KA
NOVIN
2014
DK IMMINENT CL
…PRVNÍ CLEARFIELD ĶEPKA V ăESKÉ REPUBLICE
DK IMMINENT CL je HYBRIDNÍ ODRŮDA
PRO CLEARFIELD TECHNOLOGII
pěstování řepky. Systém Clearfield řeší
problematiku zaplevelení brukvovitými
pleveli, výdrolem řepky a obilovin.
DK IMMINENT CL navíc nabízí pěstitelům
propojení této špičkové technologie
a možnost dosáhnout TEN NEJVYŠŠÍ
VÝNOS.
CHARAKTERISTIKA
Ranost a typ odrůdy
Středně raný hybrid
PĶEDNOSTI, PįSTITELSKÁ DOPORUăENÍ
• Již první výnosové zkoušky
ukázaly, že DK Imminent CL je
hybridní odrůdou s mimořádným
výnosovým potenciálem
• V maloparcelních pokusech výrazně
překonával (113 %) nejenom ostatní
CL hybridy, ale i běžně pěstované
konvenční hybridy
Registrace
EU 2014
Doporučený termín setí
19. 8. – 30. 8.
ODOLNOST
Poléhání:
Zimovzdornost:
Phoma:
Čerň řepková:
Sclerotinia:
7,5
8,1
7,5
6,9
6,9
středně odolný
vysoce odolný
středně odolný
středně odolný
středně odolný
Hodnocení dle ÚKZÚZ, SDO a Monsanto. 9 = nejlepší; 1 = nejhorší.
• Vytváří monstrózní habitus
rostliny, je typický svým
dynamickým růstem a zapojením
porostu
• Má velmi rychlý podzimní start
a vývoj kořenového systému
• Výborná zimovzdornost
a přezimování
• Doporučený výsevek 0,9 VJ
(450 tis. semen)
16
DK IMMINENT CL – VÝNOSY 2011–2012
Pokusy SEK SPZO
Výsledky SEK SPZO potvrzují
výnosový potenciál
hybridu DK Imminent CL.
DK IMMINENT CL – MALOPARCELNÍ ODRķDOVÉ POKUSY
S ĶEPKOU OZIMOU, CLEARFIELD
Průměr lokalit Humpolec, Kujavy, Krásné Údolí, 2012–2013
DK Imminent CL je jednoznačný
vítěz v maloparcelních pokusech
v období 2012–2013.
17
Download

DK IMMINENT CL