ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Technická 2, 166 27 Praha 6
V Praze, dne 1. 2. 2011
Laboratoře pro vývoj a realizaci při Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického
v Praze – nově vznikající výzkumné centrum, které se bude zabývat zejména návrhem a diagnostikou
desek plošných spojů, hledá nové kolegy a spolupracovníky na uvedené pozice:
1. Vývojový pracovník – specialista na CAD SW pro návrh elektronických zařízení (Mentor
Graphics, OrCad) (popis pozice viz příloha č. 1)
2. Vývojový pracovník – specialista návrhu HW elektronických zařízení a desek plošných
spojů (popis pozice viz příloha č. 2)
3. Specialista pro SMT výrobu a výrobní technologie (popis pozice viz příloha č. 3)
4. Specialista pro testování a diagnostiku elektronických zařízení (popis pozice viz příloha č. 4)
Nabízíme:
-
Zajímavou profesní příležitost pro spolupráci na špičkově vybaveném pracovišti největší
technické univerzity v České republice
Možnost flexibilní spolupráce na plný i částečný úvazek
Prostor pro další vzdělávání (školení, kurzy, semináře) a profesní růst
Platové ohodnocení odpovídající Vaší praxi a dosahovaným pracovním výsledkům
Pestrou škálu benefitů – stravenky nebo možnost závodního stravování, týden dovolené
navíc, vzdělávací kurzy, univerzitní mateřská školka, kulturní, sportovní a společenské akce a
mnoho dalších
Požadujeme:
-
-
Ukončené VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni a min. 1 rok praxe na
obdobné pracovní pozici, nebo ukončené SŠ vzdělání a min. 4 roky praxe na obdobné
pracovní pozici;
Znalost praktického použití příslušných vývojových prostředků a technických zařízení;
Schopnost prezentace znalostí a školení dalších pracovníků;
Min. komunikativní znalost technické angličtiny.
Přihlášky obsahující (1) motivační dopis, (2) profesní životopis včetně informací o úspěšně řešených
projektech, (3) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, prosím, zasílejte elektronicky na
adresu [email protected]
ČVUT v Praze
tel.: (+420) 224 351 111
IČ: 68407700
Fakulta elektrotechnická
fax: (+420) 224 310 784
DIČ: CZ68407700
Technická 2
www.fel.cvut.cz
Bankovní spojení: KB Praha 6
166 27 Praha 6
č.ú. 19-5504540257/0100
Příloha č. 1
Vývojový pracovník – specialista na CAD SW pro návrh elektronických
zařízení (Mentor Graphics, OrCad)
Základní požadavky:
-
VŠ / SŠ vzdělání v oblasti elektroniky
Velmi dobré (teoretické i praktické) znalosti problematiky vývoje HW a využití CAD SW
vývojových nástrojů
Znalost moderních elektronických součástek a modulů
Schopnost a zájem trvale se učit novým věcem
Schopnost prezentace znalostí a školení dalších pracovníků
Komunikativní znalost technické angličtiny
Náplň práce:
-
-
Vývoj HW, především se zaměřením na návrh DPS, vč. tvorby související dokumentace
Podrobné seznámení se a využívání základních i speciálních modulů vývojového CAD SW
(především Mentor Graphics – schéma, layout, analogová a digitální simulace, návrh vf
obvodů, teplotní optimalizace, …)
Tvorba a správa knihovních prvků CAD SW vývojových prostředků
Obsluha a využití informačního systému pro plánování, řízení vývoje a technickou přípravu
výroby
Spolupráce s ostatními pracovníky vývoje, výroby a diagnostiky
Provádění školení
Příloha č. 2
Vývojový pracovník – specialista návrhu HW elektronických zařízení a desek
plošných spojů
Základní požadavky:
-
-
VŠ / SŠ vzdělání v oblasti elektroniky
Velmi dobré (teoretické i praktické) znalosti problematiky vývoje HW (analogová i digitální
technika) a využití CAD SW vývojových nástrojů pro návrh schématu, obvodovou simulaci a
návrh obrazce plošného spoje (především Mentor Graphics a OrCAD)
Znalost SMT technologií, vč. výrobních zařízení
Znalost moderních elektronických součástek a modulů
Znalost metod mezioperační a funkční kontroly (optické, rentgenové a elektrické)
Přehled o analogových a digitálních elektronických systémech a komunikačních protokolech
Znalost programování HW (programovatelné obvody a mikroprocesory)
Schopnost a zájem trvale se učit novým věcem
Schopnost prezentace znalostí a školení dalších pracovníků
Komunikativní znalost technické angličtiny
Náplň práce:
-
Vývoj HW, především se zaměřením na systémový návrh, obvodové řešení, vývoj FW/SW a
podporu testování,vč. tvorby související dokumentace
Blokové a součástkové řešení elektronických zařízení a desek, výběr vhodných součástek
Využívání základních i speciálních modulů vývojového CAD SW (především Mentor Graphics
– schéma, layout, analogová a digitální simulace, návrh vf obvodů, teplotní optimalizace, …)
Návrh testovacích postupů a potřebných testovacích pracovišť pro vývoj a výrobu
Obsluha a využití informačního systému pro plánování, řízení vývoje a technickou přípravu
výroby
Spolupráce s ostatními pracovníky vývoje, výroby a diagnostiky
Schopnost předávat teoretické znalosti i praktické zkušenosti ostatním členům vývojového
týmu
Příloha č. 3
Specialista pro SMT výrobu a výrobní technologie
Základní požadavky:
-
VŠ / SŠ vzdělání v oblasti elektroniky
Velmi dobré (teoretické i především praktické) znalosti problematiky SMT (výroba, součástky
a materiály, zařízení a jejich programování)
Znalost moderních SMD elektronických součástek a materiálů pro SMT
Znalost obsluhy a programování zařízení pro SMT technologie
Schopnost operativního řešení výrobních a technologických problémů
Schopnost a zájem trvale se učit novým věcem
Schopnost prezentace znalostí a školení dalších pracovníků
Komunikativní znalost technické angličtiny
Náplň práce:
-
-
Obsluha výrobních zařízení pro SMT technologii (sítotisk, osazování, pájení, mytí, …)
Vývoj řídícího SW pro výrobní zařízení, vč. tvorby související vývojové a výrobní
dokumentace (s podporou vývoje s využitím technologických souborů z CAD SW návrhových
systémů)
Příprava malosériové výroby osazovaných desek
Spolupráce s dodavateli výrobní technologie při údržbě a opravách zařízení
Obsluha a využití informačního systému pro plánování a řízení výroby
Spolupráce s ostatními pracovníky vývoje, výroby a diagnostiky
Provádění školení
Příloha č. 4
Specialista pro testování a diagnostiku elektronických zařízení
Základní požadavky:
-
VŠ / SŠ vzdělání v oblasti elektroniky
Velmi dobré (teoretické i především praktické) znalosti problematiky optické, rentgenové
diagnostiky a funkčního testování elektronických zařízení vyrobených SMT technologií
Znalost moderních testovacích a diagnostických metod a zařízení především pro optickou a
rentgenovou inspekci
Znalost obsluhy a programování zařízení pro diagnostiku a funkční testování
Schopnost operativního řešení výrobních a technologických problémů
Schopnost a zájem trvale se učit novým věcem
Schopnost prezentace znalostí a školení dalších pracovníků
Komunikativní znalost technické angličtiny
Náplň práce:
-
-
Obsluha diagnostických a testovacích zařízení pro SMT výrobu – mezioperační optická a
rentgenová diagnostika a elektrické funkční testování
Návrh testovacích a diagnostických pracovišť a postupů
Vývoj řídícího SW pro testovací a diagnostická zařízení, vč. tvorby související vývojové a
výrobní dokumentace (s podporou vývoje s využitím technologických souborů z CAD SW
návrhových systémů)
Příprava testování pro malé série desek
Spolupráce s dodavateli technologie pro testování a diagnostiku při údržbě a opravách
zařízení
Obsluha a využití informačního systému pro plánování a řízení výroby
Spolupráce s ostatními pracovníky vývoje, výroby a diagnostiky
Provádění školení
Download

FEL dopis - Laboratoř pro vývoj a realizaci