Betonová směs – Kč/m3
Kamenivo do 22 mm
název
S1 cena
S1
C-/5
C-/7,5
C8/10
X0
X0
X0
bez DPH
s 21% DPH
1310
1395
1430
1585
1688
1730
X0
X0
X0
Betonová směs – Kč/m3
C12/15
C16/20
C20/25
C20/25
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C30/37
C35/45
X0
X0
X0
–
X0
–
–
–
–
–
S3 cena
S3, S4, S5
S4 cena
S5 cena
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
1380
1465
1500
1670
1773
1815
1420
1505
1540
1718
1821
1863
1460
1545
1580
1767
1869
1912
1630
1700
1845
1895
1995
2055
2075
2275
2350
2740
1972
2057
2232
2293
2414
2487
2511
2753
2844
3315
1670
1740
1885
1935
2035
2095
2115
2315
2390
2780
2021
2105
2281
2341
2462
2535
2559
2801
2892
3364
Dle ČSN EN 206-1, CZ, F.1, změna Z3
1520
1590
1735
–
1885
–
–
–
–
–
1839
1924
2099
–
2281
–
–
–
–
–
X0
X0,XC1
X0,XC1-2
XC3
X0,XC1-2
XC3-4,XA1
XC4,XD1,XA1,XF1
XC4,XD2,XA2,XF2
XC4,XD2,XA2,XF2-4
XC4,XD2,XA2,XF2-4
Betonová směs – Kč/m3
1590
1660
1805
1855
1955
2015
2035
2235
2310
2700
1924
2009
2184
2245
2366
2438
2462
2704
2795
3267
Dle TN – SVB – ČR 01-2004
Kamenivo do 22 mm
S1 cena
název
S2 cena
S3 cena
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
1450
1755
1480
1791
1520
1839
1560
1888
1600
1936
a) Cementová mazanina – Kč/m3
Dle TN SVB ČR 02-2006
b) Cementové potěry – Kč/m3
S1 cena
b)
5
10
12
16
20
25
30
35
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
1355
1455
1505
1595
1705
1840
1967
2105
1640
1761
1821
1930
2063
2226
2380
2547
1410
1510
1560
1650
1760
1895
2022
2160
1706
1827
1888
1997
2130
2293
2447
2614
F6 cena
C 16/20
Kamenivo do 8 mm
Kamenivo do 16 mm
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
1950
2360
1880
2275
Příplatky
Za kamenivo do 8 mm
bez DPH
85 Kč/m3
s DPH
103 Kč/m3
Za kamenivo do 16 mm
45 Kč/m3
54,50 Kč/m3
Zimní opatření od 15.11.–15.3. automaticky, dále mimo toto období
3
100 Kč/m
121 Kč/m3
při teplotě pod +5°C včetně v okamžiku nakládky
Urychlující přísady (pouze u receptur bez příměsi)
60 Kč/m3
72,60 Kč/m3
Zpomalující přísady (po dohodě s technologem)
50 Kč/m3
60,50 Kč/m3
Záloha na maltové vaničky
900 Kč/ks
1089 Kč/ks
Vláknobeton – cena dle druhu a množství vláken
250–700 Kč/m3 303–1016 Kč/m3
Drátkobeton – cena dle druhu a množství drátků
580–1100 Kč/m3 702–1331 Kč/m3
V případě požadavku konzistence S2 (X0) – příplatek 35 Kč k ceně S1.
Závod 01 Dolní Břežany
Průmyslová 247, 252 41 Dolní Břežany
tel. obchodní oddělení: 241 910 136
[email protected]
2
Kamenivo do 22 mm
S3 cena
SDC – velmi snadno zpracovatelný beton – Kč/m3
název
Kamenivo zpevněné cementem – Kč/m3
Dle ČSN EN 13813
název
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
CT
S5 cena
s 21% DPH
B 12,5
a)
P100
P200
P250
P300
P350
P400
P450
P500
S4 cena
bez DPH
název
C5/6 SI
C8/10 KSC II
C8/10 KSC I
S1 cena
bez DPH
s 21% DPH
1027
1150
1250
1243
1392
1513
Betony bez příměsi s rychlejším průběhem nárůstu pevnosti
+90 Kč/m3 bez DPH, +109 Kč/m3 s DPH.
U betonů dle ČSN EN 206-1 vyšší stupeň vlivu prostředí automaticky splňuje podmínky nižšího stupně vlivu prostředí.
Čerpatelné betony vyrábíme od tř. C8/10 (kamenivo do
8 mm), C12/15 (kamenivo do 16 mm, 22 mm).
Ceny a třídy betonů uvedené v tomto ceníku jsou naším
základním sortimentem. Kontrolu kvality provádí nezávislá
akreditovaná laboratoř. Zákazník zpracovává a ošetřuje beton dle platých norem. U suchých a zavlhlých směsí ručí za
kvalitu zpracovatel, kvalita může být negativně ovlivněna
zpracováním.
Betony uvedené v ceníku jsou vyráběny z cementu pevnostní
třídy 42,5. Čerstvé betony jsou vyráběny s předpokládanou
životností 50 let, při požadavku na předpokládanou životnost
100 let – cena dle individuální kalkulace.
Po dohodě vyrábíme betony dle receptur zákazníka.
Provzdušněné betony XF2-XF4 (vždy) a XA2 podle tabulky F.2
změny Z3 po domluvě s technologem.
KSC I má vyšší modul pružnosti než KSC II (TP 170, tab.5.3.1).
Závod 03 Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec, 251 68 Praha–východ
tel. obchodní oddělení: 733 697 939
[email protected]
Závod 04 Hodkovice
Břežanská 346, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
tel.: 604 210 000
[email protected]
Ceník dopravních služeb viz str. 11–12.
Ceny platné od 1. 4. 2013
CENÍK NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH BETONOVÝCH SMĚSÍ
CENÍK SPECIÁLNÍCH BETONOVÝCH SMĚSÍ
podlahové krytiny. Významnou vlastností jsou nivelační schopnosti, které
umožňují snadné zpracování. FLOORBEX je vhodný do všech interiérových podlahových konstrukcí, jak do bytových budov, tak i do administrativních či průmyslových objektů. Je vhodný jako podklad pro všechny
typy finálních nášlapných vrstev, může však být po přeleštění finální
vrstvou i sám o sobě.
Přednosti:
Technická data
• Pochozí již 2. den
• Rychlý pokles vlhkosti hydratací cementu
• Vysoká pevnost v tahu za ohybu – roznesení bodových zatížení
• Vynikající tepelná vodivost pro podlahové topení
• Extrémní tekutost = snadné vyrovnání povrchu
• Není nutné brousit
• Použití i v trvale vlhkých prostorách
• Snadná pokládka
• Úspora nákladů
• Na lepení dlažby použití běžných cementových lepidel
• Rychlá aplikace (2–3 pracovníci zvládnou pokládku v rodinném
domě za 1 směnu včetně pokládky separačních a izolačních vrstev)
• Objemová hmotnost: 2275 ±15 kg/m3
• Zpracovatelnost (od počátku míchání): do 3 hodin
• Pochůznost: 16–20 hod
• Zatížitelnost: cca 3 dny (lehké, ne bodového zatížení)
• Pevnost v tahu a ohybu 4 až 5 MPa
• Hořlavost: A1
• Konzistence směsi: tekutá F6 (A-640 mm)
• Maximální velikost zrna: 8 mm
Lité cementové podlahy – Kč/m3
Kamenivo do 8 mm
F6 cena
název
Floorbex
bez DPH
s 21% DPH
2990
3618
LITÁ CEMENTOVÁ PĚNA – POROBEX
Je to lehká nestlačitelná tekutá směs o objemové hmotnosti 400–1800
kg/m3. Je používaná jako výplňová, vyrovnávací a tepelně izolační vrstva
tam, kde jsou výškové rozdíly (klenby), nebo množství instalačních rozvodů, členitý půdorys apod., kde se obtížně a pracně ukládá polystyren.
Je velmi vhodná jako podkladní vyrovnávací vrstva pod FLOORBEX. Při
PH 12 chrání výztuž např. v hurdiskovém stropu. Je na bázi cementu
– nevadí jí vlhkost, dá se použít na oblití bazénů (pěna 1–2x, beton 4x
a dopouštět vodu), izolačních příček kolem staveb, výkopů... pevnost
rostlé zeminy plně postačuje. Čerpá se z mixu hadicemi ø 50 mm do
vzdálenosti i přes 100 m.
ČERSTVÉ ZDÍCÍ MALTY
Malty jsou určeny především pro zdění, ale dají se použít i pro jádrovou
vrstvu. Velmi dobře drží na všech typech podkladů a i při rozdílných
tloušťkách, nebo rozdílné vlhkosti nikdy nepopraská. Je na bázi cementu
– nevadí jí vlhkost a díky provzdušňování je mrazuvzdorná. Tvrdnutí je
založeno na savém podkladu, při nesavém (např. promočené tvárnice)
a za nízkých teplot tvrdne déle díky zpomalovačům (běžně vydrží čerstvá 76 i více hodin). Může dojít vahou zdiva k vytlačování ze spár. Proto
její použití při teplotách pod 5°C nedoporučujeme. Snadná manipulace,
skvělá zpracovatelnost ji řadí mezi vyhledávané materiály snižujícími náklady na vlastní stavbu.
Čerstvé zdící malty – Kč/m3
Kamenivo do 4 mm
S1, S2 cena
název
M 2,5
M5
M 10
Omítací malta
bez DPH
s 21% DPH
1900
1950
2000
50
2299
2360
2420
60,5
PŘÍRODNÍ KAMENIVO
Přírodní kamenivo – Kč/m3
Kamenivo D max
0/4 cena
4/8 cena
8/16 cena
11/22 cena
22/32 cena
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
bez DPH
s 21% DPH
420
508
530
641
530
641
530
641
530
641
Závod 01 Dolní Břežany
Průmyslová 247, 252 41 Dolní Břežany
tel. obchodní oddělení: 241 910 136
[email protected]
Ceník dopravních služeb viz str. 11–12.
Závod 03 Křížkový Újezdec
Křížkový Újezdec, 251 68 Praha–východ
tel. obchodní oddělení: 733 697 939
[email protected]
Závod 04 Hodkovice
Břežanská 346, 252 41 Zlatníky-Hodkovice
tel.: 604 210 000
[email protected]
3
Ceny platné od 1. 4. 2013
LITÉ CEMENTOVÉ PODLAHY – FLOORBEX
Litá cementová podlaha – FLOORBEX je směs o tekutosti F6 a min.
tloušťce 50 mm, s obsahem kameniva o velikosti max. do 8 mm. Jedná
se o alternativu k anhydritovým potěrům. Floorbex je vyroben na bázi
cementového pojiva a na rozdíl od anhydritu je vhodný do prostor se
zvýšenou vlhkostí, případně do prostor, kde takové riziko hrozí. Další
významný aspekt Floorbexu je rychlý úbytek vlhkosti (spotřebou při hydrataci) a tím možnost po 7–10 dnech pokládka dlažeb, 14–21 dní ostatní
Download

CENÍK NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH BETONOVÝCH SMĚSÍ