Porovnání výrobků
200
Solar-Log
500
Solar-Log
1000
Solar-Log
Komunikace s měniči
max. počet měničů
komunikační rozhraní
měniče ve smíšeném provozu
max. doporučený výkon zařízení
max. délka kabelu
bluetooth 2)
1
10
100 1)
1 x RS485 / RS422
1 x RS485 / RS422
1 x RS485, 1 x RS485 / RS422
–
–

15 kWp
50 kWp
1 MWp
max. 1000 m 1)
max. 1000 m 1)
max. 1000 m 1)
na přání, s int. anténou
na přání, s int. anténou
na přání, s int. anténou
řízení spotřeby 2)
–
–

centrální měnič 2)
–
–

monitoring zařízení
string monitoring (nezávisle na typu měniče)



výpadek měniče



sledování výkonu podle měničů
–


stav / sledování chyb



připojení modulu čidel (osvit / 2 x tepl. / vítr)
–
–

připojení digitálního elektroměru
–


poplach přes email a SMS



lokální poplach (příp. neobsazený konektor)
–
–

předpověď objemu vyrobené energie



výpočet degradace



Solar-Log500
Solar-Log500 je přístroj k monitoringu malých fotovoltaických
elektráren, který podporuje až 10 měničů 1).
Možnost výběru ovládání buď přímo přes dvouřádkový textový
displej s membránovou klávesnicí nebo po síti webovým
prohlížečem. Instalace softwaru není nutná.
Solar-Log500 spolupracuje se všemi běžnými měniči a připojuje
se přes rozhraní RS485. Údaje každého měniče se jednotlivě
snímají, ukládají a hodnotí.
Vizualizace
integrovaný webový server



graf. vizualizace - lokální PC



graf. vizualizace - USB flash disk
–
–

graf. vizualizace - internet



LED - kontrolka stavu



indikace na přístroji
–
dvouřádkový bodový displej
plně grafický displej
ovládání přímo na přístroji
–
membránová klávesnice
přes dotykovou obrazovku
velký displej RS485/impulsy S0
–

/


/

Rozhraní
síť ethernet


USB flash disk
–
–

analogový modem / GPRS(GSM) / DSL
–
–

kontakt bez potenciálu (relé)
–
–

kontakt pro alarm (krádež)
–
–


Špičkové vlastnosti
n
isplej: dvouřádkový textový displej s membránovou
D
klávesnicí, 4 stavové LED, S0 -výstup pro velké displeje
n
bsluha / konfigurace: volitelně buď přes membránovou
O
klávesnici / textový displej nebo PC
Všeobecné údaje
220 V / 12 V
síťové napětí / napětí přístroje
3W
3W
-10 °C až +50 °C
teplota prostředí
plast / 22,5 x 4 x 28,5
kryt / rozměry (Š x H x V) v cm
IP 20 (jen pro interiéry)
krytí
Připojení k internetovému portálu Solar-Log™ WEB



volba jazyka (DE, EN, ES, FR, IT, NL)



paměť, micro-SD, 2 GB, nekonečný záznam dat



5 let
záruka
2)
Závisí na použitém měniči a délce kabelu. (Údaje se mohou lišit podle typu zařízení.)
Další důležité údaje o připojení Bluetooth a kompatibilitě, Powermanagement a centrální měnič najdete na našich webových stránkách.
Rozsah dodávky Solar-Log500
n
n
n
n
Solar-Log500 - základní přístroj
č. prod. 210501
č. prod. 210502 s Bluetooth
Síťový zdroj 12 V
Připojovací konektor pro všechny zásuvky (2 x 6 pól.)
Návod k použití
Made in Germany.
Všechny údaje jsou bez záruky. Změny vyhrazeny.
Příslušenství Solar-Log500
n
n
n
n
Sériově vyráběné kabelové sady pro všechny podporované měniče
Powerline-Paket, č. prod. 220015
RS485 Funk-Paket, č. prod. 220058
Třífázový elektroměr, č. prod. 220035 / 220036
n
Speciální PiggyBack RS485, č. výr. 220020 (mimo řady TL-20)
Datový modul SMA RS485, č. prod. 220053
Solare Datensysteme GmbH
Butzensteigleweg 16/3 | 72348 Rosenfeld - Německo
Telefon +49 (0)7428 - 9418-20
Telefax
+49 (0)7428 - 9418-28
[email protected]
www.solar-log.com
n
íť: automatické rozpoznávání sítě přes DHCP
S
oftware: webové rozhraní – není nutné
S
instalovat žádný software
n
vidence spotřeby: n výstup S0 k optimální evidenci
E
a výpočtu spotřeby vlastního proudu
n
ompatibilita: v závislosti na výrobci – vhodný pro
K
všechny běžné měniče
n
luetooth2): volitelný modul bluetooth k bezdrátovému
B
připojení měničů SMA nové generace
n
Kapacita: lze připojit až max. 10 měničů
řipojení měniče: přímé připojení měniče přes rozhraní
P
RS485, kombinované rozhraní RS485/RS422 nebo volitelný
modul bluetooth, (možný současný provoz RS485 a
bluetooth)
n
onfigurace: volitelně přes dvouřádkový textový displej
K
s membránovou klávesnicí nebo přes webový prohlížeč na PC
n
Software: není nutná žádná instalace softwaru
řipojení k síti: standardní ethernetové rozhraní 10/100
P
Mbitů pro připojení k PC, WLAN, internetovému routeru nebo
adaptéru PowerLine
n
perační systémy:
O
kompatibilní se systémy Windows, Linux nebo Mac OS
Snadná instalace
n
Příslušenství pro měnič SMA
n
řipojení: rozhraní RS485-R pro připojení měniče, měnič typu
P
Fronius nebo Sunville připojitelný bez přídavného konektoru
rozhraní
n
na stěnu
montáž
1)
3W
č. prod. 250013 CZ | SDS 03.2010
spotřeba proudu
n
n
CZ
Rozsáhlý monitoring zařízení
n
Poplach
Monitoring výpadků: monitoring každého jednotlivého
měniče
n
Ladění výkonu: vyladění jednotlivých stringů a měniče
n
Stav měniče: zhodnocení stavu/chybového hlášení měniče
Zabezpečení dat
n
Hodnocení: denní hlášení o objemu vyrobené energie
n
Druh: volně nastavitelná varování a poruchy
n
Způsob zasílání: podle přání email nebo SMS
n
Zasílání: email nebo SMS
n
Parametry měniče: proud, napětí, výkon, DC a AC1)
n
Vnitřní indikátor: stavovou diodou LED
n
Export: ruční uložení na pevný disk, automatické uložení na
domovskou stránku
n
Datový formát: CSV (jednoduchý textový soubor, oddělení
pomocí středníku)
n
Import starších dat o objemu vyrobené energie: volitelně je
možný import souboru CSV jako "počáteční stav", nebo ruční
dodatek jako denní objem vyrobené energie
n
Aktualizace:
zdarma na www.solar-log.com, aktualizovatelné automaticky
nebo ručně
Připojení velkého displeje
n
Rozhraní RS-485 k paralelnímu připojení displejů od firem
Schneider Displaytechnik, Rico nebo HvG
n
S0 -Impulzní výstup: pro připojení displejů od libovolného
výrobce, volně nastavitelný impulzní faktor
n
Kompatibilní s velkým multimediálním displejem "solarfox"
www.solar-fox.de
Velikost paměti: nekonečný záznam dat po dobu 20 let,
v 5 minutovém intervalu
n
Paměť: kondenzátor (Goldcap) s vyrovnávací pamětí s 50 dny
bezpečného chodu
Podrobné grafické znázornění
n
Zprávy: lze zobrazit vyhodnocení v podobě grafu nebo
tabulky, denní, měsíční, roční a celkový přehled (za všechny
roky), plánované hodnoty pro roční objem vyrobené energie,
výkonovou křivku a výstupní napětí v denním přehledu
n
Výstupy: PC, PDA přes WLAN, internet
n
Vlastní spotřeba dle nařízení EHS: grafické znázornění
spotřeby i výroby proudu a vlastní spotřeby s energetickou
bilancí
Znázornění na internetu / PC
n
Podporovaní výrobci
Denní přehled:
Denní přehled:
SMA
Mitsubishi
Referenční hodnoty
osvitového čidla (zelená)
s výkonovou křivkou (žlutá)
a teplotou modulu (červená)
Denní přehled všech
měničů, včetně výkonové
křivky měnič1 + měnič2
Sunways
Solutronic
Diehl Ako
KACO
Refu
Fronius
Sunville/Phoenixtec
Danfoss
Sputnik/SolarMax
Mastervolt
Kostal
Schüco
Power-One
Ingeteam
SIAC
Riello
Připojení:
standardní ethernetové rozhraní 10/100 Mbitů
Conergy
Converteam
AEG Power Solutions
Socomec
n
Aktivní hlášení: automatické odesílání zpráv o objemu denní
výroby energie přes email nebo SMS
- a s dalšími jednáme o spolupráci
n
Integrace dat: přenos hodnot on-line na libovolnou
domovskou stránku, možnost nastavení cyklů (min. 10 min.)
n
Bezplatná domovská stránka: domovská stránka a emailová
adresa na www.solarlog-home.de
n
Internetový portál pro obchodníky rozšířený portál pro
správu zákaznických zařízení, vzdálenou konfiguraci, kontrolu
přístupu
Diagnostika
n
Protokolování: stav měniče a případné poruchy
n
Objem dat: 200 událostí na měnič
n
Frekvence: 15 vteřin
n
Analýza závad: rozpoznání snížení výkonu nebo síťové
poruchy provozovatele elektrické sítě
n
Degradace modulů: automatický výpočet pro jednotlivé roky
Internet
n
Zakrytí kabelů
Kabely vedené přímo zdí lze v obytném prostoru výhodně
zakrýt krytem.
Download

CS SDS_4Seiter_500_CZ.indd