Dlahy LCP na dézu TMT kloubu
s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm.
Součást systému LCP s volitelným
úhlem přednoží/středonoží 2,4/2,7 mm.
Technický návod
Obsah
Úvod
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem
2,4/2,7 m
2
Indikace
4
Technika kontrolované komprese
5
Techniky implantace
8
Operační postup
Informace o výrobku
Příprava: Dlahy na dézu I.TMT kloubu
Příprava: Dlahy na dézu TMT kloubu
10
Implantace
11
Extrakce implantátu
22
Šrouby
23
Dlahy
25
Nástroje
26
Přehled biomateriálů Synthes
32
Kontrola rentgenovým zesilovačem
Varování
Návod samotný nepostačuje pro přímé použití instrumentária.
Důrazně doporučujeme instruktáž chirurga se zkušenostmi tohoto instrumentária.
Nástroje Synthes - čistění, péče a údržba
Obecná pravidla péče, kontroly funkčnosti a informace k rozebírání
nástrojů složených z více částí naleznete na www.synthes.com/reprocessing.
Synthes
1
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným
úhlem 2,4/2,7 mm. Součást systému LCP s volitelným
úhlem na přednoží/středonoží 2,4/2,7 mm.
Vlastnosti a výhody
Dlaha pro artrodézu I. TMT kloubu
– pro dézu I. TMT kloubu
– standardní a prodloužená varianta
Kompresní otvory pro předběžnou
fixaci dlahy ke kosti
Navržena pro I. TMT kloub
Umožňuje mediální, dorsomediální
nebo dorsální umístění s fixací os
cuneiforme mediale a I. metatarzu
Anatomický, nízký profil navržený
navržený pro artrodézy I. TMT
Oválný kombinovaný otvor
pro umístění dlahy a kompresi
2
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Dlaha pro artrodézu II. a III. TMT kloubu
– pro dézu II. a III. TMT kloubu
– jedna velikost
Komprese
Volitelný úhel
Minimalizace podráždění měkkých tkání
Kompresní otvory používané
s kompresními dráty a kleštěmi
umožní kompresi až 4 mm.
Otvory dovolují zavést šroub s odchylkou
až 15° od osy otvoru ve všech směrech.
Dlahy s nízkým profilem, kulatými
zaoblenými okraji a vysoce leštěným
povrchem minimalizují podráždění
měkkých tkání.
Synthes
3
Indikace
I. TMT dlahy LCP 2,4/2,7 mm s volitelným úhlem na
přednoží/středonoží jsou určeny k artrodéze I. TMT kloubu
při valgózní deformitě palce (hallux valgus), u zlomenin
pakloubů a pro revizní operace.
Dlaha LCP 2,4/2,7 mm s volitelným úhlem na
přednoží/středonoží je určena k artrodéze II. a III. TMT kloubu,
u zlomenin pakloubů a pro revizní operace.
Dlahy lze s výhodou použít i u osteopenické kosti.
4
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Technika kontrolované komprese
Dlahy, které jsou součástí systému LCP s volitelným úhlem
pro přednoží/středonoží 2,4/2,7 mm, umožňují kontrolovanou
kompresi s použitím drátů a kleští.
Komprese
– umožňuje repozici/kompresi až 4 mm
– taktilní komprese
– dlaha svým designem a zaoblením okrajů nepoškozuje
a nedráždí měkké tkáně
– umožní konečnou fixaci po dosažení komprese
Kompresní dráty
– průměr 1,6 mm, délka 150 mm
– sedm délek závitu: 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 mm
– Zarážka umožní rychlou a snadnou dočasnou fixaci
dlahy. Není potřeba přidržovat dlahu na kosti kleštěmi
nebo druhou rukou.
– Olivka:
– zlepšuje dočasnou fixaci dlahy a posunem v oválném
otvoru v dlaze umožňuje vzájemné přiblížení
fragmentů
– umožní mimoosé zavedení drátu při udržení možnosti
komprese
– Materiál: Slitina kobaltu a chromu – zvýšená pevnost
oproti konvenční nerezové oceli
Compression
slot
Compression
wire hole
Spherical stop
Kompresní kleště
– sféricky tvarované zakončení odpovídá sférickým
zarážkám na kompresních drátech, které zajišťují
uchopení zarážek kleštěmi bez ohledu na úhel,
pod kterým jsou dráty zaváděny
– zajišťovací západkový mechanismus udržuje kompresi
během zavádění fixačních šroubů
– jednoduchý odlehčený design nevyžaduje držení během
zavádění fixačních šroubů
Synthes
5
Technika kontrolované komprese
1
Umístění dlahy
Umístěte dlahu na kost a ujistěte se, že je dlaha vložena
správně.
6
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
2
Fixace kompresními dráty
Nástroj
03.211.410 –
03.211.440
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 10–40 mm
Odhadněte vhodnou délku závitu potřebnou pro fixaci dlahy
ke kosti. Doporučuje se bikortikální fixace.
Zaveďte kompresní drát přes otvor kompresního drátu
a přes obě kortikalis.
Důležité: Pro minimalizaci rizika stržení závitů v kosti zpomalte
zavádění, jakmile se olivka dostane do blízkosti dlahy.
Kontrolujte zavádění pro dosažení dobré komprese drátu
do dlahy a kosti.
Velká síla při zavádění a stržení závitů v kosti může vést
ke zhoršení komprese drátů a snižuje kompresi samotnou.
Zaveďte druhý kompresní drát až na konec oválného otvoru.
Synthes
7
3
Komprese pomocí kompresních kleští
Nástroj
03.211.400
kompresní kleště pro použití s kompresním
drátem
Aretační západku přepněte tak, aby kleště zůstaly sevřené
v požadované pozici.
Kompresními kleštěmi odemkněte kompresní dráty.
Proveďte kompresi stlačením rukojetí.
Důležité: Buďte opatrní, aby nedošlo k nadměrné kompresi.
Mohlo by dojít k ohnutí nebo vylomení drátů.
S uzamčenou západkou kleště drží dosaženou repozici.
To uvolní ruce pro radiologické ověření uzavření kompresní
mezery a pro implantaci finálních fixačních šroubů.
8
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Techniky fixace šroubu
Otvory v dlaze u LCP technologie s volitelným úhlem
2,4/2,7 umožní zavedení 2,4 mm a 2,7 mm uzamykacích
(VA) šroubů.
Šrouby se zavádějí pomocí dvou odlišných technik:
– technika volitelného úhlu
– technika předem definovaného nominálního úhlu
Technika volitelného úhlu
Pro vyvrtání otvorů s volitelným úhlem při +/-15° odchylce od
nominální trajektorie uzamykatelného otvoru vložte kónické
VA-LCP vrtací pouzdro (03.211.003/03.110.023) a zastrčte
jej jako klíč do VA-LCP otvoru tvaru čtyřlístku.
VA-LCP vrtací pouzdro, kónické pro vrtáky (03.211.003/03.110.023)
Poznámka: Je důležité, abyste se neodklonili o více než 15°
od centrální osy otvoru pro šroub. Nadměrný sklon může vést
k obtížnému zavádění šroubu a jeho chybnému uzamčení,
které by mohlo vést ke snížení stability fixace.
Technika předem definovaného nominálního úhlu
Vrtací pouzdro VA-LCP s fixním úhlem (03.211.004/03.110.024)
pouze umožní, aby vrták sledoval nominální trajektorii
uzamykatelného otvoru.
Použijte cílící pouzdro ve tvaru trychtýře pro mimoosé vrtání
VA-LCP vrtací pouzdro, koaxiální pro vrtáky (03.211.004/03.110.024)
Synthes
9
Artrodéza I. TMT kloubu
1
Operační postup
Proveďte dorsomediální incizi nad os cuneiforme mediale
a bází I. metatarsu, šlachu m. extensor hallucis longus odtáhn
odtáhněte laterálně
2
Resekce kloubních ploch
Resekujte kloubní plochy tak, aby byly zbaveny chrupavky
a umožňovaly požadovanou korekci.
desired correction.
Poznámka: Provádějte jen nezbytnou resekci, aby nedošlo
ke zkrácení I. paprsku.
3
Umístění dlahy
Zvolte vhodnou velikost dlahy a vložte dlahu přes kloub
oválným otvorem proximálně.
Dlaha může být vložena mediálně nebo dorsomediální ke
kosti v závislosti na anatomii a požadované korekci.
Dlaha má předem upravený tvar, který brání medializaci
I. metatarzu.
Kompresní drát dočasně fixuje dlahu na místě.
10
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Artrodéza II. a III. TMT kloubu
1
Operační přístup
Proveďte dlouhou dorzální incizi mezi II. a III. metatarsem
nad bází metatarzů a os cuneiforme intermediale.
2
Resekce kloubních ploch
Resekujte kloubní plochy tak, aby byly zbaveny chrupavky
a umožňovaly požadovanou korekci.
Poznámka: Provádějte jen nezbytnou resekci, aby nedošlo
ke zkrácení II. a III. paprsku.
3
Umístění dlahy
Umístěte dlahu dorzálně přes kloub oválným otvorem
distálně.
Dlaha má předem připravený anatomický tvar.
Kompresní drát dočasně fixuje dlahu na místě.
Synthes
11
Implantace
Implantace I. TMT dlahy a TMT dlahy se provádí stejnou
technikou
1
Technika komprese
Nástroje
03.211.400
kompresní kleště pro použití
s kompresním drátem
03.211.410
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 10 mm
03.211.415
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 15 mm
03.211.420
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 20 mm
03.211.425
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 25 mm
03.211.430
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 30 mm
03.211.435
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 35 mm
03.211.440
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 40 mm
Komprese může být dosaženo stejným postupem, který byl
popsán na straně 6 tohoto operačního postupu.
Další samostatný šroub by měl směřovat z mediodistální části
báze proximální falangy proximolaterálně do hlavice
metatarzu.
12
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
2
Fixace samostatným kortikálním šroubem
Nástroje – kortikální šrouby 2,7 mm
310.534
vrták Ø 2,0 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
310.260
vrták Ø 2,7 mm, délka 100/75 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
323.260
univerzální vrtací pouzdro 2,7
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
03.111.038
rukojeť s rychlospojkou
314.467
vložka šroubováku, Stardrive®, T8,
samosvorná
Nástroje - kortikální šrouby 2,4 mm
310.509
vrták Ø 1,8 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
310.530
vrták Ø 2,4 mm, délka 100/75 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
323.202
univerzální vrtací pouzdro 2,4
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
03.111.038
rukojeť s rychlospojkou
314.467
vložka šroubováku, Stardrive®, T8,
samosvorná
Synthes
13
Implantation
Dle situace je možné fixovat artrodézu dalším samostatným
kortikálním šroubem. Doporučuje se použít techniky
tahového šroubu.
Pro 2,4 mm kortikální šrouby použijte 2,4 mm univerzální
cílící pouzdro v části otvoru bez závitu. Předvrtejte otvor pro
šroub buď neutrálně, nebo mimo střed pomocí vrtáku
1,8 mm.
Pro 2,7 mm kortikální šrouby použijte 2,7 mm univerzální
cílící pouzdro v části otvoru bez závitu. Předvrtejte otvor pro
šroub buď neutrálně, nebo excentricky pomocí vrtáku 2,0 mm.
Stanovte délku šroubu pomocí měrky a zaveďte šroub.
14
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
3
Předvrtání pro VA uzamykatelné šrouby
Nástroje – VA šrouby 2,7 mm
310.534
vrták Ø 2,0 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
03.211.003
VA-LCP vrtací pouzdro 2,7, kónické,
pro vrtáky Ø 2,0 mm
03.211.004
VA-LCP vrtací pouzdro 2,7, koaxiální,
pro vrtáky Ø 2,0 mm
323.260
univerzální vrtací pouzdro 2,7
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
Nástroje – VA šrouby 2,4 mm
310.509
vrták Ø 1,8 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
03.110.023
VA-LCP vrtací pouzdro 2,4, kónické,
pro vrtáky Ø 1,8 mm
03.110.024
VA-LCP vrtací pouzdro 2,4, koaxiální,
pro vrtáky Ø 1,8 mm
323.202
univerzální vrtací pouzdro 2,4
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
Určete, zda budou šrouby zaváděny ve volitelném úhlu (3a)
nebo v předem definovaném nominálním úhlu (3b) a jaká
bude jejich velikost: 2,4 nebo 2,7 mm.
Synthes
15
Implantace
3a
Předvrtání pro VA uzamykatelné šrouby
Nástroje – VA šrouby 2,7 mm
310.534
vrták Ø 2,0 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
03.211.003
VA-LCP vrtací pouzdro 2,7, kónické,
pro vrtáky Ø 2,0 mm
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
Nástroje – VA šrouby 2,4 mm
310.509
vrták Ø 1,8 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
03.110.023
VA-LCP vrtací pouzdro 2,4, kónické,
pro vrtáky Ø 1,8 mm
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
Uzamykatelné šrouby s volitelným úhlem umožní manipulaci
kolem samostatného tahového šroubu.
Vložte a zajistěte hrot VA-LCP cílícího pouzdra do VA-LCP
otvoru tvaru čtyřlístku. Kónus se v otvoru sám udrží.
16
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Použijte 2,0 mm vrták (pro 2,7mm VA šroub) nebo
1,8 mm vrták (pro 2,4mm VA šroub) pro vyvrtání
požadovaného úhlu a hloubky.
Kónický tvar cílícího pouzdra umožní vrtat v úhlu až 15°
od centrální osy uzamykatelného otvoru.
Důležité: Aby došlo ke správnému uzamčení vrtacího
pouzdra, neodklánějte vrták o více než +/-15° od nominální
trajektorie otvoru.
Pro dosažení požadovaného úhlu ověřte odklon vrtáku
pomocí RTG zesilovače. Pokud to je potřeba, vrtejte v jiném
úhlu a proveďte opět ověření pod RTG zesilovačem.
Používejte odpovídající měrku pro změření správné délky
šroubu.
Synthes
17
Implantace
3b
Předvrtání pro VA uzamykatelné šrouby
Nástroje – VA šrouby 2,7 mm
310.534
vrták Ø 2,0 mm, s ryskou,
ldélka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
03.211.004
VA-LCP vrtací pouzdro 2,7, koaxiální,
pro vrtáky Ø 2,0 mm
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
Volitelný nástroj
323.260
univerzální vrtací pouzdro 2,7
Nástroje - VA šrouby 2,4 mm
310.509
vrták Ø 1,8 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
03.110.024
VA-LCP vrtací pouzdro 2,4, koaxiální,
pro vrtáky Ø 1,8 mm
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
Volitelný nástroj
323.202
univerzální vrtací pouzdro 2,4
Uzamykatelné šrouby s volitelným úhlem a standardní
uzamykatelné šrouby mohou být implantovány do dlahy
v předem definovaném otvoru nebo koaxiálně.
18
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Zaveďte a zajistěte hrot VA-LCP vrtacího pouzdra do otvoru
VA-LCP tvaru čtyřlístku. Hrot pevně zapadne do čtyřlístkového
otvoru LCP dlahy.
Použijte 2,0 mm vrták (pro VA uzamykatelný šroub
a standardní 2,7 mm uzamykatelné šrouby) nebo 1,8 mm
vrták (pro VA uzamykatelný šroub a standardní 2,4 mm
uzamykatelné šrouby) pro vyvrtání požadované hloubky.
Ověřte hloubku pomocí RTG zesilovače.
Používejte odpovídající měrku pro změření správné délky
šroubu.
Synthes
19
Implantation
4
Vložte VA uzamykatelné šrouby
Nástroje - VA šrouby 2,7/2,4 mm
314.467
vložka šroubováku, Stardrive®, T8,
samosvorná
311.430
rukojeť s rychlospojkou,
délka 110 mm
nebo
03.111.038
rukojeť s rychlospojkou
Zaveďte ručně uzamykatelný šroub s volitelným úhlem
o správné délce pomocí rukojeti šroubováku s rychlospojkou.
Šroub zavádějte, dokud se jeho hlavice neusadí (nepoužívejte
nadměrnou sílu) v uzamykatelném otvoru s volitelným úhlem.
Důležité: Šrouby utahujte pomocí omezovače kroutícího
momentu (momentového šroubováku) 1,2 Nm. To umožní
snadné vyjmutí šroubů, pokud nebyly v požadované poloze.
Zašroubujte další šrouby podle potřeby.
Postavení dlahy a šroubů zkontrolujte pod RTG zesilovačem.
20
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
5
Zajištění VA uzamykatelných šroubů
Nástroje - VA šrouby 2,7/2,4 mm
314.467
vložka šroubováku, Stardrive®, T8,
samosvorná
03.110.002
omezovač krouticího momentu (momentový
šroubovák) 1,2 Nm, s AO/ASIF rychlospojkou
03.110.005
rukojeť pro omezovače krouticího momentu
(momentový šroubovák) 0,4/0,8/1,2 Nm
Používejte příslušenství pro 1,2 Nm omezovač krouticího
momentu (momentový šroubovák) na provedení konečného
kroku uzamknutí pro uzamykatelné šrouby s volitelným úhlem.
šroubováku) se připojí na T8 Stardrive dřík šroubováku
a modrou rukojeť pro připojení omezovače krouticího
momentu (momentového šroubováku).
Po zvolení vhodné délky a úhlu, zaveďte šroub pomocí
omezovače kroutícího momentu (momentového šroubováku).
Použití omezovače kroutícího momentu (momentový šroubovák)
je nutné u uzamykatelných otvorů s volitelným úhlem.
Tímto krokem jsou šrouby bezpečně dotažené v dlaze
a je dosaženo ideální pevnosti dlahy se šroubem.
Vyjměte kompresní dráty.
Synthes
21
6
Kontrola pod RTG zesilovačem
Postavení dlahy a šroubů zkontrolujte pod RTG zesilovačem.
Ověřte, že šrouby nejsou intraartikulárně nebo
v měkkých tkáních.
22
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Extrakce implantátu
Nástroje – VA šrouby 2,7/2,4 mm
314.467
vložka šroubováku, Stardrive®, T8,
samosvorná
03.111.038
rukojeť s rychlospojkou
Před vyjmutím uzamykatelných šroubů nejprve všechny šrouby
povolte, potom je lze úplně vyjmout. Jinak může dlaha
rotovat a poškodit měkkou tkáň.
Synthes
23
Šrouby
Uzamykatelné šrouby s volitelným úhlem (VA-LCP) 2,7 mm
0X.211.010 –
040
VA uzamykatelný šroub Stardrive Ø 2,7 mm
(hlava 2,4), samořezný, délka 10–40 mm
0X.211.042S –
060S
VA uzamykatelný šroub Stardrive Ø 2,7 mm
(hlava 2,4), samořezný,
délka 40–60 mm
Zakulacená hlava šroubu se závitem slouží k bezpečnému
uzamykací ve VA-LCP otvorech se závity v úhlu zvoleném
operatérem.
Také se bezpečně zajistí do standardních uzamykatelných
otvorů (LCP) dlahy v předem definovaném úhlu.
Důležité: Pro finální uzamknutí je nutné příslušenství pro
omezení krouticího momentu 1,2 Nm.
Volitelné:
Uzamykatelné šrouby s volitelným úhlem (VA-LCP) 2,4 mm
0X.210.106 –
140
VA uzamykatelný šroub Stardrive Ø 2,4 mm,
samořezný, délka 6–40 mm
0X.210.142S –
160S
VA uzamykatelný šroub Stardrive Ø 2,4 mm,
samořezný, délka 42–60 mm
Všechny nesterilní šrouby jsou k dispozici i ve sterilním balení.
Pro objednání sterilního produktu přidejte písmeno „S“ k číslu výrobku.
X = 2: nerezová ocel
X = 4: slitina titanu TAN
24
Synthes
Dlahy LCP pro dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Kortikální šrouby 2,7 mm
X02.870 –
900
kortikální šroub Stardrive Ø 2,7 mm,
samořezný, délka 10–40 mm
X02.962S –
969S
kortikální šroub Stardrive Ø 2,7 mm,
samořezný, délka 42–60 mm, sterilní
Kortikální šrouby 2,4 mm
X01.756 –
790
kortikální šroub Stardrive Ø 2,4 mm,
samořezný, délka 6–40 mm
0X.210.942S –
960S
kortikální šroub Stardrive Ø 2,4 mm,
samořezný, délka 42–60 mm, sterilní
Pro použití v kulatých nebo kombinovaných otvorech.
Volitelné: Uzamykatelné šrouby 2,4/2,7 mm
X12.806 –
830
uzamykatelný šroub Stardrive Ø 2,4 mm,
samořezný, délka 6–30 mm
X02.206 –
260
uzamykatelný šroub Stardrive Ø 2,7 mm
(hlava 2,4), samořezný,
délka 6–60 mm
Všechny nesterilní šrouby jsou k dispozici i ve sterilním balení.
Pro objednání sterilního produktu přidejte písmeno „S“ k číslu výrobku.
X = 2: nerezová ocel
X = 4: titanová slitina TAN
Synthes
25
Dlahy
Dlahy na dézu I. TMT kloubu 2,4/2,7 mm, VA uzamykací
obj. číslo
délka (mm)
velikost
0X.211.246
39
standardní
0X.211.247
48
dlouhé
Dlahy na dézu TMT kloubu 2,4/2,7 mm, VA uzamykací
obj. číslo
délka
(mm)
otvory
v dříku
otvory
v hlavě
0X.211.266
43
2
2
Všechny nesterilní šrouby jsou k dispozici i ve sterilním balení.
Pro objednání sterilního produktu přidejte písmeno „S“ k číslu výrobku.
X = 2: nerezová ocel
X = 4: titanová slitina TAN
26
Synthes
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Technický návod
Nástroje
311.430
rukojeť s rychlospojkou,
délka 110 mm
314.467
vložka šroubováku, Stardrive®, T8,
samosvorná
03.110.002
omezovač krouticího momentu
(momentový šroubovák) 1,2 Nm,
s AO/ASIF rychlospojkou
03.110.005
rukojeť pro omezovače krouticího
momentu (momentový šroubovák)
0,4/0,8/1,2 Nm
03.111.005
měrka pro šrouby o Ø 2,0 až 2,7 mm,
rozmezí měření až 40 mm
03.111.038
rukojeť s rychlospojkou
03.211.001
čep pro dočasné uchycení VA
uzamykatelné dlahy 2,4/2,7
Synthes
27
Nástroje
Nástroje na implantaci 2,7 mm šroubů
310.260
vrták Ø 2,7 mm, délka 100/75 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
310.534
vrták Ø 2,0 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm, dvojbřitý,
pro rychlospojku
323.260
univerzální vrtací pouzdro 2,7
03.211.003
VA-LCP vrtací pouzdro 2,7, kónické,
pro vrtáky Ø 2,0 mm
03.211.004
VA-LCP vrtací pouzdro 2,7, koaxiální,
pro vrtáky Ø 2,0 mm
28
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Synthes
Technický návod
Nástroje na implantaci 2,4 mm šroubů
310.509
vrták Ø 1,8 mm, s ryskou,
délka 110/85 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
310.530
vrták Ø 2,4 mm, délka 100/75 mm,
dvojbřitý, pro rychlospojku
323.202
univerzální vrtací pouzdro 2,4
03.110.023
VA-LCP vrtací pouzdro 2,4, kónické,
pro vrtáky Ø 1,8 mm
03.110.024
VA-LCP vrtací pouzdro 2,4, koaxiální,
pro vrtáky Ø 1,8 mm
Synthes
29
Nástroje na kompresi
03.211.400
kompresní kleště pro použití
s kompresním drátem
03.211.410
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 10 mm
03.211.415
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 15 mm
03.211.420
kompresní drát Ø 1,6 mm,
ldélka 150 mm, délka závitu 20 mm
03.211.425
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 25 mm
03.211.430
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 30 mm
03.211.435
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 35 mm
03.211.440
kompresní drát Ø 1,6 mm,
délka 150 mm, délka závitu 40 mm
30
Dlahy LCP na dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
Synthes
Technický návod
Nástroje
Další nástroje
03.211.005
ohýbací kleště pro VA LCP dlahy
Synthes
31
Přehled biomateriálů Synthes
Syntetické a alogenní náhrady kostních
štěpů mají výhodu stálé kvality,
neomezené dostupnosti a absence
potenciálních komplikací na straně
odběrového místa.
Navíc aplikace syntetických či alogenních
náhrad kostního štěpu zkracuje dobu
zákroku.
Synthes nabízí široké spektrum
syntetických biomateriálů s různými
možnostmi aplikace a s rozdílnými
biologickými vlastnostmi:
chronOS
Perfúzní systém chronOS
chronOS Inject
osteokonduktivní, remodelující, syntetický
chronOS obohacený o biologické faktory
injekčně aplikovatelný, remodelující
Norian SRS
DBX*
injekčně aplikovatelný, stabilní
síla osteoindukce
Ve vybraných zemích je dostupné širší
portfolio alogenních štěpů.
Detailnější informace o produktech nebo
o dostupnosti alogenních štěpů Vám
podají zástupci společnosti Synthes.
32
Synthes
Dlahy LCP pro dézu TMT kloubu s volitelným úhlem 2,4/2,7 mm
*distribuci zajišťuje Synthes
Technický návod
Download

LCP VA system na dezu TMT kloubu