Podmínky pro účast na ATIBOXu WM IPO 2014
Pro účast na mistrovství světa ve výkonu boxerů je třeba splnit následující :
•
•
•
•
Složení zkoušky v roce 2013 v kategorii, ve které chcete startovat, minimální limit
240 bodů (výkonnostní knížka, potvrzení o vykonané zkoušce)
Účast na jednom výběrovém závodě v roce 2013
Psovod se může přihlásit do kategorie, pro kterou má splněnou zkoušku, nikoli do
kategorie ve které absolvoval výběrový závod ( příklad: účast na výběrovém závodě
IPO 1, pak složená zkouška IPO 2 – psovod může na mistrovství startovat v kategorii
IPO 2)
Kategorie IPO 1 je přípustná pro psy do stáří čtyř let včetně
Přihlášku je nutno zaslat hlavnímu výcvikáři BK ČR panu Miloslavu
Auterskému do 22.2.2014 na emailovou adresu : [email protected]
Přihláška musí obsahovat :
•
•
•
•
•
•
•
•
Doklad o složení zkoušky v roce 2013 v kategorii, ve které chcete startovat, minimální
limit 240bodů (výkonnostní knížka, potvrzení o vykonané zkoušce)
Doklad o účasti na jednom výběrovém závodě v roce 2013 (výkonnostní knížka)
Jméno psovoda, datum narození, bydliště, kontakt (email, telefon)
Jméno majitele (pokud není psovod), datum narození, bydliště, kontakt (email,
telefon)
Jméno chovatele, adresa
Jméno psa, datum narození, číslo zápisu, číslo čipu, tetovací číslo
Jména rodičů psa
Fotografii psovoda ve formátu jpg
Všeobecné informace :
Místo konání : Emmen bei Luzern , Švýcarsko
•
•
vzdálenost ca. 700 km
436m nad mořem (ještě o 31 m výše než Klatovy)
Datum konání : 5. – 6. 4. 2014
výcvikář BK ČR
Miloslav Auterský
Download

ATIBOX 2014 - Boxerklub ČR