ČESKO-NĚMECKÝ TÁBOR FARA 2013
základní informace
kautský tábor je tradiční vyvrcholení celoročního programu skautského oddílu.
V průběhu roku měla vlčata a světlušky možnost se navzájem poznat a
skamarádit. Formou her a jiných zábavných činností se učili o přírodě – jak ji
poznat, chránit a orientovat se v ní, o běžném světě okolo nás - co dělat v různých
krizových situacích, jak ošetřit základní zranění nebo jak správně zacházet se sekerou.
Ve společenství smečky vlčat či roje světlušek si mohli vyzkoušet, že spolupracovat a vzájemně si pomáhat
má smysl.
S
Tento velmi stručný výčet činností je průpravou na hlavní akci skautského roku – letní tábor.
Právě skautský letní tábor je jedinečnou příležitostí nevšedních zážitků, poznání nového koutu naší vlasti a
především školou samostatnosti za ochotné pomoci vedoucích a ostatních brášků a sestřiček z oddílu.
Není náhodou, že tradice společného stanování uprostřed přírody je skautského původu. Je tomu již více než
sto let, kdy první družinka chlapců tábořila na ostrůvku Brownsea v Anglii, se zakladatelem světového hnutí
lordem Badenem Powellem.
Tradiční je i způsob přenocování – pro české skauty jsou to zejména podsadové stany.
Podsadové stany jsou dvojlůžkové. Spí se na plátěných postelích ve spacáku.
Stravování je zajištěno po celý den – snídaně, svačina, teplý oběd, svačina, (teplá) večeře.
Hlídaný pitný režim – čaj, šťáva, občas kakao
Hygienické podmínky – suché záchody, polní umyvárny a sprcha (samozřejmostí je pitná voda)
Bezpečnost – všichni vedoucí tábora mají zdravotnický kurz s oprávněním vedení zotavovacích akcí.
Samozřejmostí je připravený program s ohledem na věk účastníků stejně tak jako dozor a prevence úrazů.
Všechny děti účastny skautské akce jsou automaticky pojištěné.
Program tábora – Celotáborová hra se skládá z dílčích programů zaměřených na:
- spolupráci
- rozvoj sebepojetí a intelektových dovedností
- podporu tvořivosti a manuální zručnosti
- pohybové dovednosti
- poznání přírody a kulturních památek na výletech
- tábornické dovednosti
- budování a posilování přátelských vztahů.
To vše zabaleno do poutavého, motivačního symbolického rámce za využití jedinečné metody – HRY.
Letošním námětem celotáborové hry je kniha J.R.R. Tolkiena, Hobit, aneb cesta tam a zase zpátky.
Již tradičním zpestřením táborového programu na pozemku bývalé tichobrodské farnosti je společné soužití
se skauty a skautkami z Německa. Letos máme rozjednanou užší družbu s německými skautkami a
pracujeme na žádosti o finanční podporu Česko-německého fondu budoucnosti, který by společný tábor
z velké části zaplatil. Již loni se to s jinými oddíly na stejném místě podařilo, takže pro letošní rok máme
velmi slibné vyhlídky. Obnáší to ale větší záruku účasti předem daného počtu dětí a v důsledku mnohem
časnější platbu zálohy účastnického poplatku, viz níže a viz závazná přihláška.
Tábořiště – je na soukromém pozemku příbuzných Migela v Brodu nad tichou - v západních Čechách, kraji
minerálních pramenů. Větší města jsou: Planá u Mariánských Lázní (6km) a Mariánské Lázně (18km).
Adresa
Šíchovi
Brod nad Tichou 41
34815 Planá u Mariánských Lázní
GPS souřadnice
49°50'5.079"N, 12°44'48.937"E
Doprava – vlak (zastávka Brod nad Tichou, 2km od tábořiště)
Tábor probíhá v termínu: 3. – 14. 8. 2013
Záloha splatná do 20.3.2013*
Doplatek splatný do 15.5.2013**
1000,- Kč
1500,- Kč
* Zálohu z účastnického poplatku dítěte 1000,-Kč je nutné zaplatit do 20.3.2013, abychom mohli podat
žádost o finanční podporu od Česko-německého fondu budoucnosti. Pokud bude projekt česko-německého
skautského tábora schválen, což se dozvíme na začátku června, bude tato částka zároveň konečnou cenou
táborového účastnického poplatku dítěte. V tomto případě vám bude vrácen **doplatek 1500,-Kč a to
nejdéle do 30.6.2013. V opačném případě platí celá částka 2500,-Kč.
Cena tábora se tedy skládá ze zálohy (na její vrácení nevzniká nárok ani při odůvodněné nepřítomnosti
dítěte) a z dílčí částky za stravné na pobytový den, dopravu a vstupy. V odůvodnitelných případech (nemoc,
...) pak bude za dny nepřítomnosti dítěte tato částka vrácena.
Individuální domluva úhrady částky na několikrát je po domluvě možná.
Vedoucí:
Michal Horáček – Migel,
602711568
Martin Vaníček – Maňas,
603169406
Miloslava Čakrtová – Míla, 728654401
[email protected]
Případné dotazy rád zodpoví Migel telefonicky či osobně.
Přihlášky a další info:
Závaznou přihlášku spolu se zálohou 1000,-Kč prosím odevzdejte do 20. BŘEZNA 2013.
Předtáborovou schůzku svoláme podle ohlasů buď už před tímto datem, nebo až ke konci školního roku.
Termín schůzky vám oznámíme prostřednictvím SMS.
Přílohy:
- závazná přihláška
- předběžný seznam táborové výstroje
Junák - Svaz Skautů a skautek ČR, středisko Svornost Bělá pod Bezdězem
Hradební 317
Bělá pod Bezdězem
294 21
www.svornost.unas.cz
Download

česko-německý tábor fara 2013 - Skautské středisko Svornost Bělá