nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 130
SKUPINOVÉ
BATERIOVÉ
SYSTÉMY
130
nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 131
Tabulka systému NGBVA a NGBVE
Typ
NGBVA 24 / 6 / _ / 1 / 3
NGBVA 24 / 6 / _ / 3 / 9
NGBVE 24 / 6 / _ / 1 / 3
NGBVE 24 / 6 / _ / 3 / 9
Nabíjecí jednotka
L24 / 6
integrovaný
integrovaný
integrovaný
integrovaný
Baterie s předpokládanou
životností 5 let
10 až 115 Ah
10 až 115 Ah
10 až 115 Ah
10 až 115 Ah
max. 1× WLG 400
nebo 1× WLG 750
max.
1× WLG 750 + 2× WLG 400
nebo 3× WLG 400
max. 1× WLG 400
nebo 1× WLG 750
max.
1× WLG 750 + 2× WLG 400
nebo 3× WLG 400
integrovaný
integrovaný
integrovaný
integrovaný
Vestavná tiskárna ED
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
LON-BUS interface
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
Kontrolní systém
LOGICA-Visual
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
volitelný
(max. 1)
osazení rámu
(max. 3)
osazení rámu
(max. 9)
osazení rámu
(max. 3)
osazení rámu
(max. 9)
Provedení
závěsný kabinet na zeď
(elektronika a baterie)
závěsný kabinet na zeď
(elektronika a baterie)
závěsný kabinet na zeď
(elektronika a baterie)
závěsný kabinet na zeď
(elektronika a baterie)
Rozměry (H × W × D)
1 140 × 600 × 350 mm
1 140 × 600 × 350 mm
1 140 × 600 × 350 mm
1 140 × 600 × 350 mm
Měnič (konvertor) WLG
Řídicí a kontrolní
jednotka
KOMBI CONTROL
USB interface
TCP / IP interface
GSM interface
Hlavní vypínač / stykačový
podmíněně řídicí modul
LSSA 230 / 24
Hlavní vypínač / stykačový
podmíněně řídicí modul
LSSA 24
Centrální a skupinový bateriový systém
Podmíněně řízený
schodišťový přepínací
modul TSZ 230
Řídicí a kontrolní
moduly
AK 1× 32 EÜ
AK 2× 32 EÜ
AK 4× 32 EÜ
Řídicí a kontrolní
moduly
AK 1× 32 SÜ
AK 2× 32 SÜ
AK 4× 32 SÜ
Řídicí a kontrolní
moduly
AK 32-SÜ-AC
131
nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 132
Schéma systému NGBVA a NGBVE
Hlavní rozvaděč
„Napájení nouzového osvětlení”
L1
L2
L3
N
PE
Třífázový monitoring
LON interface
GSM interface
USB/RS485 interface
TCP/IP interface
Monitorovací systém
s LOGICA VISUAL
Signalizační a spínací moduly
Centrální stanice
132
nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 133
Podružný rozvaděč
Napájení hlavního osvětlení č. 2
Podružný rozvaděč
Napájení hlavního osvětlení č. 1
L1
L2
L3
N
PE
L1
L2
L3
N
PE
Light switch/
contactor
Light switch/
contactor
Monitor sítě DS3 UV
pro komunikaci
s modulem LSSA 24
Nouzová svítidla mohou být spínána
světelným spínačem za použití hlavního
spínacího řídicího modulu LSSA.
Až do 36 nouzových okruhů s maximálně 32 nouzovými svítidly na jeden okruh
Nouzová svítidla v trvale svítícím režimu
Nouzová svítidla v trvale svítícím režimu
spínaná pomocí spínače hlavního osvětlení
Centrální a skupinový bateriový systém
Nouzová svítidla v pohotovostním režimu
133
nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 134
Skupinový bateriový systém NGBVA
Skupinový bateriový systém NGBVA dle EN 50171 obsahuje:
• Řídicí a kontrolní systém KOMBI CONTROL
• Nabíjecí jednotka L24 / 6
• Spínač trvale svítícího režimu
• Spínač pohotovostně svítícího režimu
• Monitorovací jednotka stavu síťového napájení hl. rozvaděče DS3 pro přepnutí
nouzových trvale svítících svítidel
• Přípojka pro vnější monitorovací jednotky stavu síťového napětí v podružných
rozvaděčích DS 3 UV pro svítidla v pohotovostním nouzovém režimu
• 1 nebo 3 rámová zásuvná místa pro konvertory
• 3 nebo 9 rámových zásuvných míst pro řídicí a kontrolní moduly
Součástí skříně řídicího kabinetu jsou uzamykatelné dveře se skleněným průhledovým panelem a otočným rámem. Moduly pro 19" rámovou technologii.
Bateriová skříň s uzamykatelnými dveřmi a ventilačními otvory.
Technická data
1 ~ N PE 50 / 60 Hz
Svorkovnice:
25 mm2
U: 230 V (+6 % / -10)
Kabelové vstupy:
seshora
3 ~ N PE 50 / 60 Hz
Skříň:
ocelové tělo
U: 400 V (+6 % / -10)
Montáž:
na stěnu
Pojistky:
25 A, 3pólová
Stupeň krytí:
IP 54 / IP 32
Svorkovnice:
10 mm2
Elektrická třída:
I
Pracovní teplota:
20 °C
Síťové napájení:
Bateriové napájení: U = 24 V
Pojistky:
max. 80 A, 2pólová
SlebLOGICA systém:
AutoLOGICA systém:
Barva skříně:
světle šedá RAL 7035
Barva skříně:
Barva modulů:
černá / červená
zářivě modrá RAL 5007
nebo
světle šedá RAL 7035
Barva modulů:
šedá / modrá
Skupinový bateriový systém NGBVE
Skupinový bateriový systém NGBVE dle EN 50171 obsahuje:
• Řídicí a kontrolní systém KOMBI CONTROL
• Nabíjecí jednotka L24 / 6
• Spínač trvale svítícího režimu
• Spínač pohotovostně svítícího režimu
• Monitorovací jednotka stavu síťového napájení hl. rozvaděče DS3 pro přepnutí
nouzových trvale svítících svítidel
• Přípojka pro vnější monitorovací jednotky stavu síťového napětí v podružných
rozvaděčích DS 3 UV pro svítidla v pohotovostním nouzovém režimu
• 1 nebo 3 rámová zásuvná místa pro konvertory
• 3 nebo 9 rámových zásuvných míst pro řídicí a kontrolní moduly
Součástí skříně řídicího kabinetu jsou uzamykatelné dveře. Moduly pro 19" rámovou technologii. Bateriová skříň s uzamykatelnými dveřmi a ventilačními
otvory.
Technická data
1 ~ N PE 50 / 60 Hz
Svorkovnice:
25 mm2
U: 230 V (+6 % / -10)
Kabelové vstupy:
seshora
3 ~ N PE 50 / 60 Hz
Skříň:
ocelové tělo
U: 400 V (+6 % / -10)
Montáž:
na stěnu
Pojistky:
25 A, 3pólová
Stupeň krytí:
IP 54 / IP 32
Svorkovnice:
10 mm2
Elektrická třída:
I
Pracovní teplota:
20 °C
Síťové napájení:
Bateriové napájení: U = 24 V
Pojistky:
max. 80 A, 2pólová
SlebLOGICA systém:
AutoLOGICA systém:
Barva skříně:
světle šedá RAL 7035
Barva skříně:
Barva modulů:
černá / červená
zářivě modrá RAL 5007
nebo
světle šedá RAL 7035
Barva modulů:
134
šedá / modrá
nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 135
Nabíjecí modul
pro NGBVA a NGBVE
Nabíjecí modul L24 / 6
Nezávislý zásuvný modul autonomního nabíječe, event. dobíječe baterie. Nabíjení
sleduje teplotně odvozenou křivku IU danou směrnicí DIN VDE 0510 s kapacitně
podmíněným přechodem ze stavu nabíjení do stavu udržování jmenovité kapacity baterie.
Technická data
Nabíjecí napětí:
27 V
Nabíjecí proud:
6A
Provedení:
19" zásuvný modul
(1 rámová jednotka)
Typ:
L24 / 6
Objednací kód:
G32547-SL
Objednací kód:
G32547-AL
Barevné provedení:
černá / červená
Barevné provedení:
šedá / modrá
Baterie pro NGBVA a NGBVE
Zapouzdřená, bezúdržbová olověná baterie s předpokládanou životností 5 let
a více při okolní teplotě 20 °C dle EN 50171.
Technická data
Kapacita baterie (Ah)
Bateriové napětí (V)
Bateriový proud (A)
1h
Maximální zatížení (W)
Bateriový proud (A)
3h
Maximální zatížení (W)
Kapacita baterie a maximální povolené zatížení
24
40
14,8
355
5,7
136
23,7
568
9,1
218
65
24
35,5
852
13,6
327
85
115
50,3
1 207
19,5
468
62,5
1 500
20,8
500
Měnič WLG
Jednotka pro přeměnu z bateriového napětí 24 V DC na výstupní napětí 230 V DC.
Jeden měnič (konvertor) napájí až tři moduly výstupního proudového okruhu v bateriovém režimu.
Technická data
Výkon:
400 W
Výkon:
750 W
Provedení:
19" zásuvný rám
(1 rámové pole)
Provedení:
19" zásuvný rám
(1 rámové pole)
Typ:
WLG 400
Typ:
WLG 750
Barva modulu:
černá / červená
Barva modulu:
šedá / modrá
Objednací kód:
G32812-SL
Objednací kód:
G32811-SL
Objednací kód:
G32812-AL
Objednací kód:
G32811-AL
Systémová zařízení:
NGBVA / NGBVE 24 / 6 / ___ / 1 / 3: 1× WLG 400 nebo 1× WLG 750
NGBVA / NGBVE 24 / 6 / ___ / 3 / 9: 2× WLG 400 + 1× WLG 750 nebo
3× WLG 400
135
Centrální a skupinový bateriový systém
Měnič (konvertor)
pro NGBVA a NGBVE
nouzovy-katalog 16.5.11 16:22 Stránka 136
Navržení a uspořádání NGBVA a NGBVE
Skupinové bateriové systémy NGBVA a NGBVE mohou být
navrženy dle níže uvedených instrukcí:
1. Zjištění požadavků a specifikací zákazníka:
• Množství a technické podrobnosti k dodávaným nouzovým
svítidlům (jako např. typ světelného zdroje, výkon světelného
zdroje)
• Množství a technické podrobnosti k okruhům (trvale svítící,
podmíněně ovládaná pohotovostně svítící svítidla, podmíněně
spínaná pohotovostně svítící svítidla)
• Způsob monitorování svítidel
2. Výkonová bilance ve standardním a bateriovém režimu (informace o světelném zdroji a předřadníku) 1)
3. Nabíjecí jednotka
4. Baterie
5. Měnič (konvertor)
6. Řídicí a kontrolní moduly
7. Možnosti
Typ: Identifikace skupinové bateriové stanice:
NGBVA
24 / 6 / ___ / _ / __ / _ /
NGBVE
Doba nouzového režimu (h)
(1 = 1 h / 3 = 3 h)
Počet rámových pozic pro řídicí
a kontrolní moduly
Počet rámových pozic pro měniče
(konvertory)
Výkon baterií (Ah)
Nabíjecí proud (A)
1) Příkon ECSL, ECKC a EC modulů na vyžádání.
136
Download

Katalogový list