SETKÁNÍ ČESKÝCH A NĚMECKÝCH SPISOVATELŮ NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ
24. A 25. DUBNA 2013
Pasáže – Literatura v proměně
Literatura a literární život v České republice a v Německu po roce 2000
STŘEDA 24. DUBNA 2013
 19.00 - Knihovna města Hradce Králové
Česko-německé autorské čtení
Tandemové čtení
Eva Černošová, Jaromír Typlt, Dr. Krejzyber(d)/Jiří Studený, Steffen Popp, Ron Winkler, Ingo Schulze, Katharina Bendixen
Moderace: Prof. Vladimír Křivánek (KČJL PdF UHK) a Michael Hametner, literární redaktor MDR FIGARO - se simultánním překladem
Večerem provází PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D., KNJL PdF UHK.
ČTVRTEK 25. DUBNA 2013
 10.00–13.00 hodin - Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227 (místnost A6)
Česká literatura v proměně
Témata, školy, trendy. Aktuální tendence po roce 2000
Pódium: doc. Alena Zachová (KČJL PdF UHK), doc. Vladimír Novotný (Univerzita Pardubice), Dr. Marcin Lukasz Filipowitz (Univerzita Varšava a KČJL
PdF UHK), doc. Jiřina Šmejkalová (Univerzita Lincoln), Dr. Nella Mlsová (KČJL PdF UHK)
Moderace: prof. Vladimír Křivánek (KČJL PdF UHK) - se simultánním překladem
Německá literatura v proměně
Témata, školy, trendy. Aktuální tendence po roce 2000
Dr. Martin Hielscher (Univerzita Mnichov, programový vedoucí pro literaturu v nakladatelství C. H. Beck), Prof. Dr. Josef Haslinger (Německý literární
institut Lipsko), Prof. Dr. Bernd Leistner, Prof. Dr. Walter Schmitz (ředitel Středoevropského centra Technické univerzity Drážďany), Ingo Schulze (ředitel
Literárního oddělení Akademie umění)
Moderace: Michael Hametner - se simultánním překladem
Dopoledním programem provází Mgr. Václav Víška, Ph.D., statutární zástupce děkana, proděkan PdF UHK.

od 14.00 hodin - Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227 (místnosti A1, A10, A20)
Česko-německé workshopy
s autory, kritiky, nakladateli, překladateli
Místnost/čas
14:00 - 15:30
16:00 - 17:30

A1
Objevování poetična v překladu:
Elke Erb, Peter Gosse, Petr Borkovec, Věra
Koubová
Ženy jako literární hrdinky, strategie
ženského psaní: Katharina Bendixen, Bára
Nesvadbová, Kristina Kallert
A10
Literatura jako kronika všedního dne
regionu: Ingo Schulze, Steffen Popp,
Jaromír Typlt
Cizí břemena – nakládání s historií a
příběhy:
Jörg Bernig, Kateřina Tučková
A20
Kreativní mandaly v tvůrčím psaní.
Dílna autorské poezie: Jiří Studený
Literární ateliér:
Eva Černošová
19.00 Knihovna města Hradce Králové
Česko-německé autorské čtení
Tandemové čtení
Petr Borkovec, Bára Nesvadbová, Kateřina Tučková, Jörg Bernig, Volker Braun, Elke Erb, Peter Gosse, Richard Pietraß, Josef Haslinger, Bernd Leistner
Moderace: doc. Alena Zachová (KČJL PdF UHK) a Michael Hametner - se simultánním překladem
Večerem provází PhDr. Jiří Sirůček, Ph.D., KNJL PdF UHK.
MÍSTA KONÁNÍ:

Knihovna města Hradce Králové
Wonkova ulice 1262/1a
REALIZAČNÍ TÝM SETKÁNÍ:

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové:
Mgr. Václav Víška, Ph.D., statutární zástupce děkana, proděkan PdF UHK
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D., vedoucí KNJL PdF UHK
doc. PaedDr. Alena Zachová, CSc., vedoucí KČJL PdF UHK
PhDr. Naděžda Heinrichová, Ph.D., KNJL PdF UHK, koordinátorka setkání
prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., KČJL PdF UHK
PhDr. Helena Dědičová, Ph.D., KNJL

Saská akademie umění:
Dr. Klaus Michael, tajemník kanceláře prezidenta SAK
Nora Stankewitz, kancelář prezidenta SAK (práce s veřejností, organizace akcí)

Knihovna města Hradce Králové, EUROPE DIRECT Hradec Králové
Mgr. Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města HK
Mgr. Petra Landsmannová, vedoucí referenčního centra Knihovny města HK

Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta
Hradecká ulice 1227, objekt společné výuky
Download

setkání českých a německých spisovatelů na univerzitě hradec