Enkolit
®
Lepidlo na plech za studena na bázi bitumenu
Očištěni podkladu.
Enkolit nanést na stykový plech.
Enkolit nanést zubatou špachtli.
Zatlačeni stykového plechu.
Oplechování rovnoměrně přitlačit.
Hotové nalepené oplechování.
Enkolit®
®
Enkolit je jednokomponentní, trvale plastická lepící a
těsnicí hmota na bázi bitumenu s dokonalou přilnavostí k
věčině užívaných podkladů.
technické údaje
Provádění lepených spojů Enkolitem:
Min. tloušťky plechů a max. vyložení u budov do výšky 50 m .
®
Lepidlo Enkolit je učené na lepení a těsnění kovových
profilů nebo plechů pozinkovaných, titanzinkových,
měděný, hliníkových, nerezové oceli, olovu a jiných
stavebních materiálů .
Výzkum potvrdil, že dosažené pevnosti odpovídají
normě DIN 1055 pro „Zatížení stavebních konstrukcí
(zatížení větrem)” a navíc tlumí hluk při deští. Toto lze
prokázat na lepených spojích starších více než 30 let,
zkoušky na vzorcích byly provedeny v
instutu
stavebnictví Richard Grün Institut v Hösel (Německo).
®
Na střechách nebo fasádách lze Enkolit použít na
lepení tabulí nebo pásů plechů k betonovým nebo
dřevotřískovým aj. podkladům . Lepení za pomocí
®
Enkolit -u umožňuje zakrytí všech druhů nerovností a
výpuklin.
Podmínky pro lepení plechů :
a pevný
podklad
1.1. Suchy,
Suche,čistý
czyste
i stabilne
podłoże
zubů nanášecí
špachtle dle předpisu
2.2. Tvar
Szpachla
zębata o odpowiednim
profilu
®
nanášení
a správná orientace
3.3. Plnoplošné
Enkolit nałożony
całopowierzchniowo
drážek
i w jednym kierunku
fixace u šikmých,
resp.
svislých
4.4. Mechanická
Obróbki blacharskie
starannie
i równomiernie
ploch
dociśnięte do podłoża
pomalé
plechů
5.5. Stejnoměrně
Spoina wykonana
w přitlačeni
temperaturze
powyżej
6. Při
teplotách pod +5 °C nepoužívat
+5°C
prací se
podrobně zgodnie
seznámit zs návodem
6.7. Před
Klejenie
wykonano
wytycznymi
8. Nepoužívat
v
interiérech
producenta
®
7. Enkolit -u nie zastosowano w pomieszczeniach
zamkniętych oraz na podłożach nieodpornych
na rozpuszczalniki
Způsoby balení:
Plechová nádoba
Kartuše o obsahu
11 kg
310 ml i 1000ml
ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16
Spotřeba:
Hustota:
ok. 2 – 3 kg/m²
ok. 1,1 g/cm³ / 20°C
Všechny údaje vychází se zkušenosti a pečlivých
výzkumů. Zpracovatel by se měl přesvědčit o vhodnosti
konkrétního použití. Předpokladem je svědomité
Wszystkie informacje zawarte w powyższym prospekcie oparte są na
dodrženi doświadczeniach.
pracovních postupů. Jelikož použití v praxi
wieloletnich
Wykonawcy
własnymvýrobce,
zakresie může
powinni
możliwość
nepodléháwekontrole
byt sprawdzić
poskytovaná
zastosowania
powyższej
metody mocowania
obróbek
blacharskich.
záruka pouze
na bezvadné
aplikace.
Nedodrženi
Warunkiem uzyskania odpowiednich wyników jest bezwarunkowe
technologie technologii
práce a zoraz
tohostaranne
plynoucí
škody przeprowadzenie
pod záruku
przestrzeganie
i fachowe
nespadají.
zalecanych
prac.
Záruka se vstahuje pouze na Enkolit
®
Firma Enke-Werk nepobírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku
nedodržování pracovních postupů.
D-40221 Düsseldorf
Kontakt:
Jiří Vašek
Technický poradce pro Českou a Slovenskou republiku
739 34 Šenov, Těšínská 288
Tel.: +420 775 687 797 tel, fax: +420 596 808 840
Download

Enkolit® - SCI-Data