New
Září 2013
Nové produkty pro obráběcí techniky
Osový svěrák ZSG-3
Precizně, variabilně a s jistotou
TOTAL TOOLING = KVALITA x SERVIS 2
WNT Česká republika s.r.o. • Pod Hradbami 2002/1
• 594 01 Velké Meziříčí
• Tel. +420 566 522 411 • Fax +420 566 522 414 • [email protected]
• www.wnt.com
Svěráky
ZSG-3 osový svěrák s rychlovýměnnými čelistmi
Konstrukce mechanického svěráku
1
100% zapouzdřený
-- ochrana proti znečištění
-- odolný proti třísce
-- velmi spolehlivý
2
Nastavení upínacího rozsahu
-- u 40 mm pomocí momentového klíče, SW7
-- u 65 mm pomocí momentového klíče, SW12
3
Výměna čelistí
5
-- výměna čelistí v řádu sekund
-- jednoduchá manipulace
-- více různých druhů čelistí
4
1
Nastavení středu
4
2
-- střed může být kdykoliv nově nastaven,
jednoduše a rychle
5
6
3
Kompletní obrobení na dvě upnutí
-- otočná Grip-čelist pro první upnutí
neopracovaného obrobku
-- přesné upnutí , broušené čelisti pro finální upnutí obrobku
-- optimální přístup při 5-osém obrábění
6
Kompaktní provedení
-- vhodný pro 4. + 5. osu
-- lze přímo zaintegrovat do palet, např. pro použití
v zásobníku na produkty GRESSEL
Provedení a rozměry spodní strany / rozhraní
H
ØJH7
K
I
ØQH7
40
65
60
100
20
30
8
12
M6
M6
60
100
25
F
ØQ
H
F ± 0,015
ØJ
Typ
K
I
2
toolingcenter.com
Svěráky
ZSG-3 osový svěrák - rychlý a přesný
Rychlá výměna čelistí
-- výměna čelistí za několik sekund
-- jednoduchá manipulace
-- více různých druhů čelistí
100% zapouzdřený a přesný
-- kompletně uzavřený systém
-- provedení s Grip-čelismi pro upnutí
neobrobených polotovarů
-- přesné upnutí, broušené čelisti pro
finální upnutí obrobku
Upínání a automatizace
-- lze přímo začlenit do palet - ideální
pro použítí do zásobníků GRESSEL
-- osové vícenásobné upínání na
základní desku nebo do věží
-- cenově příznivé řešení pro paletový
systém
-- adaptivní na různé systémy s nulovým
bodem dostupné na trhu
Vysoká flexibilita díky různým typům rychlovýměnných čelistí
s přesně broušenými čelistmi
s měkkými čelistmi
s Grip-čelistmi
Paleta s Grip-čelistmi
- pro GRESSEL zásobník
toolingcenter.com
Paleta s Grip-čelistmi
- pro systémy s nulovým bodem dostupné na trhu
3
Svěráky
Technické informace
Postup výměny čelistí
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 1
Rozevřete svěrák otáčením vřetene do leva.
Montážním klíčem zajistěte čelisti proti dalšímu
rozevírání. Otáčejte vřetenem nadále, dokud
nebude možné odklopit unašeč.
Obr. 2
Vyjměte čelist ze svěráku ze strany obsluhy.
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 3
Unašeč opět sklopte a zadní čelist přitáhněte do
předu na doraz k unašeči.
Obr. 5
Zadní unašeč rovněž sklopte. Otáčením do prava nechte
dojet čelisti k sobě dokud nezacvaknou.
Obr. 4
Vyjmutou čelist nasaďte ze zadu na plnou hloubku
do V profilu a směrem k obsluze přitáhněte.
Nyní je svěrák opět připraven k použití.
ZSG-3 s čelistmi 40 mm
Utahovací moment [Nm]
Utahovací moment [Nm]
Utahovací momenty a upínací síly
25
20
15
10
5
0
0
5
7
10
ZSG-3 s čelistmi 65 mm
60
50
40
30
20
10
0
Upínací síla [kN]
0
5
10
15
Maximální dotahovací moment
ZSG-3; 40 mm = 20 Nm
ZSG-3; 65 mm = 50 Nm
20
Upínací síla [kN]
Maximální upínací síla
ZSG-3; 40 mm = 7 kN
ZSG-3; 65 mm = 15 kN
Upnutí a ustavení
ZSG-3; 40 mm jsou standardně dodávány se dvěmi lícovanými otvory Ø 8 H7
a ZSG-3; 65 mm se dvěmi lícovanými otvory 12 H7 ze spodní strany svěráku.
Tím může být ZSG-3 ustaven na rastrovou desku eventálně na stůl stroje s T
drážkami.
ZSG-3 bude upevněn pomocí čtyř upínek a čtyř šroubů M12x35
(obr. 1)
Obr. 1
Dále lze upnout ZSG-3 ze spodu pomocí čtyř šroubů M6x12 u šířky čelistí
40 mm a pomocí čtyř šroubů M6x17 u šířky čelistí 65 mm.
(obr. 2)
ZSG-3; 65 mm vybavený příslušným rozhraním k upnutí uchycovacího čepu
pro systém s nulovým bodem MNG
(obr. 3)
Obr. 2
Pro upnutí ZSG-3; 40 mm do systému MNG je zapotřebí adaptéru.
ZSG-3 je možné dodat s otvory pro ustavení a upínání na základě specifikace
dle zákazníka. Eventuálně je možná adaptace na systémy s nulovým boden,
které jsou dostupné na trhu.
Obr. 3
4
toolingcenter.com
Svěráky
Zapouzdřený osový svěrák
-- s Grip-čelistmi pro upnutí neopracovaných polotovarů
-- variabilní svěrák pro malé dílce
-- malá konstrukce
-- kompletně zapouzdřený
B2
B1
A
C
E
D
B
SW
F
A1
Gmax.
A
mm
40
65
A1
B
B1
B2
C
mm mm mm mm mm
30 0-34 4-38 37-71 30
47 0-60 6-65 64-123 45
D
mm
16
22
E
mm
46
67
F
mm
89
154
G
mm
106
179
SW Mmax. Upínací síla
kg
mm Nm
kN
7
20
7
0,8
12 50
15
2,9
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
12 870 040
18 070 065
80884
80884
Rozsah dodávky:
-- A=40: 2x lícovací kolík Ø 8x16 mm; 1x montážní klíč
-- A=65: 2x lícovací kolík Ø 12x24 mm a 4x šroub M6x8 pro čelisti; 1x montážní klíč
Zapouzdřený osový svěrák
-- přebroušené čelisti v uputé poloze
B1
A
C
E
D
B
SW
F
A1
Gmax.
A
mm
40
65
A1
B
B1
C
mm mm mm mm
30 0-34 33-67 30
47 0-60 61-120 45
toolingcenter.com
D
mm
16
22
E
mm
46
67
F
mm
89
154
G
mm
106
179
SW Mmax. Upínací síla
kg
mm Nm
kN
7
20
7
0,8
12 50
15
2,9
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
16 770 041
22 074 066
80884
80884
5
Svěráky
IP paleta ZSG-3 s Grip-čelistmi
-- pro Gressel zásobník
B2
B1
B
C
E
D
A
SW
Gmax.
A
B
B1
B2
C
mm mm mm mm mm
65 0-60 6-65 64-123 55
D
mm
22
E
mm
77
G
mm
179
SW Mmax. Upínací síla
kg
mm Nm
kN
12 50
15
5,7
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
25 610 265
80884
IP paleta ZSG-3 s Grip-čelistmi
-- pro systémy s nulovým bodem dostupné na trhu
B2
B1
B
C
E
D
A
SW
Gmax.
A
B
B1
B2
C
mm mm mm mm mm
65 0-60 6-65 64-123 55
6
D
mm
22
E
mm
77
G
mm
179
SW Mmax. Upínací síla
kg
mm Nm
kN
12 50
15
5,7
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
23 478 266
80884
toolingcenter.com
Svěráky
D
D1
-- cena za kus
D1
Otočná čelist s broušeným stupňem
-- cena za kus
D
Otočná Grip-čelist
A
A
mm
40
65
M
D
mm
25
31
D1
mm
22
28
M
A
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
M
mm
28
46
Kč
2 340
2 860
80884
A
mm
40
65
300
350
80884
D
mm
25
31
D1
mm
20
26
M
mm
28
46
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
3 640
4 160
310
360
80884
80884
Měkká ocelová čelist
-- k výrobě tvarových čelistí
-- cena za kus
D
M
A
A
mm
40
65
D
mm
25
31
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
M
mm
28
46
Kč
1 820
1 950
80884
320
370
80884
Upínací rozsah a postup pro frézování kontury
Pro vyfrézování kontury musí být měkké ocelové čelisti namontovány
na ZSG-3.
Vložte mezi čelisti distanční kus, který bude svoji šířkou simulovat
plánované rozevření čelistí..
Utáhněte svěrák plánovaným utahovacím momentem a vyfrézujte
požadovanou konturu.
A
F
A1
C
E
D
B
Gmax.
A
mm
40
65
A1
mm
30
47
toolingcenter.com
B
mm
0-34
0-60
C
mm
30
45
D
mm
16
22
E
mm
46
67
F
mm
89
154
Gmax.
mm
106
179
7
Svěráky
Stahovací čelist s pružnicí
Měkká čelist
-- pro obrábění hotových dílů
-- cena za kus
-- pouze pro vertikální použití
-- cena za kus
D
D
A
A
mm
65
M
A
PG
Obj. č.
80 898 ...
D
mm
23
Kč
1 196
PG
Obj. č.
Y4
80898
A
mm
65
923
D
mm
22
80 895 ...
M
mm
20
Kč
780
Čelist, broušená
Čelist, broušená s vyražením
-- cena za kus
-- cena za kus
D
Y4
245
80895
D
M
A
A
mm
65
D
mm
22
PG
Obj. č.
Kč
780
PG
Obj. č.
Y4
80 889 ...
M
mm
7,7
M
A
80889
651
A
mm
65
D
mm
22
Y4
80 889 ...
M
mm
8
Kč
780
654
80889
Grip-čelist
Stupňovitá čelist hladká
-- cena za kus A = 40-90 mm
-- cena za 2 kusy A = 100-160 mm
-- Lze ji použít jako hladkou čelist nebo stupňovitou čelist horizontálně či vertikálně
-- Čelist je kalená a broušená
-- cena za kus
M
M1
D1
D
D
D1
A
M
A
A
mm
65
8
D
mm
22
D1
mm
7
M
mm
7,8
PG
Obj. č.
Y4
80 892 ...
Kč
780
80892
280
A
mm
65
D
mm
22
D1
mm
19
M
mm
8
M1
mm
5,5
PG
Obj. č.
Y4
80 895 ...
Kč
1 482
332
80895
toolingcenter.com
Svěráky
Grip-čelist otočná
-- pro vertikální a horizontální použití
-- 3bodové upínání
-- cena za kus
M1
D
D1
M
A
pro šířku A
mm
mm
65
22
D
mm
22
D1
mm
19
M
mm
8
PG
Obj. č.
Y4
80 895 ...
Kč
390
335
80895
Grip-čelist otočná
-- pro vertikální a horizontální použití
-- cena za kus
M1
D2
D1
A
A
mm
65
D
mm
8
D
M
D1
mm
5,5
D2
mm
5
M
mm
22
PG
Obj. č.
Y4
80 895 ...
Kč
754
80895
340
Prizmatická čelist
-- broušená, pro vertikální a horizontální upínání obrobků
-- cena za kus
D1
D
A
A
D D1 M
mm mm mm mm
65 22 11 20
toolingcenter.com
M
Upínací Ø
mm
11-22
PG
Obj. č.
Y4
80 895 ...
Kč
2 678
80895
337
9
Svěráky
Montážní klíč
Doraz obrobku
PG
Obj. č.
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
286
Y4
80 884 ...
430
ZSG3-40mm
80884
Momentový klíč
Kč
936
400
80884
Doraz obrobku
-- s dobře čitelnou stupnicí. Pro bezpečné, spolehlivé a přesné upínání obrobků.
PG
Obj. č.
PG
Obj. č.
Nm čtyřhran
8-50
3/8"
80 895 ...
Y4
ZSG3-65mm
80 884 ...
Kč
5 980
Y4
Kč
936
010
80895
402
80884
Upínka
-- cena za 2 kusy
Ořech
SW
čtyřhran
mm
7
3/8"
12
3/8"
10
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
Kč
364
364
80884
PG
Obj. č.
Y4
80 884 ...
407
412
Kč
884
440
80884
80884
toolingcenter.com
Svěráky
toolingcenter.com
11
09/2013 - 99 031 00118
www.wnt.com
TOTAL TOOLING = KVALITA x SERVIS 2
Download

WNT NEW Osový svěrák ZSG-3