MANUÁL pro výběr hmot pro obnovu památek
a sanaci zdiva
název
charakter
tradiční vápenné omítky
čistě vápenný podhoz
FASO KV
zrn. 0-2 mm
FASO 20V
FASO 10V
tradiční vápenná jádrová
omítka (neobsahuje cement)
zrn. 0-2 nebo 0-4 mm
tradiční vápenný štuk
použití
pro ochranu povrchu zdiva před účinky
povětrnosti (opuka)
popř. pro zlepšení adheze jádrové omítky
omítání zdiva ve vnitřním i venkovním
prostředí, určena zejm. pro obnovu
historických objektů
univerzální štukovací směs pro všechny
běžné jádrové omítky
doporuč.
tl. vrstvy
v 1 kroku
cca
do 5 mm
do 20 mm
spotř.
balení
2-3
2
kg/m
25 kg
17-18
2
kg/m
25 kg
při tl.10 mm
do 2 mm
2,0-2,5
2
kg/m
20 kg
při tl.2 mm
FASO GV
vápenný glet
FASO FV
tradiční vápenná formovací
omítka (neobsahuje cement)
zrn. 0-2 nebo 0-1 mm
směs pro vytvoření extra-hladkého,
gletovaného povrchu omítek
opravy štukatérských profilací a říms,
rychleji zatuhává, možnost nanášet větší
tloušťku
vápenné sanační omítky (pro zdivo zatížené vlhkostí a salinitou)
podkladní vápenná sanační
pro vyrovnání nerovností podkladního
Z-SAN 30V
omítka
Z-SAN 20V
Z-SAN 10V
jádrová vápenná sanační
omítka
vápenný štuk na sanační
omítku
zdiva,
akumulační vrstva při vyšším zasolení
pro omítání zdiva zatíženého vysokou
vlhkostí a vodorozp.solemi; dlouhodobě
udržuje povrch stěn suchý a bez výkvětů
systémový štuk na omítku Z-SAN 20 V;
samotný štuk neřeší negat.projevy
vlhkosti !
sanační omítky (cement. báze; odpovídá WTA)
kotevní prostřik pod sanační
pro zlepšení adheze následné jádrové
Z-SAN K
omítku
Z-SAN 30
Z-SAN 20
Z-SAN 10
podkladní a vyrovnávací
sanační omítka
jádrová sanační omítka
štuk na sanační omítku
vrstvy;
aplikuje se nesouvisle - prohozením
akumulační vrstva při vyšším zasolení
podkladního zdiva
vyrovnání podkladu (tzv. plentování)
pro omítání zdiva zatíženého vysokou
vlhkostí a vodorozp.solemi; dlouhodobě
udržuje povrch stěn suchý a bez výkvětů
systémový štuk na omítku Z-SAN 20;
samotný štuk neřeší negat.projevy
vlhkosti !
injektáže, zpevňovače, montážní malta, odlévací malta
kotvení rozvodů a instalací v podmínkách
MONTAFIX 5M montážní malta s velmi
RAPIFORM
IW 550
rychlým nárůstem pevnosti –
obdoba sádry, zrn. do 1 mm
rychletuhn. malta pro
odlévání štukatérských prvků
–odformování po 1 hod.
mikroemulzní koncentrát pro
přípravu injektáž. prostředku
HYDROCREME
INC
hydrofobizační injektážní
krém do zdiva
FIXASIL OH
zpevňovač kamene
FIXASIL H
zpevňovač kamene
hydrofóbní
nátěry
COLORCIT M
vlhkého zdiva – náhrada nevhodného
používání sádry
malta s velmi rychlým nárůstem pevnosti,
zrnitostí do 2 mm a dobrým rozlivem
provádění chemické injektáže – vytvoření
clony proti vzlínání vlhkosti ve zdivu
(zejména pro tlakovou injektáž)
jako zábrana proti vzlínání vlhkosti ve
zdivu (snadná aplikace)
do 2 mm
1-2
2
kg/m
20 kg
do 30 mm
17-18
2
kg/m
25 kg
při tl.10 mm
cca
10 mm
do 20 mm
13
2
kg/m
25 kg
při tl.10 mm
25
2
kg/m
25 kg
při tl.20 mm
do 2 mm
2,5-2,7
2
kg/m
20 kg
při tl.2 mm
nesouvisle
prohodit
cca
10 mm
do 20 mm
1,0-1,5
2
kg/m
13
2
kg/m
25 kg
30 kg
při tl.10 mm
25
2
kg/m
35 kg
při tl.20 mm
do 2 mm
2,5-2,7
2
kg/m
20 kg
při tl.2 mm
------
------
5 kg
------
------
25 kg
------
1,5-1,8
2
kg/m
2,5 kg
10 kg
1-1,5
2
kg/m
1 kg
8 kg
------
řezu zdiva
fasádní barva vápenná
konsolidace savých minerálních staveb.
materiálů (kámen, omítky, cihly..);
nevytváří lesklý povrch
dtto FIXASIL OH; vhodný pro aplikace na
podkladech vystavených povětrnosti
nátěry vnitřních i fasádních ploch
- možnost tónování
------
2-4
2
l /m
5l
10 l
------
2-4
2
l /m
5l
10 l
0,4-0,6
2
kg/m
12 kg
provést
2 nátěry
PREMIX servis, spol s .r.o., Praha 6, výrobna: Libiš 1/110, 277 11 Neratovice, tel.: 315 686 563, fax: 315 688 264
název
charakter
FRESCOL bílý
fasádní barva vápenná
FRESCOL
tónovaný
FRESCOL
penetrace
SILFIN IN
fasádní barva vápenná
SILFIN EX
silikátová barva modifikovaná
fasádní
SILPEN
silikátová penetrace
modifikovaná
IW 290
REPESIL
použití
nátěry vnitřních i fasádních ploch
doporuč.
tl. vrstvy
v 1 kroku
provést
2 nátěry
spotř.
balení
0,3-0,4
2
kg/m
5,4 kg
0,3-0,4
2
kg/m
5,4 kg
10,8kg
nátěry vnitřních i fasádních ploch
- možnost tónování
provést
2 nátěry
penetrační prostředek pod
vápennou barvu
zajistí lepší zakotvení barvy do podkladu
provést
1 nátěr
0,15-0,25
5 kg
kg/m
10 kg
silikátová barva vnitřní
nátěry minerálních povrchů (omítek, zdiva
ap.) v interiéru;
nízký difúzní odpor (vysoká prodyšnost)
nátěry minerálních povrchů fasád (omítek,
zdiva ap.)
nízký difúzní odpor (vysoká prodyšnost)
penetrační prostředek pod nátěry SILFIN
1-2 nátěry
0,25-0,4
2
kg/m
7 kg
14 kg
1-2 nátěry
0,25-0,4
2
kg/m
7 kg
14 kg
1 nátěr
0,1-0,2
2
kg/m
5 kg
------
0,2-0,5
2
l /m
------
0,2-0,5
2
l /m
hydrofobizační prostředek
(siloxanová báze)
hydrofobizační prostředek
(siloxanová báze)
dodatečná impregnace minerál. savých
povrchů (obvykle fasád) proti nasáknutí
stékající či odstřikující vodou
dodatečná impregnace minerál. savých
povrchů (obvykle fasád) proti nasáknutí
stékající či odstřikující vodou
2
10,8kg
10 kg
0,4 kg
2 kg
8 kg
5 kg
10 kg
KONTAKTY:
SPECIÁLNÍ MALTY, STAVEBNÍ CHEMIE
www.premixservis.cz
požadavek
kontakt
technická či obchodní konzultace
Ing. Vladimír Kneissl
tel.: 603 418 267, 315 686 563,
fax: 315 688 264,
[email protected]
objednávka
PREMIX servis, spol s .r.o.
Praha 6
výrobna: Libiš 1/110, 277 11 Neratovice
Tel.: 315 686 563, mobil: 731 183 265
Fax: 315 688 264
[email protected]
www.premixservis.cz
verze 01.2013
PREMIX servis, spol s .r.o., Praha 6, výrobna: Libiš 1/110, 277 11 Neratovice, tel.: 315 686 563, fax: 315 688 264
Download

Manuál hmot pro památky +sanaci zdiva -verze