VII. ZÁVODY VE VŠESTRANNOSTI
KVALIFIKAČNÍ KOLO SERIÁLU ZÁVODŮ ZLATÁ PODKOVA 2014
ZÁKLADNÍ ÚDAJE :
Pořadatel:
JK BOROVÁ, MC 0215., www.farmaborova.cz
Termín:
17. – 18. 5. 2014, Číslo závodu 517C2
Místo konání:
BOROVÁ U CHVALŠIN, OKR. ČESKÝ KRUMLOV
Kolbiště:
Travnaté
Parkur:
Pískový
Drezurní obdélník: Travnatý, pískový
Opracoviště:
Travnaté 70 x 40 m , pískové – hala 24 x 45 m
Funkcionáři závodů:
• Čestný ředitel:
Doc. RNDr. Milan GELNAR CSc.
• Ředitel:
Ing. Vlastimil KAMÍR
• Sekretář závodů:
Marcela KAMÍROVÁ
• Hlavní rozhodčí:
Věra FIŠAROVÁ
• Sbor rozhodčích:
Daniela DIRINGEROVÁ, Ing. Květa MOŠNOVÁ
Kamila VAŇKOVÁ, Ing.. Antonín KLAUZ
• Autor tratí:
Zdeněk SÁGL
• Technický delegát: Bohuslav ŠUBR
• Komisař závodů : Patrik SUKDOLÁK
• Hlasatel:
Jaroslav GRODL
• Zpracování výsledků: Jana BAMBUCHOVÁ
1. TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Předpisy: PJS, Statut Seriálu závodů Zlatá podkova 2014 a ustanovení tohoto rozpisu.
SOUTĚŽE:
Soutěže kvalifikační do finále Seriálu závodů Zlatá podkova 2014.
CNC* ZLATÁ PODKOVA, Cena fy. Kamír  Co Pacov.
Drezurní zkouška:
Terénní zkouška:
Skoková zkouška:
FEI 1*2009 A
2600 – 3120 m, 520 m/min., 25 - 30 sk. 110 cm
600 m, 350 m/min., př./skoky – 10-11/13, 115 cm
Všestrannost stupně „L“ STŘÍBRNÁ PODKOVA - zároveň KMK 6 –ti letí.
Cena fy. Bluetech.
Drezurní zkouška:
Terénní zkouška:
Skoková zkouška:
CN 6/14
2200 – 3000 m, 450 - 500 m/min., max. 25 sk.105 cm
500 m, 350 m/min., př./skoky – 9-10/12, 110 cm
Všestrannost stupně „ZL“ BRONZOVÁ PODKOVA, Cena farmy Borová.
Drezurní zkouška:
CN 4/14
Terénní zkouška:
2000 – 2500 m, 430 – 480 m/min., max. 20 sk. 100 cm
Skoková zkouška:
500 m, 350 m/min. př./skoky – 9/10, 100 cm
Všestrannost stupně „ZL“
SOUTĚŽ NADĚJÍ
Drezurní zkouška:
Terénní zkouška:
Skoková zkouška:
CN 4/14
2000 - 2500 m, 430 - 480 m/min., max. 20 sk. 100 cm
500 m, 350 m/min., př./skoky – 9/10, 100 cm
Všestrannost stupně „L“, PONY“
Drezurní zkouška:
Terénní zkouška :
Skoková zkouška:
CN 2/14
1000-1600 m, 380 – 450 m/min., max. 15 sk. 80 cm
300 - 350 m/min., př./sk. – 8-9/8-9, 80 cm, 1 kombinace
STATUT soutěží seriálu Zlaté podkovy najdete na:
http://www.zlatapodkova.cz
RÁMCOVÉ SOUTĚŽE: - nejsou postupové do finále ZP v Humpolci.
Všestrannost st. „ZK“, otevřená soutěž
Drezurní zkouška:
CN 2/14
Terénní zkouška :
1000-1600 m, 380 – 450 m/min., max.15 sk. 80 cm
Skoková zkouška:
450 m, 325 m/min., př./skoky – 8-9/8-9, 80 cm
Všestrannost st. „ZL“, otevřená soutěž
Drezurní zkouška:
CN 4/14
Terénní zkouška:
2000 – 2500 m, 430 – 480 m/min., max. 20 sk. 100 cm
Skoková zkouška:
500 m, 350 m/min. př./skoky – 9/10, 100 cm
3. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:
Marcela Kamírová
mail: [email protected]
Chvalšiny-Borová 44
381 01 Český Krumlov
mobil:
724 059 717
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: JMENOVITÝCH - DO : 11. 5. 2014.
U každé přihlášky je nutno napsat čísla licencí jezdců, koní a klubu, kontaktní telefon.
Uzávěrka konečných přihlášek – při prezentaci
PREZENTACE:
ZP a otevřené soutěže - PÁTEK:
16. 5. 2013 - 17:00 – 19:00 hod.
Účast: řádně přihlášení startující, splňující podmínky pro účast v jednotlivých soutěžích dle
PJS a po předložení dokladů koní i jezdců. Kopii zdravotní karty s sebou !
Bez dokladů nebude start povolen!!!!
USTÁJENÍ: dle závazné přihlášky. Box: 1500 Kč - od čtvrtka do neděle.
Jmenovité přihlášky:
v ceně seno, 1 balík pilin, další piliny 200kč/balík.
Objednat ustájení v přihlášce.
Platba na účet 404840241/0100, VS-číslo licence jezdce
Ustájení je nutno zaplatit do 12. 5. 2014 !
Ubytování: Ubytovna Na hřišti – 3 km –
724 917 696
Penzion Střemily –
5 km –
777 794 892
Restaurace Na rynku - 3 km –
603 964 509
El. přípojka 100 Kč/den
Stravování: možnost v areálu závodiště
Úhrady:
veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka
Odpovědnost: pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců, koní ani diváků
Stížnosti a námitky: v souladu s PJS
4. VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Vedoucí transportu odevzdá před vyložením koní veškeré náležitosti vyžadované
SVS ČR pro přesun jezdeckých a sportovních koní v roce 2014.
Účastníci jsou povinni řídit se pokyny veterináře a pořadatele.
PŘEJÍMKA KONÍ pro ZP a otevřené soutěže pátek 16. 5. 2012 - 17:00 – 19:00 hod.
5. POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Lékařský dozor:
zdravotní služba
Veterinární služba: MVDr. Peter PAVČÍK – na zavolání
Podkovářská služba: na zavolání, proti úhradě
6. OSTATNÍ USTANOVENÍ:
CENY: ve všech soutěžích dekorování floty dle PJS
Soutěž
ZP
SP
BP
Startovné
700 kč
600 kč
500 kč
Celková dotace
15.000 kč
10.000 kč
7.500 kč
Rozdělení financí
5.000 - 3.500 - 2.500 - 2.000 - 1.300 - 700
3.300 - 2.200 - 1.800 - 1.200 – 900 - 600
2.300 - 1.800 - 1.400 - 800 - 700 - 500
SN
L pony
rámcová ZK
rámcová ZL
500 kč
500 kč
400 kč
400 kč
Kancelář závodů:
Kontaktní osoba:
7.500 kč
5.000 kč
poukázky
poukázky
2.300 - 1.800 - 1.400 – 800 – 700 - 500
1.600 - 1.300 - 1.000 – 600 – 500
věž rozhodčích
po celou dobu závodů: Marcela Kamírová, mobil: 724 059 717
7. PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PROGRAM:
Pátek : 17:00 – 19:00
prezentace a přejímka koní pro soutěže ZP a otevřené soutěže
19:15
technická porada
Sobota : 8:00 drezurní zkoušky v pořadí oznámeném na technické poradě na travnatém
obdélníku u rybníka.
8:40
skokové zkoušky na pískové jízdárně
PROHLÍDKY TRATÍ – JEDNOTLIVĚ PO CELÝ DEN.
Neděle : 9:00 terénní zkoušky v pořadí a časech oznámených na technické poradě.
Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu startů a změnu časového programu.
DEKOROVÁNÍ A PŘEDÁNÍ CEN PO UKONČENÍ SOUTĚŽÍ V KOREKTNÍM ÚBORU.
Zpracovala: Marcela KAMÍROVÁ,
22. 4. 2014.
Schváleno OV ČJF dne:
23.4. 2014, Mgr. K. Hanušová
Download

Propozice zde - Farma Borová