b.
Spolupracovníci projektu č. IV (CZVP Brno)
Ing. Anna BARTOŠÍKOVÁ, Ph.D.,
Ing. Jitka BLAHOVÁ,
Mgr. Marcela DOFKOVÁ,
Ing. Zuzana HOLUBOVÁ,
Marcela HORKÁ,
Ing. Barbora JÍLKOVÁ, Ph.D.,
Mgr. Radek KAVŘÍK,
Petr KELLNER,
Ing. Miroslava KRBŮŠKOVÁ,
Mgr. Petra KUČEROVÁ,
Ing. Veronika KÝROVÁ, Ph.D.,
Ing. Kateřina MAREČKOVÁ,
Dana MATULOVÁ,
Mgr. Monika MENDLOVÁ,
Ing. Jana NEČESALOVÁ, Dis.,
Ing. Jana NEVRLÁ,
Dagmar OSTROVSKÁ,
Doc. MVDr. Vladimír OSTRÝ, CSc.,
RNDr. Hana PASKEROVÁ,
Monika POTOČÁROVÁ,
Ivana PROCHÁZKOVÁ,
Marie RÖSSNEROVÁ,
Prof. MVDr. Jiří RUPRICH, CSc.,
RNDr. Jana ŘEHÁKOVÁ,
RNDr. Irena ŘEHŮŘKOVÁ, Ph.D.,
Ivana VESELÁ,
Bc. Lenka VALENTOVÁ, Dis.,
Ing. Libuše VÍTKOVÁ,
Jana VOŠICKÁ,
Ing. et Ing. Jiří VYSLOUŽIL
Download

Spolupracující organizace a odborníci