PRŮVODCE
MĚSÍČNÍM
VÝPISEM PLATEB
Listopad 2013
SERVICE. DRIVEN. COMMERCE
Výpis plateb
adresa a zákaznická
linka Global Payments
poskytovatel: Global Payments Europe, s. r. o.
V Olšinách 80/626
Global Payments Europe, s. r. o.
V Olšinách 80/626
100 00 Praha 10
100 00 Praha 10
jméno a adresa
obchodníka
web: www.gpnmerchant.com
datum vytvoření
výpisu a období,
na které se výpis
vztahuje
zákaznická linka: tel: +420 267 197 198
ID obchodníka v
systému Global
Payments
fax: +420 267 197 291
e-mail: [email protected]
výpis ze dne: 03.10.2012
merchant ID: 9641234567
sledované období: 01.09.2012 > 30.09.2012
celková suma placená
kartami American
Express (součet za
všechna obchodní
místa)
bankovní účet obchodníka: 12345678901/1234
důležité oznámení:
celková výše
provize za sledované období
Souhrn plateb kartami
výsledná částka po
odečtení provizí
shrnutí dle typu karet
počet transakcí: 39
provize:
tržby celkem: 180 913 086,58 CZK
částka netto:
typ karty
transakce
39 798 887,62 CZK
70 200 491,06 CZK
141 114 198,96 CZK
tržba (CZK)
provize (CZK)
částka netto (CZK)
American Express
39
180 000 000,00
39 600 000,00
140 400 000,00
celkem
39
180 000 000,00
39 600 000,00
140 400 000,00
přesné datum a čas
transakce (nákupu)
výše pohledávek
obchodníka vůči
Global Payments
(pokud nějaké
existují)
Podrobný přehled plateb a transakcí
datum a čas
shrnutí za jeden den
pohledávky:
číslo karty
typ karty
06.10.2011 12:30
408364*******896
American Express 1005265
06.10.2011 12:30
408364*******896
American Express 1005265
06.10.2011
platba za tento dne
transaction ID
typ transakce*
tržba (CZK)
sazba provize
provize (CZK)
částka netto (CZK)
R
258,51
6,75 %
17,45
241,06
R
258,51
6,75 %
17,45
241,06
34,90
482,12
517,02
2 transakce
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
R
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
R
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
C
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
P
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
D
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
R
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
P
300,00
6,75 %
20,25
279,75
24.11.2011 12:30
557890*******852
American Express 1005310
D
300,00
6,75 %
20,25
279,75
částka po odečtení
provize
* R – návrat zboží, C – chargeback, P – representment, D – uplatněná část původní záporné transakce
1/4
hodnota provize
sazba provize (tzv.
discount rate)
číslo a typ karty
identifikátor transakce (zobrazuje
se pouze v případě, že je tato
funkce podporována vaší bankou)
typ transakce - zobrazuje se pouze u zvláštních
druhů transakcí, jako je chargeback nebo návrat
hodnota nákupu
placeného kartou
tato sekce se na
výpisu zobrazuje pouze
tehdy, pokud máte
vůči Global Payments
nesplacené závazky
Pohledávky
číslo karty
transaction ID
06.01.2012 12:30
datum a čas
408364*******896
1005345
08.08.2888 08:08
1234567890123456789
souhrn pohledávek
tržba (CZK)
sazba provize
provize (CZK)
526,61
6,75 %
35,55
částka netto (CZK)
491,06
1234567890
90 000 000,00
22,00 %
19 800 000,00
70 200 000,00
2 transakce
90 000 526,61
19 800 035,55
70 200 491,06
souhrn transakcí podle
jednotlivých platebních
terminálů
Souhrn za platební terminály
identifikátor terminálu
počet transakcí na
daném terminálu
terminal ID
transakce
S1LP1001
1
S1LP1002
37
S1LP1003
1
tržba (CZK)
provize (CZK)
částka netto (CZK)
300,00
20,25
279,75
179 999 400,00
39 599 959,50
140 399 440,50
300,00
20,25
279,75
celková částka po
odečtení provize
oznámení:
provize celkem
celková tržba na
daném terminálu
Společnost Global Payments Europe, s.r.o. je jako platební instituce zapsaná na seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou oprávněna poskytovat platební služby ve smyslu
zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností Global Payments Europe, s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.
3/4
Global Payments Europe, s. r. o. | V Olšinách 80/626 | 100 00 Praha 10 | Česká republika | globalpaymentsinc.com
Společnost Global Payments Europe, s.r.o. je jako platební instituce zapsaná na seznamu poskytovatelů vedeném Českou národní bankou oprávněna
poskytovat platební služby ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění. Dohled nad společností Global Payments Europe,
s.r.o. v oblasti poskytování platebních služeb vykonává Česká národní banka.
Download

PRŮVODCE MĚSÍČNÍM VÝPISEM PLATEB