Download

1. Jak velkou práci vykoná elektrická lokomotiva, která táhne vlak