L1 L2 L3 N PE
svodiã pfiepûtí typ 3
svodiã pfiepûtí typ 3
zásuvkov˘ okruh
svodiã pfiepûtí typ 3
DEHNflex
délka vedení
1x DSA 230 LA
do kabelových kanálů a žlabů
≥5 m
kat. č. 924 370
1x DFL M 255
do instalalačních krabic
kat. č. 924 396
1x STC 230
pod instalované zásuvky
kat. č. 924 350
16 A
125 A 1
nebo s kontaktem dálk. signalizace
1x DG M TNS 275 FM
kat. č. 952 405
svodiã pfiepûtí typ 2
svodiã pfiepûtí typ 2
délka vedení ≥ 15 m
DEHNbloc® M
zkoordinovaný přímo
s DEHNguardem
DEHNventil®
zkoordinovaný přímo
se svodiči Red/Line typu 2 a 3
svodiã bleskov˘ch proudÛ
typ 1
zkoordinovan˘ svodiã
bleskov˘ch proudÛ typ 1
kombinovan˘ svodiã
typ 1
N´/PEN
N/PEN
L’/N’
L/N
L’/N’
L/N
L’/N’
N/PE(N)
L1 L2 L3
PEN
1x DB 3 255 H
kat. č. 900 120
alt. 3x DB 1 255 H
1x MVS 1 6
kat. č. 900 222
kat. č. 900 815
N/PE(N)
DB M 1 255 FM
DEHNbloc®
DB M 1 255 FM
DEHNbloc®
DB M 1 255 FM
DEHNbloc®
DEHNbloc® DB 3 255 H
N/PE(N)
3x DB M 1 255 FM
1x MVS 1 6
L1
kat. č. 961 125
kat. č. 900 815
alt. 3x DB M 1 255
1x MVS 1 6
kat. č. 961 120
kat. č. 900 815
L1’
L2
L2’
L3
L3’
DV MOD 255
L3´
DEHNventil ®
L3
DV MOD 255
L2´
DEHNventil ®
L2
DV MOD 255
L1´
signalizace poruchy
L/N
L1
PEN
1x DV M TNC 255
alt. 1x DV M TNC 255 FM
též k dodání v provedení...
1x DV M TNS 255
alt. 1x DV M TNS 255 FM
kat. č. 951 300
kat. č. 951 305
kat. č. 951 400
kat. č. 951 405
1) Pouze tehdy, není-li již v síti nainstalováno jištění stejné nebo nižší jmenovité hodnoty.
PP - Přípojnice pospojování
Zapojení svodičů DEHN v síti TN, bod rozdělení vodiče PEN je v hlavním rozváděči
Příklad instalace v administrativní budově
hlavní rozvádûã
315 A 1
315 A 1
DEHNventil ®
315 A 1
PP
podruÏn˘ rozvádûã
PE
kat. č. 952 400
1x DG M TNS 275
signalizace poruchy
DEHNguard
PE
DG MOD 275
N
DG MOD 275
DEHNguard
L3
DG MOD 275
DEHNguard
L2
DG MOD 275
L1
DG MOD 275
DEHNguard
N
DG MOD 275
DEHNguard
L3
DG MOD 275
DEHNguard
L2
DG MOD 275
DEHNguard
L1
DEHNguard
125 A 1
Download

Zapojení svodičů DEHN v síti TN, bod rozdělení vodiče PENje v