ni
t
u
é,
y
e
k
o
e
N
a
ší
FOOD SECTOR
Oblast výroby potravin a nápojů i sektor služeb patří k důležitým odvětvím
každého národního hospodářství a jeho podíl na HDP všech rozvinutých ekonomik se stále zvyšuje.
Důležitost potravinářského průmyslu spočívá mj. v zajištění dostupnosti bezpečných, kvalitních a zdravotně nezávadných potravin.
Všechny členské státy Evropské unie jsou povinny respektovat přísná nařízení týkající se zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti potravin. Rostoucí nároky
na kvalitu, bezpečnost a nezávadnost potravin se odrážejí ve vysokých požadavcích na jakost a vlastnosti OOPP používaných v tomto sektoru. Vysoký
konkurenční tlak v potravinářském průmyslu vede ke snaze zajistit pro jejich
uživatele kvalitní, komfortní a cenově přijatelné pracovní prostředky; rukavice, oděvy a pracovní nebo bezpečnostní obuv.
Jednorázové rukavice z katalogu FOOD SECTOR vyrábí společnost Semperit
AG Holding, jeden z největších globálních hráčů na poli rukavic pro jednorázové použití. Většina rukavic je vyráběna za použití nejmodernějších výrobních technologií pod přísnou hygienickou kontrolou ve výrobních závodech
společnosti Semperit AG. Kompletní produkce odpovídá evropským požadavkům na styk rukavic s potravinami.
Katalog dále obsahuje pracovní oděvy, obuv a jednorázové prostředky, které
jsou v potravinářském průmyslu a službách obvykle používány.
Všechny ochranné rukavice musí odpovídat EN 420
EN 420
stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost
materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané
výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice
EN 388
specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti
mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím
Odolnost proti oděru (počet cyklů)
100
500
2 000
8 000
-
Odolnost proti řezu (index)
1,2
2,5
5
10
20
Odolnost proti dalšímu trhání (N)
10
25
50
75
-
Odolnost proti propíchnutí (N)
20
60
100
150
-
EN 374
specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům
ochranné rukavice proti
chemickým rizikům plnohodnotné
ochranné rukavice proti
chemickým rizikům jednoduché
ochranné rukavice proti
bakteriologickým rizikům
Tento symbol potvrzuje, že ochranné rukavice jsou v souladu s evropskou normou 1935/2004, která definuje obecné požadavky
na materiály určené ke styku s potravinami.
Úroveň
(třída)
5
Úroveň
(třída)
4
Úroveň
(třída)
3
Úroveň
(třída)
2
Úroveň
(třída)
1
V tomto kontextu jsou regulovány migrační vlastnosti (např. možné přenesení částí produktu za určitých podmínek). To znamená, že
tyto materiály se nesmí uvolňovat do potravin v míře, která by představovala riziko pro konzumenty. Testy jsou provedeny
akreditovaným institutem v souladu s danými požadavky a zákony.
EN 455
Tato evropská norma stanovuje požadavky a metody zkoušení fyzikálních vlastností lékařských rukavic pro jednorázové použití
za účelem zajištění, aby tyto rukavice při použití poskytly a udržely příslušný stupeň ochrany pacienta i uživatele před kontaminací.
EN 511 Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.
Rozlišují se tři kategorie ochrany:
odolnost proti konvekčnímu chladu
odolnost proti kontaktnímu chladu propustnost vody (0-4)
(0-4)
(0-1)
A5062 SEMPERGUARD XTENSION
A5051 SEMPERGUARD COMFORT
v
v
v
S – L 100|1000
XL 90|900
v
v
v
S – L 100|1000
XL 90|900
VNĚJŠÍ STRANA
VNITŘNÍ STRANA
VELIKOST
A5051
SEMPERGUARD
COMFORT
NITRIL
TEXTURA NA PRSTECH
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,1
240
v
A5062
SEMPERGUARD
XTENSION
NITRIL
TEXTURA NA PRSTECH
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,1
290
v
A5065
PROTECTS
NITRIL
HYGIENIC NITRILE
TEXTURA NA PRSTECH
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,055
230
A5067
SEMPERCARE
NITRIL ALOE
NITRIL
HLADKÁ
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,07
240
v
v
v
v
S – L 200|2000
XL 180|1800
SEMPERGUARD
XTRA BLACK
NITRIL
TEXTURA NA PRSTECH
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,07
240
v
v
v
v
S – L 200|2000
XL 180|1800
*
*
k dispozici v druhé polovině roku 2013
EN 455
BALENÍ
MATERIÁL BARVA
A5069
DÉLKA mm
EN 374
NÁZEV
*
TLOUŠŤKA DLANĚ mm
EN 374
ARTIKL
S – L 200|2000
XL 180|1800
v
A5065 PROTECTS HYGIENIC NITRILE
A5051 SEMPERGUARD COMFORT
A5062 SEMPERGUARD XTENSION
A5067 SEMPERCARE NITRIL ALOE
A5069 SEMPERGUARD XTRA BLACK
ochranné rukavice
zdravotní rukavice
ve shodě s legislativou 1935/2004
ekonomické balení po 200 a 180 párech
A5069 SEMPERGUARD XTRA BLACK
CAT. III
CAT. I
A5051 SEMPERGUARD COMFORT
elasticita a komfort při nošení téměř jako
u latexových rukavic
bez ftalátů, alergenních proteinů
ideální pro ochranu proti postřiku chemikáliemi
signální modrá barva, vhodné pro prostředí
v souladu s HACCP
černá barva
excelentní elasticita
vhodné do průmyslu (oleje)
kadeřnictví, kosmetika
Charakteristika
A5062 SEMPERGUARD XTENSION
mají stejné složení i charakteristiku jako SEMPERGUARD COMFORT
délka 29 cm
jsou ideální pro kombinaci s overalem
nebo pláštěm
A5067 SEMPERCARE NITRIL ALOE
zajišťuje ideální cit a hmat díky tloušťce
dlaně 0,07 mm
rukavice obsahují aloe vera a vitamin E
vhodné pro suchou pokožku
A5065 PROTECTS HYGIENIC NITRILE
A5067 SEMPERCARE NITRIL ALOE
A5069 SEMPERGUARD XTRA BLACK
JEDNORÁZOVÉ
OCHRANNÉ RUKAVICE
5
A90891 ECO LATEX
A9089 PROTECTS HYGIENIC LATEX
přírodní materiál vyniká svojí elasticitou (až 900 %)
dokonale padnou jako „druhá kůže“
varianta A9089 ekonomické balení po 200 kusech
A5068 PROTECTS HYGIENIC LATEX NEPUDR.
obsahují méně latexových proteinů než pudrované
bez pudru, snižují zdravotní rizika spojená
s používáním pudrovaných rukavic, jako jsou
alergie a kontaminace výrobku
pudr v použitých rukavicích v kombinaci s potem
může být příčinou vzniku patogenních mikrobů
i zárodků nemocí
Charakteristika
ARTIKL
NÁZEV
MATERIÁL BARVA
VNĚJŠÍ STRANA
VNITŘNÍ STRANA
VELIKOST
A90891
ECO LATEX
NITRIL
TEXTURA NA PRSTECH
PUDROVANÁ
S – XL
0,10
240
˅
S – L 100|1000
XL 90|900
A9089
PROTECTS
HYGIENIC LATEX
LATEX
TEXTURA NA PRSTECH
PUDROVANÁ
S – XL
0,1
230
˅
S – L 200|2000
XL 180|1800
A5068
PROTECTS
HYGIENIC LATEX
NEPUDR.
NITRIL
TEXTURA NA PRSTECH
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,11
230
˅
S – L 100|1000
XL 90|900
*
*
k dispozici v druhé polovině roku 2013
TLOUŠŤKA DLANĚ mm
DÉLKA mm
BALENÍ
A90891 ECO LATEX
A9089 PROTECTS HYGIENIC LATEX
A5068 PROTECTS HYGIENIC LATEX NEPUDR.
JEDNORÁZOVÉ
OCHRANNÉ RUKAVICE
7
A5064 PROTECTS HYGIENIC VINYL PUDROVANÉ ČIRÉ
ekonomické balení po 200 kusech
A5066 PROTECTS HYGIENIC VINYL NEPUDR. MODRÉ
signální modrá barva
balení po 100 kusech
Charakteristika
VINYL
ekonomicky nejoptimálnější materiál
pro splnění zákonných povinností na ochranu
výrobků, zejména potravin
dle regulace EU 10/2011 s platností od 1.1. 2013
nelze používat vinylové rukavice pro manipulaci
s potravinami obsahujícími živočišný tuk
(máslo, mléko, uzeniny)
A5064 PROTECTS HYGIENIC VINYL PUDROVANÉ ČIRÉ
A5066 PROTECTS HYGIENIC VINYL NEPUDR. MODRÉ
ARTIKL
NÁZEV
MATERIÁL
A5064
PROTECTS HYGIENIC
VINYL
PUDROVANÉ ČIRÉ
A5066
PROTECTS HYGIENIC
VINYL
NEPUDR. MODRÉ
BARVA
VNITŘNÍ STRANA
VELIKOST
VINYL
HLADKÁ
PUDROVANÁ
S – XL
0,055
230
˅
S – L 200|2000
XL 180|1800
VINYL
HLADKÁ
NEPUDROVANÁ
S – XL
0,055
230
˅
S – L 100|1000
XL 100|1000
JEDNORÁZOVÉ
TLOUŠŤKA DLANĚ mm
BALENÍ
VNĚJŠÍ STRANA
OCHRANNÉ RUKAVICE
DÉLKA mm
9
A5058 SEMPERPLUS
ARTIKL
NÁZEV
MATERIÁL
A5058
SEMPERPLUS
NITRIL
A5061
A5056
SEMPERSOFT
BARVA
A5061 SEMPERVELVET
TLOUŠŤKA DLANĚ mm
EN 374
VNĚJŠÍ STRANA
VNITŘNÍ STRANA
VELIKOST
DÉLKA mm
OBRÁCENÉ KOSOČTVERCE
VELUROVÁ ÚPRAVA
XS – XL
0,38 ±0,05
330 ± 10
v
v
SEMPERVELVET LATEX
STRUKTUROVANÁ
VELUROVÁ ÚPRAVA
S – XL
0,45 ±0,05
300 ± 10
v
v
VINYL
STRUKTUROVANÁ
VELUROVÁ ÚPRAVA
S – XL
0,5
320 ± 10
v
v
EN 374
EN 374
EN 388
v
3101
1|12|144
v
2100
1|12|144
v
2000
1|12|144
BALENÍ
A5058 SEMPERPLUS
A5056 SEMPERSOFT
CAT. III
ochranné rukavice
unikátní vlastnosti
vysoká mechanická odolnost
výborné ochranné vlastnosti nitrilu především
pro manipulaci s chemikáliemi (vhodné do olejů)
pro většinu profesionálních čistících aplikací
povrchová úprava pro lepší úchop
CAT. III
ochranné rukavice
bez ftalátů
velmi dobrá snášenlivost
nedráždí pokožku rukou
prevence proti alergickým reakcím na latex
nebo ideální řešení pro osoby s již evidovanými
kožními problémy
chemicky ochranné rukavice z vinylu (PVC)
vnitřní velurová úprava pro absorpci potu
a vysoký komfort při nošení
vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí
ve shodě s HACCP (signální modrá barva)
A5061 SEMPERVELVET
CAT. III
ochranné rukavice
ekonomické, technické rukavice
bez pudru
vnitřní velurová úprava pro absorpci potu
a vysoký komfort při nošení
vhodné pro manipulaci s potravinami v prostředí
ve shodě s HACCP (signální modrá barva)
dobrá odolnost vůči potravinám s živočišným tukem
Charakteristika
A5056 SEMPERSOFT
OPAKOVANÉ POUŽITÍ
OCHRANNÉ RUKAVICE
11
A5006/09 HDPE
nejekonomičtější rukavice s atestem
do potravinářského průmyslu
v prodeji po 100 kusech na papírové liště
Charakteristika
A5006/09 HDPE
ARTIKL
NÁZEV
MATERIÁL
A5006/09
HDPE
HDPE
BARVA
VELIKOST
L
BALENÍ
v
100|10.000
A8037 ROP
A8051 ROSJ
pletené rukavice z nylonu
vynikající uživatelský komfort
nezanechávají stopy vláken
vysoký stupeň ochrany
pletené rukavice ze směsi materiálu polyester
a přírodního viskózového vlákna
poskytují ochranu proti chladu
vhodné pro manipulaci s balenými mraženými
potravinami
A8053 FROST TOUCH
pletené rukavice
certifikovaná ochrana proti mechanickým
rizikům i chladu
A8037 ROP
A8051 ROSJ
A8053 FROST TOUCH
OPAKOVANÉ POUŽITÍ
ARTIKL
NÁZEV
MATERIÁL
BARVA
A8051
ROSJ
POLYESTER
VISKÓZA
L
A8053
FROST TOUCH
AKRYL
VLNA
S – XL
A8037
ROP
NYLON
XS – XXL
OCHRANNÉ RUKAVICE
EN 511
VELIKOST
EN 388
BALENÍ
100|10.000
22X
v
114X
10|100
2142
10|200
13
H2102 YVONNE
stylová fleecová dámská mikina
z kvalitního materiálu
skvěle vypracovaný střih s vídeňskými švy lichotí postavě, 280 g/m²
dvě spodní kapsy
zajímavé detaily - zip, garáž na zip
a ozdobné švy v jemných pastelových
barvách
bílo-mintová
H2104 JANETTE
originální fleecová dámská vesta
krásný střih s vídeňskými švy a
dvěma kapsami, 280 g/m²
lemování průramků a stojáčku, zip, garáž na zip a ozdobné ploché švy v jemných pastelových barvách
bílo-mintová
Charakteristika
TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ PRO MUŽE
VELIKOST
44
46
48
S
OBVOD HRUDNÍKU
OBVOD PASU
50
52
M
54
56
L
58
60
XL
62
64
XXL
66
XXXL
84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112
112-116 116-120 120-124
124-128 128-132
72-76 76-80 80-84
100-104 104-108 108-112
112-116 116-120
84-88
88-92
92-96
96-100
TABULKA VELIKOSTÍ ODĚVŮ PRO ŽENY
VELIKOST
38
40
42
XS
44
46
S
48
50
M
52
54
L
XL
OBVOD HRUDNÍKU
76-80 80-84 84-88
88-92
92-96
96-100 100-104 104-108
OBVOD PASU
60-64 64-68 68-72
72-76
76-80
80-84
OBVOD BOKŮ
90-93 93-96 96-99 99-102 102-105 105-108 108-111 111-114
84-88
56
88-92
108-112
58
60
XXL
112-116
116-120 120-124
92-96
96-100
100-104 104-108
114-117
117-120
120-123 123-126
H2102 YVONNE
H2104 JANETTE
ARTIKL
NÁZEV
VARIANTA
H2102
YVONNE
H2104
JANETTE
FLEECOVÉ ODĚVY
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
DÁMSKÁ MIKINA
XS – XXL
1|20
DÁMSKÁ VESTA
XS – XXL
1|20
PRACOVNÍ ODĚVY
15
7041 ERIK
H
H7047 ELIN
keprový plášť s dlouhým rukávem
100 % bavlna, 248 g/m²
zapínání na knoflíky, s límečkem
našívané kapsy
varianta H7041 pánský bílý plášť
varianta H7047 dámský bílý plášť
Charakteristika
ARTIKL
NÁZEV
VARIANTA
H7041
ERIK
H7047
ELIN
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
PÁNSKÝ PLÁŠŤ
44 – 64
1|40
DÁMSKÝ PLÁŠŤ
40 – 62
1|40
H7041 ERIK
H7047 ELIN
H7021 AMY
zástěra s laclem 85 x 99 cm
100 % bavlna, 248/m²
univerzální velikost, bílá
H7017 IDA
bílá zástěra do pasu 72 x 62 cm
100 % bavlna, 248/m²
univerzální velikost
ARTIKL
NÁZEV
VARIANTA
H7021
AMY
H7017
IDA
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
ZÁSTĚRA LACL
UNI
1|40
ZÁSTĚRA PAS
UNI
1|40
H7017 IDA
H7021 AMY
PRACOVNÍ ODĚVY
17
H7053 SANDER
bílé kalhoty
100 % bavlna, 248 g/m2
H7054 SANDER WOMAN
bílé kalhoty
100 % bavlna, 248 g/m2
Charakteristika
H7053 SANDER
H7054 SANDER WOMAN
ARTIKL
NÁZEV
VARIANTA
H7053
SANDER
H7054
SANDER WOMAN
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
PÁNSKÉ BÍLÉ KALHOTY
44 – 64
1|40
DÁMSKÉ BÍLÉ KALHOTY
40 – 62
1|40
H13001 LIMA
tričko s krátkým rukávem
100 % bavlna, 160 g/m2
H13099 LIMA EXCLUSIVE
tričko s krátkým rukávem,
100 % bavlna, 190 g/m2
H13090 ROMA
tričko s krátkým rukávem, výstřih do „V“
100 % bavlna, 160 g/m2
13001 LIMA
H
H13099 LIMA EXCLUSIVE
H13090 ROMA
ARTIKL
NÁZEV
VARIANTA
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
H13001
LIMA
TRIČKO
S – XXXL
1|100
H13099
LIMA EXCLUSIVE
TRIČKO
S – XXXL
1|100
H13090
ROMA
TRIČKO
M – XXL
1|100
ODĚVY PRO GASTRONOMII
PRACOVNÍ ODĚVY
19
F1109 AURA 9422
F1108 AURA 9432
skládací respirátor třípanelového designu
přizpůsobí se všem tvarům a velikostem obličeje
tvarová stálost umožňuje použití v teplém
a vlhkém prostředí
tvarovaný nosní panel se přizpůsobí konturám
nosu a obličeje a poskytuje široké pole vidění,
umožňuje použití s ochrannými brýlemi
integrovaná nosní svorka ve vrstvách respirátoru
snižuje riziko jeho porušení
3M™ Cool Flow ventilek efektivně zamezuje teplu
a vlhkosti vznikajícím při dýchání, poskytuje
chladnější prostředí a pohodlnější nošení
ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl
varianta F1109 stupeň ochrany FFP2 s modrým
upínacím systémem
varianta F1108 stupeň ochrany FFP3 s červeným
upínacím systémem
F7011 AP1085
polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku 140 g/m², pro práci
v prašném prostředí
Charakteristika
Řada COMFORT 3M™ AURA 9400+
F1109 AURA 9422
F1108 AURA 9432
F7011 AP1085
RESPIRÁTORY TŘÍDY FFP2
ARTIKL
NÁZEV
F1109
AURA 9422
F1108
AURA 9432
F7011
AP1085
P2
FFP2
FFP3
VÁHA g
18
˅
˅
RESPIRÁTORY TŘÍDY FFP3
18
8
BALENÍ
˅
1|10|120
˅
1|10|120
1|50|1000
P3
FAKTOR OCHRANY
APF 10
APF 20
PEL **
12
50
NPK-P ***
12
50
TYPICKÉ APLIKACE
STŘEDNÍ ÚROVNĚ JEMNÉHO
PRACHU/AEROSOLŮ NA BÁZI
OLEJE NEBO VODY (SÁDRA,
CEMENT, PÍSKOVÁNÍ, DŘEVĚNÝ
PRACH)
POZNÁ SE PODLE MODRÝCH
PÁSKŮ NEBO PÍSMEN
VE VENTILKU
VYŠŠÍ ÚROVNĚ JEMNÉHO PRACHU/AEROSOLŮ NA BÁZI OLEJE
NEBO VODY (NEBEZPEČNÝ PRÁŠEK Z OBLASTI LÉČIV, BIOLOGICKÁ
ČINIDLA A VLÁKNA)
POZNÁ SE PODLE ČERVENÝCH
PÁSKŮ NEBO PÍSMEN
VE VENTILKU
SNADNÁ IDENTIFIKACE
EN 149
*APF: FAKTOR OCHRANY
**PEL: NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÝ EXPOZIČNÍ LIMIT NA PRACOVIŠTI
***NPK-P:PŘÍPUSTNÝ PRŮMĚRNÝ LIMIT NA PRACOVIŠTI
RESPIRÁTORY 3M™
OCHRANA DÝCHACÍCH CEST
21
C1076 SMARTFIT DETEKOVATELNÉ
patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou
teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru
zvukovodu
vyšší komfort a individuální přizpůsobení
se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem
v modré variantě s kovovým kroužkem pro detekci
C1075 FUSION DETEKOVATELNÉ
patentovaný dvojí materiál
rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení, zaručuje snadné
vložení do vnějšího zvukovodu
lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu
kovový kroužek pro detekci, jasně modrá barva
s úložným pouzdrem
C1077 LASER TRAK DETEKOVATELNÉ
jasně viditelné a detekovatelné zátky
pro dlouhodobé komfortní nošení
neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna
T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení
hladký povrch odolný proti znečištění
Legenda
ÚTLUM
střední hodnota útlumu v dB
SD
směrodatná odchylka pro každou
zkušební frekvenci
APV
hodnoty APV pro každou zkušební
frekvenci podle EN ISO 4869-2 pro
parametr alfa = 1
SNR
hodnota SNR stanovená podle EN ISO
4869-2 pro parametr alfa = 1
H, M, L
hodnoty H, M, L podle EN ISO 4869-2
pro parametr alfa = 1
ARTIKL
C1076
C1075
C1077
Charakteristika
STŘEDNÍ FREKVENCE OKTÁVOVÝCH PÁSEM f (Hz)
NÁZEV
SMARTFIT DETEKOVATELNÉ
FUSION DETEKOVATELNÉ
LASER TRAK DETEKOVATELNÉ
ÚTLUM
63
125
250
500
1000
2000
4000
8000
30,9
31,4
28,8
32,5
33,8
35,6
39,3
41,9
SD
6,2
7,3
8,9
8,1
7,3
4,3
6,0
5,0
APV
24,7
24,1
19,9
24,4
26,5
31,3
34,4
35,4
ÚTLUM
24,6
28,3
28,6
27,9
29,4
31,0
40,0
40,9
SD
6,0
5,1
5,6
5,0
5,6
3,7
5,6
5,5
APV
18,6
23,2
23,0
22,9
23,8
27,3
34,4
35,4
ÚTLUM
33,4
34,1
35,5
37,6
34,9
35,7
42,5
44,1
SD
4,6
4,7
4,6
4,1
5,0
2,8
2,9
4,2
APV
24,7
24,1
19,9
24,4
26,5
31,3
33,3
36,9
SNR
H
M
L
EN 352-2
BALENÍ
30
32
27
23
˅
1|50
28
29
25
24
˅
1|50
35
34
32
31
˅
1|100
C1075 FUSION DETEKOVATELNÉ
C1076 SMARTFIT DETEKOVATELNÉ
C1077 LASER TRAK DETEKOVATELNÉ
OCHRANA SLUCHU
23
G1266 VALI S1
G1265 FINN O1
G1268 FINN S1
G1263 VOG O1
G1267 VOG S1
bílý sandál se svrškem z pratelného mikrovlákna
vzhledu kůže
uvnitř prodyšná textilie zajišťující absorpci vlhkosti
podešev vyrobená z polyuretanu
vhodné do zdravotnictví a potravinářského
průmyslu
varianta G1263 bez ocelové špice
varianta G1267 s ocelovou špicí
bílá obuv se svrškem z pratelného mikrovlákna
vzhledu kůže
uvnitř prodyšná textilie zajišťující absorpci
vlhkosti
podešev vyrobená z polyuretanu
vhodné do zdravotnictví a potravinářského
průmyslu
varianta G1266 mokasín s ocelovou špicí
varianta G1265 polobotka bez ocelové špice
varianta G1268 polobotka s ocelovou špicí
Charakteristika
G1263 VOG O1
G1267 VOG S1
EN 20 347
ARTIKL
NÁZEV
G1263
VOG O1
˅
˅
˅
G1267
VOG S1
˅
˅
˅
G1266
VALI S1
˅
˅
G1265
FINN O1
˅
˅
˅
G1268
FINN S1
˅
˅
˅
EN 20 345
VELIKOST
BALENÍ
36 – 48
1|10
˅
˅
36 – 48
1|10
˅
˅
36 – 48
1|10
36 – 48
1|10
36 – 48
1|10
˅
˅
˅
˅
TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI
FRANCOUZSKÉ ČÍSLOVÁNÍ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ANGLICKÉ ČÍSLOVÁNÍ
4
4,5
5
6
6,5
7
8
9
9,5
10
11
12
13
G1266 VALI S1
G1265 FINN O1
G1268 FINN S1
FIRSTY
OBUV
25
G3105 MARS
G3107 MERKUR
ekonomické nazouváky z hovězí semišové usně
podešev kombinace korku, latexu a EVA
nastavitelná šířka nártu pomocí kovových spon
varianta G3105 bílý nazouvák
varianta G3107 bílý sandál s nastavitelným
patním páskem
Charakteristika
ARTIKL
NÁZEV
G3105
MARS
G3107
MERKUR
EN 20 347
VELIKOST
BALENÍ
˅
˅*
36 – 46
1|10
˅
˅*
36 – 46
1|10
* vybrané požadavky
TABULKA VELIKOSTÍ OBUVI
FRANCOUZSKÉ ČÍSLOVÁNÍ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ANGLICKÉ ČÍSLOVÁNÍ
4
4,5
5
6
6,5
7
8
9
9,5
10
11
12
13
G3105 MARS
G3107 MERKUR
FIRSTY
OBUV
27
G2025 BORK OB
G2025/W BORK OB W
Charakteristika
G2025 BORK OB
speciální bílé protiskluzové holínky
pro chůzi na velmi hladkém
a kluzkém povrchu
svršek z kvalitní gumy
vynikající protiskluzová podešev
bez ochranných vlastností
varianta G2025 pánské
varianta G2025/W dámské
ARTIKL
NÁZEV
G2025
BORK OB
G2025/W
BORK OB W
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
˅
41 – 48
1|10
˅
36 – 41
1|10
EN 20 347
˅
˅
G9HYGR HYGRADE OB
G9HYSA HYGRADE SAFETY S4
holínky z bílého PVC
bílá nylonová vystýlka
podešev ze zeleného PVC
varianta G9HYGR bez ochrany
varianta G9HYSA s ocelovou špicí
G9HYGR HYGRADE OB
G9HYSA HYGRADE SAFETY S4
ARTIKL
NÁZEV
G9HYGR
HYGRADE OB
G9HYSA
HYGRADE SAFETY S4
EN 20 347
˅
˅
˅
˅
˅
˅
EN 20 345
˅
˅
HOLÍNKY
˅
VELIKOST
BALENÍ
36 – 48
1|8
36 – 48
1|8
OBUV
29
H9001 TYVEK CLASSIC
bílý jednorázový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyetylen)
tvoří velmi účinnou bariéru proti tekutinám
a částicím, ale přitom zůstává propustný vzduchu
a vodní páře
třídílná kapuce, elastický pas, manžety a kotníky,
zip krytý légou
antistatický, bez silikonu
je vhodný pro práce v prostředí s nebezpečím
výbuchu vznikajícím elektrostatickým nábojem
doporučuje se pro práci v mikroelektronice,
v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu a při průmyslovém čištění
bílý jednorázový ochranný overal s elastickou
kapucí
3-vrstvý voděodolný materiál SMS®, 60 g/m2
s antistatickou úpravou
elastické manžety a pas
zapínaní na zip krytý légou
je určený k ochraně proti částicím a proti
částečnému potřísnění kapalinami nebo
postřiku
vhodný pro práci ve výbušném prostředí,
strojírenství, v automobilovém a chemickém
průmyslu
H9001 TYVEK CLASSIC
H4053 GUARD
H4053 GUARD
ARTIKL
NÁZEV
H9001
TYVEK CLASSIC
˅
˅
˅
˅
H4053
GUARD
˅
˅
˅
˅
H4042
ANDREW
CAT. III
VELIKOST
BALENÍ
M – XXXL
1|100
L – XXXL
1|50
L – XXL
1|50
H4042 ANDREW
H4042 ANDREW
bílá kombinéza s elastickou kapucí
z polypropylenu, 40 g/m²
elastické manžety a pas
zapínání na zip
H4040 SYLVIE
bílý plášť z polypropylenu SPP, 40 g/m²
zapínání na čtyři druky, elastické manžety
H4041 PEPE
bílý plášť se stojáčkem z polypropylenu SPP, 40 g/m²
dvě kapsy, zapínání na zip, elastické manžety
Charakteristika
H4043 STEVE
bílý polyetylenový plášť, tloušťka 30 mikronů,
zapínání na druky
H4040 SYLVIE
ARTIKL
NÁZEV
VELIKOST
BALENÍ
H4040
SYLVIE
L – XXL
1|50
H4041
PEPE
L – XXL
1|50
H4043
STEVE
UNI
10|200
H4043 STEVE
H4041 PEPE
JEDNORAZOVÉ ODEVY
PRACOVNÉ ODEVY
31
KATEGORIE OCHRANY
POZNÁMKA
NORMA
EN 340
CE KATEGORIE III CHEMICKÉ OCHRANNÉ ODĚVY
CAT. III
TYP 6 KAPALNÉ CHEMIKÁLIE
LEHKÉ POSTŘÍKÁNÍ
EN 13034
TYP 5 NEBEZPEČNÉ SUCHÉ ČÁSTICE
EN ISO 13982-1
TYP 4 KAPALNÉ CHEMIKÁLIE
ARTIKL
NÁZEV
H4044
H4057
SPREJ – OLEJOVÁ NEBO VODNÍ MLHA
EN 14605
BIOLOGICKÉ NEBEZPEČÍ
EN 14126
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI
EN 1149-5
KONTAMINACE RADIOAKTIVNÍMI ČÁSTICEMI
EN 1073-2
OMEZENÉ ŠÍŘENÍ PLAMENE
ISO 14116
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
LAURA
UNI
100|1000
LAURA BLUE
UNI
100|1000
HS56175
56175
UNI
1|50
HS56180
56180
UNI
1|50
H5320
MOE
UNI
1|50
˅
Charakteristika
H4057 LAURA BLUE
H4044 LAURA
H4057 LAURA BLUE
polyetylenová zástěra
120 x 70 cm, tloušťka 30 mikronů
H4044 LAURA
S56175 56175
H
HS56180 56180
vinylová zástěra s náprsenkou, 112 x 84 cm,
síla 0,508 mm
nylonové tkanice na uvázání
odolná proti širokému spektru chemikálií,
tukům, olejům a mazivům
kat III EN 14605
zástěra z polypropylenu s PVC zátěrem
110 x 75 cm, tloušťka 0,3 mm
ve dvou barevných variantách
HS56175 56175
H5320 MOE
HS56180 56180
JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
PRACOVNÍ ODĚVY
H5320 MOE
33
H4045 INA
bílá jednorázová čepice z polypropylenu, ø 53 cm
polyetylenový rukávník, tloušťka 16 mikronů,
délka 40 cm
H4047 TINA
bílá jednorázová čepice s kšiltem z polypropylenu
H4051 LUKE
modré návleky na obuv z polyetylenu,
2,5 g, 15 x 41 cm
H4046/W ULA
H4046/B ULA
H4046/G ULA
jednorázová čepice z polypropylenu, provedení klip
ve třech barevných variantách
4048/W SKIN
H
H4048/B SKIN
H4050 KIM
modré návleky na obuv z polypropylenu,
s protiskluzovou úpravou, 35 g, 16 x 39 cm
H4049 EVE
bílá polypropylenová rouška s dvojitým upínacím
systémem, tři sklady
Charakteristika
H4049 EVE
H4045 INA
H4047 TINA
H4046/W ULA
H4046/B ULA
H4046/G ULA
ARTIKL
NÁZEV
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
H4045
INA
UNI
100|1000
H4047
TINA
UNI
100|1000
H4046/W
ULA
UNI
100|1000
H4046/B
ULA
UNI
100|1000
H4046/G
ULA
UNI
100|1000
H4049
EVE
UNI
50|2000
H4051 LUKE
H4048/W SKIN
H4048/B SKIN
ARTIKL
NÁZEV
H4048/W
H4048/B
BARVA
VELIKOST
BALENÍ
SKIN
UNI
100|2000
SKIN
UNI
100|2000
H4051
LUKE
UNI
100|2000
H4050
KIM
UNI
100|1000
JEDNORÁZOVÉ ODĚVY
H4050 KIM
PRACOVNÍ ODĚVY
35
www.ardon.cz
Download

Katalog FOOD SECTOR 2013 (6Mb PDF) - OP