Zaměstnanecké podvody
Markéta Tondlová
Zaměstnanecký podvod
• Definice podle Asociace certifikovaných
vyšetřovatelů podvodů (ACFE)
• „využití zaměstnání pro osobní obohacení
prostřednictvím úmyslného zneužití zdrojů
zaměstnávající organizace“
Zaměstnanecký podvod a statistika
• V roce 2009 činily škody plynoucí z podvodů ve Velké
Británii 2 miliardy GBP.
• Ztráty způsobené podvody až 5% ročních tržeb
organizací (ACFE, 2010)
• 51% respondentů v EU se domnívá, že soukromý sektor
je zkorumpovaný nebo extrémně zkorumpovaný (Global
Coruption Barometer, Transparency International)
• V ČR je korupce v soukromém sektoru na stejné úrovni
jako v politických stranách (Transparency International)
• 59 % respondentů se domnívá, že akce vlády proti
korupci je neadekvátní (Transparency International)
• Index vnímání korupce – ČR na 57.- 59. místě (CPI)
Trojúhelník podvodu
Donald R. Cressey
Racionalizace
Tlak
MICE – Money, Ideology, Coercion, Ego
Příležitost
Diamant podvodu
David T. Wolfe, Dana R. Hermanson
Racionalizace
Způsobilost
Tlak
Příležitost
Druhy podvodů
•
Záměrná manipulace s finančními výkazy
–
–
–
–
–
•
Zpronevěra aktiv
–
–
–
•
Špatné vykazování příjmů
Špatné vykazování výdajů
Maskování zpronevěry aktiv
Maskování neautorizovaných příjmů a výdajů
Nesprávná hodnota aktiv
Hmotných aktiv (krádež hotovosti, falešné výplaty, půjčky)
Nehmotných aktiv (krádež duševního vlastnictví - průmyslová špionáž, krádež dokumentace)
Obchodních příležitostí
Korupce
–
–
–
–
Uplácení a odměny (společnostem, veřejným činitelům)
Přijetí úplatku (spolupráce s dodavateli)
Praní špinavých peněz
Navádění a spoluúčast na podvodech třetích stran (dodavatelé, zákazníci)
Druhy podvodů a četnost výskytu
Finanční výkazy
2008
Korupce
2010
2012
Zpronevěra aktiv
0
20
40
60
četnost v procentech
80
100
Druhy podvodů a ztráty
Zpronevěra aktiv
2008
Korupce
2010
2012
Finanční výkazy
0
1000
2000
3000
Tisíce Dolarů
4000
5000
Způsob odhalení podvodu
IT kontroly
další
monitoring
přiznání
policie
externí audit
nad 100
do 100
účetnictví
kontrola dokumentů
interní audit
náhodou
nadřízenými
oznámení
0
10
20
30
procenta
40
50
Zdroj oznámení
konkurence
zdroj oznámení
vlastník
dodavatel
další
ananymní
zákazník
zaměstnanec
0
10
20
30
Procento oznám ení
40
50
60
Typický pachatel
•
•
•
•
•
Muž (65%)
41 – 45 let (20%)
zaměstnanec
Vysokoškolské vzdělání
1 – 5 let u společnosti
•
•
•
•
•
Muž (65%)
51 - 55 let
Vrcholové vedení/majitel
Postgraduální vzdělání
Více jak 10 let u společnosti
Preventivní opatření
• Firemní kultura – etický kodex
• Provádět náhodné audity
• Výběr zaměstnanců (více jak 87% pachatelů nebylo
dříve obviněno ani odsouzeno, 83% nebylo nikdy dříve potrestáno
nebo propuštěno)
• Školení zaměstnanců
• Anonymní telefonní linka
• Plán postupu pokud dojde k podvodu
Nejčastější varovné signály
• Zaměstnanec si žije nad své poměry (35%)
• Finanční obtíže (27%)
• Neobvykle blízký vztah s dodavateli či
zákazníky (20%)
• Neochota sdílet povinnosti/vybrat si
dovolenou (18%)
Byl/a jste někdy svědkem
opisování?
15%
ano
ne
85%
Dal/dala jste někdy svým
spolužákům něco opsat?
21%
ano
ne
79%
Opisoval/a jste někdy během
testů?
35%
ano
ne
65%
Děkuji za pozornost.
Download

Zaměstnanecké podvody