mı gösterileceğini seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
Bellek üzerinden faks
gönderisi düzenleme
Bellek üzerinden faks gönderisi düzenleme
Buradan
söz
konusu
belgeleri
doğrudan mı tarayıp göndereceğinizi,
yoksa ilgili belgeleri ara bellekten mi
göndereceğinizi
ayarlayabilmektesiniz.
Doğrudan
gönderim ayarında ise söz konusu
belge
gönderim
sırasında
okunmaktadır. İlgili belgenin ara
bellekten gönderilmesi durumunda ise,
söz konusu belge önce okunmaktadır
ve bunun ardından alıcısı ile bağlantı
kurulmaktadır.
Mesaj hafızası doldu
Uyarı
Mesaj hafızası doldu
Söz konusu mesaj hafızasının
dolu olduğu durumda ise, ilgili
belgeler
doğrudan
taranıp
gönderilmektedir.
1 C, 4012 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz ayarı seçin.
3 OK ile onaylayın.
Ayarlar · İlave faks gönderim opsiyonları
Sayfa başlığı fonksiyonunu
açma ve kapama
Başlık satırı
Adınız
ve
numaranız
her
faks
gönderisinin başlık satırında yer alır.
Bilgilerinizi göndermek istemiyorsanız
bu fonksiyonu kapatabilirsiniz.
1 C, 4014 ve OK basın.
2 Bu
fonksiyonu
[
ile
açıp
kapatabilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
Gönderim raporunu devreye
sokma ve devreden çıkarma
Gönderim raporunu devreye sokma ve devreden çıkarma
Her gönderimden sonra cihaz bir
gönderim raporu basacaktır. Burada iki
ayar seçeneği sunulmaktadır.
1 C, 4011 ve OK basın.
2 İlgi
tuş
ile
[
ile
aşağıdaki
seçeneklerden seçim yapın:
HER
ZAMAN – Gönderim raporu
gerçekleşen veya durdurulan her
faks gönderiminden sonra basılır.
HATA
HALİNDE
–
Ancak
faks
gönderilemediğinde veya gönderim
durdurulduğunda rapor basılır.
3 OK ile onaylayın.
Diğer faks alım
opsiyonları
Zaman mührünü devreye
sokma ve devreden çıkarma
Zaman damgası
Bu cihaz tarafından alınan beher faks
üzerine ilgili alım tarihi ile tam olarak
alım saati yazılmaktadır (bakınız lütfen
bölüm, zaman mührü, Sayfa 55). Bu
fonksiyonu kapatabilirsiniz.
1 C, 404 ve OK basın.
2 Bu
fonksiyonu
[
ile
açıp
kapatabilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
Alım hızını düşürme
Alım hızını düşürme
Cihaz alım hızını hat kalitesine göre
ayarlar. Bu uyarlamanın çok uzun
sürmesi
veya
bir
bağlantının
kurulamaması durumunda, daha düşük
olan bir alım hızını ayarlayınız.
1 C, 4026 ve OK basın.
2 [ tuşu ile bir alım hızını seçiniz.
3 OK ile onaylayın.
69
TR
Sayfa uyarlamasının
düzenlenmesi
Sayfa uyarlamasının düzenlenmesi
Alınan faks mesajları otomatik olarak
yerleştirilmiş olan kâğıt formatına
uyarlanabilmektedir. Söz konusu sayfa
uyarlaması için sabit bir değeri de
(yüzde
oranı)
girebilmeniz
mümkündür..
Kağıt formatının ayarlanması
Çoklu baskı
Çoklu baskı
Cihazınızı, alınan faks gönderilerini
birkaç
kez
basacak
şekilde
ayarlayabilirsiniz.
1 C, 4022 ve OK basın.
2 1 ile 99 aralarında bir değer
giriniz.
3 OK ile onaylayın.
Spaltenumbruch
Uyarı
Kağıt formatının ayarlanması
Bir otomatik uyarlama modunun
çalışabilmesi için yerleştirilmiş
olan kâğıdın formatının doğru
olarak
ayarlanmış
olması
gerekmektedir (bakınız lütfen
bölüm Kâğıt formatının ayarlanması, Sayfa 66).
1 C, 4024 ve OK basın.
2 Lütfen [ tuşu ile ya otomatik
uyarlama seçiminizi ya da sabit
değer seçiminizi giriniz..
3 OK ile onaylayın.
4 Sabit değerin girilmesi: Küçültme
oranı için söz konusu bir yüzde
sayısını 70 ile 100 arası,
yüzde biçiminde giriniz.
5 OK ile onaylayın.
Cihazın kilitlenmesi
Cihazın kilitlenmesi
Kilitleme
fonksiyonu
ile
yetkisi
olmayan
kişilerin
cihazınızı
kullanmasını önleyebilirsiniz. Ancak
şifreyi girdikten sonra fonksiyonları
görüntüleyebilir
veya
sayı
girebilirsiniz. Şifre her kullanımdan
sonra devreye girer.
Pin kodunun girilmesi
Önceden ayarlanan giriş şifresi
Uyarı
Önceden ayarlanan giriş şifresi
Fabrika tarafından ayarlanan
erişim kodu (0000) ile uzaktan
erişim fonksiyonu kapatılmıştır.
Uzaktan erişim fonksiyonunu
açmak
için
erişim
kodunu
değiştirin.
Uzaktan
erişim
fonksiyonunu
kapatmak
istediğinizde ise tekrar fabrika
kodunu 0000 giriniz.
Sayfa değişimi için eşik
değerinin ayarlanması
Sayfa değişimi için eşik değerinin ayarlanması
Bazı
faks
mesajları,
yazdırılabileceğinden daha fazla sayıda
satır içermektedir. Sayfa değişimi için
konulan eşik değeri ile söz konusu
satırların hangi değerden itibaren
ikinci bir sayfaya yazdırılacakları
ayarlanmaktadır. Bu değerin altında
olan tüm satırlar silinecektir.
1 C, 4027 ve OK basın.
2 İlgi
tuş
ile
[
ile
aşağıdaki
seçeneklerden seçim yapın:
AÇIK – Bir sayfanın üç santimetreden
fazla dışına sarkan tüm satırlar ikinci
bir
sayfaya
yazdırılacaktır.
Bu
değerin altında olan tüm fazla
satırlar silinecektir.
KAPALI
–
Bir
sayfanın
bir
santimetreden fazla dışına sarkan
tüm satırlar ikinci bir sayfaya
yazdırılacaktır. Bu değerin altında
olan tüm fazla satırlar silinecektir.
3 OK ile onaylayın.
TR
70
1 C, 921 ve OK basın.
Uyarı
Pin kodunun girilmesi
Daha
önceden
bir
kaydettiyseniz, cihaz
kodun girilmesinden
eski kodu soracaktır.
2
3
4
5
şifre
yeni
önce
Dört haneli pin kodunu giriniz.
OK ile onaylayın.
Yeniden onaylamak için kodu giriniz.
OK ile onaylayın.
Tuş takımının kilitlenmesi
Tuş takımının kilitlenmesi
Bu fonksiyon ile cihazın tüm tuşlarını
kilitlemektesiniz.
1 C, 922 ve OK basın.
2 Dört haneli pin kodunu giriniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Bu
fonksiyonu
[
ile
açıp
kapatabilirsiniz.
5 OK ile onaylayın.
Sagemcom · MF 5571dw
Manüel aramayı kilitle
Fonksiyonu açma- ve kapatma
Manüel aramayı kilitle
C, 0002 ve OK basın.
Dört haneli pin kodunu giriniz.
OK ile onaylayın.
Bu
fonksiyonu
[
ile
kapatabilirsiniz.
5 OK ile onaylayın.
Bu fonksiyon ile telefon numaralarının
manüel
olarak
çevrilebilmelerini
kilitlemektesiniz. Telefon rehberinde
bulunan girişler seçilebilmektedir. Acil
çağrı numaralarının manüel olarak
aranmaları mümkün olmamaktadır.
1 C, 923 ve OK basın.
2 Dört haneli pin kodunu giriniz.
3 OK ile onaylayın.
4 [ ile SAD. FİHRİST seçeneğini seçin.
5 OK ile onaylayın.
1
2
3
4
USB-Hafıza aygıtı kilitleme
İşlev listesini basma
açıp
Listeleri ve Raporları
yazdırma
USB-Hafıza aygıtı kilitleme
Bu fonksiyon ile bağlı olan bir USBHafıza aygıtına yönelik olan erişimi
engellemektesiniz.
1 C, 925 ve OK basın.
2 Dört haneli pin kodunu giriniz.
3 OK ile onaylayın.
4 Bu
fonksiyonu
[
ile
açıp
kapatabilirsiniz.
5 OK ile onaylayın.
Ayarları kilitleme
Ayarları kilitleme
Bu fonksiyon ile cihazınız üzerinden
yapılabilecek olan ayar değişiklikleri
olanağını kilitlemektesiniz. Söz konusu
ayarların korunmalarını kendinize ait
olan bir sistem yöneticisi-Pin kodu ile
sağlayabilmeniz mümkündür.
Pin kodunun girilmesi
İşlev listesini basma
Cihazınızdaki
tüm
ayarların
ve
fonksiyonların bir listesini yazdırmak
için C, 81 ve OK, tuşlarına basınız.
Telefon rehberinin
yazdırılması
Telefon rehberinin yazdırılması
C, tuşu 83 ile OK tuşuna basarak,
telefon fihristi içersinde kaydedilmiş
olan
tüm
girişleri
ve
grupları
yazdırabilirsiniz.
Faks raporu yazdırma
Faks raporu
Rapor
yapılan
son
30
mesaj
aktarımında
oluşan
bir
liste
sunmaktadır Söz konusu faks raporu
30 gönderimin ardından otomatik
olarak yazdırılmaktadır. Faks raporunu
dilediğiniz anda yazdırabilmektesiniz.
C, 82 ve OK basın.
Faks raporu/Çağrı listesini yazdırma
Önceden ayarlanan giriş şifresi
Uyarı
Önceden ayarlanan giriş şifresi
Fabrika tarafından ayarlanan
erişim kodu (0000) ile uzaktan
erişim fonksiyonu kapatılmıştır.
Uzaktan erişim fonksiyonunu
açmak
için
erişim
kodunu
değiştirin.
Uzaktan
erişim
fonksiyonunu
kapatmak
istediğinizde ise tekrar fabrika
kodunu 0000 giriniz.
Görev listesinin yazdırılması
Görev listesinin yazdırılması
C, 84 ve OK basın. Cihaz, tüm
uygulanacak görevlerin listesini basar.
Ayar listesinin yazdırılması
Ayar listesinin yazdırılması
Cihazınızdaki
tüm
ayarların
ve
fonksiyonların bir listesini yazdırmak
için C, 80 ve OK, tuşlarına basınız.
1 C, 0001 ve OK basın.
Uyarı
Pin kodunun girilmesi
Daha
önceden
bir
kaydettiyseniz, cihaz
kodun girilmesinden
eski kodu soracaktır.
2
3
4
5
şifre
yeni
önce
TR
Dört haneli pin kodunu giriniz.
OK ile onaylayın.
Yeniden onaylamak için kodu giriniz.
OK ile onaylayın.
Ayarlar · Listeleri ve Raporları yazdırma
71
13Telefon bağlantıları ve ek cihazlar
Arayan numarayı
görüntüleme (CLIP)
açma- ve kapatma
Kamusal telefon ağ
yapısının (PSTN)
düzenlenmesi
Bu fonksiyon tüm ülkelerde ve şebekelerde desteklenmez
Bu fonksiyon tüm ülkelerde ve şebekelerde desteklenmez
(Bu
fonksiyon
tüm
ülkelerde
ve
şebekelerde desteklenmez)
Ekranda sizi arayan numara görünür.
Bu fonksiyondan faydalanabilmeniz
için,
telefon
bağlantınız
Arayan
Numarayı Gösterme (CLIP – Calling
Line
Identification
Presentation)
hizmetini
desteklemelidir.
Telefon
şirketinizden
bilgi
alın.
Arayan
numarayı
görme
özelliği
belki
ücretlidir.
CLIP'in açıklaması
(Bu
fonksiyon
tüm
ülkelerde
şebekelerde desteklenmez)
Kamusal telefon ağ yapısı (PSTN)
Uyarı
Kamusal telefon ağ yapısı (PSTN)
Bu fonksiyon ile cihazınızı
kamusal telefon ağ yapısına
göre (PSTN) uyarlamaktasınız.
Bir dahili hat sistemine (PABX)
bağlanabilmek
için
bakınız
lütfen bölüm Dahili hat sistemi
(PABX) düzenlenmesi, Sayfa 72.
Ülkenin doğru ayarlanması
Uyarı
Kamusal telefon ağ yapısının (PSTN) düzenlenmesi
Ülkenin doğru ayarlanması
Telefon bağlantınız için aktive
edilmiş
olmasına
rağmen
Arayan
Numarayı
Gösterme
fonksiyonu çalışmıyorsa, doğru
ülkeyi
ayarlayıp
ayarlamadığınızı kontrol edin
(bkz. ayrıca Ayarlar bölümü,
Sayfa 64)
1 C, 057 ve OK basın.
2 Bu
fonksiyonu
[
kapatabilirsiniz.
3 OK ile onaylayın.
ile
açıp
Seçim yönteminin
ayarlanması
Bu fonksiyon tüm ülkelerde ve şebekelerde desteklenmez
(Bu
fonksiyon
tüm
ülkelerde
ve
şebekelerde desteklenmez)
Bazı ülkelerde darbeli arama veya
tonlu arama yöntemi (DTMF-tonları)
seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Seçim yönteminin ayarlanması
Uyarı
Seçim yönteminin ayarlanması
Ancak
telefon
bağlantınızda
tonlu
arama
serbest
bırakılmamışsa darbeli aramayı
kullanın.
TR
1 C, 053 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz arama modunu
ayarlayın.
3 OK ile onaylayın.
72
ve
Bulunduğunuz ülkeyi doğru olarak
ayarladığınızda, cihazınız da otomatik
olarak söz konusu telefon ağ yapısına
göre uyarlanacaktır (bakınız lütfen
bölüm Ülke seçimi, Sayfa 64). Kamusal
telefon ağ yapısı (PSTN) için diğer
ayarların da gerekli olabilme olasılığı
bulunmaktadır. Lütfen bu konu ile ilgili
olarak uzman satıcınız veya teknik
müşteri hizmeti ile irtibata geçiniz.
1 C, 032 ve OK basın.
2 [ ile dilediğiniz ayarı seçin.
3 OK ile onaylayın.
Dahili hat sistemi
(PABX) düzenlenmesi
Dahili hat tertibatları
Dahili hat tertibatları (PABX) birçok
işletme
ve
birçok
evde
kullanılmaktadır.
Bir
dahili
hat
bağlantısından
dış
hatta
(PSTN)
bağlanmak için bir dahili numara
tuşlamanız gereklidir.
Dahili hat olmayan bir ilave telefon
Uyarı
Dahili hat olmayan bir ilave
telefon
Cihaz ile birlikte aynı telefon
prizine bağlanan ek bir telefon,
dahili hat değildir.
Dahili hat sistemi (PABX) düzenlenmesi
Cihazınızı bir dahili hat üzerinden
işletilmek
üzere
uyarlayabilme
olanağınız da bulunmakta olup, bunun
için
dahili
hat
numaralarının
uzunluğunu belirtmeniz gerekmekte
olup, (= doğrudan bağlantı numarası)
çevrilmesi gerekli olan tanımlama
sayısını
da,
kamusal
telefon
şebekesine
(PSTN)
yönelik
tanımlamanız
gerekmektedir
(=
santral tanımlama numarası).
Sagemcom · MF 5571dw
Dış hat tanımlama sayısı otomatik olarak çevrilmektedir
Uyarı
Dış hat tanımlama sayısı
otomatik olarak çevrilmektedir
Bu ayarların ardından, harici bir
numara
girdiğinizde
genel
telefona ulaşmanızı sağlayan
sayıyı
tuşlamanıza
gerek
kalmayacaktır.
Cihazınız
bu
sayıyı dahili hat numarasından
uzun
olan
tüm
dış
hat
numaralarının önüne otomatik
olarak yerleştirecektir.
Bağlantı türünün
ayarlanması
1 C, 051 ve OK basın.
2 Cihazınızı bir dahili hatta kullanıp
kullanmadığınızı [ ile seçin.
3 OK ile onaylayın.
Şebeke numarası ayarla
Doğrudan hat numarasının
uzunluğunun girilmesi
1 C, 0521 ve OK basın.
2 Dahili
numaranın
uzunluğunu
giriniz. C ile karakterleri birer birer
silebilirsiniz. Daima en uzun dahili
numarayı
temel
alınız
ve
bu
numaraya
bir
hane
ekleyiniz.
Örneğin
doğrudan
erişim
numaralarınız
dört
rakamdan
oluşuyorsa, 5 giriniz.
3 OK ile onaylayın.
Kamusal şebeke numarasının
girilmesi
1 C, 0522 ve OK basın.
2 Dış hatta ulaşacağınız bağlantı
numarasını girin. Bu sayı genellikle
0'dır.
Uyarı
Yanlış dış hat tanımlaması
Nadiren de olsa dış hat erişim
numarası başka bir rakam
veya iki haneli bir sayı
olabilir. Eski telefonlarda dış
hat erişim numarası R (=
Flash) olabilir. Bu dış hat
erişim numarasını girmek için
tuşuna
basın.
Telefon
şebekesine
bağlanamıyorsanız,
telefon
tertibatı
sunucunuza
başvurun.
DSL-bağlantısı
DSL-bağlantısı
Bir
DSL-modemi
kullanmanız
durumunda: Bu cihazı analog tipi
telefon-faks cihazları için öngörülen
sokete bağlamanız gerekmektedir!
Daha fazla bilgi için DSL-tertibatınızın
kullanma kılavuzuna bakın. Gerektiği
durumlarda
kendi
telefonveya
internet hizmeti sunucunuza müracaat
ediniz.
ISDN-bağlantısı
ISDN-bağlantısı
Bu cihaz, analog bir cihazdır (Grup 3).
Bir ISDN-faks cihazı (Grup 4) değildir
ve bu nedenle doğrudan bir ISDNbağlantısı üzerinden çalıştırılamaz.
Böyle bir işletim için ya bir A/Bdönüştürücüsü (analog adaptör), ya da
analog cihazlara yönelik bir bağlantı
gereklidir. ISDN-bağlantısı ile ilgili
ayrıntıları, terminal adaptörü veya
arama-router'ının
yanında
verilen
talimatta bulabilirsiniz.
Ek telsiz telefonlarla
oturum açma ve
kapama
Bu fonksiyon opsiyoneldir
(Bu fonksiyon özelliği isteğe bağlıdır
ve özellikle sipariş hattımız üzerinden
talep edebileceğiniz orijinal adaptör ile
çalışmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiler
için: [email protected])
Normalde, telsiz telefonun fabrika
tarafından cihazda oturumu açılmıştır.
Başlangıç modunda OK tuşuna basın.
Göstergede, telsiz telefonun hangi baz
istasyonda hangi numara ile oturum
açtığı gösterilir.
Toplam olarak 8 kadar telsiz telefon
cihazınızda oturum açabilirsiniz. Ancak
kullanılacak ek telefonlar da orijinal
tipte
olduğu
takdirde
tüm
fonksiyonlardan yüzde yüz fayda
sağlanabilir. Orijinal telsiz telefonları
yetkili
satıcınızdan
veya
sipariş
servisimizden edinebilirsiniz.
Telsiz telefonun kurulumu yapılmıştır
Ek telsiz telefon
GAP-uyumlu
Uyarı
GAP-uyumlu
Ek telsiz telefonlar GAP-uyumlu
olmalıdır.
TR
3 OK ile onaylayın.
Spaltenumbruch
Telefon bağlantıları ve ek cihazlar · DSL-bağlantısı
73
Telsiz telefonla oturum
açma
Telsiz telefonla oturum açma
Bir telsiz telefonla oturum açmak için
önce telsiz telefonu, ardından cihazı (=
baz istasyonu) oturum açma moduna
getirmelisiniz.
Lütfen
telsiz
telefonunuzun
kendi
kullanma
talimatlarında bulunun bilgileri dikkate
alınız.
1 Dect-Adaptörünü
cihazın
arka
kısmında
bulunan
USB-Hostbağlantısına takınız.
2 Cihazın baz istasyonu konumunda
hazır duruma geçmesi ile birlikte,
gösterge
üzerinde
bir
ihbar
belirecektir. Kablosuz telefonu giriş
moduna getiriniz.
3 Cihazda C, 521 ve OK tuşuna
basın.
Telsiz telefon otomatik olarak oturum
açacaktır. Bu işlem birkaç dakika
sürebilir. Ardından telsiz telefonun
göstergesinde
telefonun
cihazda
oturum açtığı numara gösterilir.
Telsiz telefonla oturum açma
telefonunuzun
kendi
kullanma
talimatlarında bulunun bilgileri dikkate
alınız.
1 C, 522 ve OK basın.
2 [
ile
oturumunu
kapamak
istediğiniz telsiz telefonu seçin.
3 OK ile onaylayın. Cihaz, telsiz telefon
ile arasındaki bağlantıyı kesecektir.
Telsiz telefonları bulma
Telsiz telefonları bulma
Bu
fonksiyon,
nerede
olduğunu
bilmediğiniz
telsiz
telefonları
bulmanıza yardımcı olacaktır. Telsiz
telefonlar cihazda oturum açmış olmalı
ve
kapsama
alanı
dahilinde
bulunmalıdır.
1 C, 523 ve OK basın.
2 Cihazda oturum açmış olan tüm
telefonlar yaklaşık bir dakika süreyle
çalacaktır. Arama fonksiyonunun
bitirmek için cihaz üzerinden j
tuşuna basınız veya telsiz telefonun
ahizeyi kapat düğmesini kullanınız.
Ek cihaz bağlama
Ek cihazlar
Bir telefon bağlantısına telsiz telefon,
telesekreter, modem veya ücret sayacı
gibi başka cihazlar da bağlayabilirsiniz.
Cihaza bağlanması
Cihaza bağlama
Ek
cihazları
doğrudan
cihazınıza
bağlayabilirsiniz. Ek cihazın telefon
kablosunu cihazınızın AUX./Ò-girişine
(RJ-11-bağlantısı) takınız.
Externe Geräte anschließen
Başka telsiz telefonlarla oturum açma
Uyarı
Başka telsiz telefonlarla oturum
açma
Başka telsiz telefonlarla da aynı
şekilde
cihazda
oturum
açabilirsiniz.
Oturum
açma
esnasında
bazı
sorunlarla
karşılaşıyorsanız, tüm telsiz
telefonların oturumunu kapatıp
birer birer tekrar açın.
Tarih ve zaman göstergesi
Uyarı
Telefon hattına bağlama
Bağlantı sırası
Tarih ve zaman göstergesi
Telsiz telefonun tarih ile saat
ayarı her daim cihazın ayarları
ile senkronize edilmektedir.
Aynı telefon prizine birden fazla cihaz
bağlayacaksanız, faks hattı ayrıcısının
çalışabilmesi için cihaz birinci sırada
olmalıdır. Sıralamanın doğru olmasına
dikkat edin.
İlk telefon kutusuna bağlantı
TR
Telsiz telefon oturumunu
kapama
Telsiz telefon oturumunu kapama
Bir kablosuz telefonun çıkışını cihaz
veya
kablosuz
telefon
üzerinden
gerçekleştirebilirsiniz.
Lütfen telsiz
74
Uyarı
İlk telefon kutusuna bağlantı
Aynı bağlantı için birden fazla
telefon prizi varsa, cihaz birinci
prize bağlanmalıdır.
Sagemcom · MF 5571dw
Ek telefon kullanma
(Easylink)
Easylink
Easylink-fonksiyonu ile cihazınızı ek
telefonlarla
kontrol
edebilirsiniz.
Bunun için ek telefonlar tonlu aramaya
(DTMF-tonları) ayarlanmış olmalıdır
(bunun için ek telefonunuzun kullanma
kılavuzuna bakın).
Telesekreter üzerinde faks sinyalleri
Uyarı
Telesekreter üzerinde faks
sinyalleri
Telesekreter
faks
sinyali
kaydediyor, fakat cihaz faks
almıyorsa, ek telesekreterin
anons metnini veya bağlantısını
kontrol ediniz.
Faks alımının başlatılması
Ek cihazlardan birini kaldırıp faks
geldiğini duyduğunuzda (düdük sesi
veya sessizlik), ek telefonda *5
tuşuna basarak veya cihazda o tuşuna
basarak faks alımını başlatabilirsiniz.
Çağrı
sinyali
değiştiğinde,
ilave
telefonu kapatınız.
Faks mesajının
alımı cihaz tarafından başlatılmıştır.
İlave telefonun kapatılması
Hat alma
Ek telefonu açmanıza rağmen cihaz
halen çalıyorsa ve/veya faks almaya
çalışıyorsa,
cihazı
hattan
ayırabilirsiniz. İlave telefonda basın.
Harici telesekreter
kullanma
Sizin harici telesekreter cihazınızın,
gelen çağrıların alınabilmeleri için bir
paralel tanımlama donanımına sahip
olması gerekmektedir.
Bu konuyu
yetkili satıcınıza sorun.
Maksimum verim için telesekreter,
cihazın AUX./Ò-girişine bağlanmalıdır.
Faks
alım
modu
olarak
EXT/
Telesekreter-Modunu
seçiniz
(aynı
zamanda bölüm Faks alım modunun
Sayfa
68
kısmına
ayarlanması,
bakınız).
Anons metninin uzunluğu
Uyarı
Anons metninin uzunluğu
Giden
mesaj
metni
on
saniyeden kısa olmalıdır. Giden
mesaj
metninde
müzik
kullanmamanızı tavsiye ederiz.
Ek telesekreterde bir „tasarruf
fonksiyonu“
varsa
(bu
fonksiyonda
yeni
mesaj
bırakıldığında
çalma
sayısı
değişir), bu fonksiyonu kapatın.
TR
Telefon bağlantıları ve ek cihazlar · Ek telefon kullanma (Easylink)
75
14Servis
Arızalar
Uyarı
Arızalar hakkında bilgiler
Herhangi bir arızanın ortaya
çıkması durumunda, ekrandaki
ve hata raporundaki bilgilere
dikkat edin.
Servis
Uyarı
Ağ ara yüzünün açılması
Size cihazınızın web ara yüzü
tarafından
da,
cihazınızın
konumu
ve
çeşitli
servis
fonksiyonları hakkında bir bilgi
derlemesi sunulmaktadır (aynı
zamanda bakınız lütfen bölüm
Web ara yüzü, sayfa 21).
Yardım sayfalarının
açılmaları
Giriş
Companion Center SFX Yazılımı ile
cihazın kullanma talimatlarını açabilir,
internet
üzerinde
bulunan
servis
sayfalarına ulaşabilir ve aynı zamanda
tüketim malzemeleri siparişlerinizi de
verebilirsiniz.
1 Yardım’a tıklayınız.
Gönderilen faks sayfaları
sayısını gösterme
Gönderilen faks sayfaları sayısını gösterme
C, 941 ve OK basın. Gönderilen
faks
sayfalarının
sayıları
gösterilmektedir.
Alınan faks sayfaları sayısını
gösterme
Alınan faks sayfaları sayısını gösterme
C, 942 ve OK basın. Alınan faks
sayfalarının sayıları gösterilmektedir.
Taranmış olan belgelerin
sayısını gösterme
Taranmış olan sayfaların sayısını gösterme
C, 943 ve OK basın. Taranmış olan
belgelerin sayıları gösterilmektedir.
Yazdırılmış olan belgelerin
sayısını gösterme
Yazdırılmış olan belgelerin sayısını gösterme
C, 944 ve OK basın. Yazdırılan
sayfalarının sayıları gösterilmektedir.
Kopyalanmış olan sayfaların
sayısını gösterme
Kopyalanmış olan sayfaların sayısını gösterme
C, 945 ve OK basın. Kopyalanmış
olan
sayfalarının
sayıları
gösterilmektedir.
>,3$GUHVLQL@
6FDQ7DUD
)D[
$\DUODU
Toner doluluk
seviyesinin
gösterilmesi
<DUGÕP
Dolum seviyesi belleği
8VHU0DQXDO
6XSSRUW6LWH
0DO]HPHVLVLSDULúL
Cihazınız her baskı işleminde toner
tüketimini
hesaplayıp
kaydederek,
kartuşun doluluk seviyesini hesaplar.
Dolum seviyesi beher toner kartuşunda
kaydedilmektedir.
C, 946 ve OK basın. Kartuşun
doluluk seviyesi yüzde 100 (dolu) ve
yüzde 0 (boş) arasında bir değer olarak
gösterilir.
Toner doluluk seviyesinin gösterilmesi
2 Tercih ettiğiniz fonksiyonu seçiniz.
Sayaç durumlarını
gösterme
Sayaç durumlarını gösterme
Kendi bilgilenmeniz açısından cihazın
çeşitli sayaç durumlarını gösterebilme
olanağı bulunmaktadır.
TR
Firmware-sürümünü
(Modeli) sorgulama
1 C, 934 basınız ve iki kez OK
basınız.
2 Cihazın
firmware-sürümü
hakkındaki bilgiler gösterilir.
3 OK ile onaylayın.
Spaltenumbruch
76
Sagemcom · MF 5571dw
Donanım yazılımının
güncellenmesi
Donanım yazılımının güncellenmesi
Uyarı
Ağ ara yüzünün açılması
Cihazın
donanım
yazılımı
güncellemelerini aynı zamanda
cihazın ağ ara yüzü ile de
düzenleyebilirsiniz
(bakınız
lütfen bölüm, Ağ ara yüzü, sayfa
21).
Donanım yazılımının güncellenmesi
Donanım yazılımı tarafından sizin
cihazınızın temel fonksiyonları ile
uygulama olanakları belirlenmektedir.
Bu yazılım bazen cihaz sürücüsü olarak
da
adlandırılır.
Optimasyon
ve
geliştirme çalışmaları sürekli olarak
devam
etmektedir.
Lütfen
bizim
internet
sayfamız
olan
www.sagemcom.com adresinden, sizin
cihazınız için güncel bir donanım
yazılımının
sunulup
sunulmadığını
öğreniniz.
Akım beslenmesini kesmeyiniz
DIKKAT!
Akım beslenmesini kesmeyiniz
Cihazı çalışır durumda iken
kapatmayınız
ve
elektrik
şebekesinden ayırmayınız. Söz
konusu
donanım
yazılımı
güncellemesi
uygulaması
hatasız olarak yapılamadığında,
cihazınızın da artık hatasız
olarak
çalışmama
olasılığı
bulunmaktadır.
Çok
fonksiyonlu
cihazınızda
başka işlemler yapabilmek için
önce
donanım
yazılımıgüncellemesinin
tamamlanmasını bekleyiniz.
Ayarlar silinecektir
DIKKAT!
Ayarlar silinecektir
Söz konusu donanım yazılımı
güncelleştirmesi sonucu olarak
cihazınızın değiştirilmiş olan
tüm ayarları silinmektedir ve
fabrika ayarları konumuna geri
alınmaktadır.
DIKKAT!
Sadece orijinal olan donanım
yazılımı dosyasını kullanınız.
Söz konusu donanım yazılımıgüncelleştirmesi için sadece
aşağıda gösterilen internet
sitesinden, sizin cihazınıza ait
olan
donanım
yazılımı
dosyasını
kullanınız:
www.sagemcom.com.
Diğer
donanım yazılımı dosyaları ise
sizin cihazınızın artık hatasız
olarak çalışmamasına neden
olabilmektedir.
Sagemcom
Kuruluşu
tarafından
diğer
sağlayıcılar tarafından sunulan
donanım
yazılımlarının
kullanımı
sonucu
olarak
meydana
gelebilecek
olan
cihaz hataları için bir garanti
sorumluluğu
kabul
edilmemektedir.
2 İçersinde
ilgili
donanım
yazılımı
dosyasının bulunduğu USB-Belleğini,
söz konusu USB-Host-Bağlantısına
takınız.
3 Söz konusu donanım yazılımı cihaz
tarafından
algılandı
ise,
ekran
üzerinde bir ihbar belirecektir.
Lütfen
söz
konusu
donanım
yazılımının güncelleştirilmesi için o
tuşuna basınız.
4 Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
Cihazınız
iki
kez
yeniden
başlatılacaktır.
Söz
konusu
uygulamanın
tamamlanması
adından,
cihaz
ilk
kurulum
uygulamalarına geçecektir (bakınız
lütfen bölüm İlk kurulum, Sayfa 17).
1 Donanım yazılımı dosyasını verilmiş
olan internet sayfasından indiriniz
ve doğrudan USB-Belleğinin ana
fihristine kaydediniz (= in yüksek
fihrist seviyesi). Bu dosyanın bir
klasör içersinde kaydedilmemesi
gerekmektedir.
Servis · Donanım yazılımının güncellenmesi
TR
77
USB-Belleklerini yerlerinden çıkartınız!
DIKKAT!
USB-Belleklerini yerlerinden
çıkartınız!
Cihaz üzerinde bulunan hafıza
aygıtını cihazın işlem yaptığı
sırada
kesinlikle
cihazdan
çıkartmayınız.
Söz
konusu
donanım yazılımı güncellemesi
uygulaması
hatasız
olarak
yapılamadığında, cihazınızın da
artık hatasız olarak çalışmama
olasılığı bulunmaktadır.
1 Cihazın üst kapağını, kapağı dışta
bulunan ok işaretlerinden tutarak,
yukarıya doğru kaldırarak açınız.
Mürekkep toner kartuşu
Dolum seviyesi belleği
Cihazınız her baskı işleminde toner
tüketimini
hesaplayıp
kaydederek,
kartuşun doluluk seviyesini hesaplar.
Dolum seviyesi beher toner kartuşunda
kaydedilmektedir. Ayrıca çeşitli toner
kartuşları kullanabilir ve ilgili toner
kartuşunun
doluluk
seviyesini
gösterterek kontrol edebilirsiniz.
Toner kartuşu 3
TEHLIKE!
Serbest kalan toner tozu!
Toner
kartuşunu
asla
açmayınız. Toner tozunun dışarı
akması durumunda bu tozun
gözünüze
ve
cildinize
değmemesine özen gösteriniz.
Toner
tozunu
solumayınız.
Giyisinizdeki veya cisimlerin
üzerindeki toner tozunu soğuk
su ile temizleyiniz; sıcak su
toneri sabitleyecektir. Serbest
kalmış olan toner tozlarını hiçbir
zaman bir elektrik süpürgesi
yardımıyla gidermeyiniz.
Orijinal-tüketim malzemeleri kullanınız!
DIKKAT!
2 Cihaz kapağını öne doğru açarak
cihazı açınız.
DIKKAT!
Bir baskı işlemi sırasında
açmayınız!
Kapağını,
cihaz
baskı
görevine
devam
ederken
kesinlikle açmayınız.
3 Toner kartuşunu orta kısmında
bulunan tutma yerinden tutup, öne
doğru çekerek cihazdan çıkartınız.
Orijinal-tüketim malzemeleri
kullanınız!
Sadece
orijinal
tüketim
malzemeleri
kullanın.
Bu
malzemeleri yetkili satıcınızdan
veya
sipariş
servisimizden
edinebilirsiniz. Diğer tüketim
malzemeleri
cihaza
zarar
verebilir.
Ambalaj uyarı bilgilerini dikkate alınız
DIKKAT!
Ambalaj uyarı bilgilerini dikkate
alınız
Tüketim
malzemelerine
ait
ambalajın üzerinde bilgilere
dikkat edin.
TR
78
Sagemcom · MF 5571dw
TEHLIKE!
Serbest kalan toner tozu!
Toner
tozunun
dışarı
dökülmemesi
için
toner
kartuşunu
cihazdan
çıkartırken dikkatli olunuz.
Kartuşu nereye bıraktığınıza
dikkat ediniz; dışarı çıkan
toner tozu kartuşun altındaki
yüzeyi kirletebilir.
Toner
tozunun
dışarı
çıkmaması için kırılmış veya
eskimiş
toner
kartuşlarını
orijinal
ambalajında
veya
plastik bir poşette saklayınız.
Eski kartuşları bir çöp toplama
merkezine
veriniz.
Toner
kartuşlarını
asla
ateşe
atmayınız. Toner kartuşları
çocukların eline geçmemelidir.
4 Yeni
kartuşu
ambalajından
çıkartınız.
5 Siyah koruyucu folyoyu ve yapıştırıcı
bantları çıkartınız, fakat kartuştaki
koruyucu şeridi henüz çıkartmayınız.
6 Tonerin eşit şekilde dağılması ve
daha iyi baskı kalitesinin elde
edilmesi için yeni toner kartuşunu
birkaç kez sallayınız.
TEHLIKE!
Serbest kalan toner tozu!
Koruyucu şeridi çıkardıktan
sonra
toner
kartuşunu
sallamayınız.
Toner
tozu
dışarı çıkabilir.
8 Toner
kartuşunu
yerleştiriniz. Kartuş
oturmalıdır.
cihazınıza
yerine iyice
9 Cihazı kapatın.
DIKKAT!
Toner kartuşu doğru olarak
takılmamıştır!
Cihaz
kapağının
kapatılamaması durumunda,
toner kartuşu doğru olarak
yerine takılmamıştır.
Bu
durumda, toner kartuşunu
yerinden çıkartınız ve doğru
olarak takınız.
10Cihazın üst kapağını kapatınız.
7 Ancak bunun ardından kartuşun sol
tarafında bulunan koruyucu şeridi
tamamen dışarıya çekerek çıkartınız.
TR
Servis · Mürekkep toner kartuºu
79
Kağıt trafiğini giderme
3 Kâğıt kasetini sonuna kadar cihazına
itiniz.
Giriş
Cihazınız sıkışan bir kâğıt veya belgeyi
son derece hızlı saptayacak sensorlarla
donatılmıştır. Bir arıza oluştuğunda,
baskı kâğıdı alımı hemen durdurulur.
Takip eden üç alanların tümünü kâğıt
sıkışmalarına dair kontrol ediniz: Kâğıt
kaseti/Kâğıt girişi, baskı ünitesi ve
fikse ünitesi (aynı zamanda takip eden
yardım konularına da bakınız).
Toner kartuşu 5
TEHLIKE!
Serbest kalan toner tozu!
Kağıdın sıkışması durumunda
kağıdı güç kullanarak çıkartmaya
çalışmayınız ve dikkatle çöpe
atınız. Baskıdaki toner büyük
olasılıkla
tam
olarak
sabitlenmemiştir ve toner tozu
havaya karışabilir. Toner tozunu
solumayınız. Giyisinizdeki veya
cisimlerin üzerindeki toner tozunu
soğuk su ile temizleyiniz; sıcak su
toneri sabitleyecektir. Serbest
kalmış olan toner tozlarını hiçbir
zaman bir elektrik süpürgesi
yardımıyla gidermeyiniz.
Baskı ünitesinde meydana
gelen kâğıt sıkışmasının
giderilmesi
1 Cihazın üst kapağını, kapağı dışta
bulunan ok işaretlerinden tutarak,
yukarıya doğru kaldırarak açınız.
Kâğıt kaseti/Kâğıt girişi
kâğıt sıkışmalarının
giderilmeleri
1 Kâğıt kasetini
çıkartınız.
cihazdan
dışarıya
2 Cihaz kapağını öne doğru açarak
cihazı açınız.
2 Kağıdı dikkatle çekin.
TR
80
Sagemcom · MF 5571dw
3 Toner kartuşunu orta kısmında
bulunan tutma yerinden tutup, öne
doğru çekerek cihazdan çıkartınız.
5 Kağıdı dikkatle çekin.
6 Kâğıt sıkışma kapağını kapatınız.
TEHLIKE!
Serbest kalan toner tozu!
Toner
tozunun
dışarı
dökülmemesi
için
toner
kartuşunu
cihazdan
çıkartırken dikkatli olunuz.
Kartuşu nereye bıraktığınıza
dikkat ediniz; dışarı çıkan
toner tozu kartuşun altındaki
yüzeyi kirletebilir.
Toner
kartuşunu
asla
açmayınız. Toner tozunun
dışarı akması durumunda bu
tozun gözünüze ve cildinize
değmemesine
özen
gösteriniz.
Toner
tozunu
solumayınız.
Giyisinizdeki
veya cisimlerin üzerindeki
toner tozunu soğuk su ile
temizleyiniz; sıcak su toneri
sabitleyecektir.
Serbest
kalmış olan toner tozlarını
hiçbir zaman bir elektrik
süpürgesi
yardımıyla
gidermeyiniz.
7 Toner
kartuşunu
yerleştiriniz. Kartuş
oturmalıdır.
cihazınıza
yerine iyice
4 Kâğıt sıkışma kapağını açınız.
8 Cihazı kapatın.
TR
Servis · Kağıt trafiğini giderme
81
DIKKAT!
Toner kartuşu doğru olarak
takılmamıştır!
Cihaz
kapağının
kapatılamaması durumunda,
toner kartuşu doğru olarak
yerine takılmamıştır.
Bu
durumda, toner kartuşunu
yerinden çıkartınız ve doğru
olarak takınız.
2 Fikse
ünitesine
yönelik
kâğıt
yönlendirmesini, sıkıştırma kolunu
her iki taraftan aşağıya doğru
bastırarak gevşetiniz.
9 Cihazın üst kapağını kapatınız.
3 Kağıdı dikkatle çekin.
Dubleks/Fikse ünitesinde
meydana gelen kâğıt
sıkışmasının giderilmesi
1 Cihazın arka kısmında bulunan kâğıt
sıkışma kapağını açınız.
4 Kâğıt sıkışma kapağını kapatınız.
Fikse ünitesinin kolları ise kâğıt
sıkışma
kapağının
kapatılması
ardından, otomatik olarak eski
konumlarına geri dönecektir.
TEHLİKE – ISI!
Sıcak cihaz parçaları!
Cihazın içersinde bulunan
fikse ünitesi ve çevresi işletim
sırasında
aşırı
derecede
ısınmaktadır.
Cihazı
açtığınızda
elinizi
bu
parçalara sürmeyiniz. Mesela
bir
kağıt
sıkışmasını
gidermeniz durumunda gayet
dikkatli davranınız.
Uyarı
Baskı işlemine devam
Baskı
işlemine
devam
edebilmek
için
hatanın
o
giderilmesi
ardından
basınız. Hata ihbarını sona
erdirmek için j tuşuna basın.
TR
82
Sagemcom · MF 5571dw
Belge trafiğini giderme
Temizleme
Giriş
Giriş
Otomatik belge besleme kısmında
meydana gelen bir belge sıkışma
durumunu, bu şekilde giderebilirsiniz.
1 Otomatik
belge
alma
mekanizmasının kapağını açınız.
Gönderilen faks sayfalarında veya
yazdırılan sayfalarda çizgiler meydana
geliyor
ise
veya
belgeler
kâğıt
girişinden iyi çekilmiyor ise tarayıcı ile
belge giriş yerinin temizlenmeleri
gerekmektedir.
Temizleme işlemlerinden önce cihazı
kapatınız ve elektrik şebekesinden
ayırınız.
Cihazın kapatılması
Cihazın kapatılması
DIKKAT!
Cihazı kapatınız!
Cihazı her zaman için şebeke
fişini çekmeden önce Açma-/
Kapama şalteri ile kapatınız.
Gerät ausschalten
2 Kağıdı dikkatle çekin.
Yeniden çalıştırma
DIKKAT!
Yeniden çalıştırma!
Elektrik kablosunu fişe takın.
Cihazı, bunun ardından arka
kısmında
bulunan
açma/
kapatma şalteri ile açınız.
3 Otomatik
belge
alma
mekanizmasının kapağını kapatınız.
Spaltenumbruch
Temizlik işlemi bilgileri!
TEHLIKE!
Temizlik işlemi bilgileri!
Tüy bırakmayan, yumuşak bir
bez kullanın. Asla sıvı veya kolay
alev alan nitelikte temizleme
maddeleri kullanmayın (sprey,
aşındırı maddeler, cilalar, alkol
v.s.). Cihazın iç kısımlarına nem
girmemelidir.
Daha
zor
lekeleri
temizleyebilmek için bezi hafif
bir biçimde temizleme alkolü ile
nemlendiriniz. Bez kesinlikle
ıslak olmamalıdır.
Faks temizleme kağıtları
Uyarı
Faks temizleme kağıtları
Özel faks temizleme kağıtları,
Çağrı Merkezimizden aksesuar
olarak temin edilebilir. Belge
alma mekanizmasına bir kağıt
j
tuşuna
yerleştirin.
bastığınızda
kağıt
dışarı
atılacaktır. İşlemi birkaç kez
tekrarlayın.
Servis · Belge trafiğini giderme
83
TR
Scanner'ın temizlenmesi
1 Scanner’ın kapağını açınız.
Tarayıcının
kalibrasyonu
Tarayıcının kalibrasyonu
Yazdırılan
sayfaların
veya
faks
mesajlarının
üzerlerinde
çapraz
çizgiler var ise tarayıcının kalibrasyon
işlemine
tabi
tutulması
gerekebilmektedir.
Kalibrasyon bilgileri!
DIKKAT!
2 Düz tarayıcının cam kısmını (‚) ve
otomatik
belge
alma
kısmını
tiftiklenmeyen bir bez ile dikkatlice
siliniz (ƒ).
Kalibrasyon bilgileri!
Bu tarayıcı fabrika tarafından
kalibrasyon
işlemine
tabi
tutulmuş
olup,
normal
durumlarda kalibrasyon işlemi
gerekmemektedir.
Bu
fonksiyonu
çok
sık
kullanmayınız.
Tarayıcıyı
kalibrasyon
işlemine
tabi
tutmadan önce, tarayıcı camının
ve tarayıcı folyosunun temizlik
işlemine
tabi
tutulmaları
gerekmektedir (bunun için aynı
zamanda Tarayıcı ve belge
girişinin temizlenmeleri bölümü
bilgi içermektedir, Sayfa 84).
1 Belge alma mekanizmasına beyaz bir
kâğıt yerleştiriniz.
3 Scanner’ın kapağını kapatınız.
2 C, 931 ve OK basın.
3 OK ile onaylayın.
4 Kalibrasyon işlemi tamamlanana ve
cihaz çıkış modu konumuna geri
dönene dek bekleyiniz.
Spaltenumbruch
TR
84
Sagemcom · MF 5571dw
Servis kodlarını
kullanma
3 Cihazı arka kısmında bulunan açma/
kapatma şalteri ile açınız.
Giriş
Servis kodları ile değiştirilen ayarları
silebilir ve cihazı fabrika ayarlarına
döndürebilirsiniz. Bu işlem, cihazınız
değiştirilen
ayarlara
beklenenden
farklı tepki verdiği takdirde gerekli
olabilir.
Servis kodlarını kullanma
DIKKAT!
Ayarlar silinecektir!
Servis
kodlarını
ancak
gerçekten
gerektiğinde
kullanın. Bazı servis kodları,
kayıtlı mesajları ve telefon
rehberindeki
numaraları
da
silecektir.
4 Gösterge üzerinde bulunan uyarıları
dikkate alınız. Hata tekrar ortaya
çıkıyorsa,
lütfen
yetkili
teknik
servisimize veya yetkili satıcınıza
başvurun.
1 C, 933 ve OK basın.
2 Servis kodunu girin:
70158 – Tüm değiştirilmiş
ayarları siler. Kayıtlı mesajlar ve
telefon rehberi girdileri korunur.
70026 – Basımda sorun
çıkması durumunda kayıtlı faksları
siler.
3 OK ile onaylayın.
4 [ ile EVET seçeneğini seçin.
5 OK ile onaylayın.
Uyarı
Girişi yarıda kesme
HAYIR seçeneği ile, yanlış kod
girdiğinizde
girişi
yarıda
kesebilirsiniz.
Hızlı yardım
Hızlı yardım
Bu kullanma kılavuzunda yer alan
açıklamalarla çözemediğiniz bir sorun
ortaya
çıktığında
(bkz.ayrıca
devamdaki yardım), şu şekilde hareket
edin.
1 Cihazı arka kısmında bulunan açma/
kapatma şalteri ile kapatınız.
TR
2 En az on saniye bekleyiniz.
Servis · Servis kodlarını kullanma
85
Sorunlar ve olası sebepleri
Genel
Olası sebebi(leri)
Göstergede saat ve tarih yanıp
sönüyor.
Kısa süreli bir elektrik kesintisinden
sonra saati ve tarihi kontrol etmeniz
gereklidir. OK ile onaylayın.
Ahize kaldırıldığında çevir sesi yok
Faks gönderilmiyor
Cihazın takılma işlemini kontrol edin.
Cihazınızın elektrik şebekesine bağlı
olup olmadığını kontrol ediniz.
Telefon kablosunu FAX/Ñ ile işaretlenmiş yuvaya takın. Telefon soketini, telefon bağlantı kutusuna takın.
Cihazınızı mümkün ise diğer bir telefon
hattı üzerinden deneyiniz ve bunun
ardından bir teknik servis ile irtibata
geçiniz.
Gösterge üzerinde bulunan uyarıları
dikkate alınız.
Faks işlemleri sırasında meydana
gelen sorunlar
Olası sebebi(leri)
Faks gönderimleri sürekli kesiliyor.
Faksı elle göndermeye çalışın:
μ basın ve numarayı çevirin. Alıcı bir
telesekreter kullanıyorsa, zil sesini bekleyin. o tuşuna basın.
Belki alıcının cihazı alma işlemine hazır
değildir.
Bir faks numarasına faks gönderilemiyor
Faks gönderilemeyen numaraya telefon
açınız ve o numaranın bir faks numarası
olup olmadığını veya numaraya bağlı
olan faks cihazının açık olup olmadığını
kontrol ediniz (ötme sesi veya sessizlik
durumu). Bağlantının kuruluşunu dinleme olanağınız bulunmaktadır (Sayfa
50).
Gönderilen belgelerde kalite kaybı
oluşuyor.
Çözünürlük değiştirin.
Belgenizin bir kopyasını oluşturarak cihazı test edin. Cihazda sorun yoksa,
büyük olasılıkla alıcının faks cihazında
bir arıza söz konusudur.
Tarama fonksiyonunu denemek için
fonksiyonlar listesini yazdırınız ( C,
81 ve OK tuşlarını basınız). Fonksiyonlar listesi kusursuz bir biçimde
yazdırıldığında, tarayıcının kirlenmiş
veya bozuk olduğu olasılığı mümkündür. Tarayıcıyı temizleyiniz.
Faks girişine boş bir sayfa gelmiştir.
Belgeyi yazılı kısmı alta gelecek şekilde
belge alma düzeneğine yerleştirin.
TR
86
Sagemcom · MF 5571dw
Faks işlemleri sırasında meydana
gelen sorunlar
Olası sebebi(leri)
Faks alınmıyor
Manüel faks alım modunun ayarlanmış
olup olmadığını kontrol ediniz. Gelen
fakslar, cihaz tarafından otomatik olarak alınmaz (Sayfa 68).
Bu durumda faks alım hızını düşürmeniz gerekebilmektedir (Sayfa 69).
Bir ıslık sesi duyarsınız veya sessizlik.
Arama bir faks gönderimi. Cihazda o
basın. İlave telefonda *5 basın. Telefonu kapatın.
Yazdırma veya kopyalama
sırasında meydana gelen sorunlar
Olası sebebi(leri)
Belge basılmıyor
Basım yarıda kesiliyor.
Kâğıt veya belge sıkışmıştır, kâğıt veya
toner kartuşu bitmiştir.
Gösterge üzerinde bulunan uyarıları
dikkate alınız.
Birkaç sayfa basıldıktan sonra kısa bir
ara verilebilir. Cihaz basıma otomatik
olarak devam edecektir.
Kopya boş olarak çıkıyor.
Belgeyi yazılı kısmı alta gelecek şekilde
belge alma düzeneğine yerleştirin.
Bir toner kartuşu konulmamıştır.
Cihaz yazdırma sırasında beyaz çizgiler
meydana getiriyor.
Toner kartuşunun tamburunu yumuşak
bir bez ile temizleyiniz.
Tarayıcı ile belge girişini temizleyiniz
(bakınız aynı zamanda bölüm Tarayıcı
ve belge girişi temizleme işlemi, Sayfa
84).
Cihaz yazdırma sırasında siyah çizgiler
meydana getiriyor.
Tarayıcı ile belge girişini temizleyiniz
(bakınız aynı zamanda bölüm Tarayıcı
ve belge girişi temizleme işlemi, Sayfa
84).
Toner kartuşu hasarlıdır ve değiştirilmesi gerekmektedir. Sadece orijinal
tüketim malzemeleri kullanın.
Cihaz yazdırma sırasında dikey çizgiler
meydana getiriyor.
Bu durumda tarayıcının yeniden kalibrasyon işlemine tabi tutulması gerekebilmektedir (bakınız aynı zamanda
bölüm Tarayıcı kalibrasyonu, Sayfa 84).
Yazdırma sırasında cihazdan sesler ge- Toner kartuşu nerede ise tükenmiştir
liyor.
ve değiştirilmesi gerekmektedir. Sadece orijinal tüketim malzemeleri kullanın.
Alınan fakslar veya kopyalar çok açık
renkte.
Spaltenumbruch
Servis · Sorunlar ve olası sebepleri
Göndericinin cihaz ayarları optimal bir
biçimde yapılmamıştır.
Şayet sizin cihazınız tarafından oluşturulan kopyaların renkleri de çok açık
ise, toner kartuşu bitmiştir ve değiştirilmesi gerekmektedir. Sadece orijinal
tüketim malzemeleri kullanın.
Spaltenumbruch
87
TR
Hata ihbarları ve olası sebepleri
Genel hata ihbarları
Olası sebebi(leri)
KAĞIT TAK
Kâğıdın manüel kâğıt besleme yerine
konulması gerekmektedir (bakınız aynı
zamanda bölüm, Kâğıdın manüel kâğıt
besleme bölümüne konulması, Sayfa
31).
HAFIZA DOLU
Faks hafızası dolu! Faks hafızası dolduğunda, başka bir faks mesajı alınamaz. Cihazın yeniden faks mesajları
alabilmesi için hafızada bulunan faks
mesajlarını yazdırmanız gerekmektedir.
KAGIDI CIKARTIN
Bir kâğıt sıkışması meydana gelmiştir.
Belge girişinde bulunan tüm belgeleri
çıkartınız. Kâğıt sıkışması durumunu
gideriniz (bakınız aynı zamanda bölüm
Kâğıt sıkışması giderme işlemi, Sayfa
83).
KAGIT SIKISTI
Bir kağıt sıkışması meydana gelmiştir:
Takip eden üç alanların tümünü kağıt
sıkışmalarına dair kontrol ediniz: Kağıt
kaseti/Kağıt girişi, yazıcı ünitesi ve fiske birimi (bakınız aynı zamanda bölüm
Kâğıt sıkışmasının giderilmesi, sayfa
80).
Kâğıt sıkışmasını gideriniz. Baskı işlemine devam edebilmek için hatanın giderilmesi ardından o basınız. Hata ihbarını sona erdirmek için j tuşuna
basın.
YANLIŞ KAĞIT
KĞT. FORMATI
Yerleştirilen kağıt formatı ile ilgili
sorun. Doğru kağıt formatını kullandığınızdan emin olunuz. Baskı işlemini veya kopyalama işlemini tekrarlayınız.
Kağıt kasetinde kağıt yoktur veya kağıt
doğru olarak konulmamıştır. Kağıt kasetini kontrol ediniz.
TONER AZ
Toner kartuşu nerede ise tükenmiştir
ve yakın zamanda değiştirilmesi gerekmektedir. Sadece orijinal tüketim malzemeleri kullanın.
TONER BOŞ
ORİJİNAL DEĞİL TONER
YÜKLÜ DEĞİL TONER
Toner kartuşu ile ilgili sorunlar: Toner
kartuşu boş, toner kartuşu hasarlı,
yanlış toner kartuşu veya cihazda toner
kartuşu bulunmamaktadır. Toner kartuşunu kontrol ediniz (bakınız aynı zamanda bölüm Toner kartuşu değişimi,
Sayfa 78).
Toner kartuşu tükenmiştir ve değiştirilmesi gerekmektedir. Sadece orijinal
tüketim malzemeleri kullanın.
TR
88
Sagemcom · MF 5571dw
Genel hata ihbarları
Olası sebebi(leri)
HATALI TONER
Toner kartuşu doğru olarak yerleştirilmemiştir veya tanınmamaktadır. Toner
kartuşunu cihazdan çıkartınız ve yeniden yerleştiriniz. Bu hata tekrar meydana geliyor ise toner kartuşu hasar
görmüştür ve değiştirilmesi gerekmektedir (bakınız aynı zamanda bölüm Toner kartuşunun değiştirilmesi, Sayfa 78).
Sadece orijinal tüketim malzemeleri
kullanın.
YZC. HTSI.
Baskı işlemi veya kopyalama işlemi
sırasında hata durumu. Baskı emri durdurulmaktadır. Baskı işlemini veya kopyalama işlemini tekrarlayınız.
YAZICI SOĞUTMA
Birkaç sayfa basıldıktan sonra kısa bir
ara verilebilir. Cihaz basıma otomatik
olarak devam edecektir.
YZDRM.SİST. HATA
FİKSE ÜNİTESİ HATA
KAĞIT BESLEYICI HATASI
LED HATASI
TARAMA HATASI
RULOLAR
KİRLENMİŞTİR
Cihaz hatası! Hızlı yardım kullanınız
(bakınız aynı zamanda bölüm Hızlı
yardım, Sayfa 85). Hata tekrar ortaya
çıkıyorsa, lütfen yetkili teknik servisimize veya yetkili satıcınıza başvurun.
USB-Belleği hata ihbarları
Olası sebebi(leri)
MEDYA DOLU
Takılı olan USB-Belleği üzerinde (USBÇubuğu, harici sabit disk ve saire) boş
bellek yeri bulunmamaktadır. Veri
taşıyıcısını temizleme işlemine tabi tutunuz veya yeniden boş bellek yeri kazanabilmek için dosyaları siliniz.
MEDYA YOK
Cihaz üzerinde bir USB-Bellek (USB-Çubuğu, harici sabit disk) takılı değil. Bir
USB-Belleğinin takılı olup olmadığını
kontrol ediniz. Gerektiğinde bu donanımı yerinden çıkartınız ve yeniden
yerine takınız.
TR
Servis · Hata ihbarları ve olası sebepleri
89
USB-Belleği hata ihbarları
Olası sebebi(leri)
YANLIŞ MEDYA
Takılı olan USB-Belleğine erişim sağlanamamaktadır (okuma-/yazma erişimi
yok). Söz konusu USB-Belleğinin hasarlı olma olasılığı bulunmaktadır veya
bellek tarafından, sistemin desteklemediği bir dosya sistemi kullanılmaktadır. Bu cihaz sadece FAT16
veya FAT32 formatında olan hafıza
aygıtlarını tanımaktadır. NTFS formatı
desteklenmemektedir.
USB AŞIRI YÜK
Elektrik sarfiyatı çok yüksek veya bir
USB-Belleği arızalı. Tüm USB-Cihazları
aktif olmayan konumdadır.
1 Bağlı
olan
tüm
USB-Cihazlarını
çıkartınız.
2 o tuşuna basın.
3 Söz konusu USB-Cihazlarını bir biri
ardından yeniden cihaza takınız. Söz
konusu hata ihbarının hangi USBCihazında meydana geldiğine dikkat
ediniz.
Beher USB-Bağlantısına sadece bir adet
High Power-cihazı (USB 2.0) bağlayabilmektesiniz. Cihazınıza – mesela aküler, vantilatörler, şarj cihazları - gibi ek
cihazlar bağlamayınız.
Gönderim raporu üzerinde hata ihbarları
Gönderim raporu üzerinde hata
ihbarları
Olası sebebi(leri)
Genel tarama hatası
Bir belgenin taranması sırasında mesela kâğıt sıkışması gibi bir hata meydana
gelmiştir (bakınız aynı zamanda bölüm
Kâğıt sıkışmasını giderme işlemi, Sayfa
83).
Kullanıcı tarafından durdurma
Gönderim işlemi gönderen cihaz tarafından j-Tuşuna basılarak durduruldu.
Meşgul veya faks cevabı yok
Abone bağlantıyı bitirmiştir
Karşı taraf meşgulse, cihaz bir süre
sonra numarayı tekrar çevirir. Altı denemenin ardından gönderme işlemi
durdurulmaktadır. Başka bir zaman tekrar deneyiniz.
Faks gönderilemeyen numaraya telefon
açınız ve o numaranın bir faks numarası
olup olmadığını veya numaraya bağlı
olan faks cihazının açık olup olmadığını
kontrol ediniz (ötme sesi veya sessizlik
durumu). Mesajı manüel olarak göndermek için FAX tuşu veya o tuşuna
basınız.
Alıcıya cihazının alıma hazır olup olmadığını sorunuz.
TR
90
Sagemcom · MF 5571dw
Gönderim raporu üzerinde hata
ihbarları
Olası sebebi(leri)
Numara kayıtlı değil
Bu alıcının numarası artık cihazda
kayıtlı değildir. Bu durum sizin bir
alıcının telefon numarasını bir faks
alıcısı olarak seçmeniz ve buraya daha
sonra faks gönderimi amaçladığınız ve
o arada telefon fihristi girişini yeniden
sildiğiniz durumlarda meydana gelebilmektedir.
Ayrı
İletişim yok
Abone bağlantıyı durdurmuştur
Kontrol edilmiş çevrilen numara
Gönderim işlemi durdurulmuştur. Gönderim işlemini tekrarlayınız.
Faks gönderilemeyen numaraya telefon
açınız ve o numaranın bir faks numarası
olup olmadığını veya numaraya bağlı
olan faks cihazının açık olup olmadığını
kontrol ediniz (ötme sesi veya sessizlik
durumu). Mesajı manüel olarak göndermek için FAX tuşu veya o tuşuna
basınız.
Alıcıya cihazının alıma hazır olup olmadığını sorunuz.
Gönderim işlemini düşük bir gönderim
hızı ile tekrarlayınız (bakınız aynı zamanda bölüm Gönderim hızının
düşürülmesi, Sayfa 69).
Gönderim başarısız
Faks gönderimi: Gönderim işlemini tekrarlayınız.
Faks gönderilemeyen numaraya telefon
açınız ve o numaranın bir faks numarası
olup olmadığını veya numaraya bağlı
olan faks cihazının açık olup olmadığını
kontrol ediniz (ötme sesi veya sessizlik
durumu). Mesajı manüel olarak göndermek için FAX tuşu veya o tuşuna
basınız.
Alıcıya cihazının alıma hazır olup olmadığını sorunuz.
Faks alma: Bir faks mesajının alımı durdurulmuştur. Gönderenden faks mesajını yeniden göndermesini rica ediniz.
Telefon irtibatı
Faks gönderilemeyen numaraya telefon
açınız ve o numaranın bir faks numarası
olup olmadığını veya numaraya bağlı
olan faks cihazının açık olup olmadığını
kontrol ediniz (ötme sesi veya sessizlik
durumu). Mesajı manüel olarak göndermek için FAX tuşu veya o tuşuna
basınız.
TR
Servis · Hata ihbarları ve olası sebepleri
91
Gönderim raporu üzerinde hata
ihbarları
TR
Olası sebebi(leri)
KALİTE
Bu hata, gönderen tarafın cihazı tarafından Error Correction Mode işlevinin desteklenmemesinden kaynaklanabilmektedir.
Faks gönderimi: Gönderilen faks mesajı
kusursuz bir biçimde alınamamıştır.
Alıcıya faks gönderme işlemini tekrar
etmeniz gerekip gerekmediğini sorunuz.
Faks alma: Alınan faks mesajı okunaklı
olmadığı durumda, gönderen tarafa,
faks mesajının yeniden göndermelerini
rica ediniz.
Hafıza dolu
Faks hafızası dolu! Faks hafızası dolduğunda, başka bir faks mesajı alınamaz. Cihazın yeniden faks mesajları
alabilmesi için hafızada bulunan faks
mesajlarını yazdırmanız gerekmektedir.
Dahili hata
Alınan faks mesajının yazdırılması
sırasında bir hata meydana gelmiştir.
Cihaz kapağının açık olup olmadığını
kontrol ediniz.
Kâğıt stokunun tükenip tükenmediğini
kontrol ediniz (bakınız aynı zamanda
bölüm Kâğıt kasetine kâğıt yerleştirilmesi, Sayfa 29).
Toner kartuşunun tükenip tükenmediğini kontrol ediniz (bakınız aynı zamanda bölüm Toner dolum seviyesini
gösterme, Sayfa 76 ve bölüm Toner kartuşunu değiştirme, Sayfa 78).
Bir kâğıt sıkışmasının meydana gelip
gelmediğini kontrol ediniz (bakınız aynı
zamanda bölüm Kâğıt sıkışmasının
giderilmesi, Sayfa 80).
Gelen belgede hata
Alınan faks mesajın eksik olma olasılığı
söz konusudur. Kontrol edebilmek için,
gönderenden faks mesajını yeniden
göndermesini rica ediniz. Mesaj uzunluğunun tam olarak iletilebilmesi için
fazla olma olasılığı bulunmaktadır.
Faks emri için belge yok
Çağrı gönderilen cihazda, çağrılmaya
müsait belgeler bulunmamaktadır. Bu
durumda ya gönderenin cihazı hazır
değildir, ya da söz konusu belge artık
bulunmamaktadır.
Kodlama uyumlu değil
Bir posta kutusuna faks gönderisi: Girilen posta kutusu numarası abone
nezdinde bulunmamaktadır.
Bilinmeyen posta kutusu numarası
Bir posta kutusundan faks çağırma: Girilen posta kutusu numarası abone
nezdinde bulunmamaktadır.
92
Sagemcom · MF 5571dw
15Sözlük
Arama Beklemede
Call-by-Call
Bir telefon görüşmesi sırasında ikinci
bir arayanın telefon açması halinde bir
sinyal sesi duyacaksınız.
Telefon
bağlantınız ek hizmetlere açıksa,
aramalar arasında geçiş yapabilirsiniz
(bkz. geri dönme tuşu, bkz. çoklu özel
görüşme).
Her arama için telefon sunucusu
seçilir. Farklı özel sunucular üzerinden
telefon
görüşmesi
yapmanız
mümkündür. Asıl telefon numarasının
önüne bazı kodları ekleyerek, sabit bir
sözleşmeniz olmadan her telefon
görüşmesi için farklı bir sunucu
seçebilirsiniz.
Aramalar Arasında Geçiş Yapma
R-Tuşu ile farklı telefon görüşmeleri
arasında
geçiş
yaparsınız.
Aktif
olmayan
telefon
görüşmeleri
beklemeye alınır ve sizin konuşmanızı
duymaz. Telefon bağlantınız bu ek
hizmete
açılmış
olmalıdır
(bkz.
yoklama, geri dönme tuşu).
CCITT
Arayan listesi
Chain Dialling
Arayan listesinde sizi en son arayan
numara kayıtlıdır. Bunun için telefon
bağlantınızın
arayan
tanıma
fonksiyonuna
açılmış
olması
ve
arayanın
kendi
numarasını
gizlememesi gereklidir (bkz. Arayan
Numarayı Gösterme).
bkz. numaraların birleştirilmesi
Arayan Numarayı Gösterme (CLIP)
Arayan tanımanın iki şekli mevcuttur
(Calling
Line
Identification
Presentation,
CLIP).
Biri
sizi
aradığında cihazınızın göstergesinde
arayan kişinin numarası gösterilir. Bir
telefon görüşmesi sırasında ikinci bir
arayanın telefon açması halinde bir
sinyal sesi duyacaksınız. Bunlardan
faydalanabilmeniz için telefon firmanız
bu iki hizmeti sunuyor olması ve
telefon bağlantınızı bu hizmetlere
açması gereklidir. Telefon numaranızın
gönderilmesini
dilediğinizde
veya
tamamen kapatabilirsiniz (Calling Line
Identification Restriction, CLIR).
Arayan numarayı saklama (CLIR)
Siz bir diğer aboneyi aradığınızda, sizin
numaranız
aradığınız
abonenin
ekranında görünecektir.
Siz bu
fonksiyonu kapatabilir ve böylelikle
numaranızı
saklayabilmektesiniz
(Caller Line Identification Restriction,
CLIR).
Asymmetric Digital Subscriber
Line (ADSL)
Bakınız, Digital Subscriber Line (DSL)
Belleği
Faks cihazınızda
yoksa
cihaz,
kaydedecektir.
kağıt veya toner
gelen
faksları
Comite
Consultatif
Téléphonique
et
(ITU’önceki kurum)
International
Télégraphique
CE
Conformité Européenne
CLIP
Calling Line Identification Presentation
(bkz. arayan tanıma)
CLIR
Calling Line Identification Restriction
(bkz. arayan tanıma)
CNG
Calling Signal (bkz. faks sinyali)
Çok frekanslı tuşlama
bkz. tonlu tulama
Dahili Hat Tertibatı
Dahili hat tertibatları genellikle büyük
firmalarda
kullanılır.
Özel
ISDNtertibatları da dahili hat tertibatı
olabilir. Bir yan birimden genel telefon
şebekesine
ulaşmak
için
esas
numaradan önce bir sayıya veya bir
tuşa basılması gereklidir; bu sayı
genellikle sıfırdır (bkz. ayrıca dahili
numara).
Dahili numara
Bir yan birimden arama yapılırken,
genel telefon şebekesine ulaşmak için
asıl
telefon
numarasından
önce
tuşlanması gereken sayı veya harftir.
Dahili numara
Dış hat tanımlama numarası ise bir
dahili hat telefon cihazı üzerinden, dış
hat bağlantısına çıkabilmeniz için
gerekli olan ve çevireceğiniz esas
telefon numarası öncesi, resmi telefon
şebekesine girmek için tuşladığınız
harfler veya numaradan ibarettir
(bakınız lütfen dahili hat bağlantıları).
Broadcast
bkz. toplu gönderim
Sözlük · Arama Beklemede
93
TR
Digital Subscriber Line (DSL)
Çoğu zaman internet bağlantıları için
kullanılan ve yüksek aktarım hızlarına
sahip olan (= geniş bant bağlantısı)
evler
ve
kuruluşlar
tarafından
kullanılmaktadır.
Bir DSL-Bağlantısı
için
sabit
hat
telefon
kablosu
kullanılabilmektedir.
Kullanılan
frekans alanları sayesinde ise internet
bağlantısının DSL üzerinden olmak
üzere, aynı zamanda telefon bağlantısı
ile aynı anda kullanımı sağlanmaktadır.
Evlerde ise çoğu zaman farklı aktarım
hızına
sahip
olan
bağlantılar
kullanılmaktadır: Asymmetric Digital
Subscriber Line (ADSL). Bu durumda
yüksek bir indirme hızının karşısında,
çok daha düşük olan bir gönderme hızı
söz konusudur.
Dolum seviyesi belleği
Cihazınız her baskı işleminde toner
tüketimini
hesaplayıp
kaydederek,
kartuşun doluluk seviyesini hesaplar.
Dolum seviyesi beher toner kartuşunda
kaydedilmektedir. Ayrıca çeşitli toner
kartuşları kullanabilir ve ilgili toner
kartuşunun
doluluk
seviyesini
gösterterek kontrol edebilirsiniz.
DTMF
Dual Tone Multi Frequency (bkz. tonlu
tulama)
Easylink
Easylinkfonksiyonu
ile
çok
fonksiyonlu cihazınızın bağlı olduğu
aynı telefon hattına harici cihazların
yönetimi imkânı sunulmaktadır (faks
alımını başlatma, hat talep etme,
ayrıca bakınız lütfen bölüm, ilave
cihazlar. İlaveten eklenen telefonlar
bundan dolayı ton seçim uygulamasına
(DTMF tonları) yönelik ayarlanmalıdır.
ECM
Error Correction
düzeltme modu)
Mode
(bkz.
hata
Faks grupları
TR
Faks cihazları gönderim türüne ve
hızına
bağlı
olarak
uluslararası
standartize edilmiş faks gruplarına
bölünür. Farklı gruplara ait iki cihazın
birbirine bağlanması mümkündür, en
düşük ortak aktarım oranı seçilir. Hız
Handshake
(Tanıma)
esnasında
saptanır (bkz. Handshake [Tanıma]). 1
ila 3 arasındaki faks grupları analog
faks cihazlarıdır. Grup 1 ve 2 artık
günümüzde pek kullanılmamaktadır;
genellikle
9.600
ila
33.600¦bps
gönderim hızına sahip olarak 3.
gruptan
faks
cihazları
94
kullanılmaktadır. Grup 4 ise sadece
ISDN-tertibatlarında
çalışan
dijital
faks
cihazlarıdır.
Bu
cihazlar
maksimum 64.000¦bps gönderim hızına
sahiptir.
Faks hattı ayırıcısı
Faks hattı ayırıcısı gelen aramaları
kontrol eder ve faks cihazının çalışını
yönetir. Seçilen moda göre faks
gönderileri otomatik veya manuel
olarak alınır.
Faks İsteği
Faks isteği aktifken, başka bir faks
cihazından bir belge talep edilebilir.
Birden fazla faksa sahip büyük
firmalara faks isteğinde bulunurken alt
adresleri/dahili
numaraları
da
girebilirsiniz. Bunun için faks numarası
ile alt adres arasına bir arama boşluğu
koyulmalıdır (bzk. tuşlama boşluğu).
Faks sinyali, CNG-tonu (= Calling
Signal)
Bir faks gönderisini bildirmek için faks
cihazı tarafından gönderilen sestir.
CNG-tonundan
cihazın
faks
hattı
ayırıcısı bir faks araması geldiğini
algılar ve faks alımını başlatır.
Geri dönüş tuşu (R-tuşu)
Geri dönme tuşu ile telefon bağlantınız
bu özel fonksiyonlara açılmışsa ek
telefon
hizmetlerinden
faydalanabilirsiniz.
R-Tuşu
HookFlash-fonksiyonunu gereksiz kılmıştır.
(bkz.
yoklama,
bkz.
çoklu
özel
görüşme).
Gönderen kimliği (= başlık satırı)
Alınan her faksın üst kenarında
gönderenin adı ve telefon numarası ile
faksın gönderildiği tarih ve saat yer
alır.
Gönderi grubuna ileti gönderme (=
Broadcast)
Bu fonksiyon ile bir faksı birden fazla
alıcıya gönderebilirsiniz.
Gönderim hızı
CCITT/ITU, telefon hattı üzerinden
veri gönderimi ile ilgili uluslararası
normlar belirlemiştir. Kısaltmaların
tamamı V ile başladığından bu normlar
V-standardı
olarak
da
adlandırılmaktadır.
Faks
gönderilerinde en önemli gönderim
hızları şunlardır: V.17 – 7.200 ila
14.400 bps, V.21 – maksimum 300 bps,
V.22 – maksimum 1.200 bps, V.22 bis –
maksimum 2.400 bps, V.27 ter –
maksimum
4.800
bps,
V.29
–
maksimum 9.600 bps, V.32 bis –
maksimum
14.400
bps,
V.34
–
maksimum 33.600 bps
Sagemcom · MF 5571dw
Handshake (Tanıma)
Handshake bir faks gönderiminin
başlangıç ve bitiş evresini oluşturur.
Bağlantı
kurulduktan
sonra
faks
cihazları grup özelliklerini ve küçültme
veya
gri
renk
kademeleri
gibi
performans özelliklerini kontrol eder.
Faks gönderildikten sonra, bağlantı
kesilmeden alıcı cihaz faksı aldığını
onaylar (bkz. faks grupları).
Hata düzeltme modu (ECM)
Kötü
hatlar
gibi
sorunlardan
kaynaklanan aktarım hatalarını azaltır
ve aktarım süresini kısaltır. Bağlı olan
her
iki
faks
cihazı
da
ECM’yi
desteklemelidir.
arayacağınız numarayı manuel olarak
tuşlayabilir ya da telefon rehberinden,
tekrar arama listesinden veya arayan
listesinden
başka
bir
numara
seçebilirsiniz.
Ön ısınma süreci
Cihaz standart olarak elektrik tasarruf
modunda çalışır (bkz. elektrik tasarruf
modu). Ön ısınma sürecinde cihaz,
basım birimini kopya veya faks basımı
için gereken çalışma ısısına ulaşılana
kadar ısıtır.
PABX/PBX
Private Automatic Branch Exchange
(bkz. ayrıca dahili hat tertibatı)
Polling
Hook-Flash-Fonksiyonu
Bakınız, geri dönüş tuşu
bkz. faks isteği
ISDN
POTS
Integrated Services Digital Network
Plain Old Telephone Service
ITU
PSTN
International
Telecommunications
Union (UNO organizasyonu)
Public Switched Telephone Network
(bkz. ayrıca dahili hat tertibatı)
Kodlama
Pulslu tuşlama
Faks gönderim verileriniz gönderme
işlemi için kodlanır ve sıkıştırılır.
Asgari
standart MH’dir (Modified
Huffmann). Daha iyi kodlamalar ise MR
(Modified
Read)
veya
MMR’dir
(Modified Modified Read).
LCD
Liquid Crystal
gösterge)
Display
(likit-kristal-
RJ-11
Registered Jack 11 (Western-fiş olarak
da
tanımlanır,
standartlaştırılmış
telefon fişi)
Scan (Tara)
MH
Modified
Huffmann
(fakslar
kodlama, bkz. Kodlama)
Eski telefon şebekelerinde kullanılan
tuşlama yöntemi. Tuşlanan her sayı
için bir dizi tık sesi duyulur (bkz. tonlu
tulama).
için
MMR
Modified Modified Read (fakslar için
kodlama, bkz. Kodlama)
MR
Modified Read (fakslar için kodlama,
bkz. Kodlama)
Numaraların birleştirilmesi
(= Chain Dialling)
Telefon
rehberindeki
numaraları,
manuel olarak girdiğiniz sayıları,
tekrar arama listesindeki veya arayan
listesindeki
numaraları
arama
yapmadan önce birleştirebilir ve bunlar
üzerinde
değişiklik
yapabilirsiniz.
Örneğin ucuz bir telefon sunucusunun
(Call-by-Call) arama kodunu telefon
rehberinize
kaydettiyseniz,
bu
numarayı
seçebilir,
ardından
Bir
belgenin
gönderilmek,
kopyalanmak veya üzerinde çalışılmak
amacıyla
faks
belleğine
veya
bilgisayara işlenmesi.
Tonlu tuşlama (= çok frekanslı
tuşlama)
Tonlu tuşlama, birçok ülkede her
rakam için belirli bir sayıda impulsun
gönderildiği pulslu aramayı gereksiz
kılmıştır. Tonlu tuşlamada her tuşa
belirli bir ton atanmıştır (diğer bir
deyişle DTMF-tonları).
Tuşlama boşluğu
Şehirdışı/yurtdışı aramalarında veya
alt adresli/dahili numaralı telefon
numaralarında, hızlı tuşlama nedeniyle
bağlantının
kopmaması
için
bir
tuşlama
molasının
eklenmesi
gerekebilir. Numaranın ikinci kısmı,
ancak
ana
numara
ile
bağlantı
kurulduktan sonra çevrilir.
Tutma
Bakınız, Makel fonksiyonu
Sözlük · Handshake (Tanıma)
95
TR
TWAIN
(Tool Without an Interesting Name)
TWAIN-tipi tarayıcı sürücüsü ile bu
uygulamayı
destekleyen
beher
uygulama
doğrultusunda,
cihaza
müdahale
edebilir
ve
belgeler
tarayabilirsiniz.
USB
Universal
Serial
bağlantısı)
Bus
(bilgisayar
UTC
Coordinated
Universal
Time
(Koordinasyonlu
Dünya
zamanı).
Koordinasyonlu Dünya zamanı, güncel
olarak standardize Dünya zamanıdır.
Greenwich, Londra (Sıfır Meridyen)
üzerinden Dünya zaman birimlerine
bölünmektedir. Zaman dilimleri ise
UTC (saat olarak) birimine aykırı
olarak işaretlenmekte olup, mesela
orta Avrupa zaman dilimi (MEZ) için
UTC+1 belirlenmektedir.
Zaman damgası
Alınan her faksın üst satırında alındığı
tarih ve saat yer alır. Bir tampon
bellek, elektrik kesintisinin ardından
doğru bilgilerin verilmesini sağlar. Bu
sayede faksın elinize ne zaman
geçtiğini belgeleyebilirsiniz.
TR
96
Sagemcom · MF 5571dw
16Ek
Teknik Veriler
Ölçüler (G¦×¦Y¦×¦D) . 430¦×¦346¦×¦393¦mm
Ağırlık...................................... <¦12¦kg
Şebeke bağlantısı
................. 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
Elektrik tüketimi
Stand-by-Modu .................... <¦5,5¦W
Isınma evresi ...................... <¦980¦W
Yazdırma............................. <¦550¦W
Tavsiye edilen cihaz ortamı ..18¦–¦28¦ºC
Bağıl nem 30¦–¦70¦% (yoğunlaşma yok)
Bağlantı türü ...................PSTN · PABX
Arama modu
Tonlu/darbeli arama (ülkeye bağlı)
Ölçüler
Ağırlık
Şebeke bağlantısı
Elektrik tüketimi
Stand-by-Modu
Isınma evresi
Yazdırma
Tavsiye edilen cihaz ortamı
Bağıl nem
Bağlantı türü
Arama modu
Uygun olduğu standartlar
Spaltenumbruch
Kâğıt (Manüel kâğıt
besleme)
Kapasite ................................ 1 yaprak
Genişlik ............................ 98¦–¦216¦mm
Uzunluk.......................... 148¦–¦356¦mm
Ağırlık ........................... 60¦–¦165¦g/m²
Kapasite
Genişlik
Uzunluk
Ağırlık
Belge alma mekanizması
Kapasite .............................. 50 yaprak
Genişlik .......................... 208¦–¦218¦mm
Uzunluk.......................... 277¦–¦600¦mm
Ağırlık .............................. 60¦-¦90¦g/m²
Kapasite
Genişlik
Uzunluk
Ağırlık
Faks
Tip............................................ Grup 3
Uygunluk............................ ITU-T¦T.30
Veri sıkıştırma... MH · MR · MMR · JBIG
Modülasyon . V.17, V.21, V.27ter, V.29,
V.34
Çözünürlük
Standart .............................. 100¦dpi
Hassas ................................. 200¦dpi
Çok koyu ............................. 400¦dpi
Foto ..................................... 400¦dpi
Gönderim hızı..................... 33.600¦bps
Tip Grup 3
Güvenlik ........................... EN¦60950-1
..................................... EN¦60825-1
Parazit aktarımı......... EN¦55022 Sınıf B
.................................. EN¦61000-3-2
.................................. EN¦61000-3-3
Parazit direnci ......................EN¦55024
Güvenlik EN 60950-1
Lazer emniyeti EN 60825-1
Parazit aktarımı EN 55022 Sınıf B
Parazit aktarımı EN 61000-3-2
Parazit aktarımı EN 61000-3-3
Parazit direnci EN 55024
Scanner
TipSiyah-beyaz · 256 gri renk kademesi
Tarama genişliği ..................... 216¦mm
Çözünürlük
Taslak ......... Gri tonlamalar · 100¦dpi
Metin.............. Siyah-beyaz · 200¦dpi
gri renk kademesi ... Gri tonlamalar ·
200¦dpi
Foto ............ Gri tonlamalar · 400¦dpi
Hız
Standart ........ 3,9 saniye/A4-sayfası
Hassas .......... 3,9 saniye/A4-sayfası
SFein........... 10,2 saniye/A4-sayfası
Tip Siyah-beyaz
Tarama genişliği
Çözünürlük
Taslak çözünürlüğü
Çözünürlük metin
Gri tonlama çözünürlüğü
Çözünürlük Foto
Hız
Standart
Hassas
SFein
Yazıcı
Tip ......................... Sınıf 1 Lazer Yazıcı
Emülasyon ................................... GDI
Isınma süresi .................. <¦10¦saniye.
Genişlik .................................. 211¦mm
Çözünürlük ......................600¦x¦600¦dpi
..................................600¦x¦1200¦dpi
Hız............................. 24 sayfa/dakika
Uygunluk
Veri sıkıştırma
Modülasyon
Çözünürlük
Standart çözünürlüğü
İnce faks çözünürlüğü
Süper ince çözünürlük
Çözünürlük Foto
Gönderim hızı
Fotokopi
TipSiyah-beyaz · 256 gri renk kademesi
Çözünürlük
Otomatik...................... 200¦x¦203¦dpi
Metin ........................... 200¦x¦203¦dpi
Kaliteli ......................... 400¦x¦203¦dpi
Foto ............................. 400¦x¦203¦dpi
Hız ........... 24 sayfaya kadar/dakikada
Birden fazla kopya alma .....99 sayfaya
kadar
Tip Siyah-beyaz
Çözünürlük
Çözünürlük Otomatik
Çözünürlük metin
Çözünürlük Kaliteli
Çözünürlük Foto
Hız
Birden fazla kopya alma
Tip Sınıf 1 Lazer Yazıcı
Emülasyon GDI
Isınma süresi
Genişlik
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
Teknik özelliklerde
rilmeden
değişiklik
saklıdır.
önceden
yapma
bildihakkı
Spaltenumbruch
Çözünürlük düşük
Çözünürlük yüksek
Hız
Belleği
Tekrar arama-/Arayanlar listesi ..... 50
girdi
Telefon rehberi ..................... 250 girdi
Faks mesajları
.... 200 sayfaya kadar (standart test
mektubu)
Tekrar arama-/Arayanlar listesi
Telefon rehberi
Faks mesajları
Kâğıt (Kâğıt kaseti)
TR
Kapasite ............................250 yaprak
Ebat..A4 · A5 · B5 (JIS) · Letter · Legal
(13/14¦")
.................... Exec · Kullanıcı tanımlı
Ağırlık............................ 60¦–¦105¦g/m²
Kapasite
Ebat
Ağırlık
Ek · Teknik Veriler
97
Garanti
Herhangi
bir
garanti
hizmetinin
alınması için lütfen satıcınıza veya
Sagemcom
kuruluşunun
yardım
panosuna müracaat ediniz. Bir satın
alma
belgesinin
ibraz
edilmesi
zorunludur.
Lütfen cihazınızı amacına uygun bir
biçimde ve normal kullanım şartları
altında kullanınız. Sagemcom kuruluşu
tarafından amacına uygun olmayan
kullanımlar sonucu olarak meydana
gelen
zararlar
ile
ilgili
olarak
sorumluluk kabul etmemektedir.
Her türde yanlış çalışma durumunda
kendi satıcınızdan veya Sagemcom
kuruluşunun
yardım
panosundan
destek alabilirsiniz.
Sagemcom kuruluşu tarafından işbu
bölümde anılanlar dışında hiçbir örtülü
veya doğrudan nitelikte olan garanti
taahhüdü verilmemekte olup, kuruluş
var olan garanti kapsamı çerçevesi
haricinde hiçbir diğer türlerden olmak
üzere doğrudan veya dolaylı yollardan
meydana gelen maddi ve/veya maddi
olmayan
zararlarından
sorumlu
değildir.
İşbu garanti şartları ilgili hükümlerinin
birinin kısmen veya tamamen ilgili
tüketici hakları kanun hükümlerine
veya ilgili ulusal yasal haklara karşı
geçersiz veya yasadışı niteliğinde
kılınmış
olması
durumunda,
işbu
garanti şartlarının ve diğer şartların
geçerlilikleri aynen korunarak devam
edecektir.
İlgili yasal garanti süresi, söz konusu
üretici
garantisi
tarafından
etkilenmemektedir.
A) Genel garanti şartları
B) Garanti dışı durumlar
Sagemcom kuruluşu tarafından, satın
alma tarihinden itibaren olmak üzere,
24 – Yirmidort – ay (3 – üç – ay tarihine
kadar
aksesuar)
hiçbir
ücret
alınmaksızın
ve
kendi
takdiri
doğrultusunda
ilgili
onarım
çalışmalarının ve gerekli yedek parça
giderleri, söz konusu cihaz üzerinde
meydana gelen hatanın, hatalı üretim
sonucu
olarak
meydana
gelmesi
durumunda,
söz
konusu
cihazın
onarımı üstlenilmektedir.
Müşteri
ile
Sagemcom
kuruluşu
aralarında bir bakım anlaşmasının
yapılmış olması ve işbu anlaşma gereği
söz konusu arızaların müşterinin kendi
yerinde
giderilmeleri
zorunluluğu
dışında olan durumlarda, müşterilerin
kendi
yerlerinde
cihaz
onarım
çalışmaları yapılmamaktadır. Böyle bir
durumda arızalı olan cihazın müşteri
tarafından, müşteriye kendi satıcısı
tarafından verilmiş olan adrese geri
gönderilmesi zorunludur.
Bir
ürünün
onarım
talebi
ile
gönderilmesi
durumunda
ürünün
yanına
daima
ilgili
satın
alma
belgesinin
de
(değişiklikler
yapılmaksızın, notlar veya okunmayan
kısımları bulunmaksızın) iliştirilmesi
gerekmekte olup, söz konusu ürün için
hâlihazırda
bir
garanti
hakkının
bulunup
bulunmadığı
kanıtlanmak
zorundadır. Ürünün yanında bir satın
alma belgesinin bulunmaması halinde,
garanti statüsünün kanıt referansı
olarak,
Sagemcom-Onarım
kuruluşunca, ilgili cihazın üretim tarihi
göz önünde bulundurulmaktadır.
İlgili yasal yükümlülüklerin getirmiş
olduğu
zorunlu
haller
dışında,
Aşağıda
söz
konusu
durumlarda
Sagemcom kuruluşu tarafından garanti
talepleri kabul edilmemektedir:
•) Aşağıda belirtilen sebeplerin biri
veya birden fazlası sonucu olarak
meydana gelen hasarlar, arızalar,
çalışmama durumları veya doğru
çalışmama durumlarında olmak üzere:
– Teçhizat- ve kullanma talimatlarına
uyulmamaları durumlarında.
– Cihazın aşağıda belirtilen dış
etkenlere maruz bırakılması halinde
(dahil olmak kaydıyla ve aynı zamanda
istisnai
durumlar
göz
önüne
alınmaksızın:
Yıldırım
çarpması,
yangın, sarsılma, Vandalizm, uygun
olmayan / kötü elektrik şebekesi veya
her türde su hasarları).
– Sagemcomkuruluşunun yazılı izni
olmaksızın
cihaz
üzerinde
değişikliklerin yapılması durumu.
– Uygun olmayan işletim şartları olmak
üzere, bilhassa ısı derecesi durumları
ile nem durumu.
–
Cihazın
Sagemcomkuruluşu
tarafından
yetkilendirilmemiş
olan
kişiler tarafından bakım veya onarım
çalışmalarına tabi tutulması.
•) Cihazın ve aksesuarlarının normal
günlük
işletim
sonucu
olarak
yıpranmalara tabi tutulmaları.
•)
Sagemcom
kuruluşuna
geri
gönderilen cihazların yetersiz veya
kötü ambalaj sonucu olarak zarar
görme durumlarında.
•) Sagemcom kuruluşunun önceden
izni alınmaksızın yeni çıkan yazılımsürümlerinin kullanılmaları halinde.
(Garanti kapsamı ve ilgili
talimatlar sadece Turkeyiçindir)
TR
98
Sagemcom · MF 5571dw
•) Sagemcom kuruluşunun yazılı izni
olmaksızın
cihazlar
veya
ilgili
yazılımları
üzerinden
değişiklikler
yapılması durumu.
•) Ne cihazların ne de bilgisayarlar
üzerinde cihazların çalıştırılmaları için
yüklenmiş
olan
yazılımlara
mal
edilemeyen
hata
durumlarının
meydana gelmeleri.
Bilhassa aşağıda belirtilenler olmak
üzere, olumsuz çevre koşullarına
mensup
olan
bağlantı
sorunları
durumlarında:
–
Internet
girişi
ve/veya
bağlantılarından olmak üzere, mesela
şebeke girişinin kesilmesi durumları
veya bağlantı üzerinde aksamaların
meydana gelmeleri durumu, abonenin
kendisi veya karşı taraf buna dahil
olmak üzere.
– Aktarım sorunları (mesela ilgili
bölgede telsiz vericilerinin yetersiz
kapsama alanlarının olması durumu,
kötü bağlantı koşullarından dolayı
meydana gelen sinyal kesişmeleri).
– Yerel ağ yapısı hataları olmak üzere
(mesela kablo bağlantıları, server,
bilgisayar-çalışma
üniteleri)
veya
aktarım ağı üzerinde meydana gelen
sorunlar olmak üzere (mesela sinyal
kesişmesine bağlı olmayan durumlar,
patalı çalışma veya kötü ağ kalitesi
halinde).
– Ürünün satışının ardından telsiz ağı
parametrelerinin
değiştirilmeleri
durumu.
•) Yapılan normal bakım çalışmaları
sonucu
olarak
meydana
gelen
aksamalar (kullanıcı el kitabında tarif
edildiği gibi) ve diğer çalışma hataları
olmak üzere, mesela genel yenileme
çalışmalarının yapılmamış olmaları
durumunda.
Bakım
ve
onarım
çalışmaları giderleri her durumda
müşteriye yansıtılacaktır.
•) Uyumlu olmayan ürünlerin, tüketim
maddelerinin
ve
aksesuarlarının
kullanılmaları halinde meydana gelen
hatalı çalışma durumları.
C) Garanti dışında yapılan onarım
çalışmaları
B) altında anılan durumlarda ve
garanti süresinin bitimi ardından,
müşterinin
yetkili
bir
Sagemcom
onarım kuruluşundan bir fiyat teklifi
alması gerekmektedir.
Onarım ve gönderi giderleri müşteri
tarafına yansıtılacaktır.
İşbu şartlar müşteri ile yazılı bir
biçimde aksi belirtilmedikçe sadece
Turkey için geçerlidir.
Ek · Kabul Bildirgesi
Cihazın önemli AB-yönetmeliklerine
uygunluğu CE-işareti ile onaylanmıştır.
Kabul Bildirgesi
Bu belge ile; Sagemcom Austria GmbH,
MF 5571dw in 1999/5/EC’nin şartlarını
yerine getirdiğini bildirir.
Orjinal kabul belgesini web sitesinden
elde edebilirsiniz: www.sagem-ca.at/
doc
WWW
Energy Star 2007
Energy Star
ENERGY
STAR-programının
bir
katılımcısı olarak Sagemcom Austria
GmbH, bu cihazın ENERGY STARstandartlarına
uygun
olduğunu
garantilemektedir.
Recycling
Ambalaj:
Ambalajların
geri
dönüşümünü sağlamak için, lütfen
yerel seçici geri dönüşüm kurallarına
dikkat ediniz.
Piller: Eski piller, belirlenmiş toplama
yerlerine atılmalıdır.
WEEE
Ürün: Ürününüz üzerindeki üstü çarpılı
çöp kutusu logosu, ürünün özel atık
kuralları kapsamındaki Elektrikli ve
Elektronik Cihaz kapsamında olduğunu
gösterir.
Geri dönüşümü desteklemek, Atık
Elektrikli ve Elektronik Cihaz (WEEE)
kazanımı, çevre ve insan sağlığının
korunması için, Avrupa yönetmelikleri
atık cihazları aşağıdaki yollardan biri
ile toplamanızı gerektirmektedir:
• Eğer yerine yeni bir ürün alıyorsanız,
satıcınız ürünü geri alacaktır.
• Atık cihazlar belirlenmiş toplama
alanlarına atılabilirler.
99
TR
EEE Yőnetmeliğine
Uygundur
Bu sistem sarf malzemeleri ve yedek
parçaları da dahil olmak üzere EEE
Yőnetmeliğine Uygundur.
Spaltenumbruch
Kullanılan kâğıt ve karton ambalajlar
hurda kâğıt kapsamında atık giderme
işlemine tabi tutulabilmektedir. Plastik
folyoları
ve
köpük
tipi
ambalaj
malzemelerini, ülkenizdeki yasalar
doğrultusunda
bir
geri
dönüşüm
merkezine teslim edin ya da diğer artık
çöplere ekleyin.
Tescilli marka: Bu el kitapçığında yer
alan referanslar, ilgili firmaların tescilli
ürünleridir. É ile Ë sembollerinin
kullanılmamış
olması,
ilgili
kavramların
tescilli
olmadığı
varsayımına
yol
açmamalıdır.
Bu
belgede kullanılan diğer ürün isimleri
sadece
bilgilendirme
amacıyla
kullanılmıştır ve üçüncü şahıslara ait
tescilli markalar olabilir. Sagemcom,
bu ürünler üzerinde hiçbir hak iddia
etmez.
Belirli belgelerin çoğaltılması (örn.
scanner, fotokopi, baskı yoluyla) bazı
ülkelerde yasaktır. Bu tür belgelerin bir
listesi aşağıda verilmiştir; bu listenin
eksiksiz olduğu iddia edilmemektedir,
liste sadece fikir verme amacıyla
hazırlanmıştır. Emin olamıyorsanız,
hukuki danışmanınıza başvurun.
· Pasaportlar (kimlikler)
· Ülkeye giriş ve çıkış evrağı (göç
evrağı)
· Askerlik belgeleri
· Banknotlar, seyahat çekleri, ödeme
emirleri
· Posta pulları, vergi pulları (damgalı
veya damgasız)
· Rehin belgeleri, yatırım sertifikaları,
borç senetleri
· Telif hakkı ile korunan belgeler
Gönderilen faksların yasal geçerliliği
ile ilgili ülkenizdeki yönetmeliklere
dikkat edin - özellikle vadelerin ve
imzaların geçerliliği veya gönderme
esnasında
oluşabilecek
kalite
kayıplarının
yol
açabileceği
dezavantajlar hakkında bilgi edinin.
Ülkenizdeki telekomünikasyon gizliliği
ve veri koruma yasalarına uymaya
dikkat edin.
Bu
ürün
kamuya
açık
analog
telekomünikasyon
şebekesinde
(PSTN) ve ambalajda belirtilen ülkede
kullanılmak
üzere
tasarlanmıştır.
Cihazın başka ülkelerde kullanılması
çalışma hatalarına yol açabilir.
Çoğaltılması yasaktır
TR
100
Konu ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen
ülkenizdeki
servis
merkezine
başvurun.
Cihazının
çalışması
esnasında sorun oluştuğu takdirde ilk
olarak yetkili satıcınızla irtibata geçin.
Kaza, ürünün hatalı veya kötü niyetli
kullanımı, yetkili olmayan şahıslar
tarafından modifiye edilmesi, onarımı,
değiştirilmesi, Sagemcom tarafından
verilen işletme ve bakım bilgilerine
uyulmaması gibi durumlar sonucunda
alıcı veya üçüncü şahısların karşı
karşıya kalacağı kayıplar, masraflar
veya giderlerde ne Sagemcom, ne de
ona bağlı şirketler hiçbir sorumluluk
üstlenmez.
Sagemcom
ayrıca,
Sagemcom’in
orijina ürünü veya Sagemcom onaylı
olarak işaretlenmemiş olan tüketim
malzemelerinin
veya
opsiyonların
kullanımı
sonucunda
doğabilecek
sorunlardan da sorumlu değildir.
Sagemcom
ürünü
olarak
işaretlenmemiş bağlantı kablolarının
yol
açabileceği
elektromanyetik
enterferans
sonucunda
meydana
gelebilecek hasarlarda da Sagemcom
sorumluluk üstlenmemektedir.
Her hakkı saklıdır. Bu yayının hiçbir
parçası, önceden Sagemcom’nın yazılı
onayı alınmadan çoğaltılamaz, bir arşiv
sistemine kaydedilemez, herhangi bir
şekilde veya herhangi bir yolla elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt
veya başka bir yöntem - aktarılamaz.
Bu belgede yer alan bilgiler, sadece bu
ürünle
kullanılmak
üzere
hazırlanmıştır. Bu bilgilerin başka
cihazlarda
kullanılması
durumda
Sagemcom hiçbir sorumluluk kabul
etmez.
Bu kullanma kılavuzunun herhangi bir
akdi özelliği yoktur.
Yanılgı, baskı hatası veya değişiklik
olabilir.
Telif hakları È 2010 Sagemcom Austria
GmbH
Sagemcom · MF 5571dw
TR
Ek · EEE Yõnetmeliğine Uygundur
101
E-Posta
E-posta: [email protected]
(Dil
desteğinin
sağlandığı
diller:
Almanca,
İngilizce,
Fransızca,
İtalyanca ve İspanyolca)
İnternet: www.sagemcom.com
İnternet
Sagemcom Documents SAS
Documents Business Unit
Headquarters : 250, route de l’Empereur
92500 Rueil-Malmaison Cedex · FRANCE
Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 · Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com
Simplified Joint Stock Company · Capital 8.479.978 € · 509 448 841 RCS Nanterre
TR 253297404-A
Download

Kullanma kılavuzu MF 5571dw - Support