CHATAŘI, CHALUPÁŘI, ZAHRÁDKÁŘI
!!!POZOR!!!
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Odbor hygienických laboratoří
Jihlava
Tel.: 565 355 440, Mobil: 604 460 658
Pro Vás připravil
mimořádnou AKCI
laboratorní vyšetření
Za c
e
vody ze soukromých studní
260 nu:
,- K
č
na stanovení dusičnanů,
dusitanů, amoniaku a TOC ve vodě!
Od 18. dubna do 30. června
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Tel.: 565 355 440
Mobil: 604 460 658
Na vyšetření dalších ukazatelů
kvality pitné vody sleva 10%
Download

CHATAŘI, CHALUPÁŘI, ZAHRÁDKÁŘI Pro Vás připravil