Seznam
P .ČPŘÍJMENÍ A JMÉNO
1.
Adamovič
2.
Babůrek
Tomáš
dětí
k zápisu pro školní rok 2015/2016 -zápis bude 23. 1. 2015 _ _
BYDLIŠTĚ
DATUM NAROZEN Í
Větřní ,
19.04.2008
Rožmberská 55
Větřní , šumavská 166
13.03 .2009
3. Bazalová Veronika
Větřní ,
02 .04.2009
4.
Bllý Martin
Větřní , Šumavská 375
14.12.2008
5.
Biňovská
Větřní ,
U Lomu 314
13.11.2008
6.
Bledý Tomáš
Větřnl ,
Rožmberská 75
06.11 .2008
Větrní ,
Na Vyhlídce 275
15.10.2008
Pod Topoly 68
02.04.2009
Pavel
Natálie
7. Cibulá Ivan
K
Učilišti
21 O
8.
Dumka Robert
Větřní ,
9.
Dus Matyáš
Bohdalovice 47
05.09.2008
10. Dušková Laura
Větřní ,
Papírenská 196
03.03.2009
11. Ferenci Jakub
Větřní ,
Rožmberská 55
09.08.2008
12. Ferencová Veronika
Větřní ,
Papírenská 185
23.04.2009
13. Fuchs Erik
Větřní ,
Zahradní 247
29.03.2009
Větřní ,
Frymburská 234
23.09.2008
Bohdalovice , Slavkov 9
15.05 .2008
Kateřina
14. Gondeková
15. Hose nseid lová Eliška
16.
Hrdlička Jiřf
Větřní ,
Rožmberská 61
30.11 .2008
17.
Hrdlička
Větřní , šumavská 285
15.11 .2008
18. Jenšíková Eliška
Vět řní ,
23.09.2008
19. Jochová Vanesa
Větřní , Němče ,
Nicolas
Hašlovice 20
U Studánky 14
05.11 .2008
Větřní , šumavská 58
05.02 .2009
21 . Karol Matyáš
Větřní ,
Sadová 301
19.06.2009
22. Kattengellová Natalie
Větřní ,
Spojovací 329
06.12.2008
23. Kotlár Filip
Větřní ,
Sadová 297
22 .05.2009
24. Kotlar Marian
Větrní , šumavská 375
12.07 .2008
Větřní ,
Rožmberská 48
27.04.2009
26. Krák Filip
Větřní ,
Na Vyhlídce 273
10.06.2009
27. Krá l O n dřej
Vě t řn í ,
Bohdalovice 45
27 07.2009
28 . Kryski Tereza
Větřni , Na Žofíně 212
15.12.2008
Větřní ,
16.05.2009
Kateřina
20. Kadlecová
25.
29 .
Kováčová
Lavička
Pavla
Jakub
30. Macáš David
31 . Mašek
M atěj
32 . Miková Šarlota
33. Myška
M atěj
34. Novotná Kristýna
35.
Paráčk ová
Karolína
36 . Pau lusová Jan a
Frymburská 4
Větrní, šumavská 285
22 .12.2008
Větřní ,
01 .06 .2009
Frymburská 31
Větřní , šumavská 58
02.10.2008
Větřní ,
Sadová 298
02 .08.2009
Větřn í,
Frymburská 192
27.02.2008
Větrní ,
Hašlovice 33
03.09.2008
Bohdalovi ce,
Ka l iště
3
05 .06.2009
Seznam
dětí
k zápisu pro školní rok 2015/2016 -zápis bude 23. 1. 2015
BYDLIŠTĚ
DATUM NAROZENÍ
Větřní ,
Rožmberská 61
10.08.2009
38 . Perníková Jana
Větřní , šumavská 285
15.02.2009
39 . Placerová Anežka
Větřní ,
Akátová 204
09 .07 .2008
40. Procházková Andrea
Větřní ,
Na Vyhlídce 274
28 .07 .2009
41 . Rakašová Laura
Větřní ,
Armabeton 230
21 .11.2008
42. Remarová Marika
Bohdalovice, Slavkov 9
17.12.2008
43. Richterová Nikola
Větřní ,
20.01 .2009
44 . Rohan Jan
Větrní , Na Žofíně 199
21 .08.2009
45 . Schwarzová Zuzana
Větřní ,
V Lukách 42
21.06.2009
46. Sivák Justin
Větřní ,
Rožmberská 139
11 .05.2009
47. Siváková Alexandra
Větřní , Šumavská 58
04.09.2008
Větrní , Šumavská 285
27.09.2008
49. Sladká Nikola
Větřní ,
Na Vyhlídce 275
27.10.2008
Staňková
Větřní ,
Frymburská 192
13.10.2008
P.ČPŘÍJMENÍ A JMÉNO
I
37.
Peč
Taylor
48. Siváková
50.
Alžběta
Dominika
Sadová 304
51 . Stejskalová Jana
Větřní, Souběžná
52. Studený Antonín
Větřní ,
53 . Surmajová Jennifer
Větrní , šumavská 285
21 .05 .2009
54. Svobodová Petra
Větrní ,
14.07 .2008
55. Špát Marek
Větrní , Školní 243
01 .07.2009
56. Štindlová Johana
Větrní ,
Frymburská 34
13.06.2009
57. Štindlová Miriam
Větrnf ,
Sadová 301
13.10.2008
58. Švercl Jakub
Větrní , šumavská 285
15.11 .2008
Větřní ,
Sadová 299
27.07.2009
Větřnf ,
Sadová 299
27.07.2009
61. Tomandl Damián
Větřní ,
U
Kapliček
226
30.12.2008
62. Tomášová Simona
Větrnf ,
U
Kapliček
225
30.10.2008
Větřní ,
Na Vyhlídce 271
59.
Těmják
60.
Těmjáková
Rostislav
Julie
63 .
Tureček
64 .
Vačkář Ondřej
Tadeáš
239
V Lukách 79
U
Kapliček
Větrní , Jabloňová
217
377
30.06.2009
18.10.2008
31.08.2008
08.01.2009
65. Valková Barbora
Bohdalovice, Slubice 3
14.08.2009
66. Vlachová Pavlina
Větřn í, Školní 237
07.03 .2009
Větřnf ,
27.08.2008
67. Votýpka
Matěj
68. Vysušilová Zuzana
Větřní ,
6. 1. 2015
Spojovacf 335
Větřnf , Školní 232
Bohumír Šimek, ředitel ZŠ a MŠ Větřnf
25.11 .2008
.. ~
{
~·,.
Download

Seznam dětí k zápisu pro školní rok 2015/2016