BINDZIL, TOSIL
Vlastnosti: Slabě opalizující nebo mléčně zabarvený koloidní roztok kyseliny křemičité ve vodě.
Slabě alkalické typy s pH 8,0 – 10,5 a nízkým obsahem stabilizačních alkálií. Všechny typy jsou
anionaktivní a částice mají záporný náboj.
Specifikace:
Parametry
Bindzil 1430 MS
Bindzil 1430 MSLV
Bindzil 1430
Bindzil 1440
SiO2 (% hm.)
29,4 – 31,5
30
28,9 – 30,8
38,6 – 40,6
0,15 – 0,25
≤ 0,20
0,33 – 0,47
0,35 – 0,60
Hustota (kg/m )
1200 - 1218
1203 – 1211
1200 – 1216
1288 - 1307
pH
8,8 – 10,2
8,0 – 9,5
9,6 – 11,0
9,9 – 10,9
Max 12
Max 30
ano
Na2O (% hm.)
3
-1
Viskozita (mPas )
6
≤ 5,0
Velikost částic (nm)
max. 12
14
Nemrznoucí úprava
ano
ano
ano
Parametry
Tosil A
Tosil 4A
Tosil 15
SiO2 (% hm.)
> 29,0
3,0 – 5,0
15,0 – 16,0
Max. 0,25
Max. 0,25
0,15 – 0,25
Hustota (kg/m )
> 1200
1,010 – 1,030
1100
pH
9 - 10
8,5 – 10,5
9,0 – 10,0
Na2O (% hm.)
3
-1
Viskozita (mPas )
5
Velikost částic (nm)
12 - 17
Nemrznoucí úprava
ano
Aplikace:

Pojivo při výrobě žáruvzdorných materiálů

Povrchová úprava textilních vlákem, papíru, kartonu

Výroba nátěrových hmot, stavební chemie, složka do sanačních přípravků

Výroba vín, piva a ovocných šťávStomatologie
Balení:



200 l PE sudy
1000 l IBC kontainery
autocisterny
Přeprava a skladování:
Všechny typy bez nemrznoucí úpravy mohou být skladovány o teplotě + 5°C až 30°C Koloidní
silikáty s nemrznoucí úpravou (FS) mohou 3x zmrznout bez jakékoliv změny svých vlastností.
Vytvořeno: 15.2.2010
Aktualizováno: 29.11.2011
Download

BINDZIL, TOSIL