Kód materiálu
VY_32_INOVACE_1C1102
Název materiálu
písmeno L
Datum
říjen 2011
Anotace
Žáci vyhledávají ve skupině písmen písmeno L,l, hledají slova začínající
hláskou l, počítají slabiky ve slovech.
Autor
Mgr. Jiřina Tokarská
Jazyk
čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky,
odlišuje dlouhé a krátké samohlásky.
žádné
tiskací písmeno, velké písmeno L, malé písmeno l, hláska l, slabika
pracovní list
aktivita
žák
Stupeň a typ vzdělávání
1. stupeň, základní
Typická věková skupina
6 – 7 let
Ročník
1. třída
VY_32_INOVACE_1C1102
Vybarvi vajíčka, ve kterých je písmeno l,L.
s
T
u
L
e
p
u
l
u
a
t
L
o
s
o
L
e
o
p
l
t
P
a
L
p
s
o
L
e
o
s
L
t
u
a
L
l
L
u
L
l
L
p
o
a
e
p
o
VY_32_INOVACE_1C1102
Vybarvi obrázky slov, která začínají na L.
Pod obrázkem vybarvi tolik teček, kolik má slovo slabik.
00000
00000
L
00000
00000
00000
00000
00000
VY_32_INOVACE_1C1102
1. Labuť-Swan-coloring-page.gif. In: Http://www.supercoloring.com [online]. 19.11.2008 [cit.
2012-02-29]. Dostupné z: http://www.supercoloring.com/wp-content/main/2008_11/swancoloring-page.gif
2. Lednička-Klec2003-c005.gif. In: Http://arts.monash.edu.au [online]. 16.5.2007 [cit. 2012-02-29].
Dostupné z: http://arts.monash.edu.au/korean/klec/assets/clipart001/klec2003-c005.gif
3. Letadlo-Dopravni-prostredky-19.gif. In: Http://www.omalovankykvytisknuti.info/tag/letadlo
[online]. 24.12.2008 [cit. 2012-02-29]. Dostupné z: http://www.omalovankykvytisknuti.info/wpcontent/gallery/Dopravni%20prostredky/dopravni-prostredky-19.gif
4.
List2.gif. In: Http://www.zkola.cz [online]. 5.12.2005 [cit. 2012-02-29]. Dostupné z:
http://www.zkola.cz/zkedu/contentimages/17330/list2.gif
5. Růže-4a932a97e8_67332156_o. In: Http://lucinda67.blog.cz [online]. 24.7.2010 [cit. 2012-0301]. Dostupné z: http://nd03.jxs.cz/576/524/4a932a97e8_67332156_o2.jpg
6. http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski/f11_4.gif
7. Ovoce-ananas.jpg. In: Http://www.predskolaci.cz [online]. 18.9.20010 [cit. 2012-02-29].
Dostupné z: http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2010/09/ovoce-ananas.jpg
VY_32_INOVACE_1C1102
Download

null