Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
65-51-H/01
Obsah:
KUCHAŘ - ČÍŠNÍK
Třída KČ3
1. Zkušební komise
2. Písemná zkouška
3. Praktická zkouška
4. Studijní volno
5. Ústní zkouška
6. Slavnostní předávání VL
7. Úkoly k zajištění ZZ
Závěrečné zkoušky v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), stejně jako v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vsetín 12. 3. 2014
Mgr. Josef Slovák
ředitel školy
1. Zkušební komise
Předseda
Bc. Marie Paprstkářová
Místopředseda
Mgr. Šárka Čížová
Třídní učitel
Mgr. Petra Vránová
Učitel odborných předmětů
Mgr. Vladimíra Poláchová
Učitelé odborného výcviku
Dana Illková, Bronislava Šimčíková, Mgr. Hana Tydlačková
Odborník z praxe
Marie Růčková
2. Písemná zkouška
Proběhne dne 6. 6. 2014 od 8.00 hodin podle samostatného organizačního zajištění.
3. Praktická zkouška
Proběhne ve dnech 9. - 13. 6. 2014 podle organizačního zajištění OP Bečva.
4. Studijní volno
16. – 19. 6. 2014
5. Ústní zkouška
20. 6. 2014 – učebna č. 202
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
7.45
Slavnostní zahájení ZZ
12.30
Zadání otázky 1. žákovi odpolední části
8.00
Zadání otázky 1. žákovi dopolední části
12.45
Zkoušení žáků dle pořadí:
8.15
Zkoušení žáků dle pořadí:
12.45
16.
Maňáková Nikola
8.15
1.
Adamcová Hana
13.00
17.
Mentlíková Kateřina
8.30
2.
Beseda Jan
13.15
18.
Oravec Petr
8.45
3.
Hanusková Kateřin
13.30
19.
Plánka František
9.00
4.
Hanusková Nikola
13.45
20.
Potocký Eugen
9.15
5.
Heger Jiří
14.00
21.
Procházka Štěpán
9.30
6.
Hořánková Kristýna
14.15
22.
Radvanovský Martin
9.45
7.
Hříbková Klára
14.30
23.
Rott Lukáš
10.00
8.
Knebl Tomáš
14.45
24.
Rudelová Michaela
10.15
9.
Kocerová Šárka
15.00
25.
Vaculík Marek
10.30
10.
Koňařík Jakub
15.15
26.
Vojtková Nikola
10.45
11.
Koňaříková Eva
15.30
27.
Zámečník David
11.00
12.
Kubáčová Markéta
15.45
28.
Žárský Denis
11.15
13.
Kulíšek Petr
16.15
29.
Žitníková Aneta
11.30
14.
Mačková Monika
16.30
30.
11.45
15.
Maňáková Kateřina
16.50
Vyhlášení výsledků odpolední části
Vyhlášení výsledků dopolední části
17.00
Slavnostní ukončení ZZ
12.05
6. Slavnostní předávání výučních listů
Proběhne dne 24. 6. 2014 v kině Vatra od 15.00 hodin.
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
33-56-H/01
TRUHLÁŘ
36-67-H/01
ZEDNÍK
Třída TrZ3
Obsah:
1. Zkušební komise
2. Písemná zkouška
3. Praktická zkouška
4. Studijní volno
5. Ústní zkouška
6. Slavnostní předávání VL
7. Úkoly k zajištění ZZ
Závěrečné zkoušky v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), stejně jako v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vsetín 12. 3. 2014
Mgr. Josef Slovák
ředitel školy
1. Zkušební komise
Předseda
Ing. Jaroslav Indrák
Místopředseda
Ing. Tomáš Ďuriš
Třídní učitel
Ing. Karel Křupala
Učitel odborných
předmětů obor Truhlář
Ing. Karel Křupala
Učitel odborných
předmětů obor Zedník
Ing. Markéta Čížová
Učitelé odborného výcviku
obor Truhlář
Jan Kratina
Učitelé odborného výcviku
obor Zedník
Daniel Juráň
Odborník z praxe
obor Truhlář
Jaroslav Kocurek
Odborník z praxe
obor Zedník
Ing. Pavel Hromada
2. Písemná zkouška
Proběhne dne 6. 6. 2014 od 8.00 hodin podle samostatného organizačního zajištění.
3. Praktická zkouška
Proběhne ve dnech 9. - 16. 6. 2014 podle organizačního zajištění OP Bobrky.
4. Studijní volno
17. - 20. 6. 2014
5. Ústní zkouška
23. 6. 2014 – učebna č. 313
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
7.45
Slavnostní zahájení ZZ
12.15
17.
Laštovica Pavel
8.00
Zadání otázky 1. žákovi dopolední části
12.30
18.
Šťastný David
8.15
Zkoušení žáků dle pořadí:
12.45
19.
Závrský Alois
8.15
1.
Děckuláček Tomáš
13.05
Vyhlášení výsledků
8.30
2.
John Daniel
13.15
Slavnostní ukončení ZZ
8.45
3.
Kratina Jan
9.00
4.
Marančák Jakub
9.15
5.
Mikuláštík Martin
9.30
6.
Polanský Tomáš
9.45
7.
Šerý Vojtěch
10.00
8.
Ševčík Jakub
10.15
9.
Šiša Jakub
10.30
10.
Turýn Jiří
10.45
11.
Valíček Dominik
11.00
12.
Vopalecký Petr
11.15
13.
Zlámal Tomáš
11.30
14.
Adámek Martin
11.45
15.
Blinka Ondřej
12.00
16.
Jochec Jindřich
6. Slavnostní předávání výučních listů
Proběhne dne 24. 6. 2014 v kině Vatra od 15.00 hodin.
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
29-54-H/01
CUKRÁŘ
Třída C3
Obsah:
1. Zkušební komise
2. Písemná zkouška
3. Praktická zkouška
4. Studijní volno
5. Ústní zkouška
6. Slavnostní předávání VL
7. Úkoly k zajištění ZZ
Závěrečné zkoušky v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), stejně jako v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vsetín 12. 3. 2014
Mgr. Josef Slovák
ředitel školy
1. Zkušební komise
Předseda
Pavla Volková
Místopředseda
Mgr. Vladimíra Poláchová
Třídní učitel
Bc. Jaroslava Londová
Učitel odborných předmětů
Bc. Jaroslava Londová
Učitelé odborného výcviku
Monika Vašutová, Dana Illková
Odborník z praxe
Ludmila Váňová
2. Písemná zkouška
Proběhne dne 2. 6. 2014 od 8.00 hodin podle samostatného organizačního zajištění.
3. Praktická zkouška
Proběhne ve dnech 3. - 6. 6. 2014 podle organizačního zajištění OP Bečva.
4. Studijní volno
9. - 12. 6. 2014
5. Ústní zkouška
13. 6. 2014 – učebna č. 202
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
7.45
Slavnostní zahájení ZZ
12.30
Zadání otázky 1. žákovi odpolední části
8.00
Zadání otázky 1. žákovi dopolední části
12.45
Zkoušení žáků dle pořadí:
8.15
Zkoušení žáků dle pořadí:
12.45
16.
Poláštíková Markéta
8.15
1.
Badošková Adéla
13.00
17.
Salvetová Anežka
8.30
2.
Gábriš Martin
13.15
18.
Sedláčková Kateřina
8.45
3.
Hurtová Barbora
13.30
19.
Smilková Veronika
9.00
4.
Hynková Adéla
13.45
20.
Škrobáková Zuzana
9.15
5.
Kocourková Michaela
14.00
21.
Tarantíková Renata
9.30
6.
Kolínková Zuzana
14.15
22.
Toráčová Ivana
9.45
7.
Kratinová Monika
14.35
Vyhlášení výsledků odpolední části
10.00
8.
Krčmová Veronika
14.45
Slavnostní ukončení ZZ
10.15
9.
Lipovská Aneta
10.30
10.
Mačková Jana
10.45
11.
Mikulenková Helena
11.00
12.
Mužikovský Václav
11.15
13.
Nálezová Andrea
11.30
14.
Pechalová Hana
11.45
15.
Piastková Tereza
12.05
Vyhlášení výsledků dopolední části
6. Slavnostní předávání výučních listů
Proběhne dne 24. 6. 2014 v kině Vatra od 15.00 hodin.
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
36-52-H/001 INSTALATÉR
Třída I3
Obsah:
1. Zkušební komise
2. Písemná zkouška
3. Praktická zkouška
4. Studijní volno
5. Ústní zkouška
6. Slavnostní předávání VL
7. Úkoly k zajištění ZZ
Závěrečné zkoušky v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), stejně jako v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vsetín 12. 3. 2014
Mgr. Josef Slovák
ředitel školy
1. Zkušební komise
Předseda
Miroslav Charuza
Místopředseda
Ing. Markéta Čížová
Třídní učitel
Mgr. Fedor Kolesnikov
Učitel odborných předmětů
Ing. Markéta Čížová
Učitelé odborného výcviku
Vojtěch Smolík, Radomír Bogar, Zdeněk Vlček
Odborník z praxe
Ladislav Kubáček
2. Písemná zkouška
Proběhne dne 2. 6. 2014 od 8.00 hodin podle samostatného organizačního zajištění.
3. Praktická zkouška
Proběhne ve dnech 3. – 10. 6. 2014 podle organizačního zajištění OP Bobrky.
4. Studijní volno
11. - 16. 6. 2014
5. Ústní zkouška
17. 6. 2014 – učebna č. 313
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
7.45
Slavnostní zahájení ZZ
12.15
17.
Štefkovič Petr
8.00
Zadání otázky 1. žákovi dopolední části
12.30
18.
Vašut Jakub
8.15
Zkoušení žáků dle pořadí:
12.45
19.
Zvonek Luboš
20.
Zvoníček Michal
8.15
1.
Borák Filip
13.00
8.30
2.
Červenka Dominik
13.20
Vyhlášení výsledků
8.45
3.
Fila Kamil
13.30
Slavnostní ukončení ZZ
9.00
4.
Chovanec Lukáš
9.15
5.
Chovanec Petr
9.30
6.
Jakuba Adam
9.45
7.
Jochec Jiří
10.00
8.
Juříček Vladimír
10.15
9.
Kajš Pavel
10.30
10.
Kocourek Lukáš
10.45
11.
Kovalčík Richard
11.00
12.
Macháč Jakub
11.15
13.
Mikuš Jaroslav
11.30
14.
Navrátil Leoš
11.45
15.
Novosád David
12.00
16.
Srovnal Zdeněk
6. Slavnostní předávání výučních listů
Proběhne dne 24. 6. 2014 v kině Vatra od 15.00 hodin.
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
26-51-H/02
ELEKTRIKÁŘ
36-64-H/01
TESAŘ
Třída ET3
Obsah:
1. Zkušební komise
2. Písemná zkouška
3. Praktická zkouška
4. Studijní volno
5. Ústní zkouška
6. Slavnostní předávání VL
7. Úkoly k zajištění ZZ
Závěrečné zkoušky v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), stejně jako v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vsetín 12. 3. 2014
Mgr. Josef Slovák
ředitel školy
1. Zkušební komise
Předseda
Miloš Škarka
Místopředseda
Mgr. Lubomír Liba
Třídní učitel
Bc. Miroslav Navrátil
Učitel odborných
předmětů obor Elektrikář
Bc. Miroslav Navrátil
Učitel odborných
předmětů obor Tesař
Ing. Tomáš Ďuriš
Učitelé odborného výcviku
obor Elektrikář
Karel Matocha,
Učitelé odborného výcviku
obor Tesař
Zdeněk Hromada
Odborník z praxe
obor Elektrikář
Milan Juráň
Odborník z praxe
obor Tesař
Pavel Juráň
Jan Kratina
2. Písemná zkouška
Proběhne dne 2. 6. 2014 od 8.00 hodin podle samostatného organizačního zajištění.
3. Praktická zkouška
Proběhne ve dnech 3. - 9. 6. 2014 podle organizačního zajištění OP Bobrky.
4. Studijní volno
10. - 13. 6. 2014
5. Ústní zkouška
16. 6. 2014 – učebna č. 313
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
7.45
Slavnostní zahájení ZZ
12.30
Zadání otázky 1. žákovi odpolední části
8.00
Zadání otázky 1. žákovi dopolední části
12.45
Zkoušení žáků dle pořadí:
8.15
Zkoušení žáků dle pořadí:
12.45
16.
Lukáš Jan
8.15
1.
Baletka Ondřej
13.00
17.
Maňák Ladislav
8.30
2.
Dančák Lubomír
13.15
18.
Maniš Martin
8.45
3.
Hruška Marek
13.30
19.
Navrátil Lukáš
9.00
4.
Kyselák Antonín
13.45
20.
Sedlačík Jakub
9.15
5.
Liška David
14.00
21.
Štach Matěj
9.30
6.
Machala Martin
14.15
22.
Vaculík Pavel
9.45
7.
Měrka David
14.30
23.
Zádrapa Petr
10.00
8.
Tomšů Marcel
14.45
24.
Zimek Robert
10.15
9.
Ulman Martin
15.05
Vyhlášení výsledků odpolední části
10.30
10.
Videcký Jan
15.15
Slavnostní ukončení ZZ
10.45
11.
Vodák Ondřej
11.00
12.
Výmola Lukáš
11.15
13.
Jozefčák Štefan
11.30
14.
Káňa Michael
11.45
15.
Káňa Vojtěch
12.05
Vyhlášení výsledků dopolední části
6. Slavnostní předávání výučních listů
Proběhne dne 24. 6. 2014 v kině Vatra od 15.00 hodin.
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
23-68-H/01
MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
Třída A3A
Obsah:
1. Zkušební komise
2. Písemná zkouška
3. Praktická zkouška
4. Studijní volno
5. Ústní zkouška
6. Slavnostní předávání VL
7. Úkoly k zajištění ZZ
Závěrečné zkoušky v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín budou probíhat v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(školský zákon), stejně jako v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách
závěrečnou zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.
Vsetín 12. 3. 2014
Mgr. Josef Slovák
ředitel školy
1. Zkušební komise
Předseda
Ing. Lubomír Dočkal
Místopředseda
Mgr. Jiří Ondra
Třídní učitel
Mgr. Libor Vakrčka
Učitel odborných předmětů
Mgr. Rostislav Pekárek
Učitelé odborného výcviku
Milan Kratochvíl, Karel Šopa, Petr Klain, Antonín Vozák
Odborník z praxe
Ladislav Řepka
2. Písemná zkouška
Proběhne dne 2. 6. 2014 od 8.00 hodin podle samostatného organizačního zajištění.
3. Praktická zkouška
Proběhne ve dnech 3. - 9. 6. 2014 podle organizačního zajištění OP Bobrky.
4. Studijní volno
10. - 13. 6. 2014
5. Ústní zkouška
16. 6. 2014 – učebna č. 605
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
Čas
Č.
Průběh ústní ZZ
7.45
Slavnostní zahájení ZZ
12.30
Zadání otázky 1. žákovi odpolední části
8.00
Zadání otázky 1. žákovi dopolední části
12.45
Zkoušení žáků dle pořadí:
8.15
Zkoušení žáků dle pořadí:
12.45
16.
Pajdla Marek
8.15
1.
Bolf Lukáš
13.00
17.
Pechal Jakub
8.30
2.
Daňa Daniel
13.15
18.
Píšek Martin
8.45
3.
Divín Antonín
13.30
19.
Sábl Marek
9.00
4.
Duna Patrik
13.45
20.
Sekula Petr
9.15
5.
Filgas Michal
14.00
21.
Tomanec Roman
9.30
6.
Gečevski Matej
14.15
22.
Vlček Josef
9.45
7.
Hubáček Michal
14.30
23.
Zich Michal
10.00
8.
Janírek Jan
14.50
Vyhlášení výsledků odpolední části
10.15
9.
Kopal Michael
15.00
Slavnostní ukončení ZZ
10.30
10.
Kovář Jan
10.45
11.
Mikala Jakub
11.00
12.
Mírný Tomáš
11.15
13.
Mlčák Jakub
11.30
14.
Navrátil Martin
11.45
15.
Oravec Jindřich
12.05
Vyhlášení výsledků dopolední části
6. Slavnostní předávání výučních listů
Proběhne dne 24. 6. 2014 v kině Vatra od 15.00 hodin.
Download

organizační zajištění závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014